Microsoftin henkilökohtainen MyAnalytics-koontinäyttö

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

MyAnalytics näyttää, miten ja keiden kanssa teet yhteistyötä ja miten käytät työaikasi. Koontinäytön avulla voit priorisoida töitä ja käyttää aikaasi entistä tehokkaammin. Voit määrittää viikoittaisia tavoitteita ja mitata edistymistäsi ajan kuluessa.

Vain sinulla on pääsy omaan MyAnalytics-koontinäyttöösi. MyAnalytics ei sisällä asetuksia, joiden avulla esimiehesi tai organisaatiosi toinen työntekijä voi käyttää koontinäyttöäsi.

Mistä löydän henkilökohtaisen raporttinäkymän?

 • Valitse Office 365, siirry kohtaan Delve ja valitse MyAnalytics vasemmanpuoleisessa ruudussa.

 • Tärkeimmät Raporttinäkymät-ikkunan ja trendien välilehtiä on

Mitä tietoja henkilökohtainen koontinäyttö käyttää?

MyAnalytics käyttää Office 365-postilaatikon ja -kalenterin tietoja, kuten eri vastaanottajille lähetettyjen ja heiltä saatujen sähköpostiviestien määrää sekä kokousten kestoa. Tietoja ei kuitenkaan kerätä sähköpostien tekstistä tai kalenterin kuvauksista.

Huomautus: Joitakin tietoja käytetään koostettaessa tilastoja, jotka näkyvät muille MyAnalytics-käyttäjille. Esimerkkejä ovat keskimääräinen aika, jonka organisaation henkilöt käyttävät sähköpostiviestien lukemiseen ja kirjoittamiseen tai jonka he käyttävät kokouksissa. Voit estää tietojesi käytön tilastojen koostamiseen jättäytymällä ulkopuolelle. Katso kohtaa Voinko jättäytyä MyAnalyticsin ulkopuolelle?

Mitkä tiedot ovat käytettävissä henkilökohtaisessa koontinäytössä ja miten tilastotiedot on laskettu?

Tärkeimmät koontinäytössä saat tietoja sekä tiedot edellisellä viikolla. Trendien-sivu on joissa pitkään trendejä sijaitsevat.

Seuraavissa taulukoissa kuvataan, mitä tietoja näet, miten tilastot lasketaan ja mistä tiedot ovat peräisin.

Aikasi

Aikasi

Näytetyt tiedot

Saat nopean yleiskatsauksen siitä, mihin olet käyttänyt aikasi tällä viikolla ja miten tämä eroaa tavoitteistasi.

 • Voit muuttaa oletustavoitteita valitsemalla Muokkaa tavoitetta.

  Kun muutat tavoitetta, myös edellisten viikkojen tavoitteet muutetaan.

Jokaiselle luokalle näkyvät sivun edelleen enemmän tietoja.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365 -postilaatikostasi ja -kalenteristasi.

Tietojen laskentatapa

Katso lisätietoja seuraavista luokista:

Vihjeitä

Tutustu ajankäytön tehostamiseen liittyviin ehdotuksiin artikkelista MyAnalyticsin käyttövinkkejä.

Verkko

Tavoitettavuus

Näytetyt tiedot

Suosituimmat yhteiskäyttäjät näyttää kenen kanssa olet tekemisissä eniten. Tiedot perustuvat kokouksiin ja sähköpostiviestintään.

Voit tarkistaa, kuinka paljon aikaa käytät tiettyjen henkilöiden kanssa, napsauttamalla tähteä Valitse tämä, kun haluat lisätä henkilön Tärkeää-luetteloon henkilön nimen vieressä. Henkilö näkyy sitten kohdassa Tärkeää. Voit myös etsiä henkilöitä, jotka haluat lisätä omaan Tärkeää-luetteloosi.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-postilaatikostasi ja -kalenteristasi.

Tietojen laskentatapa

Lisätietoja on kohdissa Kokoukset ja Sähköposti.

Syy: Älä sisällytä kokouksia, joissa on enintään 25 osallistujat, kun olemme laskea aikaa kulunut tietyn henkilön kanssa.

Ei yhteydenpitoa

Näytetyt tiedot

Näyttää työtovereita eivät ole yhdessä kanssa kokouksiin tai sähköpostitse viime aikoina.

Jos haluat pitää taas yhteyttä jonkun kanssa, voit käyttää oikealla olevia toimintoja.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-postilaatikostasi ja -kalenteristasi.

Tietojen laskentatapa

Ei yhteydenpitoa -kohdassa näkyvät ne yhteyshenkilöt, jotka ovat aiemmin olleet tärkeimpiä yhteyshenkilöitäsi, mutta joihin et viime aikoina ole ollut yhteydessä.

Sinä ja esimiehesi

Näytetyt tiedot

Näyttää, kuinka paljon aikaa olet käyttänyt esimiehesi kanssa kokousten ja sähköpostiviestinnän perusteella.

1:1 kokoustiedot on kokoukset ja vain esimiehesi välillä.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-postilaatikostasi ja -kalenteristasi.

Tietojen laskentatapa

Lue korvaukset ja vastaus kertaa perustuvat keskiarvojen valitun ajanjaksoon.

Kokoukset

Kokousaika

Näytetyt tiedot

Näyttää kokouksissa käyttämäsi ajan sekä ajan jakautumisen itse ajoittamiesi ja muiden ajoittamien kokousten välille.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-kalenteristasi. Organisaation keskiarvot perustuvat organisaatiosi muilta käyttäjiltä koottuihin tietoihin.

Tietojen laskentatapa

Tilastotiedot perustuvat kalenterin hyväksyttyihin kokouksiin, joissa tilasi on Varattu.

Seuraavia kokouksia ei sisällytetä tilastoihin:

 • Kokoukset, joissa ei ole muita osallistujia esimerkiksi, kun varaat kalenteristasi aikoja tai asetat muistutuksia.

 • Koko päivän kokoukset.

 • Kokoukset, joiden tilaksi on merkitty Yksityinen.

Vihjeitä

Katso, miten voit saada kokoukset tehokkaammiksi, tutustumalla kokousvinkkeihin.

Kokoustavat

Näytetyt tiedot

Näyttää, paljonko aikaa käytät erilaisissa kokouksissa.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-kalenteristasi ja -postilaatikostasi.

Tietojen laskentatapa

Tilastotiedot perustuvat kalenterin hyväksyttyihin kokouksiin, joissa tilasi on Varattu.

Kokoukset on jaettu seuraaviin luokkiin:

 • Monitoimisuus kokouksissa

  Kokoukset, joissa olet lähettänyt enemmän kuin kaksi sähköpostia tai lukenut enemmän kuin neljä sähköpostia tunnissa.

 • Kokous normaalin työajan jälkeen

  Kokousten ulkopuolella määritetyn työaika Outlookin asetukset.

 • Toistuvat kokoukset

  Kokoussarjaan kuuluvat tai toistuvat kokoukset.

 • Pitkät kokoukset

  Vähintään tunnin kestävät kokoukset.

 • Kokoukset, joissa ristiriita

  Kokoukset, jotka ovat päällekkäin muiden kokousten kanssa, joiden kutsun olet hyväksynyt ja joiden aikana tilasi on Varattu. Kaikki päällekkäiset kokoukset lisätään tähän luokkaan.

Vihjeitä

Katso, miten voit saada kokoukset tehokkaammiksi, tutustumalla kokousvinkkeihin.

Sähköposti

Sähköposteihin käytetty aika

Näytetyt tiedot

Kuinka paljon aikaa arvio käytetyt lähettäminen ja lukeminen sähköpostit. Katso, miten näitä poikkeaa yrityksen keskiarvon ja henkilökohtaiset tavoitteet.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-postilaatikostasi. Organisaation keskiarvot perustuvat organisaation muilta käyttäjiltä koottuihin tietoihin.

Tietojen laskentatapa

Tärkeimmät säännöt:

 • Jokaista kirjoitettua (lähetettyä) sähköpostia kohden laskemme 5 minuuttia.

 • Jokaista luettua (avattua) sähköpostia kohden laskemme 5 minuuttia.

Poikkeuksia:

 • Jos lähetät sähköpostiviestin ja avaat tai lähetät toisen viestin viiden minuutin kuluessa, ensimmäiselle sähköpostiviestille lasketaan näiden kahden viestitoiminnon välillä kulunut aika. Alla olevassa esimerkissä tämä vastaa sähköpostiviestiä, jolle on laskettu kaksi minuuttia.

 • Jos avaat sähköpostiviestin ja avaat tai lähetät sen jälkeen toisen viestin 2,5 minuutin kuluessa, ensimmäiselle sähköpostiviestille lasketaan näiden kahden toiminnon välillä kulunut aika. Alla olevassa esimerkissä tämä vastaa sähköpostiviestiä, jolla on laskettu yksi minuutti.

Esimerkki:

Esimerkki Delve-analytiikan sähköposteihin käytetyn ajan laskennasta
 • Sähköpostit sisällytetään kaikista laitteista, kuten kannettavasta tietokoneesta tai matkapuhelimesta.

 • Tilastoihin sisällytetään vain ne sähköpostiviestit, joiden Vastaanottaja- tai Kopio-riveillä on oma nimesi tai sellaisen ryhmän nimi, jonka jäsen olet.

 • Tilastoihin ei lasketa sähköpostiviestejä, jotka poistat avaamatta niitä.

 • Sähköpostin lukeminen tai kirjoittamaasi ulkopuolella Määritä työaika (Outlook asetuksetmäärittämä) sisältyvät tunnin kuluttua.

Vihjeitä

Katso ehdotuksia sähköpostin käytön tehostamisesta tutustumalla sähköpostivinkkeihin.

Näytä tiedot – sähköpostitoiminta

Näytetyt tiedot

Valitse Näytä tiedot kohdassa Sähköposteihin käytetty aika, niin näet määrittämiesi aika-asetusten mukaan, miten monta sähköpostiviestiä olet lähettänyt ja lukenut työaikana ja sen ulkopuolella.

Kaaviosta näkyy, milloin olet lähettänyt ja lukenut sähköpostiviestejä.

Näet viikon summat.

Tietojen alkuperä

Tietosi kerätään Office 365-postilaatikostasi.

Tietojen laskentatapa

Katso Sähköposteihin käytetty aika.

Sähköpostin käyttö

Näytetyt tiedot

Vastaanottajien lukemisprosentti: Näyttää tilastotietoja sähköpostiviesteistä, jotka olet lähettänyt suoraan yksittäisille henkilöille ja ryhmille, ja vähetään viisi oikeutettua vastaanottajaa*. MyAnalytics näyttää, kuinka suuri prosenttiosuus vastaanottajista on lukenut sähköpostiviestisi, mutta ei sitä, ketkä vastaanottajista ovat lukeneet sähköpostiviestisi.

Vastaanotettujen viestien lukemisprosentti: Näyttää tilastotietoja sähköpostiviesteistä, jotka on lähetetty suoraan sinulle tai ryhmälle, jonka jäsen olet.

Näet myös, kuinka nopeasti muut ovat vastanneet viesteihisi ja kuinka nopeasti itse vastaat muiden viesteihin.

* Tilastot eivät sisällä ulkoisia käyttäjiä eivätkä organisaatiosi sisäisiä henkilöitä, jotka ovat jättäytyneet pois MyAnalyticsistä.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-postilaatikostasi. Prosenttiarvo, joka ilmoittaa lukemiesi osuuden, perustuu niiltä organisaatiosi henkilöiltä koottuihin tietoihin, joille olet lähettänyt sähköpostia.

Tietojen laskentatapa

Lue korvaukset ja vastaus kellonajat ovat arvioiden perusteella keskiarvo viimeisten 30 päivän.

Vihjeitä

MyAnalyticsin Outlook-apuohjelman avulla voit tarkastella, kuinka moni on lukenut sähköpostiviestin, lähettänyt sen edelleen tai vastannut siihen.

Keskittynyt työaika

Keskittynyt työaika

Näytetyt tiedot

Keskittynyt työaika on vähintään kaksi peräkkäistä tuntia, joiden aikana ei ole kokouksia.

Tietojen alkuperä

Tiedot kerätään Office 365-kalenteristasi. Organisaation keskiarvot perustuvat organisaatiosi muilta käyttäjiltä koottuihin tietoihin.

Tilastojen laskentatapa

 • Toiminto laskee yhteen kalenterista kaikki vähintään kahden tunnin pituiset aikajaksot, joiden aikana ei ole kokouksia.

 • Keskittymisaikaan sisällytetään vain varsinaisen työajan tunnit.

 • Sähköpostien lähettäminen tai vastaanottaminen keskittymisajan aikana ei vaikuta keskittyneen työajan laskentaan.

Vihjeitä

Tutustu keskittymisajan vinkkeihin.

Työajan ulkopuolinen työ

Työajan ulkopuolinen työ

Näytetyt tiedot

Näyttää ajasta sähköpostitse ja kokousten ulkopuolella joukon työaika-määrityksen asetusten mukaisesti Outlookissa. Esimerkiksi sähköpostien lukeminen tai lähetetty viikonloput. Tunnin jälkeen on arvio vain ja ei ole tarkoitettu vastaamaan todellinen käytetyt tunnit.

Tietojen alkuperä

Tietojen kerätään Office 365 kalenterissasi ja postilaatikkoon. Yrityksen keskiarvojen perustuvat organisaation muiden käyttäjien kootut tiedot. Olemme laskeminen työajan jälkeen työtä kuin voi määrittää Outlook-asetuksia.

Tilastojen laskentatapa

Lisätietoja on kohdissa Kokoukset ja Sähköposti.

Vihjeitä

Tutustu työn ja muun elämän tasapainottamiseen liittyviin työajan ulkopuolisen ajankäytön vinkkeihin.

Trendien ajan mittaan

Tarkastele edistymistä ja käyttäjän käyttöä vertailu tietyllä aikavälillä raporttinäkymän trendejä-osassa.

Vertaa kunkin tavoitteen edellisten kehitystä, nykyisen käyttöä.

trendien koko

Uusien MyAnalytics käyttäjien alkaa seitsemän viikko-näkymässä. Aika edetessä siellä on käytettävissä pidempi aika keston (enintään kaksi vuotta) tarkasteltava historiallisten trendejä.

Oletusarvon mukaan näet kuuden viikon trendejä. Voit valita ja vedä vierityspalkin kaaviossa eri mennessä tehdyn alareunassa Esikatselu-ruudussa.

liukusäädin

Valitse ja poista sen valinta tietyn arvot, jotta voit tarkastella tai poista niiden trendirivit selite.

selite

Valitse ”kuukausi”-asetus, jotta voit tarkastella suuntaukset kuukauden mukaan.

Vie tietoja ajankäytön trendi riveillä.

Osoita tiedot

Oman tilasto jakaminen

Haluatko Juhlista saavuttamiseksi tavoitteen edistyminen näkyy esimiehellesi tai pyydät apua; Voit jakaa Valitse Tilasto-raporttinäkymän henkilöiden kanssa organisaatiossa. Jakamalla tilasto voit luoda lisää mahdollisuudet itsellesi, jotta saat tukea alueet, jotka sinulle. Jakaa oman Tilasto ja haluat aloittaa keskustelun.

Miten voin jakaa?

Etsii raporttinäkymän oikeassa yläkulmassa Jaa-kuvaketta.

Jaa-painike

Kun asetus on valittu, raporttinäkymän Korosta osat, jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä jakamista varten. (Esimerkiksi verkko- ja sähköpostin käyttöä osat eivät ole käytettävissä tällä hetkellä.)

Oletusarvon mukaan kaikki käytettävissä olevat osat valitaan jakamista varten. Voit poistaa kaikki kohdat niiden valinnan poistaminen oikealla puolella MyAnalytics logon lisääminen Raporttinäkymät-ikkunan yläreunassa oleva valintaruutu.

 valitse

Et halua jakaa STAT. niiden osan yksittäisiä korttien valinnan poistaminen tai voit poistaa osan koko niiden valinnan poistaminen jokaisen osan vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu.

Kun olet valinnut kaikki Tilasto, jonka haluat jakaa, valitse raporttinäkymän yläreunassa Vahvista ”-painiketta. Tämä ponnahdusikkuna sähköpostimalleja, valitse vastaanottajat ja kirjoita niihin henkilökohtaisen huomautuksen. Kaikki kolme kenttää (vastaanottajat, Aihe-rivi ja sähköpostiviestin) tarvitaan.

Jaa sähköposti

Kun olet valmis, valitse ”Jaa”-painike ja MyAnalytics lähettää sähköpostia.

Missä oma jaettu tilasto?

Outlookin Lähetä kohteet näkyvät kaikki Tilasto, jotka olet jakanut kansion. Ja ne, jotka saavat jaetun tilasto saavat sähköpostiviestin niiden Saapuneet-kansio ja Tarkastele, mitä olet jakanut heidän MyAnalytics Raporttinäkymät-ikkunan kautta linkki.

Miksi en voi tarkastella jaettuja tilasto?

Seuraavassa on yleisiä syitä, jotka olet jakanut (tai muiden jakaa kanssasi) tilasto näkymän pysty.

 • Kaikkien jaettujen tilasto päättyy 30 päivän jälkeen. Kun vanheneminen osumaa, linkki jaetun tilasto poistuu käytöstä.

 • Jos URL-osoite on oikein kopioida ja liittää selaimella.

 • Sähköpostin, jossa jaetun tilasto-linkki on toimitettu vastaanottajan sijaan jaettu suoraan MyAnalytics Raporttinäkymät-ikkunan kautta.

Tervetuloviesti

Kun asennus on valmis (tämä saattaa kestää muutaman päivän), MyAnalytics lähettää sinulle ”Tervetuloa sähköpostin”. Tervetuloa sähköpostin käyttöösi MyAnalyticsperustiedot, kuten mikä se on ja miten se toimii, ja myös antaa Beth tarkastelet joitakin tilaston. Ei toimia vaaditaan, jotta Tervetuloa sähköposti.

Seuraavan Tervetuloa sähköpostin ja olettaen, että sinun ei valita ulos MyAnalytics (Katso alla olevasta osiosta, asetukset)-MyAnalytics lähettää viikoittain käsittely sähköpostit, joiden avulla voit avaimen korostukset tietoja edellisellä viikolla.

Jos et halua vastaanottaa sähköposteja käsittely MyAnalytics, voit valita ulos sähköpostit seuraavalla tavalla:

 • Siirry MyAnalyticsasetukset

 • Siirry Ominaisuus-asetus ja valitse käytöstä sähköpostin Käsittely

 • Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Voinko jättäytyä MyAnalyticsin ulkopuolelle?

Voit päättää, ettei tietojasi saa käyttää organisaatiosi koottujen tilastojen laskemiseen. Jos jättäydyt ulkopuolelle, tietojasi ei esimerkiksi käytetä laskettaessa keskimääräistä aikaa, jonka organisaatiosi henkilöt käyttävät kokouksissa tai sähköpostissa.

Jos jättäydyt ulkopuolelle, et voi enää käyttää henkilökohtaista koontinäyttöäsi.

Voit osallistua MyAnalytics ulos

 1. Valitse Delvessä Asetukset.

  Valitse Asetukset
 2. Avaa Ominaisuuksien asetukset ja valitse Pois käytöstä kohdassa MyAnalytics.

  Poista asiakirjat käytöstä
 3. Tallenna muutokset valitsemalla OK.

Jos en ota sovellusta käyttöön, voinko ottaa sen takaisin käyttöön?

Kyllä, voit ottaa sen takaisin käyttöön milloin tahansa ja saada oikeuden käyttää henkilökohtaista koontinäyttöäsi.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×