Oikeinkirjoitus-, kielioppi- ja kirjoitustyyliasetusten mukauttaminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa kerrotaan, että voit mukauttaa tekstintarkistustyökalut, kun oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen tavoista. Lisätietoja oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus on artikkelissa oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Office 2010: ssä ja uudemmissa.

Tärkeää: Monet tässä artikkelissa kuvatuista ohjeista edellyttävät, että avaat ensin tarkistusasetukset. Alla olevasta ensimmäisestä osiosta saat ohjeet tarkistusasetusten avaamiseen käyttämässäsi Office-ohjelmassa ja -versiossa.

Oikeinkirjoituksen tarkistuksen vaihtoehdot määräytyvät hieman sovelluksen, mutta näet yleensä asetukset seuraavista ryhmistä:

 • Automaattisen korjauksen asetukset: Valitse tämä asetus, määrittäminen tai muuttaminen päättyvää, Muuta oikeinkirjoituksen automaattisten korjausten ja lisätä tai muuttaa automaattisen korvauksia tapahtumat usein väärin kirjoitetut sanat, erikoismerkkejä tai merkkijonoa. Yleisiä korostettu sanoja, kuten kahvilassaon määritetty tai muuttaa automaattisen korjauksen asetukset. Määritä elementteihin, kuten tavuviivojen ja katkoviivat, lainausmerkit, hyperlinkit ja murtolukujen automaattisen muotoilun asetukset-kohdassa kumota tai poistaa automaattisen muotoilun käytöstä.

 • Korjattaessa oikeinkirjoitusta sovelluksessa Microsoft Office-ohjelmissa: Tässä voit valita, onko haluat Ohita isoin kirjaimin ja sanat, jotka sisältävät numeroita tai Internet-osoitteet, Merkitse toistetut sanat tai Pakota aksenttimerkit ranskalaisiin isoihin kirjaimiin ja voit määrittää oikeinkirjoituksen tarkistuksesta käytetään sanastot.

 • Korjattaessa oikeinkirjoitusta ja kielioppia [ohjelman nimi]: Tässä voit määrittää asetukset, kuten oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen automaattisesti, usein sanat vai Näytä luettavuustilasto. Tässä osassa on Wordissa ja Outlookissa, Kielioppiasetukset, jossa voit määrittää asetukset, kuten välimerkkejä tai välilyöntejä virkkeiden ja kielioppi- ja muita sääntöjä.

  Yleisten oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetusten Esimerkki
  yleisten oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetusten Esimerkki   

Lisätietoja kaikki näistä asetuksista on seuraavissa osissa. Word, Outlook ja projektin valmisteltu joitakin ohjelman kielikohtaiset asetukset, jotka ovat myös alla on esitetty.

 • Office 2010 ja uudempi versio (paitsi Outlook): Valitse Tiedosto > asetukset > Tarkistustyökalut.

 • Outlook 2010 ja uudemmat versiot: valitse Tiedosto > Asetukset > Sähköposti > Editorin asetukset.

 • Wordin, Excelin, Accessin ja PowerPointin 2007-versio: napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten [ohjelma]-asetukset > Tarkistustyökalut.

 • Outlook 2007: avaa viesti, napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Editorin asetukset > Tarkistustyökalut.

 • InfoPathin, OneNoten, Publisherin ja Vision 2007-versiot: valitse Työkalut-valikosta Oikeinkirjoitus ja valitse sitten Oikeinkirjoituksen asetukset.

 • Project 2007: valitse Työkalut-valikosta Asetukset, valitse Oikeinkirjoitus-välilehti ja valitse sitten Lisää oikeinkirjoitusasetuksia.

Seuraavassa on visual Esimerkki kieliasun tarkistusasetukset näkyviin. (Tässä esimerkissä näytetään asetukset Wordissa. Vaihtoehdot määräytyvät tapahtuu hieman eri tavalla sen mukaan, ohjelma ja käytössä olevan Office-versiota.)

Tarkistusasetukset Wordissa

Automaattisen korjauksen asetusten avulla voit määrittäminen tai muuttaminen päättyvää, Muuta oikeinkirjoituksen automaattisten korjausten ja lisätä tai muuttaa automaattisen korvauksia tapahtumat usein väärin kirjoitetut sanat, erikoismerkkejä tai merkkijonoa. Määritä elementteihin, kuten väliviivoja ja katkoviivat, lainausmerkit, hyperlinkit ja murtoluvut automaattisen muotoilun asetukset-kohdassa kumota tai poistaa automaattisen muotoilun käytöstä.

Napsauta sivun yläreunan Automaattisen korjauksen asetukset -painiketta ja määritä toiminnon asetukset haluamallasi tavalla. (Seuraava esimerkki on Wordista, mutta Automaattisen korjauksen asetukset -painike löytyy kaikkien ohjelmien oikeinkirjoitusasetuksista.)

Automaattisen korjauksen asetukset -painike

Lisätietoja on artikkeleissa Kirjainkoon automaattinen korjaaminen, Oikeinkirjoituksen automaattinen korjaaminen ja tekstin sekä merkkien lisääminen ja Oikeinkirjoituksen automaattinen korjaaminen pääsanaston sanoilla.

Valitse Korjattaessa oikeinkirjoitusta sovelluksessa Microsoft Office-ohjelmien tarkistusasetusten koskevat kaikki Microsoft Office-ohjelmissa, riippumatta siitä, voit muuttaa valinnan käyttämästäsi ohjelmasta. Tässä voit valita, onko haluat Ohita isoin kirjaimin ja sanat, jotka sisältävät numeroita tai Internet-osoitteet, Merkitse toistetut sanat tai Pakota aksenttimerkit ranskalaisiin isoihin kirjaimiin ja voit määrittää oikeinkirjoituksen tarkistuksesta käytetään sanastot. (Seuraavassa esimerkissä on Word, mutta nämä asetukset löytyvät tarkistusasetusten jokaisen ohjelman avulla.)

Officen yleiset kirjoitusvirheiden korjauksen asetukset

Valintaruutu

Toiminto

Ohita ISOIN KIRJAIMIN kirjoitetut sanat

Ohittaa isoin kirjaimin kirjoitetut sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanaa ABC virheeksi.

Ohita numeroita sisältävät sanat

Ohittaa numeroita sisältävät sanat. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus ei merkitse esimerkiksi sanaa a1b2c3 virheeksi.

Ohita Internet- ja tiedosto-osoitteet

Ohittaa sanat, jotka ovat Internet- ja tiedosto-osoitteita. Esimerkkejä sanoista, jotka oikeinkirjoituksen tarkistus ohittaa, kun tämä asetus on valittuna:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Merkitse toistetut sanat

Kiinnittää huomiota toistettuihin sanoihin. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee esimerkiksi sanat piip piip virheeksi.

Pakota aksenttimerkit ranskalaisiin isoihin kirjaimiin

Ilmoittaa ranskankielisistä sanoista, joiden isoista kirjaimista puuttuu aksenttimerkki.

Jos käytät kanadanranskaa, tämä asetus on oletusarvon mukaan aina käytössä, koska kyseisen kielen sanasto sisältää sanojen isoilla kirjaimilla kirjoitetut muodot, joissa on aksenttimerkit. Asetus on oletusarvon mukaan aina valittuna seuraavissa tilanteissa:

Ehdota vain pääsanastosta

Ehdottaa vain oikeinkirjoituksen tarkistukseen sisältyvässä pääsanastossa olevia sanoja. Jos valitset tämän asetuksen, mukautetuissa sanastoissa olevia sanoja ei näytetä ehdotettujen sanojen luettelossa, kun tarkistat asiakirjan oikeinkirjoituksen.

Ranskankieliset tilat: uusi oikeinkirjoitus*

Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää oikeinkirjoitussääntöjä, joita Ranskan kieliakatemia on suositellut vuoden 1990 oikeinkirjoitusuudistuksesta lähtien. Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus katsoo virheiksi sanat, joita ei ole kirjoitettu näiden sääntöjen mukaan. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa väärin kirjoitettujen sanojen tilalle vain oikeinkirjoituksen uudessa sanastossa olevia sanoja. Uusi sanasto sisältää sanoja, joihin oikeinkirjoitusuudistus ei vaikuttanut.

Ranskankieliset tilat: perinteinen oikeinkirjoitus*

Valitse tämä asetus, jos haluat käyttää vuoden 1990 oikeinkirjoitusuudistusta edeltäviä kirjoitussääntöjä. Jos valitset tämän asetuksen, sanoja, joita ei kirjoiteta näiden sääntöjen mukaan, pidetään virheinä. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa väärin kirjoitettuja sanoja varten vain perinteisen oikeinkirjoituksen sanastossa olevia sanoja. Sanasto sisältää sanoja, joihin oikeinkirjoitusuudistus ei vaikuttanut.

Ranskankieliset tilat: Perinteiset ja uudet kirjoitustavat

Jos valitset tämän asetuksen, oikeinkirjoituksen tarkistus hyväksyy sanojen oikeinkirjoituksen huolimatta siitä, onko ne kirjoitettu uuden vai perinteisen kirjoitustavan mukaan. Oikeinkirjoituksen tarkistus ehdottaa sekä uudessa että perinteisessä oikeinkirjoituksen sanastossa olevia sanoja väärin kirjoitettujen sanojen tilalle

* Tämä asetus koskee vain ranskankielistä tekstiä. Jos valitset esimerkiksi Perinteinen oikeinkirjoitus -asetuksen ja muokkaat asiakirjaa ranskan sanalla bruler, oikeinkirjoituksen tarkistus katsoo sanan virheeksi, koska kyseessä on oikeinkirjoitusuudistuksen jälkeinen kirjoitustapa. Jos kuitenkin valitset joko Uusi oikeinkirjoitus- tai Perinteiset ja uudet kirjoitustavat -asetuksen, tarkistus ei katso sanaa virheeksi.

Huomautus: Saat lisätietoja mukautetuista sanastoista artikkelista Sanojen lisääminen oikeinkirjoitussanastoon.

Valitse Korjattaessa oikeinkirjoitusta ja kielioppia [ohjelman nimi] tarkistusasetusten koskevat vain Office-ohjelman, jota käytät parhaillaan. (Seuraavassa esimerkissä on Word, mutta nämä asetukset löytyvät tarkistusasetusten jokaisen ohjelman avulla.) Tässä voit määrittää asetukset, kuten oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen automaattisesti, usein sanat vai Näytä luettavuustilasto. Tässä osassa on Wordissa ja Outlookissa, Kielioppiasetukset, jossa voit määrittää asetukset, kuten välimerkkejä tai välilyöntejä virkkeet ja kielioppi- ja muita sääntöjä.

Ohjelmakohtaiset kieliasun tarkistuksen asetukset

Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa

Kun työstät tiedostoa, oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistustoiminto toimii automaattisesti taustalla: se merkitsee virheet automaattisesti. Tämä säästää aikaa, etenkin suurissa toiminnoissa. Voit ottaa toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudulla.

Huomautus:  Automaattinen taustatarkistus ei ole käytettävissä Accessissa, Excelissä tai Projectissa.

Yleensä Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruutu kannattaa valita. Alla on kuitenkin lueteltu joitain tilanteita, joissa sitä ei ehkä kannata valita.

 • Haluat piilottaa kirjoitusvirheet (punaiset aaltoviivat) muokkaamissasi Outlook-viesteissä.

 • Käytät tehotonta tietokonetta, joka toimii hitaasti laite- tai ohjelmistorajoitusten vuoksi.

Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta

Huomautus: Asiayhteyden huomioiva oikeinkirjoituksen tarkistus on käytettävissä vain Office 2007:ssä ja Office 2010:ssä.

Oletko koskaan kirjoittanut seuraavanlaista virhettä? I will see you their. Jos valitset Outlookissa, PowerPointissa ja Wordissa Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun, ohjelma auttaa sinua löytämään ja korjaamaan tällaiset virheet.

Jos olet valinnut esimerkiksi Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta- ja Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudut ja poistanut Piilota kirjoitusvirheet -valintaruudun valinnan, oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee virheen ja tarjoaa ehdotusta kun napsautat merkittyä sanaa hiiren kakkospainikkeella, kuten seuraavassa kuvassa.

Office-ohjelman löytämän asiayhteyteen liittyvän virheen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella.

Huomautus: Jos Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaikkuna valitaan järjestelmässä, jossa on vähän muistia, tietokone saattaa toimia hitaasti. Jos huomaat tällaisen ongelman käyttäessäsi tätä asetusta, voit ratkaista ongelman poistamalla Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -valintaruudun valinnan.

Merkitse kielioppivirheet kirjoitettaessa

Voit valita, että Outlook ja Word merkitsevät kielioppivirheet automaattisesti koukeroviivalla.

Kielioppivirhe Wordissa

Huomautus: Kieliopin tarkistus on käytettävissä Outlookissa kaikille muille kohteille paitsi muistiinpanoille.

Usein sekoittuvat sanat

Jos haluat tarkistaa usein sekoittuvat sanat, valitse tämä valintaruutu.

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Valitse Tarkista kielioppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa -valintaruutu, jos haluat sisällyttää tarkistukseen kielioppivirheet, kun tarkistat koko tiedoston oikeinkirjoituksen (esimerkiksi painamalla F7-näppäintä).

Näytä luettavuustilasto

Valitse Näytä luettavuustilasto ‑valintaruutu, jos haluat tuoda luettavuustilaston näkyviin tarkistettuasi koko tiedoston oikeinkirjoituksen (esimerkiksi painamalla F7-näppäintä). Lisätietoja tästä toiminnosta on artikkelissa Asiakirjan luettavuuden testaaminen.

Huomautus: Seuraavat ohjeet koskevat Office 2013:a ja tätä vanhempia versioita. Jos haluat lisätietoja Office 2016:n kielioppisääntöjen asetusten valitsemisesta, lue ohjeartikkeli Office 2016:n kielioppi- ja kirjoitustyyliasetusten valitsemisesta.

Wordin ja Outlookin Kirjoitustyyli-valikko tarjoaa kaksi asetusta: Vain kielioppi sekä Kielioppi ja tyyli. Jos haluat muokata sitä, mitä kielioppi- ja tyylisääntöjä tarkistustoiminto käyttää, valitse AsetuksetKirjoitustyyli-kohdan vierestä oikeinkirjoituksen tarkistuksen asetuksissa. Näet asetukset Kielioppiasetukset-valintaikkunasta, jossa voit myös muokata niitä haluamiksesi. Eri asetukset on kuvattu alla olevissa taulukoissa.

Kielioppiasetukset-valintaikkuna

Miksi Kirjoitustyyli- ja Asetukset-painikkeet eivät ole käytettävissä Outlookissa?

Tämä valikko ja painike eivät ole käytettävissä Microsoft Outlookissa tunnetun ongelman vuoksi. Voit kiertää ongelman avaamalla tekstintarkistusasetukset vasta sitten, kun olet ensin avannut jonkin kohteen, esimerkiksi sähköpostin tai tapaamisen.

Huomautus: Näihin asetuksiin tekemäsi muutokset koskevat kaikkia muokkaamiasi kohteita eikä vain kohdetta, jota olet käsittelemässä.

Vaatimus

Asetus

Vaihtoehdot

Luettelon viimeistä kohtaa edeltävä pilkku

Jos et halua, että tarkistustoiminto tarkistaa tätä, valitse Älä tarkista.

Jos haluat kieliopin tarkistuksen merkitsevän virheiksi lauseet, joissa on pilkku ennen viimeistä kohdetta, valitse Ei koskaan. Seuraava lause on esimerkki lauseesta, jonka kieliopin tarkistus arvioi virheelliseksi, kun asetus on valittuna: Please buy milk, crackers, and bananas.

Jos haluat kieliopin tarkistuksen merkitsevän virheiksi lauseet, joissa ei ole pilkkua ennen viimeistä kohdetta, valitse Aina. Seuraava lause on esimerkki lauseesta, jonka kieliopin tarkistus arvioi virheelliseksi, kun asetus on valittuna: Please buy milk, crackers and bananas.

Välimerkkien käyttö lainauksissa

Jos et halua, että tarkistustoiminto tarkistaa tätä, valitse Älä tarkista.

Jos haluat kieliopin tarkistuksen merkitsevän virheiksi lainausmerkeissä olevat lauseet, joissa pilkku on lainausmerkkien ulkopuolella, valitse Sisäpuolella. Seuraava lause on esimerkki lauseesta, jonka kieliopin tarkistus arvioi virheelliseksi, kun asetus on valittuna: While critics call the acting "inspired", they point out inconsistencies in the plot.

Jos haluat kieliopin tarkistuksen merkitsevän virheiksi lainausmerkeissä olevat lauseet, joissa pilkku on lainausmerkkien sisäpuolella, valitse Ulkopuolella. Seuraava lause on esimerkki lauseesta, jonka kieliopin tarkistus arvioi virheelliseksi, kun asetus on valittuna: While critics call the acting "inspired," they point out inconsistencies in the plot.

Virkkeiden väliset välilyönnit

Jos et halua, että tarkistustoiminto tarkistaa tätä, valitse Älä tarkista.

Jos haluat kieliopin tarkistuksen merkitsevän virheellisiksi lauseet, joissa pisteen jäljessä on enemmän kuin yksi välilyönti, valitse 1 (välilyönti).

Jos haluat kieliopin tarkistuksen merkitsevän virheellisiksi lauseet, joissa pisteen jäljessä on yksi välilyönti tai enemmän kuin kaksi välilyöntiä, valitse 2 (välilyöntiä).

Kielioppi

Valintaruutu

Kuvaus

Irrallinen sivulause   

Sivulauseet, jotka eivät huolitellussa tekstissä yksinään voi muodostaa virkettä. Esimerkiksi "Jos näen hänet".

Pääverbi puuttuu   

Vaillinaiset virkkeet, joissa ei ole predikaattiverbiä.

Pääverbien määrä   

Virkkeet, joissa on useita predikaattiverbejä virheellisesti yhdistettynä. Esimerkiksi "Tekstejä muokataan muotoillaan useita kertoja."

Kongruenssi: subjektin ja predikaatin mukautuminen   

Predikaattiverbin taivuttaminen yksikössä tai monikossa subjektin luvun mukaan.

Kongruenssi: eräitä erikseen huomattavia tapauksia   

Eräitä yksittäisiä tapauksia, joissa predikaattiverbin taivuttaminen saattaa olla ongelmallista. Esimerkiksi "Kumpikin menivät kotiinsa."

Kongruenssi: sanoilla ja tai sekä yhdistetyt subjektit   

Predikaattiverbin taivuttaminen, kun tekijöitä on useampia. Esimerkiksi "Tietokone ja puhelin antaa paljon iloa". Korjausehdotus: "Tietokone ja puhelin antavat paljon iloa."

Kongruenssi: adjektiiviattribuutin taivuttaminen pääsanansa mukaan   

Adjektiiviattribuutin taivuttaminen oikeassa sijamuodossa ja luvussa. Esimerkiksi "Tässä tiedostossa olevia tietoja ei ole elektronisissa ohjeessa." Korjausehdotus: "Tässä tiedostossa olevia tietoja ei ole elektronisessa ohjeessa." TAI "Tässä tiedostossa olevia tietoja ei ole elektronisissa ohjeissa."

Verbirakenteet: kieltomuodot   

Puutteelliset kieltorakenteet. Esimerkiksi "Kirjuri tiennyt laskusta."

Verbirakenteet: aikamuodot   

Epämuodosteiset verbirakenteet aikamuotojen yhteydessä. Esimerkiksi "Juoksijat ovat tiennyt uusista säännöistä."

Verbirakenteet: kaksoispassiivi   

Kaksinkertaisen passiivin käyttö. Esimerkiksi "Nämä talot ollaan rakennettu viime vuosisadalla." Korjausehdotus: "Nämä talot on rakennettu viime vuosisadalla."

Verbirakenteet: lienee-muodon käyttö   

Olla-verbin potentiaalimuodon (lienen, lienet jne.) virheellinen käyttö. Esimerkiksi "Lienen häiritsen teitä turhaan."

Tyyli

Valintaruutu

Kuvaus

Tyyli: liitepartikkelien turha käyttö tai toisto   

 • Liitepartikkelien tarpeeton käyttö

 • Sentences that contain colloquial words and phrases, including "real," "awfully," and "plenty" used as adverbs; two consecutive possessives; "get" used as a passive verb; "kind of" used in place of "somewhat"; "scared of" used in place of "afraid of"; and "how come" used in place of "why."

 • Tyyli: "ja" kieltosanan yhteydessä

Tyyli: paljon sivulauseita   

Polveilevat virkkeet.

Fragmentti — tyyliä koskevat ehdotukset   

Virkkeen aloittaminen rinnastuskonjunktiolla, kuten ja- tai mutta-sanalla. Esimerkiksi "Mutta tänään meille tulee vieraita."

Tyyli: sanan "kaikista" käyttö superlatiivin yhteydessä   

Sanan "kaikista" käyttö superlatiivin yhteydessä huolitellussa tekstissä

Tyyli: arkikielinen tai murteellinen sana   

Arkikielisiksi tai murteellisiksi määritellyt sanat.

Sanojen virheellinen käyttö — tyyliä koskevat ehdotukset   

Alatyylisiksi tai halventaviksi määritellyt sanat.

Tyyli: ylätyylinen tai vanhahtava sana   

Ylätyylisiksi tai vanhahtaviksi määritellyt sanat.

Tyyli: slangisana   

Slangiksi määritellyt sanat.

Omistusliitteet ja monikot — tyyliä koskevat ehdotukset   

Questionable but not strictly incorrect possessive usages such as "Her memory is like an elephant's" or "I stopped by John's."

Välimerkit — tyyliä koskevat ehdotukset   

Tarpeettomat pilkut päivämäärissä, epämuodollinen välimerkkien käyttö ja lainausten välistä puuttuvat pilkut, esimerkiksi "She said 'He is due at noon.'"

Relatiivilausekkeet — tyyliä koskevat ehdotukset   

Kyseenalainen "joka"- ja "mikä"-sanojen käyttö

Lauseen pituus (yli 60 sanaa)   

Lauseet, joissa on yli 60 sanaa.

Sentence structure   

Sentence fragments, run-on sentences, overuse of conjunctions (such as "and" or "or"), nonparallel sentence structure (such as shifts between active and passive voice in a sentence), incorrect sentence structure of questions, and misplaced modifiers.

Lause alkaa sanalla "And", "But" tai "Hopefully"   

Use of conjunctions and adverbs at the beginning of a sentence, or use of "plus" as a conjunction between two independent clauses.

Successive nouns (more than three)   

Strings of several nouns that may be unclear – for example, "The income tax office business practices remained the same."

Peräkkäiset prepositiolausekkeet (enemmän kuin kolme)   

Useita peräkkäisiä prepositiolausekkeita, esimerkiksi "The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out."

Epäselvät lauseet   

Monitulkintaiset ilmaukset, esimerkiksi "more", jonka jälkeen on adjektiivi ja monikko tai ainesana ("We need more thorough employees" ilmauksen "We need more employees who are thorough" sijasta) tai lauseet, joissa on useita mahdollisia pronominien pääsanoja ("All of the departments did not file a report", ei "Not all of the departments filed a report").

Use of first person   

Pronouns I and me, which shouldn't be used in scientific or technical writing.

Verbilausekkeet — tyyliä koskevat ehdotukset   

Indikatiivisten verbimuotojen käyttäminen paikoissa, joissa subjunktiivin käyttö on suositeltavampaa, jaetut verbilausekkeet ja passiiviset verbilausekkeet, esimerkiksi "The pepper is able to be chopped without burning fingers."

Wordiness   

Wordy relative clauses or vague modifiers (such as "fairly" or "pretty"), redundant adverbs, too many negatives, the unnecessary use of "or not" in the phrase "whether or not," or the use of "possible … may" in place of "possible … will."

Sanat jaetuissa infinitiiveissä (enemmän kuin yksi)   

Vähintään kaksi sanaa sanan "to" ja infiniittiverbin välissä, esimerkiksi "to very boldly enter the market."

Wordissa voit ottaa automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä kaikissa tästä lähtien luomissasi tiedostoissa tai vain tällä hetkellä avatussa tiedostossa toimimalla seuraavasti:

 1. Valitse tarkistusasetusten Poikkeukset-kohdassa Kaikki uudet tiedostot tai napsauta avatun tiedoston nimeä.

 2. Valitse kielioppi- ja oikeinkirjoitusten tarkistuksen valintaruudut tai poista niiden valinta.

Huomautus: Jos poistat automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen käytöstä tiedostossa, jonka jaat muiden kanssa, sinun kannattaa ilmoittaa heille muutoksesta.

 • Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja valitse sitten Sähköposti.

  • Jos haluat, että oikeinkirjoituksen tarkistus suoritetaan, kun valitset Lähetä, valitse Tarkista oikeinkirjoitus aina ennen lähettämistä -valintaruutu.

  • Jos haluat määrittää, että viestin alkuperäisen tekstin oikeinkirjoitusta ei tarkisteta, kun vastaat viestiin tai välität sen, valitse Älä sisällytä alkuperäistä viestiä vastaukseen tai välitettävään viestiin -valintaruutu.

Microsoft Projectissa saattaa olla kenttiä, joita et halua oikeinkirjoituksen tarkistuksen tarkistavan.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset ja sitten Tarkistustyökalut.

 2. Poista Kun oikeinkirjoitus tarkistetaan Projectissa ‑kohdassa valintaruudun valinta kaikista kentistä, joita et halua oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnon käsittelevän.

Jos sinulla palautetta tai suosituksia oikeinkirjoitus, kielioppi ja tyyliasetukset, varmista, Julkaise ne tähän.

Katso myös seuraavat:

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Automaattisen muotoilun kumoaminen tai poistaminen käytöstä

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus ei toimi oikein

Kielioppi- ja kirjoitustyyliasetusten valitseminen Office 2016:ssa

Sanojen lisääminen oikeinkirjoituksen tarkistussanastoon

Toisen kielen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Miten voimme parantaa?

Miten voimme parantaa?

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!