Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Word tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitus-ja kielioppi virheet kirjoitettaessa. Käy virheet läpi ja korjaa ne näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla. Testasimme sitä Narratorin, jawsin ja NVDA:N kanssa, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita.

Huomautukset: 

Sisältö

Oikeinkirjoituksen ja kieli opin tarkistaminen ja korjaaminen

 1. Avaa asia kirja, jonka oikeinkirjoituksen tai kieli opin virheet haluat tarkistaa, ja paina F7-näppäintä.

  Valinta nauhan avulla voit myös aloittaa tarkistuksen. Paina ALT + R, jos haluat avata Tarkista-väli lehden, ja paina sitten C, 1 valitaksesi asia kirja -vaihto ehdon.

  Editori-ruutu avautuu. Kuulet viestin "editorin yleiskuvaus" ja sen jälkeen havaintojen määrän.

  Vihje: Jos haluat tarkistaa tietyn lauseen tai kappaleen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tiedostossa, valitse tarkistettava teksti ja paina sitten F7.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat tarkistaa sekä oikeinkirjoituksen että kieli opin virheet, paina ENTER-näppäintä.

  • Jos haluat tarkistaa vain kirjoitus virheet, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin: "korjaus kortti". Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet viestin "oikeinkirjoitus", ja paina sitten Enteriä.

  • Jos haluat tarkastella vain kielioppi virheitä, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin: "korjaus kortti". Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "kieli oppi", ja paina sitten Enteriä.

 3. Kuulet alkuperäisen virkkeen, jossa on oikeinkirjoitus-tai kielioppi virhe. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet ensimmäisen ehdotuksen siitä, miten virhe korjataan.

 4. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi ehdotuksen, ja tee sitten jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat käyttää ehdotettua korjausta vain nykyisessä virheessa, paina ENTER-näppäintä.

  • Jos haluat käyttää ehdotettua korjausta nykyisessä asia kirjassa kaikissa virhe esiintymissä, paina näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI ja paina sitten A.

  Virhe korjataan ja Word siirtyy seuraavaan virheeseen. Toista tämä vaihe kunkin virheen kohdalla.

  Vihje: Jos haluat lukea seuraavan virheen alkuperäisen virkkeen, paina SARKAINTA, kunnes olet lukenut alkuperäinen virke -painike, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 5. Kun Word on tarkistanut asia kirjan, kuulet viestin: "Microsoft Word-valinta ikkuna, OK-painike." Palaa asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä.

Oikeinkirjoituksen tai kieli opin etsimisen ohittaminen

Jos arvelet, että haku ei ole virhe, voit jättää sen huomiotta kerran tai koko asia kirjassa. Löydös ei ole korjattu ja Word siirtyy luettelon seuraavaan virheeseen.

 1. Kun olet kuunnellut alkuperäisen virkkeen ja tehnyt sen, valitse editori -ruudussa jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat jättää löydös huomiotta, paina I-näppäintä.

  • Jos haluat, että koko asia kirjassa ei ole löydös, paina G.

Editori-ruudun pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto editori -ruudun pikanäppäimistä.

Toiminto

Pikanäppäin

Ohita tunnistettu sana kerran, mutta tarkista se uudelleen jäljempänä.

I

Ohita tunnistettu sana koko tiedostossa.

G

Lisää tunnistettu sana ohjelman sanastoon.

A

Kumoa muutos. Toista edellisiä korjauksia varten.

Ctrl+Z

Avaa tekstin tarkistus -ruutu Wordin asetukset -ikkunassa, jos haluat valita ja muuttaa sitä, miten ohjelma korjaa oikeinkirjoituksen ja kieli opin kaikissa tiedostoissa.

S

Sellaisten sanojen ja kieliopin tarkistaminen uudelleen, jotka ohitit aiemmin

 1. Valitse Word asia kirjassa, jonka haluat tarkistaa uudelleen, paina näppäin yhdistelmää ALT + F, T. Word-asetukset -ikkuna avautuu.

 2. Paina P ja paina sitten SARKAIN-näppäintä kerran. Näkyviin tulee tekstin tarkistus -ruutu, jossa kohdistus on automaattisen korjauksen asetukset -painikkeessa.

 3. Jos haluat siirtyä asia kirjan uudelleentarkistus -vaihto ehtoon ja aktivoida sen, paina K. Kun sinua pyydetään vahvistamaan toiminto, tarkista asia kirja painamalla ENTER-näppäintä. Jos et halua tarkistaa tiedostoa uudelleen, siirry oikealle nuoli näppäimellä ei -painikkeeseen ja paina ENTER-näppäintä.

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen tarkistamiseen liittyvät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto pikanäppäimistä, joiden avulla voit tarkistaa Word-asia kirjojen kieli opin ja oikeinkirjoituksen.

Toiminto

Näppäin

Avaa Wordin asetukset -ikkuna.

Alt+F, T

Avaa tekstin tarkistus -ruutu Wordin asetukset -ikkunassa.

P, ja paina sitten sarkainta

Avaa Automaattinen korjaus -valinta ikkunan tarkistus työkalut -ruudussa.

A

Avaa automaattisen korjauksen poikkeukset -valinta ikkuna Automaattinen korjaus -valinta ikkunassa.

E

Tarkista oikeinkirjoitus ja kieli oppi uudelleen tarkistus työkalut -ruudussa.

K

Valitse Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa-valinta ruutu tai poista sen valinta tekstin tarkistus -ruudussa.

P

Siirry Tarkista kieli oppi oikeinkirjoitusta tarkistettaessa -valinta ruutu tekstin tarkistus -ruudussa.

H kahdesti

Valitse tai tyhjennä Piilota kirjoitus virheet vain tässä asia kirjassa -valinta ruutu tarkistus työkalut -ruudussa.

S

Valitse tai tyhjennä Piilota kielioppi virheet vain tässä asia kirjassa -valinta ruutu tarkistus työkalut -ruudussa.

D

Automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit poistaa automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen käytöstä ja tarkistaa tiedoston vasta sitten, kun se on valmis. Koko tiedoston oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen kerralla on kätevää, kun haluat tarkistaa tekstin nopeasti.

 1. Paina Word asia kirjassa näppäin yhdistelmää ALT + F, T. Word-asetukset -ikkuna avautuu.

 2. Jos haluat avata tekstin tarkistus ruudun, paina P-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA. Näkyviin tulee tekstin tarkistus -ruutu, jossa kohdistus on automaattisen korjauksen asetukset -painikkeessa.

 3. Jos haluat tyhjentää tai valita Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa-valinta ruudun, paina P-näppäintä.

 4. Jos haluat siirtyä Merkitse kielioppi virheet kirjoitettaessa-valinta ruutuun, paina M kahdesti. Tyhjennä tai valitse valintaruutu painamalla välilyöntiä.

 5. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön ja sulkea Wordin asetukset -ikkunan, paina SARKAINTA, kunnes pääset OK -painikkeeseen, ja paina sitten ENTER-näppäintä. Kohdistus palaa asia kirjaan.

Huomautus: Jos haluat määrittää, miten haluat Word automaattisen korjauksen kirjoitettaessa, siirry tarkistus työkalut -väli lehteen ja paina A-näppäintä. Valitse Automaattinen korjaus -valinta ikkunassa haluamasi asetukset.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Word-tiedoston muutosten jäljittäminen ja tarkistaminen näytönlukuohjelman avulla

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Word for Mac tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitus-ja kielioppi virheet kirjoitettaessa ja voit käyttää VoiceOveria, Mac OS:N näytön luku ohjelmaa ja korjata virheet.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheet haluat tarkistaa. Paina sitten Optio+Komento+L.

  Vihje: Jos haluat tarkistaa vain tiedoston yhden lauseen tai kappaleen oikeinkirjoituksen ja kieliopin, valitse tarkistettava teksti ja paina sitten Optio+Komento+L. Valitse tekstipätkä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

 2. Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valintaikkuna avautuu. Kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus ja kielioppi” ja tarkistuskielen. Kohdistus on tekstikentässä, jossa voit muokata väärin kirjoitettua sanaa tai kielioppivirhettä. Valintaikkuna näyttää myös ehdotetut kirjoitustavat tai kielioppikorjaukset. Paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Ehdotukset, taulukko”. Ehdotuksia kuuntelemalla voit päättää, miten mahdolliseen virheeseen pitäisi reagoida.

 3. Jos haluat reagoida ongelmaan, jonka Word tunnistaa, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet komennon, jonka haluat valita, ja paina sitten välilyöntiä.

  • Voit ohittaa nykyisin valittuna olevan tekstin ja siirtyä seuraavaan kohtaan valitsemalla Ohita.

  • Voit ohittaa valittuna olevan tekstin jokaisen esiintymän ja siirtyä seuraavaan kohtaan valitsemalla Ohita kaikki.

  • Jos haluat lisätä valittuna olevan sanan sanastoon niin, että Word ei tunnista sanaa jatkossa virheenä, valitse Lisää. Tämä toimii vain väärin kirjoitettujen sanojen yhteydessä. Sanastoon ei voi lisätä mukautettua kieli oppia.

  • Voit ohittaa kielioppivirheen esiintymän ja siirtyä seuraavaan virheeseen valitsemalla Seuraava lause.

  • Voit ottaa muutoksen käyttöön valitsemalla yhden oikeinkirjoitusehdotuksen Word-ehdotukset-taulukossa. Voit selata oikeinkirjoitusehdotuksia painamalla ylä- tai alanuolinäppäimiä. VoiceOver ilmoittaa ehdotukset siirtyessäsi. Kun olet ehdotuksen kohdalla, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”Muuta” tai ”Muuta kaikki” (jos haluat käyttää muutosta tekstin jokaisessa esiintymässä), ja paina sitten Control+Optio+välilyönti.

 4. Kun korjaat tai ohitat virheen, Word siirtyy seuraavaan virheeseen. Toista sitten tarkistusmenettely jokaisen virheen kohdalla.

 5. Kun oikeinkirjoituksen tarkistus on valmis, kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistus on valmis.” Jos valitset vain valitun tekstin, kuulet ilmoituksen ”Word on tarkistanut valinnan.”

 6. Voit palata tiedostoon painamalla välilyöntinäppäintä.

  Huomautus: Kun VoiceOver lukee tekstin ja Word havaitsee mahdollisen kirjoitusvirheen, kuulet myös sanan edessä ilmoituksen ”kirjoitettu väärin”.

Sellaisten sanojen ja kieliopin tarkistaminen uudelleen, jotka ohitit aiemmin

Voit poistaa ohitettujen sanojen ja kieliopin luetteloon lisäämäsi tiedot siten, että Word tarkistaa uudelleen ne oikeinkirjoitus- ja kielioppiongelmat, jotka ohitit aiemmin.

Huomautus: Kun palautat ohitettujen sanojen ja kieliopin luettelon oletusasetukset, muutos vaikuttaa vain parhaillaan avattuna olevaan tiedostoon. Muutos ei vaikuta niihin oikeinkirjoitus- tai kielioppiongelmiin, jotka ohitit muissa Word-asiakirjoissa.

 1. Voit siirtyä valikkoriville painamalla Control+Optio+M siinä Word -tiedostossa, jonka haluat tarkistaa uudelleen. Kuulet ilmoituksen ”Valikkorivi Omena.”

 2. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Työkalut”, ja paina sitten alanuolta, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus ja kielioppi, alivalikko”. Voit laajentaa Oikeinkirjoitus ja kielioppi -alivalikkoa painamalla Control+Optio+välilyönti.

 3. Paina alanuolta, kunnes kuulet ilmoituksen ”Palauta ohitettujen sanojen ja kieliopin oletusasetukset.” Paina sitten välilyöntiä.

 4. Näyttöön tulee ilmoitus ikkuna. Vahvista nollaus painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet viestin "Kyllä, oletus painike", ja valitse sitten painamalla väli lyönti näppäintä.

 5. Voit tarkistaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin uudelleen painamalla Optio+Komento+L.

Kieliopin ja oikeinkirjoituksen tarkistamiseen liittyvät pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto pikanäppäimistä, joiden avulla voit tarkistaa Word-tiedostojen kieliopin ja oikeinkirjoituksen.

Huomautus: Word for Mac käyttää yleisten komentojen funktio näppäimiä. Oletusarvoisesti voit käyttää toimintonäppäintä VoiceOver-komentoon painamalla myös Fn-näppäintä. Lisä tietoja Word for Mac-funktion näppäinten käyttämisestä on artikkelissa Word for Macin pikanäppäintenkäyttäminen näppäin oikoteiden avulla .

Toiminto

Pikanäppäin

Avaa Wordin Asetukset.

Komento+pilkku (,)

Avaa Kieliasun tarkistus -valintaikkuna.

Optio+Komento+L

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

Fn+Optio+F7

Etsii valitun sanan Synonyymisanasto-tehtäväruudussa.

Fn+Shift+F7

Etsii valitun tekstin Internetistä.

Komento+Vaihto+L

Automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä Word-tiedostojen automaattisen oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen ja ottaa sen myöhemmin takaisin käyttöön.

 1. Avaa Asetukset painamalla Komento+pilkku (,). Kuulet viestin: ”Word-asetukset.”

 2. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin "oikeinkirjoitus ja kieli oppi, painike", ja valitse sitten painamalla väli lyöntiä. Oikeinkirjoitus ja kielioppi -valintaikkuna avautuu.

 3. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa, valintaruutu.” Kuulet, onko valintaruutu valittuna vai valitsematta. Voit valita Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun tai poistaa sen valinnan painamalla välilyöntiä.

 4. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automaattisen kieliopin tarkistuksen painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista kielioppi kirjoitettaessa, valintaruutu”. Kuulet, onko valintaruutu ”valittuna” tai ”valitsematta”. Voit valita Tarkista kielioppi kirjoitettaessa -valintaruudun tai poistaa sen valinnan painamalla välilyöntinäppäintä.

 5. Voit siirtyä takaisin tiedostoon painamalla ESC-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Word-tiedoston muutosten jäljittäminen ja tarkistaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet Mac-tietokoneelle

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Word for iOS tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Tarkista tiedosto kirjoitusvirheiden varalta ja päätä, oletko samaa mieltä tarkistustoiminnon ehdotusten kanssa.

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Sivun yksi sisältö, <sivun sisältö>, tekstikenttä”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Sivu yksi, tekstikenttä, muokataan”.

 3. Käännä roottori ”sanoihin”.

 4. Sipaise alaspäin, kunnes kuulet, että VoiceOver ilmoittaa väärin kirjoitetun sanan. Kohdistus on sanassa.

 5. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Pikavalikko avautuu.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valitse”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä yhdellä sormella. Väärin kirjoitettu sana on nyt valittu.

 7. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Pikavalikko avautuu.

 8. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Valikkokohde”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttöön avautuu korjausehdotusluettelo..

 9. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi ehdotuksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit poistaa automaattisen oikeinkirjoituksen tarkistuksen käytöstä, kun käsittelet tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa sen käyttöön ja tarkistaa koko tiedoston oikeinkirjoituksen.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Näytä valinta nauha-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valinta nauha avautuu ja kohdistus on nykyisen väli lehden nimessä.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, <nykyisen välilehden nimi>.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkistustyökalut-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus, käytössä”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Automaattinen oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt poissa käytöstä.

 6. Kun haluat palauttaa sen takaisin käyttöön, siirry Tarkistustyökalut-painikkeeseen aiemmin annettujen ohjeiden mukaisesti. Sipaise sitten oikealle, kunnes kuulet ”Oikeinkirjoitus, ei käytössä”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Word for Android tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Tarkista tiedosto kirjoitusvirheiden varalta ja päätä, oletko samaa mieltä tarkistustoiminnon ehdotusten kanssa.

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "ei valittuna, Laajenna kytkin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valinta nauha avautuu ja kohdistus on nykyisen väli lehden nimessä.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, <nykyisen välilehden nimi>.”

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Oikeinkirjoitus-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt käytössä. TalkBack ilmoittaa ensimmäisen löytämänsä kirjoitusvirheen, esimerkiksi näin: ”<väärin kirjoitettu sana>, valittu”.

 6. Jos haluat tarkistaa, onko väärin kirjoitetulle sanalle saatavilla korjausehdotuksia, sipaise oikealle, kunnes kuulet ehdotukset. Voit valita ehdotuksen kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Jos haluat ohittaa tämän virheen ehdotukset ja siirtyä seuraavaan kirjoitusvirheeseen, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Seuraava virhe -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Jos haluat ohittaa kaikki ehdotukset ja lopettaa oikeinkirjoituksen tarkistuksen, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Ohita kaikki -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Oikeinkirjoituksen tarkistus on valmis. Kaikki on valmista.”

Tarkistusmerkintöjen piilottaminen ja näyttäminen

Voit piilottaa tarkistusmerkinnät, jotta TalkBack-toiminto ei ilmoita kirjoitusvirheitä, kun työstät tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa ne näkyviin ja tarkistaa oikeinkirjoituksen TalkBack-toiminnon avulla.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "ei valittuna, Laajenna kytkin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Väli lehti valikko avautuu ja kohdistus on nykyisen väli lehden nimessä.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu, <nykyisen välilehden nimi>.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkistus ja kieli -valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Ei valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Vihje: Jos haluat piilottaa tekstin tietyn osan tarkistus merkinnät, valitse ensin asia kirjan teksti ja siirry sitten tekstin tarkistus ja kieli -valikkoon edellä kuvatulla tavalla. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet viestin: "ei valittu, Piilota tekstin tarkistus merkit valitussa tekstissä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Jos haluat palauttaa tarkistusmerkinnät näkyviin, siirry Tarkistus ja kieli -valikkoon yllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet ”Valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Word Mobile tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla voit käydä virheet läpi ja korjata niitä.

Huomautukset: 

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

Tarkista tiedosto kirjoitusvirheiden varalta ja päätä, oletko samaa mieltä tarkistustoiminnon ehdotusten kanssa.

 1. Avaa tiedosto, jonka oikeinkirjoituksen ja kieliopin haluat tarkistaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisäasetukset, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valinta nauha avautuu ja kohdistus on nykyisen väli lehden nimessä.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikko, <nykyisen välilehden nimi>, valittu.”

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "oikeinkirjoitus", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt käytössä. Lukija ilmoittaa ensimmäisen kirjoitus virheen, ja sana on valittuna asia kirjassa.

 6. Jos haluat tarkistaa, onko väärin kirjoitetulle sanalle saatavilla korjausehdotuksia, sipaise oikealle, kunnes kuulet ehdotukset. Voit valita ehdotuksen kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 7. Jos haluat hylätä ehdotukset, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ”Ohita kaikki, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

Tarkistusmerkintöjen piilottaminen ja näyttäminen

Voit piilottaa tarkistusmerkinnät, jotta Lukija-toiminto ei ilmoita kirjoitusvirheitä, kun työstät tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa ne näkyviin ja tarkistaa oikeinkirjoituksen Lukija-toiminnon avulla.

 1. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisäasetukset, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valinta nauha avautuu ja kohdistus on nykyisen väli lehden nimessä.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikko, <nykyisen välilehden nimi>, valittu.”

 3. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkista”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tarkistus ja kieli, painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Jos haluat piilottaa tarkistusmerkinnät, sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Valitsematta, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Vihje: Jos haluat piilottaa tekstin tietyn osan tarkistus merkinnät, valitse ensin asia kirjan teksti ja siirry sitten tekstin tarkistus ja kieli -valikkoon edellä kuvatulla tavalla. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet viestin: "ei valittu, Piilota tekstin tarkistus merkit valitussa tekstissä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Jos haluat palauttaa tarkistusmerkinnät näkyviin, siirry Tarkistus ja kieli -valikkoon yllä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sipaise valikossa oikealle, kunnes kuulet ”Valittu, piilota kaikki tarkistusmerkinnät”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit tarkistaa Wordin verkkoversio -tiedoston oikeinkirjoituksen Windowsin omalla Lukija-näytönlukuohjelmalla. Wordin verkkoversio tarkistaa automaattisesti mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet, kun kirjoitat. Kirjoitusvirheet merkitään punaisella aaltoviivalla.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365:n ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Koska Wordin verkkoversio -sovellusta käytetään verkkoselaimessa, sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelman pikanäppäimistä. Siinä esimerkiksi siirrytään komentoihin ja niistä pois käyttämällä F6-näppäimen sijaan Ctrl+F6. Lisäksi selaimessa käytetään yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) - ja Crtl+O (Avaa), mutta Wordin verkkoversio -sovelluksessa ei.

Sisältö

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen

 1. Siirry siinä tiedostossa, jonka oikeinkirjoituksen haluat tarkistaa, valintanauhan Oikeinkirjoitus-komennon kohdalla ja paina Alt+Windows-logonäppäin ja sitten R ja sitten S. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Oikeinkirjoituksen tarkistuksen valikkokohde.”

 2. Jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen, paina ENTER-näppäintä. Kohdistus siirtyy asia kirjan ensimmäiseen väärin kirjoitettuun sanaan, ja pikavalikko avataan. Jos oikeinkirjoitus on ehdotettu, kuulet ehdotuksen.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos ehdotettuja kirjoitustapoja on useita, paina alanuolta, kunnes kuulet haluamasi kirjoitusmuodon. Jos haluat vaihtaa sanan ehdotettuun sanaan, paina välilyöntiä, kun olet haluamasi ehdotuksen kohdalla.

  • Jos haluat ohittaa Wordin tunnistaman kirjoitusvirheen, paina alanuolta, kunnes kuulet ”Ohita”, ja paina sitten välilyöntiä uudelleen.

 4. Kun korjaat tai ohitat virheen, voit siirtyä seuraavaan virheeseen painamalla välilyöntiä. Toista sitten tarkistusmenettely jokaisen virheen kohdalla.

 5. Kun kaikki virheet on tarkistettu, kuulet ilmoituksen ”Valintaikkunan kohdistus OK-painikkeessa”. Voit palata tiedostoon painamalla välilyöntiä.

Huomautus: Wordin verkkoversio ei tarkista kieli oppia, mutta jos sinulla on työpöytä sovellus, voit avata asia kirjan nopeasti siellä ja tarkistaa kieli opin. Avaa asia kirja Wordin verkkoversio Työpöytä sovelluksessa painamalla näppäin yhdistelmää Alt + Windows-näppäin ja sitten O. Lisä tietoja kieli opin tarkistamisesta Työpöytä sovelluksessa on artikkelissa Word-asia kirjan oikeinkirjoituksen tarkistaminen näytön luku ohjelmanavulla.

Tarkistusmerkintöjen piilottaminen ja näyttäminen

Voit piilottaa tarkistusmerkinnät, jotta Lukija-toiminto ei ilmoita kirjoitusvirheitä, kun työstät tiedostoa. Kun olet valmis, voit palauttaa ne näkyviin ja tarkistaa oikeinkirjoituksen Lukija-toiminnon avulla.

 1. Aseta kohdistin sellaisen sanan kohdalle, jossa on tarkistusmerkintöjä.

 2. Avaa pikavalikko painamalla Vaihto+F10. Paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Määritä tekstintarkistuskieli -valikkokohde”. Voit valita sen painamalla välilyöntiä. Näyttöön avautuu Kieli-valintaikkuna.

 3. Jos haluat piilottaa tekstin tarkistus merkit, paina kieli -valinta ikkunassa SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin "ei valittu, älä tarkista oikeinkirjoitusta-valinta ruutu", ja paina sitten väli lyönti näppäintä. Kuulet viestin: ”Valittu”.

 4. Jos haluat tuoda näkyviin tarkistus merkit kirjoitus virheestä, paina kieli -valinta ikkunan SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet "valittu, älä tarkista oikeinkirjoitusta-valinta ruutu", ja paina sitten väli lyönti näppäintä. Kuulet viestin: "ei valittu."

 5. Sulje valintaikkuna ja palauta kohdistus tiedostoon painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”OK-painike”, ja painamalla sitten välilyöntiä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston jakaminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin verkkoversion pikanäppäimet

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×