OneNote 2010:n pikanäppäimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä ohjeaiheessa kuvataan pikanäppäimiä, joiden avulla voidaan suorittaa Microsoft OneNote 2010 -sovelluksen yleisiä tehtäviä. Pikanäppäinten kuvauksissa noudatetaan yhdysvaltalaista näppäimistöasettelua. Pikanäppäimet eivät välttämättä ole samat muunkielisissä näppäimistöissä.

Pikanäppäimissä, joissa painetaan vähintään kahta näppäintä yhtä aikaa, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä ( + ). Kun näppäinpainallusten on tarkoitus olla peräkkäisiä, näppäinten välissä on pilkku ( , ).

Huomautus: Tämä ei välttämättä ole tämän artikkelin uusin versio. Jos tämän ikkunan alareunassa olevalla tilarivillä lukee Offline, muodosta yhteys Internetiin, napsauta Ohjeen katseluohjelman Offline-painiketta ja valitse sitten pikavalikosta Näytä Office Online -sisältöä. Voit myös vierailla Office.com-sivustossa ja etsiä Microsoft OneNote 2010 -ohjelmaa koskevat uusimmat ohjeet.

Pikalinkit

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen suojaaminen

Muistiinpanojen tekeminen ja muotoileminen

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Tehtävä:

Paina:

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Kiinnittää OneNote-ikkunan.

CTRL+ALT+D

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valintaa painamalla CTRL+A-näppäinyhdistelmää useammin kuin kerran.

CTRL+A

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen Leikepöydälle.

CTRL+C

Liitä leikepöydän sisältö.

CTRL+V

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirtyy yhden sanan vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

VAIHTO+ENTER

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

VAIHTO+F7

Avaa sen muistiinpanon, välilehden tai muun objektin sisältövalikon, jossa kohdistus sijaitsee.

VAIHTO+F10

Suorittaa tietopalkin komennon, jos se näkyy sivun yläreunassa.

CTRL+VAIHTO+W

Muistiinpanojen muotoileminen

Tehtävä:

Paina:

Korostaa valitun tekstin keltaisella.

CTRL+VAIHTO+H
tai CTRL+ALT+H

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (muotoilusivellin).

CTRL+VAIHTO+C

Liittää muotoilun valittuun tekstiin (muotoilusivellin).

CTRL+VAIHTO+V

Avaa hyperlinkin.

Huomautus: Kohdistimen tulee olla missä tahansa muotoillun hyperlinkin tekstin sisällä.

ENTER

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää yliviivauksen valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää yläindeksin valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+VAIHTO+=

Lisää alaindeksin valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+=

Käyttää luettelomerkittyä luetteloa valitussa kappaleessa tai poistaa sen valitusta kappaleesta.

CTRL+PISTE

Lisää numeroidun luettelon valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+VINOVIIVA

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 -tyyliä.

CTRL+ALT+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 -tyyliä.

CTRL+ALT+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 -tyyliä.

CTRL+ALT+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 -tyyliä-

CTRL+ALT+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 -tyyliä.

CTRL+ALT+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 -tyyliä.

CTRL+ALT+6

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Normaali-tyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Sisentää kappaleen vasemmalta.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

CTRL+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan

CTRL+L

Kasvattaa valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää valitun tekstin fontin kokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut.

CTRL+VAIHTO+N

Näyttää tai piilottaa apuviivat nykyisellä sivulla.

CTRL+VAIHTO+R

Kohteiden lisääminen sivulle

Tehtävä:

Paina:

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

ALT+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

ALT+N, O

Näyttää tai piilottaa tiedoston tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNotea käytetään suuri kontrasti -tilassa).

ALT+VAIHTO+P

Lisää kuvan tiedostosta.

ALT+N, P

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

ALT+N, S

Lisää näyttökuvan.

Huomautus: OneNote-kuvakkeen on oltava näkyvissä Windowsin tehtäväpalkin oikeassa reunassa sijaitsevassa ilmoitusalueessa.

Windows-näppäin+S

Lisää kuluvan päivän päivämäärän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää kuluvan päivämäärän ja kellonajan.

ALT+VAIHTO+F

Lisää kuluvan kellonajan.

ALT+VAIHTO+T

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

ALT+=

Luo taulukon lisäämällä jo kirjoitettuun tekstiin toisen sarakkeen.

SARKAIN

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

SARKAIN

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Huomautus: Lopeta taulukko painamalla toisen kerran ENTER.

ENTER

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle.

CTRL+ENTER

Luo taulukon samaan soluun toisen uuden kappaleen.

ALT+ENTER

Luo taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle uuden sarakkeen.

CTRL+ALT+R

Luo taulukon nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle uuden sarakkeen.

CTRL+ALT+E

Luo rivin taulukon nykyisen rivin yläpuolelle (kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa).

ENTER

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

DEL (paina kaksi kertaa)

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Tehtävä:

Paina:

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Huomautus: Voit laajentaa valintaa painamalla CTRL+A-näppäinyhdistelmää useammin kuin kerran.

CTRL+A

Valitsee rivin loppuun.

VAIHTO+END

Valitsee koko rivin (kun kohdistin on rivin alussa).

VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

CTRL+VAIHTO+T

Peruuttaa valitun jäsennyksen tai sivun.

ESC

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä).

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Siirtää nykyistä kappaletta tai useita valittuja kappaleita oikealle (leventäen sisennystä).

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

DEL

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toisto.

CTRL+ALT+P

Aloittaa valitun ääni- tai videotallenteen toisto.

CTRL+ALT+S

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla taaksepäin.

CTRL+ALT+Y

Kelaa nykyistä ääni- tai videotallennetta muutamalla sekunnilla eteenpäin.

CTRL+ALT+U

Muistiinpanojen merkitseminen

Tehtävä:

Paina:

Käyttää Tehtävät-merkkiä tai merkitsee tai poistaa sen.

CTRL+1

Käyttää Tärkeää-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+2

Käyttää Kysymys-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+3

Käyttää Muistettavaa-merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+4

Käyttää Määritelmä-merkkiä tai poistaa sen.

­­CTRL+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

CTRL+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

CTRL+0

Jäsennysten käyttäminen

Tehtävä:

Paina:

Näyttää tiedot tasoon 1 asti.

ALT+VAIHTO+1

Laajentaa tasolle 2.

ALT+VAIHTO+2

Laajentaa tasolle 3.

ALT+VAIHTO+3

Laajentaa tasolle 4.

ALT+VAIHTO+4

Laajentaa tasolle 5.

ALT+VAIHTO+5

Laajentaa tasolle 6.

ALT+VAIHTO+6

Laajentaa tasolle 7.

ALT+VAIHTO+7

Laajentaa tasolle 8.

ALT+VAIHTO+8

Laajentaa tasolle 9.

ALT+VAIHTO+9

Laajentaa kaikki tasot.

ALT+VAIHTO+0

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran.

SARKAIN

Vähentää sisennystä yhden tason verran.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

ALT+VAIHTO+´ (akuuttiaksentti)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

ALT+VAIHTO+PLUS

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jotta voisit muuttaa muistiinpanojesi kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava oikealta vasemmalle -kielet käyttöön Microsoft Office 2010 -kieliasetukset -työkalussa.

Tehtävä:

Paina:

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

CTRL+VASEN VAIHTO

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

CTRL+OIKEA VAIHTO

Kasvattaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

SARKAIN

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

VAIHTO+SARKAIN

Sivun alkuun

Muistikirjojen järjestäminen ja hallinta

Sivujen ja pikamuistiinpanojen käsitteleminen

Tehtävä:

Paina:

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä koko sivun näkymän.

F11

Avaa uuden OneNote-ikkunan.

CTRL+M

Avaa pienen OneNote-ikkunan pikamuistiinpanon luomista varten.

CTRL+VAIHTO+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

­CTRL+VAIHTO+*

Tulostaa nykyisen sivun.

CTRL+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

CTRL+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

­CTRL+VAIHTO+[

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

CTRL+VAIHTO+]

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle.

CTRL+ALT+N

Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

CTRL+ALT+[

Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

CTRL+ALT+]

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

CTRL+VAIHTO+ALT+N

Valitsee kaikki kohteet.

Voit laajentaa valintaa painamalla CTRL+A useita kertoja.

CTRL+A

Valitsee nykyisen sivun.

CTRL+VAIHTO+A
Jos valittu sivu on osa ryhmää, voit valita kaikki ryhmän sivut painamalla CTRL+A.

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää kohdistimen sivun otsikkoon.

CTRL+VAIHTO+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

CTRL+HOME

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

CTRL+END

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta ylöspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua ylöspäin.

CTRL+ALT+YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta alaspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua alaspäin.

CTRL+ALT+ALANUOLI

Siirtää kohdistinta vasemmalle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua vasemmalle.

CTRL+ALT+VASEN NUOLI

Siirtää kohdistinta oikealle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua oikealle.

CTRL+ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Lähentää.

ALT+CTRL+PLUSMERKKI (numeronäppäimistö)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Loitontaa.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistö)
TAI
ALT+CTRL+VAIHTO+-

Tallentaa muutokset.

OneNoten ollessa käynnissä muistiinpanosi tallentuvat automaattisesti, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

CTRL+S

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Tehtävä:

Paina:

Luo uuden osan.

CTRL+T

Avaa muistikirjan.

CTRL+O

Avaa osan.

CTRL+ALT+VAIHTO+O

Siirtyy seuraavaan osaan.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy edelliseen osaan.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

CTRL+PAGE DOWN

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

CTRL+PAGE UP

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

ALT+HOME

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

ALT+END

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

ALT+PAGE UP

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

CTRL+ALT+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

CTRL+ALT+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

CTRL+VAIHTO+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

CTRL+VAIHTO+G

Siirtää nykyisen osan.

CTRL+VAIHTO+G, VAIHTO+F10, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

CTRL+G ja valitse sitten toinen muistikirja painamalla ALANUOLI- tai YLÄNUOLINÄPPÄIMIÄ. Paina lopuksi ENTER

Muistiinpanojen etsiminen

Tehtävä:

Paina:

Siirtää kohdistimen Etsi-ruutuun, jotta voit tehdä hakuja kaikista muistikirjoista.

CTRL+E

Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

ALANUOLI

Siirtyy kaikista muistikirjoista hakuja tehtäessä valittuun tulokseen ja hylkää haun.

ENTER

Muuttaa hakukohdetta.

CTRL+E, SARKAIN, VÄLILYÖNTINÄPPÄIN

Avaa Hakutulokset-ruudun.

ALT+O haun jälkeen

Haku ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Huomautus: Voit vaihtaa kaikkien muistikirjojen hausta ainoastaan nykyisen sivun hakuun milloin tahansa painamalla CRTL+E tai CTRL+F.

CTRL+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

ENTER tai F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

VAIHTO+F3

Hylkää haun ja palaa sivulle.

ESC

Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Muistiinpanojen jakaminen muiden kanssa

Tehtävä:

Paina:

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä

CTRL+VAIHTO+E

Muistiinpanojen jakaminen muiden ohjelmien kanssa

Tehtävä:

Paina:

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä

CTRL+VAIHTO+E

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tänään-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+1

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Huomenna-Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+2

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Tämä viikko -Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+3

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Seuraava viikko -Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+4

Luo valittuna olevasta muistiinpanosta Ei päivämäärää -Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+5

Avaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+K

Merkitsee valitun Outlook-tehtävän valmiiksi.

CTRL+VAIHTO+9

Poistaa valitun Outlook-tehtävän.

CTRL+VAIHTO+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistion muutokset.

VAIHTO+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistioiden muutokset.

F9

Merkitsee nykyisen sivun tiedot lukemattomiksi.

CTRL+Q

Sivun alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Osioiden suojaaminen salasanalla

Tehtävä:

Paina:

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osat.

CTRL+ALT+L

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×