Näytönlukuohjelman käyttäminen SharePoint Onlinessa luodun blogin kanssa

Tässä artikkelissa käydään läpi näytönlukuohjelman käyttöä koskevat perusasiat blogissa, joka on luotu SharePoint Onlinessa. SharePoint Onlinessa oleva blogi on erinomainen työkalu esimerkiksi yrityksen uutisista ja tapahtumista ilmoittamiseen tai ideoiden, havaintojen ja kokemusten jakamiseen tiimissä tai organisaatiossa. Tavanomaisessa blogisisällössä liikkuminen on helppoa. Voit esimerkiksi kuunnella koko viestin, kommentoida tai tykätä blogikirjoituksista ja etsiä sisältöä käyttämällä pelkkiä pikanäppäimiä.

Huomautukset: 

 • Lue lisätietoja PowerPoint Onlinen pikanäppäimistä.

 • SharePoint Online on verkkopohjainen sovellus, joten pikanäppäimet ja siirtymiset saattavat poiketa paikallisesta tuotteesta (SharePoint Server). Lue lisätietoja SharePoint Onlinen helppokäyttötoiminnoista.

 • Lisätietoja helppokäyttöisten blogien luomisesta SharePoint Onlinessa on artikkelissa SharePoint Online -blogin muuttaminen helppokäyttöiseksi.

Tämän artikkelin sisältö

Käytön aloittaminen: blogin sarkainjärjestys ja oletussisältö

Kun tekijä luo blogin SharePoint Onlinessa, hän käyttää yleensä Blogi-mallia. Se lisää blogiin oletussisällön (verkko-osina) sekä seuraavat oletusarvoiset verkkosivut:

 • blogin aloitussivu

 • sivu jokaiselle blogikirjoitukselle

 • sivu jokaiselle blogiluokalle

 • sivu jokaisen kuukauden blogiarkistolle

Oletussivujen sarkainjärjestys

Seuraavissa osioissa kuvataan jokaisen verkkosivun sarkainjärjestys. Sarkainjärjestyksen tietäminen helpottaa kullakin sivulla liikkumista.

Blogin sivujen sarkainjärjestys

Jokaisella sivulla on seuraava oletussisältö, joka luetellaan sarkainjärjestyksessä:

 1. blogin aloitussivulle johtava oletuskuva

 2. blogin aloitussivulle johtava Aloitussivu-linkki

 3. Etsi tästä sivustosta -ruutu

 4. Luokat-luettelo: tämä sisältää linkit Tapahtumat-, Ideat- ja Mielipiteet-luokkiin sekä blogin tekijälle vielä Lisää luokka-linkin

 5. Arkistot-luettelo järjestettynä kuukauden mukaan ja linkki vanhoihin viesteihin.

Aloitussivu

Aloitussivulla luetellaan kaikki blogikirjoitukset laskevassa aikajärjestyksessä. Jokaisen viestin sisältö:

 • Otsikko, tekijän nimi ja blogin luokkaluettelo

 • Kommentit-linkki

 • Tykkää- ja Älä tykkää -linkit

 • Lähetä linkki sähköpostitse

 • (Vain tekijä) Lisää-painike, joka sisältää Muokkaa-linkin.

 • RSS-syöte-linkki

 • Ilmoita-linkki

Blogikirjoituksen verkkosivu

Tämä luettelo sisältää blogikirjoituksen verkkosivun sarkainjärjestyksen:

 • blogikirjoituksen otsikko

 • blogin tekijän nimi

 • Niiden luokkien nimet, joihin blogikirjoitus kuuluu

 • Tykkää-linkki tai Älä tykkää -linkki

 • Kommentti-linkki

 • Lisää-luettelo, jossa on linkki Lähetä linkki sähköpostitse. Jos olet blogin kirjoittaja, Lisää-luettelo sisältää seuraavat linkit: Lähetä linkki sähköpostitse ja Muokkaa-linkki (blogikirjoituksen muokkaamista varten)

 • Lisää kommentti -tekstiruutu, johon voit kirjoittaa kommentin

 • Julkaise-painike (kommentin julkaisemista varten)

 • kaikki blogin kommentit.

Luokkasivu

Tällä sivulla luetellaan kaikki luokan blogikirjoitukset. Jokaisessa kirjoituksessa näkyy blogikirjoituksen otsikko, blogin tekijän nimi ja niiden luokkien nimet, joihin blogikirjoitus kuuluu.

Kuukausittainen blogin arkistosivu

Tällä sivulla näkyvät kaikki kuukauden blogikirjoitukset. Jokaisessa kirjoituksessa näkyy blogikirjoituksen otsikko, blogin tekijän nimi ja niiden luokkien nimet, joihin blogikirjoitus kuuluu.

Työkalut blogien tekijöille

Jos olet käyttämäsi blogin tekijä, tekijälle tarkoitetut elementit näkyvät blogin jokaisella verkkosivulla viimeisen blogikirjoituksen elementtien jälkeen. Blogityökalut-luettelo sisältää seuraavat linkit:

 • Luo kirjoitus

 • Hallitse kirjoituksia

 • Hallitse kommentteja

 • Hallitse luokkia

 • Käynnistä blogisovellus

 • Valitse kirjoituksen asettelu -ruutu (Perus, Kehystetty ja Sitoutuva).

Siirtyminen SharePoint Onlinen blogissa

 • Siirtymislinkit

  Jos haluat siirtyä suoraan blogisivun siirtymislinkkeihin ja valita niitä, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Skip ribbon commands, Link”. Paina Enter-näppäintä.

 • Pääsisältö

  Jos haluat siirtyä suoraan blogisivun pääsisältöön, paina heti sivun avaamisen jälkeen sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Skip to main content link”. Paina Enter-näppäintä.

 • Jokainen sivun elementti

  Jos haluat siirtyä sivun elementistä seuraavaan, paina sarkainta. Voit siirtyä takaisin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+sarkain. Kun kohdistus siirtyy elementistä toiseen, kuulet elementin nimen.

 • Blogin aloitussivu

  Siirry ja valitse blogin aloitussivun Aloitussivu-linkki painamalla näppäinyhdistelmää Alt+1. Kuulet viestin ”Home, Currently selected.” Paina Enter-näppäintä.

 • Aloitussivulla olevat blogikirjoitukset

  Jos haluat siirtyä blogikirjoituksesta toiseen aloitussivulla, selaa sarkaimella jokaisen kirjoituksen tietoelementit (kuten otsikko, luokat ja kommentit). Kun kohdistus siirtyy kirjoituksen otsikon kohdalle, kuulet kirjoituksen nimen ja sen jälkeen viestin ”Heading level one, Link”. Kun kohdistus siirtyy kirjoituksen muihin elementteihin, kuulet elementin nimen ja viestin ”Link”. Valitse jokin kirjoituksen elementeistä painamalla Enter-näppäintä.

  Vihjeitä: 

  • Kun kohdistus siirtyy blogikirjoituksen Kommentit-linkkiin, kuulet viestin ”Comments, Link” lisäksi kirjoituksessa olevien kommenttien kokonaismäärän.

  • Jos haluat selvittää, mitkä tietoelementit sisältyvät kaikkiin blogikirjoituksiin, siirry tämän artikkelin kohtaan Käytön aloittaminen: blogin sarkainjärjestys ja oletussisältö.

 • Tietyn luokan blogikirjoitukset

  Oletusarvoisesti blogisivun sarkainjärjestyksessä Luokat-luettelo on Etsi-painikkeen jälkeen. Kun siirryt sarkaimella Etsi-painikkeeseen, kuulet viestin ”Search button”. Jos painat sarkainta uudelleen, kohdistus siirtyy Luokat-luettelossa oleviin linkkeihin. Kuulet jokaisen luokan jälkeen viestin ”Link”. Valitse luokka painamalla Enter-näppäintä.

 • Tietyn kuukauden blogikirjoitukset

  Oletusarvoisesti blogisivun sarkainjärjestyksessä Arkistot-luettelo on Luokat-luettelon viimeisen luokan jälkeen (tai Lisää luokka -kohdan jälkeen, jos olet blogin tekijä). Kun kohdistus siirtyy viimeiseen luokkaan, kuulet luokan nimen ja viestin ”Link”. Jos siirryt sarkaimella eteenpäin, kohdistus siirtyy Arkistot-luettelossa oleviin linkkeihin. Kuulet viestin ”Archives, Link”. Kun siirryt sarkaimella kunkin kuukauden kohdalle luettelossa, kuulet kuukauden nimen ja viestin ”Link”. Arkistot-luettelon viimeinen linkki on Vanhemmat merkinnät. Kun kohdistus siirtyy Vanhemmat merkinnät -kohtaan, kuulet viestin ”Older Posts, Link”. Valitse kuukausi painamalla Enter-näppäintä.

Blogin yleiset toiminnot

Blogikirjoituksen ja sen kommenttien kuuleminen

 1. Siirrä kohdistus aloitussivulla, luokkasivulla tai blogin arkistosivulla avattavan blogikirjoituksen otsikkoon. Kuulet kirjoituksen otsikon ja viestin ”Heading level one, Link”.

 2. Paina Enter-näppäintä. Kun blogikirjoitus avautuu omalla sivulla, kuulet blogikirjoituksen otsikon, blogin tekijän nimen, kirjoituksen sisällön, jokaisen kirjoitukseen lisätyn kommentin ja kommentin lähettäneen henkilön nimen sekä verkkosivun kaikkien elementtien nimet.

Blogikirjoituksen kommentoiminen

 1. Siirrä kohdistus kommentoitavan blogikirjoituksen otsikkoon. Kuulet kirjoituksen otsikon ja viestin ”Heading level one, Link”.

 2. Voit siirtää kohdistuksen kirjoituksen Lisää kommentti -tekstiruutuun jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Jos olet blogin aloitussivulla, paina sarkainta, kunnes kohdistus siirtyy Kommentit-linkkiin. Kuulet blogikirjoituksen kommenttien kokonaismäärän ja viestin ”Comments, Link”. Paina Enter-näppäintä. Kirjoituksen oma sivu avautuu. Paina sarkainta, kunnes kohdistus siirtyy Lisää kommentti -tekstiruutuun. Kuulet viestin ”Edit, Type text”.

  • Jos olet jo kirjoituksen omalla sivulla, paina sarkainta, kunnes kohdistus siirtyy Kommentti-linkkiin. Kuulet viestin ”Comment, Link”. Paina Enter-näppäintä. Kun kohdistus siirtyy kirjoituksen Lisää kommentti -tekstiruutuun, kuulet viestin ”Edit, Type text”.

 3. Kirjoita kommenttisi.

 4. Julkaise kommenttisi painamalla sarkainta. Kun kohdistus siirtyy Julkaise-painikkeeseen, kuulet viestin ”Post, Button”. Paina Enter-näppäintä.

Blogikirjoituksesta tykkääminen

 1. Siirrä kohdistus blogin aloitussivulla tai kirjoituksen omalla sivulla tykättävän blogikirjoituksen otsikkoon. Kuulet kirjoituksen otsikon ja viestin ”Heading level one, Link”.

 2. Paina sarkainta, kunnes kohdistus siirtyy Tykkää-linkkiin ja kuulet viestin ”Like, Link”. Paina Enter-näppäintä. Kuulet kirjoituksen tykkäysten määrän ja viestin ”Unlike”. Älä tykkää -linkki on lisätty siltä varalta, että mielipiteesi muuttuu. (Jos et enää halua tykätä kirjoituksesta, valitse Älä tykkää -linkki ja paina sitten Enter-näppäintä.)

Sisällön etsiminen

 1. Siirrä kohdistus Etsi tästä sivustosta -tekstiruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S. Kuulet viestin ”Search this site, Type text”.

 2. Kirjoita tekstisi ja paina sitten Enter-näppäintä. Kun kohdistus siirtyy hakutulokset sisältävälle uudelle sivulle (joka avautuu samassa välilehdessä), kuulet hakutulokset.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet haluamasi tuloksen otsikon, ja paina sitten Enter-näppäintä.

Blogin seuraaminen

 • Kun olet avannut SharePoint Onlinessa luodun blogin selaimessa, kohdistus siirtyy verkkosivuun, joka on avoinna selaimen välilehdessä. Kuulet välilehden nimen ja käyttämäsi selainversion nimen.

 • Voit siirtää kohdistuksen jokaisen SharePoint Onlinessa luodun blogin yläosassa olevaan Seuraa-painikkeeseen painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Follow this site and get back to it easily from your sites page”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tämä lisää linkin blogiin Sivustot-sivulle kohtaan Omat seurattavat sivustot.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×