Muotojen, tekstiruutujen ja WordArt-objektien käsittelyn pikanäppäimet

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Tässä artikkelissa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden mukaiset näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen painamista samanaikaisesti, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Katso pikanäppäimet SmartArt-grafiikkaobjektien käsitteleminen, SmartArt-grafiikkaobjektien pikanäppäimet.

Saat tietoja kunkin ohjelman lisäpikanäppäimistä Katso myös -osan linkeistä.

Käyttämäsi Office-ohjelma:

PowerPointin

Word

PowerPoint

Toimet:

Paina:

Valitse objekti (teksti valittuna objektin sisällä).

ESC

Valitse objekti (objekti valittuna).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitse objektin sisällä oleva teksti (objekti valittuna).

ENTER

Valitse kaikki objektit (objekti valittuna)

CTRL+A

Valitse objekti, joka on muiden objektien alla ja selaa objektipinoa eteenpäin.

Paina SARKAINTA, kun olet valinnut ylimmän objektin

Valitse objekti, joka on muiden objektien alla ja selaa objektipinoa taaksepäin.

Paina VAIHTO+SARKAINTA, kun olet valinnut ylimmän objektin

Valitsee useita muotoja.

Pidä OHJAUSOBJEKTI, kun valitset muotoja

Valitsee useita tekstiä sisältäviä muotoja.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun valitset muotoja

Avaa tai sulje Valintaruutu.

ALT+F10

Leikkaa valittu objekti.

CTRL+X

Kopioi valittu objekti.

CTRL+C

Liitä leikattu tai kopioitu objekti.

CTRL+V

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Liitä määräten.

CTRL+ALT+V

Ryhmitä muotoja, kuvia tai WordArt-objekteja.

CTRL+G, kun olet valinnut ryhmiteltävät kohteet.

Poista muotojen, kuvien tai WordArt-objektien ryhmittely.

CTRL+VAIHTO+G, kun olet valinnut purettavan ryhmän.

Näytä tai piilota ruudukko.

VAIHTO+F9

Näytä tai piilota apuviivat.

ALT+F9

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Kopioi muodon määritteet.

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

  Jos valitset muodon, johon on liitetty tekstiä, kopioit tekstin ulkoasun ja tyylin sekä muodon määritteet.

 2. Kopioi muodon määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.

 3. Valitse muoto tai objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina CTRL+VAIHTO+V.

Muokkaa linkitettyjä tai upotettuja objekteja.

 1. Painamalla SARKAINTA tai VAIHTO + SARKAIN, valitse objekti, jonka haluat.

 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.

 3. Paina ALAS-NUOLTA ja valitse < muuttujan > objektin, KIRJOITA tai OIKEA NUOLI avaimen toissijaisen valikon näkyviin, ja valitse sitten Muokkaa.

Lisää SmartArt-grafiikkaobjekti.

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse SmartArt-grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä SmartArt-grafiikka-asettelu nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Lisää tekstiruutu.

 1. Paina ja vapauta ALT, N Lisää -välilehti.

 2. Siirry Tekstiruudunteksti -ryhmän nuolinäppäimillä.

  Jos olet ottanut Itä-Aasian kielituen käyttöön tietokoneessa, käytä nuolinäppäintä valitsemaan joko vaakasuora tekstiruutu tai pystysuuntainen tekstiruutu.

 3. Paina CTRL+ENTER.

 4. Kirjoita haluamasi teksti.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Paina ja vapauta ALT-näppäin ja paina sitten peräkkäin näppäimiä N ja W, jotta saat näkyviin WordArt-objektit.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimien avulla ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

Muodon valitseminen

Huomautus: Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • Painamalla SARKAINTA objekteissa eteenpäin (tai taaksepäin VAIHTO + SARKAIN) – muotoja tai objekteja, kunnes koonmuuttokahvat tulevat näkyviin haluamaasi objektiin, jonka haluat valita.

 • Jos haluat valita useita kohteita, käytä valintaruutua. Avaa valintaruutu painamalla ja vapauttamalla ALT, H, SL ja sitten P.

Valintaruudussa käytettävät pikanäppäimet

Toimet:

Paina:

Avaa valintaruutu.

ALT+F10

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLI

Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLI

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitse aktiivinen kohde.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Lisää valintaan uusi objekti.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Peruuta aktiivisen kohteen valinta.

VAIHTO+ENTER

Siirrä valittu kohde eteenpäin.

CTRL+VAIHTO+F

Siirrä valittu kohde taaksepäin.

CTRL+VAIHTO+B

Näytä tai piilota aktiivinen kohde.

CTRL+VAIHTO+S

Nimeä aktiivinen kohde uudelleen.

F2

Siirrä kohdistusta valintaruudussa puunäkymän ja Näytä kaikki- ja Piilota kaikki -painikkeiden välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Kutista kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+1

Laajenna kaikki ryhmät.

ALT+VAIHTO+9

Muokkaa muodon pisteitä.

Huomautus: Napsauta muotoa ja paina ALT+J+D+E+E.

 • Lisää piste napsauttamalla muodon ääriviivaa samalla, kun painat CTRL-näppäintä.

 • Poista piste napsauttamalla pistettä samalla, kun painat CTRL-näppäintä.

 • Voit määrittää pisteen käsiteltäväksi tasaiseksi pisteeksi painamalla VAIHTONÄPPÄINTÄ, kun vedät jompaakumpaa pisteeseen liitettyä kahvaa. Kun lopetat vetämisen, piste muutetaan tasaiseksi pisteeksi. Tasainen piste yhdistää kaksi yhtä pitkää viivasegmenttiä.

 • Voit määrittää pisteen käsiteltäväksi suoraksi pisteeksi painamalla CTRL-näppäintä, kun vedät jompaakumpaa pisteeseen liitettyä kahvaa. Kun lopetat vetämisen, piste muutetaan suoraksi pisteeksi. Suora piste yhdistää kaksi eri pitkää viivasegmenttiä.

 • Voit määrittää pisteen käsiteltäväksi kulmapisteeksi painamalla ALT-näppäintä, kun vedät jompaakumpaa pisteeseen liitettyä kahvaa. Kun lopetat vetämisen, piste muutetaan kulmapisteeksi. Kulmapiste yhdistää kaksi viivasegmenttiä, joissa toinen segmentti on erisuuntainen.

 • Peruuta pisteen ja viivasegmenttien muutos painamalla ESC, ennen kuin vapautat hiiren painikkeen.

Sivun alkuun

Word

Toimet:

Paina:

Valitse objekti (teksti valittuna objektin sisällä).

ESC

Valitse objekti (objekti valittuna).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN, kunnes haluamasi objekti on valittu

Valitsee useita muotoja.

Pidä OHJAUSOBJEKTI, kun valitset muotoja

Valitsee useita tekstiä sisältäviä muotoja.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna, kun valitset muotoja

Avaa valintaruutu.

ALT+F10

Valitse aktiivinen kohde (valintaruudussa).

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Peruuta aktiivisen kohteen valinta (valintaruudussa).

VAIHTO+ENTER

Muokkaa tekstikehyksen tekstiä.

F2 tai ENTER, kun tekstiruutu on valittuna.

Muokkaa muodon tekstiä.

F2 tai ENTER, kun muoto on valittuna.

Leikkaa valittu objekti.

CTRL+X

Kopioi valittu objekti.

CTRL+C

Liitä leikattu tai kopioitu objekti.

CTRL+V

Kopioi vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Liitä määräten.

CTRL+ALT+V

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Kopioi muodon määritteet.

 1. Valitse muoto, jonka määritteet haluat kopioida.

 2. Kopioi muodon määritteet painamalla CTRL+VAIHTO+C.

 3. Valitse muoto tai objekti, johon haluat kopioida määritteet, painamalla SARKAINTA tai näppäinyhdistelmää VAIHTO+SARKAIN.

 4. Paina CTRL+VAIHTO+V.

Muokkaa linkitettyjä tai upotettuja objekteja.

 1. Valitse haluamasi objekti painamalla VAIHTO+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10, kun haluat tuoda pikavalikon näyttöön.

 3. Paina ALAS-NUOLTA ja valitse < muuttujan > objektin, KIRJOITA tai OIKEA NUOLI avaimen toissijaisen valikon näkyviin, ja valitse sitten Muokkaa.

Objektin lisääminen

 1. Paina ALT, N ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Painamalla ALANUOLTA kahdesti, valitse Luo tiedostosta -välilehti ja kirjoita sitten nimi objektia, jonka haluat lisätä tai etsi tiedosto selaamalla.

Lisää SmartArt-grafiikkaobjekti.

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse SmartArt-grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä SmartArt-grafiikka-asettelu nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Lisää tekstiruutu.

 1. Paina ja vapauta ALT, N ja paina sitten X.

 2. Valitse haluamasi tekstiruutu nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Kun olet lopettanut kirjoittamisen ja haluat palata asiakirjaan muokkaamaan tekstiä, paina ESC- näppäintä.

Lisää WordArt-objekti

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Paina ESC-näppäintä.

Muodon valitseminen

Huomautus: Jos kohdistin on tekstissä, paina ESC-näppäintä.

 • SARKAIN jakson eteenpäin (tai taaksepäin VAIHTO + SARKAIN) – muotoja tai objekteja, kunnes koonmuuttokahvat tulevat näkyviin haluamaasi objektiin, jonka haluat valita.

Valintaruudussa käytettävät pikanäppäimet

Toimet:

Paina:

Avaa valintaruutu.

ALT+F10

Siirrä kohdistusta ruudusta toiseen.

F6

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistus yksittäiseen kohteeseen tai ryhmään.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Siirrä kohdistus ryhmän kohteesta pääryhmään.

VASEN NUOLI

Siirrä kohdistus ryhmästä kyseisen ryhmän ensimmäiseen kohteeseen.

OIKEA NUOLI

Laajenna aktiivinen ryhmä ja kaikki sen alaryhmät.

* (vain numeronäppäimistössä)

Laajenna aktiivinen ryhmä.

+ (vain numeronäppäimistössä)

Kutista aktiivinen ryhmä.

- (vain numeronäppäimistössä)

Siirrä kohdistus kohteeseen ja valitse kohde.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Valitse aktiivinen kohde.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Lisää valintaan uusi objekti.

VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Peruuta aktiivisen kohteen valinta.

VAIHTO+ENTER

Näytä tai piilota aktiivinen kohde.

CTRL+VAIHTO+S

Muokkaa muodon pisteitä.

Huomautus: Napsauta muotoa ja paina ALT+J+D+E+E.

 • Lisää piste napsauttamalla muodon ääriviivaa samalla, kun painat CTRL-näppäintä.

 • Poista piste napsauttamalla pistettä samalla, kun painat CTRL-näppäintä.

 • Voit määrittää pisteen käsiteltäväksi tasaiseksi pisteeksi painamalla VAIHTONÄPPÄINTÄ, kun vedät jompaakumpaa pisteeseen liitettyä kahvaa. Kun lopetat vetämisen, piste muutetaan tasaiseksi pisteeksi. Tasainen piste yhdistää kaksi yhtä pitkää viivasegmenttiä.

 • Voit määrittää pisteen käsiteltäväksi suoraksi pisteeksi painamalla CTRL-näppäintä, kun vedät jompaakumpaa pisteeseen liitettyä kahvaa. Kun lopetat vetämisen, piste muutetaan suoraksi pisteeksi. Suora piste yhdistää kaksi eri pitkää viivasegmenttiä.

 • Voit määrittää pisteen käsiteltäväksi kulmapisteeksi painamalla ALT-näppäintä, kun vedät jompaakumpaa pisteeseen liitettyä kahvaa. Kun lopetat vetämisen, piste muutetaan kulmapisteeksi. Kulmapiste yhdistää kaksi viivasegmenttiä, joissa toinen segmentti on erisuuntainen.

 • Peruuta pisteen ja viivasegmenttien muutos painamalla ESC, ennen kuin vapautat hiiren painikkeen.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×