OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet

OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Monet käyttäjät kokevat työskentelevänsä tehokkaammin ulkoisella näppäimistöllä käyttämällä OneNote for Windows 10:n pikanäppäimiä. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle. Tässä artikkelissa kuvataan OneNote for Windows 10:n pikanäppäimet.

Huomautukset: 

  • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

  • Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa tai vapauttaa yhtä aikaa, sisältävät plus-merkin (+). Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa järjestyksessä, sisältävät pilkun (,).

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa luetellaan OneNote for Windows 10:n useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osaan

Ctrl+Vaihto+G

Avaa pikavalikon

Vaihto+F10

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun

Ctrl+N

Muistikirjan avaaminen

Ctrl+O

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa

Ctrl+G, valitse sitten toinen muistikirja painamalla ala- tai ylänuolinäppäimiä ja paina lopuksi Enter-näppäintä

Uuden osan luominen

Ctrl+T

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle

Ctrl+Alt+N

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun

Ctrl+Alt+Vaihto+N

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä

F11

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen

Ctrl+Alt+G

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen

Ctrl+Alt+M

Valitsee nykyisen sivun

Ctrl+Vaihto+A

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen

Ctrl+Vaihto+T

Etsii kaikista avoinna olevista muistikirjoista avaamalla hakuruudun

Ctrl+E

Siirtyminen OneNote for Windows 10:ssä vain näppäimistön avulla

Seuraavassa taulukossa on lueteltu pikanäppäimet, joita voit käyttää OneNote for Windows 10:ssä siirtymiseen.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy välilehtipalkin, siirtymisruudun ja sivun piirtoalustan välillä

F6

Siirtyy välilehden valintanauhaan

Alanuolinäppäin

Siirtyy valintanauhan asetuksissa

Vasen tai oikea nuolinäppäin

Suorittaa valittuna olevan toiminnon

Enter

Siirtyy välilehtien välillä

Vasen tai oikea nuolinäppäin

Siirtyy päävalikkorivin kohteiden välillä

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Avaa valintanauhan

Alt

Avaa Aloitus-välilehden

Alt+H

Avaa Lisää-välilehden

Alt+N

Avaa Piirrä-välilehden

Alt+D

Avaa Näytä-välilehden

Alt+W

Lukija-näytönlukuohjelman käyttöönotto ja käyttö

Ota Lukija käyttöön Windowsissa painamalla Windows-näppäintä ja Enter-näppäintä. Kuulet viestin ”Lukijan asetukset -ikkuna”.

Katso lisätietoja Lukija-toiminnon komennoista ja pikanäppäimistä artikkelista Lukijan näppäinkomennot ja kosketuseleet.

Sulje Lukija painamalla näppäinyhdistelmää Caps Lock+Esc.

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uuden OneNote-ikkunan

Ctrl+M

Edellisen toiminnon peruuttaminen

Ctrl+Z

Tee uudelleen viimeisin toiminto

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet. Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Ctrl+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle

Ctrl+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle

Ctrl+C

Liittää leikepöydän sisällön

Ctrl+V

Siirry rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun

End

Siirtyminen yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Siirtyminen yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää seuraavaan sanaan oikealla.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin vasemmalta.

Askelpalautin

Poistaa merkin oikealta.

Delete

Poistaa sanan vasemmalta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan oikealta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta

Vaihto+Enter

Avaa kohdistetun objektin pikavalikon

Vaihto+F10 tai valikkonäppäin

Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa

Ctrl+Vaihto+W

Tekijän nimi ja edellisen muokkauksen ajankohdan aikaleiman lisääminen

Ctrl+Vaihto+M

Muistiinpanojen muotoilu

Toiminto

Näppäin

Korostaa valitun tekstin

Ctrl+Vaihto+H tai Ctrl+Alt+H

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin)

Ctrl+Vaihto+C

Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin)

Ctrl+Vaihto+V

Avaa hyperlinkin, kun kohdistin on linkkitekstissä. Siirrä kohdistin linkkitekstiin nuolinäppäimiä painamalla.

Enter

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä

Ctrl+B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä

Ctrl+I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä

Ctrl+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen

Ctrl+Yhdysmerkki (-)

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen

Ctrl+Vaihto+=

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen

Ctrl+=

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

Ctrl+Piste (.)

Lisää numeroidun luettelon valittuun kappaleeseen tai poistaa sen siitä

Ctrl+Vinoviiva

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 -tyyliä

Ctrl+Alt+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 -tyyliä

Ctrl+Alt+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 -tyyliä

Ctrl+Alt+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 -tyyliä

Ctrl+Alt+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 -tyyliä

Ctrl+Alt+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 -tyyliä

Ctrl+Alt+6

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä ja poistaa kaikki muotoilut

Ctrl+Vaihto+N

Suurentaa kappaleen sisennystä

Alt+Vaihto+Oikea nuoli tai Sarkain (rivin alussa)

Pienentää kappaleen sisennystä

Alt+Vaihto+Vasen nuoli tai Vaihto+Sarkain (rivin alussa)

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan

Ctrl+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan

Ctrl+L

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+>

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+<

Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla

Ctrl+Vaihto+R

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Kopioi näyttöleikkeen leikepöydälle (edellyttää Windows 10 Creators -päivitystä)

Windows-näppäin+Vaihto+S

Lisää nykyinen päivämäärä

Alt+Vaihto+D

Lisää nykyinen päivämäärä ja kellonaika

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyinen kellonaika

Alt+Vaihto+T

Rivinvaihdon lisääminen

Vaihto+Enter

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi

ALT+=

Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen

Sarkain

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi

Sarkain

Luo uuden rivin oltaessa taulukon viimeisessä solussa

Enter

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle

Ctrl+Enter

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun

Alt+Enter

Luo taulukkoon uuden sarakkeen nykyisen sarakkeen oikealle puolelle

Ctrl+Alt+R

Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa, ensimmäistä riviä lukuun ottamatta)

Enter

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa)

Delete (paina kaksi kertaa)

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet. Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Ctrl+A

Valitsee sisällön kohdistimen nykyisestä sijainnista rivin loppuun

Vaihto+End

Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa)

Vaihto+Alanuoli

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen

Ctrl+Vaihto+T

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun

Esc

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin

Alt+Vaihto+Ylänuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin

Alt+Vaihto+Alanuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä)

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä)

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin

Delete

Siirry rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun

End

Siirtyminen yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Siirtyminen yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle

Alt+oikea nuolinäppäin

Toistaa valitun äänitallenteen

Ctrl+Alt+P

Lopettaa valitun äänitallenteen toiston

Ctrl+Alt+S

Aloittaa uuden äänitallenteen

Ctrl+Alt+A

Siirtää nykyistä äänitallennetta 10 sekuntia taaksepäin

Ctrl+Alt+Y

Siirtää nykyistä äänitallennetta 5 minuuttia taaksepäin

Ctrl+Alt+T

Siirtää nykyistä äänitallennetta 10 sekuntia eteenpäin

Ctrl+Alt+U

Siirtää nykyistä äänitallennetta 5 minuuttia eteenpäin

Ctrl+Alt+I

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen

Ctrl+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+5

Käyttää Korostus-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+6

Käyttää Yhteystieto-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+7

Käyttää Osoite-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+8

Käyttää Puhelinnumero-merkkiä tai poistaa sen

Ctrl+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit

Ctrl+0

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää tiedot tasoon 1 asti

Alt+Vaihto+1

Laajentaa tasolle 2

Alt+Vaihto+2

Laajentaa tasolle 3

Alt+Vaihto+3

Laajentaa tasolle 4

Alt+Vaihto+4

Laajentaa tasolle 5

Alt+Vaihto+5

Laajentaa tasolle 6

Alt+Vaihto+6

Laajentaa tasolle 7

Alt+Vaihto+7

Laajentaa tasolle 8

Alt+Vaihto+8

Laajentaa tasolle 9

Alt+Vaihto+9

Laajentaa kaikki tasot

Alt+Vaihto+0

Suurentaa sisennystä yhden tason verran

Sarkain

Pienentää sisennystä yhden tason verran

Vaihto+Sarkain

Laajentaa kutistetun jäsennyksen

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Kutistaa laajennetun jäsennyksen

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (–)

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voit muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Officen kieliasetukset -työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle

Ctrl+Vasen vaihto

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle

Ctrl+Oikea vaihto

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä

Sarkain

Pienentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä

Vaihto+Sarkain

Muistikirjan järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan

Ctrl+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet

Ctrl+Vaihto+*

Vaihda Helppokäyttöisyyden tarkistus-näkymä

Ctrl+Vaihto+F

Tulostaa nykyisen sivun

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun

Ctrl+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia

Ctrl+Vaihto+[

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia

Ctrl+Vaihto+]

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle

Ctrl+Alt+N

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun

Ctrl+Alt+Vaihto+N

Valitsee kaikki kohteet. Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Ctrl+A

Valitsee nykyisen sivun

Ctrl+Alt+G

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin

Alt+Vaihto+Ylänuoli

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin

Alt+Vaihto+Alanuoli

Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon

Ctrl+Vaihto+T

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin

Page Up

Vierittää nykyistä sivua alaspäin

Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylös asti

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti

Ctrl+End

Siirry seuraavaan kappaleeseen

Ctrl+alanuoli

Siirry edelliseen kappaleeseen

Ctrl+ylänuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön

Alt+alanuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun

Home

Siirtyy rivin loppuun

End

Siirtyminen yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Siirtyminen yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle

Alt+oikea nuolinäppäin

Lähentäminen

Ctrl+Alt+Plusmerkki (+ numeronäppäimistöltä) tai Ctrl+Alt+Vaihto+Plusmerkki

Loitontaminen

Ctrl+Alt+Miinusmerkki (– numeronäppäimistöltä) tai Ctrl+Alt+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Tallentaa muutokset ja synkronoi muistikirjan

Huomautus: Kun OneNote on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

OneNoten avaaminen

Paina Windows-näppäintä ja kirjoita OneNote. Valitse ”OneNote, Microsoft Store-sovellus” painamalla alanuolinäppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä.

Muistikirjan avaaminen

Ctrl+O

Uuden osan luominen

Ctrl+T

Siirry seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirry edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle

Alt+End

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen

Ctrl+Alt+G

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen

Ctrl+Vaihto+G

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa

Ctrl+G, valitse sitten toinen muistikirja painamalla ala- tai ylänuolinäppäimiä ja paina lopuksi Enter-näppäintä

Avaa nykyisen osan pikavalikon

Ctrl+Vaihto+G, Vaihto+F10

Etsi muistiinpanoja

Toiminto

Näppäin

Etsii kaikista avoinna olevista muistikirjoista avaamalla hakuruudun

Ctrl+E tai Ctrl+F

Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista

Alanuolinäppäin

Siirtyy kaikista muistikirjoista hakuja tehtäessä valittuun tulokseen

Enter

Muuttaa haun laajuutta

Ctrl+E, Sarkain, Sarkain, Alanuoli

Hylkää haun ja palaa sivulle

Esc

Muistiinpanojen jakaminen

Asiakirjojen jakaminen muiden käyttäjien kanssa

Toiminto

Näppäin

Avaa Jaa-ruudun

Ctrl+Vaihto+E

Luo nykyisen sivun jakamislinkin

Ctrl+Vaihto+E, Sarkain, Sarkain, Enter

Jakaa nykyisen muistikirjan

Ctrl+Vaihto+E, Sarkain, Alanuoli, Alanuoli

Lähettää sivun kopion toisen sovelluksen kautta

Ctrl+Vaihto+E, Enter

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää nykyisen sivun kopion toisen sovelluksen kautta

Ctrl+Vaihto+E, Enter

Synkronoi nykyisen muistikirjan

Ctrl+S tai Vaihto+F9

Synkronoi kaikki muistikirjat

F9

Merkitsee nykyisen sivun luetuksi tai lukemattomaksi

Ctrl+Q

Muistiinpanojen suojaaminen

Osien suojaaminen salasanalla

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot

Ctrl+Alt+L

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×