Muodon tekstien lisääminen, muokkaaminen, siirtäminen ja kiertäminen

Tekstin lisääminen muotoon

 1. Valitse muoto.

 2. Kirjoita teksti. Kun muoto on valittuna, ja alat kirjoittaa, Visio lisää tekstin valittuun muotoon.

 3. Jos haluat muotoilla tekstiä, tee jompikumpi seuraavista:

  • Määritä fontin ominaisuudet Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

  • Määritä Aloitus-välilehden Kappale-ryhmässä tasaus ja muut ominaisuudet.

 4. Kun olet valmis, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

Tekstin lisääminen sivulle

Voit myös lisätä tekstiä suoraan sivulle riippumatta mistään piirustuksen muodosta tai objektista.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Teksti .

 2. Luo tekstiruutu napsauttamalla jotakin sivun kohtaa tai napsauta ja vedä, kunnes tekstiruutu on halutun kokoinen.

 3. Kirjoita teksti.

 4. Jos haluat muotoilla tekstiä, tee jompikumpi seuraavista:

  • Määritä fontin ominaisuudet Aloitus-välilehden Fontti-ryhmässä.

  • Määritä Aloitus-välilehden Kappale-ryhmästä tasaus ja muut ominaisuudet.

 5. Kun olet valmis, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

Tekstin muokkaaminen

 1. Kaksoisnapsauta tekstiä, jota haluat muokata.

 2. Muokkaa tekstiä.

 3. Kun olet valmis, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC.

  Huomautukset   Jos et ole vielä ole lähentänyt muotoon, Visio lähentää muotoon kirjoittaessasi. Kun lopetat kirjoittamisen, napsauta tyhjää kohtaa sivulla tai paina ESC-näppäintä. Visio loitontaa muodosta.

  Voit estää Visiota zoomaamasta lähemmäs muotoa seuraavasti:

  1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

  2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

  3. Kirjoita Muokkausasetukset-kohdan Automaattinen zoomaus pistekoon ollessa alle -ruutuun arvo 0 (nolla).

Tekstin siirtäminen tai kiertäminen

Muodossa

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmässä Tekstialuetyökalu .

 2. Valitse muodon tekstialue napsauttamalla muotoa.

  Huomautus    Jos teksti on osa ryhmää, napsauta ryhmää ja valitse muodon teksti napsauttamalla uudelleen.

 3. Vetämällä tekstiä voit siirtää tekstilohkoa.

 4. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Osoitintyökalu .

Kun valitset taas Osoitintyökalun , teksti säilyttää saman sijainnin suhteessa muotoon. Jos vedät tekstiä Osoitintyökalulla, myös muoto siirtyy, vaikka teksti ei ole enää muodon päällä. Jos haluat siirtää vain tekstiä, käytä Tekstilohko-työkalua .

Sivulla

 1. Valitse Aloitus-välilehden Työkalut-ryhmästä Osoitintyökalu .

 2. Siirrä tekstiä napsauttamalla ja vetämällä tai kierrä sitä kiertokahvasta vetämällä. Kun osoitin on kiertokahva yläpuolella, se muuttuu ympyränmuotoiseksi nuoleksi .

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Käyttö: Visio 2013, VisioOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli