Opetusohjelma: Tietomallin suhteiden laajentaminen Excelin, Power Pivotin ja DAX-kielen avulla

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Abstraktit:    Tämä on toisen opetusohjelman sarjan. Ensimmäinen opetusohjelmassa tietojen vieminen ja tietomallin luominen, Excel-työkirja on luotu käyttämällä useista lähteistä tuoduista tiedoista.

Huomautus: Tässä artikkelissa Tietomallit Excel 2013: ssa. Kuitenkin saman tietomallien ja Power Pivot Excel 2013: n ominaisuuksiin koskevat myös Excel 2016.

Tässä opetusohjelmassa taulukoiden välille luodaan uusia suhteita Power Pivotissa laajentamalla tietomallia, luomalla hierarkioita sekä luomalla laskettuja kenttiä aiemmin luoduista tiedoista.

Tässä opetusohjelmassa on seuraavat osiot:

Suhteen lisääminenPower Pivot -kaavionäkymässä

Tietomallin laajentaminen laskettujen sarakkeiden avulla

Hierarkian luominen

Hierarkioiden käyttäminen Pivot-taulukoissa

Tarkistuspiste ja testi

Tämän opetusohjelman lopussa on testi, jolla voit testata mitä olet oppinut.

Tässä sarjassa käytetään tietoja, jotka kuvaavat olympiamitaleita, isäntämaita ja eri olympiakisatapahtumia. Tässä sarjassa on seuraavat opetusohjelmat:

 1. Tuoda tietoja Exceliin ja tietomallin luominen

 2. Tietomallin suhteiden laajentaminen käyttämällä Excel- Power Pivot, ja DAX-KIELEN

 3. Karttapohjaisten Power View -raporttien luominen

 4. Internet-tietojen lisääminen ja Power View -raportin oletusarvojen määrittäminen

 5. Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 1

 6. Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 2

Suosittelemme käymään nämä läpi järjestyksessä.

Näissä Opetusohjelmissa käyttäminen Excel 2013: n Power Pivot käytössä. Lisätietoja Excel 2013, napsauta tätä. Ohjeita Power Pivotottamisesta käyttöön on napsauttamalla tätä.


Suhteen lisääminen Power Pivot -kaavionäkymässä

Tässä osassa mallia laajennetaan Microsoft Office Power Pivot in Excel 2013 -apuohjelmassa. Kaavionäkymän käyttäminen Microsoft SQL Server – Power Pivot for Excelissä helpottaa suhteiden luomista. Tarkista ensin, että Power Pivot -apuohjelma on käytössä.

Huomautus:Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa -apuohjelma on osa Office Professional Plus -versiota. Katso lisätietoja kohdasta Käynnistä Power Pivot in Microsoft Excel 2013 -apuohjelma.

Lisää Power Pivot Excelin valintanauhaan ottamalla Power Pivot apuohjelma

Kun Power Pivot on käytössä, Excel 2013:n valintanauhassa näkyy POWER PIVOT -niminen välilehti. Ota Power Pivot käyttöön seuraavasti.

 1. Valitse TIEDOSTO > Asetukset > Apuohjelmat.

 2. Valitse alareunan lähellä olevassa Hallitse-ruudussa COM-apuohjelmat > Siirry.

 3. Valitse Microsoft Office Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa -ruutu ja valitse sitten OK.

Excelin valintanauhassa on nyt POWER PIVOT -välilehti.

Valintanauhan Power Pivot -välilehti

Kaavionäkymässä Power Pivot yhteyden lisääminen

Excel-työkirjassa on Isännät-niminen taulukko. Isännät-taulukko on tuotu kopioimalla ja liittämällä se Exceliin. Tiedot on sitten muotoiltu taulukoksi. Jos Isännät-taulukko halutaan lisätä tietomalliin, meidän on muodostettava suhde. Käytämme Power Pivot -ohjelmaa tietomallin suhteiden visuaaliseen esittämiseen ja luomme sitten suhteen.

 1. Napsauta Excelissä Isännät-välilehteä, jotta taulukosta tulee aktiivinen.

 2. Valitse valintanauhassa POWER PIVOT > Taulukot > Lisää tietomalliin. Isännät-taulukko lisätään tässä vaiheessa tietomalliin. Samalla myös Power Pivot -apuohjelma avautuu, ja voit suorittaa sillä loput tehtävän vaiheet.

 3. Huomaa, että Power Pivot -ikkunassa näkyy kaikki taulukot-malli, kuten isännät. Vahvista automaattisen pari taulukot. Power Pivot voit tarkastella kaikkia tietoja, joka sisältää mallin, vaikka ne eivät ole näkyvissä Excelin lajit, tapahtumiaja koskevia tietoja alla, kuten laskentataulukoissa sekä S_Teams,W_Teams, ja Urheilu.

  Kaikki taulukot näkyvät Power Pivotissa

 4. Valitse Power Pivot -ikkunan Näytä-kohdassa Kaavionäkymä.

 5. Kaavion koon muuttaminen niin, että näet kaikki objektit kaavion liukusäätimen avulla. Järjestä taulukot vetämällä otsikkorivillä, jotta ne ovat näkyvissä ja sijoitetun vieressä keskenään. Huomaa, että neljä taulukkoa on toisiinsa liittymättömiä taulukot muille: isännät, tapahtumia, W_Teamsja S_Teams.

  Power Pivot -taulukot kaavionäkymässä

 6. Huomaat, että sekä Mitalit- että Tapahtumat-taulukossa on DisciplineEvent-niminen kenttä. Tarkemman tarkastelun jälkeen huomaat, että Tapahtumat-taulukon DisciplineEvent-kenttä koostuu yksilöllisistä, toistumattomista arvoista.

Huomautus: DisciplineEvent-kentässä näkyy jokaisen lajin ja tapahtuman yksilöllinen yhdistelmä. Mitalit-taulukossa DisciplineEvent-kenttä toistuu kuitenkin useita kertoja. Tämä johtuu siitä, että jokaisen lajin ja tapahtuman tuloksena on kolme palkintomitalia (kulta, hopea, pronssi). Ne jaetaan kaikissa olympialaisissa, joissa tapahtuma järjestetään. Näiden taulukoiden välinen suhde on siis yksi (yksi yksilöllinen Lajit-taulukon Laji + Tapahtuma -tulos) moneen (useita tuloksia jokaiselle Laji + Tapahtuma -arvolle).

 1. Luo suhde Mitalit- ja Tapahtumat-taulukoiden välille. Vedä kaavionäkymässä Tapahtumat-taulukon DisciplineEvent-kenttä Mitalit-taulukon DisciplineEvent-kenttään. Taulukoiden välille ilmestyy viiva, joka osoittaa, että suhde on muodostettu.

 2. Napsauta Tapahtumat- ja Mitalit-taulukot yhdistävää viivaa. Korostetut kentät määrittävät suhteen seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla.

  Kaavionäkymässä osoitettu suhde

 3. Jos Isännät-taulukko halutaan yhdistää tietomalliin, tarvitaan kenttä, jonka arvot yksilöivät jokaisen Isännät-taulukon rivin. Tämän jälkeen voimme suorittaa haun tietomallista ja katsoa, löytyykö samoja tietoja toisesta taulukosta. Tämä ei ole mahdollista kaavionäkymää tarkastelemalla. Kun Isännät-taulukko on valittuna, siirry takaisin tietonäkymään.

 4. Kun tutkimme sarakkeita, huomaamme, että Isännät-taulukossa ei ole yksilöllisiä arvoja sisältävää saraketta. Meidän on luotava se käyttämällä laskettua saraketta ja DAX-kieltä (Data Analysis Expressions).

On hyvä, että tietomalliin tiedoissa on kaikki kentät, joita tarvitaan suhteiden luomiseen sekä tietojen yhdistämiseen niiden visualisoimiseksi Power View - tai Pivot-taulukoissa. Taulukoista ei kuitenkaan aina ole apua. Seuraavassa osassa kerrotaan, miten uusi sarake luodaan DAX-kieltä käyttämällä ja miten sitä voidaan käyttää taulukoiden välisen suhteen luomiseen.

Tietomallin laajentaminen laskettujen sarakkeiden avulla

Jotta Isännät-taulukon ja tietomallin välille voidaan muodostaa suhde ja jotta tietomalli voidaan laajentaa sisältämään Isännät-taulukon, Isännät-taulukossa on oltava jokaisen rivin yksilöivä kenttä. Kentän on lisäksi vastattava tietomallin kenttää. Nämä vastaavat kentät, yksi kummassakin taulukossa, mahdollistavat taulukoiden yhdistämisen.

Isännät-taulukossa ei ole kyseistä kenttää, joten se täytyy luoda. Jotta tietomallin eheys voidaan säilyttää, Power Pivotia ei voida käyttää aiemmin luotujen tietojen muokkaamiseen tai poistamiseen. Voit kuitenkin luoda uusia sarakkeita aiemmin luotuihin tietoihin perustuvien laskettujen kenttien avulla.

Tarkastelemalla Isännät-taulukkoa ja sitten muita tietomallin taulukoita löydämme hyvän vaihtoehdon yksilöiväksi kentäksi. Voimme luoda sen Isännät-taulukossa ja yhdistää sitten tietomallin taulukkoon. Kumpikin taulukko vaatii uuden lasketun sarakkeen, jotta suhteen muodostamisen vaatimukset voidaan täyttää.

Voimme luoda Isännät-taulukossa yksilöivän lasketun sarakkeen yhdistämällä Vuosi- (olympialaisten järjestysvuosi) ja Vuodenaika-kentät (kesä tai talvi). Mitalit-taulukossa on myös Vuosi- ja Vuodenaika-kentät. Jos siis luomme kumpaankin taulukkoon lasketun sarakkeen, joka yhdistää Vuosi- ja Vuodenaika-kentät, voimme muodostaa yhteyden Isännät- ja Mitalit-taulukoiden välille. Seuraavassa kuvassa näkyy Isännät-taulukko, jonka Vuosi- ja Vuodenaika-kentät on valittu


Isännät-taulukko, jonka Vuosi- ja Vuodenaika-kentät on valittu

Laskettujen sarakkeiden luominen DAX-KIELEN avulla

Aloitetaan Isännät-taulukosta. Tavoitteena on luoda Isännät-taulukkoon ja sitten Mitalit-taulukkoon laskettu sarake, jota voidaan käyttää taulukoiden välisen suhteen muodostamiseen.

Voit luoda Power Pivot -ohjelmassa laskutoimituksia DAX-kielen (Data Analysis Expressions) avulla. DAX on Power Pivot- ja Pivot-taulukoiden kaavakieli. Se on suunniteltu Power Pivot -ohjelmassa käytettävissä olevia relaatiotietoja ja tilannekohtaista analysointia varten. Voit luoda DAX-kaavoja uudessa Power Pivot -sarakkeessa ja Power Pivot - laskenta-alueella.

 1. Varmista, että tietonäkymä on valittuna kaavionäkymän sijaan valitsemalla Power Pivot-ohjelmassa ALOITUS > Näytä > Tietonäkymä.

 2. Valitse Isännät-taulukko Power Pivotissa. Aiemmin luotujen sarakkeiden vieressä on tyhjä Lisää sarake -niminen sarake. Power Pivot sisältää sarakkeen paikkamerkkinä. Uusi sarake voidaan lisätä taulukkoon usealla tavalla Power Pivot -ohjelmassa. Yksi vaihtoehto on valita tyhjä Lisää sarake -niminen sarake.


  Lasketun sarakkeen luominen DAX-kielen avulla Lisää sarake -valinnalla

 3. Kirjoita kaavariville seuraava DAX-kaava. KETJUTA-funktio yhdistää kahden tai useamman kentän jokin. Kirjoitettaessa-automaattisen täydennyksen avulla voit kirjoittaa sarakkeiden ja taulukoiden nimien ja näyttää Funktiot, jotka ovat käytettävissä. Valitse automaattisen täydennyksen ehdotukset-välilehden avulla. Voit valita sarakkeen yksinkertaisesti, kun sarakkeen nimen kirjoittamalla kaavan ja Power Pivot Lisää kaavaan.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Kun olet muodostanut kaavan, hyväksy se painamalla Enter-näppäintä.

 5. Arvot lisätään kaikille lasketun sarakkeen riveille. Kun selaat taulukkoa, huomaat, että jokainen rivi on yksilöllinen. Olemme siis luoneet onnistuneesti kentän, joka yksilöi jokaisen Isännät-taulukon rivin. Tällaisia kenttiä kutsutaan perusavaimiksi.

 6. Annetaan lasketun sarakkeen nimeksi EditionID. Sarakkeet voidaan nimetä uudelleen kaksoisnapsauttamalla tai napsauttamalla saraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Nimeä sarake uudelleen. Valmis Isännät-taulukko näyttää PowerPointissa seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Isännät-taulukko ja laskettu DAX-kenttä

Isännät-taulukko on valmis. Luodaan seuraavaksi Mitalit-taulukossa Isännät-taulukossa luodun EditionID-sarakkeen muotoa vastaava laskettu sarake, jotta voimme luoda suhteen taulukoiden välille.

 1. Aloita luomalla uusi sarake Mitalit-taulukossa samalla tavoin kuin Isännät-taulukossa. Valitse Power Pivotissa Mitalit-taulukko ja valitse sitten Rakenne > Sarakkeet > Lisää. Huomioi, että Lisää sarake on valittuna. Tämä toimii samoin kuin vaihtoehdon Lisää sarake valitseminen.

 2. Mitalit-taulukon Vuosi-sarakkeen muoto eroaa Isännät-taulukon Vuosi-sarakkeen muodosta. Ennen kuin yhdistämme tai ketjutamme Vuosi- ja Vuodenaika-sarakkeen EditionID-sarakkeen luomiseksi, meidän on luotava välityskenttä, joka muokkaa Vuosi-sarakkeen oikeaan muotoon. Kirjoita taulukon yläpuolella olevalle kaavariville seuraava DAX-kaava.

  = YEAR([Edition])
 3. Kun olet muodostanut kaavan, paina Enter-näppäintä. Arvot lisätään kaikille lasketun sarakkeen riveille syöttämäsi kaavan mukaan. Jos vertaat tätä saraketta Isännät-taulukon Vuosi-sarakkeeseen, huomaat, että sarakkeet ovat samanmuotoiset.

 4. Nimeä sarake uudelleen valitsemalla ensin CalculatedColumn1 hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Nimeä sarake uudelleen. Kirjoita vuosi ja paina Enter-näppäintä.

 5. Kun olet luonut uuden sarakkeen, Power Pivot lisätä toisen paikkamerkki-sarakkeen nimi Lisää sarake. Seuraavaksi haluat luoda EditionID lasketun sarakkeen, joten valitse Lisää sarake. Kirjoita kaavariville seuraava DAX-kaava ja paina Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Nimeä sarake uudelleen kaksoisnapsauttamalla CalculatedColumn1-saraketta ja kirjoittamalla EditionID.

 7. Lajittele sarake nousevaan järjestykseen. Mitalit-taulukko Power Pivotissa näyttää nyt seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Mitalit-taulukko ja DAX-kielen avulla luotu laskettu kenttä

Huomioi, että useat arvot toistuvat Mitalit-taulukon EditionID-kentässä. Tämä on hyväksyttävää ja odotettua, sillä jokaisten olympialaisten aikana (osoitettu EditionID-arvolla) on jaettu useita mitaleja. Jaetut mitalit ovat yksilöllisiä Mitalit-taulukossa. MedalKey-kenttä on jokaisen Mitalit-taulukon tietueen yksilöllinen tunnus sekä määritetty perusavain.

Seuraavaksi luodaan suhde Isännät- ja Mitalit-taulukoiden välille.

Suhteen luominen laskettujen sarakkeiden avulla

Käytetään seuraavaksi luomiamme laskettuja sarakkeita suhteen muodostamiseksi Isännät- ja Mitalit-taulukoiden välille.

 1. Valitse Power Pivot-ikkunan valintanauhassa Aloitus > Näytä > Kaavionäkymä. Voit myös siirtyä ruudukko- ja kaavionäkymän välillä PowerView-ikkunan alareunan painikkeilla seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla.

  Power Pivotin kaavionäkymä

 2. Laajenna Isännät-taulukko, jotta voit tarkastella kaikkia kenttiä. Loimme Isännät-taulukon EditionID-sarakkeen perusavaimeksi (yksilöllinen, toistumaton kenttä) ja Mitalit-taulukon EditionID-sarakkeen, jotta taulukoiden välille voidaan muodostaa yhteys. Meidän on etsittävä molemmat ja luotava suhde. Power Pivot -valintanauhassa on Etsi-toiminto, jonka avulla tietomallista voidaan etsiä vastaavia kenttiä. Seuraavassa kuvassa näkyy metatietojen etsintäkohdan ikkuna, jossa EditionID on syötetty Etsittävä-kenttään.
  Etsi-toiminnon käyttäminen Power Pivotin kaavionäkymässä

 3. Aseta Isännät-taulukko Mitalit-taulukon viereen.

 4. Vedä Mitalit-taulukon EditionID-sarake Isännät-taulukon EditionID-sarakkeeseen. Power Pivot luo taulukoiden välille suhteen EditionID-sarakkeen perusteella ja osoittaa suhteen piirtämällä viivan sarakkeiden välille.

  Kaavionäkymä, jossa näkyy taulukon suhde

Opimme tässä osassa uuden tavan lisätä sarakkeita, loimme lasketun sarakkeen DAX-kielen avulla ja käytimme tätä saraketta taulukoiden välisen uuden suhteen muodostamiseen. Isännät-taulukko on nyt integroitu tietomalliin ja sen tiedot ovat käytettävissä Taul1-taulukon Pivot-taulukossa. Voit myös käyttää liittyviä tietoja esimerkiksi ylimääräisten Pivot-taulukoiden, Pivot-kaavioiden ja Power View -raporttien luomiseen.

Hierarkian luominen

Useimmat tietomallit sisältävät tietoja, jotka ovat luonnostaan hierarkkisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kalenteritiedot, maantieteelliset tiedot ja tuoteluokat. Hierarkioita kannattaa luoda Power Pivotissa, koska silloin kohteen (hierarkian) voi vetää raporttiin sen sijaan, että samat kentät olisi koottava ja järjestettävä kerta toisensa jälkeen.

Olympialaisten tiedot ovat myös hierarkkisia. On hyödyllistä ymmärtää olympialaisten urheilujen, lajien ja tapahtumien hierarkia. Jokaiseen urheiluun liittyy vähintään yksi laji (joskus monta lajia). Jokaiseen lajiin taas liittyy vähintään yksi tapahtuma (joskus yhdessä lajissa on useampi tapahtuma). Seuraava kuva osoittaa hierarkian.

Olympiamitalitietojen looginen hierarkia

Tässä osassa luodaan kaksi hierarkiaa tässä opetusohjelmassa käytettyihin olympialaisten tietoihin. Voit sitten käyttää näitä hierarkioita ja todeta, miten ne helpottavat tietojen järjestämistä Pivot-taulukoissa sekä Power View'ssa (seuraavassa opetusohjelmassa).

Urheiluhierarkian luominen

 1. Siirry Power Pivotin kaavionäkymään. Laajenna Tapahtumat-taulukkoa siten, että sen kaikki kentät ovat hyvin näkyvissä.

 2. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja valitse Urheilu-, Laji- ja Tapahtuma-kentät. Kun nämä kolme kenttää ovat valittuina, napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo hierarkia. Hierarkian pääsolmu, Hierarkia 1, luodaan taulukon alareunaan ja valitut sarakkeet kopioidaan hierarkiaan alisolmuksi. Varmista, että Urheilu on ensimmäisessä hierarkiassa ja sitten Laji ja Tapahtuma.

 3. Kaksoisnapsauta otsikkoa, Hierarkia1, ja nimeä uusi hierarkia uudelleen kirjoittamalla SDE. Sinulla on nyt hierarkia, joka sisältää urheilun, lajin ja tapahtuman. Tapahtumat-taulukko näyttää nyt seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Power Pivotin kaavionäkymässä näytetty hierarkia

Sijaintihierarkian luominen

 1. Valitse Power Pivot -kaavionäkymässä Isännät-taulukko. Napsauta taulukon otsikon Luo hierarkia -painiketta seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla.
  Luo hierarkia -painike

  Tyhjän hierarkian pääsolmu näkyy taulukon alareunassa.

 2. Kirjoita uuden hierarkian nimeksi Sijainnit.

 3. Hierarkiaan voi lisätä sarakkeita useilla eri tavoilla. Vedä Vuodenaika-, Kaupunki- ja NOC_CountryRegion-kentät hierarkian nimeen (tässä tapauksessa Sijainnit), kunnes hierarkian nimi näkyy korostettuna. Lisää ne sitten vapauttamalla kentät.

 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella EditionID-kohtaa ja valitse Lisää hierarkiaan. Valitse Sijainnit.

 5. Varmista, että hierarkian alisolmut ovat oikeassa järjestyksessä. Järjestyksen tulisi olla ylhäältä alaspäin seuraava: Vuodenaika, NOC, Kaupunki, EditionID. Jos alisolmut eivät ole järjestyksessä, vedä ne oikeaan järjestykseen hierarkiassa. Taulukon tulisi näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.
  Isännät-taulukko ja hierarkia

Tietomallissa on nyt hierarkioita, joita voi hyödyntää raporteissa. Seuraavassa osassa kerrotaan, miten hierarkiat nopeuttavat ja yhdenmukaistavat raporttien luomista.

Hierarkioiden käyttäminen Pivot-taulukoissa

Meillä on nyt Urheilu- ja Sijainnit-hierarkiat ja voimme lisätä ne Pivot- tai Power View -taulukoihin ja saada nopeasti hyödyllisiä ryhmiteltyjä tietoja sisältäviä tuloksia. Ennen hierarkioiden luomista Pivot-taulukkoon on lisättävä yksittäiset kentät. Kentät on myös järjestettävä siihen järjestykseen, jossa niitä halutaan katsella.

Tässä osassa käytetään edellisessä osassa luomiasi hierarkioita Pivot-taulukon nopeaan tarkentamiseen. Luo sitten sama Pivot-taulukon näkymä hierarkian yksittäisiä kenttiä käyttämällä. Voit näin verrata hierarkioiden ja yksittäisten kenttien käyttämistä toisiinsa.

 1. Palaa Exceliin.

 2. Poista Taul1-taulukossa Pivot-taulukon kentät -kohdassa RIVIT-alueen kentät. Poista sitten kaikki SARAKKEET-alueen kentät. Varmista, että Pivot-taulukko on valittuna (taulukko on nyt melko pieni, joten voit valita solun A1 ja varmistaa, että Pivot-taulukko on valittuna). Pivot-taulukon ainoat jäljellä olevat kentät ovat SUODATTIMET-alueen Mitali-kenttä ja ARVOT-alueen Mitalimäärä-kenttä. Melkein tyhjän Pivot-taulukon tulisi näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  melkein tyhjä Pivot-taulukko

 3. Vedä Pivot-taulukon kentät -alueen Tapahtumat-taulukosta SDE RIVIT-alueelle. Vedä sitten Sijainnit Isännät-taulukosta SARAKKEET-alueelle. Kun olet vetänyt nämä kaksi hierarkiaa, Pivot-taulukkoon lisätään paljon tietoja, jotka järjestetään edellisissä vaiheissa määrittämäsi hierarkian mukaan. Näytön tulisi näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.
  Pivot-taulukko, johon on lisätty hierarkia

 4. Suodatetaan tietoja hieman ja tarkastellaan tapahtumien ensimmäistä kymmentä riviä. Napsauta Pivot-taulukossa nuolta Riviotsikot-kohdassa, poista kaikki valinnat valitsemalla (Valitse kaikki) ja valitse sitten ensimmäisten kymmenen urheilulajin vieressä olevat ruudut. Pivot-taulukko näyttää nyt seuraavan kuvan kaltaiselta.
  suodatettu Pivot-taulukko

 5. Voit laajentaa kaikki Pivot-taulukon urheilulajit, jotka ovat SDE-hierarkian ylin taso, ja tarkastella hierarkian alemman tason tietoja (lajit). Jos lajissa on alempi hierarkiataso, voit laajentaa lajin ja nähdä sen tapahtumat. Voit toimia samoin Sijainti-hierarkiassa, jonka ylin taso on Vuodenaika ja joka on Pivot-taulukossa Kesä tai Talvi. Kun laajennamme vesiurheilun, näemme kaikki sen alalajit sekä niiden tiedot. Kun laajennamme vesiurheilun alaisen Uimahypyt-lajin, näemme myös sen alatapahtumat seuraavassa kuvassa osoitetulla tavalla. Voimme tehdä samoin vesipallolle ja nähdä, että se sisältää vain yhden tapahtuman.
  Pivot-taulukon hierarkian tutkiminen

Vetämällä nämä kaksi hierarkiaa voit luoda nopeasti Pivot-taulukon, jossa on mielenkiintoisia ja jäsennettyjä tietoja, joita voi tarkastella yksityiskohtaisesti, suodattaa ja järjestää.

Luodaan nyt sama Pivot-taulukko ilman hierarkioiden tuomaa etua.

 1. Poista Pivot-taulukon kentät -alueella Sijainnit SARAKKEET-alueelta. Poista sitten SDE RIVIT-alueelta. Olemme takaisin tavallisessa Pivot-taulukossa.

 2. Vedä Isännät-taulukosta Vuodenaika, Kaupunki, NOC_CountryRegion ja EditionID SARAKKEET-alueelle ja järjestä ne tähän järjestykseen ylhäältä alaspäin.

 3. Vedä Tapahtumat-taulukosta Urheilu, Laji ja Tapahtuma RIVIT-alueelle ja järjestä ne tähän järjestykseen ylhäältä alaspäin.

 4. Suodata Pivot-taulukossa riviotsikot kymmeneen ylimpään urheiluun.

 5. Kutista kaikki rivit ja sarakkeet. Laajenna sitten vesiurheilu, uimahypyt ja vesipallo. Työkirja näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.
  Ilman hierarkiaa luotu Pivot-taulukko

Näyttö näyttää samalta, mutta vedit seitsemän yksittäistä kenttää Pivot-taulukon kentät -alueille ainoastaan kahden hierarkian vetämisen sijaan. Jos olet ainoa näiden tietojen perusteella Pivot-taulukoita tai Power View -raportteja luova käyttäjä, hierarkioiden luominen tuntuu ehkä vain kätevältä. Jos taas useat käyttäjät luovat raportteja ja kenttien oikea järjestys on määritettävä oikeiden näkymien aikaansaamiseksi, hierarkiat parantavat nopeasti tuottavuutta ja mahdollistavat yhdenmukaisuuden.

Opit toisessa opetusohjelmassa käyttämään hierarkioita ja muita kenttiä visuaalisesti kiinnostavissa Power View'ssa luoduissa raporteissa.

Tarkistuspiste ja testi

Opitun kertaaminen

Excel-työkirjassa on nyt tietomalli, jossa on tietoja useista lähteistä ja joka on liitetty aiemmin luotuja kenttiä ja laskettuja sarakkeita käyttämällä. Käytössä on myös hierarkioita, jotka vastaavat taulukoiden tietojen rakennetta, mikä tekee kiinnostavien raporttien luomisesta nopea, yhdenmukaista ja helppoa.

Opit, että hierarkioiden avulla voit määrittää tietojen luontaisen rakenteen ja käyttää nopeasti raporteissa hierarkkisia tietoja.

Tämän sarjan seuraavassa opetusohjelmassa luodaan visuaalisesti näyttäviä raportteja olympiamitaleista Power View'n avulla. Voit myös suorittaa useampia laskutoimituksia, optimoida tiedot nopeaa raportin luomista varten ja tuoda lisää tietoja, jotta raporteista tulee entistä mielenkiintoisempia. Tässä on linkki:

Opetusohjelma 3: Määritykseen perustuvien Power View-raporttien luominen

TESTI

Haluatko testata, miten hyvin muistat oppimasi asiat? Voit tehdä sen tässä. Seuraavassa testissä painotetaan toimintoja, ominaisuuksia tai vaatimuksia, joista olet saanut tietoja tässä opetusohjelmassa. Vastaukset on annettu sivun alaosassa. Onnea matkaan!

Kysymys 1: Missä seuraavista näkymistä voit luoda suhteita kahden taulukon välille?

A: Taulukoiden väliset suhteet luodaan Power View'ssa.

B Taulukoiden väliset suhteet luodaan Power Pivot -rakennenäkymässä.

C Taulukoiden väliset suhteet luodaan ruudukkonäkymässä ohjelmassa Power Pivot

D: Kaikissa edellä mainituissa.

Kysymys 2: TOTTA vai TARUA: Taulukoiden väliset suhteet voidaan muodostaa DAX-kaavoja käyttämällä luodun yksilöllisen tunnuksen perusteella.

A: TOSI

B: EPÄTOSI

Kysymys 3: Missä seuraavista voi luoda DAX-kaavan?

A: Power Pivot-laskenta-alueella.

B: Uudessa Power Pivot-sarakkeessa.

C: Kaikissa Excel 2013 -soluissa.

D: Sekä A että B.

Kysymys 4: Mikä seuraavista pitää paikkansa hierarkioista?

A: Kun luot hierarkian, sen sisältämät kentät eivät ole enää käytettävissä erikseen.

B: Kun luot hierarkian, sen sisältämiä kenttiä, myös hierarkioita, voidaan käyttää asiakastyökaluissa vetämällä hierarkia Power View - tai Pivot-taulukon alueelle.

C: Kun luot hierarkian, tietomallin pohjana olevat tiedot yhdistetään yhdeksi kentäksi.

D: Hierarkioita ei voi luoda Power Pivot-ohjelmassa.

Testin vastaukset

 1. Oikea vastaus: D

 2. Oikea vastaus: A

 3. Oikea vastaus: D

 4. Oikea vastaus: B

Huomautukset: Tämän opetusohjelmasarjan tietojen ja kuvien lähteet:

 • Olympialaisten tietojoukko: © Guardian News & Media Ltd.

 • Lippukuvat: CIA Factbook (cia.gov)

 • Väestötiedot: Maailmanpankki (worldbank.org)

 • Olympialaisten urheilulajien kuvat: Thadius856 ja Parutakupiu

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×