Mukauta tyylit Word for Mac

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tyylien avulla voit muotoilla asiakirjan, jotta voit nopeasti ja helposti käyttää muotoiluvaihtoehtoja useita johdonmukaisesti koko asiakirjassa. Jos haluat muotoiluvaihtoehtoja, jotka eivät ole käytettävissä valmiita tyylejä ja teemoja, jotka ovat käytettävissä Wordissa, voit muokata olemassa olevien tyylien, luoda uusia tyylejä ja tallentaa muutokset asiakirjojen ja mallien. Voit myös lisätä ne Pikatyylit-luetteloon käytön helpottamiseksi.

Käyttää tyylejä useita

Valitse sijainti tai tekstin asiakirjaan ja tee jompikumpi seuraavista:

 • Valitse Aloitus -välilehden Tyylit -ryhmästä haluamasi tyyli.

 • Jos haluat käyttää mukautettua tyyliä tai pikatyylijoukon, Aloitus -välilehden Tyylit -ryhmästä Tyylit -painiketta ja valitse sitten tyylin Käytä tyyli -luettelosta.

Valmiin tyylin muokkaaminen

 1. Valitse Muotoile-valikosta Tyyli.

 2. Valitse Tyyli-valintaikkunassa Muokkaa.

  Tee muutoksia valittuun tyyliin valitsemalla Muokkaa.
 3. Muuta haluamaasi asetusta, esimerkiksi fonttia, Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa.

  Muokkaa tyyliä -kohdassa voit muuttaa asetuksia, joita Word käyttää, kun valitset tyylin.
 4. Voit määrittää, että uusi tai mukautettu tyyli lisätään nykyisen asiakirjan pohjana olevaan malliin, valitsemalla Lisää malliin.

 5. Voit helpottaa tyylin käyttämistä Wordia käyttäessäsi valitsemalla Add to the Quick Style list (Lisää Pikatyylit-luetteloon).

  Pikatyyliluettelo näyttää tyylit Aloitus-välilehdessä.

  Tyylien lisääminen asiakirjaan on nopeaa ja helppoa Pikatyylit-luettelon avulla.
 6. Valitse OK.

Lisää uusi mukautettu tyyli

Voit luoda uuden tyylin ja lisää se pikatyyli-luetteloon.

 1. Napsauta Aloitus -välilehden Tyylit -ryhmästä Tyylit -painiketta.

  Aloitus-välilehden Tyylit-ruutu on korostettuna .

 2. Valitse Uusi tyyli.

 3. Kirjoita uuden tyylin nimi Nimi-ruutuun.

 4. Valitse muut haluamasi Ominaisuudet-kohdasta asetukset.

 5. Valitse muoto-kohdasta haluamasi muotoiluasetukset.

 6. Valitse Lisää pikatyyliluetteloon -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 7. Uusi tyyli otetaan käyttöön lisätään Aloitus -välilehden Tyylit -ryhmä.

Mukautetun tyylin poistaminen

Voit poistaa mukautetun pikatyylien valikoimasta kun et enää tarvitse sitä.

 • Valitse Aloitus -välilehden Tyylit -ryhmästä hallita + valitsemalla tai tyyli, jonka haluat poistaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten poistaminen pikatyylien valikoimasta.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

See where styles are applied in a document

Mallien, teemojen ja Word-tyylien erot

Teeman muuttaminen tai poistaminen

Tyylin ottaminen käyttöön

Wordissa voit muotoilla tekstiä helposti ja nopeasti valitsemalla sopivan tyylin. Käytettävissä on neljänlaisia tyylejä: kappale-, merkki-, taulukko- ja luettelotyylejä.

Tyyli-valintaikkunassa näkyvä symboli

Tyylin tyyppi

Kappaletyylin kuvake

Kappaletyylit määrittävät tiedoston tekstin ulkoasun kappaletasolla. Kun valitset tekstille tietyn kappaletyylin, kyseistä tyyliä käytetään koko kappaleessa. Kappaletyylien avulla määritetään tyypillisesti suurten tekstiosien, kuten uutiskirjeen tai lehtisen leipätekstin, yleistä ulkoasua.

Kappaletyyli voi sisältää kaikki merkkityylin muotoilumääritykset. Lisäksi sillä määritetään kaikki kappaleen ulkoasuun liittyvät asiat, kuten tekstin tasaus, sarkainkohdat, rivivälit ja reunat.

Uudessa tyhjässä käytetään oletusarvoisesti Normaali-kappaletyyliä. Luettelokappale-tyyliä taas käytetään luetteloissa, jos esimerkiksi luot luettelomerkeillä varustetun luettelon Luettelomerkit-komennolla.

Merkkityylin kuvake

Myös merkkityylit määrittävät tiedostossa olevan tekstin ulkoasua, mutta niiden vaikutus näkyy merkkitasolla. Merkkityyleillä määritetään tyypillisesti pienempien tekstiosien muotoilua, ja sen avulla voidaan esimerkiksi korostaa yhtä kappaleen sanaa.

Merkkityyleissä on esimerkiksi seuraavia muotoiluominaisuuksia: fontin nimi, koko, väri, lihavointi, kursivointi, alleviivaus, reunat ja sävytys. Merkkityylit eivät sisällä muotoilua, joka vaikuttaisi kappaleen ominaisuuksiin, kuten riviväleihin, tekstin tasaukseen, sisennykseen tai sarkainkohtiin.

Käytettävissä on useita valmiita merkkityylejä, esimerkiksi Korostus, Hienovarainen korostus ja Voimakas korostus. Jokainen valmis tyyli yhdistää muotoiluja, kuten lihavointia, kursivointia ja korostusväriä, ja muodostaa niiden avulla yhteensopivan typografisten rakenteiden kokonaisuuden. Esimerkiksi Korostus-merkkityylissä teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja siinä käytetään korostusväriä.

Taulukkotyyli-kuvake

Taulukkotyylit määrittävät taulukoiden ulkoasun. Käytettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi otsikkorivin tekstin muotoilu, ruudukot sekä rivien ja sarakkeiden korostusvärit. Taulukkotyylien avulla voit ottaa käyttöön monipuolisia muotoiluratkaisuja vain yhdellä hiiren napsautuksella.

Luettelotyylin kuvake

Luettelotyylit määrittävät luettelojen ulkoasun. Käytettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi luettelomerkki- ja numerointityyli, sisennys ja selitetekstit.

 1. Valitse sana, kappale, luettelo tai taulukko, jossa haluat käyttää tiettyä tyyliä.

 2. Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa haluamaasi tyyliä.

  Aloitus-välilehti, Tyylit-ryhmä

  Saat näkyviin lisää tyylejä viemällä osoittimen tyylin kohdalle ja osoittamalla Lisää-alanuoli -painiketta.

  Huomautukset: 

  • Kun olet valinnut haluamasi tyylit kappaleille, otsikoille ja muille elementeille, voit helposti määrittää asiakirjaan yhtenäisen tyylikokonaisuuden. Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Muuta pikatyyliasetuksia  Muuta pikatyylejä -asetuspainike -painiketta ja valitse haluamasi tyylijoukko.

  • Jos haluat käyttää tyyliä luettelossa, valitse luettelotyyli. Muuten luettelon luettelomerkit tai numerointi voivat hävitä.

Tyylin muuttaminen

Kun muutat tyyliä, pystyt helposti muuttamaan kaikkien tiedostossa kyseistä tyyliä käyttävien tekstiosien muotoilua. Jos olet esimerkiksi käyttänyt asiakirjassa Otsikko 1 -tyyliä kaikissa lukujen otsikoissa, voit yhdellä kertaa muuttaa kaikkien lukujen otsikkomuotoilun muuttamalla tyylin muotoilumääritystä.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Vie osoitin Ota käyttöön valitsemalla tyyli -kohdassa sen tyylin kohdalle, jota haluat muuttaa. Osoita tyylin vieressä olevaa Muokkaa tyyliä -valikkopainike -painiketta ja valitse Muokkaa tyyliä.

 3. Tee haluamasi muutokset.

  Huomautukset: 

  • Jos muutat tyyliä, johon muut tyylit perustuvat, myös muut tyylit muuttuvat. Esimerkiksi useimmat tyylit perustuvat Normaali-tyyliin. Normaali-tyylin muokkaaminen muuttaa myös kaikkia siihen perustuvia tyylejä.

  • Jos haluat käyttää muokattua tyyliä muissa samaan malliin perustuvissa asiakirjoissa, valitse Lisää malliin -valintaruutu. Word lisää muokatun tyylin aktiiviseen asiakirjaan liitettyyn malliin.

Tyylin luominen

Voit luoda tyylin määrittämällä kaikki asetukset itse tai käyttää nopeampaa tapaa ja luoda uuden tyylin vanhaa tyyliä muokkaamalla.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Valitse Uusi tyyli.

  Valitse Tyylit-kohdassa Uusi tyyli

 3. Kirjoita uuden tyylin nimi Nimi-ruutuun.

 4. Valitse haluamasi asetukset tai tuo näkyviin lisää vaihtoehtoja osoittamalla Muoto-pikavalikkoa.

  Valitse asetukset tai Muoto

  Vihje: Jos haluat käyttää muotoiltua tekstiä uuden tyylin pohjana, valitse teksti, ennen kuin osoitat Uusi tyyli  Uusi tyyli -painike -painiketta. Uusi tyyli -valintaikkuna avautuu ja valitun tekstin ominaisuudet näkyvät valmiiksi määritettyinä. Riittää, että kirjoitat tyylille uuden nimen.

Tyylin poistaminen

Wordissa voit poistaa itse luomiasi tyylejä. Wordin valmiita tyylejä ei voida kuitenkaan poistaa. Kun poistat tyylin, Word käyttää Normaali-tyyliä kaikissa poistetulla tyylillä muotoilluissa kappaleissa ja poistaa poistetun tyylin määrityksen tyyliluettelosta.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Vie osoitin Ota käyttöön valitsemalla tyyli -kohdassa sen tyylin kohdalle, jonka haluat poistaa. Osoita tyylin vieressä olevaa Muokkaa tyyliä -valikkopainike -painiketta ja valitse Poista.

Pikatyylit käsitteleminen

Kun olet käyttänyt tyylejä kappaleissa, otsikoissa ja muissa dokumentin osissa, voit ottaa käyttöön yhteensopivan pikatyylijoukon. Pikatyylijoukot (esimerkiksi Tyylikäs) ovat tyylikokoelmia, lla dokumentista saadaan näyttävän ja ammattimaisen näköinen. Esimerkiksi yksi pikatyylijoukko voi sisältää useiden otsikkotasojen tyylit, leipätekstin tyylin, lainauksen tyylin ja kuvaotsikon tyylin. Vaikka pikatyylijoukko todennäköisesti sisältää kaikki tarvitsemasi tyylit, haluat ehkä joissakin tilanteissa lisätä mukaan uusia tyylejä tai muuttaa aikaisemmin luotuja tyylejä, jotta dokumentin tyylistä saadaan kaikilta osin toiveiden mukainen. Kun olet lisännyt tyylejä tai muuttanut niitä, voit tallentaa uuden tyyliyhdistelmän mukautetuksi pikatyylijoukoksi antamalla sille oman nimen.

Mitä haluat tehdä?

Kun käytät dokumentissa pikatyylijoukkoa, kaikki dokumentin tyylit muuttuvat automaattisesti pikatyylijoukon määritysten mukaisiksi. Jollet pidä käyttöönotetusta pikatyylijoukosta, voit helposti valita jonkin muun joukon. Word päivittää tiedoston ulkoasun automaattisesti uuden pikatyylijoukon mukaiseksi.

 • Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Muuta pikatyyliasetuksia  Muuta pikatyylejä -asetuspainike -painiketta ja valitse haluamasi tyylijoukko.

Voit muuttaa aikaisemmin luodun tyylin määritteitä, esimerkiksi otsikon tai luettelon tyyliä, ja tallentaa ne sitten osaksi mukautettua pikatyylijoukkoa.

 1. Pidä Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa CONTROL-näppäintä painettuna, osoita muokattavaa tyyliä ja valitse Muokkaa.

 2. Tee Muokkaa tyyliä -valintaikkunassa haluamasi muutokset, valitse Lisää pikatyyliluetteloon -valintaruutu ja valitse OK.

 3. Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Muuta pikatyyliasetuksia  Muuta pikatyylejä -asetuspainike -painiketta ja valitse Tallenna pikatyylijoukko.

 4. Kirjoita pikatyylijoukon nimi Tallenna nimellä -ruutuun ja valitse OK.

Voit lisätä uuden tyylin pikatyylijoukkoon.

 1. Valitse Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Hallitse asiakirjassa käytettyjä tyylejä  Tiedostossa käytettyjen tyylien hallinta .

 2. Valitse Uusi tyyli.

  Valitse Tyylit-kohdassa Uusi tyyli

 3. Kirjoita uuden tyylin nimi Nimi-ruutuun.

 4. Valitse haluamasi asetukset tai tuo näkyviin lisää vaihtoehtoja osoittamalla Muoto-pikavalikkoa.

  Valitse asetukset tai Muoto

 5. Valitse Lisää pikatyyliluetteloon -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 6. Osoita Aloitus-välilehden Tyyli-kohdassa Muuta pikatyyliasetuksia  Muuta pikatyylejä -asetuspainike -painiketta ja valitse Tallenna pikatyylijoukko.

 7. Kirjoita pikatyylijoukon nimi Tallenna nimellä -ruutuun ja valitse OK.

Voit poistaa mukautetun pikatyylijoukon, kun et enää tarvitse sitä.

 1. Avaa Finderissa /Käyttäjät/ käyttäjänimi/Kirjasto/SovellustukiMicrosoft/Office/Tyylijoukot -kansio.

 2. Vedä poistettava mukautettu pikatyylijoukko roskakoriin.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

See where styles are applied in a document

Tyylien ja automaattisen tekstin kopioiminen tiedostosta tai mallista toiseen

Mallien, teemojen ja Word-tyylien erot

Teeman muuttaminen tai poistaminen

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×