Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

OneNote for Windows 10 sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat käyttää muistikirjoja, osia ja sivuja. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Määritä laitteesi toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Huomautukset: 

Sisältö

OneNoten asetteluun tutustuminen

OneNote on pilvipohjainen sovellus, joten voit käyttää samaa muistikirjaa kaikissa laitteissasi. OneNote synkronoi sisällön automaattisesti.

Kun avaat OneNoten, se avautuu muistikirjan sivun otsikon kohdalta. Kun avaat OneNoten ensimmäisen kerran, kuulet viestin ”Otsikko. OneNote: Paikka kaikille muistiinpanoille”.

OneNote for Windowsissa on kolme näkymää: Normaali-näkymä, Koko sivun näkymä ja Kiinnitä työpöytään -näkymä. Kiinnitä työpöytään -näkymä on sama kuin normaali-näkymä, mutta se on kiinnitetty näytön toiseen reunaan. Lisätietoja koko sivun näkymästä on artikkelissa Koko näytön tilan käyttäminen.

Normaalinäkymässä OneNote for Windowsissa on yläpalkki, joka sisältää valintanauhan välilehdet. Useimpien Office-tuotteiden tapaan kustakin valintanauhan välilehdestä avautuu siihen liittyvien komentojen valintanauha. Katso kohdasta Siirtyminen näppäimistön avulla luettelo pikanäppäimistä, joilla voit avata kunkin valintanauhan välilehden.

Yläpalkin alapuolella on kaksi ruutua, sivuruutu ja siirtymisruutu. Sivulla on yksi tai useampi sisältölohko, joihin voit kirjoittaa muistiinpanoja.

Siirtyminen näppäimistön avulla

Voit käyttää OneNote 2016:ta pikanäppäimillä. Lisätietoja on artikkelissa OneNote 2016:n Windows-version pikanäppäimet.

 • Voit siirtyä siirtymisruudusta, valikosta ja sisältöalueesta toiseen painamalla F6-näppäintä.

 • Voit siirtyä sisältöalueella nuolinäppäimillä.

  Tärkeää: Älä käytä sarkainta OneNoten pääsisältölohkossa siirtymiseen. Tässä lohkossa sarkaimen painaminen sisentää sisällön.

 • Voit siirtyä painikkeesta ja valikkokomennosta toiseen painamalla sarkainta ja aktivoida ne painamalla välilyöntinäppäintä.

OneNoten valintanauhan välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää, Piirrä, Historia, Tarkista, Näytä ja Oppimistyökalut. Muut erityisvälilehdet, kuten taulukoiden Asettelu-välilehti, näkyvät vain tarvittaessa.

Tästä taulukosta näet valintanauhan välilehden avaavan pikanäppäimen:

Avaa tämä välilehti

Pikanäppäin

Aloitus

Alt+H

Lisää

Alt+N

Piirrä

Alt+D

Historia

Alt+S

Tarkista

Alt+R

Näytä

Alt+W

Oppimistyökalut

Y2

Kosketusliikkeiden avulla voit siirtyä muistikirjojen kohteisiin vieläkin helpommin. Lisätietoja on artikkelissa OneNoten kosketusliikkeet ja pikanäppäimet.

OneNoten käytön erityistoiminnot

Koko näytön tilan käyttäminen

OneNote for Windows 10:n koko näytön tilan avulla voit yksinkertaistaa sivunäkymää. Tämä tekee sinulle ja näytönlukuohjelmalle helpommaksi siirtymisen sivulla.

 1. Voit siirtyä välilehdessä päävalikkorivillä painamalla OneNote for Windows 10 -sivulla Alt-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan välilehden nimen.

 2. Paina välilehden päävalikkorivillä sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Koko näytön tilat, painike tiivistetty”. Paina sitten Enter-näppäintä. Alivalikko avautuu. Kuulet viestin: ”Koko näytön piirtopainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

  Koko näytön tila on nyt käytössä. Kohdistus on pääsisältöalueessa.

 3. Voit poistua koko näytön tilasta painamalla Alt-näppäintä. Kuulet työkalurivin ensimmäisen kohteen nimen. Paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Poistu koko näytön piirtopainikkeesta”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tekstin koon muuttaminen

Voit muuttaa otsikkorivien, valikkojen, sanomaruutujen, valikoimien nimen, kuvakkeiden ja työkaluvihjeiden tekstin kokoa säätämällä näytön tarkkuutta. 

 1. Paina Windows-näppäintä missä tahansa näkymässä. Kuulet viestin: ”Aloitusikkuna, Hakuruutu muokkaaminen”.

 2. Kirjoita hakuruutuun ”Suurenna tekstiä”. Kuulet viestin: ”Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Asetukset-ikkuna, Näytä yksi, mukautettu”.

 3. Paina Asetukset-ikkunassa sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Näytön lisäasetukset -hyperlinkki”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin ”Näytön lisäasetukset -ikkuna”.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Tekstin ja muiden kohteiden koon muuttamisen lisäasetukset -hyperlinkki”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Näytä ikkunat, Ohjauspaneelin pääikkuna -linkki”.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Työpöydän elementti, otsikkorivit muokattava yhdistelmäruutu, tiivistetty”. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa painamalla Alt+alanuolinäppäintä. Painamalla ala- ja ylänuolinäppäimiä voit siirtyä luettelossa. Kun kuulet vaihtoehdon, jota haluat muokata, Enter-näppäintä.

 6. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Fonttikoko, <nykyinen fonttikoko>”. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa painamalla Alt+alanuolinäppäintä. Painamalla ala- ja ylänuolinäppäimiä voit siirtyä luettelossa. Kun kuulet vaihtoehdon, jota haluat muokata, Enter-näppäintä.

 7. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Valitsematon lihavointivalintaruutu”. Jos haluat lihavoida tekstin, paina välinäppäintä. Kuulet viestin: ”Valittu”.

 8. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Käytä-painike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja yhteismuokkaamiseen OneNotessa

Näytönlukuohjelman käyttäminen sisällön lisäämiseen muistikirjoihin OneNotessa

Windowsin OneNote 2016:n pikanäppäimet

Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

Office 365:n OneNote for Macissa on helppokäyttötoimintoja, jotka parantavat Mac OSX -käyttöjärjestelmän ominaisuuksia. Tässä artikkelissa tutustutaan näihin ominaisuuksiin, kuten siirtymiseen vain näppäimistön avulla.

Lisätietoja näistä helppokäyttötoiminnoista on artikkelissa Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa.

Huomautus: Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että olet ottanut käyttöön näppäimistön laajennetun käytön ja VoiceOverin ja että tunnet VO-komennon. (Voit käyttää VO-komentoa painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio.)

Sisältö

OneNoten asetteluun tutustuminen

Kun avaat OneNote for Macin, OneNote-valikko näkyy näytön yläreunassa siten, että sen valikon vaihtoehdot on lisätty Omenavalikon jälkeen. Tämän alapuolella näkyy asiakirjan nimi keskitettynä. Pikatyökalurivi sijaitsee oletusarvoisesti näytön vasemmassa reunassa. Työkalurivi sisältää yleisesti käytetyt komennot, kuten Tallenna, Kumoa ja Tee uudelleen. Samalla rivillä ja näytön oikeassa reunassa on Haku-ruutu- ja jakamisasetusten kuvake. Näiden alapuolella on Osallistu Officen parantamiseen -valikko.

Tämän rivin alapuolelta löydät valintanauhan välilehdet, kuten Lisää ja Näytä. Valintanauha sijaitsee tämän välilehtirivin alapuolella. Kun valitset välilehden, välilehtikohtainen valintanauha tulee näkyviin. Kukin valintanauha sisältää ryhmiksi järjestettyjä komentoja. Esimerkiksi Lisää-välilehti vaihtuu valintanauhaksi, jonka avulla voit valita erilaisia kohteita, kuten taulukoita tai kuvia, jotka voit lisätä asiakirjaan.

Siirtyminen OneNotessa näppäimistön avulla

 • Siirry sijaintiin, jossa voi avata muita muistikirjoja tai luoda uuden painamalla näppäinyhdistelmää komento + O.

 • Avointen muistikirjojen luettelo paina CTRL + G.

 • Hae muistikirjoja, paina VO + F.

Navigoi OneNote-muistikirjassa

 • Voit siirtyä muistikirjan osasta toiseen painamalla komento + vaihto + { tai }

 • Siirtyy osan sivulta toiseen seuraavasti:

  1. Voit siirtää kohdistuksen sivun luettelossa painamalla komento + Ctrl + G.

  2. Valitse osan edellinen tai seuraava sivu painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä tai komento + PageUp- tai PageDown-näppäintä.

  3. Siirry luettelon ensimmäiselle sivulle painamalla optio + Home-näppäin. Siirry luettelon viimeiselle sivulle painamalla optio + End-näppäin.

Huomautus: Lisätietoa OneNoten käyttämisestä näppäimistön avulla artikkelissa OneNote 2016 for Macin Näppäinoikotiet.

OneNote for iOS parantaa iOS:n valmiita helppokäyttötoimintoja entisestään. Nämä toiminnot auttavat toimintarajoitteisia henkilöitä käyttämään sovellusta. Voit käyttää esimerkiksi iOS:n VoiceOver-näytönlukuohjelmaa tai sanelutyökalua tekstin syöttämiseen.

Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa.

Huomautukset: 

 • Tämä tukiartikkeli koskee OneNote-esikatselutilaa (”Beeta”), jonka tarkoituksena on parantaa näytönlukuohjelman käyttökokemusta. Kytke OneNote-esikatselutila päälle artikkelissa OneNote-esikatselun käyttöönotto Windows 10:ssä, Macissa tai iPadissa olevien ohjeiden mukaisesti. Tästä esikatseluversiosta tulee OneNoten oletusarvoinen käyttökokemus vuoden 2017 alkupuolella.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytössäsi on iPhone. Jotkin siirtymis- ja liiketoiminnot voivat erota iPadista.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

Sisältö

OneNote for iOS:n ulkoasuun tutustuminen

OneNote for iOS -sovellus sisältää seuraavat näkymät: Päänäkymä, Osat-luettelo, Sivut-luettelo sekä kirjoitusalusta.

OneNote for iOS -sovelluksen päänäkymässä on luettelo OneNote-muistikirjoistasi. Päänäkymässä voit myös luoda uusia muistikirjoja. Päänäkymän yläreunan vasemmassa yläkulmassa on Asetukset-painike, sen vieressä keskellä hakukenttä ja oikeassa yläkulmassa Ilmoitukset-painike. Ylärivin alla on Viimeisimmät muistiinpanot -linkki ja sen alla luettelo muistikirjoista. Näytön alareunassa on painike uuden muistikirjan lisäämistä varten.

Päästäksesi tietylle muistikirjan sivulle, sinun on ensin siirryttävä muistikirjaan päänäkymässä, sitten muistikirjan osaan Osat-luettelossa ja sitten muistikirjan sivulle Sivut-luettelossa. Kun avaat muistikirjan sivun Sivut-luettelossa, kirjoitusalusta aukeaa. Kirjoitusalusta sisältää yleensä sivun otsikon, päivämäärän ja yhden tai useamman sisältölohkon.

Kun avaat sovelluksen ensimmäisen kerran, se avataan päänäkymässä. Seuraavalla kerralla se avataan siinä näkymässä, johon viimeksi jäit.

Siirtyminen kosketustoimintojen avulla

Tässä hyödyllisiä kosketusliikkeitä OneNote for iOS -sovelluksessa siirtymiseen:

 • Voit siirtyä näytöllä olevien kohteiden välillä sipaisemalla oikealle, kun haluat siirtyä näytöllä eteenpäin, ja vasemmalle, kun haluat siirtyä takaisinpäin.

 • Jos haluat valita kohteen tai toiminnon, kaksoisnapauta näyttöä.

 • Voit tutustua näytöllä oleviin kohteisiin asettamalla sormesi näytölle ja vetämällä sitä hitaasti ympäri näyttöä. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Kun kuulet sen kohteen nimen, jonka haluat valita, nosta sormeasi ja kaksoisnapauta kohdetta.

 • Jos haluat muokata tai siirtää muistikirjaa, osaa tai sivua tai poistaa niitä, siirrä ensin aktiivisuus haluamaasi kohteeseen ja tutustu sitten käytettävissä oleviin toimintoihin sipaisemalla yhdellä sormella ylös- tai alaspäin.

 • Voit siirtyä kirjoitusalustan eri kohtiin sipaisemalla yhdellä sormella oikealle tai vasemmalle. Kun muokkaat kirjoitusalustan kohdetta, voit tuoda pikavalikon näkyviin napauttamalla näyttöä kahdella sormella.

 • Jos haluat poistua hakuruudusta ja hylätä hakutilan, sipaise kahdella sormella Z-kirjaimen muotoisesti.

OneNote for Windows 10 sisältää muistikirjojen, osien ja sivujen käsittelyyn tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja käyttäjille, joilla on käsien toimintakyvyn rajoitteita tai näkörajoitteita.

Huomautukset: 

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Jos haluat lisätietoja OneNote for Windows 10 -kosketustoiminoista, siirry artikkeliin Kosketusliikkeet OneNote for Windows 10:ssä.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta Windows-puhelimen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia tabletissa tai PC-tietokoneessa.

Monet helppokäyttötoiminnot ovat valmiina tietokoneessa tai laitteessa, kuten esimerkiksi Lukija-näytönlukuohjelma, Suurennuslasi ja suuren värikontrastin asetukset. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa.

OneNote Windows 10:n paras helppokäyttöisyyden käyttökokemus on tällä hetkellä käytettävissä esikatseluna (beeta). Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät OneNotea esikatselutilassa. Ohjeita uuden rakenteen ja ominaisuuksien ottamisesta käyttöön on artikkelissa OneNote-esikatselun käyttöönotto Windows 10:ssä, Macissa tai iPadissa.

Sisältö

OneNote for Windows 10 -sovelluksen ulkoasuun tutustuminen

Kun avaat OneNote-sovelluksen, kuulet avatun muistikirjasivun otsikon. Jos käytät OneNotea ensimmäisen kerran, kuulet viestin ”XXX”. Muussa tapauksessa kuulet viimeksi avaamasi muistikirjan otsikon.

Siirry yläpalkkiin painamalla F6-näppäintä (kuulet viestin Aloitus-välilehti). Yläpalkki sisältää Siirtymisruutu-painikkeen ja valintanauhan välilehdet (Aloitus, Lisää, Piirrä ja Näytä). Siellä on muitakin asetuksia, jotka kuvaillaan seuraavassa osiossa.

Siirtyminen OneNote for Windows 10:ssä näppäimistön avulla

Ensisijaiset siirtymisnäppäimet ovat F6 ja sarkain.

 • Näppäimistön avulla voit siirtyä siirtymisruudusta, valikosta ja muokkausalueesta toiseen painamalla F6-näppäintä.

 • Voit siirtyä painikkeesta ja valikkokomennosta toiseen painamalla sarkainta ja aktivoida ne painamalla Enter-näppäintä.

  Tärkeää: Älä käytä sarkainta OneNoten pääsisältöruudussa siirtymiseen. Tässä ruudussa sarkaimen painaminen sisentää sisällön.

Kun painat F6-näppäintä, se pysähtyy jossakin näistä kohdista:

 • Valintanauhan välilehdet: Aloitus, Lisää, Piirrä ja Näytä. Kun siirryt valintanauhaan painamalla F6-näppäintä, saatat kuulla viestin ”Aloitus-välilehti, kohde”.

  Kukin välilehti avaa valintanauhan komentoja, kuten sivun muokkausasetuksia. Huomaa, että Zoomaus-komennot ovat Näytä-välilehdessä.

 • Muistikirjan siirtymisruutu (saatat kuulla viestin ”Viimeisimmät muistiinpanot -painike” tai jonkin muistikirjasi nimen).

  Siirtymisruudussa on muistikirjojen luettelo, ja ruudussa voit avata tai luoda lisää muistikirjoja. Siitä löydät myös sovelluksen asetukset ja käyttäjätilin tiedot.

 • Haku-painike (saatat kuulla viestin ”Haku-painike”).

  Kirjoita haettava teksti ja paina Enter-näppäintä.

 • Osa-siirtymisruutu (saatat kuulla jonkin osan nimen).

  Tässä on osien luettelo ja Uusi osa -painike.

 • Sivu-siirtymisruutu (saatat kuulla jonkin sivun nimen).

  Tässä on sivujen luettelo ja Uusi sivu -painike.

 • Sivun piirtoalusta (saatat kuulla viestin ”OneNoten nykyinen sivu, sisältöalue”). Tässä voit muokata sivun sisältöä.

Pikanäppäinten avulla siirtyminen

OneNote Windows 10:n pikanäppäinten täydellinen luettelo on artikkelissa OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu joitakin hyödyllisiä pikanäppäimiä:

Toiminto

Näppäin

Muistikirjan siirtymisruudun avaaminen

CTRL+G

Kohdistuksen siirtäminen nykyiseen osaan luettelossa

CTRL+Vaihto+G

Kohdistuksen siirtäminen nykyiseen sivuun luettelossa

CTRL+Alt+G

Uuden osan luominen

CTRL+T

Uuden sivun luominen

CTRL+N

Siirtymisruudun piilottaminen

Voit yksinkertaistaa OneNote for Windows 10 -näkymää ja piilottaa siirtymisruudun.

 1. Siirry Koko näytön tilat -painikkeeseen kohdan Koko näytön tilan käyttäminen ohjeiden mukaan ja paina Enter-näppäintä.

 2. Paina Koko näytön tilat -alivalikossa alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Ei käytössä, piilota siirtymispainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Voit tuoda siirtymisruudun uudelleen näkyviin siirtymällä Koko näytön tilat -alivalikkoon ja painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Käytössä, piilota siirtymispainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Koko näytön tilan käyttäminen

OneNote for Windows 10:n koko näytön tilan avulla voit yksinkertaistaa sivunäkymää. Sivulla siirtyminen on sen avulla helpompaa sekä sinulle että näytönlukuohjelmalle.

 1. Voit siirtyä välilehdessä päävalikkorivillä painamalla OneNote for Windows 10 -sivulla Alt-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan välilehden nimen.

 2. Paina välilehden päävalikkorivillä sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin: ”Koko näytön tilat, painike tiivistetty”. Paina sitten Enter-näppäintä. Alivalikko avautuu. Kuulet viestin: ”Koko näytön piirtopainike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

  Koko näytön tila on nyt käytössä. Kohdistus on pääsisältöalueessa.

 3. Voit poistua koko näytön tilasta painamalla Alt-näppäintä. Kuulet työkalurivin ensimmäisen kohteen nimen. Paina sitten sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Poistu koko näytön piirtopainikkeesta”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tekstin koon muuttaminen

Voit muuttaa otsikkorivien, valikkojen, sanomaruutujen, valikoimien nimen, kuvakkeiden ja työkaluvihjeiden tekstin kokoa säätämällä näytön tarkkuutta. 

 1. Paina Windows-näppäintä missä tahansa näkymässä. Kuulet viestin: ”Aloitusikkuna, Hakuruutu muokkaaminen”.

 2. Kirjoita hakuruutuun ”Suurenna tekstiä”. Kuulet viestin: ”Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Asetukset-ikkuna, Näytä yksi, mukautettu”.

 3. Paina Asetukset-ikkunassa sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Näytön lisäasetukset -hyperlinkki”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin ”Näytön lisäasetukset -ikkuna”.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Tekstin ja muiden kohteiden koon muuttamisen lisäasetukset -hyperlinkki”. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Näytä ikkunat, Ohjauspaneelin pääikkuna -linkki”.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Työpöydän elementti, otsikkorivit muokattava yhdistelmäruutu, tiivistetty”. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa painamalla Alt+alanuolinäppäintä. Painamalla ala- ja ylänuolinäppäimiä voit siirtyä luettelossa. Kun kuulet vaihtoehdon, jota haluat muokata, Enter-näppäintä.

 6. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Fonttikoko, <nykyinen fonttikoko>”. Voit laajentaa yhdistelmäruudun luetteloa painamalla Alt+alanuolinäppäintä. Painamalla ala- ja ylänuolinäppäimiä voit siirtyä luettelossa. Kun kuulet vaihtoehdon, jota haluat muokata, Enter-näppäintä.

 7. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Valitsematon lihavointivalintaruutu”. Jos haluat lihavoida tekstin, paina välinäppäintä. Kuulet viestin: ”Valittu”.

 8. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Käytä-painike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen muistikirjojen jakamiseen ja yhteismuokkaamiseen OneNotessa

Näytönlukuohjelman käyttäminen sisällön lisäämiseen muistikirjoihin OneNotessa

Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa

Helppokäyttöisten OneNote-muistikirjojen luominen

OneNote Online toimii selaimessa, joten voit käyttää sitä lähes kaikissa laitteissa, joissa voi käyttää selainta. Kussakin käyttöympäristössä, kuten Windowsissa, Macissa ja iOSissa, on valmiita helppokäyttötoimintoja, jotka helpottavat OneNoten käyttöä. Voit käyttää esimerkiksi näytönlukuohjelmaa, suurennuslasia tai sanelutyökalua.

Lisätietoja näiden toimintojen käytöstä sinun laitteessasi on artikkelissa Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Lisätietoja OneNoten käyttämisestä on artikkelissa Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa.

Huomautukset: 

 • OneNote Onlinea käytettäessä kannattaa käyttää selaimena Microsoft Edgeä.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

Sisältö

OneNote Onlinen ulkoasuun tutustuminen

OneNote Online -ikkunassa välilehdet sisältävä valikkorivi on ikkunan yläreunassa. Välilehtien alapuolella on työkaluvalintanauha, jossa on erilaisia asetuksia valittuna olevasta välilehdestä riippuen. Valintanauhan alapuolella ruudun vasemmassa reunassa on ruutualue, joka sisältää muistikirja-, osa- ja sivuluettelot. Sivun muokkausalue ulottuu näytön keskeltä sen oikeaan reunaan.

OneNote Onlinen maamerkit ovat seuraavat:

 • Luettelo Microsoft-palveluista

 • Valikkorivi

 • Muistikirjaluettelo

 • Muokkausalue (kirjoitusalusta).

Siirtyminen OneNote Onlinessa näppäimistön avulla

Voit siirtyä OneNote Onlinen maamerkkien välillä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F6. F6:n painaminen aiheuttaa palaamisen takaisin selaimen ohjausobjekteihin. Myös yleiset pikanäppäimet (esimerkiksi F1:n käyttö ohjeen avaamiseen) koskevat selainta, eivät OneNote Onlinea.

Siirry OneNote Onlinessa näyttöelementistä toiseen painamalla sarkainnäppäintä (eteenpäin) tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain (taaksepäin). Voit valita kohteen painamalla Enter-näppäintä. Voit selata valikoita tai luetteloja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä ja tehdä sitten valinnan painamalla Enter-näppäintä. Voit poistua tilasta tai valikosta painamalla Esc-näppäintä.

Voit selata muistikirjan osia ja sivuja valitsemalla ensin Lukijasta kohteiden siirtymistilan painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock+Ylänuoli toistuvasti, kunnes Lukija sanoo ”kohteet”. Paina sitten näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes Lukija sanoo ”Muistikirjat”. Tutustu sitten Osat- ja Sivut-luetteloiden kohteisiin näppäinyhdistelmällä Caps Lock+Oikea nuolinäppäin.

Lisätietoja pikanäppäimistä on artikkelissa OneNote Onlinen pikanäppäimet.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Voit etsiä komennon nopeasti valitsemalla Kerro. Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta katsomalla tämän videon: Asioiden hoitaminen nopeasti näytönlukuohjelman ja näppäimistön kanssa Kerro-toiminnon avulla.

Jos haluat käyttää Kerro-toimintoa komennon etsimiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat tehdä toiminnon.

 2. Siirry Kerro-toiminnon muokkauskenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Q.

 3. Kirjoita haluamasi komento. Kirjoita esimerkiksi ”luettelomerkit”.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta. Valitse tulos painamalla Enter-näppäintä.

Tekninen tuki toimintarajoitteisille henkilöille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×