Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Voit lisätä, poistaa ja järjestää esityksen dioja käyttämällä PowerPoint 2016:ta näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muuttaa diojen kokoa ja suuntaa.

Huomautukset: 

Sisältö

Uuden dian lisääminen

Voit helposti lisätä uusia dioja esitykseen joko nykyisen dian asettelun perusteella tai uuden mallin asettelun mukaan.

Uuden dian lisääminen nykyisen dian asettelun perusteella

Otsikkodia lisätään automaattisesti uuteen esitykseen. Voit lisätä uuden dian edellisen dian asetteluun perustuen.

 1. Paina näppäimistössä Ctrl + M. Kuulet viestin: ”Dia <Diojen lukumäärä ja luettelossa olevan uuden dian paikka> on valittuna.”

Uuden dian lisääminen mallin asettelun perusteella

 1. Paina Normaali-näkymässä Alt + H, I. Kuulet viestin: “<ensimmäisen dian asettelun nimi>, <käytettävien kohteiden lukumäärä ja nykyisen kohteen sijainti luettelossa>, valikko.” JAWSissa kuulet viestin: ”Poistutaan valikkoriviltä, Office-teema, <nykyisen dian numero>, <käytettävien diojen lukumäärä ja nykyisen dian sijainti luettelossa>, <ensimmäisen asettelun nimi>, <käytettävien asettelujen lukumäärä ja nykyisen asettelun sijainti luettelossa>.”

  Dian asettelun valikkoluettelo aukeaa.

 2. Paina Sarkainta, kunnes kuulet dian asettelun, jonka haluat valita. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet uuden dian numeron. JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, ei valintaa.”

  Kohdistus siirtyy diaruutuun.

Dian poistaminen

 1. Paina Normaali-näkymässä pikkukuvaruudussa nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet sen dian numeron, jonka haluat poistaa.

 2. Paina Delete-näppäintä. Kuulet: ”<Nykyisen dian numero ja sen sijainti luettelossa>, valittu.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, poistutaan valikosta, ei valintaa.”

Diojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa diojen järjestystä leikkaamalla dian pois vanhasta sijainnista ja liittämällä sen uuteen sijaintiin.

 1. Paina Normaali-näkymässä pikkukuvaruudussa nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet sen dian numeron, jonka haluat siirtää.

 2. Siirrä diaa ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla Ctrl + nuoli ylöspäin tai nuoli alaspäin. Kuulet dian uuden numeron luettelossa.

  Siirrä dian esityksen alkuun painamalla Ctrl + vaihto + nuoli ylöspäin -näppäinyhdistelmää. Siirrä dia esitykseen loppuun painamalla Ctrl + vaihto + nuoli alaspäin.

Diojen järjestäminen osioiksi

Ryhmittele diat järkeviksi kokonaisuuksiksi järjestämällä ne osiin. Jos esimerkiksi työskentelet muiden kanssa esityksen parissa, voit määrittää kullekin työtoverille oman osan työstettäväksi.

Osat ovat näkyvissä pikkukuvaruudussa Normaali-näkymässä ja Dialajittelu-näkymässä. Ne eivät ole näkyvissä eikä niitä ilmoiteta Diaesitys-näkymässä.

 1. Paina Normaali-näkymässä pikkukuvaruudussa nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet sen dian numeron, jonka haluat asettaa osan ensimmäiseksi diaksi. Paina sitten Alt + H, T1. Kuulet viestin: ”Lisää osa, valikon vaihtoehto.” JAWSissa kuulet viestin: ”Valikko, poistutaan valikosta, lisää osa.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Dia, <osan ensimmäisen dian nimi>, <diojen lukumäärä, ja nykyisen dian sijainti luettelossa>, valittu.” JAWSissa kuulet viestin: ”Poistutaan valikosta, ei valintaa.” Nimetön osa on lisätty.

 2. Nimeä nimetön osa pikkukuvaruudussa painamalla nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet: ”<osan numero>, nimetön osa” ja paina sitten Vaihto + F10. Kuulet: ”<Esityksen nimi>.pptm, tallennettu automaattisesti, PowerPoint-ikkuna, <ensimmäinen valikkokohde> valikkokohde, nimeä osa uudelleen, valikkokohde.” JAWSissa kuulet viestin: ”Vaihto, F10, valikko, nimeä osa udelleen.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet näytönlukijan sanovan, että olet Nimeä osa uudelleen -ikkunassa.

 3. Kirjoita osan uusi nimi. Paina sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Nimeä uudelleen -painike.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Dia, numero ja sijainti, valittu.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, ei valintaa.”

 4. Siirrä diat sopiviin osiin kohdan Diojen järjestyksen muuttaminen ohjeiden mukaan.

  Jos haluat kuulla Lukijan ilmoittavan osien nimet, paina pikkukuvaruudussa nuolinäppäintä ylös tai alas. JAWS ei kerro osien nimiä.

Esityksen kaikkien diojen suunnan muuttaminen

Voit helposti muuttaa koko diasarjan diojen suuntaa vaakasuuntaisesta pystysuuntaiseksi tai päinvastoin.

 1. Paina Normaali-näkymässä Alt + G, S. Kuulet: ”<Dian koko -valikkoluettelon ensimmäinen kohde>, valikko.” JAWSissa kuulet viestin: ”Alempi valintanauha, mukautetun ryhmän ruutu.”

 2. Paina sitten nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet viestin: ”Mukautettu dian koko, valikkokohde.” JAWSissa kuulet viestin: ”Valikko, poistutaan valikosta, mukautettu dian koko piste piste piste.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Enter, dia <nykyisen dian numero ja sen sijainti luettelossa>, valittu.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, poistutaan valikosta, dian koko, dian koko, dian koko yhdistelmäruudussa.” Dian koko -ikkuna avautuu.

 3. Paina Dian koko -ikkunassa sarkainta, kunnes kuulet ”Valittu, vaaka, valintanappi, Alt + L” tai ”Valittu, pysty, valintanappi, Alt + P.”

  JAWSissa kuulet viestin: ”Suunta, diat, <nykyinen valittu vaihtoehto>, valintanappi valittuna.” Paina JAWSissa nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet vaihtoehdon, jonka haluat valita.

  Vihje: Jos haluat Lukijassa kuulla ja selata vaihtoehtoja Dian koko -ikkunassa, voit myös painaa näppäinyhdistelmää Caps Lock + nuoli ylös tai nuoli alas.

 4. Kun olet valmis valintasi osalta, paina Sarkainta, kunnes kuulet: ”OK-painike.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Microsoft PowerPoint -ikkuna, painike.” JAWSissa kuulet viestin: ”Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint -painike.” Vahvistusikkuna avautuu.

 5. Tee Microsoft PowerPoint -ikkunassa jokin seuraavista:

  • Paina Sarkainta sisällön koon suurentamiseksi, kunnes kuulet: ”Suurenna.” JAWSissa kuulet viestin: ”Suurenna-painike.” Jos sinulla on paljon sisältöä diassa, kaikki teksti ei välttämättä mahdu diaan tätä asetusta käytettäessä.

  • Paina Sarkainta sisällön sovittamiseksi niin, että se mahtuu diaan, kunnes kuulet: ”Varmista sovitus.” JAWSissa kuulet viestin: ”Varmista sovitus -painike.” Tämä vaihtoehto saattaa muuttaa sisältöäsi pienempään fonttikokoon, jotta kaikki mahtuu diaan. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Enter. Dia, <käytettävien diojen lukumäärä ja nykyisen dian sijainti luettelossa>.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, ei valintaa.”

   Kohdistus siirtyy pikkukuvaruutuun.

Diojen koon muuttaminen

Dian koon muuttamiseksi voit valita kahdesta oletuskokovaihtoehdosta, vakio (4:3) ja laajakuva (16:9), tai voit mukauttaa diojen kokoa.

Dian koon muuttaminen laajakuvasta vakioksi tai päinvastoin

 1. Paina Normaali-näkymässä Alt + G, S. Kuulet: ”<Ensimmäinen kohde Dian koko -valikkoluettelossa>, valikko.” JAWSissa kuulet viestin: ”Alempi valintanauha, mukautetun ryhmän ruutu.”

 2. Tee Dian koko -ikkunassa jokin seuraavista:

  • Valitse vakiokoko valikkoluettelosta painamalla nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet: ”Vakio, neljä kaksoispiste kolme, yksi kahdesta.” JAWSissa kuulet viestin: ”Vakio, vasen ylätaso, neljä kaksoispiste kolme oikea ylätaso, yksi kahdesta.”

  • Valitse laajakuvakoko valikkoluettelosta painamalla nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet: ”Laajakuva.”

 3. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Microsoft PowerPoint -ikkuna, painike.” JAWSissa kuulet viestin: ”Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint -painike.” Vahvistusikkuna avautuu.

 4. Tee Microsoft PowerPoint -ikkunassa jokin seuraavista:

  • Paina Sarkainta sisällön koon suurentamiseksi, kunnes kuulet: ”Suurenna.” JAWSissa kuulet viestin: ”Suurenna-painike.” Jos sinulla on paljon sisältöä diassa, kaikki teksti ei välttämättä mahdu diaan tätä asetusta käytettäessä.

  • Paina Sarkainta sisällön sovittamiseksi niin, että se mahtuu diaan, kunnes kuulet: ”Varmista sovitus.” JAWSissa kuulet viestin: ”Varmista sovitus -painike.” Tämä vaihtoehto saattaa muuttaa sisältöäsi pienempään fonttikokoon, jotta kaikki mahtuu diaan. Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Enter. Dia, <käytettävien diojen lukumäärä ja nykyisen dian sijainti luettelossa>.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, ei valintaa.” Kohdistus siirtyy pikkukuvaruutuun.

Diojen koon mukauttaminen

Voit muuttaa diojen kooksi mukautetut mitat erilaisia näyttö- tai paperikokoja varten.

 1. Paina Normaali-näkymässä Alt + G, S. Kuulet: ”<Ensimmäinen kohde Dian koko -valikkoluettelossa>, valikko.” JAWSissa kuulet viestin: ”Alempi valintanauha, mukautetun ryhmän ruutu.”

 2. Paina Dian koko -valikossa nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet: ”Mukautettu dian koko.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet: ”<Nykyisen dian numero ja sen sijainti luettelossa>, valittu.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, poistutaan valikosta, dian koko, dian koko, dian koko yhdistelmäruudussa.” Dian koko -ikkuna avautuu.

 3. Jos haluat muuttaa diojen kokoa, valitse Dian koko -ikkunassa joko esityksen kohdemuoto tai aseta esityksen korkeus, leveys ja suunta:

  • Valitse esityksen kohdemuoto painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet: ”Diojen koko sovitettu kohteelle.” JAWSissa kuulet viestin: ”Dian koko sovitettu kohteelle, yhdistelmäruutu, <nykyinen valinta>.” Paina nuolinäppäintä alas pudotusvalikon laajentamiseksi. Paina valikossa nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet vaihtoehdon, jonka haluat valita. Paina sitten Enter-näppäintä.

  • Voit määrittää leveyden, korkeuden ja suunnan seuraavasti:

   • Voit muuttaa dian leveyttä painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet: ”Leveys.” JAWSissa kuulet viestin: ”Leveys, muokkaa, askellusruutu.” Paina nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet arvon, jonka haluat valita tai vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa arvon.

   • Voit muuttaa dian korkeutta painamalla Sarkainta, kunnes kuulet: ”Korkeus.” JAWSissa kuulet viestin: ”Korkeus, muokkaa, askellusruutu.” Paina nuolinäppäintä ylös tai alas, kunnes kuulet arvon, jonka haluat valita tai vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa arvon.

   • Voit määrittää suunnan painamalla Sarkainta, kunnes kuulet: ”Pysty-valintanappi, Alt + P” tai ”Vaaka-valintanappi, Alt + L”. JAWSissa kuulet viestin: ”Suunta, diat, <nykyinen valinta>, valintanappi.” Voit muuttaa valintaa, painamalla nuolinäppäimiä ylös tai alas.

  Vihje: Jos haluat Lukijassa kuulla ja selata vaihtoehtoja Dian koko -ikkunassa, voit myös painaa näppäinyhdistelmää Caps Lock + nuoli ylös tai nuoli alas.

 4. Kun olet valmis valintasi osalta, paina Sarkainta, kunnes kuulet: ”OK-painike.” Paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Microsoft PowerPoint -ikkuna, painike.” JAWSissa kuulet viestin: ”Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint -painike.” Vahvistusikkuna avautuu.

 5. Tee Microsoft PowerPoint -ikkunassa jokin seuraavista:

  • Suurenna sisällön kokoa painamalla Sarkainta, kunnes kuulet ”Suurenna”. JAWSissa kuulet: ”Suurenna-painike.” Jos sinulla on paljon sisältöä diassa, kaikki teksti ei välttämättä mahdu diaan tätä asetusta käytettäessä.

  • Paina Sarkainta sisällön sovittamiseksi niin, että se mahtuu uuteen diaan, kunnes kuulet: ”Varmista sovitus.” JAWSissa kuulet viestin: ”Varmista sovitus -painike.” Tämä vaihtoehto saattaa muuttaa sisältöäsi pienempään fonttikokoon, jotta kaikki mahtuu diaan.

 6. Paina Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Enter. Diat, <käytettävien diojen lukumäärä ja nykyisen dian sijainti luettelossa>.” JAWSissa kuulet viestin: ”Enter, ei valintaa.” Kohdistus siirtyy pikkukuvaruutuun.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Kuvien ja taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Voit lisätä, poistaa ja järjestää esityksen dioja käyttämällä PowerPoint 2016 for Mac -ohjelmaa näppäimistön ja Mac OS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muuttaa diojen kokoa ja suuntaa.

Seuraavat tehtävät suoritetaan PowerPointin Normaali-näkymässä. Siirry Normaali-näkymään painamalla näppäinyhdistelmää Komento + 1.

Huomautukset: 

Sisältö

Uuden dian lisääminen

Voit helposti lisätä uusia dioja esitykseen joko nykyisen dian asettelun perusteella tai uuden mallin asettelun mukaan.

Uuden dian lisääminen nykyisen dian perusteella

 1. Voit lisätä PowerPoint-diapinoon uuden dian edellisen dian asettelun perusteella painamalla näppäinyhdistelmää Komento + Vaihto + N. VoiceOver sanoo ”Uusi dia”, ja dia lisätään.

  Vihje: Voit kopioida nykyisen dian painamalla näppäinyhdistelmää Komento + Vaihto + D.

Uuden dian lisääminen mallin asettelun perusteella

 1. Paina Normaali-näkymässä F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Pääset välilehteen, joka on parhaillaan valittuna. Paina tarvittaessa vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet VoiceOverin ilmoittavan Aloitus-välilehden. Valitse välilehti painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 2. Paina Aloitus-välilehdessä alanuolinäppäintä kerran, jotta siirryt valintanauhaan.

 3. Siirry valintanauhaan painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli.

 4. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Uusi dia, valikkopainike.”

 5. Avaa valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + M. VoiceOver ilmoittaa: ”Uusi dia, ikkuna. Uusi dia, valikoima.”

 6. Siirry valikoimaan painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli.

 7. Voit siirtyä kohteissa painamalla nuolinäppäimiä. VoiceOver ilmoittaa kohteet, kun siirryt.

 8. Valitse asettelu painamalla Enter-näppäintä. Dia lisätään diapinoon.

Dian poistaminen

 1. Siirry Normaali-näkymään painamalla näppäinyhdistelmää Komento + 1.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Pikkukuvaruutu, luettelo, 1 kohde valittuna.”

 3. Siirry pikkukuvaruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli. VoiceOver ilmoittaa: ”Pikkukuvaruudussa, luettelo, 1 kohde valittuna.”

 4. Siirry dioissa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa diojen otsikot, kun siirryt.

 5. Kun olet diassa, jonka haluat poistaa, paina Delete-näppäintä. Dia poistetaan.

Diojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa diojen järjestystä leikkaamalla dian pois nykyisestä sijainnista ja liittämällä sen uuteen paikkaan.

 1. Paina Normaali-näkymässä F6-näppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Pikkukuvaruutu, luettelo, 1 kohde valittuna.”

 2. Siirry pikkukuvaruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli. VoiceOver ilmoittaa: ”Pikkukuvaruudussa, luettelo, 1 kohde valittuna.”

 3. Siirry dioissa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa diojen otsikot, kun siirryt.

 4. Kun olet diassa, jota haluat siirtää, leikkaa dia painamalla näppäinyhdistelmää Komento + X.

 5. Siirry dioissa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa diojen otsikot, kun siirryt.

 6. Kun olet diassa, jonka jälkeen haluat sijoittaa leikatun dian, liitä dia painamalla näppäinyhdistelmää Komento + V.

Diojen järjestäminen osiksi

Voit ryhmitellä diat osiksi, joista muodostuu järkeviä kokonaisuuksia. Jos esimerkiksi työskentelet muiden kanssa esityksen parissa, voit määrittää kullekin työtoverille oman osan työstettäväksi.

Osat ovat näkyvissä pikkukuvaruudussa Normaali-näkymässä ja Dialajittelu-näkymässä, ja VoiceOver ilmoittaa ne.

 1. Siirry Normaali-näkymän pikkukuvaruudussa osan ensimmäiseen diaan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Aloitus-välilehteen, paina vasenta nuolinäppäintä, kunnes pääset siihen. VoiceOver ilmoittaa: ”Aloitus, välilehti, yksi kahdeksasta.” Valitse välilehti painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 3. Siirry valintanauhaan painamalla alanuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa: ”Vieritysalue. Olet tällä hetkellä vieritysalueella.”

 4. Siirry valintanauhaan painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli. VoiceOver ilmoittaa: ”Vieritysalueella, <kohteiden määrä>, <sen painikkeen nimi, jossa kohdistus on>.”

 5. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Osa, valikkopainike.” Avaa valikko painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 6. Valitse Lisää osa -vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 7. Kirjoita osan nimi ja paina Enter-näppäintä. Osa näkyy nyt pikkukuvaruudussa ja VoiceOver lukee osan nimen, kun siirryt siihen pikkukuvaruudussa.

Diasarjan diojen suunnan muuttaminen

PowerPoint-diojen asettelut ovat automaattisesti vaakasuuntaisia. Voit kuitenkin muuttaa dian suunnan pystysuuntaiseksi ja päinvastoin.

 1. Paina Normaali-näkymässä F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Rakenne-välilehteen, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes pääset siihen. VoiceOver ilmoittaa: ”Rakenne, välilehti, kolme kahdeksasta.” Valitse välilehti painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 2. Paina Rakenne-välilehdessä sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Dian koko, valikkopainike.”

 3. Avaa valikko painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin. VoiceOver ilmoittaa: ”Painettuna Dian koko, valikkopainike. Olet tällä hetkellä valikoimassa.”

 4. Siirry valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli. VoiceOver ilmoittaa: ”Dian koko -kohdassa, valikoima, <valikon kohteiden määrä>, <tällä hetkellä valittu koko>.”

 5. Paina sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Sivun asetukset.”

 6. Paina Control + Optio + välilyöntinäppäin. Sivun asetukset -valintaikkuna avautuu.

 7. Paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes pääset haluamaasi suuntavaihtoehtoon, kuten ”Diat pystysuunnassa” tai ”Diat vaakasuunnassa”, ja valitse se painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 8. Paina sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletuspainike.” Paina painiketta painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 9. Jos nykyinen sisältö ei mahdu valittuun suuntaan, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa kysytään, miten haluat sovittaa sisällön valittuun suuntaan:

  • Pienennä sisällön kokoa painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Skaalaa alas, painike.” Tämä vaihtoehto muuttaa sisällön kokoa ja saattaa käyttää pienempää fonttikokoa, jotta kaikki mahtuu diaan.

  • Suurenna sisällön kokoa painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Skaalaa ylös, painike”. Jos sinulla on paljon sisältöä diassa, kaikki sisältö ei välttämättä mahdu diaan tätä asetusta käytettäessä.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

Diojen koon muuttaminen

Dian koon muuttamiseksi voit valita kahdesta oletusvaihtoehdosta, jotka ovat vakio (4:3) ja laajakuva (16:9), tai mukauttaa koon sopivaksi.

Muuttaminen laajakuvasta vakiokokoon tai päinvastoin

 1. Paina Normaali-näkymässä F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Rakenne-välilehteen, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes pääset siihen. VoiceOver ilmoittaa: ”Rakenne, välilehti, kolme kahdeksasta.” Valitse välilehti painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 2. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Dian koko, valikkopainike.”

 3. Avaa valikko painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin. VoiceOver ilmoittaa: ”Painettuna Dian koko, valikkopainike. Olet tällä hetkellä valikoimassa.”

 4. Siirry valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli. VoiceOver ilmoittaa: ”Dian koko -kohdassa, valikoima, <valikon kohteiden määrä>, <tällä hetkellä valittu koko>.”

 5. Siirry vaihtoehtojen välillä painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa vaihtoehdot, kun siirryt.

 6. Valitse koko painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 7. Jos muunnat pienempään kokoon, näkyviin voi tulla valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko sovittaa sisällön valittuun kokoon:

  • Pienennä sisällön kokoa painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Skaala, oletuspainike.” Tämä vaihtoehto muuttaa sisällön kokoa ja saattaa käyttää pienempää fonttikokoa, jotta kaikki mahtuu diaan.

  • Suurenna sisällön kokoa painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Älä skaalaa, painike”. Jos sinulla on paljon sisältöä diassa, kaikki sisältö ei välttämättä mahdu diaan tätä asetusta käytettäessä.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

Diojen koon mukauttaminen

 1. Paina Normaali-näkymässä F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Rakenne-välilehteen, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes pääset siihen. VoiceOver ilmoittaa: ”Rakenne, välilehti, kolme kahdeksasta.” Valitse välilehti painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 2. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Dian koko, valikkopainike.”

 3. Avaa valikko painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin. VoiceOver ilmoittaa: ”Painettuna Dian koko, valikkopainike. Olet tällä hetkellä valikoimassa.”

 4. Siirry valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + alanuoli.

 5. Paina sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Sivun asetukset.”

 6. Paina Control + Optio + välilyöntinäppäin. Sivun asetukset -valintaikkuna avautuu.

 7. Paina oikeaa nuolinäppäintä kahdesti. VoiceOver ilmoittaa valitun koon, kuten ”Laajakuva” tai ”Näytössä katseltava diaesitys (4:3)”.

 8. Näet vaihtoehdot painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 9. Siirry vaihtoehdoissa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. VoiceOver ilmoittaa ne, kun siirryt. Valitse jokin vaihtoehto painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 10. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”OK, oletuspainike.” Valitse painike painamalla Control + Optio + välilyöntinäppäin.

 11. Kun muunnat muuhun kokoon, näkyviin voi tulla valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko sovittaa sisällön valittuun kokoon:

  • Pienennä sisällön kokoa painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Skaalaa alas, painike.” Tämä vaihtoehto muuttaa sisällön kokoa ja saattaa käyttää pienempää fonttikokoa, jotta kaikki mahtuu diaan.

  • Suurenna sisällön kokoa painamalla sarkainta, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Skaalaa ylös, painike”. Jos sinulla on paljon sisältöä diassa, kaikki sisältö ei välttämättä mahdu diaan tätä asetusta käytettäessä.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Lisää PowerPointiin ääni tai video näytönlukuohjelman avulla

PowerPoint 2016 for Macin näppäinoikotiet

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit lisätä, poistaa ja järjestää esitysten dioja käyttämällä PowerPoint 2016 for iOS -ohjelmaa iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

Sisältö

Diojen lisääminen, järjestäminen ja poistaminen PowerPointissa

Voit helposti lisätä uusia dioja esitykseen joko nykyisen dian asettelun perusteella tai uuden mallin asettelun mukaan. Voit poistaa diat, joita et enää tarvitse. Voit myös muuttaa diojen järjestystä leikkaamalla dian pois nykyisestä sijainnista ja liittämällä sen uuteen paikkaan.

Uuden dian lisääminen

 1. Sipaise esityksessä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jota ennen haluat lisätä uuden dian. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi: ”Dia <dian numero> / <diojen kokonaismäärä>.”

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Valittu”.

 3. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Uusi dia -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Dia lisätään diapinoon.

 4. Jos haluat muuttaa lisätyn dian asettelua, tee sipaisu oikealle, kunnes kuulet viestin ”Asettelu-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Selaa mallien asetuksia sipaisemalla oikealle. VoiceOver ilmoittaa mallit, kun siirryt. Tällä hetkellä valittuna olevan asettelun kohdalla kuulet ”Valittu” ja asettelun nimen. Valitse malli kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Diojen järjestyksen muuttaminen

 1. Sipaise esityksessä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jonka haluat siirtää. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Valittu”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Kuulet viestin ”Näytä lisää kohteita, valikon vaihtoehto”. Pikavalikko avautuu.

 4. Sipaise pikavalikossa vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Leikkaa, valikon vaihtoehto”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jota ennen haluat siirtää leikatun dian. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Valittu”.

 6. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Kuulet viestin ”Valitse kaikki, valikon vaihtoehto”.

 7. Liitä dia sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Liitä, valikon vaihtoehto”, ja kaksoisnapauta näyttöä. Dia siirretään uuteen sijaintiin.

Dian poistaminen

 1. Sipaise esityksessä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jonka haluat poistaa. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin ”Valittu”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Kuulet viestin ”Näytä lisää kohteita, valikon vaihtoehto”.

 4. Kaksoisnapauta näyttöä ja sipaise sitten vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Poista, valikon vaihtoehto”.

 5. Poista dia kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Puhujan muistiinpanojen ja kommenttien lukeminen tai lisääminen esityksessä näytönlukuohjelmalla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Voit lisätä, poistaa ja järjestää esitysten dioja käyttämällä PowerPoint for Android -ohjelmaa Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

Sisältö

Diojen lisääminen, järjestäminen ja poistaminen PowerPointissa

Voit helposti lisätä uusia dioja esitykseen joko nykyisen dian asettelun perusteella tai uuden mallin asettelun mukaan. Voit poistaa diat, joita et enää tarvitse. Voit myös muuttaa diojen järjestystä leikkaamalla dian pois nykyisestä sijainnista ja liittämällä sen uuteen paikkaan.

Uuden dian lisääminen

 1. Sipaise esityksesi pikkukuvaruudussa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet dian, jota ennen haluat lisätä dian. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi ”Dia <dian numero>”.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä kahdella sormella. Dia on valittuna ja muokkausnäkymä avataan.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Takaisin-valitsin ei ole valittuna”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus siirtyy pikkukuvaruutuun.

 4. Sipaise vasemmalle kunnes kuulet ”Uusi dia -painike” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Dia lisätään diapinoon.

 5. Jos haluat muuttaa lisätyn dian asettelua dianmuokkausnäkymässä, sipaise oikealle kunnes kuulet viestin ”Asetteluvalikko” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Asettelu-valikossa voit selata mallivaihtoehtoja sipaisemalla oikealle. TalkBack ilmoittaa mallit sitä mukaa kun siirryt. Tällä hetkellä valittuna olevan asettelun kohdalla kuulet ”Valittu”. Valitse malli kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Diojen järjestyksen muuttaminen

 1. Sipaise esityksesi pikkukuvaruudussa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet dian, jota haluat siirtää. Diat kuulutetaan sitä mukaa kun siirryt.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Pikavalikko avautuu ja kuulet ”Muokkaa-painike”.

 3. Sipaise pikavalikossa oikealle, kunnes kuulet viestin ”Leikkaa-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jonka jälkeen haluat siirtää leikatun dian. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Muokkaa-painike”.

 5. Liitä dia sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Liitä-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Dia siirtyy uuteen paikkaan.

Dian poistaminen

 1. Sipaise esityksesi pikkukuvaruudussa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulutetaan dia, jota haluat poistaa. Diat kuulutetaan sitä mukaa kun siirryt.

 2. Avaa pikavalikko kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet ilmoituksen: ”Muokkaa-painike.”

 3. Sipaise pikavalikossa oikealle, kunnes kuulet viestin: ”Poista-painike.”

 4. Poista dia kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttötoimintojen avulla

Voit lisätä, poistaa ja järjestää esitysten dioja käyttämällä PowerPoint Mobile -ohjelmaa Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla.

Voit helposti lisätä uusia dioja esitykseen joko nykyisen dian asettelun perusteella tai uuden mallin asettelun mukaan. Voit poistaa diat, joita et enää tarvitse. Voit myös muuttaa diojen järjestystä leikkaamalla dian pois nykyisestä sijainnista ja liittämällä sen uuteen paikkaan.

Huomautukset: 

Sisältö

Uuden dian lisääminen

 1. Sipaise esityksesi pikkukuvaruudussa yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet viestin ”Kohteet”. Sipaise sitten oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet dian, jota ennen haluat lisätä dian. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi ”Dia <diaruutu>, <dian numero> / <diojen kokonaismäärä>”.

  Huomautus: Siirry muokkausnäkymästä pikkukuvaruutuun sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Edellinen-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus siirtyy valittuun diaan pikkukuvaruudussa.

 2. Valitse dia kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ”Uusi dia -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Dia lisätään diapinoon.

 4. Jos haluat muuttaa lisätyn dian asettelua, valitse dia ja sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Muokkaa-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Dia avautuu muokkausnäkymässä. Sipaise dian muokkausnäkymässä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Asettelu-painike kutistettu”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Selaa mallien asetuksia Asettelu-valikossa sipaisemalla oikealle. Lukija ilmoittaa mallit, kun siirryt. Tällä hetkellä valittuna olevan asettelun kohdalla kuulet ”Valittu” ja asettelun nimen. Valitse malli kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Diojen järjestyksen muuttaminen

 1. Sipaise esityksesi pikkukuvaruudussa yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet viestin ”Kohteet”. Sipaise sitten oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jonka haluat siirtää. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Pikavalikko avautuu ja kuulet ”Mukautettu”.

 3. Sipaise pikavalikossa oikealle, kunnes kuulet viestin ”Leikkaa-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jonka jälkeen haluat siirtää leikatun dian. Kaksoisnapauta sitten näyttöä, jolloin pikavalikko avautuu. Kuulet viestin ”Mukautettu”.

 5. Liitä dia sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Liitä-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Dia siirtyy uuteen paikkaan.

Dian poistaminen

 1. Sipaise esityksesi pikkukuvaruudussa yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet viestin ”Kohteet”. Sipaise sitten oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet sen dian, jonka haluat poistaa. Diat ilmoitetaan siirtyessäsi.

 2. Avaa pikavalikko kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin ”Mukautettu”.

 3. Sipaise pikavalikossa oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista-painike.”

 4. Poista dia kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Esitysten tulostaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Opi siirtymään PowerPointissa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Voit lisätä, poistaa ja järjestää esitysten dioja käyttämällä PowerPoint Online -ohjelmaa näppäimistön ja Windowsin oman Lukija-näytönlukuohjelman avulla.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Office Onlinessa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Office 365 -ominaisuuksia julkaistaan Office 365 -tilaajille asteittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Lisätietoja uusien ominaisuuksien saamisesta nopeammin on artikkelissa Milloin saan uusimmat ominaisuudet käyttööni Office 365:n Office 2016:ssa?.

 • Katso tietoja pikanäppäimistä artikkelista Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa.

 • Tässä ohjeaiheessa oletetaan, että käytät Windowsin omaa Lukija-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja Lukijan käytöstä on artikkelissa Lukijan käytön aloittaminen.

 • Tässä artikkelissa käsitellään myös JAWS-toiminnon käyttöä. Lisätietoja JAWS for Windowsista on JAWS for Windowsin pikaoppaassa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät tätä sovellusta PC-tietokoneen kanssa. Jotkin siirtymis- ja eletoiminnot voivat olla erilaisia Windows-puhelimessa tai -tabletissa.

 • Kun käytössäsi on PowerPoint Online, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. PowerPoint Online toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa PowerPoint Online).

Sisältö

Uuden dian lisääminen

Voit lisätä uusia dioja esitykseen joko nykyisen dian asettelun perusteella tai toisen asettelun mukaan.

 1. Painele Muokkausnäkymässä (PowerPoint Online) näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes pääset välilehteen. Lukija ilmoittaa valittuna olevan välilehden, esimerkiksi ”valittu, aloitus, H-välilehti, kohde”, kun Aloitus-välilehti on valittuna. JAWS ilmoittaa esimerkiksi: ”Aloitus, H-välilehti, valittu.”

  Vihje: Kun avaat PowerPoint Online-esityksen, se avautuu Lukunäkymään. Jos haluat vaihtaa sen Muokkausnäkymäksi, painele näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes kuulet ”Muokkaa esitystä”. Avaa valikko painamalla Enter-näppäintä. Paina sitten kerran alanuolinäppäintä. Kuulet ”Muokkaa selaimessa”. Avaa esitys Muokkausnäkymässä painamalla Enter.

 2. Paina NLisää-välilehden avaamiseksi ja paina sitten SI, niin Uusi dia -valintaikkuna avautuu.

 3. Valintaikkunassa on valittuna nykyiseen diaan perustuva asettelu. Siirry muihin asetteluihin nuolinäppäimillä.

 4. Valitse ja lisää uusi asetteluun perustuva dia painamalla Enter halutun asettelun kohdalla.

Diojen järjestyksen muuttaminen

Voit siirtää dioja muuttaaksesi niiden järjestystä esityksessä.

 1. Painele Muokkausnäkymässä näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes pääset pikkukuvaruutuun. Kun pääset pikkukuvaruutuun asti, Lukija ilmoittaa nykyisen dian numeron ja otsikon. JAWS ilmoittaa: ”Diapaneeli.”

 2. Paina ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet sen dian numeron, jota haluat siirtää.

 3. Siirrä diaa esityksen alkua kohti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + ylänuoli. Dia siirtyy yhden askelen ylöspäin.

  Siirrä dia esityksen loppua kohti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + alanuoli. Dia siirtyy yhden askelen alaspäin.

  Kun haluat siirtää dian esityksen ensimmäiseksi, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + vaihto + ylänuoli. Kun haluat siirtää dian esityksen viimeiseksi, paina näppäinyhdistelmää Ctrl + vaihto + alanuoli.

Diojen poistaminen

 1. Painele Muokkausnäkymässä näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes pääset pikkukuvaruutuun. Kun pääset pikkukuvaruutuun asti, Lukija ilmoittaa nykyisen dian numeron ja otsikon. JAWS ilmoittaa: ”Diapaneeli.”

 2. Paina ylä- tai alanuolinäppäimiä, kunnes kuulet sen dian numeron, jonka haluat poistaa.

 3. Paina Delete-näppäintä.

  Vihje: Voit perua poistamisen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + Z.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Pikanäppäinten käyttäminen esitystä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen esityksen aikana

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on toimintarajoite tai helppokäyttöisyyteen liittyviä kysymyksiä, saat teknistä apua ottamalla yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on saanut koulutusta monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käytöstä. Saat heiltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustolla.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×