Muistutukset-Web-osa

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Microsoft Office Project 2007 -ohjelmassa Microsoft Office Project Web Access -oletusaloitussivu sisältää Muistutukset-osan. Muistutuksissa voi näkyä juuri päivitettyjen tehtävien tietoja, palautettavia tuntilomakkeita, odottavia hyväksyntöjä, tilaraportteja, varattuja seurantakohteita ja varattuja riskejä.

Näiden Office Project Web Access -aloitussivulle lähetettävien ilmoitusten lisäsi muistutustiedot ovat myös Verkko-osa, joka voidaan lisätä mukautetulle Web-osa-sivulle. Tämän Web-osan avulla muistutuksia voidaan tarkastella ja niiden perusteella voidaan toimia oltaessa muualla Project Web Accessissa ja sen ulkopuolella.

Muistutukset-Web-osan yhteiset mukautetut ominaisuudet

Seuraavassa taulukossa on kuvattu yksilöllinen ominaisuudet muistutukset-Web-osa, jossa voit tarkastella tai muuttaa sen jälkeen, kun olet lisännyt verkko-osan lisääminen sivulle. Valitse muistutukset-Web-osan Muokkaa -valikossa Muokkaa jaettua verkko-osaa. Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä Project Web Access -osassa.

Ominaisuus

Kuvaus:

Näytä hyväksyttävät tehtävien päivitykset

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää uudet tehtävävaraukset, jotka on hyväksyttävä tai vahvistettava. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tehtävien päivitykset Muistutukset-Web-osassa. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä hyväksyttävät hallinnollisen vapaa-ajan pyynnöt

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää hyväksyntää odottavat hallinnollisen vapaa-ajan pyynnöt. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä pyynnöt. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä hyväksyntää odottavat hallinnollisen vapaa-ajan pyynnöt

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää ne hallinnollisen vapaa-ajan pyynnöt, jotka olet lähettänyt ja jotka odottavat hyväksyntää. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä pyynnöt. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä hyväksyntää odottavat tehtävien päivitykset

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää hyväksyntää odottavat tehtävien päivitykset. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä päivitykset. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä resurssien hyväksymistä odottavat tuntilomakkeet

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää hyväksyntää odottavat ryhmän jäsenten tuntilomakkeet. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä päivitykset. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä omat lähettämättömät tuntilomakkeet

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää omat tuntilomakkeesi, jotka on tallennettu mutta ei vielä lähetetty. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä tuntilomakkeet Muistutukset-Web-osassa. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä resurssien myöhässä olevat tuntilomakkeet

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää ryhmän jäsenten myöhässä olevien tuntilomakkeiden luettelon. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä tuntilomakkeet. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä uudet minulle varatut tehtävät

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää itsellesi varattujen uusien tehtävien luettelon. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä uudet tehtävät. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä omat myöhässä olevat tilaraportit

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää myöhässä olevien tilaraporttien luettelon. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä myöhässä olevat tilaraportit. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä minulle varatut riskit

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää itsellesi varattujen riskien luettelon. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa nämä riskit. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Näytä minulle varatut seurantakohteet

Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää itsellesi varattujen seurantakohteiden luettelon. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat piilottaa tämän seurantakohteiden luettelon. Oletusarvon mukaan tämä valintaruutu on valittuna.

Project Web Access -URL-osoite

Jos tätä Web-osaa käytetään Project Web Accessin kontekstin ulkopuolella, kirjoita se Project Serverin Web-osoite, joka sisältää tämän Web-osan tiedot.

Web-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla WWW-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

  • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

  • WWW-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

  • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa WWW-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää Web-osan otsikon, joka on näkyvissä Web-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää Web-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää Web-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko Web-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko Web-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja Web-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, voiko verkko-osa on näkyvissä, kun käyttäjä avaa Web-osa-sivun. Jos valintaruutu on tyhjä, Web-osa on näkyvissä vain, kun suunnittelet sivun ja on liitteen (piilotettu) liitetään otsikko.

Voit piilottaa WWW-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen WWW-osaan WWW-osan yhteyden kautta mutta et halua WWW-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää WWW-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle.

Vyöhyke

Määrittää alueen, jossa verkko-osan sisältävä verkko-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää WWW-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden WWW-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen WWW-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että WWW-osa näkyy vyöhykkeessä äärimmäisenä vasemmalla.

Kun lisäät tyhjä alue, joka on tilattu ylhäältä alas Web-osa-vyöhykkeen indeksi on 1. Kun lisäät toisen Web-osan vyöhyke alareunaan, sen vyöhykkeen indeksi on 2. Jos haluat siirtää toiseen verkko-osan alueen alkuun, kirjoita 1ja kirjoita sitten ensimmäinen WWW-osan 2 .

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Lisäasetukset

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko Web-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko verkko-osan poistaa verkko-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko Web-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko Web-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko Web-osa olla yhteydessä muihin Web-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko WWW-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää tiedot, jotka on sallittu viedään Web-osan taso.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja WWW-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan WWW-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää WWW-osan ohjeen. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa WWW-osa-valikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää Web-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

  • Modal Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista Web-sivuun.

  • Modeless Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista Web-sivuun. Tämä on oletusarvo.

  • Siirtyminen Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan kuvakkeena WWW-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään WWW-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos Web-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×