Miten versiotietojen hallinta toimii SharePoint-luettelossa tai kirjastossa

Miten versiotietojen hallinta toimii SharePoint-luettelossa tai kirjastossa

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kun versiotietojen hallinta on käytössä SharePoint-luettelossa tai -kirjastossa, voit tallentaa, seurata ja palauttaa luettelon kohteita ja kirjaston tiedostoja niiden muuttuessa. Versiotietojen hallinta auttaa yhdessä muiden asetusten (esimerkiksi uloskuittauksen) kanssa pitkälti valvomaan sivustoon lähetettyä sisältöä ja voi osoittautua välttämättömäksi, jos joskus haluat tarkastella kohteen tai tiedoston aiempaa versiota tai palauttaa sen.

Huomautus: Versiotiedot SharePoint kirjastot oletusarvoisesti käytössä ja poissa käytöstä oletusarvoisesti SharePoint luettelo. Saat lisätietoja versiotietojen määrittäminen luettelon tai kirjaston versiotietojen käyttöönotto ja määrittäminen.

Yleistä versiotietojen hallinnasta

Kuka tahansa, jolla on oikeus hallita luetteloita, voi ottaa versiotietojen hallinnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä kirjastossa. Versiotietojen hallinta on käytettävissä kaikkien oletusluettelotyyppien luettelokohteissa, kuten kalentereissa, seurantaluetteloissa ja mukautetuissa luetteloissa. Se on myös käytettävissä kaikissa kirjastoihin tallennettavissa tiedostotyypeissä, kuten verkko-osien sivuissa. Katso lisätietoja versiotietojen hallinnan määrittämisestä ja käyttämisestä artikkelista Versiotietojen hallinnan käyttöönotto ja määrittäminen luettelossa tai kirjastossa.

Huomautus: Jos olet Office 365-tilaus, versiotiedot on nyt käytössä oletusarvoisesti kun luot uusia OneDrive for Business kirjastoja ja se tallennetaan automaattisesti asiakirjan viimeksi 500 version. Tämä auttaa menetä tärkeitä tiedostoja tai tietoja. Jos sinulla on olemassa olevien kirjastojen OneDrive for Business sivustossa tai ryhmäsivustossa, joka ei ole versiotiedot on otettu käyttöön, voit poistaa versiotietojen niiden mahdollisista milloin tahansa.

Voit käyttää versiotietojen hallintaa seuraavissa tapauksissa:

 • Versiohistorian seuraaminen    Kun versiotietojen hallinta on käytössä, näkyvissä on tiedostoon tehtyjen muutosten ajankohta ja muutosten tekijä. Voit myös tarkastella ajankohtaa, jolloin tiedoston ominaisuudet eli tiedostoa koskevat tiedot ovat muuttuneet. Jos käyttäjä on esimerkiksi vaihtanut luettelokohteen määräpäivän, kyseinen tieto näkyy versiohistoriassa. Näet myös kommentit, joita käyttäjät tekevät, kun he kuittaavat tiedostoja kirjastoihin.

 • Aiemman version palauttaminen    Jos teet virheen uusimmassa versiossa, uusin versio vioittuu tai vain pidät aiemmasta versiosta enemmän, voit korvata uusimman version aiemmalla versiolla. Palautetusta versiosta tulee tällöin uusin versio.

 • Aiemman version tarkasteleminen    Voit tarkastella aiempaa versiota niin, että se ei korvaa uusinta versiota. Jos tarkastelet versiohistoriaa Microsoft Office -asiakirjassa, kuten Word- tai Excel-tiedostossa, voit verrata kahta versiota, jolloin saat selville niiden väliset erot.

Kun versiotietojen hallinta on käytössä, versioita luodaan seuraavissa tilanteissa:

 • Kun luettelokohde tai tiedosto luodaan tai kun tiedosto ladataan kirjastoon.

  Huomautus:  Jos tiedostojen uloskuittausta edellytetään, tiedosto on kuitattava sisään sen ensimmäisen version luomiseksi.

 • Kun tiedosto ladataan, jolla on sama nimi kuin aiemmin luotu tiedosto.

 • Kun luettelokohteen tai tiedoston ominaisuuksiin tehdään muutoksia.

 • Kun Office-tiedosto avataan ja tallennetaan. Kun asiakirja avataan uudelleen, uusi versio luodaan muokkauksen tallentamisen jälkeen.

 • Määräajoin, kun muokkaaminen ja tallentaminen Office-asiakirjoja. Kaikki muutokset ja tallentaa luoda uusia versioita. Kun tallennat muutokset usein, esimerkiksi kunkin uuden version sieppaa pisteen kerran kunkin yksittäisiä Muokkaa sijasta. Tämä on yleisiä, kun Automaattinen tallennus on otettu käyttöön.

 • Aikana yhteismuokkaaminen asiakirjan, kun toinen käyttäjä aloittaa asiakirjan parissa tai kun käyttäjä napsauttaa Tallenna muutokset ladataan kirjastoon.

Tiedostosta voi olla kolme nykyistä versiota kunakin hetkenä: uloskuitattu versio, uusin aliversio eli luonnosversio ja uusin julkaistu eli pääversio. Kaikki muut versiot ovat historiallisia versioita. Jotkin nykyiset versiot näkyvät vain sellaisille käyttäjille, joilla on niiden tarkasteluoikeudet.

Jotkin organisaatiot seuraavat tiedostojen pää- ja aliversioita kirjastoissa. Toiset organisaatiot seuraavat vain pääversioita. Pääversiot on merkitty kokonaisluvuilla, kuten 5.0, ja aliversiot desimaaliluvuilla, kuten 5.1.

Useimmat organisaatiot käyttävät aliversioita tiedostojen kehitystyön aikana ja pääversioita, kun tietyt välitavoitteet saavutetaan tai kun tiedostot ovat valmiita yleiseen käyttöön. Monissa organisaatioissa suojataan luonnosversioita sallimalla tiedostojen hyväksyminen vain niiden omistajille tai valtuutetuille henkilöille. Tämä tarkoittaa sitä, että kukaan muu ei saa nähdä aliversioita, ennen kuin pääversio julkaistaan.

Pääversioita voi käyttää luetteloissa, mutta aliversioita ei. Jokaisen luettelokohteen version tunnisteena on kokonaisluku. Jos organisaatiosi edellyttää luettelon kohteiden hyväksymistä, ne pysyvät odotustilassa, kunnes joku valtuutettu henkilö hyväksyy ne. Odotustilassa niiden tunnisteena on kokonaisluku ja niihin viitataan luonnoksina.

Katso lisätietoja versiotietojen hallinnan käyttöönotosta ja määrittämisestä, mukaan lukien pää- ja aliversiot, artikkelista Versiotietojen hallinnan käyttöönotto ja määrittäminen luettelossa tai kirjastossa.

Version numero lisätään automaattisesti aina, kun luot uuden version. Luettelossa tai kirjastossa, jossa on käytössä pääversiotiedot, versioiden numerot ovat kokonaislukuja, kuten 1.0, 2.0, 3.0 jne. Järjestelmänvalvoja voi ottaa kirjastojen versiotiedot käyttöön sekä pää- että aliversioille. Aliversioiden numerot merkittään desimaalilukuina, kuten 1.1, 1.2, 1.3 jne. Jos jokin aliversioista julkaistaan pääversiona, sen numeroksi tulee 2.0. Myöhemmät aliversiot numeroidaan numeroilla 2.1, 2.2, 2.3 jne.

Kun hylkäät uloskuittauksen, versionumero ei muutu. Jos uusin versio on 3.0, sen numerona pysyy 3.0 uloskuittauksen hylkäämisen jälkeen.

Kun poistat version, se siirtyy numeroineen roskakoriin. Versiohistoriassa näkyy jäljelle jääneet versionumerot. Muut versionumerot eivät muutu. Jos sinulla on esimerkiksi asiakirja, josta on olemassa aliversiot 4.1 ja 4.2, ja päätät poistaa version 4.1, jäljelle jäävässä versiohistoriassa näkyy enää vain versiot 4.0 ja 4.2. Tämä on havainnollistettu seuraavassa kuvassa.

Katso lisätietoja versiotietojen hallinnan käyttöönotosta ja määrittämisestä, mukaan lukien pää- ja aliversiot, artikkelista Versiotietojen hallinnan käyttöönotto ja määrittäminen luettelossa tai kirjastossa.

Versiohistoria, josta on poistettu yksi aliversio

Toisissa organisaatioissa versioita voi tehdä rajoittamattomasti ja toisissa käytetään rajoituksia. Voit huomata tiedoston viimeisimmän version tarkistamisen yhteydessä, että vanha versio puuttuu. Jos uusin versio on 26.0 ja huomaat, että versiota 1.0 ei ole enää olemassa, järjestelmänvalvoja on määrittänyt kirjaston asetukset siten, että siinä voi olla enintään 25 pääversiota yhdestä tiedostosta. Kun kirjastoon lisätään 26. versio, ensimmäinen versio poistetaan. Jäljellä ovat tällöin versiot 2.0 - 26.0. Kun puolestaan 27. versio lisätään, jäljelle jäävät vain versiot 3.0 - 27.0.

Järjestelmänvalvoja voi myös päättää aliversioiden vain niille, saat uusimmat versiot tietyn ajan määrän rajoittaminen. Esimerkiksi jos 25 pääversioiden sallitaan, järjestelmänvalvojan haluta säilyttää vain viimeisimmän viiden pääversioiden vähäisiä luonnoksia. Aliversiot välillä pääversioiden oletusmäärän on 511. Jos yrität tallentaa toisen aliversio, näyttöön tulee virhesanoma, joka ilmoittaa, että sinun on ensin julkaistava tiedosto. Sivuston järjestelmänvalvoja voi muuttaa sallimaan vähemmän aliversiot.

Jos luettelo tai kirjasto rajoittaa pääversioiden määrää, vanhimmat versiot poistetaan, kun raja on saavutettu. Esimerkiksi jos säilytetään vain 20 versiota ja työryhmäsi luo 25 versiota, vain versiot 6–25 säilytetään. Jos luodaan uusi versio, vain versiot 7–26 säilytetään. Jos luettelo tai kirjasto rajoittaa versioiden määrää, varmista, että osallistujat tietävät, että aiemmat versiot poistetaan, kun versioraja on saavutettu.

Kirjastossa, joka rajoittaa niiden pääversioiden määrää, joille säilytetään aliversioita, edellisten pääversioiden aliversiot poistetaan, kun versioraja on saavutettu. Esimerkiksi jos säilytät luonnoksia vain 10 pääversiolle ja työryhmäsi luo 15 pääversioita, säilytetään vain vanhimpien versioiden pääversiot. Aliversiot, joihin liittyy viisi aiempaa pääversiota (kuten 1.2 tai 2.3) poistetaan, mutta pääversiot (1, 2 jne.) säilytetään, kunnes kirjasto rajoittaa myös pääversioiden määrää.

Versioiden määrää kannattaa yleensä rajoittaa. Näin palvelimen tallennustilaa säästyy ja tiedostot pysyvät järjestyksessä. Jos organisaatiossa on kuitenkin säilytettävä kaikki versiot esimerkiksi juridisista syistä, älä määritä rajoituksia.

Tärkeää: Jos organisaatio rajoittaa sen tallentamien versioiden määrää, vanhimmat versiot poistetaan pysyvästi, kun raja on saavutettu. Niitä ei lähetetä roskakoriin.

Katso lisätietoja versiotietojen hallinnan käyttöönotosta ja määrittämisestä artikkelista Versiotietojen hallinnan käyttöönotto ja määrittäminen luettelossa tai kirjastossa.

Voit määrittää, kuka voi tarkastella luettelokohteiden ja tiedostojen luonnoksia. Luonnoksia luodaan kahdessa tilanteessa:

 • Kun tiedoston aliversio luodaan tai päivitetään kirjastossa, joka seuraa pää- ja aliversioita.

 • Kun luettelokohde tai tiedosto luodaan tai sitä päivitetään, mutta sitä ei ole vielä hyväksytty luettelossa tai kirjastossa, jossa edellytetään sisällön hyväksyntää.

Kun pää- ja aliversioita seurataan, voit määrittää, edellyttääkö aliversioiden tarkasteleminen ja lukeminen tiedostojen muokkausoikeuksia. Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjät, joilla on tiedoston muokkausoikeus, voivat käsitellä tiedostoa, mutta käyttäjät, joilla on vain tiedoston lukuoikeus, eivät voi tarkastella aliversioita. Kaikkien kirjaston käyttäjien ei esimerkiksi välttämättä ole tarkoitus nähdä kommentteja ja muutoksia, kun tiedoston muokkaaminen on kesken. Jos kirjastossa seurataan pää- ja aliversioita, eikä pääversiota ole vielä julkaistu, käyttäjät, joilla ei ole luonnoskohteiden tarkasteluoikeuksia, eivät voi tarkastella tiedostoa.

Jos edellytetään sisällön hyväksyntää, voit määrittää, ketkä voivat tarkastella hyväksyntää odottavia tiedostoja – käyttäjät, joilla on lukuoikeudet, käyttäjät, joilla on muokkausoikeudet tai vain tekijät ja käyttäjät, joilla on kohteiden hyväksyntäoikeudet. Jos pää- ja aliversioita seurataan, tekijän täytyy julkaista pääversio, ennen kuin tiedoston voi lähettää hyväksyttäväksi. Jos edellytetään sisällön hyväksyntää, käyttäjät, joilla on sisällön lukuoikeudet, mutta joilla ei ole luonnoskohteiden tarkasteluoikeuksia, näkevät tiedoston viimeisen hyväksytyn version tai pääversion.

Riippumatta siitä, onko joilla on oikeus muokata tiedostoa tai jos henkilöhaun tiedostolle, joka on aliversio, hän saa tulokset sen.

Voit rajoittaa luetteloon tai kirjastoon tallennettavien luettelokohteiden tai tiedostojen versioiden määrää, mikä voi auttaa säästämään palvelimen tilaa. Jos työryhmäsi luo monia versioita, versioiden määrän rajoittaminen voi auttaa työryhmääsi hallinnoimaan paremmin aiempia versioita ja löytämään ne. Esimerkiksi silloin, kun työryhmäsi säilyttää monia versioita usean kuukauden tai vuoden ajan.

Jäsenten voi olla vaikeaa selata versiohistoriaa tarvitsemiensa versioiden löytämiseksi. Jos työryhmäsi haluaa tarkastella jotakin aiempaa versiota tai säilyttää sen, voit joko olla rajoittamatta säilytettävien versioiden määrää tai lisätä niiden määrää.

Jos kirjasto seuraa pää- ja aliversioita, voit valita, kuinka monta tiedostojen pääversiota haluat säilyttää ja kuinka monta aliversiota haluat säilyttää kullekin pääversiolle. Oletusarvoisesti kullakin pääversiolla voi olla enintään 511 luonnosta (aliversiot).

Työryhmäsi työtavan mukaan se tarvitsee todennäköisimmin uusimpia aliversioita, kuten äskettäin muokattua versiota. Ajan kuluessa työryhmäsi luultavasti tarvitsee vähemmän todennäköisesti vanhempaa aliversiota. Yleensä pääversio edustaa välitavoitetta, kuten tarkistettavaksi tai julkaistavaksi jätettyä tiedostoa, kun taas aliversio on käynnissä oleva työ, joka ei ole vielä valmis sivuston kaikkien käyttäjien luettavaksi.

Jos luettelo tai kirjasto rajoittaa pääversioiden määrää, vanhimmat versiot poistetaan, kun raja on saavutettu. Esimerkiksi jos säilytetään vain 20 versiota ja työryhmäsi luo 25 versiota, vain versiot 6–25 säilytetään. Jos luodaan uusi versio, vain versiot 7–26 säilytetään. Jos luettelo tai kirjasto rajoittaa versioiden määrää, varmista, että osallistujat tietävät, että aiemmat versiot poistetaan, kun versioraja on saavutettu.

Kirjastossa, joka rajoittaa niiden pääversioiden määrää, joille säilytetään aliversioita, edellisten pääversioiden aliversiot poistetaan, kun versioraja on saavutettu. Esimerkiksi jos säilytät luonnoksia vain 10 pääversiolle ja työryhmäsi luo 15 pääversioita, säilytetään vain vanhimpien versioiden pääversiot. Aliversiot, joihin liittyy viisi aiempaa pääversiota (kuten 1.2 tai 2.3) poistetaan, mutta pääversiot (1, 2 jne.) säilytetään, kunnes kirjasto rajoittaa myös pääversioiden määrää.

Versiotiedot on otettu käyttöön automaattisesti, kun kirjastoon luodaan ja ei, kun luettelo on luotu. Kaikki, joilla on oikeus luetteloiden hallinta ottaa käyttöön tai poistaminen käytöstä versiotietojen. Useissa sivustoissa, joka on sama henkilö, joka hallitsee sivustossa, koska luetteloiden ja kirjastojen käyttöoikeudet periviä-sivustosta. Lisäksi versiotietojen käyttöönottamista sivuston omistajan (tai toisen henkilön hallinta luetteloon tai kirjastoon) päättää, haluatko kohteilta sisällön hyväksyntä, jotka voivat tarkastella luonnoskohteita, ja jos uloskuittausta edellytetään. Päätökset on vaikutus versiotietojen käytöstä. Esimerkiksi jos kirjaston hallitseva henkilö päättää edellyttämään uloskuittausta, versioita luodaan vain, kun tiedosto kuitataan. Jos sisällön hyväksymistä edellytetään, pääversion numeroita ei käytetä, kunnes tiedostot ovat hyväksyneet joku, jolla on oikeus tehdä.

Tärkeää:  Jos kirjaston käyttäjät haluavat muokata tiedostoja yhdessä, älä määritä kirjastoa edellyttämään uloskuittausta. Yhteismuokkaus ei ole mahdollista, jos käyttäjien tarvitsemat asiakirjat on kuitattu ulos.

Katso lisätietoja versiotietojen hallinnan käyttöön ottamisesta luettelossa tai kirjastossa artikkelista Versiotietojen hallinnan käyttöönotto ja määrittäminen luettelossa tai kirjastossa.

Jos versiotietojen hallinta on käytössä kirjastossa, sen määrittävä henkilö päättää, seurataanko sekä pää- että aliversioita ja ketkä voivat tarkastella aliversioita. Kun edellytetään sisällön hyväksyntää, useimmissa tapauksissa vain tiedoston omistaja ja kohteen hyväksyvä henkilö voi tarkastella aliversioita. Muissa kirjastoissa kuka tahansa, joka voi muokata kirjaston tiedostoja, tai jolla on kirjastossa lukuoikeudet, voi tarkastella kaikkia versioita. Kun versio on hyväksytty, kaikki ne henkilöt, joilla on luettelossa tai kirjastossa lukuoikeudet, voivat tarkastella versiota.

Vaikka luetteloilla ei ole pää- ja aliversioita, kaikki Odottaa-tilassa olevat kohteet tulkitaan luonnoksiksi. Useimmiten vain kohteen luonut henkilö ja käyttäjät, joilla on Täydet oikeudet tai Suunnittelu-oikeudet, voivat tarkastella luonnoksia. Nämä henkilöt näkevät luonnokset, jotka ovat Odottaa-tilassa, mutta muut näkevät vain versiohistorian uusimman Hyväksytty-version. Jos tiedosto hylätään, se säilyy Odottaa-tilassa, kunnes käyttäjä, jolla on tarvittavat käyttöoikeudet, poistaa sen.

Oletusarvoisesti odottavaa kohdetta tai tiedostoa voivat tarkastella vain sen luoja ja henkilö, jolla on luetteloiden hallintaoikeudet. Voit kuitenkin määrittää, voivatko muut käyttäjäryhmät tarkastella kohdetta tai tiedostoa. Jos kirjasto on määritetty seuraamaan sekä pää- että aliversioita, tiedostoa muokkaavan henkilön on ensin julkaistava tiedoston pääversio.

Saat lisätietoja asiakirjojen hyväksymistä määrittäminen sivustoluettelon tai kirjaston kohteiden hyväksynnän vaatiminen.

Huomautus:  Joissakin luetteloissa ja kirjastoissa luonnosten suojausasetukset on määritetty siten, että kaikki sivuston käyttäjät voivat tarkastella sekä Odottaa- että Hyväksytty-tilassa olevia versioita.

Kun kuittaat tiedoston ulos kirjastosta, jonka versiotiedot ovat käytössä, uusi versio luodaan aina, kun tiedosto kuitataan takaisin sisään. Jos pää- ja aliversiot ovat käytössä, voit päättää tiedostoa sisään kuitatessasi, minkä tyypin version kuittaat sisään. Kirjastoissa, joissa uloskuittausta edellytetään, versiot luodaan ainoastaan sisäänkuittauksen yhteydessä.

Kirjastoissa, joissa uloskuittausta ei edellytetä, uusi versio luodaan, kun avattu tiedosto tallennetaan ensimmäistä kertaa. Jokainen tämän jälkeen tehty tallennus korvaa ensimmäisen tallennuksen jälkeen tehdyt tallennukset. Jos suljet sovelluksen ja avaat sitten tiedoston uudelleen, ensimmäinen tallennus luo jälleen uuden version. Tästä voi seurata, että versioiden määrä kasvaa hyvin nopeasti.

Katso lisätietoja sisään- ja uloskuittauksesta artikkelista Uloskuittaus, sisäänkuittaus tai tiedostojen muutosten hylkääminen kirjastossa.

Tärkeää:  Jos muokkaat tiedostoa yhdessä muiden käyttäjien kanssa, älä kuittaa tiedostoa ulos, ellet nimenomaisesti halua estää muita tekemästä siihen muutoksia.

Uloskuittauksen edellyttäminen voi auttaa työryhmääsi käyttämään mahdollisimman hyvin versiotietojen hallintaa, koska tällöin voidaan määrittää version erityinen luontiajankohta. Versio luodaan vain, kun joku kuittaa tiedoston ulos, muuttaa sitä ja kuittaa tiedoston sitten takaisin sisään. Kun ei edellytetä uloskuittausta, versio luodaan silloin, kun joku ensin tallentaa tiedoston ja tämä versio päivitetään, kun se suljetaan. Jos kyseinen henkilö tai joku muu sitten avaa tiedoston ja tallentaa sen uudelleen, luodaan toinen versio. Tilanteen mukaan et ehkä halua luoda useita versioita esimerkiksi silloin, kun sinun on suljettava tiedosto kokoukseen osallistumiseksi ennen kuin olet tehnyt kaikki muutokset tiedostoon.

Kun edellytetään uloskuittausta, käyttäjät eivät voi lisätä tiedostoja, muuttaa tiedostoja tai muuttaa tiedoston ominaisuuksia kuittaamatta tiedostoa ensin ulos. Kun käyttäjät tarkistavat tiedostoja, heitä kehotetaan antamaan kommentteja tekemistään muutoksista. Tämä auttaa luomaan merkityksellisemmän versiohistorian.

Huomautus:  Jos kirjasto tallentaa Microsoft Project (.mpp) -tiedostoja, jotka synkronoidaan sivuston tehtäväluettelojen kanssa, Edellyttää uloskuittausta -ruudun valinta on poistettava.

Katso lisätietoja uloskuittauksen edellyttämisestä artikkelista Kirjaston määrittäminen tiedostojen uloskuittauksen edellyttämiseksi.

Luetteloilla ja kirjastoilla on versiotietojen hallintaan ja uloskuittaukseen liittyviä käyttöoikeuksia. Ne vaihtelevat käyttäjään tai erityiseen ryhmään sovellettavan käyttöoikeustason mukaan. Käyttäjä, joka voi muokata käyttöoikeustasoja, voi määrittää nämä käyttöoikeudet eri tavalla tai luoda uuden ryhmän, jolla on mukautettuja käyttöoikeustasoja.

Nämä käyttöoikeudet tekevät kirjaston hallinnasta joustavampaa. Haluat ehkä määrittää, että jokin käyttäjä voi poistaa tiedoston versioita ilman, että käyttäjällä on oikeus poistaa itse tiedostoa. Oikeus poistaa versioita ei ole sama kuin oikeus poistaa kohteita, joten voit näin varmistaa mukautetun hallintatason.

Seuraavassa taulukossa näytetään versiotietojen hallintaan ja uloskuittaukseen liittyvät käyttöoikeudet sekä niihin sovellettavat oletuskäyttöoikeustasot.

Käyttöoikeus

Oletuskäyttöoikeustaso

Näytä versiot

Täydet oikeudet, Suunnitteluoikeudet, Osallistumisoikeudet ja Lukuoikeudet

Versioiden poistaminen

Täydet oikeudet, Suunnitteluoikeudet ja Osallistumisoikeudet

Uloskuittauksen ohittaminen

Täydet oikeudet ja Suunnitteluoikeudet

Kohteiden hyväksyminen

Täydet oikeudet ja Suunnitteluoikeudet

Saat lisätietoja oikeudet SharePoint tietoa käyttöoikeustasoista.

Anna palautetta

Oliko tästä artikkelista apua? Jos oli, kerro siitä meille tämän sivun alareunassa. Jos ei, kerro, mitä pidit vaikeana tai mitä puuttui. Nimeä käyttämäsi SharePoint-versio, käyttöjärjestelmä ja selain. Käytämme palautettasi tosiasioiden tarkistukseen, lisäämme tietoja ja päivitämme artikkelin.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×