Office 365:n PowerShellin määritysskenaariot

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Näiden PowerShellin skenaarioiden avulla voit muodostaa yhteyden Office 365 -palveluihin, saada ohjeita ja määrittää komentosarjojen suorituskäytännön.

Yhteyden muodostaminen Office 365 -palveluihin PowerShellin avulla

Yhteyden muodostaminen Office 365 -palveluihin edellyttää, että asennat tai tuot ensin uusimmat PowerShell-moduulit ja luot sitten todennetun yhteyden.

Yhteyden muodostaminen Azure Active Directoryyn Windows Azure Active Directory -moduulin avulla

Tietoja Windows Azure Active Directory -moduulin asentamisesta ja yhteyden muodostamisesta tilin käyttäjänimen ja salasanan tai monimenetelmäisen todentamisen (MFA) avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Office 365:n PowerShelliin.

Yhteyden muodostaminen Azure Active Directoryyn Azure Active Directory V2 -moduulin avulla

Tietoja Azure Active Directory V2 -moduulin asentamisesta ja yhteyden muodostamisesta tilin käyttäjänimen ja salasanan tai monimenetelmäisen todentamisen (MFA) avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Azure Active Directory V2:n PowerShell-moduulin avulla.

Yhteyden muodostaminen Exchange Onlineen

Tietoja Exchange Onlineen yhdistämisestä tilin käyttäjänimen ja salasanan avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin.

Tietoja Microsoft Exchange Onlinen etä-PowerShell-moduulin asentamisesta ja yhteyden muodostamisesta monimenetelmäisen todentamisen avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen Exchange Onlinen PowerShelliin monimenetelmäisen todentamisen avulla.

Yhteyden muodostaminen SharePoint Onlineen

SharePoint Online -hallintaliittymän asentaminen ja yhteyden muodostaminen tilin käyttäjänimen tai monimenetelmäisen todentamisen avulla on artikkelissa Yhteyden muodostaminen SharePoint Onlinen PowerShelliin.

Yhteyden muodostaminen Skype for Business Onlineen

Jos haluat muodostaa yhteyden Skype for Business Onlineen tilin käyttäjänimen ja salasanan avulla, lue artikkeli Yhteyden muodostaminen Skype for Business Onlineen Windowsin PowerShellin avulla.

Näiden ohjeiden avulla voit muodostaa yhteyden Skype for Business Onlineen monimenetelmäisen todentamisen avulla:

 1. Jos haluat asentaa nykyisen Skype for Business Onlinen PowerShell-moduulin, siirry sivulle Skype for Business Online, Windowsin PowerShell-moduuli, valitse Lataa, suorita ladattu tiedosto ja asenna se.

  Tämä on tarpeen tehdä vain kerran jokaisessa tietokoneessa, josta Skype for Business Onlinea hallinnoidaan.

 2. Avaa Windows PowerShellin komentokehote.

 3. Täytä tilin nimi lainausmerkeissä ja poista ohjeteksti sekä merkit < ja >.

  $acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"
  
  #Create a Skype for Business Online session
  $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName
  
  #Import the Skype for Business session
  Import-PSSession $sfboSession

  Suorita tuloksena saatavat komennot Windows PowerShell -ikkunasta.

 4. Kirjoita tilisi salasana SkypeForBusinessAuth-valintaikkunassa ja valitse sitten Kirjaudu.

 5. Anna muut todennustiedot, kuten tarkistuskoodi, noudattamalla SkypeForBusinessAuth-valintaikkunan ohjeita ja valitse sitten Kirjaudu.

Yhteyden muodostaminen Azure Active Directoryyn ja Exchange Onlineen

Nämä PowerShell-komennot muodostavat yhteyden Azure Active Directoryyn ja Exchange Onlineen, kun Windows Azure Active Directory -moduuli on asennettu.

#Connecting to Exchange Online and Azure Active Directory

#Get administrator account credentials
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory 
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create an Exchange Online session
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $credential -Authentication Basic -AllowRedirection

#Import the Exchange Online session
Import-PSSession $ExchangeSession 

Vihje: Saat tämän PowerShell-komentolohkon komentosarjatiedostona (PS1) valitsemalla tämän.

Yhteyden muodostaminen kaikkiin Office 365 -kuormituksiin

Jotta voit muodostaa yhteyden kaikkiin Office 365 -kuormituksiin samassa PowerShell-ikkunassa, sinun on ensin tuotava tai asennettava asianmukaiset moduulit. Tämä PowerShell-komentolohko muodostaa yhteyden Azure Active Directoryyn, Skype for Business Onlineen, SharePoint Onlineen ja Exchange Onlineen.

Täytä organisaation nimi ja suorita sitten PowerShell-komentojoukko, kun kirjaudut sisään tilin käyttäjänimen ja salasanan avulla:

#Connect to Office 365 Cloud Services using PowerShell

#Specify your organization name, which is the first part of the name after the "@" character in an account user name. 
#For example, for the account user name belindan@contoso.onmicrosoft.com, the organization name is "contoso".
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$orgName="<organization name>"

#Capture administrative credential for future connections.
$credential = Get-Credential

#Connect to Azure Active Directory.
Connect-MsolService -Credential $credential

#Create a Skype for Business Online session.
$sfboSession = New-CsOnlineSession -Credential $credential

#Import the Skype for Business Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to SharePoint Online.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
$ExchangeSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri "https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential $credential -Authentication "Basic" -AllowRedirection

#Imports the Exchange Online session into your local Windows PowerShell session.
Import-PSSession $ExchangeSession

Täytä tilin nimi ja suorita sitten PowerShell-komentojoukko, kun kirjaudut sisään monimenetelmäisen todentamisen avulla:

#Specify an account name. 
#Replace everything within the quotes, including the < and > characters, with the correct name. 
$acctName="<User Prinicipal Name of an administrator account, example: belindan@contoso.com>"

#Extract the organization name from the account name
$orgName= ($acctName).Substring($acctName.IndexOf("@")+1, $acctName.IndexOf(".") - $acctName.IndexOf("@") - 1 )

#Establish Online Services connection to Office 365 Management Layer
Connect-MsolService

#Create Skype for Business session
$sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName $acctName

#Import the Skype for Business session command
Import-PSSession $sfboSession

#Connect to your SharePoint Online services.
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com

#Create an Exchange Online session.
Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName $acctName

Sinua pyydetään neljä kertaa antamaan käyttäjätilin nimi ja salasana sekä monimenetelmäisen todentamisen tiedot, kuten vahvistuskoodi.

PowerShellin ohjeiden saaminen

Joskus tarvitset lisäohjeita PowerShellin käyttöön. Voit käyttää PowerShellin sisäisiä ohjeita.

PowerShell-cmdlet-komennon ohjeen näyttäminen

Jos haluat lisätietoja tietystä cmdlet-komennosta, kuten Get-Process-komennosta, toimi seuraavasti.

#Show the help files for a PowerShell command.

Get-Help Get-Process

PowerShell-cmdlet-komennon TechNet-artikkelin näyttäminen

Saat näkyviin TechNetin online-syntaksioppaan esimerkiksi Get-Process-cmdlet-komentoa varten suorittamalla seuraavan komennon.

#Goes online to the TechNet article for the PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Online

Huomautus: Tämän oikea toiminta edellyttää Internet-yhteyttä.

PowerShell-komennon esimerkkien näyttäminen

Jos haluat saada tietyn cmdlet-komennon, esimerkiksi Get-Process-komennon, syntaksin näkyviin PowerShell-ikkunaan, suorita seuraava komento.

#Shows examples for a PowerShell cmdlet.

Get-Help Get-Process -Examples

PowerShellin ohjetiedostojen päivittäminen

PowerShell-ohjesisältöä päivitetään säännöllisesti. Saat uusimman ohjesisällön suorittamalla Update-Help -komennon. Näyttöön voi tulla seuraava sanoma tämän komennon suorittamisen jälkeen: ”Update-Help-komento lataa uusimmat Windowsin PowerShell-moduulien ohjetiedostot ja asentaa ne tietokoneeseesi.” Paina Y ja salli moduulin päivittää ohjetiedostosi. Tämän suorittaminen kestää vain muutaman minuutin.

#Update your PowerShell help files.

Update-Help

Vihje: Saat tämän PowerShell-komentolohkon komentosarjatiedostona (PS1) valitsemalla tämän.

Komentosarjan suorituskäytännön määrittäminen

PowerShell-komentosarjat ovat PowerShell-komentoja, jotka suoritetaan vähintään yhdestä tekstitiedostoista. Komentosarjojen avulla voit automatisoida yleisiä tehtäviä Windowsissa, Microsoft-sovelluksissa ja Office 365 -palveluissa. Koska haitalliset komentosarjat voivat vahingoittaa tietokonettasi suorittamalla tarkoittamattomia komentoja, Microsoft on suojannut sinua poistamalla PowerShell-komentosarjat oletusarvoisesti käytöstä. Määritä PowerShellin suorituskäytäntö tarpeidesi mukaan. Suorituskäytännön asetukset ovat seuraavat:

 • Restricted

  Ei lataa määritystiedostoja eikä suorita komentosarjoja. ”Restricted” on suorituksen oletuskäytäntö.

 • RemoteSigned

  Edellyttää, että luotettu julkaisija allekirjoittaa kaikki Internetistä ladattavat komentosarjat ja määritystiedostot.

 • AllSigned

  Edellyttää, että luotettu julkaisija allekirjoittaa kaikki komentosarjat ja määritystiedostot, mukaan lukien ne komentosarjat, jotka kirjoitat paikallisessa tietokoneessa.

 • Unrestricted

  Lataa kaikki määritystiedostot ja suorittaa kaikki komentosarjat. Jos suoritat Internetistä ladatun allekirjoittamattoman komentosarjan, sinulta kysytään käyttöoikeutta ennen sen suorittamista.

 • Bypass

  Mitään ei estetä, eikä varoituksia tai kehotteita käytetä.

 • Undefined

  Poistaa määritettynä olevan suorituskäytännön nykyisestä vaikutusalueesta. Tämä parametri ei poista suorituskäytäntöä, joka on määritetty ryhmäkäytännön vaikutusalueeseen.

Huomautus: On tärkeää, että lataat tai käytät PowerShell-komentosarjoja vain luotettavasta lähteestä erityisesti, jos määrität käytännön asetukseksi ”Unrestricted” (rajoittamaton). Tietoturvasyistä on myös suositeltavaa palauttaa tehdyt muutokset arvoon ”Restricted” (rajoitettu), ellei sinulla ole jatkuvaa tarvetta suorittaa komentosarjoja.

Set-ExcecutionPolicy-komento voidaan suorittaa vain Suorita järjestelmänvalvojana -komennolla avatussa PowerShell-ikkunassa. Tätä kutsutaan myös järjestelmänvalvojan oikeuksin suoritettavaksi PowerShell-istunnoksi.

Suorituskäytännön määrittäminen etäallekirjoitettavaksi

Tämä komento edellyttää, että luotettu julkaisija allekirjoittaa kaikki Internetistä ladattavat komentosarjat ja määritystiedostot. Voit muuttaa käytettävää käytäntöä korvaamalla RemoteSigned-parametrin haluamasi suorituskäytännön nimellä.

#Set execution policies as remote signed.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set a policy that requires that all scripts and configuration files downloaded from the Internet be signed by a trusted publisher
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Vihje: Saat tämän PowerShell-komentolohkon komentosarjatiedostona (PS1) valitsemalla tämän.

Suorituskäytännön määrittäminen rajoitetuksi

Tämä komento määrittää suorituskäytännön PowerShellin oletusasetuksen mukaiseksi.

#Setting execution policies as restricted.

#This command will display your current execution policy. This is worth noting if you wish to revert back at a later point.
Get-ExecutionPolicy

#This command will set the execution policy to the default setting for PowerShell 
Set-ExecutionPolicy Restricted

Vihje: Saat tämän PowerShell-komentolohkon komentosarjatiedostona (PS1) valitsemalla tämän.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Katso myös

PowerShell Office 365 -järjestelmänvalvojille

Office 365:n PowerShellin skenaariot

Office 365:n PowerShellin raportointiskenaariot

Office 365:n PowerShellin käyttäjähallintaskenaariot

Office 365:n PowerShellin muut toimintoskenaariot

Office 365:n PowerShellin yhteisöresurssit

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×