OneDrive-synkronointisovelluksen asetusten hallinta ryhmäkäytännön avulla

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Päivitetty viimeksi: joulukuussa 2017

Tässä artikkelissa on IT-järjestelmänvalvojien hallinta OneDrive synkronointiohjelma Windows Server enterprise-ympäristössä, joka käyttää Active Directory-toimialueen palveluista.

Tärkeää: Kuolleisuusraja ja ADMX tiedostot ovat nyt käytettävissä OneDrive asennuksen hakemistossa %localappdata%\Microsoft\OneDrive\Koontikäännöksen_numero\adm\.

(KoontiversionNumero vastaa numeroa, joka näkyy synkronointisovelluksen asetusten Tietoja-välilehdellä.)

Huomautus: Jos et ole IT-järjestelmänvalvoja, saat lisätietoja OneDrive-synkronointiasetuksista ohjeartikkelista Uuden OneDrive-synkronointisovelluksen käytön aloittaminen Windowsissa. Jos haluat lisätietoja organisaation synkronointiasetusten hallinnasta OneDrive-hallintakeskuksesta, tutustu OneDrive-hallintakeskuksen ohjeisiin.

Käytettävissä ovat seuraavat käyttäjämäärityskäytännöt:

Käytettävissä ovat seuraavat tietokonemäärityskäytännöt:

Ryhmäkäytännön käyttäminen OneDriven kanssa

Jos haluat hallita OneDrivea ryhmäkäytännöllä, asenna OneDrive ja kopioi OneDrive.admx- ja OneDrive.adml-tiedostot hakemistosta %localappdata%\Microsoft\OneDrive\KoontiversionNumero\adm\ ryhmäkäytäntösi keskussäilöön.

Nämä käytännöt toimivat määrittämällä rekisteriavaimet toimialueen tietokoneisiin, jotka OneDrive -synkronointisovellus (OneDrive.exe) tunnistaa. Seuraavissa osissa kerrotaan, mitä jokainen käytäntö tekee ja mikä jokaisen oletustoiminto on, jos et määritä sitä.

Huomautukset:

  • Kun otat käytännön käyttöön tai poistat sen käytöstä, vastaava rekisteriavain päivitetään toimialueesi tietokoneisiin. Jos myöhemmin palautat käytännön arvoksi Ei määritetty, vastaavaa rekisteriavainta ei muuteta eikä voimassa oleva käytäntöasetus muutu. Kun olet määrittänyt asetuksen, käytä sille jatkossa arvoja Käytössä ja Ei käytössä.

  • Sijainti, johon rekisteriavaimet kirjoitetaan, on päivitetty. Kun käytät uusinta käyttöönottopakettia, saatat poistaa rekisteriavaimia, jotka olet aiemmin määrittänyt.

Käyttäjämäärityskäytännöt

Käyttäjämäärityskäytännöt ovat kansiossa User Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

Office-tiedostojen yhteismuokkaaminen ja sovellusten sisäinen jakaminen   

’Tämän käytännön avulla käyttäjät voivat työstää tiedostoja yhdessä reaaliaikaisesti sekä jakaa niitä Office 2013- ja Office 2016 -työpöytäsovelluksissa. Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”EnableAllOcsiClients”=dword:00000001

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, se näyttää Office-välilehden OneDriven synkronointiasetuksissa ja valitsee oletusarvoisesti asetuksen, jonka mukaan avatut Office-tiedostot synkronoidaan Office 2016:n avulla.

Näyttökuva uuden OneDrive for Business -synkronointiohjelman Asetukset-valintaikkunan Office-välilehdestä

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, Office-välilehteä ei näytetä synkronointisovelluksessa. Lisäksi Office-tiedostojen yhteismuokkaaminen ja jakaminen sovelluksessa poistetaan käytöstä. Käyttäjät voivat valita, miten Office-tiedostoja käsitellään ristiriitatilanteissa -asetus toimii kuin se olisi poissa käytöstä. Lisäksi tiedostojen ristiriitatilanteissa säilytetään molemmat versiot. Jos haluat lisätietoja synkronointisovelluksen asetuksista, tutustu ohjeartikkeliin Avattujen Office-tiedostojen synkronoiminen Office 2016:n avulla.

OneDrive.exe-ohjelman päivittämisen viivästäminen toiseen julkaisuaaltoon   

Julkaisemme OneDrive.exen päivityksiä kahdessa eri aallossa. Ensimmäinen on niin sanottu hyötykäyttöaalto, joka on oletusarvoisesti käytössä. Yleensä tämä aalto kestää viikosta kahteen. Kun olemme suorittaneet hyötykäyttöaallon kaikki päivitykset, julkaisemme päivitykset toiseen aaltoon kuuluville asiakkaille. Kutsumme tätä vaihetta yritysaalloksi. Kun valitset yritysaallon päivitykset yrityksellesi, sinulla on jopa 60 päivää aikaa valmistautua niihin. Lisäksi voit hallita niiden käyttöönottoa organisaatiossasi. Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 1:

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”EnableEnterpriseUpdate”=dword:00000001

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, toimialueesi OneDrive-synkronointisovellukset (mukaan lukien, ne joilla synkronoidaan henkilökohtaisia tilejä) päivitetään toisessa aallossa.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, OneDrive-synkronointisovellukset päivitetään heti, kun ne ovat saatavilla ensimmäisen aallon aikana.

Saat lisätietoja päivitysaalloista ja siitä, miten synkronointisovellus tarkistaa päivitykset, ohjeartikkelista OneDrive-synkronointisovelluksen päivitysprosessi.

Oman OneDrive-kansion sijainnin muuttamisen estäminen käyttäjiltä   

Tämän käytännön avulla voit estää käyttäjiä vaihtamasta OneDrive-kansion sijaintia tietokoneissaan.

Jos haluat käyttää tämän käytännön, sinun on annettava omaan alihallintaan tunnus ja haluamasi polku ryhmäkäytännön editorin. käytännön käyttöönotto asettaa seuraava rekisteriarvo 1.

[HKCU\Software\Policies\Microsoft\OneDrive\DisableCustomRoot] ”{Vuokraaja tunnus}” = DWORD: 00000001

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät eivät voi vaihtaa OneDrive – {vuokraajan nimi} -kansionsa sijaintia ohjatun Tervetuloa OneDriveen -toiminnon avulla. Tällöin käyttäjien täytyy joko käyttää oletussijaintia, tai, jos olet määrittänyt OneDrive-kansion oletussijainnin määrittäminen -asetuksen, kaikkien käyttäjien paikalliset OneDrive-kansiot ovat määrittämässäsi sijainnissa.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät voivat muuttaa synkronointikansionsa sijaintia ohjatun Tervetuloa OneDriveen -toiminnon avulla.

Saat lisätietoja tämän käytännön avulla osana uudelleenohjausta Windowsin tunnetut kansioiden (kuten tiedostot-kansioon) onedriveen uudelleenohjata tunnetut kansioita onedrive for Business.

Oman OneDrive-kansion synkronoinnin estäminen käyttäjiltä   

Tämän käytännön avulla voit estää käyttäjiä synkronoimasta henkilökohtaisia tiedostoja OneDrive-tallennustilaan, jonka he saavat osana Microsoft-tiliään. Oletusarvoisesti käyttäjät voivat synkronoida henkilökohtaisia OneDrive-tilejä. Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”DisablePersonalSync”=dword:00000001

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjiä estetään määrittämästä synkronointiyhteyttä henkilökohtaiseen OneDrive-tiliin. Jos he ovat aiemmin synkronoineet henkilökohtaisen OneDrive-tilinsä, he saavat virheilmoituksen, kun he käynnistävät synkronointisovelluksen, mutta heidän tiedostonsa säilyvät vain tietokoneessa.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät voivat synkronoida henkilökohtaisia OneDrive-tilejä.

OneDrive-kansion oletussijainnin määrittäminen   

Tällä käytännöllä voit määrittää tietyn polun OneDrive-kansion oletussijainniksi, kun käyttäjät ottavat synkronointisovelluksen käyttöön ohjatulla Tervetuloa OneDriveen -toiminnolla. Oletusarvoisesti polku löytyy kansiosta %userprofile%.

Jotta voisit käyttää tätä käytäntöä, sinun on määritettävä myös vuokraajan tunnus ja haluamasi oletuspolku ryhmäkäytäntöeditorissa. Tämä määrittää rekisteriavaimen arvoksi merkkijonon, joka määrittää tiedostopolun.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\DefaultRootDir] ”{vuokraajan tunnus}”=”{käyttäjän polku}”

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, paikallisen OneDrive – <vuokraajan nimi> -kansion sijainniksi tulee polku, joka on määritetty OneDriven ADMX-tiedostossa.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, paikallisen OneDrive – <vuokraajan nimi> -kansion sijainti on oletusarvoisesti %userprofile%.

Jos haluat käyttää tätä asetusta useampaan kuin yhteen vuokraajaan, kirjoita ylimääräiset vuokraajan tunnukset haluamiisi oletuspolkusyötteisiin ryhmäkäytäntöeditorissa.

Huomautus: Ympäristömuuttuja %logonuser % ei toimi ryhmäkäytännön välityksellä. Suosittelemme muuttujan %username% käyttämistä sen sijasta.

Käyttäjät voivat valita Office-tiedostojen käsittelytavan ristiriitatilanteessa   

Tämä käytäntö määrittää, mitä tapahtuu, kun Office 2016 -tiedostoversioiden välillä ilmenee ristiriita synkronoinnin aikana. Oletusarvoisesti käyttäjät voivat valita, haluavatko he yhdistää muutokset vai säilyttää kummatkin versiot. Käyttäjät voivat myös määrittää synkronointisovelluksen haarukoimaan tiedoston aina ja säilyttämään kummatkin versiot (Tämä asetus on käytettävissä vain Office 2016:ssa. Aiemmissa Office-versioissa tiedosto haarukoidaan aina, ja kummatkin kopiot säilytetään.) Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 1.

[HKCU\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”EnableHoldTheFile”=dword:00000001

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät voivat valita, haluavatko he yhdistää muutokset vai säilyttää kummatkin versiot. Käyttäjät voivat myös määrittää synkronointisovelluksen haarukoimaan tiedoston aina ja säilyttämään kummatkin kopiot (kuten alla kuvataan).

Synkronointiasetukset-valintaikkunan Office-välilehti.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, tiedosto haarukoidaan aina, ja kummatkin kopiot säilytetään synkronointiristiriidan varalta. Synkronointisovelluksen määritysasetus poistetaan käytöstä.

Jos haluat ottaa tämän käytännön käyttöön, sinun täytyy ottaa käyttöön myös Office-tiedostojen yhteismuokkaaminen ja sovellusten sisäinen jakaminen -käytäntö. Jos haluat lisätietoja synkronointisovelluksen asetuksista, tutustu ohjeartikkeliin Avattujen Office-tiedostojen synkronoiminen Office 2016:n avulla.

OneDrive.exe-sovelluksen käyttämän suurimman palvelimeen latauksen tietonopeuden määrittäminen    

Tämä käytäntö mahdollistaa palvelimeen latauksen suurimman siirtonopeuden määrittämisen kilotavuina sekunnissa tietokoneille, joissa on käytössä OneDrive-synkronointisovellus. Vähimmäisnopeus on 50 kt sekunnissa ja enimmäisnopeus on 100 000 kt sekunnissa. Mitä pienempi määrittämäsi siirtonopeus on, sitä pidempään OneDrive.exe-sovellusta käyttävillä tietokoneilla kestää ladata tiedostoja palvelimeen. 

Palvelimeen latauksen siirtonopeus on oletuksena rajoittamaton. Käyttäjä voi määrittää sen suoraan synkronointisovelluksessa. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, tämän käytännön vaikutuspiiriin kuuluvat tietokoneet käyttävät määrittämääsi suurinta palvelimeen latauksen siirtonopeutta, ja käyttäjät eivät voi itse muuttaa latausnopeutta synkronointisovelluksen asetuksissa. Huomaa, että määritetyn asetuksen ottamiseksi käyttöön OneDrive.exe on käynnistettävä uudelleen käyttäjien laitteissa. Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät voivat määrittää suurimman palvelimeen latauksen siirtonopeuden avaamalla synkronointisovelluksen asetukset ja napsauttamalla Verkko-välilehteä. 

Suosittelemme, että tätä asetusta käytetään vain tapauksissa, joissa vaaditaan tiukkoja tietoliikenteen rajoituksia, kuten silloin, kun synkronointisovellus otetaan käyttöön organisaatiossa. Tätä asetusta ei ole suositeltavaa käyttää jatkuvasti, koska se heikentää synkronointisovelluksen suorituskykyä ja käyttökokemusta. 

Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 50–100 000. Esimerkki:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”UploadBandwidthLimit”=dword:00000032

Yllä oleva rekisteriavain määrittää palvelimeen latauksen siirtonopeuden rajaksi 50 kt/s luvun 50 heksadesimaaliarvon (joka on 00000032) avulla.

Lisätietoja arviointi synkronointiohjelma ja ohjaaminen synkronointi siirtonopeuden kaistanleveys kohdassa verkon käytön suunnitteleminen OneDrive-synkronointiohjelma.

OneDrive.exe-sovelluksen käyttämän suurimman palvelimesta latauksen tietonopeuden määrittäminen    

Tämä käytäntö mahdollistaa latauksen suurimman siirtonopeuden määrittämisen kilotavuina sekunnissa tietokoneille, joissa on käytössä OneDrive-synkronointisovellus. Vähimmäisnopeus on 50 kt sekunnissa ja enimmäisnopeus on 100 000 kt sekunnissa. Mitä pienempi määrittämäsi siirtonopeus on, sitä pidempään OneDrive.exe-sovellusta käyttävillä tietokoneilla kestää ladata tiedostoja palvelimesta. 

Latauksen siirtonopeus on oletuksena rajoittamaton. Käyttäjä voi määrittää sen suoraan synkronointisovelluksessa. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, tämän käytännön vaikutuspiiriin kuuluvat tietokoneet käyttävät määrittämääsi suurinta latauksen siirtonopeutta, ja käyttäjät eivät voi itse muuttaa latausnopeutta synkronointisovelluksen asetuksissa. Huomaa, että määritetyn asetuksen ottamiseksi käyttöön OneDrive.exe on käynnistettävä uudelleen käyttäjien laitteissa. Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät voivat määrittää suurimman latauksen siirtonopeuden avaamalla synkronointisovelluksen asetukset ja napsauttamalla Verkko-välilehteä. 

Suosittelemme, että tätä asetusta käytetään tapauksissa, joissa Files On-Demand -toiminto EI ole käytössä ja joissa vaaditaan tiukkoja tietoliikenteen rajoituksia, kuten silloin, kun synkronointisovellus otetaan käyttöön organisaatiossa tai ryhmäsivustojen synkronointi otetaan käyttöön. Tätä asetusta ei ole suositeltavaa käyttää jatkuvasti, koska se heikentää synkronointisovelluksen suorituskykyä ja käyttökokemusta. 

Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 50–100 000. Esimerkki:

[HKCU\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive] ”DownloadBandwidthLimit”=dword:00000032

Yllä oleva rekisteriavain määrittää latauksen siirtonopeuden rajaksi 50 kt/s luvun 50 heksadesimaaliarvon (joka on 00000032) avulla.

Lisätietoja arviointi synkronointiohjelma ja ohjaaminen synkronointi siirtonopeuden kaistanleveys kohdassa verkon käytön suunnitteleminen OneDrive-synkronointiohjelma.

Tietokonemäärityskäytännöt

Tietokonemäärityskäytännöt ovat kansiossa Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\OneDrive.

OneDrive.exe-sovelluksen käyttämän palvelimeen lataamisen siirtonopeuden enimmäisprosenttiosuuden määrittäminen   

Tämän käytännön avulla voit määrittää enimmäisprosenttiosuuden tietokoneen käytettävissä olevasta palvelimeen latauksen siirtonopeudesta, jota OneDrive-synkronointisovellus voi käyttää tietojen lataamiseen. (OneDrive käyttää tätä kaistanleveyttä vain tiedostojen synkronoinnissa.) Tietokoneessa käytettävissä oleva kaistanleveys muuttuu jatkuvasti, joten prosenttiosuuden määrittäminen mahdollistaa sen, että synkronointisovellus voi reagoida käytettävissä olevan kaistanleveyden suurenemiseen tai pienenemiseen taustalla tapahtuvan synkronoinnin aikana.

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, OneDrive-synkronointisovellus mittaa tiedostoa palvelimeen ladattaessa, kuinka paljon sisältöä ladataan ja kuinka kauan latauksen suurimman siirtonopeuden tunnistaminen kestää 60 sekunnin ajanjakson osalta. Suurin palvelimeen latauksen siirtonopeus perustuu mittausjakson aikana havaittuun siirtonopeuden huippuarvoon.

Palvelimeen latauksen siirtonopeuden laskenta_C3_2017821163425

Huomautus: Saatu suurin siirtonopeusarvo voi joskus olla odotettua suurempi tai pienempi. Tämä johtuu Internet-palveluntarjoajan (ISP) mahdollisesti käyttämistä erilaisista liikenteen rajoitusmekanismeista.

Tämä laskettu arvo kerrotaan sitten prosenttiarvolla, jonka määrität tässä asetuksessa, ja sitä käytetään siirtonopeuden ylärajana seuraavien 10 minuutin ajan. 10 minuutin kuluttua synkronointisovellus suorittaa toisen 60 sekuntia kestävän mittauksen ja tekee uuden säädön, joka perustuu uuden latauksen suurimman siirtonopeuden arvon mukaisiin tuloksiin kyseisen mittausjakson aikana. Palvelimeen latauksen siirtonopeutta ei rajoiteta 60 sekuntia kestävän mittausvälin aikana. Tämä mahdollistaa tiedostojen lataamisen palvelimeen suurimmalla käytettävissä olevalla siirtonopeudella. Tämä mahdollistaa kaksi skenaariota. Ensinnäkin hyvin pieni tiedosto ladataan palvelimeen nopeasti, koska se mahtuu aikaväliin, jossa synkronointisovellus mittaa suurinta mahdollista nopeutta. Toiseksi lataamisen kestäessä kauan synkronointi pitää latausnopeuden optimoituna tällä asetuksella määritetyn prosenttiosuuden mukaisesti.

Kun otat tämän käytännön käyttöön, seuraavan rekisteriavaimen arvoksi määritetään 10–99. Esimerkki:

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive] ”AutomaticUploadBandwidthPercentage”=dword:00000032

Yllä oleva rekisteriavain määrittää latauksen siirtonopeuden prosenttiosuudeksi 50 % luvun 50 heksadesimaaliarvon (joka on 00000032) avulla.

Mitä pienemmän prosenttiosuuden määrität, sitä pidempään synkronointisovelluksella kestää ladata tiedostoja palvelimeen. Suosittelemme osuudeksi vähintään 50 prosenttia. Oletusarvoisesti enimmäisprosenttiosuus on 99 prosenttia. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät eivät voi muuttaa latausnopeutta synkronointisovelluksen asetuksissa napsauttamalla Verkko-välilehteä.

Lisätietoja arviointi synkronointiohjelma ja ohjaaminen synkronointi siirtonopeuden kaistanleveys kohdassa verkon käytön suunnitteleminen OneDrive-synkronointiohjelma.

Etätiedostojen noutotoiminnon käytön estäminen käyttäjiltä tietokoneessa olevien tiedostojen käyttämistä varten   

Tällä käytännöllä voit estää käyttäjiä käyttämästä noutotoimintoa, kun he kirjautuvat sisään OneDrive.exeen Microsoft-tilillään. Noutotoiminto sallii käyttäjien siirtyä OneDrive.comiin, valita online-tilassa olevan Windows-tietokoneen ja suorittaa OneDrive-synkronointisovelluksen sekä käyttää tietokoneessa olevia henkilökohtaisia tiedostoja. Käyttäjät voivat oletusarvoisesti käyttää noutotoimintoa.

Asetuksia on kaksi – toinen 32-bittisille tietokoneille ja toinen 64-bittisille tietokoneille. Kun otat nämä asetukset käyttöön, seuraavien rekisteriavaimien arvoksi määritetään 1.

[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\OneDrive\Remote Access] ”GPOEnabled”=dword:00000001

[HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\OneDrive\Remote Access] ”GPOEnabled”=dword:00000001

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät eivät voi käyttää noutotoimintoa.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, käyttäjät voivat käyttää noutotoimintoa.

Salli vain tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilien synkronointi   

Tällä käytännöllä voit sallia käyttäjien synkronoida vain tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilit määrittämällä sallittujen vuokraajatunnusten luettelon. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät saavat virheilmoituksen, jos he yrittävät lisätä luetteloon kuulumattoman organisaation tilin. Jos käyttäjällä on jo tili, tiedostojen synkronointi loppuu.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\AllowTenantList] ”1111-2222-3333-4444”

(jossa ”1111-2222-3333-4444” on vuokraajatunnus)

Jos haluat estää tietyt organisaatiot, valitse ”Estä tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilien synkronointi” -käytäntö.

Tämä asetus on ensisijainen ”Estä tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilien synkronointi” -käytäntöön nähden. Älä ota molempia käytäntöjä käyttöön samaan aikaan.

Estä tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilien synkronointi   

Tällä käytännöllä voit estää käyttäjiä lataamasta tiedostoja toiseen organisaatioon määrittämällä estettyjen vuokraajatunnusten luettelon. Jos otat tämän asetuksen käyttöön, käyttäjät saavat virheilmoituksen, jos he yrittävät lisätä estetyn organisaation tilin. Jos käyttäjä on jo lisännyt tilin, tiedostojen synkronointi loppuu.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\BlockTenantList] ”1111-2222-3333-4444”

(jossa ”1111-2222-3333-4444” on vuokraajatunnus)

Jos haluat määrittää sallittujen organisaatioiden luettelon, valitse ”Salli vain tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilien synkronointi” -käytäntö.

Tämä asetus EI toimi, jos ”Salli vain tiettyjen organisaatioiden OneDrive-tilien synkronointi” -käytäntö on käytössä. Älä ota molempia käytäntöjä käyttöön samaan aikaan.

(Esikatselu) OneDriven hiljainen määrittäminen käyttäen Windows 10:n tai toimialueen tunnistetietoja   

Tärkeää: Jos otat tämän asetuksen käyttöön, ADAL on otettava käyttöön tai tilin määrittäminen ei onnistu. Ota ADAL käyttöön lataamalla ja avaamalla EnableADAL.reg ja käynnistä synkronointisovellus uudelleen.

Tämä käytäntö mahdollistaa OneDrive-synkronointisovelluksen määrittämisen hiljaisesti taustalla käyttämällä ensisijaista Windows-tiliä Windows 10:ssä ja toimialueen tunnistetietoja Windows 7:ssä ja uudemmissa versioissa.

Jos otat tämän asetuksen käyttöön, OneDrive.exe yrittää kirjautua työpaikan tai oppilaitoksen tiliin näillä tunnistetiedoilla. OneDrive tarkistaa vapaan levytilan ennen synkronointia. Jos levytilaa on paljon, se kehottaa käyttäjää valitsemaan kansionsa. Raja-arvo, joka käyttäjä pyydetään antamaan, voidaan määrittää DiskSpaceCheckThresholdMB:n avulla. OneDrive yrittää kirjautua jokaiseen tiliin tietokoneessa. Kun kirjautuminen onnistuu, kyseinen tili ei enää yritä hiljaista määritystä.

Jos otat tämän asetuksen käyttöön ja käyttäjä käyttää aikaisempaa OneDrive for Business -synkronointisovellusta, uusi synkronointisovellus yrittää hallita synkronointia. Uusi synkronointisovellus yrittää tuoda käyttäjän synkronointiasetukset aikaisemmasta synkronointisovelluksesta.

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, OneDrive ei yritä kirjata käyttäjiä automaattisesti sisään.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive]

”SilentAccountConfig”=dword:00000001

Tätä käytäntöä voidaan käyttää DiskSpaceCheckThresholdMB- ja DefaultRootDir-käytäntöjen kanssa.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat antaa tätä ominaisuutta koskevaa palautetta tai kohtaat ongelmia. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmaisinalueen OneDrive-kuvaketta ja valitse sitten Raportoi ongelmasta. Merkitse mahdollinen palaute tunnisteella ”SilentConfig”, jotta palautteesi lähetetään suoraan tämän ominaisuuden parissa työskenteleville teknisille asiantuntijoille.

(Esikatselu) OneDriven enimmäiskoon määrittäminen kaikkien tiedostojen automaattista lataamista varten   

Tätä asetusta käytetään SilentAccountConfig-käytännön yhteydessä. Jos käyttäjän OneDrive on määritettyä rajaa (megatavuina) suurempi, häntä pyydetään valitsemaan kansiot, jotka hän haluaa synkronoida ennen kuin OneDrive-synkronointisovellus (OneDrive.exe) lataa tiedostot.

[HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\OneDrive\DiskSpaceCheckThresholdMB]

Esimerkki: ”1111-2222-3333-4444” = dword:0005000

(jossa ”1111-2222-3333-4444” on vuokraajatunnus ja 0005000 määrittää 5 000 Mt:n kynnysarvon)

Aiheeseen liittyvät artikkelitpacteralocked100mathced

Uuden OneDrive-synkronointisovelluksen käyttöönotto yritysympäristössä
Synkronointisovelluksen asentamisen estäminen käyttäjiltä
Salli synkronointi vain tiettyihin toimialueisiin liitetyissä tietokoneissa
Tiettyjen tiedostotyyppien synkronoinnin estäminen

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×