OneNote Onlinen pikanäppäimet

Tässä artikkelissa kuvatut pikanäppäimet toimivat yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Jos pikanäppäinkomennossa painetaan useita näppäimiä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu plusmerkillä. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla Ctrl+P.

Voit etsiä tästä ohjeaiheesta painamalla Ctrl+F, kirjoittamalla etsittävän tekstin hakuruutuun ja painamalla Enter.

Microsoft OneNote Online ‑sovelluksen pikanäppäimet

OneNote Online -sovelluksen pikanäppäimet vastaavat suurelta osin Microsoft OneNoten pikanäppäimiä. Tässä artikkelissa on lueteltu pikanäppäimet OneNote Online -sovelluksen yleisimpiä toimintoja varten. Täydellinen luettelo Microsoft OneNote 2013 -sovelluksen pikanäppäimistä löytyy kohdasta OneNote 2013:n pikanäppäimet.

Lukunäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirry muistikirjan siirtymisruudusta selaimen kenttiin.

F6

Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti.

Sarkain, Enter

Siirry valintanauhan komennoissa.

Välilehti

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Vieritä sivua ylös- tai alaspäin.

PgUp tai PgDn

Siirtymisruutu

Toiminto

Paina:

Selaa muistikirjaa eteenpäin.

Ctrl+PgDn

Selaa muistikirjaa taaksepäin.

Ctrl+PgUp

Siirry osion ensimmäiselle sivulle.

Alt+PgUp

Siirry osion viimeiselle sivulle.

Alt+PgDn

Tiivistä tai laajenna osio.

Enter valitussa osiossa

Muokkausnäkymä

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Aktivoi jokin toinen valintanauhan välilehti.

Sarkain, Enter

Siirry valintanauhan komennoissa.

Välilehti

Suorita valittuna oleva valintanauhan komento.

Enter

Siirry muistikirjan sisällöstä valintanauhaan ja siirry sitten komennosta toiseen.

Ctrl+F6, Enter, Sarkain

Siirtymisruutu

Toiminto

Paina:

Selaa muistikirjaa eteenpäin.

Ctrl+PgDn

Selaa muistikirjaa taaksepäin.

Ctrl+PgUp

Siirry osion ensimmäiselle sivulle.

Alt+PgUp

Siirry osion viimeiselle sivulle.

Alt+PgDn

Uusi osio

Sarkain osioon, Vaihto+F10, Alanuoli (kolme kertaa Uusi osio -komentoon), Enter

Vieritä nykyistä sivua ylös- tai alaspäin.

Alt+Vaihto+Ylänuoli, Alt+Vaihto+Alanuoli

Poista sivu.

Sarkain sivulle, Vaihto+F10, Enter

Poista osio.

Sarkain osioon, Vaitho+F10, Alanuoli (Poista-komentoon), Enter

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Paina:

Otsikkoalueelta sivulle

Sarkain tai Enter

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Rivin alkuun

Home

Rivin loppuun

End

Sivun alkuun (lukuun ottamatta otsikkoaluetta)

Ctrl+Home

Sivun loppuun

Ctrl+End

Otsikkoalueelle

PgUp tai Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain, kunnes otsikko valitaan

Sisällön valitseminen: valinnan laajentaminen

Toiminto

Paina:

Yksi merkki oikealle

Vaihto+oikea nuoli

Yksi merkki vasemmalle

Vaihto+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+Vaihto+Oikea nuolinäppäin

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+Vaihto+Vasen nuolinäppäin

Ylöspäin yhden rivin verran

Vaihto+ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Vaihto+alanuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Kappaleen alkuun

Vaihto+Home

Kappaleen loppuun

Vaihto+End

Jäsennyksen alkuun

Vaihto+Ctrl+Home

Jäsennyksen loppuun

Vaihto+Ctrl+End

Koko kappale, sitten jäsennys, sitten sivu

Ctrl+A kullekin laajennustasolle

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Paina:

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Hyperlinkin lisääminen

Ctrl+K

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Alt+F7

Siirry väärin kirjoitetusta sanasta toiseen

Alt+F7

Uusi jäsennys

Ctrl+Vaihto+Q

Siirry jäsennyksestä toiseen

Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain

Tallenna muutokset

Huomautus    Kun OneNote Online on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

.

Ctrl+S

Taulukot

Toiminto

Paina:

Luo uusi solu taulukon viimeisessä solussa.

Välilehti

Lisää rivi alapuolelle.

Ctrl+Enter

Huomautus    Kun valitaan solu, sarake tai rivi, tasausta käytetään valittujen solujen sisällössä. Kun valitaan taulukko, tasausta käytetään taulukossa, mutta se ei vaikuta solujen tasaukseen.

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Paina:

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivoi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Luettelomerkeillä varustettu luettelo

Ctrl+Piste

Numeroitu luettelo

Ctrl+Vinoviiva tai Ctrl+Vaihto+O

Tasaa vasemmat reunat.

Ctrl+L

Tasaa oikeat reunat.

Ctrl+R

Tasaa keskelle.

Ctrl+E

Suurenna sisennystä.

Alt+Vaihto+oikea nuoli

Pienennä sisennystä.

Alt+Vaihto+vasen nuoli

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Paina:

Tehtävä

Ctrl+1

Tärkeää

Ctrl+2

Kysymys

Ctrl+3

Muista myöhemmin

Ctrl+4

Määritelmä

Ctrl+5

Korosta

Ctrl+6

Yhteyshenkilö

Ctrl+7

Osoite

Ctrl+8

Puhelinnumero

Ctrl+9

Windowsin ja Macin näppäimistövastaavuudet

Avain

Määre

Windows

Mac

Askelpalautin

Alt

Peruuta sana kerrallaan.

End

Alt

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Enter

Alt

Internet Explorerissa näytä sivun ominaisuudet.

Välilehti

Ctrl-Alt

Vaihda tehtävää

Home

Alt

Siirry aloitussivulle

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Vasen reuna

Alt

Internet Explorerissa palaa takaisin.

Siirry vasemmalle sana kerrallaan

PageDn

Alt

Siirry seuraavalle sivulle.

Siirry seuraavalle sivulle.

PageUp

Alt

Siirry edelliselle sivulle.

Siirry edelliselle sivulle.

Oikea reuna

Alt

Internet Explorerissa siirry eteen päin.

Siirry oikealle sana kerrallaan.

Välilehti

Alt

Siirry sovelluksesta toiseen

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka)

Alas

Alt-Shift

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

End

Alt-Shift

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Enter

Alt-Shift

Internet Explorerissa siirry koko näytön näkymään.

Välilehti

Ctrl-Alt-Shift

Vaihda tehtävää

Home

Alt-Shift

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Vasen reuna

Alt-Shift

Pienennä sisennystä yhden askeleen verran.

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Oikea reuna

Alt-Shift

Sisennä

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

Välilehti

Alt-Shift

Siirry sovelluksesta toiseen

Siirrä kohdistusta selaimen ja sivuelementtien välillä (käytettävyyssilmukka)

Ylös

Alt-Shift

Siirrä nykyistä sivua askeleen verran alas päin siirtymisruudussa.

Valitse lisäyskohdasta kappaleen loppuun.

Askelpalautin

Peruuta sana kerrallaan.

Delete

Poista sana kerrallaan.

Alas

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Home

Siirry asiakirjan tai jäsennyksen alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen reuna

Siirrä osoitin rivin alkuun (Firefoxissa siirry edelliselle sivulle).

Oikea reuna

Siirrä osoitin rivin loppuun (Firefoxissa siirry eteen päin).

Välilehti

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab)

Ylös

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

ESC

⌘-Alt

Avaa Tehtävienhallinta (Lopeta sovellukset)

Home

⌘-Alt

Safarissa siirry selaimen aloitussivulle

Vasen reuna

⌘-Alt

Chromessa liiku selaimen välilehtien välillä

Delete

⌘-Shift

Firefoxissa tyhjennä selaimen välimuisti

Alas

⌘-Shift

Valitse alas kappale kerrallaan

End

⌘-Shift

Valitse asiakirjan tai sivun loppuun.

Home

⌘-Shift

Valitse asiakirjan tai sivun alkuun (Safarissa siirry selaimen aloitussivulle).

Vasen reuna

⌘-Shift

Valitse rivin alkuun.

Oikea reuna

⌘-Shift

Valitse rivin loppuun.

Välilehti

⌘-Shift

Vaihda tehtävää (kuten Windows Alt-Tab).

Ylös

⌘-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

ESC

Ctrl-Shift

Avaa Tehtävienhallinta.

Oikea reuna

Ctrl-Shift

Valitse oikealle sana kerrallaan.

Alas

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Vasen reuna

Ctrl-Shift

Valitse vasemmalle sana kerrallaan.

ESC

Ctrl

Avaa Käynnistä-valikko tai Aloitus-näyttö.

Delete

Ctrl-Alt

Avaa Lukitse näyttö -valikko.

Vasen reuna

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Näytä pienoisraporttinäkymä.

PageDn

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

PageUp

Ctrl

Firefoxissa ja Chromessa liiku avoimien välilehtien välillä.

End

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Välilehti

Ctrl

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Askelpalautin

Ctrl-Alt

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

Home

Ctrl

Siirrä osoitin asiakirjan tai jäsennyksen loppuun.

Alas

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

End

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

Oikea reuna

Ctrl

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Ylös

Ctrl-Alt

Internet Explorerissa vieritä sivua alas päin.

Askelpalautin

Ctrl-Alt-Shift

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

End

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä sivun loppuun.

Home

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä sivun alkuun.

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä alas päin.

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

Internet Explorerissa vieritä ylös päin.

ESC

Alt

Pienennä ikkuna.

Alas

Ctrl-Shift

Valitse alas kappale kerrallaan

Valitse rivin loppuun.

ESC

Alt-Shift

Pienennä ikkuna.

Home

Ctrl-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Lisääminen

Ei mitään

Aloita korvaustila.

PageDn

Ctrl-Shift

Siirry seuraavalle sivulle.

PageUp

Ctrl-Shift

Siirry edelliselle sivulle.

Välilehti

Ctrl-Shift

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Liiku avoimien välilehtien välillä.

Ylös

Ctrl-Shift

Valitse ylös kappale kerrallaan.

Valitse rivin alkuun.

Askelpalautin

Ei mitään

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

Delete

Ei mitään

Peruuta sana kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

Alas

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas kappale kerrallaan.

End

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Siirrä osoitin rivin loppuun.

Enter

Ei mitään

Lisää uusi rivi.

Lisää uusi rivi.

Askelpalautin

Ctrl

Peruuta sana kerrallaan.

Home

Ei mitään

Siirrä osoitin rivin alkuun.

Safarissa ja Chromessa siirrä osoitin kappaleen alkuun.

Vasen reuna

Ei mitään

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta vasemmalle kirjain kerrallaan.

PageDn

Ei mitään

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta alas ruutu kerrallaan.

PageUp

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös ruutu kerrallaan.

Oikea reuna

Ei mitään

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Siirrä osoitinta oikealle kirjain kerrallaan.

Välilehti

Ei mitään

Sisennä tai siirry taulukon seuraavaan soluun.

Sisennä, siirry taulukon seuraavaan soluun tai lisää taulukko.

Ylös

Ei mitään

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Siirrä osoitinta ylös rivi kerrallaan.

Askelpalautin

Vaihtonäppäin

Peruuta kirjain kerrallaan.

Peruuta sana kerrallaan.

Alas

Vaihtonäppäin

Valitse alas rivi kerrallaan.

Valitse alas rivi kerrallaan.

End

Vaihtonäppäin

Valitse rivin loppuun.

Valitse rivin loppuun.

Enter

Vaihtonäppäin

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Lisää pehmeä rivinvaihto.

Home

Vaihtonäppäin

Valitse rivin alkuun.

Valitse rivin alkuun.

Vasen reuna

Vaihtonäppäin

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Valitse vasemmalle kirjain kerrallaan.

Oikea reuna

Vaihtonäppäin

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Valitse oikealle kirjain kerrallaan.

Välilehti

Vaihtonäppäin

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Pienennä sisennystä yhden tason verran, siirry taulukon seuraavaan soluun.

Ylös

Vaihtonäppäin

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Valitse ylös rivi kerrallaan.

Käyttö: OneNote Online



Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli