Office
Kirjaudu sisään
Monikielisen sivun luominen

Monikielisen sivun luominen

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Monikielinen sivusto on yksittäinen sivusto, joka on luotu ja julkaistu usealla kielellä. Suurin osa sivuston sisällöstä on yhteneväistä, mutta sisältö on lokalisoitu vastaamaan eri alueiden asiakkaiden kieltä ja kulttuuria. Sivuston luominen ja ylläpitäminen usealla eri kielivariantilla voi olla haastavaa ja aikaa vievää. SharePoint Onlinen variaatio-ominaisuuden avulla voit kuitenkin yksinkertaistaa tätä tehtävää automatisoimalla kunkin kielen ja alueen sivun ja sivuston luomisen. Ominaisuus käyttää lähde-kohdeparadigmaa, jonka avulla voit luoda sisällön vain kerran ja julkaista sen laajalti lyhyen määrittämisajan puitteissa.

Tämän artikkelin sisältö

Sanasto

Variaatiosivustojen toiminta

Sivustokokoelman julkaisemisen aktivoiminen

Määrittää, miten sivut tulevat esiin sivustoihin

Variaatioasetusten määrittäminen

Lähde- ja kohdesivustojen koosteiden luominen

Lähdevariaatiosivuston luominen

Kohdevariaatiokoosteiden luominen

Variaatiosivustohierarkian luominen

Hierarkian luominen

Variaatiolokin tilan tarkistaminen

Uuden Variaatiosivuston lisääminen aiemmin luotuun sivustohierarkiaan

Luominen ja julkaiseminen

Lähdesivuston valintanauhan asetukset

Kaikkien kohteiden päivittäminen

Päivitykset vastaanottavien kohteiden määrittäminen

Kohdesivuston valintanauhan asetukset

Lähteestä vastaanotettavien muutosten tarkasteleminen

Hyväksy muutokset lähteestä

Lähteestä vastaanotettavien muutosten hylkääminen

Sivun pakkaaminen kääntämistä varten

Käännetyn paketin lataaminen

Sivun lähettäminen konekääntämistä varten

Käännöksen tilan tarkistaminen

Luettelon variaatiot

Luettelon päivitykset vastaanottavien kohteiden määrittäminen

Terminologia

Ennen monikielisen sivuston määrittämistä, on hyödyllistä tietää SharePoint Online -variaatioiden terminologia. Tässä taulukossa määritellään päätermit, joita voit kohdata, kun määrität ja hallitset variaatioita.

Termi

Määritelmä

Variaatiot

Yksittäiset sivuston esiintymät, jotka lokalisoidaan ja/tai käännetään tietylle kielelle ja kielialueelle.

Variaation kotisivu

Sivuston kaikkien variaatioiden perus-URL-osoite. Yleensä sivustokokoelman pääsivustossa sijaitseva variaation kotisivu voi olla myös kokoelman alisivusto. Se ohjaa sivuston käyttäjiä sopivaan variaatiosivustoon selaimen sijaintiasetusten perusteella.

Variaatiokooste

Variaation sivuston kieli kieli-pari ja tunnus ylimmän tason Variaatiosivuston ja kaikkien sivustojen sisällön ja niin edelleen ylimmän tason sivustoon. Esimerkiksi otsikon fi-yhteyttä tarkoittaa sivusto on julkaistu englanniksi ja näkyvät käyttäjille, jonka sijainti selaimen niiden asetusten mukaan on Yhdysvalloissa. Vastaavasti fi -uk tarkoittaa sivusto on julkaistu englanniksi ja näkyvät käyttäjille, joiden selainasetukset ilmaista Iso-Britannia. Otsikko sisältää sivuston URL-osoite ja voi näyttää suunnilleen tältä: http://contoso.com/en-us.

Lähdevariaatiosivusto

Sivusto, jonka sisältö on luotu ja julkaistu. Kaikki variaatiosivustot voidaan kopioida tästä lähteestä. Kun sivusto on määritetty lähteeksi, sitä ei voi enää muuttaa eikä muita sivustokokoelman sivustoja voi määrittää lähteeksi.

Kohdevariaatiosivusto

Sivustot, joiden sisältö vastaanotetaan suurimmaksi osaksi lähdevariaatiosivustosta. Kohdevariaatiosivustoon voidaan luoda uutta sisältöä, mutta sitä ei jaeta muiden sivustojen kanssa ja se on yksilöllinen sivustolle, jolla se luotiin.

Variaatiohierarkia

Sarja variaatiosivustoja, mukaan lukien lähde.

Variaatiosivut

Julkaisusivut, jotka on tallennettu lähde- ja kohdevariaatiosivustojen sivujen kirjastoon.

Microsoft Translator

SharePointin käyttämä palvelu sivuston sisällön konekääntämistä varten. Microsoft Translator -Windows-elementin avulla voit kääntää sivuston sivuja reaaliajassa. Käyttäjien ei tarvitse siirtyä erilliselle käännössivustolle, vaan he näkevät sivut heti omalla kielellään ja voivat jakaa sivun muiden kanssa useilla eri kielillä.

XLIFF-tiedosto

Monien lokalisointityökalujen tukema XML-pohjainen vakiotiedostomuoto.

sivun alkuun

Variaatiosivustojen toiminta

Variaatiosivusto on sivuston hallittu kopio. Sisällön tuottaminen tapahtuu lähdesivustossa eli variaatiohierarkian sivustossa, josta muut sivustot kopioidaan. Kun julkaiset lähdesivuston, kaikki sivujen kirjaston julkaisusivut replikoidaan automaattisesti kohteisiin ja asetetaan jonoon kääntämistä ja julkaisemista varten. Tiedostokirjastot, ilmoitusluettelot ja kuvakirjastot replikoidaan myös osana variaatioprosessia.

Variaatiosivustot luodaan hierarkkisesti, niin että pääsivusto on ylimpänä ja kaikki kielivariantit tulevat sen alapuolelle. Lähde ja kohteet sijaitsevat pääsivustosta yhden tason verran alempana. Esimerkki:

Hierarkiakaavio, jossa näytetään pääsivusto ja kolme sen alapuolella olevaa variaatiota. Variaatiot ovat englanti, ranska ja saksa.

Variaatio-ominaisuus on SharePoint Online -julkaisuinfrastruktuurin osa, ja se käyttää julkaisusivustomalleja sivustojen luomiseen. Todellinen sisällön julkaisuprosessi riippuu variaatioiden määrittämisen yhteydessä valitusta sivustomallista. Lähdevariaation julkaisusivusto -kohdan valitseminen tarkoittaa, että kaikki lähteen tai hierarkiassa sen alapuolella olevat sivut on julkaistava ennen kuin ne replikoidaan kohdevariaatiosivustoihin. Julkaisusivusto ja työnkulku -kohdan valitseminen tarkoittaa, että sivujen on käytävä läpi hyväksynnän työnkulku ennen kuin ne replikoidaan kohdevariaatiosivustoihin. Variaatioiden ajastintyö replikoi hyväksytyt ja julkaistut sivut kohdesivustoihin, ja se poistetaan heti sivustohierarkian luomisen jälkeen.

Koska variaatio-ominaisuus on riippuvainen julkaisuinfrastruktuurista ja julkaisusivustomalleista, sinun on otettava julkaiseminen käyttöön sivustokokoelmassa ennen variaatiokoosteiden tai sivustohierarkioiden luomista.

Julkaisemisen aktivoiminen sivustokokoelmassa

 1. Sivustokokoelman pääsivustolla asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta ‑kohdassa Sivustokokoelman ominaisuudet.

 3. Vieritä alaspäin kohtaan SharePoint Server -julkaisuinfrastruktuuri ja valitse Aktivoi.

Kun julkaiseminen on otettu käyttöön, voit määrittää variaatiot nelivaiheisen prosessin avulla seuraavasti:

 1. Määritä, miten sivut tulevat esiin variaatiosivustoissa.

 2. Luo lähde- ja kohdesivustojen koosteet.

 3. Luo variaatiohierarkia.

 4. Luo ja julkaise

sivun alkuun

Sivujen esiintulotavan määrittäminen sivustoissa

Kannattaa suunnitella etukäteen, miten automaattista sivuston luontia pitäisi käsitellä organisaatiossasi. Näin pystyt entistä joustavammin päättämään, mitä sisältöä julkaistaan ja milloin. Jos esimerkiksi yrityksesi on juuri julkaissut uuden tuotteen ja esittelee sitä sivuston kotisivulla. Tuotetta pitäisi esitellä myös kansainvälisten alihankkijoiden sivustoilla, mutta koska tuotetta ei julkaista kansainvälisille markkinoille vielä moneen kuukauteen, alihankkijoiden sivustojen omistajat eivät saisi mainostaa tuotetta, ennen kuin se on saatavilla paikallisesti. Säätämällä variaatioasetuksia voit hallita sitä, miten uusia, päivitettyjä ja poistettuja sivuja käsitellään kussakin variaatiosivustossa.

Variaatioasetusten määrittäminen

Huomautus:  Vain sivustokokoelman järjestelmänvalvoja voi suorittaa tämän toiminnon.

 1. Sivustokokoelman ylimmällä asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Variaatioasetukset.

 3. Valitse Sivuston, luettelon ja sivun luontitoiminta -kohdassa:
  Luo kaikkialla, jos uudet sivut pitää kopioida kaikkiin kohteisiin,
  tai
   Luo valikoiden, jos haluat valita, mitkä kohteet voivat vastaanottaa uusia sivuja.

 4. Valitse Luo poistettu kohdesivu uudelleen -kohdassa:
  Luo uusi kohdesivu, kun lähdesivu julkaistaan uudelleen, jos haluat, että uusi sivu korvaa poistetun sivun.
  Voit myös valita
  Älä luo uutta kohdesivua, kun lähdesivu julkaistaan uudelleen, jos et halua, että uusi sivu korvaa poistetun sivun.

 5. Valitse Päivitä kohdesivun verkko-osat -kohdassa:
  Päivitä verkko-osien muutokset kohdesivuille, kun variaation lähdesivun päivitys levitetään, jos haluat, että lähteen verkko-osien muutokset päivitetään kohteessa. Kaikki kohteen verkko-osien mukautukset menetetään.
  Voit myös valita
  Älä päivitä verkko-osien muutoksia kohdesivuille, kun variaation lähdesivun päivitys levitetään, jos et halua, että lähteen verkko-osien muutokset päivitetään kohteessa.

 6. Valitse Ilmoitus-kohdassa valintaruutu, jos haluat, että sivuston omistajille ilmoitetaan, kun uudet sivut tai sivustot ovat käytettävissä.

 7. Valitse OK.

sivun alkuun

Lähde- ja kohdesivustojen koosteiden luominen

Variaatiokooste on variaatiosivuston kieli-aluepari, kuten en-us, de-de tai fr-fr. Kooste on sisällytetty sivuston URL-osoitteeseen.

Sinun on ensin luotava lähdekooste. Lähde sijaitsee siellä, missä luot kohdesivustoihin kopioitavan sisällön. Monikielisessä sivustossa kannattaa ehkä käyttää lähdekosteessa organisaation pääkieltä.

Huomautus:  Lähdekoosteita voi olla vain yksi, ja kun olet luonut lähdekoosteen, et voi vaihtaa sitä poistamatta lähdekoostetta ja katkaisematta kaikkia määritettyjä lähde-kohde-yhteyksiä.

Lähdevariaatiosivuston luominen

Seuraava vaihe on kohdekoosteiden luominen, yksi hierarkian variantin kullekin kielelle. Jos esimerkiksi aiot julkaista sivustosta neljä erikielistä variaatiota, (yhden lähteen ja kolme kohdetta), luo neljä koostetta, yksi kutakin kieltä varten.

 1. Sivustokokoelman ylimmällä asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Variaatiokoosteet.

 3. Valitse Variaatiokoosteet-sivulla Uusi kooste.

 4. Valitse Luo variaatiokooste -sivun Sivustomallin kieli -kohdassa lähdesivuston monikielisyyskäyttöliittymässä käytettävä kieli. Valinta perustuu Office 365 -tilauksessasi käytettävissä oleville kielipaketeille. Kielipaketteja tarvitaan vain, jos haluat käyttää sivuston hallintasivujen monikielisyyskäyttöliittymää. Variaatiot eivät edellytä kielipaketteja.

 5. Valitse Alue-kohdassa sivustossa käytettävä kieli- ja aluepari. Alue määrittää kielen käyttäjien luomalle sisällölle, muotoilun kohteille (kuten päivämäärälle, kellonajalle ja valuutalle) sekä menetelmän ohjata käyttäjiä pääsivustolta heidän selainasetustensa mukaisesti.

 6. Kirjoita Sijainti-kohtaan sivustohierarkian lähteen ja kohteiden sijainti. Jos ne sijaitsevat sivustokokoelman pääsivustossa, kirjoita vinoviiva (/).

 7. Kirjoita Koosteen nimi -kohtaan aiemmin valittuun alueeseen perustuva kieli-alue -pari. Voit muokata näitä tietoja.

 8. Kirjoita Kuvaus-kohtaan kuvaus, joka helpottaa käyttäjiä ymmärtämään, mikä on koosteen tarkoitus. Voit esimerkiksi kirjoittaa "englanti".

 9. Kirjoita Näyttönimi-kohtaan aiemmin valittuun alueeseen perustuva kieli ja alue. Voit muokata näitä tietoja.

 10. Valitse Julkaisusivustomalli-kohdassa kussakin variaatiosivustossa käytettävä sivustomalli. Valitse Julkaisusivusto ja työnkulku, jos haluat, että kaikki sivut käyvät läpi hyväksynnän työnkulun, ennen kuin ne kopioidaan kohdevariaatiosivustoihin. Valitse Julkaisusivusto, jos hyväksynnän työnkulkua ei tarvita. Kaikki lähteen tai sivustohierarkiassa sen alapuolella olevat sivustot on julkaistava ennen kuin ne voidaan kopioida kohdevariaatiosivustoihin.

 11. Kirjoita Koosteen yhteyshenkilö -kohtaan niiden henkilöiden sähköpostiosoite, joille ilmoitetaan lähdevariaatiosivuston luomisesta.

 12. Valitse OK. Lähteen luomisprosessi alkaa automaattisesti.

Kohdevariaatiokoosteiden luominen

Kaikkia lähdevariaatioita ei tarvitse luoda kerralla. On suositeltavaa, että luot lähteen sisällön ennen kohdekoosteiden luomista. On myös suositeltavaa luoda useita kohdekoosteita ennen sivustohierarkian luomista.

 1. Sivustokokoelman ylimmällä asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Variaatiokoosteet.

 3. Valitse Variaatiokoosteet-sivulla Uusi kooste.

 4. Valitse Sivustomallin kieli -kohdassa lähdesivuston monikielisyyskäyttöliittymässä käytettävä kieli. Valinta perustuu asennettuun kielipakettiin. Kielipaketteja tarvitaan vain, jos haluat käyttää sivuston hallintasivujen monikielisyyskäyttöliittymää. Variaatiot eivät edellytä kielipaketteja.

 5. Valitse Alue-kohdassa sivustossa käytettävä kieli- ja aluepari. Alue määrittää muotoilun kohteille (kuten päivämäärälle, kellonajalle ja valuutalle) sekä menetelmän ohjata käyttäjiä pääsivustolta heidän selainasetustensa mukaisesti.

 6. Valitse Jatka.

 7. Kirjoita Koosteen nimi -kohtaan aiemmin valittuun alueeseen perustuva kieli-alue -pari. Voit muokata näitä tietoja.

 8. Kirjoita Kuvaus-kohtaan kuvaus, joka helpottaa käyttäjiä ymmärtämään, mikä on koosteen tarkoitus. Voit esimerkiksi kirjoittaa "englanti".

 9. Kirjoita Näyttönimi-kohtaan aiemmin valittuun alueeseen perustuva kieli ja alue. Voit muokata näitä tietoja.

 10. Valitse Hierarkian luonti -kohdassa ne lähteen osat, jotka haluat kopioida uuteen kohteeseen:

 11. Valitse Sivustojen, variaatioita sisältävien luettelojen ja kaikkien sivustojen julkaiseminen, jos haluat luoda julkaisusivustojen ja kaikkien sivujen hierarkian.

 12. Valitse Vain julkaisusivustot, jos haluat luoda vain julkaisusivustojen hierarkian.

 13. Valitse Vain pääsivusto, jos haluat luoda pääsivuston, jossa ei ole sivustoja tai sivuja.

 14. Valitse Jatka.

 15. Valitse Luo käännöspaketti -kohdassa, sallitaanko kohteen sisällön kääntäminen käsin. Kun tämä ominaisuus otetaan käyttöön, sisältö pakataan tietokoneelle ladattavaan XLIFF-tiedostoon, jolloin se voidaan lähettää kääntäjille käsittelyä varten. XLIFF-tiedosto on XML-pohjainen monien lokalisointityökalujen tukema vakiotiedostomuoto.

 16. Valitse Konekäännös-kohdassa, sallitaanko kohteen konekäännös. Kun tämä ominaisuus otetaan käyttöön, käyttäjät voivat pyytää käännöstä Microsoft Translator -palvelun kautta.

 17. Valitse Jatka.

 18. Valitse Sivun päivityksen toiminnot -kohdassa, millä tavalla haluat päivittää aiemmin luodut sivustot, kun lähteestä tulevat muutokset vastaanotetaan:

 19. Valitse Käyttäjät voivat manuaalisesti synkronoida lähdevariaatiosivujen päivitykset, jos haluat antaa sivuston omistajien tai sisällön luojien verrata päivitettyä sivua aiemmin luotuun ja määrittää hyväksyttävät muutokset.

 20. Valitse Päivitä kohdevariaatiosivut automaattisesti, jos haluat lähettää sivun luonnosversion kohteeseen.

 21. Kirjoita Koosteen yhteyshenkilö -kohtaan niiden henkilöiden sähköpostiosoite, joille ilmoitetaan kohdevariaatiosivuston luomisesta.

 22. Valitse Jatka.

 23. Tarkista koosteasetukset ja valitse sitten Valmis.

sivun alkuun

Variaatiosivustohierarkian luominen

Variaatiosivustohierarkian luominen suorittaa kaksi tehtävää:

 • Liittää variaatiolähteen ja -kohteet yhteen, ja liittää ne sitten variaation pääsivustoon.

 • Luo kullekin kielivariaatiolle sivustot ja sivut.

Variaatiosivustohierarkian luomisen yhteydessä käsitellään useita resursseja, varsinkin silloin, kun hierarkiassa on paljon variaatioita. Tämän vuoksi hierarkian luontia käsitellään osana tunnin välein suoritettavaa joukkoajastintyötä. Voit valvoa ajastintyön edistymistä variaatiolokia tarkastelemalla.

Hierarkian luominen

 1. Valitse sivustokokoelman ylimmällä asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. , ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Variaatiokoosteet.

 3. Valitse Luo hierarkiat.

Variaatiolokin tilan tarkistaminen

 1. Valitse sivustokokoelman ylimmällä asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. , ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Variaatiolokit.

Uuden variaatiosivuston lisääminen aiemmin luotuun sivustohierarkiaan

Kun olet luonut variaatiosivustohierarkian, voit tarvittaessa lisätä siihen uusia kohdesivustoja.

 1. Valitse sivustokokoelman ylimmällä asetukset Pieni Asetukset-kuvake, joka korvaa Sivuston asetukset. , ja valitse sitten sivuston asetukset.

 2. Valitse Sivuston asetukset -sivun Sivustokokoelman hallinta -kohdasta Variaatiokoosteet.

 3. Valitse Uusi tarra, ja luo selite ”Luo kohdevariaatiokoosteiden” kuvatulla tavalla.

 4. Toista vaiheet 1 ja 2 kunkin uuden kohteen kohdalla ja valitse sitten Luo hierarkiat.

sivun alkuun

Luominen ja julkaiseminen

Kun variaatiohierarkia on luotu, uudet variaatio- ja käännösasetukset näkyvät valintanauhassa. Asetusten käytettävyys riippuu siitä, käsitteletkö lähde- vai kohdesivustoa.

Lähdesivuston valintanauhan asetukset

Uusi Variaatiot-ryhmä näkyy lähdesivuston valintanauhan Julkaise-välilehdessä. Siinä näkyvien kahden painikkeen avulla voit valvoa sitä, miten päivitykset toimitetaan kohdesivustoihin.

Valintanauhan Variaatiot-välilehden kaksi kuvaketta. Ensimmäinen kuvake on Luo uusi kohde. Toinen kuvake on Päivitä kaikki kohteet.

Painike

Kuvaus

Luo uusi kohde

Muodostaa yhteyden lähteen ja kohteen välille. Kohteet vastaanottavat lähdesivun kopion ja kaikki sen tulevat päivitykset.

Kaikkien kohteiden päivittäminen

Kopioi lähteen nykyisen version kaikkiin aiemmin luotuihin kohteisiin. Sivu pysyy julkaisemattomana luonnoksena, kunnes variaatiosivuston omistaja tai tekijä julkaisee sen.

Kaikkien kohteiden päivittäminen

 1. Siirry lähdesivustolta uuteen tai päivitettyyn sivuun. (Sivu on julkaistava tai hyväksyttävä hyväksynnän työnkulun kautta ennen kuin se voidaan kopioida kohteisiin.)

 2. Julkaise -välilehden variaatiot-ryhmässä Päivitä kaikki kohteet. Huomaa, että sisältö voidaan kopioida vain lähteestä kohteeseen ja ei kohteesta kohteeseen.

Päivitykset vastaanottavien kohteiden määrittäminen

 1. Siirry lähdesivustolta uuteen tai päivitettyyn sivuun. (Sivu on julkaistava tai hyväksyttävä hyväksynnän työnkulun kautta ennen kuin se voidaan kopioida kohteisiin.)

 2. Julkaise -välilehden variaatiot-ryhmässä Luo uusi kohde.

 3. Valitse Luo variaation-sivulla, joka tulee näyttöön sisällön kunkin kohteen vieressä oleva valintaruutu. Jos haluat lähettää sisällön kaikki käytettävissä olevat kohteet, valitse valintaruudun vieressä otsikko. Huomaa, että sisältö voidaan kopioida vain lähteestä kohteeseen ja ei kohteesta kohteeseen.

 4. Valitse Continue (Jatka).

  Näyttökuva ja valintaruudut, joissa näkyvät ne variaatiosivustot, jotka vastaanottavat päivityksiä. Niihin kuuluvat variaatiokoosteet ja niiden vastaavat näyttönimet

Kohdesivuston valintanauhan asetukset

Kohdesivuston omistajille lähetetään ilmoitus, kun lähteestä lähetetään uutta sisältöä. Ilmoitus on kyseisen sivun yläreunassa ja sisältää linkin lähteeseen. Linkin kautta omistajat voivat tarkastella muutoksia ja päättää muutosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Uuden ja päivitetyn sisällön hyväksymis- ja/tai hylkäämisoikeus riippuu siitä, miten sivuston järjestelmänvalvoja on määrittänyt variaatioasetukset.

Kunkin kohdesivuston valintanauhassa on alla kuvattua välilehteä vastaava Variaatiot-välilehti:

Näyttökuva kohdesivuston Variaatiot-välilehdestä. Välilehdessä on kaksi ryhmää: variaatio ja käännös

Tämän välilehden avulla voit helposti tarkastella lähteestä vastaanotettua sisältöä ja valmistella sen käsin tai koneellista kääntämistä varten. Painikkeet on esitelty oheisessa taulukossa.

Painike

Kuvaus

Näytä muutokset

Vertaa juuri kopioitua lähdesisältöä nykyiseen kohdesivuston käännökseen. Määritä muutosten laajuus valitsemalla Näytä muutokset aina, kun vastaanotat uutta sisältöä lähteestä. Jos muutoksia on vähän, voit ohittaa ne tai tehdä ne käsin.

Synkronoi lähteestä

Kaksi vaihtoehtoa:

 • Synkronoi lähteestä kopioi lähteen sisällön kohdesivustoon julkaisemattomana luonnoksena. Kun sisältö on julkaistu, tämä luonnos korvaa nykyisen kohdesisällön.

 • Määritä valituksi määrittää kohdesisällön samanarvoiseksi lähdesisällön kanssa hyväksymättä päivityksiä. Tämä on sopiva vaihtoehto päivitettäessä sisältöä käsin.

Luo käännöspaketti

Vie nykyisen sivun tietokoneelle XLIFF-tiedostona ja ilmoittaa määrittämillesi henkilöille, että tiedosto on valmis kääntämistä varten. XLIFF-tiedostossa on .xlf-pääte. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä variaatiokoosteen luomisen yhteydessä.

Lataa käännös

Tämän ominaisuuden avulla voit ladata käännetyn XLIFF-tiedoston ja tarkastella muutoksia. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä variaatiokoosteen luomisen yhteydessä.

Konekäännä

Kääntää tekstin reaaliaikaisesti Microsoft Translator -palvelun avulla, jos se on otettu käyttöön. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä variaatiokoosteen luomisen yhteydessä.

Käännöksen tila

Loki käännöstoiminnasta mukaan lukien käsin ja koneellinen kääntäminen.

Lähteestä vastaanotettavien muutosten tarkasteleminen

 1. Siirry sivuun, joka on juuri vastaanotettu lähteestä.

 2. Valitse sivun yläreunassa olevassa ilmoituksessa tai Variaatiot-välilehdessä Näytä muutokset.
  Uusi raportti-ikkuna avautuu ja näyttää viimeksi synkronoidun ja nykyisen lähteen erot.

Lähteestä vastaanotettavien muutosten hyväksyminen

 1. Siirry sivuun, joka on juuri vastaanotettu lähteestä.

 2. Valitse Variaatiot-välilehdessä Synkronoi lähteestä.
  Aiemmin luotu sivu korvautuu lähteestä vastaanotetulla sivulla.

 3. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset, julkaise sivu.

Lähteestä vastaanotettavien muutosten hylkääminen

 1. Siirry sivuun, joka on juuri vastaanotettu lähteestä.

 2. Valitse variaatiot -välilehdessä Aseta nykyisen. Olemassa olevan sivun säilyy.

Sivun pakkaaminen kääntämistä varten

 1. Siirry sivulle, jonka sisällön haluat kääntää.

 2. Valitse Variaatiot-välilehdessä Luo käännöspaketti.

 3. Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille ilmoitetaan, kun sisältö on valmis käännettäväksi. Kullekin vastaanottajalle lähetetään sähköpostiviesti, jossa on linkki käännöspakettiin.

Käännetyn paketin lataaminen

 1. Siirry juuri käännettyyn sivuun.

 2. Valitse Variaatiot-välilehdessä Lataa käännös.

 3. Siirry SharePoint-kirjastoon, toiseen tietokoneen sijaintiin tai SharePoint-sivustoon, johon käännetty XLIFF-tiedosto on tallennettu.

 4. Valinnainen: Kirjoita käännöksen tehneen yrityksen nimi seurantaa varten.

 5. Kun käännös on valmis, julkaise sivu.

Sivun lähettäminen konekääntämistä varten

 1. Siirry sivulle, jonka sisällön haluat kääntää.

 2. Valitse Variaatiot-välilehdessä Konekäännä.
  Sivuun päivittyy käännetty sisältö.

 3. Kun käännös on valmis, julkaise sivu.

Käännöksen tilan tarkistaminen

 1. Siirry sivulle, jonka sisältöä käännetään.

 2. Valitse Variaatiot-välilehdessä Käännöksen tila.

 3. Tarkista käännöksen tila -loki.

sivun alkuun

Luettelon variaatiot

Luettelon variaatiot muistuttavat sivun variaatioita yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: kohteisiin voidaan kopioida vain kokonaisia luetteloja, ei yksittäisiä luettelokohteita.

Luettelopäivitykset vastaanottavien kohteiden määrittäminen

 1. Siirry lähdesivustolta uuteen tai päivitettyyn luetteloon.

 2. Valitse variaatiot -välilehdessä asetukset.

 3. Luo variaation sivulla Valitse kunkin kohdesivuston, joka tulee näyttöön luettelon vieressä oleva valintaruutu. Voit lähettää luettelon kaikki käytettävissä olevat kohteet, valitse valintaruudun vieressä otsikko.

 4. Valitse Continue (Jatka).

sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×