Opi siirtymään Excelissä helppokäyttötoimintojen avulla

Opi siirtymään Excelissä helppokäyttötoimintojen avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Office 365:n Excel Windows -työpöytäversio sisältää tiedostojen käsittelyyn tarkoitettuja helppokäyttötoimintoja käyttäjille, joilla on käsien toimintakyvyn rajoitteita, näkörajoitteita tai muita toimintarajoitteita. Tämä tarkoittaa sitä, että voit käyttää Windowsin Excelin pikanäppäimiä ja toimintonäppäimiä, Lukijan tai JAWSin kaltaista näytönlukuohjelmaa tai puheentunnistustyökalua, kuten Windowsin puheentunnistusta, käyttäessäsi Excel 2016 -sovellusta.

Useat helppokäyttötoiminnot, kuten näytönlukuohjelmat, puheentunnistustyökalut ja värikontrastityökalut, ovat käyttöympäristöstä (kuten Windows, Mac tai Android) riippuvaisia. Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.  Lisätietoja yleisten toimintojen suorittamisesta Excel Windows -työpöytäversiossa annetaan artikkelissa Excelin helppokäyttötoimintojen tuki.

Excelin ulkoasuun tutustuminen

Excelissä työkirjan nimi näkyy keskitettynä näytön yläreunassa. Sovelluksen ohjausobjektit, kuten Pienennä ja Sulje, ovat oikeassa yläkulmassa. Pikatyökalurivi sijaitsee oletusarvoisesti näytön vasemmassa yläreunassa. Työkaluriviä voidaan mukauttaa, ja se sisältää yleisesti käytetyt komennot, kuten Tallenna, Kumoa ja Tee uudelleen.

Työkalurivin alapuolella on joukko valintanauhan välilehtiä, kuten Aloitus, Lisää, Kaavat, Tiedot, Tarkista ja Power Pivot. Kun valitset välilehden, välilehtikohtainen valintanauha tulee näkyviin välilehden alapuolelle. Kukin valintanauha sisältää ryhmiksi järjestettyjä komentoja. Jos valitset esimerkiksi Lisää-välilehden, näkyviin tulee valintanauha. Voit valita valintanauhasta erilaisia kohteita, kuten taulukoita, kaavioita, hyperlinkkejä tai kuvia, ja lisätä niitä laskentataulukkoon.

Aktiivisen laskentataulukon soluruudukko tulee näkyviin valintanauhan alapuolelle ja kattaa suurimman osan sivusta. Jotkin komennot, kuten Tarkista tai Etsi, avautuvat ikkunaan keskelle laskentataulukkoa. Muut komennot, kuten Jaa, avautuvat ruutuun laskentataulukon oikealle tai vasemmalle puolelle.

Soluruudukon alapuolella on palkki, jossa on taulukkovälilehti jokaiselle työkirjan laskentataulukolle. Voit selata tätä välilehtiriviä ja valita haluamasi laskentataulukon. Valittuna olevaa laskentataulukkoa kutsutaan aktiiviseksi laskentataulukoksi.

Excel-ikkunan alaosassa on tilarivi. Tilarivin oikealla puolella ovat komennot laskentataulukon tarkastelemiseen (esimerkiksi normaalinäkymä tai sivunvaihtojen esikatselu) ja zoomauksen liukusäädin ja painike. Kun valitset soluryhmän, tilarivillä näkyvät valittujen solujen lukujen keskiarvo, määrä ja summa. Voit muuttaa tilarivillä näkyviä tietoja mukauttamalla tapaa, jolla Excel tekee yhteenvedon tiedoista. Jos haluat mukauttaa tilariviä, paina F6-näppäintä, kunnes kuulet viestin: Tilarivi, työkalurivi. (Lukijassa kuulet Käytössä, Normaali-painike.) Paina näppäinyhdistelmää Vaihto+F10. Voit valita haluamasi asetukset (esimerkiksi Määrä, Enintään, Vähintään ja Scroll Lock) Mukauta tilariviä -valikosta ylä- ja alanuolinäppäimillä ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

Siirtyminen pelkän näppäimistön avulla

Voit siirtyä Excelin näyttöelementeissä (laskentataulukko, valintanauha, tehtäväruutu (jos avoinna) ja tilarivi/työkalurivi) painamalla F6-näppäintä (eteenpäin) ja näppäinyhdistelmää Vaihto+F6 (taaksepäin).

 • Jos haluat siirtyä seuraavaan työkirjaikkunaan, kun useita työkirjaikkunoita on avoinna, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F6.

 • Voit siirtyä taulukon soluista tai sarakkeista toiseen painamalla sarkainta (eteenpäin) tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain (taaksepäin) tai käyttämällä nuolinäppäimiä. Voit valita solun siirtämällä kohdistimen soluun.

 • Voit selata valikoita tai luetteloita painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä ja tehdä sitten valinnan painamalla Enter-näppäintä. Voit poistua valikosta tai tilasta painamalla Esc-näppäintä.

 • Jos haluat siirtyä avoimen työkirjan seuraavaan tai edelliseen laskentataulukkoon, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Page Down tai Ctrl+Page Up.

Vihje: Siirrä kohdistus nopeasti ensimmäiseen irralliseen muotoon, kuten tekstiruutuun tai kuvaan, painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+5. Selaa sitten irrallisia muotoja painamalla sarkainta. Palaa normaaliin siirtymiseen painamalla Esc-näppäintä.

Lisätietoja on artikkelissa Windowsin Excelin pika- ja toimintonäppäimet.

Voit käyttää Windowsin sisäistä Lukija-näytönlukuohjelmaa tai kolmannen osapuolen näytönlukuohjelmaa, kuten JAWSia. Lisätietoja Excelin käyttämisestä näytönlukuohjelman avulla on artikkelissa Ohjeiden saaminen Excel 2016:n käyttämiseen näytönlukuohjelmalla.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Voit etsiä komennon nopeasti valitsemalla Kerro. Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta katsomalla tämän videon: Asioiden hoitaminen nopeasti näytönlukuohjelman ja näppäimistön kanssa Kerro-toiminnon avulla.

Jos haluat käyttää Kerro-toimintoa komennon etsimiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat tehdä toiminnon.

 2. Siirry Kerro-toiminnon muokkauskenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Q.

 3. Kirjoita haluamasi komento. Kirjoita esimerkiksi ”luettelomerkit”.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta. Valitse tulos painamalla Enter-näppäintä.

Office 365:n Excel 2016 for Mac -sovelluksessa on työkaluja ja ominaisuuksia, joista voi olla apua erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Word 2016 for Macin näppäinoikoteiden avulla voit käyttää komentoja ilman hiirtä. Näkörajoitteisia varten Word toimii VoiceOverin kanssa.

Monet helppokäyttöisyysasetukset, kuten sisäänrakennettu näytönlukuohjelma VoiceOver, toimivat vain Mac OSX -käyttöjärjestelmässä. Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöisyysasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Lisätietoja yleisten toimintojen suorittamisesta Excel for Macissa annetaan artikkelissa Excelin helppokäyttötoimintojen tuki.

Excel for Macin ulkoasuun tutustuminen

Kun avaat Excel 2016 for Macin, Excel-valikko näkyy näytön yläreunassa siten, että sen valikkovaihtoehdot on lisätty Apple-valikon perään. Tämän alapuolella työkalurivillä näkyy asiakirjan nimi keskitettynä. Pikatyökalurivi sijaitsee näytön vasemmassa yläkulmassa. Työkalurivi sisältää yleisesti käytetyt komennot, kuten Tallenna, Kumoa ja Tee uudelleen. Samalla rivillä ja näytön oikeassa reunassa on Haku-ruutu ja jakamisvaihtoehtojen kuvake. Näiden alapuolella on Osallistu Officen parantamiseen -valikko.

Työkalurivin alapuolelta löydät valintanauhan välilehdet, kuten Lisää ja Näytä. Valintanauha sijaitsee tämän välilehtirivin alapuolella. Kun valitset välilehden, välilehtikohtainen valintanauha tulee näkyviin. Kukin valintanauha sisältää ryhmiksi järjestettyjä komentoja. Esimerkiksi Lisää-välilehti vaihtuu valintanauhaksi, jonka avulla voit valita erilaisia kohteita, kuten taulukoita tai kuvia, jotka voit lisätä asiakirjaan.

Valintanauhasta löytyvät Nimi-ruutu ja Kaava-palkki. Nimi-ruudussa näkyy valitun solun nimi tai sijainti laskentataulukossa. Kaava-palkki sisältää nykyisen solun sisällön ja voit kirjoittaa siihen tekstiä tai kaavoja, joiden mukaan Excel suorittaa laskutoimituksia.

Tämän alla on työkirja, jossa nykyinen laskentataulukko on avoinna. Laskentataulukko vie suurimman osan näytöstä. Uusi laskentataulukko sisältää tyhjien solujen ruudukon. Laskentataulukon yläreunassa ovat sarakeotsikot, kirjaimet tai kirjainyhdistelmät, jotka määrittävät sarakkeen. Laskentataulukon vasemmalla puolella ja pitkin sen pituutta kulkevat rivinumerot, yksi jokaista riviä kohden, alkaen numerosta 1. Aiemmin mainitun Nimi-ruudun avulla voi tunnistaa solun sen kirjaimen ja rivinumeron perusteella, esimerkiksi C3.

Lopuksi laskentataulukon vasemmassa alareunassa on joukko välilehtiä, yksi jokaiselle työkirjan laskentataulukolle sekä painike uuden laskentataulukon lisäämiseksi. Oikealla on tilarivi, jossa on painikkeita sivun asettelun muuttamiseksi, suurentamiseksi jne.

Siirtyminen Excel for Macissa

Kun avaat työkirjan, oletusarvon mukaan kohdistus on nykyisessä laskentataulukossa. Pääset käyttämään muita alueita painamalla Fn + F6 -näppäimiä. Tai kun Voiceover on päällä, painamalla VO + vasen nuoli ja VO + oikea nuoli. Fn + F6 -näppäimiä painamalla voidaan siirtyä käyttöliittymän alueiden läpi:

 • Avaa-painike / yläreunan työkalurivi

 • Nykyinen-välilehti valintanauhassa

 • Nimi-ruutu työkalurivillä

 • Laskentataulukko

 • “Valmis-painike” tilarivillä

Monet näppäimistöt määrittävät oletusarvoisia erikoistoimintoja toimintonäppäimille. Jos haluat käyttää toimintonäppäintä muihin tarkoituksiin, sinun on painettava Fn-näppäintä + toimintonäppäintä. Jos et halua painaa Fn-näppäintä aina, kun käytät toimintonäppäintä, voit muuttaa Applen järjestelmäasetuksia.

Työkirjassa siirtyminen

 • Voit lisätä uuden laskentataulukon painamalla näppäinoikotietä Fn+Vaihto+F11. (Tämä yhdistelmä toimii vain, jos olet poistanut F11-näppäimen oletustoiminnon määrityksen.)

 • Siirry työkirjan seuraavaan laskentataulukkoon painamalla optio + oikea nuoli.

 • Siirry työkirjan edelliseen laskentataulukkoon painamalla optio + vasen nuoli.

Siirtyminen laskentataulukossa

Siirry laskentataulukkoon työskentelyn aloittamiseksi painamalla näppäinyhdistelmää Fn + F6, kunnes pääset laskentataulukkoon.

 • Siirry laskentataulukon solujen välillä painamalla nuolinäppäimiä. (Huomaa, että VoiceOver ei välttämättä kerro solujen nimiä niiden välillä siirryttäessä.)

 • Kirjoita teksti tai kaava kyseisen tekstin tai kaavan lisäämiseksi nykyiseen soluun.

 • Muokkaa nykyistä solua painamalla F2-näppäintä ja siirry sitten nuolinäppäimillä muokattavaan kohtaan. Kun olet lopettanut muokkaamisen, poistu solusta painamalla Rivinvaihtonäppäintä.

 • Jos haluat valita solualueen, siirrä kohdistus soluun, josta haluat aloittaa alueen ja pidä sitten vaihtonäppäintä painettuna samalla, kun painat nuolinäppäimiä solujen valitsemiseksi.

Pikavalikon käyttö

Pikavalikko sisältää monenlaisia tavallisia toimintoja, kuten leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen ja tyhjentäminen. Voit avata pikavalikon, kun kohdistus on solussa painamalla näppäinyhdistelmää Fn + vaihto + F10.

Pikavalikko sulkeutuu automaattisesti toiminnon valitsemisen jälkeen. Voit poistua pikavalikosta valitsematta toimintoa painamalla Esc-näppäintä.

Voit käyttää Office 365:n Excel for iPadia ja Excel for iPhonea laitteen omien helppokäyttötoimintojen, kuten VoiceOverin, avulla. Voit käyttää eleitä tai ulkoista näppäimistöä.

Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.  Saat ohjeita yleisten toimintojen suorittamiseen Excel for iOS:ssä artikkelista Excelin helppokäyttötoimintojen tuki.

Excel for iOS:n ulkoasuun tutustuminen

Kun avaat työkirjan Office 365:n Excel 2016 for iOS:ssä, työkirjan nimi näkyy näytön yläreunassa keskellä tilapalkin alapuolella. Sen alla on Excel-valikkorivi, joka sisältää valintanauhan välilehdet. Työkirjasi on kaavarivin alapuolella.

 • Kun käsittelet soluja ja kaavoja, voit valita solun napauttamalla.

 • Kaksoisnapauttamalla voit tuoda näyttönäppäimistön näkyviin ja siirtää kohdistimen kaavariville, jossa voit muokata solun sisältöä.

 • Voit siirtyä työkirjan muihin laskentataulukkoihin näytön alareunassa olevien välilehtien avulla.

Siirtyminen Excel for iOS:ssä

Voit siirtyä Excel for iPadissa tai Excel for iPhonessa eri tavoilla: näppäinoikoteillä, VoiceOver-toiminnolla tai näyttönäppäimistöllä. Myös pikakuvakkeiden pikavalikoista voi olla hyötyä.

Siirtyminen pikanäppäimillä

Jos haluat käyttää siirtymisessä apuna näppäinoikoteitä, tutustu näihin ulkoisen näppäimistön käyttöä koskeviin hyödyllisiin artikkeleihin. Ne sisältävät myös näppäinoikotieluetteloita:

Siirtyminen VoiceOverin avulla

VoiceOver kertoo näytössä olevien kohteet ääneen, mikä auttaa liikkumaan Excelissä. Pääset liikkumaan esimerkiksi sipaisemalla ensin sormella lähellä näytön yläreunaa, jolloin kuulet työkirjan nimen. Sen alle tulevat näkyviin Excelin valikkorivi ja valintanauha. Kun siirrät VoiceOverin kohdistinta, kuulet painikkeiden ja valintanauhan välilehtien nimet.

Tässä muutamia VoiceOver-siirtymisvihjeitä:

 • Jos haluat etsiä laskentataulukosta tekstiä tai etsiä ja korvata tekstiä, käytä valintanauhan oikealla puolella olevaa Haku-painiketta.

 • Kun VoiceOverin kohdistin on kaavarivillä, joka on valintanauhan alapuolella, VoiceOver sanoo ”Kaavan sisältö”.

 • Kuulet laskentataulukon rivinumerot liu'uttamalla sormea vasemmassa reunassa alaspäin. Kuulet kaavarivin alapuoliset sarakekirjaimet liu'uttamalla sormea oikealle.

 • Pääset käsittelemään soluja napauttamalla mitä tahansa kohtaa laskentataulukossa. Kuulet solun nimen.

 • Voit vierittää laskentataulukkoa sipaisemalla kolmella sormella ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle. VoiceOver tunnistaa solualueen vieritettäessä.

 • Näytön vasemmassa reunassa olevista taulukkovälilehdistä näet nykyisen työkirjan kaikki laskentataulukot. Oikean yläkulman Summa-kohta ilmaisee valitun solualueen summan.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun muokkaat solua, näppäimistö näkyy näytön alaosassa. Näkyvissä on kaksi näppäimistöä: tavallinen Apple-näppäimistö ja mukautettu kaavanäppäimistö, jonka avulla pääset nopeasti käyttämään kaavojesi lukuja ja symboleita.

Voit käyttää kahta näppäimistöä seuraavasti:

 • Voit siirtyä näytön oikean reunan keskiosan kaavanäppäimistöön napauttamalla 123-painiketta. Jos käytät VoiceOveria, sipaise, kunnes kuulet sanat ”Kaavanäppäimistö, painike” ja kaksoisnapauta.

 • Jos haluat siirtyä normaaliin näppäimistöön, napauta Abc-painiketta. Jos käytät VoiceOveria, sipaise, kunnes kuulet sanat ”Normaali näppäimistö, painike” ja kaksoisnapauta painiketta.

 • Voit sulkea näppäimistön kaksoisnapauttamalla näppäimistön kuvaketta näytön oikeassa alakulmassa. Jos käytät VoiceOveria, kuulet ”Piilota näppäimistö”, kun tämä painike on valittuna. Kaksoisnapauta painiketta.

Pikavalikon käyttö

Pikavalikko tulee näkyviin, kun napautat solua, kaavariviä, tekstiruutua tai muuta objektia pitkään. Pikavalikon avulla pääset nopeasti käyttämään yleisimpiä toimintoja, kuten leikkaamista, kopiointia, liittämistä ja poistamista.

Kun VoiceOver on käytössä, voit avata pikavalikon siirtymällä soluun tai objektiin, jota haluat muokata, ja kaksoisnapauttamalla sitten kahdella sormella. Voit selata valikkoa ja valita asetuksia VoiceOverin normaaleilla sipaisueleillä.

Pikavalikko sulkeutuu, kun valitset jonkin vaihtoehdon tai toisen solun.

Excel for Android sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden avulla toiminta- tai näkörajoitteiset henkilöt voivat esimerkiksi luoda laskentataulukoita, suodattaa tietoja ja käsitellä kaavioita. Lisätietoja helppokäyttöasetuksista ja käyttöympäristöille ominaisista toiminnoista löydät artikkelista Määritä laitteesi toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.

Huomautukset: 

Sisältö

Excel for Androidin ulkoasuun tutustuminen

Kun avaat Excel for Androidin Office 365:ssä, tiedoston nimi näkyy yläpalkissa. Excelin valikkorivi näkyy nimen alapuolella ja sisältää valintanauhan välilehdet, kuten Tiedosto, Aloitus ja Lisää. Samalla rivillä oikealla puolella näkyvät Jaa-, Kumoa- ja Tee uudelleen -painikkeet.

Kun valitset välilehden, kyseisen välilehden valintanauha tulee näkyviin. Kukin valintanauha sisältää komentoja järjestettyinä ryhmiin. Esimerkiksi Lisää-välilehti vaihtuu valintanauhaksi, jonka avulla voit lisätä asiakirjaan taulukoita tai kuvia.

Valintanauhasta löytyvät Nimi-ruutu ja Kaava-palkki. Nimi-ruudussa näkyy valitun solun nimi tai sijainti laskentataulukossa. Kaava-palkki sisältää nykyisen solun sisällön ja voit kirjoittaa siihen tekstiä tai kaavoja, joiden mukaan Excel suorittaa laskutoimituksia.

Tämän alla on työkirja, jossa nykyinen laskentataulukko on avoinna. Laskentataulukko vie suurimman osan näytöstä. Uusi laskentataulukko sisältää tyhjien solujen ruudukon. Laskentataulukon yläreunassa ovat sarakeotsikot, kirjaimet tai kirjainyhdistelmät, jotka määrittävät sarakkeen. Laskentataulukon vasemmalla puolella ja pitkin sen pituutta kulkevat rivinumerot, yksi jokaista riviä kohden, alkaen numerosta 1. Aiemmin mainittu Nimi-ruutu mahdollistaa solun tunnistamisen sen kirjaimen ja rivinumeron, kuten C3, perusteella.

Lopuksi laskentataulukon vasemmassa alareunassa on joukko välilehtiä, yksi jokaista työkirjan laskentataulukkoa kohti, sekä painike uuden laskentataulukon lisäämiseksi. Oikealla on tilarivi, jossa on painikkeita sivun asettelun muuttamiseksi, suurentamiseksi jne.

Siirtyminen Excel for Androidissa

Excel for Android on optimoitu kosketusnäyttöä varten. Saat Excelin kosketustoimintojen käyttöä koskevia ohjeita Excel for Android -sovelluksen kosketustoimintojen oppaasta.

Saat lisätietoja näppäinoikoteistä Excel for Androidissa, jota käytetään ulkoisella näppäimistöllä, artikkelista Ulkoisen näppäimistön käyttö Excel for Androidin kanssa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Taulukon lisääminen Excelin laskentataulukkoon näytönlukuohjelman avulla

Taulukon lajitteleminen tai suodattaminen TalkBackin avulla Excel for Androidissa

TalkBackin käyttäminen perustoimintojen tekemiseksi Excel for Androidissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Helppokäyttöisten Excel-laskentataulukoiden tekeminen

Windows 10:n Excel Mobile -sovellus sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden ansiosta toimintarajoitteisten henkilöiden on helpompi luoda ja muokata taulukoita, suodattaa tietoja, työskennellä kaavioiden parissa ja paljon muuta. Esimerkiksi sokeat tai näkörajoitteiset henkilöt voivat näytönlukuohjelmien avulla saada tietoja käyttöliittymästä siten, että tiedot luetaan heille ääneen. Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat käyttää näppäimistön pikanäppäimiä tai puheentunnistustyökaluja hiiren sijasta.

Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa. Ohjeita yleisten toimintojen suorittamiseen Excel Mobile for Windows 10 -sovelluksessa annetaan artikkelissa Excelin helppokäyttötoimintojen tuki.

Huomautus: Lisätietoja kosketustoiminnon käytöstä on Windows 10:n Excel Mobile -sovelluksen kosketustoimintojen oppaassa.

Excel Mobile for Windows 10:n käyttöliittymän yleiskatsaus

Kun käynnistät Excel Mobile -sovelluksen, siirtymisruutu näytetään sovellusikkunan vasemmalla puolella. Sieltä voit valita aiemmin luodun tiedoston. Uuden työkirjan luomista varten ikkunan oikeaan laitaan aukeaa malliluettelo. Kun olet valinnut mallin tai avannut aiemmin luodun tiedoston siirtymisruudusta, voit siirtyä Excel Mobile -sovelluksen pääasiallisilla alueilla ja valita, mitä toimintoja haluat suorittaa.

Kun avaat työkirjan Excel Mobilessa, otsikkorivi on ylimpänä. Se sisältää valintanauhan välilehtien nimet, kuten Tiedosto, Aloitus ja Lisää. Se sisältää myös Kerro-hakuruudun, jonka avulla voit etsiä komentoja tai ohjeita. Ylimmän rivin oikealla puolella näkyvät Jaa-, Kumoa- ja Tee uudelleen -painikkeet.

Ylimmän rivin alapuolella sijaitsevat Nimi-ruutu ja Kaava-palkki.

 • Nimi-ruudussa näkyy valitun solun, taulukon, kaavion tai muun objektin nimi, jos se on määritetty. Jos nimeä ei ole määritetty, ruudussa näkyy solun sijainti (esimerkiksi C2) tai yleinen otsikko, kuten Taulukko3.

 • Kaava-palkissa näkyy solun sisältö, joka voi olla arvo tai kaava.

Päätyökirja sijaitsee Nimi- ja Kaava-ruutujen alapuolella. Työkirja on ruudukko, jonka rivit on otsikoitu numeroilla ja sarakkeet kirjaimilla. Rivien ja solujen otsikot osoittavat solujen sijainnin siten, että solu C2 sijaitsee sarakkeen C ja rivin 2 leikkauskohdassa.

Sivun alareunassa työkirjaruudukon alapuolella näkyy taulukkovälilehtien rivi. Työkirjan jokaisella laskentataulukolla on oma välilehti, vaikka yleensä vain muutama niistä on näkyvissä kerrallaan. Taulukkovälilehtien vieressä on painike, jota painamalla lisätään uusi laskentataulukko ja vastaava taulukkovälilehti. Käytettävissä on myös funktiopalkki, jossa on funktioita, kuten Summa.

Siirtyminen näppäimistön avulla

Seuraavassa taulukossa on lueteltu Excel Mobile -sovelluksen usein käytetyt pikanäppäimet:

 • Voit liikkua eteenpäin käyttöliittymän elementeissä painamalla sarkainta. Voit siirtyä takaisin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+sarkain. Joissakin elementeissä voit käyttää myös nuolinäppäimiä.

 • Jos haluat valita valintanauhassa parhaillaan näkyvän välilehden, paina Alt-näppäintä. Voit siirtyä Alt-näppäimen painamisen jälkeen suoraan Tiedosto-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+sarkain. Voit siirtyä valintanauhan välilehdestä toiseen painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä tai näppäinyhdistelmää Ctrl+sarkain. Voit siirtyä kunkin välilehden vaihtoehtoihin painamalla alanuolinäppäintä. Jos haluat palata takaisin välilehteen, paina ylänuolinäppäintä. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enter- tai välinäppäintä.

 • Voit tuoda solun pikavalikon näkyviin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+F10.

Lisätietoja Excel Mobile -sovelluksen omista pikanäppäimistä on artikkelissa Ulkoisen näppäimistön pikanäppäinten käyttö Excel Mobile for Windows 10:ssä. Lisätietoja Excel Mobile -sovelluksen käyttämisestä näytönlukuohjelman kanssa on artikkelissa Näytönlukuohjelman käytön aloittaminen Excel Mobile for Windows 10:ssä.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Voit etsiä komennon nopeasti valitsemalla Kerro. Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta katsomalla tämän videon: Asioiden hoitaminen nopeasti näytönlukuohjelman ja näppäimistön kanssa Kerro-toiminnon avulla.

Jos haluat käyttää Kerro-toimintoa komennon etsimiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat tehdä toiminnon.

 2. Siirry Kerro-toiminnon muokkauskenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Q.

 3. Kirjoita haluamasi komento. Kirjoita esimerkiksi ”luettelomerkit”.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta. Valitse tulos painamalla Enter-näppäintä.

Excel Online sisältää helppokäyttötoimintoja, joiden ansiosta esimerkiksi liikunta- tai näkörajoitteisten käyttäjien on helpompi käsitellä tiedostoja. Tämä tarkoittaa, että Excel Onlinen kanssa voi käyttää pikanäppäimiä, näytönlukuohjelmaa tai puheentunnistustyökalua.

Saat lisätietoja omassa laitteessasi toimivista helppokäyttöasetuksista ja -toiminnoista artikkelista Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa.  Saat ohjeita yleisten toimintojen suorittamiseen Excel Onlinessa artikkelista Excelin helppokäyttötoimintojen tuki.

Excel Onlinen ulkoasuun tutustuminen

Excel Onlinea käytetään selaimessa. Valittavanasi on kaksi eri näkymää: Lukunäkymä ja Muokkausnäkymä. Excel Online -ikkuna näyttää hieman erilaiselta ja eri komennot ovat käytettävissä sen mukaan, kumpaa näkymää käytät.

 • Lukunäkymässä voit tarkastella, tulostaa, jakaa, päivittää tietoyhteyksiä, laskea työkirjan uudelleen ja kommentoida työkirjaa. Excel Online avautuu oletusarvoisesti lukunäkymässä.

  Lukunäkymässä ikkunan yläosassa olevalla otsikkorivillä näkyy Excel Online. Otsikkorivin vasemmassa reunassa on sovellusten käynnistin. Se on ohjausobjekti, joka sisältää ruutuja, joissa on linkit Microsoft-palveluihin ja Office Online -sovelluksiin, kuten sähköpostiin, kalenteriin, OneDriveen, Exceliin ja PowerPointiin.

  Otsikkorivin alapuolella on työkalurivi, jonka oikeassa reunassa on komentoja (esimerkiksi Muokkaa asiakirjaa, Tulosta, Jaa ja Tiedot) ja selainikkunan leveyden salliessa myös työkirjan nimi keskellä.

 • Voit siirtyä lukunäkymästä muokkausnäkymään painamalla Ctrl+F6, kunnes kuulet sanat "Excel Online". Siirry sitten työkirjan sisältävän kansion nimen kohdalle painamalla Ctrl+F6 uudelleen. Siirry sarkaimella Muokkaa työkirjaa -painikkeeseen, paina Enter-näppäintä ja valitse alanuolinäppäimellä Muokkaa sovelluksessa Excel Online.

  MuokkausnäkymässäExcel Online voit tehdä muutoksia työkirjaasi. Tässä näkymässä ikkunan yläreunan otsikkorivillä on sovellusten käynnistin vasemmalla, sovelluksen nimi (”Excel Online”), Jaa-painike oikealla ja selainikkunan leveyden salliessa työkirjan nimi keskellä.

  Otsikkorivin alapuolella on seuraaviin välilehtiin jaettu työkalurivi: Tiedosto, Aloitus, Lisää, Tiedot, Tarkista, Näytä ja Avaa Excelissä. Valintanauha sijaitsee tämän välilehtirivin alapuolella. Kun valitset välilehden, välilehtikohtainen valintanauha tulee näkyviin. Kukin valintanauha sisältää ryhmiksi järjestettyjä komentoja. Jos valitset esimerkiksi Lisää-välilehden, valintanauha tulee näkyviin. Voit valita valintanauhasta erilaisia kohteita, kuten taulukkoja, kaavioita, hyperlinkkejä tai kommentteja, jotka voit lisätä työkirjaan.

Sekä luku- että muokkausnäkymässä työkirjan aktiivinen laskentataulukko on komentojen alla. Laskentataulukon soluruudukko vie suurimman osan sivusta. Jotkin komennot, kuten Siirry-komento tai Etsi-komento, avautuvat ikkunaan laskentataulukon keskelle. Muut, kuten kommenttien tarkastelu tai lisääminen, avautuvat ruutuun laskentataulukon oikealle tai vasemmalle puolelle.

Solunruudukon alapuolella on palkki, jossa on välilehti jokaiselle työkirjan laskentataulukolle. Voit selata tätä välilehtiriviä ja valita haluamasi laskentataulukon. Valittuna olevaa laskentataulukkoa kutsutaan aktiiviseksi laskentataulukoksi.

Excel Online -ikkunan alaosassa on tilarivi. Kun valitset soluryhmän, tilarivillä näkyvät valittujen solujen lukujen nykyinen keskiarvo, määrä ja summa. Voit muuttaa tilarivillä näkyviä tietoja mukauttamalla tapaa, jolla Excel tekee yhteenvedon tiedoista. Siirry sarkaimella Mukauta tilariviä -valikkoon ja paina Enter-näppäintä. Valitse pikavalikosta alanuolinäppäimellä vaihtoehto (esimerkiksi Määrä, Enintään tai Vähintään) ja paina Enter-näppäintä.

Pikanäppäinten avulla siirtyminen

 • Lisätietoja pikanäppäimistä on artikkelissa Excel Onlinen pikanäppäimet.

 • Voit siirtyä selaimen osoiterivin ja työkirjan sisällön välillä Excel Onlinessa painamalla F6-näppäintä.

 • Voit liikkua Excel Onlinen alueiden eli valintanauhan, laskentataulukon, Laskentataulukon välilehti -palkin ja tilarivin välillä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F6.

 • Voit siirtyä työkirjassa toiseen laskentataulukkoon painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+PgUp tai Ctrl+Alt+PgDn.

 • Voit siirtyä toiseen välilehteen työkalurivillä tai valintanauhan komentoon painamalla sarkainta (eteenpäin) tai näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain (taaksepäin).

 • Voit valita kohteen painamalla Enter-näppäintä. Voit valita solun siirtämällä kohdistimen siihen.

 • Voit selata valikoita tai luetteloja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä ja tehdä sitten valinnan painamalla Enter-näppäintä.

 • Voit liikkua soluruudukossa sarkaimella, nuolinäppäimillä tai pikanäppäimillä.

 • Voit poistua valikosta tai tilasta painamalla Esc-näppäintä.

Kerro-toiminnon käyttäminen

Voit etsiä komennon nopeasti valitsemalla Kerro. Saat lisätietoja Kerro-toiminnosta katsomalla tämän videon: Asioiden hoitaminen nopeasti näytönlukuohjelman ja näppäimistön kanssa Kerro-toiminnon avulla.

Jos haluat käyttää Kerro-toimintoa komennon etsimiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse solu tai solualue, jossa haluat tehdä toiminnon.

 2. Siirry Kerro-toiminnon muokkauskenttään painamalla näppäinyhdistelmää Alt + Q.

 3. Kirjoita haluamasi komento. Kirjoita esimerkiksi ”luettelomerkit”.

 4. Voit selata hakutuloksia käyttämällä alanuolta. Valitse tulos painamalla Enter-näppäintä.

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×