Oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen ominaisuudet

Microsoft Office tukee oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tekstiä. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistossa on kirjoittamiseen, muokkaamiseen ja näyttämiseen tarkoitettuja toimintoja kielillä, joiden suunta on oikealta vasemmalle tai vuorotellen oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle. Tässä yhteydessä oikealta vasemmalle kirjoitettavalla kielellä tarkoitetaan minkä tahansa oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen kirjoitusjärjestelmää, mukaan lukien kontekstisidonnaisia merkkejä sisältävät kielet, kuten arabia, ja kielet, joissa tätä ominaisuutta ei ole. Voit muuttaa näytön lukemaan oikealta vasemmalle tai muuttaa yksittäisiä tiedostoja niin, että lukusuunta on oikealta vasemmalle.

Jos tietokoneeseen ei ole asennettu Office-versiota oikealta vasemmalle kirjoitettavalla kielellä, on siihen asennettava asianmukainen kielipaketti. Lisäksi tietokoneessa täytyy olla Microsoft Windows -käyttöjärjestelmä, joka tukee oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tekstiä  (esimerkiksi arabiankielinen Windows Vista Service Pack 2) , ja käyttäjän on otettava käyttöön vastaavan oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen näppäimistöasettelu.

Huomautukset  

Sisältö

Oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tekstin käsittelemisen edellytykset

Windows Vista tai Windows 7

Windows XP

Näyttökielen valinta

Näyttökielen vaihtaminen

Näppäimistön kielet

Merkistön ja ASCII-merkkikoodien käyttäminen tekstin kirjoittamiseen

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin näyttäminen

Tekstin suunta Accessissa tai Excelissä

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin, luettelomerkkien ja numeroinnin määrittäminen

Kirjainyhdistelmien ja tarkkeiden valitseminen

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin tallentaminen HTML-muodossa

Lajitteleminen oikealta vasemmalle

Koodisivut

arabia

heprea

Oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielten tekstin käsittelemisen edellytykset

Windows Vista tai Windows 7

Jos käytössäsi on Windows Vista tai Windows 7, ennen oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin toimintojen käyttöönottoa Microsoft Officessa tai edes oikealta vasemmalle kirjoitetun tekstin näyttämistä on lisättävä syöttökieli ja otettava käyttöön näppäimistöasettelu, joka vastaa kyseistä oikealta vasemmalle kirjoitettavaa kieltä.

Windows XP

Jos käytössäsi on Windows XP, ennen oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin toimintojen käyttöä Officessa tai edes oikealta vasemmalle kirjoitetun tekstin oikeata näyttämistä on Windows XP:n Ohjauspaneelista ensin asennettava Microsoft Windowsin tarvitsemat muut kuin latinalaiset merkistöt. Kun tarvittavan merkistön ohjelmisto on asennettu, lisää näppäimistökieli. Lisätietoja on artikkeleissa Windows XP:n määrittäminen useille kielille ja Eri kielten näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Sivun alkuun

Näyttökielen valinta

Voit halutessasi mukauttaa tietokonettasi siten, että näyttökielenä (valikoiden, valintaikkunoiden ja ohjattujen toimintojen kielenä) käytetään tiettyä kieltä ja näppäimistöllä kirjoitetaan tarvittaessa jotakin toista kieltä. Jos haluat sekä kirjoittaa oikealta vasemmalle kirjoitettavaa kieltä että katsella valikoiden ja ohjeen tekstiä samalla kielellä, voit määrittää haluamasi kielen Officen ensisijaiseksi näyttökieleksi. Lisätietoja on artikkelissa Muokkauksen, näytön tai ohjeen kieliasetusten määrittäminen.

Useat Office-ohjelmien oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin toiminnot määrittävät näyttökielen perusteella näytön asettelun suunta sekä tavan, jolla valintaikkunoiden teksti tasataan. Kun oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli määritetään käyttöliittymän kieleksi Määritä Officen kieliasetukset ­valintaikkunassa, valikoiden, valintaikkunoiden ja ohjattujen toimintojen asettelu on oikealta vasemmalle, mutta Microsoft Windowsin asetukset noudattavat edelleen vasemmalta oikealle kirjoitettavan tekstin asetuksia. Lisätietoja Microsoft Windowsin näyttökielen vaihtamisesta on ohjeartikkelissa Näyttökielen vaihtaminen.

Jos Officen (mutta ei Windowsin) näyttökieleksi valitaan esimerkiksi arabia, seuraava näyttö tulee näkyviin:

Käyttöliittymän kielenä arabia

Otsikkorivi näkyy yhä suomenkielisenä ja Sulje-, Pienennä- sekä Suurenna-painike näkyvät edelleen oikeassa yläkulmassa vasemmalta oikealle kirjoitettavan kielen asetusten mukaisesti, vaikka valikoiden suunta onkin oikealta vasemmalle. Jos oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli määritetään Windowsin näyttökieleksi, myös otsikkorivin tekstin kieli muuttuu, ja Sulje-, Pienennä- sekä Suurenna-painike siirtyvät vasempaan yläkulmaan.

Jos käsittelet enimmäkseen vasemmalta oikealle kirjoitettavaa tekstiä, mutta kirjoitat satunnaisesti myös oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tekstiä, voit useimmissa Office-ohjelmissa määrittää näyttökieleksi suomen ja kirjoittaa halutessasi oikealta vasemmalle kirjoitettavalla kielellä. Kun haluat tehdä niin, määritä muokkausalueeseen oikealta vasemmalle kirjoitettava teksti, luettelomerkit ja numerointi sekä ota käyttöön näppäimistöasettelu.

Näyttökielen vaihtaminen

Voit muuttaa tekstin suuntaa Microsoft Office -ohjelmassa napsauttamalla oikealta vasemmalle -kappalepainiketta. Painike on Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä (tämä tulee näkyviin vain, jos oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli on käytössä). Vaikka olisit jo vaihtanut näytön näyttämään oikealta vasemmalle, on myös oikea näppäimistökieli oltava käytettävissä, jos haluat kirjoittaa tekstiä valitsemallasi kielellä.

Jos tavallinen näyttökielesi on suomi, mutta haluat vaihtaa sen arabiaksi, toimi seuraavasti:

 1. Avata Office-tiedosto, kuten Word-asiakirja.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

 3. Valitse Asetukset.

 4. Valitse Kieli.

 5. Valitse Määritä Officen kieliasetukset -valintaikkunan Muokkauskieli-luettelosta arabia ja valitse sitten Oletus.

  Tärkeää   Tämä muuttaa kaikkien Microsoft Office -ohjelmien oletusmuokkauskielen.

Sivun alkuun

Näppäimistön kielet

Tietynkielisen tekstin kirjoittaminen kielen omalla näppäimistöasettelulla edellyttää kieltä vastaavan kielipaketin asentamista ja näppäimistöasettelun lisäämistä. Kun olet lisännyt uutta kieltä vastaavan näppäimistöasettelun ja valinnut kielipalkin asetukseksi Telakoitu tehtäväpalkkiin, tehtäväpalkkiin Kielipalkin kuva tulee näkyviin kielen ilmaisin, jossa näkyy käytössä oleva näppäimistön kieli. Esimerkiksi arabian kielen ilmaisin on Arabia-näppäimistön ilmaisin. Lisätietoja kielipalkista on kohdassa Kielipalkki (yleistietoja).

Huomautus  Kielipalkki tulee näkyviin automaattisesti, kun suomen lisäksi Microsoft Windowsin Tekstipalvelut ja syöttökielet -valintaikkunassa lisätään ainakin yhden muun kielen näppäimistö.

 • Jos haluat kielipalkin näkyviin, kun kielen ilmaisin näkyy tehtäväpalkissa, napsauta kielen ilmaisinta ja valitse Näytä kielipalkki.

 • Jos haluat kielen ilmaisimen näkyviin tehtäväpalkissa, kun kielipalkki on näkyvissä, napsauta kielipalkin Pienennä-painiketta .

 • Voit valita jonkin muun kielen näppäimistöasetukset joko napsauttamalla käytössä olevan kielen nimeä (kielipalkissa) tai kielen ilmaisinta ja napsauttamalla sitten haluamasi kielen nimeä.

Lisätietoja kielikohtaisten näppäimistöjen ottamisesta käyttöön on artikkelissa Eri kielten näppäimistöasettelun ottaminen käyttöön.

Merkistön ja ASCII-merkkikoodien käyttäminen tekstin kirjoittamiseen

Joidenkin kielten kohdalla voit kirjoittaa kielen erikoismerkkejä Merkistön kautta tai antamalla merkin ASCII-merkkikoodin. Lisätietoja ASCII-koodeista on artikkelissa Merkkien ¢, £, ¥, ® ja muiden näppäimistöstä puuttuvien merkkien lisääminen.

Jos haluat kirjoittaa vain lyhyen vieraskielisen tekstin etkä halua sitä varten muuttaa näppäimistöasettelua, voit käyttää Microsoft Windowsin apuohjelmiin kuuluvaa Merkistöä. Voit valita merkin oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle kirjoitettavan kielen fonttisivulta, kopioida sen Leikepöydälle ja lisätä sen tiedostoon. Lisätietoja Merkistön käyttämisestä on artikkelissa Erikoismerkkien käyttäminen (Merkistö)

Sivun alkuun

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin näyttäminen

Tekstin suunnalla tarkoitetaan näytön osien lukusuunta, tasausta ja yleistä asettelua. Kun samassa virkkeessä, kappaleessa tai ohjausobjektissa käytetään sekä oikealta vasemmalle että vasemmalta oikealle kirjoitettavaa tekstiä, kyseessä on yhdistetty teksti.

Kun Office-ohjelmistossa on otettu käyttöön oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin asetukset, kohdistimen ulkoasu muuttuu vasemmalta oikealle suorita kohdistimeksi Vasemmalta oikealle -kohdistin tai Kohdistin, joka ilmaisee vasemmalta oikealle siirtymisen tai oikealta vasemmalle siirtyväksi kohdistimeksi Oikealta vasemmalle -kohdistin. Kohdistin voi liikkua joko tunnistetun kielen suunnan mukaisesti (looginen liike) tai siirtyä lähimpään merkkiin (visuaalinen liike).

Sivun alkuun

Tekstin suunta Accessissa tai Excelissä

solu tai kenttä teksti voi olla tasattu vasemmalle, keskelle tai oikealle. Joissakin ohjelmissa, kuten Access ja Excel, tekstin suunta voi olla myös kontekstikohtainen.

Kun tekstin suunta on kontekstikohtainen, teksti ja luvut tasataan ensimmäiseksi syötetyn merkin kielen mukaan , esimerkiksi solun tai kentän teksti tasataan oikealle, jos ensimmäinen merkki on oikealta vasemmalle -kielellä, ja teksti tasataan vasemmalle, jos ensimmäinen merkki on vasemmalta oikealle -kielellä. Voit ohittaa kontekstikohtaisen tekstin suunnan ja siirtyä vasemmalle, keskelle tai oikealle -tekstin suuntaan yksittäisten objektien kohdalla.

Useat oikealta vasemmalle kirjoitettavaa tai vuorotellen oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle kirjoitettavaa tekstiä tukevat sovellukset käyttävät kontekstisääntöjä, jotka vaikuttavat tekstin suuntaan ja lukemisjärjestykseen. Ruudut, luettelot ja muut osat määrittävät sisältämänsä tekstin kontekstisäännöt.

Lukemisjärjestyksen ja tekstin suunnan kontekstisäännöt ovat seuraavat:

 • Jos ensimmäinen strong-merkit kirjoitetaan vasemmalta oikealle, myös lukemisjärjestys on vasemmalta oikealle ja teksti tasataan vasemmalle.

 • Jos ensimmäinen vahva merkki kirjoitetaan oikealta vasemmalle, myös lukemisjärjestys on oikealta vasemmalle ja teksti tasataan oikealle.

 • Jos tekstissä on vain neutraalit merkit, sekä lukemisjärjestys että suunta on kappaleen suunta mukainen (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle), kunnes kirjoitetaan ensimmäinen vahva merkki.

Aina kun ensimmäinen vahva merkki vaihdetaan vasemmalta oikealle kirjoitetusta oikealta vasemmalle kirjoitetuksi (tai päinvastoin), lukemisjärjestys ja suunta muuttuvat vastaavasti.

Sivun alkuun

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin, luettelomerkkien ja numeroinnin määrittäminen

Kun käytettävissä on sekä vasemmalta oikealle että oikealta vasemmalle kirjoitettavia kieliä, useimpien Office-ohjelmien valintanauhassa näkyy sekä Vasemmalta oikealle- että Oikealta vasemmalle -kappalepainike. Napsauttamalla näitä painikkeita voit muuttaa kirjoitettavan ja tasattavan tekstin suuntaa.

Huomautus  Microsoft OneNotessa Vasemmalta oikealle- ja Oikealta vasemmalle -painikkeet tulevat näkyviin, kun napsautat Kappaleen tasaus ­nuolta.

Sivun alkuun

Kirjainyhdistelmien ja tarkkeiden valitseminen

Tekstinkäsittelyohjelmissa , kuten Wordissa, voi valita, etsiä ja korvata yksittäisiä diakriittiset merkit ja arabiankielisiä merkkejä huolimatta siitä, onko merkkejä yhdistetty toisiinsa. Kutakin kirjainyhdistelmää ja tarketta käsitellään oikealta vasemmalle kirjoitettavan kielen sanan erillisenä yksikkönä.

Seuraavassa esimerkissä valitaan arabiankielinen sana, jossa on kolmen merkin yhdistelmä (kun merkit valitaan peräkkäin).

Sana, josta on valittu yksi yhdistetty kirjain

Sana, josta on valittu kaksi yhdistettyä kirjainta

Sana, josta on valittu kolme yhdistettyä kirjainta

Sivun alkuun

Oikealta vasemmalle kirjoitettavan tekstin tallentaminen HTML-muodossa

Voit tallentaa oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle kirjoitettuja tiedostoja HTML-muodossa Internetissä esittämistä varten. Verkkosivut, joiden suunta on oikealta vasemmalle, on merkitty HTML:n DIR-määritteellä. Jos käyttämäsi selain tunnistaa DIR-määritteen, sivun suunta on oikealta vasemmalle. Jos selain ei tunnista DIR-määritettä, selain valitsee sivun suunnaksi vasemmalta oikealle.

Vihje   Jos haluat katsella oikealta vasemmalle kirjoitettuja verkkosivuja, käytä DIR-määritteen tunnistavaa selainta. Näitä ovat esimerkiksi Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts tai ainakin Microsoft Internet Explorer 5.

Sivun alkuun

Lajitteleminen oikealta vasemmalle

Lajittelemista oikealta vasemmalle käytetään aina, kun se on mahdollista. Tämä koskee taulukko-, kortti- ja kuvakenäkymän luetteloita sekä ryhmittely-, yhteystieto-, kansio- ja osoiteluetteloita.

Huomautus   Kaikissa palvelinpuolen näkymissä tietoja ei välttämättä lajitella oikealta vasemmalle, koska ne noudattavat palvelinpuolen käyttämää lajittelujärjestystä.

Sivun alkuun

Koodisivut

Microsoft Office -sovellukset tukevat seuraavia koodisivuja, jotka on tarkoitettu arabian- tai hepreankielistä tekstiä tai yhdistettyä tekstiä kirjoittaville käyttäjille.

arabia

Kullakin koodisivu on yksilöllinen koodisivun numero. Arabian kielen koodisivu on CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Dari, pastu, persia, uiguuri ja urdu käyttävät samaa koodisivua kuin arabia.

heprea

Kullakin koodisivu on yksilöllinen koodisivun numero. Heprean kielen koodisivu on CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Jiddis käyttää samaa koodisivua kuin heprea.

Sivun alkuun

Käyttö: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli