Opetusohjelma: Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 1

Tiivistelmä:    Edellisen opetusohjelman lopussa (Internet-tietojen lisääminen ja Power View -raporttien oletusarvojen määrittäminen) Excel-työkirjassa oli valmis tietomalli ja se oli valmis raporttien luomista varten. Tässä opetusohjelmassa luodaan kolme erilaista Power View -raporttia, kerrotaan vinkkejä sekä opetellaan vaiheita, joiden avulla voit luoda useita muita raportteja.

Tässä opetusohjelmassa on seuraavat osiot:

Vuorovaikutteisten karttakaavioiden luominen

Vuorovaikutteisten ympyräkaavioiden luominen

Vuorovaikutteisten palkki- ja pylväskaavioiden luominen

Tarkistuspiste ja testi

Tämän opetusohjelman lopussa on testi, jolla voit testata mitä olet oppinut.

Tässä sarjassa käytetään tietoja, jotka kuvaavat olympiamitaleita, isäntämaita ja eri olympiakisatapahtumia. Tässä sarjassa on seuraavat opetusohjelmat:

 1. Tietojen tuonti Excel 2013:een ja tietomallin luominen

 2. Tietomallin suhteiden laajentaminen käyttämällä Excel 2013:a, Power Pivotia ja DAX-kieltä

 3. Karttapohjaisten Power View -raporttien luominen

 4. Internet-tietojen lisääminen ja Power View -raportin oletusarvojen määrittäminen

 5. Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 1

 6. Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 2

Suosittelemme käymään nämä läpi järjestyksessä.

Näissä opetusohjelmissa käytetään Excel 2013:a, jossa on Power Pivot -toiminto käytössä. Lisätietoja Excel 2013:sta on artikkelissa Excel 2013:n pika-aloitusopas. Ohjeet Power Pivot -toiminnon käyttöönottoon ovat artikkelissa Power Pivot -apuohjelma.

Vuorovaikutteisten karttakaavioiden luominen

Raporttien luominen Power View'ssa on hauskaa ja helppoa. Luomasi raportit ovat vuorovaikutteisia. Raporttien katselijat voivat valita tietoelementtejä ja saada tiedoista uusia näkemyksiä.

Tässä osassa luodaan uusi karttakaavio ja laajennetaan sitä. Sitten luodaan palkki- ja ympyräkaavioita, jotka esittävät tiedot mielenkiintoisella tavalla. Tietomalliin lisätään harjoituksen edetessä uusia laskutoimituksia, jotta raportit ovat haluamasi näköisiä. Aloitetaanpa.

Vuorovaikutteisen karttakaavion luominen

Edellisessä opetusohjelmassa olympialaisten eri isäntäkaupungit esitettiin luomalla peruskarttaraportti. Tietomallissa on mielestäsi enemmän mielenkiintoisia tietoja ja haluat tarkastella niitä eri tavoilla. Haluat ensin luoda uuden Power View -karttaraportin, jotta näet jokaisen maan tai alueen voittamien mitaleiden lukumäärän, mitaleiden värin sekä tulokset vuodenaikojen mukaan.

 1. Valitse Excelissä Power View1 -laskentataulukko. Taulukko on alla olevan kuvan mukainen, kun edellisissä opetusohjelmissa olleet vaiheet on suoritettu ja riippuen siitä, mitä piirtoalustan kohtaa napsautat.

  Työkirjan Power View -raportti

  Luo uusi Power View -raportti valitsemalla valintanauhassa POWER VIEW > Lisää > Power View. Tyhjä Power View -raportti luodaan. Anna raportin nimeksi Kartta napsauttamalla alareunan välilehteä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla esiin tulevassa valikossa Nimeä uudelleen.

 2. Laajenna Power View -kenttien Mitalit-taulukko ja valitse NOC_CountryRegion. Saat tietoja mitaleista valitsemalla Mitali-kentän. Power View'n luoma taulukko näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.
  uusi mitaleihin perustuva Power View -taulukko

  Voi ei. Tulos ei ole se, mitä haluat. Raportti näyttää voitettujen mitaleiden värin maan tai alueen mukaan, vaikka halusit nähdä mitaleiden lukumäärän. Käytit edellisessä opetusohjelmassa DAX-kaavaa voitettujen mitaleiden prosenttiosuuden määrittämiseen, joten käytä DAX:ia myös mitaleiden lukumäärän laskemiseen.

 3. Valitse Power Pivotin Mitalit-välilehdessä Mitali-sarakkeen alla oleva solu. Jos sarakkeiden alla ei ole käytettävissä olevia soluja, laskenta-alue ei ehkä ole näkyvissä. Näytä laskenta-alue valitsemalla Aloitus > Näytä > Laskenta-alue. Kirjoita soluun seuraava DAX-kaava.

  Medal Count:=COUNTA([Medal])

  Huomautus:Voit luoda DAX-kaavoja kaikissa laskenta-alueen soluissa, ja laskettu kenttä on käytettävissä kyseisessä taulukossa asiakastyökaluissa, kuten Power View tai Pivot-taulukot. Mitali-kentän alla olevan solun valitseminen on kuitenkin hyvä tapa seurata laskettavaa saraketta.

 4. Tietomalli päivitetään Excelissä. Kartta-laskentataulukon Power View -kentissä näkyy nyt Mitalien lukumäärä -kenttä. Mitalien lukumäärä on laskettu kenttä, joten kentän vieressä näkyy pieni laskinkuvake. Kun edellisessä vaiheessa luotu taulukko on valittuna, poista Mitali-kentän valinta ja valitse sitten Mitalien lukumäärä. Nyt näyttää paremmalta. Näytössä näkyy nyt jokaisen maan tai alueen voittama mitalien lukumäärä seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Power View -taulukossa näkyy mitalien lukumäärä

 5. Näytä taulukko karttana valitsemalla RAKENNE > Vaihda visualisointia (Switch Visualization) > Kartta. Suurenna karttaa muuttamalla sen kokoa. Kun pidät hiiren osoitinta jonkin kartan kuplan päällä, näet lisätietoja seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Kokeile itse.
  Lisätietojen katseleminen pitämällä hiiren osoitinta Power View -karttojen tietojen päällä

Vuorovaikutteisen ympyräkaavion luominen kartassa

Sinulla on nyt karttavisualisointi, joten tehdään siitä kiinnostavampi. Seuraavissa vaiheissa muutamme kuplat vuorovaikutteisiksi ympyräkaavioiksi vain muutamalla hiiren napsautuksella.

 1. Vedä Mitali Power View'n Power View -kentistä VÄRI-kenttään. Jokaisesta kartan kuplasta tulee ympyräkaavio, jonka jokaisen osan koko määräytyy voitetun mitalin mukaan. Kun valitset kartan, navigointityökalut tulevat esiin ja voit niiden avulla lähentää tai panoroida karttaa seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.
  värin lisääminen Power View -kartan visualisointeihin

 2. Pidä hiiren osoitinta jonkin ympyräkaavion päällä. Tiedot näytetään sen sektorin mukaan, jonka päällä osoitin on. Pidän seuraavassa kuvassa hiiren osoitinta Espanjan (ESP) punaisen sektorin päällä, jolloin visualisointi näyttää kuplan tämän osan tiedot. Huomaat, että kupla laajenee muiden sektoreiden navigoinnin helpottamiseksi.
  Saat lisätietoja karttavisualisoinneista pitämällä hiiren osoitinta haluamasi tiedon päällä

Sinulla on nyt vuorovaikutteinen kartta, jota voi lähentää ja loitontaa. Saat myös lisätietoja pitämällä hiiren osoitinta tietoelementtien päällä.

Huomaat, että mitalit on järjestetty aakkosjärjestykseen oletusarvon mukaisesti. Haluat järjestää ne seuraavaan järjestykseen: kulta, hopea, pronssi. Meidän täytyy täten lajitella Mitali-kenttä toisen arvon mukaan.

Kentän lajittelujärjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa oletuslajittelujärjestystä liittämällä Mitali-kentän toiseen kenttään ja lajittelemalla sitten liitetyn kentän mukaan. Liitettyä kenttää ei ole, mutta voit luoda sen. Tähän sisältyy muutamia vaiheita. Kun olet suorittanut ne, huomaat kuitenkin, miten kätevästi ja helposti saat tietomallin toimimaan haluamallasi tavalla.

 1. Lisää Excelissä uusi laskentataulukko kohdan Väestö perään. Anna taulukon nimeksi Mitalin väri. Kirjoita seuraavat tiedot Mitalin väri -laskentataulukkoon. Voit myös kopioida ja liittää ne.

Mitali

Mitalin väri

Kulta

1.

Hopea

2.

Pronssi

3.

 1. Muotoile tiedot taulukoksi (paina jossakin solussa näppäinyhdistelmää Ctrl + A ja muotoile sitten tiedot taulukoksi näppäinyhdistelmällä Ctrl + T). Varmista, että valitset Luo taulukko -ikkunassa Taulukossa on otsikot -asetuksen. Valitse RAKENNE > Ominaisuudet > Taulukon nimi ja anna taulukon nimeksi Mitalin väri.

 2. Lisää Excelissä taulukko tietomalliin valitsemalla Power Pivot > Taulukot > Lisää tietomalliin.

 3. Valitse Power Pivotissa Kaavionäkymä. Siirrä Mitalin väri -taulukko Mitalit-taulukon viereen. Muita taulukoita voidaan siirtää pois tieltä. Vedä Mitalit-taulukon Mitali-kenttä Mitalin väri -taulukon Mitali-kenttään ja luo suhde. Korosta luomaasi suhdetta valitsemalla taulukoiden välinen viiva. Kaavionäkymä näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.
  suhteen luominen Mitalit- ja Mitalin väri -taulukoiden välille

 4. Valitse Power Pivotin tietonäkymässäMitalit-taulukko. Selaa oikealle ja valitse Lisää sarake -niminen sarake. Kirjoita kaavariville seuraava DAX-kaava.

  =RELATED(MedalValue[MedalValue])

  RELATED-funktio palauttaa arvon tietomallin toisesta taulukosta. Voit lajitella vain saman taulukon sarakkeita, joten Mitalin väri -arvojen on oltava Mitalit-taulukossa. RELATED-funktion avulla voimme vetää Mitalin väri -kentän Mitalit-taulukkoon. Anna sarakkeen nimeksi Mitalin väri.

 5. Nyt meidän täytyy määrittää, miten Power View (ja muut asiakastyökalut) lajittelee Mitali-kentän. Valitse Mitali-sarake ja sitten Aloitus > Lajittele ja suodata > Lajittele sarakkeen mukaan. Valitse näkyviin tulevassa ikkunassa Mitalin väri sarakkeeksi, jonka mukaan Mitali-kenttä lajitellaan. Tämä on esitetty seuraavassa kuvassa.

  Lajittele sarakkeen mukaan -ikkuna

 6. Excelissä uusi lajittelujärjestys näkyy automaattisesti aiemmin luodussa karttavisualisoinnissa seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Karttavisualisointi haluamaasi järjestykseen lajiteltuna

Visualisointien suodattaminen osittajaa käyttämällä

Sinulla on nyt karttavisualisointi olympialaisten tapahtumista ja haluat suodattaa tulokset vuodenajan mukaan. Tämä käy helposti osittajia käyttämällä.

 1. Vedä Vuodenaika Power View'n Power View -kenttien Mitali-taulukosta raportin piirtoalustalle. Vuodenaika-kentät sisältävä taulukko luodaan. Taulukko menee luultavasti kartan päälle, joten muuta kartan kokoa ja siirrä Vuodenaika-taulukko kartan viereen.

 2. Kun Vuodenaika-taulukko on valittuna, valitse valintanauhassa RAKENNE > Osittaja > Osittaja. Kartta voidaan nyt suodattaa Vuodenaika-osittajan mukaan. Kokeile itse. Valitse osittajassa Kesä ja sitten Talvi. Huomaat, että kartta päivittyy välittömästi tekemäsi valinnan mukaan.

 3. Voit tyhjentää osittajan ja nähdä kaikki tulokset valitsemalla osittajataulukon yläpuolella näkyvän Tyhjennä suodatin -kuvakkeen. Kuvake tulee näkyviin vain, kun pidät hiiren osoitinta visualisoinnin päällä. Tyhjennä suodatin -kuvake näyttää pieneltä pyyhekumilta seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.
  Power View'n Tyhjennä suodatin -kuvake

Muiden visualisointien suodattaminen kartan avulla

Voit suodattaa kartan osittajien avulla, mutta voit myös suodattaa muita raporttiin sisällyttämiäsi taulukoita kartan avulla.

 1. Vedä Urheilu Power View'n Tapahtumat-taulukosta raportin piirtoalustalle. Urheilulajit-niminen taulukko luodaan. Vedä myös Mitalit-taulukon Mitalien lukumäärä -kenttä Urheilulajit-taulukkoon. Raportti näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Urheilulajit-taulukon lisääminen Power View -raporttiin

  Huomautus: Jos tiedoissa on tyhjiä kohtia ja haluat poistaa ne, käytä Suodattimet-ruutua. Haluat ehkä esimerkiksi poistaa tyhjät kohdat Urheilulajit-taulukosta. Jos Suodattimet-ruutu on kutistettuna, laajenna Suodattimet. Valitse sitten Urheilulajit-taulukko, napsauta sen vieressä olevaa nuolta ja valitse kaikki valitsemalla (Kaikki). Poista sitten visualisointien tyhjät kohdat valitsemalla (Tyhjä).

 2. Kun napsautat kartan ympyräkaavioita, Urheilulajit-taulukon visualisointi suodatetaan valintasi ja kaikkien valittujen osittajien mukaan. Ympyräkaaviot, joita ei ole valittu, näkyvät himmennettyinä. Myös saman ympyräkaavion sektorit, joita ei ole valittu, näkyvät himmennettyinä. Valitse esimerkiksi Vuodenaika-osittajassa Talvi, lähennä ja napsauta Suomen ympyräkaavion oranssia osaa. Urheilulajit-taulukko muokataan automaattisesti ja välittömästi. Suomi on voittanut 95 hopeamitalia, joista 11 ampumahiihdosta, 18 jääkiekosta ja niin edelleen. Tulokset näkyvät seuraavassa kuvassa.

  osittajat, taulukot ja kartat ovat vuorovaikutteisia Power View'ssa

Vuorovaikutteisen palkkikaavion luominen

Muitakin mahdollisuuksia on kuitenkin olemassa. Olisi mielenkiintoista nähdä karttavisualisoinnissa mitalien jakauma Urheilu-taulukon visualisoinnin mukaan. Haluat nähdä tämän numeroiden sijaan palkkikaaviona.

 1. Valitse Urheilu-taulukon visualisointi. Valitse valintanauhassa RAKENNE > Vaihda visualisointia > Palkkikaavio > Liitetty palkkikaavio. Urheilu-visualisoinnista tulee palkkikaavio.

 2. Valitse Vuodenaika-osittajassa Kesä. Huomaat, että Urheilu-palkkikaavio näyttää nyt kesäolympialaisten tapahtumiin kuuluvat urheilulajit.

 3. Napsauta Urheilu-palkkikaaviossa Miekkailu-kohdan vieressä olevaa palkkia. Huomaat, että muut kaavion palkit himmennetään, mutta ne ovat edelleen näkyvissä. Huomaa myös, että Kartta-visualisoinnissa ympyräkaaviot näyttävät vain Urheilu-palkkikaavion valinnan mukaiset voitetut mitalit. Maat ja alueet, jotka eivät ole voittaneet mitaleita miekkailussa, himmennetään. Power View -raportin ulkoasu näkyy seuraavassa kuvassa.

  useat Power View'n visualisoinnit ovat vuorovaikutteisia

 4. Napsauta muita Urheilulajit-taulukon palkkeja ja katso, miten Power View päivittää välittömästi kartta- ja palkkikaaviot valintasi mukaan.

Jos haluat nähdä visualisoinnit videona, katso seuraava video:

Selaimesi ei tue videotoimintoa. Asenna Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player tai Internet Explorer 9.

Vuorovaikutteisten ympyräkaavioiden luominen

Näit, että karttavisualisointi voi sisältää ympyräkaavioita. Voit kuitenkin luoda vuorovaikutteisia ympyräkaavioita Power View'ssa myös karttojen ulkopuolella. Tässä osassa opit luomaan vuorovaikutteisia ympyräkaavioita, siirtymään ympyräkaavion alirakenteeseen ja luomaan sektoreita. Aloitetaanpa.

Vuorovaikutteisen ympyräkaavion luominen

 1. Valitse Excelissä Kartta-välilehti ja valitse sitten POWER VIEW > Lisää > Power View. Uusi välilehti luodaan. Anna välilehden nimeksi Ympyräkaavio.

 2. Valitse Power View -kenttienMitalit-taulukosta Vuosi. Power View laskee tiedot yhteen, sillä ne ovat numeroita. Voit estää tämän napsauttamalla vuoden vieressä olevaa nuolta KENTÄT-alueella ja valitsemalla Määrä (erillinen) seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  valitse Power View -kentissä Määrä (erillinen)

 3. Valitse seuraavaksi Tapahtumat-kohdassa Urheilu. Taulukko luodaan raportin piirtoalustalle. Muuta visualisointi ympyräkaavioksi valitsemalla RAKENNE > Vaihda visualisointia > Muu kaavio > Ympyräkaavio. Ympyräkaavio näkyy seuraavassa kuvassa.

  Ympyräkaaviossa on todella paljon tietoja.

 4. Ympyräkaaviossa on liikaa tietoja. Haluat suodattaa tulokset ainoastaan talviurheilulajien mukaan. Napsauta ensin nuolikuvaketta kutistetussa Suodattimet-ruudussa. Suodattimet-ruutu laajenee. Valitse Suodattimet-ruudussa NÄYTÄ, jotta kaikki sinne vetämäsi suodattimet ovat käytössä kaikissa näkymän raporteissa. Vedä Vuodenaika Mitalit-taulukosta Suodattimet-ruutuun. Valitse Vuodenaika-suodattimessa Talvi seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Nyt näyttää paremmalta – ympyräkaavioissa ei saa olla liikaa tietoja

 5. Ympyräkaavio on vuorovaikutteinen, kuten Kartta-visualisointi. Pidä hiiren osoitinta jonkin ympyräkaavion sektorin päällä, niin tiedot tulevat esiin. Jonkin sektorin tai selitteen värin valitseminen korostaa kyseisen urheilulajin. Valitse seuraavassa näytössä Luistelu, jolloin sen selitetiedot sekä ympyräkaavion sektori korostetaan ja kaikki muut sektorit ja selitekohteet himmennetään.

  Power View -ympyräkaaviot ovat vuorovaikutteisia – valitse vain selitekohde

Voit poistaa korostuksen napsauttamalla uudelleen valittua sektoria tai napsauttamalla visualisoinnin tyhjää aluetta.

Tämä on mielenkiintoinen ympyräkaavio ja sen luominen oli helppoa. Power View voi kuitenkin luoda vielä kiinnostavampia ympyräkaavioita visualisoimalla hierarkioiden useita syvyystasoja.

Alirakenteen ympyräkaavion luominen hierarkioita käyttämällä

Luodaan toinen ympyräkaavio ja käytetään edellisessä opetusohjelmassa luotua hierarkiaa.

 1. Poista Power View -kenttienTapahtumat-taulukossa Urheilu-kohdan valinta ja valitse sitten SDE. SDE on edellisessä opetusohjelmassa luotu urheilu-/laji-/tapahtuma-hierarkia.

 2. Ympyräkaavio näyttää muuttumattomalta, mutta kaksoisnapsauta ympyräkaavion Hiihto-sektoria ja Power View siirtyy hierarkian seuraavalle tasolle. Ympyräkaavio perustuu nyt hiihtourheilun lajeihin. Huomaat, että selite luetteloi nyt hiihtourheilun alaiset lajit seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Hierarkioita käyttävien Power View -ympyräkaavioiden avulla voi siirtyä tietojen alirakenteeseen

  Huomioi myös visualisoinnin oikeassa yläkulmassa suodatinkuvakkeen vasemmalla puolella näkyvä ylänuoli. Siirry hierarkian ylärakenteeseen napsauttamalla ylänuolta, jolloin esiin tulee tässä tapauksessa urheilulajien ympyräkaavio.

 3. Kaksoisnapsauta Mäkihyppy-sektoria ja ympyräkaavio siirtyy hierarkian seuraavan tason alirakenteeseen, joka on Tapahtumat. Mäkihypyn tapahtumat näytetään ja selite näyttää tapahtumat esittävän kaavion, mikä on hierarkian alin taso.
  siirry hierarkkisiin tietoihin kaksoisnapsauttamalla Power View -ympyräkaavioita

 4. Palaa hierarkian ylemmille tasoille, eli siirry ylärakenteeseen, napsauttamalla ylänuolta seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Kun hierarkian ylin taso näytetään, ylänuoli ei ole enää näkyvissä.
  Power View'n ylärakenteeseen siirtymiskuvake

Yksityiskohtaisempien tietojen näyttäminen sektoreita käyttämällä

Ympyräkaavioissa voidaan näyttää yksityiskohtaisempia tietoja.

 1. Vedä Sukupuoli Power View -kenttienMitalit-taulukosta SEKTORIT-alueelle. Jokainen ympyräkaavion sektori osoittaa nyt tietojen jakautumisen sukupuolen mukaan. Kun pidät hiiren osoitinta jonkin ympyräkaavion sektorin päällä, tiedot näytetään sukupuolen mukaan.

 2. Siirry alirakenteen kohtiin Hiihto ja sitten Alppihiihto. Jos pidät hiiren osoitinta syöksylaskutapahtuman alemman sektorin päällä, näet, että naisten joukkueet ovat osallistuneet syöksylaskutapahtumaan 16 kertaa seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Katso lisätietoja pitämällä hiiren osoitinta Power View -ympyräkaavion sektoreiden päällä

Palkkikaavioiden ristisuodatus muiden visualisointien kanssa

Ympyräkaavioissa voi käyttää useita eri suodattimia. Ympyräkaavioita voi myös suodattaa muilla visualisoinneilla, ja kaikkia näkymän kaavioita voidaan käyttää.

 1. Napsauta Power View -raportin piirtoalustaa ympyräkaavion ulkopuolella. Näytä maan tai alueen nimi valitsemalla Power View -kenttien Väestö-taulukosta Väestö ja valitse samasta Väestö-taulukosta Maan nimi.

 2. Suodatetaan seuraavaksi näkymä vain muutamaan maahan tai alueeseen. Suodatinalueen saa näkyviin valitsemalla POWER VIEW -valintanauhassa Suodatinalue. Voit myös napsauttaa Suodattimet-kuvaketta, joka tulee näkyviin lähellä vasenta yläkulmaa, kun hiiren osoitinta pidetään visualisoinnin päällä. Valintanauhan Suodatinalue-valinta ja Suodattimet-kuvake esitetään seuraavassa kuvassa.
  Suodattimet-kuvake tulee näkyviin, kun hiiren osoitinta pidetään Power View -visualisoinnin päällä

 3. Valitse Suodattimet-kohdassa ainoastaan seuraavat maat tai alueet: Itävalta, Kanada, Chile, Tšekki, Ranska ja Saksa.

 4. Muutetaan tämä yhdistelmäpalkkikaavioksi. Valitse valintanauhassa RAKENNE > Vaihda visualisointia > Palkkikaavio > Yhdistelmäpalkkikaavio.

 5. Napsauta jotakin palkkikaavion palkkia. Huomaat, että ympyräkaavion tiedot päivittyvät valinnan mukaan ja vastaavat tiedot korostetaan. Valitse palkkikaaviossa Kanada. Raportti näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Power View -ympyräkaavion visualisointien dynaamiset tiedot

  Napsauta muita valintoja ja katso, miten ympyräkaavio muuttuu välittömästi valintasi mukaan.

 6. Voit myös siirtyä tietojen alirakenteeseen, kuten edellisessä vaiheessa. Kaksoisnapsauta ympyräkaavion Hiihto-sektoria ja sitten Alppihiihto-lajia. Ympyräkaavio näyttää kaikki Alppihiihto-lajin tapahtumat. Tulosten suodattaminen palkkikaaviota napsauttamalla toimii samalla tavalla tällä hierarkian tasolla. Valitse Ranska ja ympyräkaavio suodattaa Ranskan tapahtumatulokset seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  upeiden, vuorovaikutteisten raporttien luominen useita Power View -visualisointeja käyttämällä

Voit suodattaa ympyräkaavioita useilla erityyppisillä visualisoinneilla, ja ne ovat kaikki vuorovaikutteisia Power View'ssa. Kun julkaiset raportteja SharePointin yritystietosivustolla, Power View -raportit säilyvät vuorovaikutteisina kaikille, joille on niiden katseluoikeus.

Vuorovaikutteisten palkki- ja pylväskaavioiden luominen

Näit, miten palkkikaavioita voidaan käyttää muiden visualisointien, kuten ympyräkaavion, suodattamiseen. Tässä osassa opetellaan luomaan kiinnostavia ja vuorovaikutteisia palkki- ja pylväskaavioita.

 1. Luo uusi Power View -raportti valitsemalla POWER VIEW > Lisää > Power View. Anna raportin nimeksi Palkki- ja pylväskaavio.

 2. Valitse Mitalit-taulukossa Mitalien lukumäärä ja sitten NOC_CountryRegion. Valitse valintanauhassa RAKENNE > Vaihda visualisointia > Pylväskaavio > Yhdistelmäpylväskaavio. Visualisoinnissa on liikaa tietoja. Suodatetaan näkymä, jotta siinä näkyy vain ne maat tai alueet, jotka ovat voittaneet vähintään 200 mitalia. Voit tehdä tämän napsauttamalla suodatinkuvaketta ja muuttamalla sitten suodattimen tilaksi Erikoissuodatin napsauttamalla pyyhekumin vieressä olevaa oikeaa nuolikuvaketta seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Power View'n Erikoissuodatin-kuvake

 3. Tee kaaviosta mielenkiintoisempi vetämällä mitali Mitalit-taulukosta visualisointiin.

 4. Lisää seuraavaksi osittaja. Napsauta raportin piirtoalustaa kaavion ulkopuolella, valitse Mitalit-taulukossa Mitali ja sitten valintanauhassa RAKENNE > Osittaja. Raportti näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Power View -pylväskaaviot

 5. Näyttää mielenkiintoiselta. Haluat kuitenkin muuttaa tämän pinotuksi pylväskaavioksi. Valitse RAKENNE > Vaihda visualisointia > Pylväskaavio > Pinottu pylväskaavio. Nyt näyttää paremmalta ja raportti näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

  Power View'n pinottu pylväskaavio

 6. Lisätään nyt toinen vuodenaikaan perustuva osittaja. Napsauta raportin piirtoalustan tyhjää aluetta ja valitse Mitalit-taulukosta Vuodenaika. Valitse sitten valintanauhassa Osittaja. Kun valitset Talvi, mitään tietoja ei löydy. Näyttää siltä, että mikään maa tai alue ei ole voittanut yli 200 mitalia talviolympialaisissa. Valitse Suodattimet-ruudussa KAAVIO, muuta Mitalien lukumäärä -suodattimen arvoksi vähintään 30 mitalia ja saat seuraavat tulokset.

  Pinottujen pylväskaavioiden suodattaminen Power View'ssa

 7. Myös tämä kaavio on vuorovaikutteinen. Valitse Mitali-selitteessä Hopea. Hopeamitalitulokset korostetaan ja muut taulukon tulokset himmennetään seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

  Power View -pylväskaaviot ovat vuorovaikutteisia

 8. Vaikka tämä on pylväskaavio, sen voi helposti muuttaa palkkikaavioksi. Valitse valintanauhassa RAKENNE > Vaihda visualisointia > Palkkikaavio > Pinottu palkkikaavio. Tuloksena on sama kaavio, joka on muunnettu palkkikaavioksi seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Palkkikaavio on yhtä vuorovaikutteinen kuin muut kaaviot.

  Power View -visualisointien muuttaminen on helppoa

Palkki- ja pylväskaavioita voidaan käyttää useilla eri tavoilla. Tutustu niihin itse.

Tarkistuspiste ja testi

Opitun kertaaminen

Opit tässä opetusohjelmassa luomaan vuorovaikutteisia kartta-, ympyrä-, palkki- ja pylväskaavioita vain muutamalla hiiren napsautuksella. Opit myös, että hierarkiat tekevät raporteista vuorovaikutteisempia ja saavat raporttien katselijat kiinnostumaan raportista syvällisemmin.

Opit myös lisäämään useita visualisointeja yhteen raporttiin. Sait myös tietoa siitä, miten visualisoinnit voivat suodattaa, käyttää ja luoda toisiaan.

Seuraavassa ohjelmasarjan opetusohjelmassa luodaan lisää näyttäviä Power View -raportteja, kuten esimerkiksi animoituja raportteja ja raportteja, jotka näyttävät olympiatietojen muutokset ajan kuluessa. Raportteja on mukavaa ja helppoja luoda, ja vielä hauskempaa on katsoa luomiasi raportteja katselevien henkilöiden reaktioita.

Tässä on linkki seuraavaan opetusohjelmaan, jotta voit aloittaa näiden raporttien luomisen itse:

Opetusohjelma 6: Näyttävien Power View -raporttien luominen – osa 2

TESTI

Haluatko testata, miten hyvin muistat oppimasi asiat? Voit tehdä sen tässä. Seuraavassa testissä painotetaan toimintoja, ominaisuuksia tai vaatimuksia, joista olet saanut tietoja tässä opetusohjelmassa. Vastaukset on annettu sivun alaosassa. Onnea matkaan!

Kysymys 1: Mitkä seuraavista pitää paikkansa kentän arvojen lajittelujärjestyksestä?

A: Kentän lajittelujärjestyksen voi muuttaa liittämällä kentän toiseen kenttään ja poistamalla sitten alkuperäisen kentän.

B: Kentän lajittelujärjestystä ei voi koskaan muuttaa.

C: Jos haluat lajitella liitetyn kentän mukaan, liitetyn kentän on oltava tietomallissa.

D: Ei mikään edellä mainituista.

Kysymys 2: Minkä toiminnon osittaja mahdollistaa?

A: Osittajat kopioivat kentän tiedot toiseen kenttään.

B: Osittajat puolittavat tiedot ja pitävät puolet tiedoista itsellään.

C: Osittajat suodattavat visualisoinnit osittajan kentän tai kenttien tietojen mukaan.

D: Ei mikään edellä mainituista.

Kysymys 3: Kun hierarkiaa käytetään raportin visualisoinnissa, mikä seuraavista on mahdollista?

A: Ei mikään. Hierarkioita ei voi käyttää visualisoinneissa.

B: Voit siirtyä hierarkian alirakenteisiin ja visualisointi näyttää automaattisesti hierarkian nykyisen tason.

C: Voit siirtyä hierarkian alirakenteeseen, mutta et ylärakenteeseen.

D: Sekä B että C.

Kysymys 4: Mikä seuraavista pitää paikkansa Suodattimet-ruudussa?

A: Kentän vetäminen Suodattimet-ruudun KAAVIO-alueelle suodattaa kaikki Power View -taulukon raportit.

B: Kentän vetäminen Suodattimet-ruudun NÄYTÄ-alueelle suodattaa kaikki Power View -taulukon raportit.

C: Jotta kaikki Power View -taulukon visualisoinnit voidaan suodattaa, sama kenttä on vedettävä sekä Suodattimet-ruudun KAAVIO- että NÄYTÄ-alueelle.

D: Suodattimet-ruutuun ei voi vetää kenttiä.

Testin vastaukset

 1. Oikea vastaus: C

 2. Oikea vastaus: C

 3. Oikea vastaus: B

 4. Oikea vastaus: B

Huomautukset: Tämän opetusohjelmasarjan tietojen ja kuvien lähteet:

 • Olympialaisten tietojoukko: © Guardian News & Media Ltd.

 • Lippukuvat: CIA Factbook (cia.gov)

 • Väestötiedot: Maailmanpankki (worldbank.org)

 • Olympialaisten urheilulajien kuvat: Thadius856 ja Parutakupiu

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×