Mitä eroa on projekteilla, portfolioilla, vaiheilla ja prosesseilla?

Oletko koskaan sekoittanut jaksoa ja prosessia? Tai portfoliota ja toimitusta? Tämä artikkeli auttaa sinua hahmottamaan termit oikein.

Sisältö

Termit selviksi: jaksot, prosessit, portfoliot ja tuotteet

Jaksot

Prosessit

Ohjelmat

Portfoliot

Tulos: projektin toimitettavat tuotteet

Miten Microsoft Project sopii yhteen projektinhallintajärjestelmän kanssa?

Etkö tiedä vielä tarpeeksi? Haluatko tietää vielä lisää?

Termit selviksi: jaksot, prosessit, portfoliot ja tuotteet

Projekti on joukko toimintoja, jotka suoritetaan aikataulun mukaisesti ja jotka johtavat jonkinlaiseen tulokseen. Jotkut projektit ovat itsenäisiä, eivätkä ne liity millään tavalla organisaation muuhun työskentelyyn. Toisaalta jotkut projektit ovat osa suurempia kokonaisuuksia, kuten vaihe, prosesseja, ohjelmia ja portfolio.

Jaksot

Projektit voidaan ryhmitellä jaksoihin niin, että useita eri projekteja, joilla on sama tavoite, voidaan hallita yhdessä. Esimerkkinä voidaan käyttää hyväntekeväisyysjärjestöä, joka järjestää kerran vuodessa varojenkeräystilaisuuden. Jotta he pystyvät hallitsemaan kaikkia kyseiseen tilaisuuteen liittyviä projekteja, he ryhmittelevät projektit kolmeen jaksoon: suunnittelu, tapahtumapäivä ja seuranta. Kukin jakso sisältää useita eri projekteja.

Jakso

Projektit

Jakson tulos

Suunnittelu

 • Tilojen varaaminen

 • Vierailevien puhujien nimeäminen ja järjestäminen

 • Osallistujien kutsuminen

Valmis tapahtuman suunnitelma

Tapahtumapäivä

 • Tilojen valmisteleminen

 • Vierailevien puhujien avustaminen

 • Palvelujen tarjoaminen osallistujille

Tapahtuma sujuu suunnitelmien mukaisesti

Seuranta

 • Tutkimus osallistujien keskuudessa

 • Seurantamuistiinpanojen kokoaminen

Valmis jälkiarvio

Prosessit

Kahden eri projektin toiminnot voidaan liittää yhteen prosessiksi. Oletetaan esimerkiksi, että sinulla on kaksi projektia: toinen projekti sisältää puhelinkeskuksen lippujärjestelmän kehittämiseen liittyvät toiminnot ja toinen puhelinkeskuksen tukihenkilökunnan palkkaamiseen ja kouluttamiseen liittyvät toiminnot.

Projekti 1

Projekti 2

Toiminnot:

 • Lippujärjestelmän kehittäminen

 • Lippujärjestelmän testaaminen

 • Lippujärjestelmän julkaiseminen

Toiminnot:

 • Tukihenkilökunnan haastatteleminen

 • Tukihenkilökunnan palkkaaminen

 • Tukihenkilökunnan kouluttaminen

Tulos:
Puhelinkeskuksen lippujärjestelmä

Tulos:
Puhelinkeskuksen tukihenkilökunta

Näiden kahden projektin toiminnot yhdessä muodostavat puhelinkeskuksen kehittämisprosessin. Prosessin tulos on toimiva puhelinkeskus.

Prosessi

Projektin 1 toiminnot:

 • Lippujärjestelmän kehittäminen

 • Lippujärjestelmän testaaminen

 • Lippujärjestelmän julkaiseminen

Projektin 2 toiminnot:

 • Tukihenkilökunnan haastatteleminen

 • Tukihenkilökunnan palkkaaminen

 • Tukihenkilökunnan kouluttaminen

Prosessin tulos:
Toimiva puhelinkeskus

Ohjelmat

Ohjelma on ryhmä projekteja, joita hallitaan yhdessä, jotta niiden toisiinsa liittyvät toiminnot voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi rakennusyhtiö, joka on perustamassa uutta alaosastoa, hallitsee kutakin alaosaston rakennusta erillisenä projektina. Ryhmittelemällä projektit koko alaosaston ohjelmaksi, yritys voi helposti seurata alaosaston edistymistä kokonaisuutena sekä suunnitella ulkopuoliset resurssit, kuten betonirekat ja maisemoijat.

Ohjelma

Projektit

Contoson kiinteistöt

 • Contoson katu 530

 • Contoson katu 531

 • Contoson katu 532

 • Contoson katu 533

Portfoliot

Jotkut projektipäälliköt saattavat käyttää projektien ja ohjelmien sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden yhdistämisessä portfolioita. Esimerkiksi ohjelmistokehittäjä on määritellyt kolme strategista liiketoimintatavoitetta, jotka ovat Alan innovaatiot, Suojattujen ohjelmistojen kehittäminen ja Laadukkaan asiakastuen tarjoaminen. Organisaatio määrittää portfoliot jokaiselle tavoitteelle (innovaatiot, suojaus ja tuki) ja kohdistaa nykyiset projektit ja ohjelmat näihin portfolioihin.

Portfolio

Projektit ja ohjelmat

Innovaatiot

 • Projekti: Kilpailukyvyn analyysi

 • Ohjelma: Alan koulutus
  (sisältää kolme projektia: ulkoisten resurssien määrittäminen, tuotepäälliköiden kouluttaminen ja konferensseihin osallistuminen)

Tietoturva

 • Projekti: Turvallisuuden testaaminen

 • Ohjelma: Palvelinpohjaisen rekisteröintijärjestelmän kehittäminen
  (sisältää kaksi projektia: palvelinklusterin perustaminen ja rekisteröintikoodin kehittäminen)

Tuki

 • Projekti: Puhelinkeskuksen lippujärjestelmän käyttöönotto

 • Projekti: Puhelinkeskuksen henkilökunnan palkkaaminen ja kouluttaminen

 • Ohjelma: Verkkoasiakkaiden resurssit
  (sisältää kaksi projektia: asiakaskäyttöliittymän kehittäminen lippujärjestelmää varten ja verkkokoulutusresurssien kehittäminen ja julkaiseminen)

Sivun alkuun

Tulos: projektin toimitettavat tuotteet

Projektit, jaksot ja prosessit johtavat kaikki johonkin tulokseen, jota kutsutaan toimitukseksi. Yleensä toimitus on jonkinlainen aineellinen tuotos, kuten asiakirja tai valmis tuote. Toimitukset voivat olla tuotteita tai tavaroita, mutta ne voivat olla myös tuloksia tai palveluita. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä erilaisista toimituksista.

Toimituksen tyyppi

Kuvaus

Esimerkkejä

Tuote

Aineellinen tuotos, joka on projektin, jakson tai prosessin tulos. Tuotteet voivat olla erillisiä toimituksia tai osa laajempaa toimitusta.

Asiakirja, ohjelmisto, rakennus

Tulos

Valmiin projektin, jakson tai prosessin tulos.

Uusi vianmääritysprosessi, uusi organisaation rakenne, ohjeet ympäristöystävällistä rakentamista varten

Palvelu

Projektin, jakson tai prosessin tulos, joka mahdollistaa organisaation liiketoimintatoimintojen suorittamisen.

Toimiva puhelinkeskus, henkilökunnan osallistuminen konferenssiin, radiolähetyspalvelu

Sivun alkuun

Miten Microsoft Project sopii yhteen projektinhallintajärjestelmän kanssa?

Kun astutaan vielä yksi askel taaksepäin, projektinhallintajärjestelmä tarkoittaa sitä integroitujen prosessien, menetelmien ja työkalujen joukkoa, jota käytetään projektien ajoittamisessa ja seuraamisessa. Microsoft Project on yksi laajemman projektinhallintajärjestelmän työkalu. Projektit, joita kutsutaan myös projektisuunnitelmiksi, tallennetaan Project 2010 -ohjelmassa erillisinä tiedostoina ja niitä voidaan ryhmitellä yhteen suuremmiksi kokonaisuuksiksi, kuten vaihe, prosesseiksi, ohjelmiksi ja portfolio.

Sivun alkuun

Etkö tiedä vielä tarpeeksi? Haluatko tietää vielä lisää?

Käyttö: Project 2010, Project 2010 Standard, Project Professional 2013, Project 2013 StandardOliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli