OneNote Onlinen pikanäppäimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Jos haluat säästää aikaa ja siirtyä ja OneNote Onlinekäyttäminen ulkoisen näppäimistön avulla, voit käyttää pikanäppäimiä. Näppäimistön alla luetellut pikanäppäimet ovat usein käytettyjen tehtävien Yhdysvaltain näppäimistöasettelua käyttäen. Voit saada erilaisia tuloksia, jos käytät eri näppäimistöä.

Yleiskuvaus OneNote Onlinehelppokäyttötoiminnoista on artikkelissa OneNote Onlinen helppokäyttötoiminnot.

Vihjeitä: 

  • Painamalla pikanäppäintä Ctrl+' (heittomerkki) pääset suoraan kohtaan Kerro, johon voit kirjoittaa haluamasi komennon (käytettävissä vain muokkausnäkymässä). Valitse komento painamalla nuolia ylös- tai alaspäin ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • OneNote Online -sovellusta käytetään selaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat Word-työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Siinä esimerkiksi siirrytään komentoihin käyttämällä F6-näppäimen sijaan Ctrl+F6-näppäinyhdistelmää. Lisäksi selaimessa käytetään yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1- ja Crtl+P-näppäimiä, mutta OneNote Online -sovelluksessa ei.

  • OneNote Online pikanäppäimet ovat hyvin samankaltaisia kuin OneNote-sovelluksen pikanäppäimet. Katso luettelo pikanäppäimistä muissa OneNoten versioissa, Muut OneNoten pikanäppäimet.

Näppäinyhdistelmäkomennot lukunäkymässä

Näppäinyhdistelmäkomennot muokkausnäkymässä

Lukunäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirry muistikirjan siirtymisruudusta selaimen kenttiin.

Vaihto+F6

Siirry valintanauhan komennoissa.

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

ENTER

Vieritä sivua ylös- tai alaspäin.

PgUp tai PgDn

Sivun alkuun

Siirtymisruutu

Toiminto

Näppäin

Selaa muistikirjaa (Internet Explorer) seuraavalle sivulle

Ctrl+Page Down

Selaa muistikirjaa (Internet Explorer) taaksepäin

Ctrl+PgUp

Siirry osion ensimmäiselle sivulle.

Alt+PgUp

Siirry osion viimeiselle sivulle.

Alt+PgDn

Asiakirjan osan laajentaminen

Enter valitussa osiossa

Sivun alkuun

Muokkausnäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirry nykyisestä sivusta valintanauhaan ja siirry sitten komennosta toiseen.

Sivuluettelo siirtyä painamalla näppäinyhdistelmää CTRL + F6. Kerran, SARKAIN siirtää kohdistuksen eri sivuille. Valitse sivu painamalla Enter.

Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti.

CTRL + F6 ja valitse sitten välilehti keskittyminen eri valintanauhan välilehdet, Enter.

Siirry valintanauhan komennoissa.

Sarkain

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

ENTER

Sivun alkuun

Siirtymisruutu

Toiminto

Näppäin

Selaa muistikirjaa (Internet Explorer) seuraavalle sivulle

Ctrl+Page Down

Selaa muistikirjaa (Internet Explorer) taaksepäin

Ctrl+PgUp

Siirry osion ensimmäiselle sivulle.

Alt+PgUp

Siirry osion viimeiselle sivulle.

Alt+PgDn

Uusi osio

CTRL + F6 ja sitten SARKAIN osioon, VAIHTO + F10, ALANUOLI Uusi osio -komentoon, Enter

Vieritä nykyistä sivua ylös- tai alaspäin.

Alt+Vaihto+Ylänuoli, Alt+Vaihto+Alanuoli

Poista sivu.

SARKAIN sivulle, VAIHTO + F10, ALANUOLI poistaminen komentoon, Enter

Poista osio.

SARKAIN osioon, VAIHTO + F10, ALANUOLI poistaminen komentoon, Enter

Sivun alkuun

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Otsikkoalueelta sivulle

Sarkain tai Enter

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Rivin alkuun

Home-näppäin

Rivin loppuun

End

Sivun alkuun (lukuun ottamatta otsikkoaluetta)

Ctrl+Home

Sivun loppuun

Ctrl+End

Otsikkoalueelle

PgUp tai Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain, kunnes otsikko valitaan

Sivun alkuun

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Yksi merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Ylöspäin yhden rivin verran

Vaihto+ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Vaihto+alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Kappaleen alkuun

Vaihto+Home

Kappaleen loppuun

Vaihto+End

Jäsennyksen alkuun

Vaihto+Ctrl+Home

Jäsennyksen loppuun

Vaihto+Ctrl+End

Koko kappale, sitten jäsennys, sitten sivu

Ctrl+A kullekin laajennustasolle

Sivun alkuun

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki

Ctrl+K

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Siirry väärin kirjoitetusta sanasta toiseen.

Alt+F7

Uusi jäsennys

Ctrl+Vaihto+F

Siirry jäsennyksestä toiseen

Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain

Tallenna muutokset

Huomautus: OneNote Online ollessa käynnissä muistiinpanosi tallennetaan automaattisesti aina, kun muutat niitä. Muistiinpanojen tallentaminen manuaalisesti ei ole välttämätön.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Taulukot

Toiminto

Näppäin

Luo uusi solu taulukon viimeisessä solussa.

Välilehti

Lisää rivi alapuolelle.

Ctrl+Enter

Huomautus: Kun valitaan solu, sarake tai rivi, tasausta käytetään valittujen solujen sisällössä. Kun valitaan taulukko, tasausta käytetään taulukossa, mutta se ei vaikuta solujen tasaukseen.

Sivun alkuun

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivoi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Luettelomerkeillä varustettu luettelo

Ctrl+Piste

Numeroitu luettelo

Ctrl+Vinoviiva tai Ctrl+Vaihto+O

Tasaa vasemmat reunat.

Ctrl+L

Tasaa oikeat reunat.

Ctrl+R

Tasaa keskelle.

Ctrl+E

Suurenna sisennystä.

Alt+Vaihto+oikea nuoli

Pienennä sisennystä.

Alt+Vaihto+vasen nuoli

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Tehtävä

Ctrl+1

Tärkeää

Ctrl+2

Kysymys

Ctrl+3

Muista myöhemmin

Ctrl+4

Määritelmä

Ctrl+5

Korosta

Ctrl+6

Yhteyshenkilö

Ctrl+7

Osoite

Ctrl+8

Puhelinnumero

Ctrl+9

Sivun alkuun

Windowsin ja Macin näppäimistövastaavuudet

Näppäin

Muuntonäppäin

Windows

Mac

Askelpalautin

Alt

Peruuta sana kerrallaan.

End

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

ENTER

Alt

Internet Explorerissa näytä sivun ominaisuudet.

Sarkain

Ctrl-Alt

Vaihda tehtävää

Home-näppäin

Alt

Siirry aloitussivulle

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Vasen

Alt

Internet Explorerissa palaa takaisin.

Siirry vasemmalle sana kerrallaan.

PageDn

Alt

Siirry seuraavalle sivulle.

Siirry seuraavalle sivulle.

PageUp

Alt

Siirry edelliselle sivulle.

Siirry edelliselle sivulle.

Oikea

Alt

Internet Explorerissa siirry eteen päin.

Siirry oikealle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Alas

Alt+Vaihto

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

End

Alt+Vaihto

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Siirry osan viimeiselle sivulle.

ENTER

Alt+Vaihto

Internet Explorerissa siirry koko näytön näkymään.

Sarkain

Ctrl+Alt+Vaihto

Vaihda tehtävää.

Home-näppäin

Alt+Vaihto

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Vasen

Alt+Vaihto

Pienennä sisennystä yhden askeleen verran.

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea

Alt+Vaihto

Sisennä

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Sarkain

Alt+Vaihto

Siirry sovelluksesta toiseen.

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka).

Ylös

Alt+Vaihto

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Askelpalautin

Peruuta sana kerrallaan.

Poista

Poista sana kerrallaan.

Alas

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Home-näppäin

Siirry asiakirjan tai jäsennyksen alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen

Siirrä osoitin rivin alkuun (Firefoxissa siirry edelliselle sivulle).

Oikea

Siirrä osoitin rivin loppuun (Firefoxissa siirry eteen päin).

Sarkain

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

ESC

⌘-Alt

Avaa Tehtävienhallinta (Lopeta sovellukset).

Home-näppäin

⌘-Alt

Safarissa siirry selaimen aloitussivulle.

Vasen

⌘-Alt

Chromessa liiku selaimen välilehtien välillä.

Poista

⌘+Vaihto

Firefoxissa tyhjennä selaimen välimuisti.

Alas

⌘+Vaihto

Valitse alas kappale kerrallaan.

End

⌘+Vaihto

Valitse asiakirjan tai sivun loppuun.

Home-näppäin

⌘+Vaihto

Valitse asiakirjan tai sivun alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen

⌘+Vaihto

Valitse rivin alkuun.

Oikea

⌘+Vaihto

Valitse rivin loppuun.

Sarkain

⌘+Vaihto

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

⌘+Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

ESC

Ctrl+Vaihto

Avaa Tehtävienhallinta.

Oikea

Ctrl+Vaihto

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Alas

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Vasen

Ctrl+Vaihto

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

ESC

Ctrl

Avaa Käynnistä-valikko tai Aloitus-näyttö.

Poista

Ctrl-Alt

Avaa Lukitse näyttö -valikko.

Vasen

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Näytä pienoisraporttinäkymä.

PageDn

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

PageUp

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

End

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Sarkain

Ctrl

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Askelpalautin

Ctrl-Alt

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Home-näppäin

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Alas

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

End

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home-näppäin

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

Oikea

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Ylös

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

Askelpalautin

Ctrl+Alt+Vaihto

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

End

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl+Alt+Vaihto

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

ESC

Alt

Pienennä ikkuna.

Alas

Ctrl+Vaihto

Valitse alas kappale kerrallaan.

Valitse rivin loppuun.

ESC

Alt+Vaihto

Pienennä ikkuna.

Home-näppäin

Ctrl+Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Lisääminen

Ei mitään

Aloita korvaustila.

PageDn

Ctrl+Vaihto

Siirry seuraavalle sivulle.

PageUp

Ctrl+Vaihto

Siirry edelliselle sivulle.

Sarkain

Ctrl+Vaihto

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl+Vaihto

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Askelpalautin

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Poista

Ei mitään

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

ENTER

Ei mitään

Lisää uusi rivi.

Lisää uusi rivi.

Askelpalautin

Ctrl

Peruuta sana kerrallaan.

Home-näppäin

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Safarissa ja Chromessa siirrä osoitin kappaleen alkuun.

Vasen

Ei mitään

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

PageDn

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

PageUp

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Oikea

Ei mitään

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Ei mitään

Sisennä tai siirry taulukon seuraavaan soluun.

Sisennä, siirry taulukon seuraavaan soluun tai lisää taulukko.

Ylös

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Askelpalautin

Vaihtonäppäin

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta kirjain kerrallaan.

Alas

Vaihtonäppäin

Valitse alas rivi kerrallaan.

Valitse alas rivi kerrallaan.

End

Vaihtonäppäin

Valitse rivin loppuun.

Valitse rivin loppuun.

ENTER

Vaihtonäppäin

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Home-näppäin

Vaihtonäppäin

Valitse rivin alkuun.

Valitse rivin alkuun.

Vasen

Vaihtonäppäin

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Oikea

Vaihtonäppäin

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Sarkain

Vaihtonäppäin

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Ylös

Vaihtonäppäin

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Sivun alkuun

Muut OneNoten pikanäppäimet

OneNote Online pikanäppäimet ovat hyvin samankaltaisia kuin pikanäppäimet OneNote-työpöytäsovellus. Tässä artikkelissa luetellut pikanäppäimet ovat yleisimmät toimintojen OneNote Online. Pikanäppäimet OneNote-työpöytäsovelluksessa avattava luettelo on seuraavissa artikkeleissa:

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×