Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjan käytön aloittaminen: vaiheittainen opas opetushenkilökunnan johtajille

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjan luontisovellus on SharePoint Online -sovellus, jonka avulla OneNote-muistikirja voidaan määrittää henkilökunnan jäsenille. Sovellus luo henkilökunnan muistikirjan, johon sisältyy kolmentyyppisiä pienoismuistikirjoja:

 • Collaboration Space (Yhteistyötila) – muistikirja, jonka avulla kaikki henkilökunnan jäsenet ja henkilökunnan johtaja voivat jakaa ja järjestää tietoja sekä tehdä yhteistyötä.

 • Content Library (Sisältökirjasto) – muistikirja, jonka avulla henkilökunnan johtaja voi jakaa kurssimateriaaleja henkilökunnan jäsenille. Henkilökunnan johtaja voi lisätä ja muokata muistikirjan materiaaleja, mutta henkilökunnan jäsenet voivat vain lukea muistikirjaa.

 • Staff Member Notebooks (Henkilökunnan jäsenen muistikirja) – yksityinen muistikirja, joka voidaan jakaa henkilökunnan johtajan ja yksittäisten henkilökunnan jäsenten välillä. Henkilökunnan johtaja voi käyttää näitä muistikirjoja milloin tahansa, mutta henkilökunnan jäsenet eivät näe muiden henkilökunnan jäsenten muistikirjoja.

Henkilökunnan muistikirjojen käyttäminen opetuksessa

Seuraavassa on esimerkkejä siitä, miten opetushenkilökunnan johtajat ja jäsenet voivat käyttää henkilökunnan OneNote-muistikirjoja. Henkilökunnan johtajat ja jäsenet voivat olla luokan, koulun, tiedekunnan, osaston tai alueen tasolla. Voit itse päättää, kuinka monta tasoa määrität. OneNotea voidaan käyttää kaikissa ympäristöissä ja kaikilla laitteilla, joten oppiminen ja yhteistyön tekeminen on entistä helpompaa missä ja milloin vain ja millä tahansa laitteella. Mahdollisuuksia on rajattomasti. Jos sinulla on uusia ideoita, lähetä ne osoitteeseen OneNoteEdu@Microsoft.com.

Collaboration space (Yhteistyötila)
 • Staff Meeting Notes (Henkilöstökokouksen muistiinpanot) – kaikki kokousmuistiinpanot voidaan säilyttää yhdessä paikassa, kokoukseen osallistumista voidaan seurata ja pöytäkirjaa voidaan tarkastella yhdellä silmäyksellä. Henkilöstökokous, johtokunta, luokkataso, osastokohtainen tai ammatilliset oppimisyhteisöt. OneNote on integroitu tiivisti Outlookin ja Officen kanssa ja siinä on monipuoliset hakuominaisuudet, joten pysyt aina ajan tasalla.

 • Hankkeet (Hankkeet) – koulun hankkeita, kuten koulun kehittämistä ja varainhankintaa, voidaan suunnitella yhteistyössä ja järjestelmällisesti.

 • "Tide Chart" for Student Highs and Lows ("Kehityskaavio" opiskelijoiden tuloksista) – jotkin koulut ovat käyttäneet tätä innovatiivista ja yhteistyötä tukevaa tapaa opiskelijoiden oppimistulosten seuraamiseen.

 • Cross-grade Lesson Plan Development (Luokkien välisen tuntisuunnitelman kehittäminen) – jotkin koulut määrittävät henkilökunnan muistikirjan tietylle luokalle ja laativat koko koulun kattavan tunti- ja opetussuunnitelman. Voidaan esimerkiksi laatia 9. luokan matematiikan tuntisuunnitelma, joka jaetaan 10 opettajalle kehittämistä varten.

Content library (Sisältökirjasto)
 • Policies and Procedures (Käytännöt ja toimintatavat) – tärkeitä tietoja, kuten sähköposteja ja liitteitä sekä koulun käytäntöjä, voidaan säilyttää yhdessä paikassa. OneNotea voidaan käyttää kaikilla laitteilla ja kaikissa ympäristöissä, joten tiedot ovat käytettävissä missä ja milloin tahansa, myös offline-tilassa.

 • Dates and Deadlines (Päivämäärät ja määräpäivät) – linkit, muistilaput, kalenterit, määräpäivät ja tehtävät voidaan tallentaa yhteen jaettuun tilaan, jotta ne ovat aina kaikkien käytettävissä.

Yksityisten henkilökunnan jäsenten muistikirjojen käyttäminen
 • Professional Development (PD) (Ammatillinen kehitys) – ammatillinen kehitys ja ammatillinen oppiminen ovat tärkeitä jokaiselle opettajalle ja opetushenkilökunnan jäsenelle. Yksityiseen henkilökunnan jäsenen muistikirjaan voidaan kerätä ammatillisia kehityssuunnitelmia ja palautetta. Muistikirja voidaan myös jakaa henkilökunnan johtajalle palautteen antamista varten.

 • Classroom Observations (Luokkahuoneen havainnot) – luokkahuoneen havainnot voidaan kirjata yksityiseen henkilökunnan jäsenen muistikirjaan. OneNote-mobiilisovelluksella (millä tahansa laitteella) voidaan ottaa kuvia ja ne voidaan lisätä suoraan henkilökunnan jäsenen muistikirjaan. Ääntä voidaan tallentaa puhelimella havainnoinnin aikana ja käsinkirjoitusta voidaan tallentaa digitaalisen käsinkirjoituksen avulla. OneNoten joustavan sivun pinnan ansiosta luokkahuoneen havainnot voidaan tallentaa aiempaa monipuolisemmin.

 • Lesson Plans and Feedback (Tuntisuunnitelmat ja palaute) – opettaja voi kerätä palautetta tuntisuunnitelmasta tallentamalla digitaalisen tuntisuunnitelman omaan henkilökunnan muistikirjaansa. Henkilökunnan johtaja voi antaa helposti palautetta reaaliaikaisesti tai offline-tilassa. Hän voi antaa palautetta esimerkiksi tekstin, kuvien, käsinkirjoituksen, äänen tai videon muodossa. OneNoten monipuolinen sivun pinta mahdollistaa joustavamman tavan kerätä ja jakaa palautetta. Jos opettaja on poissa, henkilökunnan johtaja voi tulostaa kyseisen opettajan suunnitelmat hänen sijaiselleen.

 • Evaluation (Arviointi)– henkilökunnan johtajat voivat kerätä ja jakaa yksityistä palautetta ja arviointitietoja henkilökunnan jäsenen muistikirjan avulla.

 • Parent Communication (Viestintä vanhempien kanssa) – Outlookin "Lähetä OneNoteen" -ominaisuuden avulla opettaja voi helposti lähettää tärkeitä sähköposteja yksityiseen henkilökunnan jäsenen muistikirjaan myöhempää tarkastelua varten.

 • Individualized Education Program (IEP) (Henkilökohtainen opetussuunnitelma) – jotkin koulut keräävät yksityiseen henkilökunnan jäsenen muistikirjaan opiskelijoiden henkilökohtaisen opetussuunnitelman tärkeitä tietoja. Näin henkilökunnan jäsenellä ja johtajalla on yksityinen tila viestintää ja yhteistyön tekemistä varten.

Muita henkilökunnan muistikirjojen käyttötarkoituksia opetuksessa
 • Professional Learning Communities (PLC) (Ammatilliset oppimisyhteisöt) – OneNoten henkilökunnan muistikirjat ovat erinomainen työkalu koulujen ammatillisten oppimisyhteisöjen käyttämiseen. Yksinkertaisen määrityksen avulla ammatillisen oppimisyhteisön johtaja (henkilökunnan johtaja) voi määrittää nopeasti muistikirjan, jonka avulla käyttäjät voivat tehdä yhteistyötä nopeasti ja tehokkaasti. Muistikirjaan voidaan myös lisätä helposti rinnakkaisomistajia, minkä ansiosta koulun rehtori, vararehtori tai muu johtaja pysyy helposti ajan tasalla muistikirjan tapahtumista ja voi myös osallistua yhteistyön tekemiseen.

Käytön edellytykset

 • SharePoint Online on määritetty koululle Office 365 -tilauksen osana.

 • Sinulla (johtajalla) on organisaatiotili ja täydet oikeudet käyttää henkilökunnan OneNote-muistikirjasovellusta henkilökunnan muistikirjojen luomiseen.

 • Henkilökunnan jäsenillä on oltava Office 365 -organisaatiotili.

 • Koulun vuokraajan järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet omistavan henkilön on lisättävä henkilökunnan OneNote-muistikirjasovellus SharePoint-sivustoihin. Ohjaa IT-järjestelmänvalvoja Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjasovelluksen asennuspisteeseen SharePointin sovelluskaupassa.

  Ohjeita järjestelmänvalvojalle on kohdassa: Tietoja siitä, miten IT-järjestelmänvalvoja voi asentaa Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjan koululle.

 • Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjasovellus edellyttää Internet Explorer 10- tai Internet Explorer 11 -selainta. Myös muita uusia selaimia voidaan käyttää.

Aloita luomalla henkilökunnan muistikirja Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjasovelluksella seuraavia ohjeita noudattamalla.

Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjasovelluksen avaaminen

 1. Siirry SharePoint-sivustoon, jossa luot henkilökunnan muistikirjat.

  Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirja tukee henkilökunnan muistikirjojen luomista OneDrive for Business -sijainnissa. IT-järjestelmänvalvojalle on lisätietoja koulun sivuston määrittämisestä henkilökunnan muistikirjoille kohdassa: Tietoja siitä, miten IT-järjestelmänvalvoja voi asentaa Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjan koululle. Pyydä IT-järjestelmänvalvojalta sivuston sijainti, kun se on käyttövalmis.

 2. Valitse oikeassa yläkulmassa Tekstiin sidottu hammaspyörä ja sitten Sivuston sisältö.

  Sivuston sisältö.

 3. Valitse OneNote Staff Notebook (Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirja).

  Henkilökunnan uuden muistikirjan luominen.

  Vihje: Jos Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjasovellus ei näy ensimmäisellä sivulla, selaa sivuston sisältöä sivun alareunassa tai hae Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirja sivuston sisällön hakuruudussa.

  Huomautus: Opetushenkilökunnan OneNote-muistikirjan on oltava asennettuna ja sinulla (johtajalla) on oltava SharePoint-sivuston täydet oikeudet.

Opetushenkilökunnan muistikirjan luominen

 1. Valitse käytettävissä olevista vaihtoehdoista Create a staff notebook (Luo henkilökunnan muistikirja).

  Tervetuloa henkilökunnan muistikirjan luontisovellukseen.

 2. Nimeä uusi muistikirja ja valitse Next (Seuraava).

  Vihje: Kaikille henkilöstöryhmille on suositeltavaa luoda erillinen muistikirja. Jos esimerkiksi johdat useita opettajaryhmiä, luo kullekin ryhmälle oma muistikirja. Anna kullekin muistikirjalle yksilöllinen nimi, jonka sinä ja henkilökunta tunnistatte helposti. Voit antaa muistikirjan nimeksi esimerkiksi Alakoulun opettajat, Yläkoulun opettajat ja niin edelleen.

  Huomautus: Jokaisella luomallasi muistikirjalla on oltava yksilöllinen nimi, eikä nimessä voi olla seuraavia merkkejä: # / * ? " | < > : . % ' \.

  Muistikirjan yleisnäkymä

(Valinnainen) Toisen rinnakkaisomistajan lisääminen henkilökuntaan

Tässä näytössä voit lisätä toisen omistajan muistikirjaan. Kaikilla lisätyillä muistikirjan omistajilla on samat käyttöoikeudet kuin sinulla itselläsi. Voit lisätä niin monta omistajaa kuin haluat.

 • Kirjoita rinnakkaisomistajien nimet ja valitse Next (Seuraava).

  Rinnakkaisomistajan lisääminen

  Rinnakkaisomistajan lisäämisen lopettaminen

Henkilökunnan jäsenten lisääminen henkilökunnan muistikirjaan

Voit lisätä henkilökunnan jäsenet yksitellen tai joukkona.

Huomautus: Henkilökunnan jäsenillä on oltava Office 365 -organisaatiotili, jotta voit jatkaa tähän vaiheeseen. Jos et ole varma, onko heillä organisaatiotili, kysy neuvoa IT-järjestelmänvalvojalta.

Henkilökunnan lisääminen yksitellen

 1. Kirjoita henkilökunnan jäsenen nimi tekstiruutuun ja paina Enter-näppäintä.

  Kun kirjoitat nimeä, sovellus etsii sopivia nimiä. Jos kirjoitat esimerkiksi Jaakko, sovellus etsii kaikki samannimiset henkilökunnan jäsenet.

  Henkilökunnan lisääminen yksitellen.

 2. Toista vaihe 1, kunnes olet lisännyt kaikki henkilökunnan jäsenet. Valitse sitten Next (Seuraava).

Henkilökunnan lisääminen joukkona

 1. Kopioi ja liitä henkilökunnan jäsenten puolipisteillä (;) erotettu nimiluettelo tekstiruutuun.

  Kun olet liittänyt henkilökunnan jäsenten nimet tekstiruutuun, sovellus hakee jokaisen nimen. Voi kestää jonkin aikaa, kun sovellus selvittää kunkin nimen automaattisesti. Jos nimeä ei löydy, voit kirjoittaa nimen uudelleen tai poistaa nimen tekstiruudusta.

  Henkilökunnan joukkolisäys muistikirjaan

 2. Valitse Next (Seuraava), kun olet lisännyt kaikki henkilökunnan jäsenet ja nimet on selvitetty.

Henkilökunnan muistikirjan aloittaminen osilla

 1. Pidä niiden oletusosien viereiset ruudut valittuina, jotka haluat luoda jokaiseen henkilökunnan muistikirjaan.

  Yksityisten tilojen suunnittelu

 2. Lisää henkilökunnan jäsenen muistikirjaan uusia osia valitsemalla Lisää.

 3. Kun olet valmis, valitse Next (Seuraava).

  Voit lisätä, siirtää ja poistaa osia suoraan henkilökunnan muistikirjoissa henkilökunnan muistikirjan luomisen jälkeen.

Henkilökunnan muistikirjan viimeisteleminen

 1. Vahvista, miten henkilökunnan jäsenten pienoismuistikirjat ja osat luodaan, valitsemalla Staff leader's notebook (Henkilökunnan johtajan muistikirja) ja Staff member's notebook (Henkilökunnan jäsenen muistikirja).

 2. Palaa lisäämään tai poistamaan osia valitsemalla Tekstiin sidottu Takaisin-nuoli . Jos haluat, että sovellus luo henkilökunnan muistikirjan, valitse Create (Luo).

  Muistikirjan esikatselu

 3. Avaa muistikirja OneNotessa napsauttamalla muistikirjan nimen linkkiä (esimerkissä 6. luokan opettajat). Sähköposti voidaan lähettää automaattisesti, mutta voit myös kopioida linkin ja lähettää sen sähköpostitse tai säilyttää sen tallessa. Voit hakea linkin myöhemmin OneNote 2013:ssa napsauttamalla muistikirjaa hiiren kakkospainikkeella muistikirjaluettelossa ja valitsemalla Copy Link to Notebook (Kopioi linkki muistikirjaan).

  Kaikki henkilökunnan jäsenet käyttävät henkilökunnan muistikirjaa saman linkin kautta. Jos laadit muistikirjoja useille henkilöstöryhmille, jokainen linkki on erilainen.

  Valmis.

  Vihje: Haluat ehkä lisätä sisältöä asettamalla sen sisältökirjastoon ennen kuin kutsut henkilökuntaa avaamaan henkilökunnan muistikirjan. Säilytä linkin kopio tallessa muistikirjaa valmistellessasi. Jaa sitten linkki henkilökunnalle, kun muistikirja on valmis.

Linkkien hankkiminen henkilökunnan muistikirjoihin

Löydät linkin henkilökunnan muistikirjoihin helposti käynnistämällä sovelluksen ja valitsemalla Get notebook links (Hae muistikirjan linkit).

Linkkien hakeminen muistikirjoihin.

Näyttöön avautuu sivu, jossa näkyvät kaikki luomasi henkilökunnan muistikirjat ja niiden linkit. Valitse jokin linkki, kopioi se painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+C ja liitä linkki henkilökunnalle lähetettävään sähköpostiin.

Miten henkilökunta löytää henkilökunnan muistikirjan linkin?

OneDrive for Business

Jos johtaja luo henkilökunnan muistikirjan OneDrive for Businessin tai SharePointin työryhmäsivustoon, se näkyy automaattisesti OneDrive for Businessissa henkilökunnan Jaettu kanssani -kansiossa.

Tässä esimerkissä johtaja on luonut 6. luokan opettajat -muistikirjan ja lisännyt siihen kaikki henkilökunnan jäsenet. Kun henkilökunnan jäsen siirtyy omaan OneDrive for Business -sivustoonsa ja napsauttaa Jaettu kanssani -linkkiä, 6. luokan opettajat -muistikirja tulee automaattisesti näkyviin.

Jaettu kanssani.

SharePointin työryhmäsivusto

Joissakin oppilaitoksissa kaikki henkilökunnan jäsenet luovat muistikirjat tiettyyn työryhmäsivustoon. Jos oppilaitoksessasi toimitaan näin, henkilökunnan OneNote-muistikirja lisää automaattisesti Staff notebooks (Henkilökunnan muistikirjat) -merkinnän SharePointin Quick Launch (Pikakäynnistys) -siirtymisruutuun näytön vasempaan reunaan.

Linkin löytäminen SharePointissa

valmiit muistikirjat

Henkilökunnan muistikirjojen hallinta

Voit hallita muita ominaisuuksia henkilökunnan muistikirjoihin valitsemalla Hallitse muistikirjat -painike.

Näyttökuva Muistikirjan luettelot -kuvakkeesta.

Näyttöön sivu, jolla näkyy kaikki henkilökunnan muistikirjat luoma voit sekä lisätietoja mukauttaminen yksitellen.

Vaihtoehtoja ovat seuraavat:

 • Henkilökunnan osien nimeäminen uudelleen , voit nimetä henkilökunnan osia, vähän kynä-kuvake ja kirjoita osan uusi nimi. Varmista, kun olet nimennyt henkilökunnan osia valitsemalla Tallenna .

 • Henkilökunnan-osan lisääminen — voit jakaa uuden osan, kaikki henkilökunnan jäsenet, valitse Lisää osa -painike. Varmista, kun olet lisännyt osioiden valitsemalla Tallenna .

 • Collaboration Space lukitseminen – Collaboration Space tämän asetuksen muuttuu vain luku-tilaan (tai lukittu) voit estää käyttäjiä muokkaamasta henkilökunnan jäsenet. Voit vaihtaa siirtyminen lukittu lukitus milloin tahansa.

 • Henkilökunnan muistikirjan avaaminen , valitse Avaa henkilökunnan muistikirjan avaamiseen.

 • Henkilökunnan muistikirjan linkin jakaminen – voit lähettää linkin henkilökunnan muistikirjan henkilökunnalle, valitse ja kopioi linkki -ruutuun teksti ja liitä se sähköpostiviestiin.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×