Mukautetun tyylisivun käyttäminen SharePoint-sivustossa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka oletustyylisivusta luodaan automaattisesti mukautettu kopio sivuston kansioluettelossa muutettaessa kyseisen sivuston oletustyyliä. Artikkelissa kerrotaan myös, kuinka uusi tyylisivu otetaan käyttöön muissa sivustoissa tai alisivustoissa ja kuinka oletustyylisivu palautetaan tarvittaessa myöhemmin. Lopuksi tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka nämä toimet tehdään sekä Windows SharePoint Services 3.0 -sivustoissa että Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivustoissa.

Valitse haluamasi toimet

Muutosten tekeminen sivuston tyylit

Muita sivustoja koskevat mukautettu paikallisen tyylisivu

Lopeta mukautetun paikallisen tyylisivun käyttäminen

Muuttaminen tai korvaaminen koko sivustokokoelmassa oletusarvo-tyylisivu

Sivuston tyylien muuttaminen

Voit mukauttaa Microsoft Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmalla yksittäisen SharePoint-sivuston ulkoasua muuttamalla sivustossa käytössä olevia tyylejä. Voit myös ottaa mukautetut tyylit käyttöön muissa sivustoissa tai poistaa halutessasi kaikki mukautetut tyylit ja palata käyttämään oletustyylisivua, joka sijaitsee kyseisen sivustokokoelman palvelimessa. Voit muuttaa kaikilla näillä tavoilla Windows SharePoint Services 3.0 -sivustoja ja Office SharePoint Server 2007 -sivustoja.

Paikallisen sivuston default.master-sivua käsittelemällä ja käyttämällä CSS-ominaisuudet- ja Tyylien hallinta -tehtäväruutuja voit määrittää visuaalisessa elementissä, jota haluat muuttaa, käytetyt tyylit ja muokata sitten kyseisiä tyylejä.

Tärkeää: Jos haluat muuttaa sivuston kaikkien sivujen ulkoasua, varmista, että käsittelet sivuston default.master-sivua etkä default.aspx-sivua.

Tyylin muokkaaminen -valintaikkunan avaaminen CSS-ominaisuudet-tehtäväruudusta

Oletusarvon mukaan yksittäisen sivustokokoelman kaikkien SharePoint-sivuston tyylit on määritetty yhdessä palvelimessa sijaitsevalla tyylisivulla. Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa tämän tiedoston nimi on Core.css. Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa tiedostolla voi olla jokin useista nimistä. Esimerkiksi mukautetun BlackBand.master-perustyylisivun tyylit on määritetty tyylisivulla nimeltä Band.css.

Kun ensimmäisen kerran muokkaat minkä tahansa sivuston sivun tyyliä, Office SharePoint Designer 2007 avaa automaattisesti uuden paikallisen kopion oletustyylisivulta ja päivittää sen muutoksilla. Kun tallennat ja suljet sivun tai oletustyylisivun kopion, sinua kehotetaan vahvistamaan mukautukset.

Vahvistetut mukautukset heijastuvat tyylisivun uuteen paikalliseen versioon, mikä tallennetaan uuteen, automaattisesti sivuston kansioluetteloon luotuun kansioon nimeltä _styles. Kaikki saman sivuston tyyleihin tehdyt myöhemmät muutokset heijastetaan tähän tyylisivun paikalliseen versioon, jota voidaan muokata myös suoraan.

Kansioluettelo, jossa näkyy _styles-kansio ja mukautettu Core.css-tyylimallitiedosto

Kun mukautat oletustyylisivua (kuten Core.css) niin, että kopio näkyy kansioluettelon _styles-kansiossa, mukautettua tyylisivua käytetään näyttämään sivuston kaikki sivut. Voit palata käyttämään oletustyylisivua milloin tahansa joko nimeämällä sen uudelleen tai poistamalla mukautetun tyylisivun.

Tärkeää: Kun olet mukauttanut tyylisivua, älä siirrä mukautettua tiedostoa tai _styles-kansiota (käyttämällä esimerkiksi vedä ja pudota- tai leikkaa ja liimaa -menetelmää). Jos siirrät tiedoston tai kansion, jokainen sivuston sivu näytetään niin, että siinä on viallinen linkki mukautetulle tyylisivulle, eikä millään sivulla käytetä mitään tyyleistä.

Tästä tilasta voi palautua kahdella tavalla:

 • Jos haluat tuoda sivut näkyviin käyttämällä mukautettua tyylisivua, siirrä se takaisin sivustohakemiston ylätasossa olevaan _styles-kansioon.

 • Jos haluat palauttaa sivuston oletustyylisivuksi, siirrä mukautettu tyylisivu takaisin sivustohakemiston ylätasossa olevaan _styles-kansioon ja sitten joko poista tyylisivu tai nimeä se uudelleen.

  Jos mukautettua tyylisivua ei ole enää olemassa, luo samanniminen (kuten Core.css) tyhjä tiedosto sivustohakemiston ylätasossa olevaan _styles-kansioon ja käynnistä sitten oletustyylisivun palauttamisprosessi joko poistamalla tyhjä tiedosto tai nimeämällä se uudelleen.

Sivun alkuun

Mukautetun paikallisen tyylisivun ottaminen käyttöön muissa sivustoissa

Oletusarvon mukaan mukautettu paikallinen tyylisivu otetaan käyttöön vain sivustossa tai alisivustossa, jossa se on mukautettu, seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.

Sivustokokoelma, jossa on oletusarvoinen tyylimalli ja yksi mukautettu tyylimalli

Mukautettu paikallinen tyylisivu voidaan kuitenkin myös ottaa käyttöön muissa sivustoissa. Seuraavassa kahdessa osassa selitetään, kuinka tämä tehdään.

Jos haluat ottaa yksittäisen mukautetun paikallisen tyylisivun käyttöön sekä sivustossa että joissakin tai kaikissa sivuston alisivustoissa, helpointa on tavallisesti aloittaa luomalla mukautettu tyylisivu itse sivustoon ja ottaa se sen jälkeen käyttöön alisivustoissa käyttämällä jotakin seuraavista menetelmistä.

Tyylisivun liittäminen toiseen yksittäiseen sivustoon

Windows SharePoint Services 3.0- tai Office SharePoint Server 2007 -ympäristössä voit manuaalisesti liittää yhdessä sivustossa sijaitsevan mukautetun tyylisivun toiseen sivustoon.

Kun haluat ottaa tyylisivun käyttöön toisessa sivustossa, varmista, että liität tyylisivun kyseisen sivuston oletusperustyylisivuun.

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivusto, jossa haluat ottaa käyttöön aiemmin luodun mukautetun tyylisivun.

 2. Avaa tässä sivustossa oletusperustyylisivu.

 3. Valitse Muotoile-valikosta CSS-tyylit ja valitse sitten Tyylisivun liittäminen.

 4. Valitse Tyylisivun liittäminen -valintaikkunasta Selaa, jotta voit paikantaa ja valita mukautetun tyylisivun, jonka haluat ottaa käyttöön.

 5. Valitse Liitä kohteeseen -osasta Nykyinen sivu.

 6. Valitse Liitä muodossa -osasta Linkki ja valitse sitten OK.

  Määritetty mukautettu tyylisivu otetaan käyttöön oletusperustyylisivussa ja kaikissa tähän perustyylisivuun liitetyissä sisältösivuissa.

  Jotta näet päivitetyt tyylit rakennenäkymässä, joudut ehkä päivittämään näkymän painamalla F5.

 7. Voit tallentaa päätyylisivun uudella tyylisivulinkillä valitsemalla Tiedosto-valikosta Tallenna. (Vaihtoehtoisesti voit painaa CTRL+S.)

  Jos haluat ottaa saman tyylisivun käyttöön muissa sivustoissa, toista tämä toimenpide jokaisen sivuston yhteydessä yksi sivu kerrallaan. Jos työskentelet Office SharePoint Server 2007 -ympäristössä ja haluat ottaa yhden mukautetun tyylisivun käyttöön sivustossa ja kaikissa sen alisivustoissa, tutustu seuraavaan osaan.

Tyylisivun ottaminen käyttöön sivustossa ja kaikissa sen alisivustoissa

Jos työskentelet Office SharePoint Server 2007 -ympäristössä, voit ottaa mukautetun tyylisivun käyttöön useissa sivustoissa yhdellä toiminnolla käyttämällä selaimen käyttöliittymää.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa eikä Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa.

Tämä prosessi hyödyntää toimintoa nimeltä periytyvyys. Sivusto voidaan määrittää perimään sen pääsivuston – sivustohierarkiassa suoraan sen yläpuolella oleva sivu – käyttämät tyylit. Seuraavassa kuvassa oikealla oleva toisen tason sivu sisältää mukautetun paikallisen version oletustyylisivusta. Sivustokokoelman kaikki kuusi alisivustoa on määritetty perimään tyylinsä sen pääsivuston tyyleistä. Siten sivustokokoelman kaikki seitsemän sivustoa käyttävät samaa mukautettua versiota oletustyylisivusta. Nuolet ilmentävät periytyvyyttä.

Sivustokokoelma, jossa on oletusarvoinen tyylimalli ja yksi mukautettu tyylimalli, jonka alisivustoissa on sama tyyli

Voit ottaa käyttöön aiemmin luodun tyylisivun, joka sijaitsee Office SharePoint Server 2007 -sivustossa, kaikissa kyseisen sivuston alisivustoissa seuraavasti:

 1. Avaa selaimessa Office SharePoint Server 2007 -sivusto, jossa aiemmin luotu mukautettu tyylisivu sijaitsee.

 2. Tee Sivuston toiminnot -valikossa jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Sivuston asetukset.

  • Valitse Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivulla Ulkoasu-kohdasta Perustyylisivu.

 4. Valitse Sivuston perustyylisivun asetukset -sivulla Vaihtoehtoinen CSS-URL -osasta Määritä tämän julkaisemissivuston ja kaikkien siitä perivien sivustojen käyttämä CSS-tiedosto ja kirjoita sitten ruutuun mukautetun tyylisivun täydellinen polku, tiedostonimi mukaan lukien.

  Huomautukset: 

  • Koska _styles-kansio on piilotettu kansio eikä sitä voi tarkastella selaimessa, et voi etsiä ja valita tyylisivutiedoston mukautettua versiota, joka on tallennettu _styles-kansioon, käyttämällä Selaa-painiketta.

  • Voit kopioida ja liittää polku sivuston nimi, osoite -ruudusta selaimen yläreunassa mukaan lukien alkuosa. Lopeta sivuston nimen jälkeen, että kuitenkin ja eivät sisällä kaikki ylimääräiset kansion tai tiedoston nimet sivustossa. Esimerkiksi jos osoite -ruutuun polku on http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx, kopioida ja liittää vain http://My_site/Subsite_1/-osa ja kirjoita polku loput manuaalisesti. (Loput polku on yleensä on _styles/customized_style_sheet, jossa customized_style_sheet on mukautettu tyylisivu, jota haluat käyttää.)

 5. Valitse Palauta kaikki alisivustot perimään tämä vaihtoehtoinen CSS-URL-osoite -valintaruutu ja valitse sitten OK.

  Nykyisessä sivustossa käytössä ollut mukautettu tyylisivu otetaan nyt myös käyttöön kaikissa sen alisivustoissa.

  Jos haluat tarkastella päivitettyjä tyylejä alisivustoissa, joudut ehkä päivittämään näkymän.

Seuraavassa kuvassa sivustokokoelman oikealle puolelle on lisätty oletustyylisivun toinen mukautettu paikallinen versio, ja se on otettu käyttöön sivuston, josta se on peräisin, kaikissa alisivustoissa. Nuolet ilmentävät taas periytyvyyksiä.

Sivustokokoelma, jossa on oletusarvoinen tyylimalli ja kaksi mukautettua tyylimallia, joiden alisivustoissa on sama tyyli

Alisivuston määrittäminen niin, että se perii tyylit sen pääsivustosta

Jos työskentelet Office SharePoint Server 2007 -ympäristössä, voit määrittää yksittäisen alisivuston perimään heti sen yläpuolella olevan sivuston käyttämät tyylit selaimen käyttöliittymän avulla.

Huomautus: Tämä toiminto on käytettävissä vain Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa eikä Windows SharePoint Services 3.0 -ohjelmassa.

Voit määrittää yksittäisen sivun perimään heti sen yläpuolella olevan sivuston käyttämät tyylit seuraavasti:

 1. Avaa Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa alisivusto, jossa haluat ottaa käyttöön tyylit.

 2. Tee Sivuston toiminnot -valikossa jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Sivuston asetukset.

  • Valitse Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivulla Ulkoasu-kohdasta Perustyylisivu.

 4. Valitse Sivuston perustyylisivun asetukset -sivulla Vaihtoehtoinen CSS-URL -osasta Peri vaihtoehtoinen CSS-URL tämän sivuston pääsivustosta.

 5. Valitse Palauta kaikki alisivustot perimään tämä vaihtoehtoinen CSS-URL-osoite -valintaruutu tai poista sen valinta ja valitse sitten OK.

  Vihje: Jos haluat tarkastella päivitettyjä tyylejä, joudut ehkä päivittämään näkymän.

Sivun alkuun

Mukautetun tyylisivun käytön estäminen

Jos et enää halua käyttää mukautettua paikallista tyylisivua sivustoissa, sinulla on useita mahdollisuuksia. Voit tehdä seuraavasti:

 • Voit estää mukautetun tyylisivun käytön muissa sivustoissa, johon se on liitetty tai jonka tyylit se on perinyt    Jos haluat jatkaa mukautetun tyylisivun käyttöä ainakin siinä sivustossa, jossa se sijaitsee, voit estää tyylisivun käytön muissa sivustoissa, jossa se on nykyisin käytössä.

 • Voit estää mukautetun tyylisivun käytön sivustossa, jossa se sijaitsee, mutta säilyttää kopion kyseisessä sivustossa tulevaa käyttöä tai viittausta varten    Tämän vaihtoehdon avulla voit helposti palata käyttämään mukautettua tyylisivua milloin tahansa.

 • Voit poistaa mukautetun tyylisivun ja _styles-kansion sivustosta, jossa ne sijaitsevat    Tämä on yksinkertaisin, varmin ja täydellisin tapa poistaa mukautettu tyylisivu käytöstä.

Tyylisivun käytön estäminen muissa sivustoissa

Jos haluat jatkaa mukautetun tyylisivun käyttöä ainakin siinä sivustossa, jossa se sijaitsee, mutta estää sen käytön muissa sivustoissa, joihin se on liitetty tai jotka viittaavat siihen periytyvyyden kautta, käytä jompaakumpaa seuraavista menetelmistä.

Jos tyylisivu on liitetty (Office SharePoint Server 2007 tai Windows SharePoint Services 3.0)

 1. Avaa Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa sivusto, jossa haluat estää mukautetun tyylisivun käytön.

 2. Avaa sivustossa default.master-sivu.

 3. Valitse Muotoile-valikosta CSS-tyylit ja valitse sitten Tyylisivulinkkien hallinta.

 4. Valitse Tyylisivun linkittäminen -valintaikkunassa Kaikki sivut.

 5. Napsauta URL-luettelossa sen tyylisivun URL-osoitetta, jonka haluat poistaa, valitse Poista ja sitten OK.

  Mukautettu tyylisivu ei ole enää käytössä tässä sivustossa.

  Jos haluat tarkastella päivitettyjä tyylejä, joudut ehkä päivittämään näkymän.

Jos tyylisivu on peritty (vain Office SharePoint Server 2007)

 1. Avaa Office SharePoint Server 2007 -ohjelmassa sivusto, jossa haluat estää mukautetun tyylisivun periytymisen.

 2. Tee Sivuston toiminnot -valikossa jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Sivuston asetukset.

  • Valitse Sivuston asetukset ja valitse sitten Muokkaa kaikkia sivuston asetuksia.

 3. Valitse Sivuston asetukset -sivulla Ulkoasu-kohdasta Perustyylisivu.

 4. Valitse Sivuston perustyylisivun asetukset -sivulla Vaihtoehtoinen CSS-URL -osasta Käytä Windows SharePoint Services -oletustyylejä ja valitse sitten OK.

  Tämä sivusto ei enää peri mukautettua tyylisivua.

  Jos haluat tarkastella päivitettyjä tyylejä, joudut ehkä päivittämään näkymän.

Tyylisivun käytön estäminen säilyttäen kuitenkin kopio

Jos haluat estää paikallisen mukautetun tyylisivun käytön ja palauttaa oletustyylisivun, mutta haluat silti säilyttää kopion mukautetusta versiosta tulevaa käyttöä tai viittausta varten, tee seuraavasti:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Kansioluettelo-kohdan _styles-kansiossa mukautettua tyylisivutiedostoa ja valitse sitten pikavalikosta Palauta sivustomääritykseksi.

 2. Vahvista, että haluat palauttaa, valitsemalla Varoitus: sivustomäärityssivu -valintaikkunassa Kyllä.

  Mukautetusta versiosta tehdään kopio ja oletuspalvelinversiosta luodaan paikallinen kopio.

  Huomautukset: 

  • Sekä tästä sivustosta perivät sivustot että sivustot, joihin mukautettu tyylisivu on liitetty manuaalisesti, alkavat automaattisesti käyttää oletuspalvelinversion paikallista kopiota.

  • Jos haluat tarkastella päivitettyjä tyylejä, joudut ehkä päivittämään näkymän.

Tyylisivun poistaminen kokonaan

Jos haluat estää paikallisen mukautetun tyylisivun käytön ja palauttaa oletustyylisivun, etkä halua säilyttää kopiota mukautetusta versiosta tulevaa käyttöä tai viittausta varten, tee seuraavasti:

 1. Kaksoisnapsauta hiiren kakkospainikkeella _styles-kansiota, jossa mukautettu versio sijaitsee, ja valitse sitten pikavalikosta Poista.

 2. Vahvista pyydettäessä, että haluat suorittaa poiston, peruuttaa mukautukset ja palauttaa oletustyylisivun. (Sanomia voi olla useita.)

  Huomautukset: 

  • Tästä sivustosta perivät sivustot alkavat automaattisesti käyttää oletustyylisivua.

  • Sivustot, johon mukautetun tyylisivun liitetyt manuaalisesti on oltava manuaalisesti irrotettu tyylisivu, ennen kuin ne oikein siirtyä ohjatulla oletustyylisivulla. Ohjeiden mukaisesti , jos tyylisivu on liitetty aiemmin tässä osassa.

  • Jos haluat tarkastella päivitettyjä tyylejä, joudut ehkä päivittämään näkymän.

Sivun alkuun

Oletustyylisivun muuttaminen tai korvaaminen koko sivustokokoelmassa

Jos haluat muuttaa oletustyylisivua niin, että muutokset otetaan käyttöön sivustokokoelman kaikissa sivustoissa, tai jos haluat korvata kokoelman ylimmän tason sivuston oletustyylitiedoston kokonaan jollakin toisella tyylisivulla, ota yhteys järjestelmänvalvojaan. Tämä on tehtävä palvelimessa eikä sitä voi tehdä selaimessa tai Office SharePoint Designer 2007 -ohjelmassa.

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×