Office
Kirjaudu sisään

Mihin valikkonäytöt ovat kadonneet?

Kun Accessin aiemmalla versiolla luotu tietokanta avataan Microsoft Office Access 2007 -ohjelmalla  ja tietokanta sisältää valikkonäytön (lomakkeen, jonka painikkeiden tai linkkien avulla tietokannassa voitiin siirtyä) , jotkin valikkonäytön komennot eivät ehkä toimi. Etenkin komennot, joilla tietokantaikkuna näytetään, eivät enää toimi.

Office Access 2007 -ohjelmassa on uusi siirtymisruuduksi kutsuttu ominaisuus. Siirtymisruutu korvaa tietokantaikkunan, ja sitä voidaan käyttää valikkonäyttöjen sijasta. Siirtymisruutu toimii Office Access 2007 -ohjelmassa käyttöön otetun uuden käyttöliittymämallin kanssa. Malli (jota kutsutaan SDI (Single-Document Interface) -malliksi) sijoittaa avoimet objektit  – lomakkeet, raportit ja niin edelleen  – yhteen ikkunaan ja merkitsee jokaisen objektin välilehdellä. Kun avaat useamman kuin yhden objektin, voit siirtyä avoimien objektien välillä käyttämällä välilehtiä. Seuraavassa kuvassa on tyypillinen välilehtien joukko:

Objektivälilehtiä Access 2007 -tietokannassa

Toisin kuin valikkonäytöt, siirtymisruutu pysyy näkyvissä, ellei sitä piiloteta. Voit piilottaa tai näyttää ruudun käyttämällä Avaa/sulje koonmuuttopalkki -painiketta Painikkeen kuva tai painamalla F11-näppäintä. Jos et halua siirtymisruudun tulevan oletusarvon mukaan näkyviin tietokannan avaamisen yhteydessä, määritä ohjelman asetus.

Artikkelin sisältö

Valikkonäyttöjen käytön vaihtoehdot

Mukautetun objektiryhmän luominen siirtymisikkunaan

Siirtymisruudun avaaminen ja sulkeminen

Siirtymisruudun poistaminen käytöstä

Valikkonäytön luominen tai muuttaminen käyttämällä valikkonäyttöjen hallintaa

Valikkonäyttöjen käytön vaihtoehdot

Valikkonäyttöjen avulla voit tehdä Office Access 2007 -ohjelmassa jonkin seuraavista toimista:

 • Mukautettujen luokkien ja objektien ryhmien luominen siirtymisruudussa    Voit luoda mukautettuja ryhmiä, jotka sisältävät vain ne taulukot, lomakkeet, raportit ja muut objektit, joita haluat käyttää tiettynä hetkenä tai tietyn tietokannan kanssa. Voit luoda mukautettuja ryhmiä laatimatta makroja tai kirjoittamatta Visual Basic for Applications (VBA) -koodia. Jäljempänä tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka mukautettu objektien ryhmä luodaan siirtymisruudussa.

  Lisätietoja siirtymisruudun käyttämisestä on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

 • Olemassa olevien valikkonäyttöjen käyttäminen tavalliseen tapaan    Jos valitset, että käytät edelleen valikkonäyttöjä, harkitse niiden toimintojen, esimerkiksi tietokantaikkunan näytön, käytöstä poistoa, joita ei enää tueta. Jos määrität tietokannan näyttämään valikkonäytön käynnistyksen yhteydessä, kyseinen valikkonäyttö tulee näyttöön ja toimii normaalisti lukuun ottamatta niitä komentoja, joita Office Access 2007 ei enää tue. Voit myös edelleen luoda, muuttaa ja poistaa valikkonäyttöjä valikkonäyttöjen hallinnan avulla. Jäljempänä tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka valikkonäyttöjen hallintaa käytetään.

 • Valikkonäyttönä toimivan lomakkeen luominen manuaalisesti    Voit lisätä tietokannan komponentteja käynnistäviä painikkeita ja upotettuja makroja tarpeen mukaan ja määrittää sitten lomakkeen tulemaan näyttöön käynnistyksen yhteydessä.

  Tietoja upotettujen makrojen laatimisesta on artikkelissa Access 2007:n makrojen perusteet. Tietoja lomakkeen luomisesta on artikkelissa Lomakkeen luominen (englanninkielinen). Tietoja käynnistyslomakkeen määrittämisestä on artikkelissa Avoinna oleva tietokanta -luokka (Accessin asetukset) Sovelluksen asetukset -osan Näytä lomake -kohdassa.

Sivun alkuun

Mukautetun objektiryhmän luominen siirtymisikkunaan

Mukautetut ryhmät vastaavat sekä valikkonäyttöjä että tietokantaikkunaa ja korvaavat ne Office Access 2007 -ohjelmassa. Mukautettujen ryhmien luominen tapahtuu seuraavasti:

 • Ensin luodaan mukautettu luokka. Accessissa on valmis luokka Mukautettu. Voit nimetä luokan uudellaan ja sen jälkeen lisätä tai poistaa ryhmiä tarpeen mukaan. Voit myös luoda uuden luokan milloin tahansa.

 • Kun olet luonut uuden luokan, luo luokkaan yksi tai useita ryhmiä.

 • Sulje Siirtymisasetukset-valintaikkuna ja vedä tai kopioi ja liitä siirtymisruudussa ne tietokantaobjektit, jotka haluat määrittää mukautetulle ryhmälle. Koko objektien joukko on ryhmässä, jonka nimi on Määrittämättömät objektit. Access luo tämän ryhmän, kun luot mukautetun luokan.

  Huomautus: Kun lisäät mukautettuun ryhmään tietokantaobjektin, Access luo objektille pikakuvakkeen. Itse objektia ei siirretä eikä kopioida. Jos nimeät mukautetun ryhmän pikakuvakkeen uudelleen tai poistat sen, muutokset eivät vaikuta itse objektiin, vaan vain sen pikakuvakkeeseen.

 • Kun olet täyttänyt mukautetun ryhmän tai mukautetut ryhmät, voit piilottaa Määrittämättömät objektit -ryhmän ja muut ryhmät, joita et halua näyttöön.

Mukautetun luokan luominen

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Siirtymisasetukset.

 2. Valitse Siirtymisasetukset-valintaikkunan Luokat-ruudussa Lisää kohde. Osaan tulee uusi luokka. Seuraavassa kuvassa on Luokat-ruutu ja uusi mukautettu luokka:

  Uusi mukautettu luokka siirtymisruudussa

 3. Kirjoita uuden luokan nimi ja paina ENTER-näppäintä.

  Jos mahdollista, yritä käyttää nimeä, joka on merkityksellinen tietokannan käyttäjille. Nimen luonnin jälkeen pane merkille, että Ryhmät: -osan otsikko muuttuu vastaamaan antamaasi nimeä. Jos annat uuden luokan nimeksi esimerkiksi "Oma valikkonäyttö", otsikoksi tulee Ryhmät: "Oma valikkonäyttö". Huomaa myös, että Ryhmät:-osa sisältää ryhmän, jonka nimi on Määrittämättömät objektit. Access luo kyseisen ryhmän oletusarvon mukaan. Se sisältää kaikki tietokannan objektit, ja näiden objektien avulla mukautettu ryhmä täytetään.

Kun olet luonut mukautetun luokan, luo luokkaan yksi tai useita ryhmiä. Voit luoda ryhmiä niin paljon kuin tarvitset. Pidä Siirtymisasetukset-valintaikkuna avoinna ja tee seuraavat toimet.

Mukautetun ryhmän luominen

 1. Valitse Ryhmät:-osassa Lisää ryhmä, kirjoita ryhmän nimi ja paina ENTER-näppäintä. Voit toistaa prosessin niin usein kuin se on tarpeen. Esimerkiksi Oma valikkonäyttö voisi sisältää kolme ryhmää: Tiedonsyöttölomakkeet, Raportit ja Kyselyt. Tässä vaiheessa ryhmiä pitäisi lisätä sen mukaan, mitä käyttäjät tarvitsevat tai sinä itse tarvitset.

 2. Anna Määrittämättömät objektit -valintaruudun olla valittuna ja valitse OK. Access sulkee Siirtymisasetukset-valintaikkunan ja lisää uuden mukautetun ryhmän siirtymisruutuun, mutta uusi ryhmä ei ole näkyvissä.

 3. Voit tehdä uudesta ryhmästä näkyvän tekemällä seuraavat toimet.

Objektien lisääminen mukautettuun ryhmään

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa ja napsauta sitten uutta luokkaa. Luokkaa varten luomasi ryhmät näkyvät valikossa samoin kuin Määrittämättömät objektit -ryhmä.

 2. Valitse Määrittämättömät objektit -ryhmästä ne kohteet, joita haluat käyttää mukautetussa ryhmässä, ja siirrä ne ryhmään. Accessissa on useita tapoja siirtää valitut objektit. Voit

  • vetää ja pudottaa objektit yksitellen

  • pitää CTRL-näppäintä alhaalla samalla, kun napsautat useita objekteja, ja vetää ne sitten mukautettuun ryhmään

  • napsauttaa valittua objektia hiiren kakkospainikkeella, valita Lisää ryhmään ja napsauttaa sitten mukautetun ryhmän nimeä.

Kun olet valmis, voit jättää Määrittämättömät objektit -ryhmän näkyviin siirtymisruudussa tai voit piilottaa sen.

Määrittämättömät objektit -ryhmän piilottaminen

 1. Napsauta siirtymisruudun yläreunassa olevaa valikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Siirtymisasetukset.

 2. Poista Ryhmät:luokka -ruudussa Määrittämättömät objektit -valintaruudun valinta.

Uuden mukautetun ryhmän luominen käyttämällä olemassa olevan mukautetun ryhmän objektia

Huomautus: Jos haluat käyttää tätä tapaa, luo ensin mukautettu luokka ja ryhmitä sitten objektit noudattamalla edellisten kohtien ohjeita.

 1. Kun mukautettu luokka ja ryhmä ovat avoinna siirtymisruudussa, napsauta hiiren kakkospainikkeella objektia, jonka haluat sijoittaa uuteen ryhmään.

 2. Valitse Lisää ryhmään ja valitse sitten Uusi ryhmä.

  Siirtymisruutuun tulee uusi ryhmä. Seuraavassa kuvassa on tyypillinen uusi ryhmä:

  Uusi mukautettu ryhmä siirtymisruudussa

 3. Kirjoita uuden ryhmän nimi ja paina ENTER-näppäintä. Vedä sitten lisää pikakuvakkeita uuteen ryhmään tarpeen mukaan.

Sivun alkuun

Siirtymisruudun avaaminen ja sulkeminen

Oletusarvon mukaan siirtymisruutu tulee näyttöön, kun tietokanta, mukaan luettuina Accessin aiemmissa versioissa luodut tietokannat, avataan Office Access 2007 -ohjelmassa. Seuraavassa kerrotaan, kuinka nämä toimet tehdään.

Ruudun piilottaminen tai näyttäminen

 • Napsauta siirtymisruudun Avaa/sulje koonmuuttopalkki -painiketta.

  Painikkeen kuva

  Pikanäppäin  Paina F11-näppäintä.

Huomautus: Kun siirtymisruutu on piilotettuna, voit näyttää sen myös napsauttamalla pystysuuntaista Siirtymisruutu-tekstiä.

Sivun alkuun

Siirtymisruudun poistaminen käytöstä

Huomautus: On suositeltavaa piilottaa siirtymisruutu vain silloin, kun käytössä on lomake, aiemmassa versiossa luotu valikkonäyttö tai jokin muu tietokannan objektien käynnistystapa.

Siirtymisruudun oletusarvon mukaisen näyttöön tulemisen estäminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Accessin asetukset.

  Näyttöön tulee Accessin asetukset-valintaikkuna.

 2. Valitse Nykyinen tietokanta ja valitse Siirtyminen-kohdassa Näytä siirtymisruutu -valintaruutu tai poista sen valinta. Tämä asetus on valittuna oletusarvon mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja siirtymisruudun käyttämisestä on artikkelissa Siirtymisruudun opas.

Sivun alkuun

Valikkonäytön luominen tai muuttaminen käyttämällä valikkonäyttöjen hallintaa

Valikkonäyttöjen hallintaa käytetään haluttaessa luoda valikkonäyttö nopeasti ja vähällä vaivalla. Kun jatkat lukemista, muista, että valikkonäytöt eivät ole aina näkyvissä (muut ikkunat voivat peittää ne) eivätkä ne, toisin kuin siirtymisruutu, tue uutta yhden tiedoston työskentelymallia.

Seuraavissa jaksoissa kerrotaan, kuinka valikkonäyttö luodaan, mukautetaan ja poistetaan.

Valikkonäytön luominen

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Tietokantatyökalut -ryhmässä Valikkonäyttöjen hallinta.

  Huomautus: Jos Microsoft Access kysyy, haluatko luoda valikkonäytön, valitse Kyllä.

 2. Valitse Uusi.

  Näyttöön tulee Luo uusi -valintaikkuna.

 3. Kirjoita uuden valikkonäytön nimi ja valitse OK.

  Microsoft Access lisää valikkonäytön Valikkonäyttösivut-ruudun luetteloon.

 4. Valitse uusi valikkonäyttö ja valitse sitten Muokkaa.

  Näyttöön tulee Valikkonäyttösivun muokkaaminen -valintaikkuna.

 5. Valitse Uusi.

  Näyttöön tulee Valikkonäytön vaihtoehtojen muokkaaminen -valintaikkuna.

 6. Kirjoita valikkonäytön ensimmäisen vaihtoehdon nimi Teksti-ruutuun ja valitse komento Komento-luettelosta.

  Kirjoita Teksti-ruutuun esimerkiksi Asiakastiedot ja valitse sitten Komento-luettelosta Avaa lomake lisäystilassa.

  Huomautus: Jos haluat luoda valikkonäytön, joka haarautuu muihin valikkonäyttöihin, valitse Komento-ruudusta Siirry valikkoon ja valitse sitten valikkonäyttö luettelosta tai kirjoita toisen valikkonäytön nimi.

 7. Sen mukaan, minkä komennon valitsit, Access tuo näyttöön toisen luettelon Komento-luettelon alapuolelle. Jos valitset esimerkiksi Avaa raportti -komennon, näyttöön tulee avoimen tietokannan raporttien luettelo. Valitse raportti tästä luettelosta tarvittaessa.

 8. Toista vaiheet 5–7, kunnes olet lisännyt kaikki vaihtoehdot valikkonäyttöön. Kun olet luonut valikkonäytön, valitse Sulje.

Huomautus: 

 • Voit määrittää, että valikkonäyttö tulee näyttöön, kun tietokanta avataan. Valitse haluamasi valikkonäytön nimi Valikkonäyttöjen hallinta -valintaikkunasta ja valitse sitten Aseta oletukseksi.

 • Kun valikkonäyttö luodaan valikkonäyttöjen hallinnan avulla, Access luo Valikkonäytön vaihtoehdot -taulukon, jossa kerrotaan, mitä näytön painikkeet näyttävät ja tekevät. Jos muutat valikkonäyttöä manuaalisesti, sovellus ei ehkä enää toimi.

Valikkonäytön muuttaminen

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Tietokantatyökalut -ryhmässä Valikkonäyttöjen hallinta.

 2. Valitse Valikkonäyttöjen hallinta -valintaikkunasta muokattava valikkonäyttö ja valitse sitten Muokkaa.

 3. Valitse valikkonäytön vaihtoehto, jota haluat muuttaa, ja tee jokin seuraavista toimista:

  Valitse Muokkaa, kun haluat muuttaa vaihtoehdon tekstiä, vaihtoehdon suorittamaa komentoa tai objektia, joka avataan tai suoritetaan painiketta napsautettaessa.

  Valitse Uusi, kun haluat lisätä vaihtoehdon. Kirjoita vaihtoehdon teksti ja valitse Komento-ruudusta haluamasi komento. Valitsemasi komennon mukaan Microsoft Access tuo näyttöön toisen ruudun Komento-ruudun alapuolelle. Valitse tästä ruudusta haluamasi vaihtoehto. Jos valitsit Komento-ruudusta esimerkiksi jonkin lomakekomennon, valitse ruudusta avattavan lomakkeen nimi.

  Valitse Poista, kun haluat poistaa vaihtoehdon.

  Valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas, kun haluat siirtää vaihtoehtoa.

 4. Kun olet lopettanut valikkonäytön muuttamisen, valitse Sulje.

Valikkonäytön poistaminen

 1. Valitse Tietokantatyökalut-välilehden Tietokantatyökalut -ryhmässä Valikkonäyttöjen hallinta.

 2. Valitse Valikkonäyttöjen hallinta -valintaikkunasta poistettava valikkonäyttö ja valitse sitten Muokkaa.

 3. Valitse Sulje.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×