Office
Kirjaudu sisään

Opetusohjelma: Pivot-taulukon tietojen analysointi Excel 2013:n tietomallin avulla

Vajaan tunnin kuluttua osaat muodostaa Excelissä useiden taulukoiden tietoja yhdistävän Pivot-taulukkoraportin. Opetusohjelman ensimmäisessä osassa opastetaan tuomaan tietoja ja käyttämään niitä. Toisella puoliskolla tarkennat raportin taustalla olevaa tietomallia Power Pivot -apuohjelmalla ja opit lisäämään laskutoimituksia, hierarkioita ja optimointeja Power View -raportteihin.

Aloitetaan tuomalla tietoja.

 1. Lataa tämän opetusohjelman mallitiedot (ContosoV2). Lisätietoja on artikkelissa DAX- ja mallitieto-opetusohjelmien mallitietojen hakeminen. Pura ja tallenna datatiedostot helposti käytettävään sijaintiin, kuten Ladatut tiedostot- tai Tiedostot-kansioon.

 2. Avaa tyhjä työkirja Excelissä.

 3. Valitse Tiedot > Hae ulkoiset tiedot > Accessista.

 4. Siirry mallidatatiedostot sisältävään kansioon ja valitse ContosoSales.

 5. Valitse Avaa. Koska muodostat yhteyden useita taulukoita sisältävään tietokantatiedostoon, voit valita tuotavat taulukot avautuvasta Valitse taulukko -valintaikkunasta.

  Valitse taulukko -valintaikkuna

 6. Valitse Valitse taulukko -ikkunassa Ota käyttöön useiden taulukoiden valinta.

 7. Valitse ensin kaikki taulukot ja valitse sitten OK.

 8. Valitse Tietojen tuominen -valintaikkunassa ensin Pivot-taulukkoraportti ja valitse sitten OK.

  Huomautukset: 

  • Olet nyt luonut tietomallin, vaikket ehkä vielä tiedäkään sitä. Malli on tietojen integrointikerros, joka luodaan automaattisesti, kun tuot useita taulukoita samanaikaisesti samaan Pivot-taulukkoraporttiin tai työstät niitä siinä.

  • Malli on selkeimmillään Excelissä, mutta voit katsoa ja muokata sitä myös suoraan Power Pivot -apuohjelmalla. Tunnistat tietomallin Excelissä siitä, että Pivot-taulukon kenttäluettelossa on taulukkokokoelma. Mallit voi luoda useilla tavoilla. Lisätietoja on artikkelissa Tietomallin luominen Excelissä.

Tietojen käyttäminen Pivot-taulukossa

Tietoja on helppo käyttää vetämällä kenttiä Pivot-taulukon kenttäluettelon Arvot-, Sarakkeet- ja Rivit-alueille.

 1. Selaa kenttäluetteloa, kunnes löydät FactSales-taulukon.

 2. Valitse SalesAmount. Koska tiedot ovat numeroita, Excel sijoittaa SalesAmount-tiedot automaattisesti Arvot-alueelle.

 3. Vedä DimDate-kohdassa CalendarYear Sarakkeet-alueelle.

 4. Vedä DimProductSubcategory-kohdassa ProductSubcategoryName Rivit-alueelle.

 5. Vedä DimProduct-kohdassa BrandName Rivit-alueelle aliluokan alapuolelle.

Pivot-taulukon pitäisi nyt muistuttaa seuraavaa näyttöä.

Mallitiedot sisältävä Pivot-taulukko

Olet nyt luonut vaivattomasti Pivot-perustaulukon, jossa on kenttiä neljästä taulukosta. Tehtävä oli helppo, koska taulukoissa oli aiemmin luotuja yhteyksiä. Koska lähteessä oli aiemmin luotuja yhteyksiä ja koska toit kaikki taulukot samanaikaisesti, Excel pystyi toisintamaan nämä yhteydet mallissa.

Mutta entäpä tilanne, jossa tiedot ovat peräisin eri lähteistä tai ne on tuotu myöhemmin? Yleensä uudet tiedot voidaan lisätä luomalla toisiaan vastaaviin sarakkeisiin perustuvia yhteyksiä. Seuraavassa vaiheessa tuodaan lisää taulukoita, ja opit uusien yhteyksien luomiseen liittyvät vaatimukset ja vaiheet.

Uusien taulukoiden lisääminen

Tarvitset taulukkoyhteyksien määrittämistä varten uusia, ei-liitettyjä taulukoita. Tässä vaiheessa saat käyttöösi loput opetusohjelmassa käytettävät tiedot tuomalla yhden uuden tietokantatiedoston ja liittämällä tiedot kahteen muuhun työkirjaan.

Tuoteluokkien lisääminen

 1. Avaa uusi taulukko työkirjassa. Lisätiedot tallennetaan tähän taulukkoon.

 2. Valitse Tiedot > Hae ulkoiset tiedot > Accessista.

 3. Siirry mallidatatiedostot sisältävään kansioon ja valitse ProductCategories. Valitse Avaa.

 4. Valitse Tietojen tuominen -valintaikkunassa ensin Taulukko ja valitse sitten OK.

Maantieteellisten tietojen lisääminen

 1. Lisää toinen taulukko.

 2. Avaa mallitietotiedostossa Geography.xlsx, aseta kohdistin soluun A1 ja valitse kaikki tiedot painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihto+End.

 3. Kopioi tiedot Leikepöydälle.

 4. Liitä tiedot juuri lisättyyn tyhjään taulukkoon.

 5. Valitse ensin Muotoile taulukoksi ja valitse sitten jokin tyyli. Kun tiedot muotoillaan taulukoksi, voit nimetä taulukon. Tästä on hyötyä, kun määrität myöhemmin yhteyttä.

 6. Tarkista Muotoile taulukoksi -ikkunassa, että Taulukossa on otsikot on valittu. Valitse OK.

 7. Anna taulukon nimeksi Geography. Valitse Taulukkotyökalut > Rakenne ja kirjoita Taulukon nimi -kohtaan Geography.

 8. Tyhjennä Geography.xlsx työtilasta sulkemalla tiedosto.

Myymälätietojen lisääminen

 • Liitä Stores.xlsx-tiedoston sisältö tyhjään taulukkoon toistamalla edelliset vaiheet. Anna taulukon nimeksi Stores.

Sinulla pitäisi nyt olla neljä taulukkoa. Taul1 sisältää Pivot-taulukon, Taul2 ProductCategories-taulukon, Taul3 Geography-taulukon ja Taul4 Stores-taulukon. Taulukoiden nimeäminen helpottaa yhteyksien luomista huomattavasti.

Juuri tuotujen taulukoiden kenttien käyttäminen

Voit käyttää juuri tuomiesi taulukoiden kenttiä heti. Jos Excel ei pysty määrittämään, miten kenttä lisätään Pivot-taulukkoraporttiin, sinua pyydetään luomaan taulukkoyhteys, joka liittää uuden taulukon mallissa jo olevaan taulukkoon.

 1. Voit avata kaikki käytettävissä olevat taulukot sisältävän luettelon valitsemalla Pivot-taulukon kenttien yläosassa Kaikki.

 2. Siirry luettelon loppuun. Juuri lisätyt uudet taulukot ovat luettelon lopussa.

 3. Laajenna Stores.

 4. Vedä StoreName Suodattimet-alueelle.

 5. Huomaa, että Excel pyytää sinua luomaan suhteen. Tämä ilmoitus avautuu, koska olet käyttänyt sellaisen taulukon kenttiä, jolla ei ole yhteyttä malliin.

 6. Avaa Luo yhteys -valintaikkuna valitsemalla Luo.

 7. Valitse Taulukko-kohdassa FactSales. Käyttämissäsi mallitiedoissa FactSales sisältää tarkkoja myynti- ja kustannustietoja Contoson liiketoiminnasta sekä muiden taulukoiden avaimet, kuten myymäläkoodit, jotka sisältyvät myös edellisessä vaiheessa tuomaasi Stores.xlsx-tiedostoon.

 8. Valitse Sarake (viite) -kohdassa StoreKey.

 9. Valitse Yhdistetty taulukko -kohdassa Stores.

 10. Valitse Yhdistetty taulukko (perus) -kohdassa StoreKey.

 11. Valitse OK.

Excel muodostaa taustalla tietomallia, jota voidaan käyttää koko työkirjassa useissa Pivot-taulukoissa, Pivot-kaavioissa tai Power View -raporteissa. Olennaista mallissa on taulukoiden yhteydet, jotka määrittävät Pivot-taulukkoraportissa käytetyt siirtymis- ja laskentapolut. Seuraavassa tehtävässä luodaan manuaalisesti yhteydet, joilla juuri tuodut tiedot yhdistetään.

Yhteyksien lisääminen

Voit luoda järjestelmällisesti taulukkoyhteyksiä kaikille tuoduille uusille taulukoille. Jos jaat työkirjan työtovereiden kanssa, valmiiksi määritettyjä suhteita arvostetaan, jos tiedot eivät ole heille ennestään tuttuja.

Kun yhteyksiä luodaan manuaalisesti, käytössä on samanaikaisesti kaksi taulukkoa. Valitse kummassakin taulukossa sarakkeet, joiden mukaan Excel etsii vastaavia rivejä toisesta taulukosta.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

ProductSubcategory-sarakkeen yhdistäminen ProductCategory-sarakkeeseen

 1. Valitse Excelissä Tiedot > Yhteydet > Uusi.

 2. Valitse Taulukko-kohdassa DimProductSubcategory.

 3. Valitse Sarake (viite) -kohdassa ProductCategoryKey.

 4. Valitse Yhdistetty taulukko -kohdassa Table_ProductCategory.accdb.

 5. Valitse Yhdistetty taulukko (perus) -kohdassa ProductCategoryKey.

 6. Valitse OK.

 7. Sulje Yhteyksien hallinta -valintaikkuna.

Luokkien lisääminen Pivot-taulukkoon

Vaikka tietomalli on päivitetty sisältämään lisätaulukot ja -yhteydet, niitä ei vielä käytetä Pivot-taulukossa. Tässä tehtävässä ProductCategory lisätään Pivot-taulukon kenttäluetteloon.

 1. Tuo tietomallissa olevat taulukot näkyviin valitsemalla Pivot-taulukon kentät -kohdassa Kaikki.

 2. Siirry luettelon loppuun.

 3. Poista Rivit-alueella BrandName.

 4. Laajenna Table_DimProductCategories.accdb.

 5. Vedä ProductCategoryName Rivit-alueelle siten, että ProductSubcategory jää sen alapuolelle.

 6. Valitsemalla Pivot-taulukon kentät kohdassa Aktiivinen vahvistat, että juuri käytettyjä taulukkoja käytetään nyt aktiivisesti Pivot-taulukossa.

Tarkistuspiste: opitun kertaaminen

Sinulla on nyt Pivot-taulukko, jossa on tietoja useista taulukoista. Osa näistä taulukoista tuotiin seuraavassa vaiheessa. Keräsit nämä tiedot yhteen luomalla taulukoiden yhteydet, joiden avulla Excel korreloi rivit. Sait tietää, että toisiinsa liittyvien rivien etsimiseen tarvitaan toisiaan vastaavat tiedot sisältäviä sarakkeita. Mallidatatiedostojen kaikissa taulukoissa on sarake, jota voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Vaikka Pivot-taulukkoa voi jo käyttää, olet luultavasti havainnut useita seikkoja, joita voisi vielä parantaa. Pivot-taulukon kenttäluettelossa näyttää olevan ylimääräisiä taulukoita (DimEntity) ja sarakkeita (ETLLoadID), jotka eivät liity Contoson liiketoimintaan. Myöskään maantieteellisiä Geography-tietoja ei ole vielä integroitu.

Seuraavaksi: Mallin tarkastelu ja laajentaminen Power Pivotissa

Seuraavissa tehtävissä mallia laajennetaan Microsoft Office Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa -apuohjelmalla. Saat tietää, että yhteyksiä on helpompi luoda apuohjelman kaavionäkymässä. Voit lisäksi luoda apuohjelmalla laskutoimituksia ja hierarkioita, piilottaa kohteita, jotka eivät saa näkyä kenttäluettelossa, ja optimoida tietoja lisäraportointia varten.

Huomautus: Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa -apuohjelma on saatavana Office Professional Plus -ohjelmistopaketissa. Lisätietoja on artikkelissa Power Pivot in Microsoft Excel 2013 -apuohjelman käynnistäminen.

Lisää Power Pivot Excelin valintanauhaan ottamalla Power Pivot -apuohjelma käyttöön.

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Apuohjelmat.

 2. Valitse Hallitse-ruudussa COM-apuohjelmat > Siirry.

 1. Valitse Microsoft Office Power Pivot Microsoft Excel 2013:ssa -valintaruutu ja valitse sitten OK.

Valintanauhassa on nyt Power Pivot -välilehti.

Yhteyden lisääminen käyttämällä Power Pivotin kaavionäkymää

 1. Ota Taul3 käyttöön Excelissä napsauttamalla sitä. Taul3 sisältää aiemmin tuodun Geography-taulukon.

 2. Valitse valintanauhassa Power Pivot > Lisää tietomalliin. Geography-taulukko lisätään tässä vaiheessa malliin. Samalla myös Power Pivot -apuohjelma avautuu, ja voit suorittaa sillä loput tehtävän vaiheet.

 3. Huomaa, että kaikki mallin taulukot, myös Geography, näkyvät Power Pivot -ikkunassa. Napsauttele muutamaa taulukkoa. Voit katsoa apuohjelmassa kaikkia mallin sisältämiä tietoja.

 4. Valitse Power Pivot -ikkunan Näytä-kohdassa Kaavionäkymä.

 5. Saat kaikki kaavion objektit näkyviin muuttamalla kaavion kokoa liukusäätimellä. Huomaa, että seuraavilla taulukoilla ei ole yhteyttä kaavioon: DimEntity ja Geography.

 6. Valitse ensin hiiren kakkospainikkeella DimEntity ja valitse sitten Poista. Tämä taulukko on alkuperäisen tietokannan artefakti, mutta sitä ei tarvita mallissa.

 7. Lähennä Geography-taulukkoon siten, että näet sen kaikki kentät. Voit suurentaa taulukon kaaviota liukusäätimellä.

 8. Huomaa, että Geography-taulukossa on GeographyKey-sarake. Tässä sarakkeessa on arvoja, joilla tunnistetaan yksilöivästi kukin Geography-taulukon rivi. Selvitetään seuraavaksi, käyttävätkö myös muut mallin taulukot tätä avainta. Jos ne käyttävät sitä, muuhun malliin Geography-taulukon liittävä yhteys voidaan luoda.

 9. Valitse Etsi.

 10. Kirjoita metatietojen etsintäkohtaan GeographyKey.

 11. Valitse Etsi seuraava useita kertoja. Havaitset, että GeographyKey näkyy sekä Geography- että Stores-taulukossa.

 12. Siirrä Geography-taulukko Stores-taulukon viereen.

 13. Vedä Stores-taulukon GeographyKey-sarake Geography-taulukon GeographyKey-sarakkeeseen. Power Pivot piirtää viivan sarakkeiden väliin osoituksena yhteydestä.

Olet oppinut tässä tehtävässä uuden tavan lisätä taulukoita ja luoda yhteyksiä. Sinulla on nyt täysin integroitu malli, jossa kaikki taulukot liittyvät toisiinsa. Näitä taulukoita voi käyttää Taul1-taulukon Pivot-taulukossa.

Vihje:  Useiden taulukoiden kaaviot on laajennettu kaavionäkymässä näyttämään myös sarakkeet ETLLoadID, LoadDate ja UpdateDate. Nämä kentät ovat alkuperäisen Contoso-tietovaraston artefakteja, jotka on lisätty tukemaan tietojen poimimista tai lataamista. Niitä ei tarvita mallissa. Voit poistaa kentät valitsemalla ne, napsauttamalla kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Poista .

Lasketun sarakkeen luominen

Power Pivotissa voit lisätä laskutoimituksia DAX (Data Analysis Expressions) -lausekkeilla. Tässä tehtävässä lasketaan kokonaistulos ja lisätään laskettu sarake, joka käyttää muiden taulukoiden tietoarvoja. Myöhemmin opit yksinkertaistamaan mallia viitattujen sarakkeiden avulla.

 1. Siirry Power Pivot -ikkunassa takaisin tietonäkymään.

 2. Vaihda Table_ProductCategories accdb-taulukon nimeksi kätevämpi nimi. Viittaat tähän taulukkoon seuraavissa vaiheissa, ja laskutoimituksia on helpompi lukea, jos taulukolla on lyhyempi nimi. Napsauta taulukon nimeä hiiren kakkospainikkeella, valitse Nimeä uudelleen, kirjoita ProductCategories ja paina Enter-näppäintä.

 3. Valitse FactSales-taulukko.

 4. Valitse Rakenne > Sarakkeet > Lisää.

 5. Kirjoita taulukon yläpuolella olevalle kaavariville seuraava kaava. Automaattinen täydennys helpottaa sarakkeiden ja taulukoiden täydellisten nimien kirjoittamista. Lisäksi toiminto näyttää luettelon käytettävissä olevista funktioista. Voit myös napsauttaa saraketta, jolloin Power Pivot lisää sarakkeen nimen kaavaan.

  = [SalesAmount] - [TotalCost] - [ReturnAmount]

 6. Kun olet muodostanut kaavan, hyväksy se painamalla Enter-näppäintä.

  Arvot lisätään kaikille lasketun sarakkeen riveille. Kun selaat taulukkoa, havaitset, että sarakkeen riveillä on erilaisia arvoja. Nämä arvot perustuvat kullakin rivillä oleviin tietoihin.

 7. Nimeä sarake uudelleen valitsemalla ensin CalculatedColumn1 hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Nimeä sarake uudelleen. Kirjoita Profit ja paina sitten Enter-näppäintä.

 8. Valitse seuraavaksi DimProduct-taulukko.

 9. Valitse Rakenne > Sarakkeet > Lisää.

 10. Kirjoita taulukon yläpuolella olevalle kaavariville seuraava kaava.

  = RELATED(ProductCategories[ProductCategoryName])

  RELATED-funktio palauttaa arvon yhdistetystä taulukosta. Tässä tapauksessa ProductCategories-taulukko sisältää tuoteluokkien nimet, joista on hyötyä DimProduct-taulukossa luokkatiedot sisältävää hierarkiaa muodostettaessa. Lisätietoja tästä funktiosta on artikkelissa RELATED-funktio (DAX).

 11. Kun olet muodostanut kaavan, hyväksy se painamalla Enter-näppäintä.

  Arvot lisätään kaikille lasketun sarakkeen riveille. Kun selaat taulukkoa, havaitset, että kullakin rivillä on nyt tuoteluokan nimi.

 12. Nimeä sarake uudelleen valitsemalla ensin CalculatedColumn1 hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Nimeä sarake uudelleen. Kirjoita ProductCategory ja paina sitten Enter-näppäintä.

 13. Valitse Rakenne > Sarakkeet > Lisää.

 14. Kirjoita taulukon yläpuolella olevalle kaavariville seuraava kaava ja hyväksy kaava painamalla Enter-näppäintä.

  = RELATED(DimProductSubcategory[ProductSubcategoryName])

 15. Nimeä sarake uudelleen valitsemalla ensin CalculatedColumn1 hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Nimeä sarake uudelleen. Kirjoita ProductSubcategory ja paina sitten Enter-näppäintä.

Hierarkian luominen

Useimmat mallit sisältävät tietoja, jotka ovat luonnostaan hierarkkisia. Tällaisia ovat esimerkiksi kalenteritiedot, maantieteelliset tiedot ja tuoteluokat. Hierarkioita kannattaa luoda, koska silloin kohteen (hierarkian) voi vetää raporttiin sen sijaan, että samat kentät olisi koottava ja järjestettävä kerta toisensa jälkeen.

 1. Siirry Power Pivotissa kaavionäkymään. Laajenna DimDate-taulukkoa siten, että sen kaikki kentät ovat hyvin näkyvissä.

 2. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta CalendarYear-, CalendarQuarter- ja CalendarMonth-sarakkeita (taulukkoa on vieritettävä alaspäin.)

 3. Kun kolme saraketta on valittu, napsauta niistä yhtä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo hierarkia. Hierarkian pääsolmu, Hierarkia 1, luodaan taulukon alareunaan ja valitut sarakkeet kopioidaan hierarkiaan alisolmuksi.

 4. Kirjoita uuden hierarkian nimeksi Päivämäärät.

 5. Lisää FullDateLabel-sarake hierarkiaan. Valitse ensin hiiren kakkospainikkeella FullDateLabel ja valitse sitten Lisää hierarkiaan. Valitse Päivämäärä. FullDateLabel sisältää täydellisen päivämäärän eli vuoden, kuukauden ja päivän. Tarkista, että FullDateLabel näkyy hierarkiassa viimeisenä. Sinulla on nyt monitasoinen hierarkia, joka sisältää vuoden, vuosineljänneksen, kuukauden ja yksittäiset kalenterin päivät.

 6. Vie osoitin kaavionäkymässä DimProduct-taulukkoon ja napsauta sitten taulukon otsikossa Luo hierarkia -painiketta. Tyhjän hierarkian pääsolmu näkyy taulukon alareunassa.

 7. Kirjoita uuden hierarkian nimeksi Tuoteluokat.

 8. Voit luoda hierarkian alisolmut vetämällä ProductCategory- ja ProductSubcategory-sarakkeet hierarkiaan.

 9. Valitse ensin hiiren kakkospainikkeella ProductName ja valitse sitten Lisää hierarkiaan. Valitse Tuoteluokat.

Nyt kun osaat luoda hierarkian parilla eri tavalla, voit käyttää niitä Pivot-taulukossa.

 1. Palaa Exceliin.

 2. Poista Pivot-taulukon sisältävästä Taul1-taulukosta Rivit-alueen kentät.

 3. Lisää niiden tilalle uusi Tuoteluokat-hierarkia DimProduct-taulukosta.

 4. Lisää vastaavasti Sarakkeet-alueen CalendarYear-taulukon tilalle Päivämäärät-hierarkia DimDate-taulukosta.

Kun nyt käytät tietoja, hierarkioiden käytön edut on helppo havaita. Voit laajentaa ja sulkea Pivot-taulukon eri alueita itsenäisesti, joten pystyt hallitsemaan käytettävissä olevan tilan käyttöä paremmin. Kun lisäksi Rivit- ja Sarakkeet-alueille lisätään yksi hierarkia, voit välittömästi käyttää monipuolista alirakenteeseen siirtymistä. Muussa tapauksessa samaa vaikutusta varten olisi pinottava useita kenttiä.

Sarakkeiden piilottaminen

Nyt kun Tuoteluokat-hierarkia on luotu ja sijoitettu DimProduct-taulukkoon, et enää tarvitse DimProductCategory- tai DimProductSubcategory-saraketta Pivot-taulukon kenttäluettelossa. Tässä tehtävässä opit piilottamaan Pivot-taulukon kenttäluetteloa kuormittavat ylimääräiset taulukot ja sarakkeet. Kun piilotat taulukoita ja sarakkeita, parannat raportin käytettävyyttä vaikuttamatta malliin, joka toimittaa tietojen yhteydet ja laskutoimitukset.

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Voit piilottaa yksittäisiä sarakkeita, sarakealueita tai koko taulukon. Harmaina näkyvät taulukoiden ja sarakkeiden nimet osoittavat, että se on piilotettu mallia käyttäville raporttiasiakkaille. Vaikka sarakkeiden tila näkyy mallissa harmaana, se ei estä niiden näkymistä tietonäkymässä, jossa voit jatkaa niiden työstämistä.

 1. Varmista Power Pivotissa, että tietonäkymä on valittu.

 2. Valitse hiiren kakkospainikkeella alareunan välilehdistä DimProductSubcategory ja valitse sitten Piilota asiakastyökaluilta.

 3. Toista nämä vaiheet ProductCategories-sarakkeessa.

 4. Avaa DimProduct.

 5. Napsauta seuraavia sarakkeita hiiren kakkospainikkeella ja valitse Piilota asiakastyökaluilta:

  • ProductKey

  • ProductLabel

  • ProductSubcategory

 6. Valitse useita vierekkäisiä sarakkeita. Valitse ensin ClassID ja jatka sitten viimeiseen ProductSubcategory-sarakkeeseen. Piilota sarakkeet napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.

 7. Toista nämä vaiheet muissa taulukoissa ja poista tunnukset, avaimet tai muut tiedot, joita ei käytetä tässä raportissa.

Kun palaat Excelin Taul1-taulukon Pivot-taulukon kenttäluetteloon, huomaat eron. Taulukoita on vähemmän ja DimProduct sisältää vain ne kohteet, joilla todennäköisimmin analysoit myyntiä.

Power View -raportin luominen

Pivot-taulukkoraporttien lisäksi tietomallia voi käyttää myös muissa raporttityypeissä. Voit lisätä juuri muodostetulla mallilla Power View -taulukon ja kokeilla siihen sisältyviä asetteluja.

 1. Valitse Excelissä Lisää > Power View.

  Huomautus:  Jos käytät Power View'ta laitteessa ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään ottamaan apuohjelma käyttöön ja asentamaan Silverlight.

 2. Napsauta Power View -kentissä FactSales-taulukon vieressä olevaa nuolta ja valitse SalesAmount.

 3. Laajenna Geography-taulukko ja valitse RegionCountryName.

 4. Valitse valintanauhassa Kartta.

 5. Karttaraportti avautuu. Muuta sen kokoa nurkasta vetämällä. Kartassa on sinisiä ympyröitä, jotka osoittavat eri maiden tai alueiden myynnin.

Power View -raporttikäyttöön optimointi

Kun malliin tehdään muutamia pieniä muutoksia, Power View -raportin suunnittelu helpottuu. Lisäät tässä tehtävässä sivustojen URL-osoitteet useille valmistajille ja luokittelet nämä tiedot sivuston URL-osoitteeksi, jolloin URL-osoite näkyy linkkinä.

Ensimmäiseksi lisätään URL-osoitteet työkirjaan.

 1. Avaa Excelissä uusi taulukko ja kopioi seuraavat arvot:

ManufacturerURL

ManufacturerID

http://www.contoso.com

Contoso, LTD

http://www.adventure-works.com

Adventure Works

http://www.fabrikam.com

Fabrikam, Inc.

 1. Muotoile solut taulukkona ja anna taulukon nimeksi URL.

 2. Muodosta yhteys URL-taulukon ja valmistajien nimet sisältävän DimProduct-taulukon välille:

  1. Valitse Tiedot > Yhteydet. Luo yhteys -valintaikkuna avautuu.

  2. Valitse Uusi.

  3. Valitse Taulukko-kohdassa DimProduct.

  4. Valitse Sarake-kohdassa Manufacturer.

  5. Valitse Yhdistetty taulukko -kohdassa URL.

  6. Valitse Yhdistetty taulukko (perus) -kohdassa ManufacturerID.

Jos haluat verrata ennen ja jälkeen -tuloksia, aloita uusi Power View -raportti ja lisää yhtä FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer ja URL | ManufacturerURL. Huomaa, että URL-osoitteet näkyvät staattisena tekstinä.

Jotta URL-osoite voitaisiin hahmontaa aktiivisena hyperlinkkinä, on käytettävä luokittelua. Sarakkeen luokitteluun käytetään Power Pivotia.

 1. Avaa URL Power Pivotissa.

 2. Valitse ManufacturerURL.

 3. Valitse Lisäasetukset > Raportointiominaisuudet > Tietoluokka: luokittelematon.

 4. Napsauta alanuolta.

 5. Valitse Sivuston URL-osoite.

 6. Valitse Excelissä Lisää > Power View.

 7. Valitse Power View -kentissä FactSales | SalesAmount, dimProduct | Manufacturer ja URL | ManufacturerURL. URL-osoitteet näkyvät nyt varsinaisina hyperlinkkeinä.

Muita Power View -optimointeja ovat esimerkiksi kullekin taulukolle määritetyn oletuskenttäjoukon tarkentaminen sekä niiden ominaisuuksien määrittäminen, joilla määritetään kootaanko toistuvien tietojen rivit yhteen vai luetellaanko ne erikseen. Lisätietoja on artikkeleissa Power View -raporttien oletuskenttäjoukkojen määrittäminen ja Power View -raporttien taulukkotoimintojen ominaisuuksien määrittäminen.

Laskettujen kenttien luominen

Opetusohjelman toisessa tehtävässä eli tietojen käyttämisessä Pivot-taulukossa napsautit SalesAmount-kenttää Pivot-taulukon kenttäluettelossa. Koska SalesAmount on numerosarake, se sijoitettiin automaattisesti Pivot-taulukon arvot-alueelle. SalesAmount-sarakkeen summatoiminto oli sitten valmis laskemaan käytettyjen suodattimien mukaisia myyntisummia. Tässä tapauksessa suodattamia ei käytetty aluksi, ja myöhemmin suodattimina toimivat CalendarYear, ProductSubcategoryName ja BrandName.

Itse asiassa loit kuitenkin implisiittisen lasketun kentän, joka helpottaa FactSales-taulukon myyntisummien analysointia muiden kenttien, kuten tuoteluokan, alueen ja päivämäärien, perusteella. Excel luo implisiittiset lasketut kentät, kun vedät kentän Arvot-alueelle tai napsautat numerokenttää, kuten SalesAmount-kenttää. Implisiittiset lasketut kentät ovat automaattisesti luotuja kaavoja, jotka käyttävät esimerkiksi peruskoontifunktioita SUMMA, LASKE ja KESKIARVO.

Laskettuja kenttiä on myös toisenlaisia. Voit luoda Power Pivotissa eksplisiittisiä laskettuja kenttiä. Siinä missä implisiittisiä laskettuja kenttiä voi käyttää vain siinä Pivot-taulukossa, jossa ne luotiin, eksplisiittisiä laskettuja kenttiä voi käyttää kaikissa työkirjan Pivot-taulukoissa. Lisäksi niitä voi käyttää kaikissa tietomallia tietolähteenä käyttävissä raporteissa. Voit käyttää Power Pivotissa luoduissa eksplisiittisissä lasketuissa kentissä summatoimintoa luomaan automaattisesti lasketut kentät. Voit käyttää vakiokoosteita tai luoda oman käyttämällä DAX (Data Analysis Expressions) -lausekkeilla luotua kaavaa.

Kuten arvata saattaa, laskettujen kenttien luominen auttaa analysoimaan tietoja erittäin tehokkaasti, joten katsotaan seuraavaksi, miten niitä luodaan.

Laskettujen kenttien luominen Power Pivotissa on helppoa Summa-toiminnolla.

 1. Napsauta FactSales-taulukossa Profit-saraketta.

 2. Valitse Laskutoimitukset > Summa. Huomaa, että uusi Sum of Profit -niminen laskettu kenttä luotiin automaattisesti laskenta-alueen soluun Profit-sarakkeen alapuolelle.

 3. Valitse Excelin Taul1-taulukon kenttäluettelossa ensin FactSales ja sitten Sum of Profit.

Siinä kaikki. Lasketun kentän luominen vakiokoosteella on näin helppoa Power Pivotissa. Loit siis muutamassa minuutissa lasketun SUM of Profit -kentän ja lisäsit sen Pivot-taulukkoon, mikä helpottaa voiton analysointia käytetyn suodattimen mukaan. Tässä tapauksessa Sum of Profit on suodatettu Tuoteluokka- ja Päivämäärät-hierarkioilla.

Mutta entäpä tilanne, jossa haluat tarkentaa analyysia esimerkiksi kanava-, tuote- tai luokkakohtaiseen myyntiin? Siinä tapauksessa sinun on luotava uusi laskettu kenttä, joka laskee rivien määrän (yksi kullekin FactSales-taulukon myynnille) käytettyjen suodattimien mukaan.

 1. Napsauta FactSales-taulukossa SalesKey-saraketta.

 2. Napsauta Laskutoimitukset-kohdassa alanuolta valittuasi Summa > Laske.

 3. Kirjoita uuden lasketun kentän nimi napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella laskenta-alueen Count of SalesKey -kohtaa ja valitsemalla sitten Nimeä uudelleen. Kirjoita Laske ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Valitse Excelin Taul1-taulukon kenttäluettelossa FactSales ja valitse sitten Laske.

Huomaa, miten Pivot-taulukkoon lisätty uusi Laske-sarake näyttää myynnin määrän valittujen suodattimien perusteella. Lasketun Sum of Profit -kentän tavoin myös Laske-sarake näyttää Tuoteluokka- ja Päivämäärät-hierarkioilla suodatetun tuloksen.

Luodaan vielä toinen laskettu kenttä. Tällä kertaa kyse on kentästä, joka laskee tietyn kontekstin tai suodattimen osuuden kokonaismyynnistä. Toisin kuin aiemmissa Summa-toiminnolla luoduissa lasketuissa kentissä, kaava lisätään manuaalisesti.

 1. Napsauta laskenta-alueen FactSales-taulukossa tyhjää solua. Vihje: Laskettujen kenttien sijoittaminen kannattaa aloittaa vasemman reunan ylimmästä solusta. Tällä tavoin ne on helppo löytää. Voit siirtää laskettuja kenttiä laskenta-alueella.

 2. Luo seuraava kaava kirjoittamalla se kaavariville IntelliSensen avulla: Percentage of All Products:=[Count]/CALCULATE([Count], ALL(DimProduct))

 3. Hyväksy kaava painamalla Enter-näppäintä.

 4. Valitse Excelin Taul1-taulukon kenttäluettelossa ensin FactSales ja sitten Percentage of All Products.

 5. Valitse Pivot-taulukossa monivalinnalla Percentage of All Products -sarakkeet.

 6. Valitse Aloitus-välilehdessä Numero > Prosentti. Käytä kunkin uuden sarakkeen muotoiluun kahta desimaalia.

Tämä uusi laskettu kenttä laskee suodatinkontekstin mukaisen kokonaismyynnin prosenttiosuuden. Tässä tapauksessa suodatinkontekstina on edelleen Tuoteluokka- ja Päivämäärät-hierarkiat. Voit esimerkiksi havaita, että tietokoneiden prosenttiosuus tuotteiden kokonaismyynnistä on kasvanut vuosien mittaan.

Laskettujen sarakkeiden ja kenttien kaavojen luominen on melko yksinkertaista, jos osaat luoda Excel-kaavoja. Vaikket tuntisikaan Excel-kaavoja, DAX-kaavojen perusteet on selitetty artikkelissa Perustiedot: DAX-perusteiden oppiminen 30 minuutissa.

Työn tallentaminen

Tallenna työkirja, jotta voit käyttää sitä muissa opetusohjelmissa tai tutustua siihen tarkemmin.

Seuraavat vaiheet

Vaikka tietojen tuominen Excelistä on helppoa, Power Pivot -apuohjelman käyttäminen on usein nopeampaa ja tehokkaampaa. Voit suodattaa tuotavat tiedot ja jättää pois sarakkeet, joita et tarvitse. Voit myös valita, noudetaanko tiedot kyselyn muodostuksella vai kyselykomennolla. Seuraavassa vaiheessa kerrotaan vaihtoehtoisista toimintatavoista: Tietojen hankkiminen Power Pivotin tietosyötteestä ja Tietojen tuominen Analysis Services- tai Power Pivot -ohjelmista.

Power View -raportit on suunniteltu käytettäväksi juuri muodostamasi tietomallin kaltaisten tietomallien kanssa. Lisätietoja Power View'n Exceliin tuomien tietojen visualisoinnista on seuraavissa artikkeleissa: Power View'n käynnistäminen Excel 2013:ssa ja Power View: tietojen käyttäminen, visualisointi ja esittäminen.

Lisätietoja tietomallin parantamisesta parempien Power View -raporttien saavuttamiseksi on artikkelissa Opetusohjelma: tietomallin optimointi Power View -raportteja varten

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×