Microsoftin online-palveluiden tietosuojatiedot: Microsoft Office Live Meeting 2007 ja Microsoft Easy Assist

Päivitetty toukokuussa 2008

Microsoft pitää erittäin tärkeänä käyttäjän yksityisyyden suojaamista sekä suorituskyvyltään, tehokkuudeltaan sekä käytettävyydeltään käyttäjien toivomuksia vastaavien palvelujen ja ohjelmistojen toimittamista. Näissä tietosuojatiedoissa kuvataan useita Microsoft® Office Live Meeting 2007 -palvelun ja Microsoft Easy Assistin ("palvelun") tietojen keräämiseen ja käyttämiseen liittyviä seikkoja. Näissä tietosuojatiedoissa keskitytään toimintoihin, jotka käyttävät Internet-yhteyttä, eikä näitä ole tarkoitettu tyhjentäväksi luetteloksi. Tietosuojatiedot eivät koske Microsoftin muita verkossa toimivia tai paikallisia sivustoja, tuotteita tai palveluja.

Microsoft voi hoitaa palvelua kolmannen osapuolen puolesta, ja kolmas osapuoli puolestaan voi toimittaa palvelun käyttäjälle. Tällöin Microsoft voi jakaa palvelun kautta kerättyjä henkilötietoja kolmannen osapuolen toimittajan kanssa. Microsoft kehottaa käyttäjiä selvittämään henkilötietojen käyttämiseen liittyvät menettelyt kolmannen osapuolen toimittajalta. Microsoft ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojailmoituksista tai -käytännöistä.

Palvelua ei ole tarkoitettu lasten käyttöön, eikä palvelussa tietoisesti kerätä lasten henkilötietoja.

Henkilötietojen kerääminen, käyttäminen ja jakaminen

Palvelun kautta kerätyt henkilötiedot katsotaan käyttäjän ja tiedot kerännyttä palvelua käyttävän yritysasiakkaan tai -kumppanin luottamuksellisiksi tiedoiksi. Microsoft kerää ja käyttää käyttäjän henkilötietoja tämän palvelun ja siihen liittyvien Microsoftin tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja palvelun keräämien tietojen tyypeistä on jäljempänä toimintojen tietoja käsittelevissä kohdissa (kohdassa “Tietoja palvelun tallentamien tietojen luokista eli lokeista").

Käyttötarkoituksia voivat olla palvelun kapasiteettisuunnittelu – palvelujen käyttöä rajoittavien tai häiritsevien ongelmien ennakointi, diagnosointi, tuki tai ratkaisu – ja palvelun laadun parantaminen. Käyttötarkoituksia voivat olla myös palvelun käytön helpottaminen siten, että käyttäjän ei tarvitse kirjoittaa samoja tietoja toistuvasti, tai palvelun mukauttaminen käyttäjän haluamalla tavalla. Jos käyttäjä ottaa yhteyttä tuotetukeen, palveluun liittyviä tietoja voidaan kerätä ja käyttää reaaliaikaisesti toisinnettavien ongelmien vianmääritykseen tai muulla tavoin käyttäjän tekemän tukipyynnön ratkaisemiseen.

Microsoft voi myös täydentää käyttäjältä kerättäviä tietoja muilta yrityksiltä hankituilla tiedoilla. Microsoft voi esimerkiksi johtaa summittaisen maantieteellisen sijainnin IP-osoitteen perusteella muiden yritysten palveluita käyttäen.

Microsoft voi käyttää henkilötietojasi myös toimittaakseen käyttämääsi tuotetta tai palvelua koskevia tärkeitä tietoja, mukaan lukien päivitykset ja ilmoitukset.

Microsoft ei paljasta henkilötietojasi ilman lupaasi Microsoftin ja sen tytäryhtiöiden ulkopuolisille tahoille muutoin kuin näissä tiedoissa kuvatulla tavalla. Microsoft tilaa joskus muilta yrityksiltä joitakin palveluja, kuten teknisen tuen, maksuliikenteen käsittelyn tai tilastollisen analyysin palveluja. Microsoft toimittaa näille yrityksille vain ne henkilötietosi, joita palvelun tuottaminen edellyttää, eivätkä yritykset saa käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Microsoftin keräämiä tai Microsoftille lähetettyjä tietoja voidaan tallentaa ja käsitellä Yhdysvalloissa tai muissa maissa, joissa Microsoftilla tai sen konserniyhtiöillä, tytäryhtiöillä tai palveluntarjoajilla on toimipisteitä. Käyttämällä Microsoftin sivustoa tai palvelua käyttäjä antaa luvan siihen, että tietoja siirretään maasta toiseen. Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön (U.S. Department of Commerce) määrittämää Safe Harbor -säännöstöä Euroopan unionin alueelta hankittujen tietojen keräämisessä, käyttämisessä ja säilyttämisessä.

Microsoft voi paljastaa henkilökohtaisia tietojasi, jos laki sitä edellyttää tai jos on riittävä syy uskoa, että (a) lait ja asetukset tai Microsoftiin kohdistuvat oikeustoimet sitä edellyttävät; (b) se on tarpeen Microsoftin oikeuksien suojaamiseksi (mukaan lukien sopimusten voimaan saattaminen); tai (c) tietojen paljastaminen auttaa hätätilanteessa suojaamaan Microsoftin työntekijöiden, Microsoftin sivustojen, tuotteiden tai palveluiden käyttäjien henkilökohtaista turvallisuutta tai yleistä turvallisuutta.

Henkilötietojen käyttäminen

Kun käyttäjä on kirjautunut palveluun, käyttäjä voi muokata henkilötietojaan napsauttamalla Käyttäjäasetusten hallinta -linkkiä. Käyttäjä voi myös lähettää viestin Internet-lomakkeen avulla, jolloin Microsoft ottaa käyttäjään yhteyttä 30 päivän kuluessa. Kirjoita otsikkoon sana "tietosuoja".

Yhteydenpitoasetukset

Käyttäjän palveluun antamia yhteystietoja voidaan käyttää valmistelutietojen sekä muiden palveluun liittyvien tietojen ja koulutusmateriaalin lähettämiseen. Microsoft voi käyttää jäljitteitä, mukautettuja linkkejä tai vastaavia tekniikoita määrittääkseen, onko sähköpostiviesti avattu ja mitä linkkejä käyttäjä napsauttaa. Tällä tavoin Microsoft pyrkii kohdentamaan lähetettävät tiedot entistä paremmin. Jos käyttäjä ei vastaisuudessa halua palvelun lähettämiä tiedottavia ja koulutukseen liittyviä sähköpostiviestejä, käyttäjä voi noudattaa saamansa sähköpostiviestin ohjeita.

Päätös olla vastaanottamatta tiedottavia ja koulutukseen liittyviä sähköpostiviestejä ei vaikuta palvelun käytön ja tilin hallinnan kannalta tärkeiden tietojen toimittamiseen. Näitä sähköpostiviestejä lähetetään käyttäjälle säännöllisesti, kunnes käyttäjä peruuttaa palvelun.

Käyttäjien tietojen suojaus

Käyttäjien tietojen suojaaminen on Microsoftille erittäin tärkeää. Käytämme useita suojaustekniikoita ja toimintatapoja suojataksemme tietosi luvattomalta käytöltä tai julkaisemiselta. Microsoft esimerkiksi tallentaa lähettämäsi tiedot tietokoneisiin, joiden käyttöoikeuksia on rajoitettu ja jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Siirrettäessä erittäin luottamuksellisia tietoja (kuten luottokortin numeroa tai salasanaa) Internetin kautta Microsoft suojaa ne salaustekniikan, esimerkiksi Secure Socket Layer (SSL) -protokollan, avulla.

Jos tilisi ja henkilötietojesi salaamiseen käytetään salasanaa, sen luottamuksellisena pitäminen on sinun vastuullasi. Älä jaa salasanatietoja kenenkään kanssa. Jos käytät jaettua tietokonetta, sinun on aina kirjauduttava ulos ennen sivuston tai palvelun käytön lopettamista varmistaaksesi, etteivät muut käyttäjät voi käyttää tietojasi.

Virustentorjunta

Palvelu tarkistaa palvelimeen ladattavat tiedostot virusten ja muiden palvelulle mahdollisesti haitallisten ominaisuuksien (haittaohjelmien) varalta. Mahdollisesti haittaohjelmia sisältäviksi tunnistettuja tiedostoja, myös henkilötietoja sisältäviä tiedostoja, voidaan säilyttää ja käyttää haittaohjelmien torjuntatoimintojen parantamiseen.

Evästeiden käyttö

Palvelu käyttää evästeitä rekisteröitymisprosessin suojaamiseen ja sivustojen mukauttamiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka WWW-sivun palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeiden avulla ei voi käyttää ohjelmia tai toimittaa viruksia käyttäjän tietokoneeseen. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, ja vain evästeen antaneen toimialueen palvelu tai sivusto voi lukea evästeitä. Käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä evästeet. Kaikki palvelun ominaisuudet eivät kuitenkaan välttämättä toimi oikein, jos evästeitä ei hyväksytä.

Jäljitteet: Microsoftin WWW-sivuilla voi olla sähköisessä muodossa olevia kuvia eli jäljitteitä, joita kutsutaan myös yhden kuvapisteen GIF-kuviksi. Niitä voidaan hyödyntää, kun evästeitä toimitetaan Microsoftin sivustossa. Niiden avulla voidaan myös laskea, kuinka moni käyttäjä on käynyt sivuilla, sekä toimittaa yhdistettyjä palveluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Microsoft voi sisällyttää jäljitteitä markkinointiviesteihin tai uutiskirjeisiin voidakseen määrittää, onko viestejä avattu ja onko tehty niihin liittyviä toimia.

TRUSTe-sertifiointi

Microsoft osallistuu TRUSTe-tietosuojaohjelmaan. TRUSTe on itsenäinen, yleishyödyllinen organisaatio, jonka tavoitteena on lisätä luottamusta Internetiin edistämällä hyviä tietokäytäntöjä. Koska palvelu haluaa osoittaa pystyvänsä turvaamaan käyttäjien tietosuojan, Microsoft on sitoutunut julkistamaan tietokäytäntönsä ja antamaan ne TRUSTe:n tarkastettaviksi. TRUSTe-ohjelma koskee vain palvelun WWW-sivuston avulla kerättyjä tietoja. Se ei koske sellaisia tietoja, jotka voidaan kerätä palvelun ohjelmiston komponenttien avulla.

Näiden tietosuojatietojen saattaminen voimaan

Jos sinulla on näihin tietoihin liittyviä kysymyksiä, ota ensin yhteyttä Microsoftiin osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100982. Kirjoita otsikkoon sana "tietosuoja". Jos et saa vastausta tai saamasi vastaukset eivät tyydytä sinua, ota yhteys TRUSTe:hen osoitteessa http://www.truste.org/users/users_watchdog.html. TRUSTe pyrkii yhdessä palvelun kanssa ratkaisemaan ongelmasi.

Näiden tietosuojatietojen muutokset

Päivitämme ajoittain näitä tietosuojatietoja tuotteisiin tai palveluihin tehtävien muutosten tai asiakaspalautteen vuoksi. Kun muutoksia tehdään, näiden tietojen yläosassa oleva "päivitetty viimeksi" -ajankohta muutetaan. Suosittelemme tarkistamaan tietosuojatiedot aika ajoin, jotta saat uusimmat tiedot siitä, miten Microsoft suojaa henkilökohtaiset tietosi.

Lisätietoja

Microsoft ottaa mielellään vastaan näitä tietosuojatietoja koskevaa palautetta. Jos Microsoft ei mielestäsi ole noudattanut annettuja tietoja, ota yhteyttä Internet-lomakkeella.

Microsoft Privacy - UCG

Microsoft Corporation

One Microsoft Way

Redmond, Washington, 98052-6399 USA

Tietoja Microsoft Office Live Meeting 2007 -palvelun toiminnoista

Palvelun avulla käyttäjät voivat järjestää virtuaalikokouksia, joihin kuuluu muiden osallistujien tietokoneen tarkasteleminen ja hallinta, esitysten jakaminen ja tiedostojen vaihtaminen osallistujien kesken. Palvelun avulla muut voivat käyttää ja/tai hallita käyttäjän koko työpöytää tai tiettyjä tietokoneessa olevia tiedostoja ja sovelluksia Internetin välityksellä. Palvelu mahdollistaa Internet-puhelut ja äänen tallennuksen.

Microsoft Office Live Meeting -asiakasohjelman tietosuojatiedoissa kuvataan tiettyjä toimintoja, jotka liittyvät Microsoft Office Live Meeting -asiakasohjelman käyttämiseen palvelun yhteydessä. Soveltuvia osioita ovat esimerkiksi "Tallentaminen omaan tietokoneeseen", "Asiakaspuolen lokin kirjaus", "Microsoft Office Live Meetingin ohje" ja "Yhteystietokortti".

Tämän asiakirjan loppuosassa käsitellään seuraavia toimintoja:

Live Meetingin tietoturvatiedot

Palvelussa julkaisemiasi tietoja pääsevät tarkastelemaan ne, jotka valtuutat näkemään tiedot. Jos päätät olla käyttämättä palvelun tietoturvaominaisuuksia, kuka tahansa voi nähdä julkaisemasi sisällön syöttämällä kokouksen osoitteen Internet-selaimeen.

Tietoja palvelun tallentamien tietojen luokista eli lokeista

Palvelua käytettäessä Microsoft voi kerätä monenlaisia tietoja ja tallentaa ne lokitiedostoon. Kerättäviä tai lokitiedostoon tallennettavia henkilötietoja voivat olla käyttäjän nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, yrityksen nimi, työnimike ja tietoja yrityksestä sekä tietoja palvelun käytöstä, mukaan lukien käyttäjän kokousten osallistujien määrä, kokouksen kesto sekä kokousten toistumisväli ja kokonaismäärä. Microsoft voi myös kerätä ja tallentaa lokitiedostoon käyttäjän sivustokäynteihin liittyviä tietoja, joita ovat esimerkiksi Internet-palveluntarjoajan nimi ja IP-osoite, josta Internetiä käytetään; päivämäärä ja kellonaika, joina palvelun WWW-sivustoja ja -sivuja käytetään, sekä sivuston ja sivustoon viittaavien sivustojen Internet-osoitteet. Tietojen keräämistarkoitus voi olla kokouksen järjestäjien tai järjestelmänvalvojien auttaminen palvelun käytössä. Tällaisiin tarkoituksiin kerättäviä tietoja voivat olla kokousaikataulut, osallistujaluettelot, WWW-esitysten aihe ja sisältö sekä tieto siitä, onko esitys suora vai tallennettu ja visuaalinen vai ääniesitys, sekä Microsoftin palvelimiin mahdollisesti ladattu sisältö.

Palveluun kuuluu myös, että Microsoft kerää ja tallentaa lokitiedostoon asiakasohjelman luomat tiedot, esimerkiksi tiedot siitä, ketkä kokouksen osallistujat tarkastelevat dioja esityksen aikana, kysymykset ja vastaukset, jotka toimitetaan kokouksen esittäjille ja osallistujille, dianvaihdot, käyttäjän tai muiden kokouksen osallistujien tekemät muistiinpanot tai huomautukset, sovellusten jakaminen, kommenttien lähettäminen ja esityksen pyytäminen tulosteena tai ladattavana tiedostona. Muut kokouksen osallistujat voivat ehkä tarkastella osaa näistä tiedoista. Microsoft voi kerätä myös seikkaperäisiä käyttäjäkohtaisia tietoja kyselyiden tuloksista sekä tietoja siitä, kuinka kukin yksittäinen käyttäjä on äänestänyt.

Tätä luetteloa kerättävistä tietotyypeistä ei ole tarkoitettu kaiken kattavaksi luetteloksi siitä, minkä tyyppistä tietoa Microsoft voi säilyttää tai tallentaa lokitiedostoon palvelun käytön aikana.

Käyttäjän tietokonetta koskevien tietojen kerääminen ja käyttäminen

Palvelu käyttää ohjelmistoa, joka sisältää Internetiä käyttäviä toimintoja. Nämä toiminnot keräävät käyttäjän tietokoneesta tiettyjä perustietoja ("tietokoneen perustietoja") ja lähettävät ne Microsoftille. Tietokoneen perustietoja ovat tavallisesti IP-osoite, käyttöjärjestelmän versiotiedot, selaimen versiotiedot sekä käyttöjärjestelmän alue- ja kieliasetukset. Joissakin tilanteissa tietokoneen perustiedoissa voi olla myös laitteistotunnus, josta ilmenee laitteen valmistaja, sekä laitteen nimi ja versiotiedot. Näitä tietoja käytetään paitsi palvelun tukemiseen myös parantamiseen (tämä voi tarkoittaa esimerkiksi suorituskykyyn mahdollisesti vaikuttavien laitteiden luotettavuuden valvomista).

Tallenteet

Palvelussa voi tallentaa kokouksia. Tallenteet voi tallentaa palveluun tai käyttäjän paikalliselle koneelle. Tallenteet sisältävät tietoja, joiden avulla voi toistaa kokouksen, esimerkiksi näytöllä tehdyt toimet ja kokouksen keskustelut. Järjestelmänvalvojat tai järjestäjät voivat rajoittaa tätä mahdollisuutta tai poistaa sen kokouksen osallistujilta.

Palvelussa voi antaa osallistujille oikeuden osallistua ääniviestintään esimerkiksi puhelinverkon neuvottelupuheluissa tai VoIP-ääniyhteyden kautta tapahtuvissa keskusteluissa tietokoneen välityksellä tai puhelinkeskusteluissa puhelinneuvottelupalvelujen tarjoajan kautta, tai molemmissa yhtä aikaa. Osallistujalle voi myös antaa oikeuden tallentaa äänikeskusteluja palvelussa. Microsoft Office Live Meeting -asiakasohjelma ilmoittaa, kun tallennus on käynnissä. Lisätietoja on Microsoft Office Live Meeting -asiakasohjelman tietosuojatiedoissa.

Käyttämällä palvelua kaikki osallistujat hyväksyvät sen, että heidän viestintäänsä voidaan valvoa tai tallentaa vapaasti kokouksen aikana.

Jos osallistuja aloittaa äänen tai videon tallentamisen, osallistujan vastuulla on ilmoittaa kaikille kokouksen osallistujille, että heidän viestiensä sisältö tallennetaan. Osallistujan on myös hankittava muiden osallistujien suostumus, jos sitä edellytetään. Kaikkien osallistujien on myös noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja käyttäessään tallennustoimintoa.

Piilotettu osallistuja -toiminto

Järjestelmänvalvojat ja järjestäjät voivat poistaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja muita käyttäjää koskevia tietoja muille osallistujille näkyvästä näyttöikkunasta. Vaikka käyttäjää koskevat tiedot eivät näy näyttöikkunassa, ne näkyvät asiakaslokissa, joillekin osallistujille verkkoliikenteestä sekä muilla tavoin. Palvelu ei tue anonyymiä kokoukseen osallistumista. Käyttäjän läsnäoloon liittyvät tiedot näkyvät muille kokouksen osallistujille.

Tietoja ennakko- ja kokeiluversiosta

Asiakas, joka käyttää rajoitetuksi määräajaksi tarjottua ennakko- tai kokeiluversiota, sitoutuu ottamaan vastaan markkinointiviestejä vastineeksi palvelun ennakko- tai kokeiluversion käytöstä. Jos olet antanut suostumuksen markkinointiviestien vastaanottamiseen mutta et enää halua saada niitä, napsauta minkä tahansa ennakko- tai kokeiluversion markkinointiviestin alareunassa olevaa linkkiä. Tämän jälkeen et enää saa markkinointiviestejä ennakko- tai kokeiluversiosta. Voit myös ilmoittaa Microsoftille kohdassa "Pääsy henkilötietoihin" kuvatulla tavalla, että et halua enää saada yhteydenottoja palveluun liittyen. Lisäksi et välttämättä voi käyttää palvelussa tehtyjä tallenteita tarjouskauden päätyttyä ja palvelu voi poistaa ne vapaasti kauden päätyttyä.

Jaetut muistiinpanot- ja Tekstisivu-ominaisuus

Jaetut muistiinpanot- ja Tekstisivu-ominaisuuksilla jaetaan tekstiä kokouksen kaikkien osallistujien kanssa. Sitä ei ole tarkoitettu kahdenkeskiseen viestintään.

Live Meetingin Outlook-laajennus

Microsoft® Office Outlookin® neuvottelulaajennuksen avulla käyttäjä voi ajoittaa palvelussa pidettäviä kokouksia Microsoft® Office Outlook -ohjelmistolla. Microsoft Office Outlookin neuvottelulaajennuksen tietosuojatiedoissa ja erityisesti sen osioissa "Asiakaspuolen lokin kirjaus" ja "Microsoft Office Communicator -integraatio" kuvataan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja laajennus kerää. Kun laajennusta käytetään palvelun yhteydessä, laajennus on yhteydessä Microsoftiin ja toimittaa käyttäjien ja osallistujien osoitteet sekä vetäjän äänikoodin. Laajennusta voi estää olemasta automaattisesti yhteydessä Microsoftiin sulkemalla Outlook-ohjelmiston tai määrittämällä offline-tilan Outlookin latausvaihtoehdoksi.

Live Meeting Manager -ominaisuudet

Kysely ja rekisteröityminen: Näitä ominaisuuksia voi käyttää palvelussa rekisteröitymisten ja kyselyjen luomiseen ja lähettämiseen sekä kokouksen osallistujille että muille henkilöille. Live Meeting Manageriin liittyen kerätyt kyselytiedot liitetään käyttäjän toimittamiin rekisteröitymistietoihin, joissa voi olla mukana henkilötietoja. Näitä tietoja voivat käyttää kokouksen rekisteröitymisen luova järjestäjä sekä järjestelmänvalvoja, jonka rekisteröitymis- tai kyselytietoihin liittyvän tilin hankkineet Microsoftin yritysasiakkaat ovat nimenneet.

Tietoja Microsoft Easy Assist -palvelun ja -ohjelmiston toiminnoista

Easy Assist -palvelun ja -ohjelmiston avulla Office Live Meeting -kokousten järjestäjät voivat toimia asiakastukihenkilöinä ja antaa tukea loppukäyttäjille tarkastelemalla ja hallitsemalla loppukäyttäjien tietokoneita. Easy Assist -palvelu ja -ohjelmisto on suunniteltu antamaan muille mahdollisuus käyttää ja/tai hallita käyttäjän koko työpöytää tai tiettyjä tietokoneessa olevia tiedostoja ja sovelluksia Internetin välityksellä. Easy Assist -palvelu ja -ohjelmisto ei mahdollista Internet-puheluita tai äänen tallennusta.

Tietoja palvelun tallentamien tietojen luokista eli lokeista

Palvelua käytettäessä Microsoft voi kerätä monenlaisia tietoja ja tallentaa ne lokitiedostoon. Kerättäviä tai lokitiedostoon tallennettavia henkilötietoja voivat olla käyttäjän nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, yrityksen nimi, työnimike ja tietoja yrityksestä sekä tietoja palvelun käytöstä, mukaan lukien kokousten osallistujien määrä sekä kokousten kesto, toistumisväli ja kokonaismäärä. Microsoft voi myös kerätä ja tallentaa lokitiedostoon käyttäjän sivustokäynteihin liittyviä tietoja, joita ovat esimerkiksi Internet-palveluntarjoajan nimi ja IP-osoite, josta Internetiä käytetään; päivämäärä ja kellonaika, joina palvelun WWW-sivustoja ja -sivuja käytetään, sekä sivuston ja sivustoon viittaavien sivustojen Internet-osoitteet. Työpöydän jakavissa Easy Assist -tuki-istunnoissa (“jakamisistunnoissa") työpöydällä tai sovelluksissa olevia henkilötietoja voi siirtyä Microsoftille tukipalveluiden toimittamisen yhteydessä.

Tallenteet: Käyttäjää auttavat asiakastukihenkilöt voivat tallentaa jakamisistuntoja. Käyttäjä saa ilmoituksen ennen tallentamista ja tallentamisen aikana, jolloin käyttäjä voi halutessaan päättää jakamisistunnon.

Palveluun kuuluu, että Microsoft kerää ja kirjaa jakamisistunnoista suorituskykyyn liittyviä perustietoja (myös silloin, kun jakamisistuntoa ei tallenneta). Microsoft ei tarkastele istunnon tietoja muutoin kuin näissä tietosuojatiedoissa kuvatuin tavoin.

Tietoja asiakastukihenkilöiden ja järjestelmänvalvojien oikeudesta käyttää tallennettuja tietoja

Asiakastukihenkilöt voivat tarkastella tallennettuja istuntoja. Keskustelutoiminnon kautta siirrettyjä tietoja ei tallenneta istuntoja tallennettaessa. Jos käyttäjä toimittaa tallennetun jakamisistunnon linkin kolmannelle osapuolelle, kolmas osapuoli voi käyttää tallennetta.

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×