Muotojen yhdistäminen automaattisesti tai yhdistämistyökalulla

Pikavalikoima

 1. Vedä aloitusmuoto sivulle Muodot-ikkunasta, jos sivulla ei ole vielä muotoja.

 2. Pidä osoitinta aloitusmuodon päällä, kunnes automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin muodon ympärille.

 3. Pidä osoitinta sen nuolen päällä, joka osoittaa suuntaan, johon haluat lisätä muodon.

  Näkyviin tulee pikavalikoima, jossa on neljä ensimmäistä Pikamuodot-kaavaimen pikamuotoa. Sivulla näkyy kaavaimesta valitun muodon reaaliaikainen esikatselu.

 4. Näet kustakin muodosta reaaliaikaisen esikatselun siirtämällä osoittimen pikavalikoiman kunkin muodon päälle.

 5. Napsauta muoto, jonka haluat lisätä.

Jos haluat lisätä jonkin toisen muodon, siirrä osoitin pois automaattisen yhdistämisen nuolen päältä, jolloin esikatselut katoavat. Sitten voit vetää haluamasi muodon Muodot-ikkunasta.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Kaavaimen pikamuotojen muuttaminen.

Avaa kaavain ja vedä pikamuodot haluamaasi järjestykseen. Voit vetää muotoja Pikamuodot-alueeseen ja pois siitä.

Pikavalikoimassa näkyvien muotojen muuttaminen.

Valitse Pikamuodot-kaavaimen Pikamuodot-ryhmästä muoto, jonka haluat näkyvän pikavalikoimassa. Ryhmä ja valitut muodot tulevat näkyviin pikavalikoimassa.

Kaavaimen, jossa haluamasi muodot ovat ensimmäisenä, voi myös vetää ja pudottaa Pikamuodot-otsikkorivin alapuolelle. Voit muuttaa muiden kaavainten järjestystä vetämällä niitä ylös tai alas Muodot-ikkunassa, jolloin ne näkyvät Pikamuodot-kaavaimessa samassa järjestyksessä.

Sivulla olevien muotojen yhdistäminen

Muotojen automaattinen yhdistäminen

 1. Pidä osoitinta muodon yläpuolella, kunnes automaattisen yhdistämisen nuolet tulevat näkyviin muodon ympärille.

 2. Napsauta ja vedä yhdistin automaattisen yhdistämisen nuolesta toiseen muotoon. Jos haluat luoda dynaamisen yhteyden, pudota yhdistin keskelle muotoa. Jos haluat luoda pistemäisen yhteyden, pudota yhdistin johonkin tiettyyn yhdistämispisteeseen.

  Muodon reaaliaikainen esikatselu tulee näkyviin, kun pidät osoitinta sinisen nuolen päällä. Voit myös jättää muodon huomiotta, sillä se katoaa, kun siirrät osoittimen pois nuolen päältä.

Muotojen yhdistäminen yhdistämistyökalulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Yhdistin.

 2. Napsauta muotoa ja vedä yhdistin toiseen muotoon.

 3. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Kohdistintyökalu.

Jos haluat, että yhdistin säilyy liimattuna tiettyyn kohtaan muotoa, vedä yhteys ensimmäisen muodon yhteyspisteestä toisen muodon yhteyspisteeseen. Yhdistimen päätepisteet muuttuvat punaisiksi, kun muodot on yhdistetty. Tällaista yhteyttä kutsutaan pisteyhteydeksi.

Jos haluat sallia yhdistimen liikkumisen muotoa siirrettäessä, pidä yhdistämistyökalua ensimmäisen muodon keskiosan päällä, kunnes muodon ympärille ilmestyy punainen kehys. Pidä hiiren painiketta alhaalla ja vedä yhteys toisen muodon keskelle. Kun toisen muodon ympärille tulee punainen kehys, vapauta hiiren painike. Tällaista yhteyttä kutsutaan pisteyhteydeksi.

Pikatehtävät

Tehtävä

Toiminto

Yhdistimen tyypin muuttaminen suorakulmaiseksi, suoraksi tai kaarevaksi.

Napsauta yhdistintä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta yhdistimen tyyppi.

Muotojen tasaaminen ja välistäminen siten, että yhdistimet asettuvat siististi.

Valitse kaikki tasattavat muodot ja valitse sitten Aloitus-välilehdestä Automaattinen tasaus ja välistys. Voit valita useita muotoja pitämällä CTRL-näppäimen painettuna ja napsauttamalla kutakin muotoa tai käyttämällä jotakin Aloitus-välilehden Valitse-vaihtoehtoa.

Yhteyden muuttaminen pisteyhteydestä dynaamiseksi ja dynaamisesta pisteyhteydeksi.

Valitse yhdistin ja vedä sen päätepistettä poispäin muodosta. Pudota yhdistin tiettyyn pisteeseen pisteyhteyden luomista varten tai muodon keskelle dynaamista yhteyttä varten.

Automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit ottaa automaattisen yhdistämisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä joko kaikissa Visio-piirustuksissa tai vain aktiivisena olevassa piirustuksessa.

Automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä aktiivisessa kaaviossa

 • Valitse Näytä-välilehden Visuaaliset apuvälineet -ryhmästä Automaattinen yhdistäminen -valintaruutu tai poista sen valinta.

Jos Automaattinen yhdistäminen -valintaruutu ei ole käytettävissä, tarkista seuraavasti, onko automaattinen yhdistäminen poistettu käytöstä kaikissa kaavioissa.

Automaattisen yhdistämisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä kaikissa kaavioissa

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse sivupalkista Asetukset.

 3. Valitse sivupalkista Lisäasetukset.

 4. Valitse Muokkausasetukset-kohdasta Ota käyttöön automaattinen yhdistäminen -valintaruutu, jolloin automaattinen yhdistäminen tulee käyttöön. Poista valinta, jos haluat poistaa automaattisen yhdistämisen käytöstä.

Käyttö: Visio 2013, Visio 2016 PreviewOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli