Microsoft Wordin pikanäppäimet

Tässä aiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden mukaiset näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Huomautukset: 

 • Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista eikä makrojen ja automaattisen tekstin pikanäppäinten luomista. Lisätietoja on Katso myös -kohdan linkeissä.

 • Jos käytössäsi on Microsoft Word Starter, huomaa, että kaikki Wordin ominaisuudet eivät ole tuettuja Word Starterissa. Lisätietoja Word Starterissa käytettävissä olevista ominaisuuksista on artikkelissa Word Starter -ominaisuuksien tuki.

Artikkelin sisältö

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Microsoft Officen perustoiminnot

Siirtyminen valintanauhassa

Microsoft Wordin pikaopas

Funktionäppäinten viitteet

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) in Microsoft Word 2010 -ohjelman Ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistön avulla

 • Voit laajentaa artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittu, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

 • Voit laajentaa artikkelin yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki on valittu, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kyseisen osa painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tietojen haku tästä artikkelista

Tärkeää: Ennen haun aloittamista paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittu, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina CTRL+F.

  Esiin tulee hakuruutu, ja voit aloittaa kirjoittamisen osoittimen kohdalta.

 2. Kirjoita tekstiä hakuruutuun.

 3. Paina ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittu, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Sivun alkuun

Microsoft Office -perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

ALT+F5

Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Siirtyy seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Valitsee vaihtoehdon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

ALT+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Valitsee avattavan luettelon vaihtoehdon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Sulkee valitun avattavan luettelon tai peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valittuna olevan komennon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto:

Paina

Siirtyy tekstin alkuun.

HOME

Siirtyy tekstin loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta tekstin alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta tekstin loppuun.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

CTRL+F12 tai CTRL+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

ENTER

Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

DEL

Näyttää valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy seuraavaan asetukseen.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen asetukseen.

VAIHTO+SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+K

Toimintojen kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto:

Paina

Peruuttaa toiminnon.

ESC

Kumoaa toiminnon.

CTRL+Z

Toistaa toiminnon tai tekee sen uudelleen.

­­CTRL+Y

Tehtäväruutujen ja valikoimien käyttäminen

Toiminto:

Paina

Siirtyy toisesta ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.)

F6

Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näyttää tehtäväruudun valikon kaikki komennot.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valikoiman valitun kohteen avattavan valikon.

VAIHTO+F10

Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen

Toiminto:

Paina

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon, Automaattisen korjauksen asetukset -painikkeen Painikkeen kuva tai Liittämisasetukset-painikkeen Painikkeen kuva valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtyy seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Siirtyy käytettävissä olevien toimintojen valikon vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa käytettävissä olevien toimintojen valikossa valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee käytettävissä olevien toimintojen valikon tai viestin.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toiminto on käytettävissä (tämä ominaisuus ei ole käytettävissä Word Starterissa). Äänivihjeet edellyttävät sitä, että tietokoneessa on äänikortti ja Microsoft Officen ääniapuohjelma asennettuna.

 • Voit ladata Microsoft Officen ääniapuohjelman Office.com-sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti:

  1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.

  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Wordin käyttämisen lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA .

  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLILYÖNTIÄ.

  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Tämän valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Sivun alkuun

Siirtyminen valintanauhassa

Komentojen käyttäminen yksinkertaisilla näppäinyhdistelmillä

Valintanäppäinten avulla voit nopeasti käyttää komentoja riippumatta siitä, mitä olet ohjelmassa tekemässä. Word 2010 -ohjelman kaikkia toimintoja voidaan käyttää valintanäppäimillä. Useimmat komennot ovat vain 2–5 näppäimen painalluksen päässä. Käytä valintanäppäimiä seuraavasti:

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina näppäinvihjeen osoittamaa kirjainta, kun haluat käyttää toimintoa.

 3. Painetun kirjaimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat I-näppäintä, Lisää-välilehti ja sen ryhmien näppäinvihjeet tulevat näyttöön.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat haluamasi komennon tai ohjausobjektin kirjainta. Jossain tapauksissa on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Kun haluat peruuttaa toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office-valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto:

Paina

Valitsee valintanauhan aktiivisen välilehden ja aktivoi valintanäppäimet.

ALT tai F10. Voit siirtyä takaisin asiakirjaan ja peruuttaa valintanäppäimet painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.

Siirtyy valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Laajentaa tai kutistaa valintanauhan.

CTRL+F1

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Valitsee kunkin seuraavista ikkunan alueista siirtämällä kohdistusta:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi

 • asiakirja.

F6

Siirtää kohdistuksen valintanauhan kuhunkin komentoon (eteen- tai taaksepäin).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valintanauhan valitun valikon tai valikoiman.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komennon tai ohjausobjektin, jotta voit muokata arvoa.

ENTER

Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan.

ENTER

Näyttää valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohjeen. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta: näyttää ohjelman yleisen ohjeaiheen.)

F1

Sivun alkuun

Microsoft Wordin pikaopas

Microsoft Wordin yleisiä tehtäviä

Tehtävä:

Paina

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Alleviivaa tekstin.

CTRL+U

Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+VAIHTO+<

Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+[

Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+]

Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Kopioi valitun tekstin tai objektin.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai objektin.

CTRL+X

Liittää tekstin tai objektin.

CTRL+V

Liittää määräten.

CTRL+ALT+V

Liittää vain muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Kumoaa viimeisimmän toiminnon.

CTRL+Z

Tekee viimeisimmän toiminnon uudelleen.

­­CTRL+Y

Avaa Rakenne-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja verkkosivujen käsitteleminen

Asiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto:

Paina

Luo uuden asiakirjan.

CTRL+N

Avaa asiakirjan.

CTRL+O

Sulkee asiakirjan.

­­CTRL+W

Jakaa asiakirjaikkunan.

ALT+CTRL+S

Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen.

ALT+VAIHTO+C tai ALT+CTRL+S

Tallentaa asiakirjan.

CTRL+S

Tekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto:

Paina

Avaa siirtymisruudun (asiakirjan hakua varten).

CTRL+F

Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen).

ALT+CTRL+Y

Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin.

CTRL+H

Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

CTRL+G

Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

ALT+CTRL+Z

Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä.

ALT+CTRL+HOME

Siirtyy edelliseen selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

CTRL+PAGE UP

Siirtyy seuraavaan selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

CTRL+PAGE DOWN

Toiseen näkymään siirtyminen

Toiminto:

Paina

Siirtyy tulostusasettelunäkymään.

ALT+CTRL+P

Siirtyy jäsennysnäkymään.

ALT+CTRL+O

Siirtyy luonnosnäkymään.

ALT+CTRL+N

Jäsennysnäkymä

Toiminto:

Paina

Pienentää kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurentaa kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienentää leipätekstiksi.

CTRL+VAIHTO+N

Siirtää valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+PLUSMERKKI

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+MIINUSMERKKI

Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot.

ALT+VAIHTO+A

Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

ALT+VAIHTO+L

Näyttää kaikki Otsikko 1 -tyylin otsikot.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin n asti.

ALT+VAIHTO+n

Lisää sarkainmerkin.

CTRL+SARKAIN

Asiakirjojen tulostaminen ja esikatseleminen

Toiminto:

Paina

Tulostaa asiakirjan.

CTRL+P

Siirtyy esikatseluun.

ALT+CTRL+I

Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennetty.

Nuolinäppäimet

Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+HOME

Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+END

Asiakirjojen tarkistaminen

Toiminto:

Paina

Lisää kommentin.

ALT+CTRL+A

Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+E

Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna.

ALT+VAIHTO+C

Koko näytön lukutila

Huomautus: Kaikki näytönlukijat eivät välttämättä ole yhteensopivia koko näytön lukutilan kanssa.

Toiminto:

Paina

Siirtyy asiakirjan alkuun.

HOME

Siirtyy asiakirjan loppuun.

END

Siirtyy sivulle n.

n, ENTER

Poistuu lukuasettelunäkymästä.

ESC

Viitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto:

Paina

Merkitsee sisällysluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+O

Merkitsee lähdeluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+I

Merkitsee hakemistokohteen.

ALT+VAIHTO+X

Lisää alaviitteen.

ALT+CTRL+F

Lisää loppuviitteen.

ALT+CTRL+D

Verkkosivujen käsitteleminen

Toiminto:

Paina

Lisää hyperlinkin.

­­CTRL+K

Siirtyy yhden sivun taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy yhden sivun eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Päivittää näkymän.

F9

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen ja siirtäminen

Tekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto:

Paina

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen Leikepöydälle.

CTRL+X

Kumoaa viimeisimmän toimen.

CTRL+Z

Leikkaa ja liittää Piikkiin.

CTRL+F3

Tekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto:

Paina

Avaa Officen Leikepöydän.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.

Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Officen Leikepöydän viimeisimmän lisäyksen tai liitetyn kohteen.

CTRL+V

Siirtää tekstin tai grafiikan kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kopioi tekstin tai grafiikan kerran.

VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun.

ALT+F3

Kun SmartArt-grafiikka tai muu rakenneosa on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon.

VAIHTO+F10

Leikkaa ja liittää Piikkiin.

CTRL+F3

Liittää Piikin sisällön.

CTRL+VAIHTO+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen.

ALT+VAIHTO+R

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Paina

Lisää kentän.

CTRL+F9

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää sivunvaihdon.

CTRL+ENTER

Lisää palstanvaihdon.

CTRL+VAIHTO+ENTER

Lisää pitkän ajatusviivan.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää ajatusviivan.

CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää tavutusvihjeen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Lisää tekijänoikeussymbolin.

ALT+CTRL+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin symbolin.

ALT+CTRL+R

Lisää tavaramerkin symbolin.

ALT+CTRL+T

Lisää kolme pistettä.

ALT+CTRL+PISTE

Lisää vasemman puolilainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikean puolilainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasemman lainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää oikean lainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää automaattisen tekstin.

ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Merkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto:

Paina

Lisää määritetyn heksadesimaalisen Unicode-merkkikoodin Unicode-merkin. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin ( Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä.

Merkkikoodi, ALT+X

Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin.

ALT+X

Lisää määritetyn desimaalisen ANSI-merkkikoodin ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Valinnan laajentaminen

Toiminto:

Paina

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Valitsee lähimmän merkin.

F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Poistaa laajennustilan käytöstä.

ESC

Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa rivin loppuun.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajentaa valintaa ikkunan loppuun.

ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa.

CTRL+A

Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen.

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto:

Paina

Valitsee seuraavan solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen solun sisällön.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa valinnan viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN-näppäinyhdistelmää.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP-näppäinyhdistelmää.

Laajentaa valinnan (tai alueen).

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Valitsee koko taulukon.

ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

Asiakirjassa siirtyminen

Siirry:

Paina

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLI

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLI

Yksi sana vasemmalle

CTRL+VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

CTRL+OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

CTRL+YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO+SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Yksi rivi ylöspäin

YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALANUOLI

Rivin loppuun

END

Rivin alkuun

HOME

Ikkunan alkuun

ALT+CTRL+PAGE UP

Ikkunan loppuun

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

CTRL+PAGE DOWN

Edellisen sivun alkuun

CTRL+PAGE UP

Asiakirjan loppuun

CTRL+END

Asiakirjan alkuun

CTRL+HOME

Edelliseen muutokseen

VAIHTO+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

VAIHTO+F5

Taulukossa siirtyminen

Siirry:

Paina

Rivin seuraavaan soluun

SARKAIN

Rivin edelliseen soluun

VAIHTO+SARKAIN

Rivin ensimmäiseen soluun

ALT+HOME

Rivin viimeiseen soluun

ALT+END

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

ALT+PAGE UP

Sarakkeen viimeiseen soluun

ALT+PAGE DOWN

Edelliselle riville

YLÄNUOLI

Seuraavalle riville

ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Paina

Lisää uusia kappaleita soluun.

ENTER

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

CTRL+SARKAIN

Korvaustilan käyttäminen

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla INSERT-näppäintä:

 1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.

 2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA.

 3. Siirry Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla -valintaruutuun painamalla ALT+O.

 4. Valitse valintaruutu painamalla VÄLILYÖNTIÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla INSERT-näppäintä.

Merkki- ja kappalemuotoilu

Muotoilun kopioiminen

Toiminto:

Paina

Kopioi muotoilun tekstistä.

CTRL+VAIHTO+C

Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä.

CTRL+VAIHTO+V

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus: Seuraavat pikanäppäimet eivät ole käytettävissä koko näytön lukutilassa.

Toiminto:

Paina

Avaa Fontti-valintaikkunan fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurentaa fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+]

Pienentää fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+[

Merkkimuotoilujen käyttäminen

Toiminto:

Paina

Avaa Fontti-valintaikkunan merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+D

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+A

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamista.

CTRL+VAIHTO+W

Kaksoisalleviivaa tekstin.

CTRL+VAIHTO+D

Käyttää piilotettua tekstin muotoilua.

CTRL+VAIHTO+H

Kursivoi.

CTRL+I

Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Lisää alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Poistaa manuaalisen merkkimuotoilun.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi.

CTRL+VAIHTO+Q

Tekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto:

Paina

Näyttää tulostumattomat merkit.

CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi muotoilun.

CTRL+VAIHTO+C

Liittää tekstimuotoilut.

CTRL+VAIHTO+V

Rivivälin määrittäminen

Toiminto:

Paina

Riviväli 1.

CTRL+1

Riviväli 2.

CTRL+2

Riviväli 1,5.

­­CTRL+5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin.

CTRL+0 (nolla)

Kappaleiden tasaus

Toiminto:

Paina

Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan.

CTRL+J

Tasaa kappaleen oikeaan reunaan tai vasempaan reunaan.

CTRL+R

Tasaa kappaleen vasemmalle.

CTRL+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

CTRL+VAIHTO+M

Luo riippuvan sisennyksen.

CTRL+T

Pienentää riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poistaa kappaleen muotoilun.

CTRL+Q

Kappaletyylien käyttäminen

Toiminto:

Paina

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun.

CTRL+VAIHTO+S

Avaa Tyylit-tehtäväruudun.

ALT+CTRL+VAIHTO+S

Aloittaa automaattisen muotoilun.

ALT+CTRL+K

Ottaa normaalityylin käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Ottaa Otsikko 1 -tyylin käyttöön.

ALT+CTRL+1

Ottaa Otsikko 2 -tyylin käyttöön.

ALT+CTRL+2

Ottaa Otsikko 3 -tyylin käyttöön.

ALT+CTRL+3

Sulkee Tyylit-tehtäväruudun.

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutu ei ole valittuna, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Objektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jompikumpi jäljempänä esitetyistä toimista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

Objektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse sitten objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI-näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10.

 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

SmartArt-grafiikan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Valitse WordArt-objekti painamalla ESC-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Huomautus: Seuraavia pikanäppäimiä voi käyttää vain Postitukset-välilehdessä.

Toiminto:

Paina

Yhdistämisen esikatseleminen

ALT+VAIHTO+K

Asiakirjan yhdistäminen

ALT+VAIHTO+N

Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen

ALT+VAIHTO+M

Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen

ALT+VAIHTO+E

Yhdistämiskentän lisääminen

ALT+VAIHTO+F

Kenttien käsitteleminen

Toiminto:

Paina

Lisää DATE-kentän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää LISTNUM-kentän.

ALT+CTRL+L

Lisää PAGE-kentän.

ALT+VAIHTO+P

Lisää TIME-kentän.

ALT+VAIHTO+T

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Päivittää Microsoft Word -lähdetiedoston linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Päivittää valitut kentät.

F9

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Vaihtaa kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Käyttää GOTOBUTTON- tai MACROBUTTON-toimintoa kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

Käsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto:

Paina

Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä.

Vasen ALT+VAIHTO

Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon.

Painikkeen kuva +C

Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Painikkeen kuva +H

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

ALT+~

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Oikea ALT

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Vihjeitä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.

 • Windows-näppäin Painikkeen kuva on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

Toimintonäppäimet

Toiminto:

Paina

Avaa ohjeen tai siirtyy Microsoftin Office.com-sivustoon.

F1

Siirtää tekstin tai grafiikan.

F2

Toistaa edellisen toiminnon.

F4

Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti).

F5

Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti).

F7

Laajentaa valintaa.

F8

Päivittää valitut kentät.

F9

Näyttää näppäinvihjeet.

F10

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Valitsee Tallenna nimellä -komennon.

F12

VAIHTO+funktionäppäin

Toiminto:

Paina

Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1

Kopioi tekstin.

VAIHTO+F2

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

VAIHTO+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

VAIHTO+F6

Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon.

VAIHTO+F7

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Vaihtaa kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Valitsee Tallenna-komennon.

VAIHTO+F12

CTRL+funktinäppäin

Toiminto:

Paina

Laajentaa tai kutistaa valintanauhan.

CTRL+F1

Valitsee Esikatselu-komennon.

CTRL+F2

Leikkaa ja liittää Piikkiin.

CTRL+F3

Sulkee ikkunan.

CTRL+F4

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Suurentaa asiakirjaikkunan.

CTRL+F10

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Valitsee Avaa-komennon.

CTRL+F12

CTRL+VAIHTO+funktionäppäin

Toiminto:

Paina

Lisää Piikin sisällön.

CTRL+VAIHTO+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä.

CTRL+VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Päivittää Word 2010 -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Laajentaa valinnan tai lohkon.

CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Valitsee Tulosta-komennon.

CTRL+VAIHTO+F12

ALT+funktionäppäin

Toiminto:

Paina

Siirtyy seuraavaan kenttään.

ALT+F1

Luo uuden Rakenneosa-kohteen.

ALT+F3

Sulkee Word 2010:n.

ALT+F4

Palauttaa tiedostoikkunan koon.

ALT+F5

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää.

ALT+F6

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

ALT+F7

Suorittaa makron.

ALT+F8

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Näyttää Valinta ja näkyvyys -tehtäväruudun.

ALT+F10

Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin.

ALT+F11

ALT+VAIHTO+funktionäppäin

Toiminto:

Paina

Siirtyy edelliseen kenttään.

ALT+VAIHTO+F1

Valitsee Tallenna-komennon.

ALT+VAIHTO+F2

Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun.

ALT+VAIHTO+F7

Käyttää GOTOBUTTON- tai MACROBUTTON-toimintoa kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee sisällysluettelosäilössä Sisällysluettelo-painikkeen, kun säilö on aktiivinen.

ALT+VAIHTO+F12

CTRL+ALT+funktionäppäin

Toiminto:

Paina

Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot.

CTRL+ALT+F1

Valitsee Avaa-komennon.

CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×