OneNote 2016:n Windows-version pikanäppäimet

Jos haluat säästää aikaa ja käyttää ulkoista näppäimistöä OneNotessa siirtymiseen ja työskentelemiseen, voit käyttää pikanäppäimiä. Tässä esitellään OneNote 2016:n yleisten tehtävien pikanäppäimiä yhdysvaltalaisessa näppäimistöasettelussa. Toiminnot voivat poiketa, jos käytät muuta näppäimistöä.

Huomautus: Pikanäppäimissä, joissa painetaan vähintään kahta näppäintä yhtä aikaa, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Pikanäppäimissä, joissa toista näppäintä painetaan heti toisen näppäimen painamisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla ( ,).

Pikalinkit

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen suojaaminen

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

Ctrl+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

Ctrl+Vaihto+M tai Windows+Alt+N

Kiinnittää OneNote-ikkunan.

Ctrl+Alt+D

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A useita kertoja.

Ctrl+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

Ctrl+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtää sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

Vaihto+Enter

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

Vaihto+F7

Avaa sen muistiinpanon, välilehden tai muun objektin sisältövalikon, jossa kohdistus sijaitsee.

Vaihto+F10

Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa.

Ctrl+Vaihto+W

Sivun alkuun

Muistiinpanojen muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Korostaa valitun tekstin.

Ctrl+Vaihto+H tai Ctrl+Alt+H

Lisää linkin.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+C

Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+V

Avaa linkin.

Huomautus: Kohdistin on asetettava mihin tahansa muotoillun linkin tekstin kohtaan.

Enter

Valitun tekstin lihavoiminen tai lihavoinnin poistaminen valitusta tekstistä

Ctrl+B

Valitun tekstin kursivoimien tai kursivoinnin poistaminen valitusta tekstistä

Ctrl+I

Valitun tekstin alleviivaaminen tai alleviivauksen poistaminen valitusta tekstistä

Ctrl+U

Lisää valittuun tekstiin yliviivauksen tai poistaa sen.

Ctrl+Yhdysmerkki

Lisää valittuun tekstiin yläindeksimuotoilun tai poistaa sen.

Ctrl+Vaihto+=

Lisää valittuun tekstiin alaindeksimuotoilun tai poistaa sen.

Ctrl+=

Muotoilee valitun kappaleen luettelomerkein varustetuksi luetteloksi tai poistaa muotoilun valitusta kappaleesta

Ctrl+Piste

Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

Ctrl+Vinoviiva

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 ‑tyyliä.

Ctrl+Alt+6

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä.

Ctrl+Vaihto+N

Sisentää kappaleen vasemmalta.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

Ctrl+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

Ctrl+L

Kasvattaa valitun tekstin fontin kokoa.

Ctrl+Vaihto+>

Pienentää valitun tekstin fontin kokoa.

Ctrl+Vaihto+<

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut.

Ctrl+Vaihto+N

Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla.

Ctrl+Vaihto+R

Sivun alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

Alt+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

Alt+N, O

Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa).

Alt+Vaihto+P

Lisää kuvan tiedostosta.

Alt+N, P

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

Alt+N, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus: Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa ilmaisinalueella olevan OneNote-kuvakkeen on oltava aktiivisena.

Windows-näppäin+Vaihto+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

Alt+Vaihto+D

Lisää kuluvan päivän päivämäärän ja kellonajan.

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyisen ajan.

Alt+Vaihto+T

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

ALT+=

Lisää eurosymbolin (€).

Ctrl+Alt+E

Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen.

Sarkain

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain

Luo uuden rivin, kun kohdistin on taulukon solun lopussa.

Huomautus: Viimeistele taulukko painamalla Enter-näppäintä toisen kerran.

Enter

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle.

Ctrl+Enter

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

Alt+Enter

Luo sarakkeen taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Ctrl+Alt+R

Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa).

Enter

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

DEL (paina kaksi kertaa)

Sivun alkuun

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A useita kertoja.

Ctrl+A

Valitsee rivin loppuun.

Vaihto+End

Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

Vaihto+Alanuoli

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

Ctrl+Vaihto+T

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun.

Esc

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin.

Alt+Vaihto+alanuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä).

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä).

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

Delete

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

Alt+Vasen nuoli

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

Alt+oikea nuoli

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toiston.

Ctrl+Alt+P tai Ctrl+Alt+S

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla taaksepäin.

Ctrl+Alt+Y

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla eteenpäin.

Ctrl+Alt+U

Sivun alkuun

Muistiinpanojen merkitseminen

Toiminto

Näppäin

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen.

Ctrl+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

Ctrl+0

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näyttää tiedot tasoon 1 asti.

Alt+Vaihto+1

Laajentaa tasolle 2.

Alt+Vaihto+2

Laajentaa tasolle 3.

Alt+Vaihto+3

Laajentaa tasolle 4.

Alt+Vaihto+4

Laajentaa tasolle 5.

Alt+Vaihto+5

Laajentaa tasolle 6.

Alt+Vaihto+6

Laajentaa tasolle 7.

Alt+Vaihto+7

Laajentaa tasolle 8.

Alt+Vaihto+8

Laajentaa tasolle 9.

Alt+Vaihto+9

Laajentaa kaikki tasot.

Alt+Vaihto+0

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran.

Sarkain

Vähentää sisennystä yhden tason verran.

Vaihto+Sarkain

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Sivun alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voit muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Officen kieliasetukset ‑työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

Ctrl+Vasen vaihto

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

Ctrl+Oikea vaihto

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Sarkain

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Vaihto+Sarkain

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa koko sivun näkymän käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

Ctrl+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

Ctrl+Vaihto+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

Ctrl+Vaihto+*

Tulostaa nykyisen sivun.

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+[

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+]

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle.

Ctrl+Alt+N

Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

Ctrl+Alt+[

Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

Ctrl+Alt+]

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

Ctrl+Vaihto+Alt+N

Valitsee kaikki kohteet.

Voit laajentaa valinta-aluetta painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A useita kertoja.

Ctrl+A

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Vaihto+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

Alt+Vaihto+alanuoli

Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon.

Ctrl+Vaihto+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

Page Up

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

Ctrl+End

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+Alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+Ylänuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

Alt+Alanuoli

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

Alt+Vasen nuoli

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

Alt+oikea nuoli

Lähentää.

Alt+Vaihto+Plus (numeronäppäimistön plusmerkki) tai Alt+Ctrl+Vaihto+Plus

Loitontaa.

Alt+Ctrl+Miinus (numeronäppäimistön miinusmerkki) tai Alt+Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Tallentaa muutokset.

Huomautus: Kun OneNote on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa OneNoten.

Windows+Vaihto+N

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Lähetä OneNoteen -työkalu

Windows+N

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Avaa osan.

Ctrl+Alt+Vaihto+O

Siirtyy seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

Alt+End

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

Ctrl+Vaihto+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

Ctrl+Vaihto+G

Siirtää nykyisen osan.

Ctrl+Vaihto+G ja sitten Vaihto+F10, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

Ctrl+G ja valitse sitten toinen muistikirja painamalla alanuoli- tai ylänuolinäppäimiä. Paina lopuksi Enter-näppäintä

Sivun alkuun

Muistiinpanojen etsiminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun, jotta voit tehdä hakuja kaikista muistikirjoista.

Ctrl+E

Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

Alanuoli

Siirtyy kaikista muistikirjoista hakuja tehtäessä valittuun tulokseen ja hylkää haun.

Enter

Muuttaa hakukohdetta.

Ctrl+E, Sarkain, Välilyönti

Avaa Hakutulokset-ruudun.

Alt+O haun jälkeen

Hakee ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Huomautus: Voit vaihtaa hakua koko alueelta nykyiselle sivulle tai päinvastoin milloin tahansa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+E tai Ctrl+F.

Ctrl+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

Enter tai F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Vaihto+F3

Hylkää haun ja palaa sivulle.

Esc

Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

Ctrl+Vaihto+E

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

Ctrl+Vaihto+E

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+1

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+2

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tämä viikko ‑Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+3

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Seuraava viikko ‑Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+4

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Ei päivämäärää ‑Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+5

Avaa valitun Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+K

Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi.

Ctrl+Vaihto+9

Poistaa valitun Outlook-tehtävän.

Ctrl+Vaihto+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset.

Vaihto+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset.

F9

Merkitsee nykyisen sivun tiedot lukemattomiksi.

Ctrl+Q

Muistiinpanojen suojaaminen

Osioiden suojaaminen salasanalla

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

Ctr+Alt+L

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×