Muotojen lisääminen ja yhdistäminen Visio Onlinessa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Visio Onlinessa on monia muotoja, jotka on järjestetty muotojoukoiksi. Jokaisessa kaaviossa on aluksi tietyt muotojoukot. Voit kuitenkin myös lisätä muotojoukkoja Muodot-valikoimaan, jolloin voit käyttää nopeasti muita haluamiasi muotoja. Kun haluat esimerkiksi luoda epävirallisen prosessikaavion, voit ensin lisätä Perusvuokaaviomuodot-joukon. Pikamuodot-toiminnon avulla voit luoda kaavion lisäämällä ja yhdistämällä muotoja mahdollisimman nopeasti ja helposti siirtymättä Muodot-valikoimasta kaaviopohjaan ja päinvastoin. Voit myös luoda kaksi erityyppistä yhteyttä: pisteestä pisteeseen -yhteyden ja muodosta muotoon -yhteyden. Kun yhdysviivat risteävät, voit lisäksi lisätä tai poistaa viivanylitykset. Voit jopa vaihtaa viivan tyypin suoraksi, kulmikkaaksi tai kaarevaksi.

Tässä on kuvattu perustavat, joilla pääset kaaviossa hyvin alkuun.

Toimintaohjeet   

Muodot-valikoiman muotojen hallinta

Muotojen lisääminen ja yhdistäminen pikamuotojen avulla

Muotojen yhdistäminen yhteyspisteiden avulla

Yhdysviivan tyypin muuttaminen

Viivanylitysten näyttäminen tai poistaminen

Katso myös

Muodot-valikoiman muotojen hallinta

Voit lisätä, tarkastella ja poistaa muotojoukkoja Muodot-valikoiman avulla.

Muotovalikoima

Muotojoukon lisääminen

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Valitse välilehtialueessa Lisää muotoja Lisää-kuvake .

 3. Voit tarkastella käytettävissä olevaa valikoimaa selaamalla muotojoukkoja.

  Muotojoukkojen luettelo
 4. Voit tarkastella muotojoukon käytettävissä olevia muotoja valitsemalla Esikatselu Esikatselu-kuvake .

 5. Voit lisätä muotojoukon valitsemalla Lisää.

Aiemmin lisätyn muotojoukon tarkasteleminen

Vaikka olisit jo lisännyt muotojoukon, se ei ehkä ole näkyvissä.

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Valitse muotojoukon kuvake välilehtialueella. Saat muotojoukon nimen näkyviin pitämällä hiiriosoitinta kuvakkeen päällä.

  Muotojoukkojen kuvakkeet

Muotojoukon poistaminen

Voit halutessasi vapauttaa tilaa Muodot-valikoimasta poistamalla muotojoukon. Voit lisätä muotojoukon takaisin milloin tahansa myöhemmin.

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Napsauta muotovälilehtien alueella hiiren kakkospainikkeella muotojoukon kuvaketta ja valitse sitten Poista.

Sivun alkuun

Muotojen lisääminen ja yhdistäminen pikamuotojen avulla

Pikamuodot-toiminnolla voit luoda kaavioita sujuvasti. Jokaisella muotojoukolla on pikamuodot, jotka on suunniteltu nopeuttamaan työntekoa sopivien ehdotusten avulla.

Huomautus    Pikamuodot on käytössä oletusarvoisesti. Voit poistaa Pikamuodot käytöstä poistamalla Näytä > Pikamuodot.

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Vedä muoto Muodot-ruudusta sivulle ja vapauta sitten hiiren painike.

  Muodon vetäminen Muodot-ruudusta sivulle
 3. Pidä osoitinta muodon päällä, kunnes siniset nuolet tulevat näkyviin.

  Kohdistin muodon päällä, siniset nuolet ilmestyvät näkyviin
 4. Päätä, mihin haluat sijoittaa uuden muodon, ja siirrä sitten osoitin kyseiseen suuntaan osoittavan sinisen nuolen päälle.

  Osoittimen siirtäminen haluttuun nuoleen
 5. Napsauta pikavalikoimassa jotakin neljästä muodosta.

  Lisättävien muotojen työkalurivi tulee näkyviin, kun osoitat hiirellä AutoConnect-nuolta.

  Uusi muoto lisätään kaavioon ja yhdistetään automaattisesti alkuperäiseen muotoon.

 6. Lisää muotoja osoittamalla hiirellä uutta muotoa, kunnes pikavalikoima tulee näkyviin.

  Siirtämällä hiiren osoittimen äskettäin lisätyn muodon kohdalle saat näkyviin AutoConnect-nuolet, joilla voit lisätä toisen muodon.

Vihje    Jos pikavalikoimassa ei ole haluamaasi muotoa, vedä muoto Muodot-ruudusta ja pudota se sinisen nuolen päälle. Uusi muoto yhdistyy alkuperäiseen muotoon samalla tavoin kuin pikavalikoimasta valitut muodot.

Sivun alkuun

Muotojen yhdistäminen yhteyspisteiden avulla

Muotojen välisten yhteyspisteiden avulla muodot liimataan yhteen ja pidetään yhdessä silloinkin, kun muoto siirtyy tai kiertyy. Yhteyspisteet tulevat näkyviin, kun osoitin siirretään muodon kohdalle.

Yhteyspisteiden tuominen näkyviin

Vihje: Zoomaustoiminnon avulla voit nähdä pienet yksityiskohdat tavallista paremmin ja hienosäätää toimintoja: Lähennä (tai paina CTRL ++) ja Loitonna (tai paina CTRL +-).

Yhteystyyppien yleiskatsaus

Yhteystyyppejä on kahdenlaisia:

 • Pisteyhteys    Kutsutaan myös staattiseksi liimaksi. Yhdistää pisteet toisiinsa. Käytä pisteyhteyttä, kun yhteyspisteen sijainnin on pysyttävä samana. Esimerkki tästä on yksityiskohtainen pohjapiirustus, jossa sähkö-, puhelin- ja verkkopistorasioiden sijainti on tärkeä.

 • Dynaaminen yhteys    Kutsutaan myös dynaamiseksi liimaksi. Yhdistää muodot toisiinsa. Kun muoto siirtyy tai kiertyy, yhteys reititetään uudelleen lyhyintä polkua käyttämällä. Tämä yksinkertaistaa muotojen ja kaavioiden päivittämistä.

Kahden muodon välillä voi olla sekä pisteyhteyksiä että dynaamisia yhteyksiä. Esimerkiksi PC-/reititinkaaviossa tietyllä reititinmuodon yhteyspisteellä on merkitys, ja yhteys on pisteyhteys, mutta tietyllä PC-muodon yhteyspisteellä ei ole merkitystä, ja yhteys on dynaamisen yhteys.

Seuraavassa kaaviossa muodolla A on pisteyhteys muotoon C. Kun muotoa C siirretään, yhdistin muodosta A pysyy yhteydessä samaan pisteeseen muodossa B. Muodolla B puolestaan on dynaaminen yhteys muotoon C, joten yhdistin muodosta B siirtyy siihen yhteyspisteeseen, joka on lähimpänä muodossa C.

Pisteen A ja C välissä on pisteyhteys, ja pisteiden B ja C välissä on dynaaminen yhteys.

Pisteyhteyden luominen

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Siirrä osoitin muodon kohdalle niin, että sen yhteyspisteet tulevat näkyviin.

  Yhteyspisteiden tuominen näkyviin
 3. Siirrä osoitin muodon yhteyspisteeseen niin, että sen ympärille tulee vihreä suorakulmio ja osoitin muuttuu ristiksi Ristiosoitin (eli tarkkuusvalitsin) .

  Yhteyspiste, jonka ympärillä on vihreä suorakulmio, ja hiusristikoksi muuttuva osoitin
 4. Vedä osoitin kohdemuotoon niin, että kaikki sen yhteyspisteet tulevat näkyviin. Siirrä osoitin sitten tiettyyn yhteyspisteeseen niin, että sen ympärille tulee vihreä ruutu ja työkaluvihje Liimaa yhteyspisteeseen tulee näkyviin.

  Kohdemuodossa näkyy työkaluvihje: Liimaa yhteyspisteeseen
 5. Viimeistele pisteyhteys vapauttamalla hiiri.

Dynaamisen yhteyden luominen

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Siirrä osoitin muodon kohdalle niin, että automaattiset yhteyspisteet (neljä kolmiota) tulevat näkyviin.

  Muodon automaattisten yhteyksin tuominen näkyviin
 3. Siirrä osoitin automaattisen yhteyspisteen kohdalle niin, että se muuttuu ristikuvakkeeksi Ristiosoitin (eli tarkkuusvalitsin) .

  Eristä automaattinen yhteyspiste muodossa
 4. Vedä osoitin kohdemuotoon niin, että kaikki sen yhteyspisteet tulevat näkyviin.

  Vedä yhdistin kohdemuotoon
 5. Säädä osoittimen sijaintia niin, että kohdemuodon ympärille tulee vihreä reunus ja työkaluvihje Liimaa muotoon tulee näkyviin.

  Yhdistä kohdemuotoon dynaamisella yhteydellä
 6. Luo dynaaminen yhteys vapauttamalla hiiri.

Sivun alkuun

Yhdysviivan tyypin muuttaminen

Yhdysviiva on oletusarvoisesti yhtenäinen viiva, jossa on yksi nuoli, joka osoittaa yhdistettyyn muotoon. Tässä voi olla eroja, jos käytät teemaa. Voit halutessasi muuttaa yhdysviivan tyyppiä.

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Valitse yhdysviiva.

 3. Valitse valintanauhassa Aloitus, valitse Yhdistimen tyyppi -painike ja valitse sitten Suora, Kulma tai Kaareva.

  Yhdistimien tyypit

Sivun alkuun

Viivanylitysten näyttäminen tai poistaminen

Kun muokkaat kaaviota ja lisäät muotoja, Visio Onlinen on ehkä luotava viivanylityksiä, kun yhdysviivat risteävät. Voit näyttää tai poistaa nämä viivanylitykset.

 1. Avaa kaavio muokkausta varten. Katso lisätietoja artikkelista Kaavion tarkastelu, luominen ja muokkaaminen Visio Onlinessa.

 2. Valitse valintanauhassa Aloitus ja valitse sitten Yhdistimen tyyppi Yhdistimen tyypin kuvake .

 3. Voit näyttää risteävien viivojen ylitykset valitsemalla Näytä viivanylitykset.

  Viivanylitysten näyttäminen
 4. Voit poistaa risteävien viivojen ylitykset valitsemalla Poista viivanylitykset.

  Viivanylitysten poistaminen

Sivun alkuun

Katso myös

Visio Online -ohje

Muotojen valinta, kopiointi ja siirtäminen Visio Onlinessa

Muotojen koon, kierron tai järjestyksen muuttaminen Visio Onlinessa

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×