Microsoft Wordin pikanäppäimet

Pikanäppäinkuvaukset USA-näppäimistöasettelun mukaiselle näppäimistölle. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Huomautus   Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista eikä makrojen tai automaattisen tekstin pikanäppäinten luomista. Lisätietoja on Katso myös -kohdan linkeissä.

Sisältö

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Osien laajentaminen näppäimistöllä

Tästä artikkelista etsiminen

Tämän artikkelin tulostaminen

Perustoiminnot: Microsoft Office

Tehtäväruudun sulkeminen

Tehtäväruudun siirtäminen

Tehtäväruudun koon muuttaminen

Vihjeitä

Valintanauhassa siirtyminen

Pikaopas: Microsoft Word

Asiakirjojen ja verkkosivujen käsitteleminen

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen

Tyylit-tehtäväruudun sulkeminen

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Yhdistäminen ja kentät

Kielipalkki

Vihjeitä

Toimintonäppäinten viitteet

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Word 2013 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistöllä

 • Voit laajentaa artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittu, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

 • Voit laajentaa artikkelista vain yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki valitaan ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tästä artikkelista etsiminen

  Ennen kuin aloitat haun paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina CTRL+F.

  Esiin tulee hakuruutu, johon voit kirjoittaa hakusanan.

 2. Kirjoita hakusana ruutuun.

 3. Paina ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki valitaan, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten CTRL+P.

Sivun alkuun

Perustoiminnot: Microsoft Office

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

ALT+F5

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Siirtää seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtää edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Valitsee vaihtoehdon avattavasta luettelosta.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valitun komennon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voi kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Käytä Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoita.

Toiminto

Paina:

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

CTRL+F12 tai CTRL+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

ENTER

Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

DEL

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy seuraavaan asetukseen.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen asetukseen.

VAIHTO+SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+I

Toimien kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto

Paina:

Peruuttaa toimen.

ESC

Kumoaa toimen.

CTRL+Z

Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen.

CTRL+Y

Tehtäväruutujen ja valikoiminen käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

F6

Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valikoimasta valitun kohteen avattavan valikon.

VAIHTO+F10

Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Käytettävissä olevien toimintojen käyttäminen

Toiminto

Paina:

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon, Automaattisen korjauksen asetukset Painikkeen kuva -painikkeen tai Liittämisasetukset Painikkeen kuva -painikkeen valikon tai viestin. Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtyy seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Siirry käytettävissä olevien toimintojen valikon vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorita käytettävissä olevien toimintojen valikosta valitun kohteen toiminto.

ENTER

Sulje käytettävissä olevien toimintojen valikko tai viesti.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää ohjelman antamaan äänimerkin aina, kun toiminto on käytettävissä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneessa on oltava asennettuna Microsoft Office Sounds.

 • Jos sinulla on internet-yhteys, voit ladata Microsoft Officen Sounds -ohjelman osoitteesta Office.com. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti:

  1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.

  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Wordin käyttämisen lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA.

  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä ‑valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLINÄPPÄINTÄ.

  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus   Tämän valintaruudun valitseminen tai valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office -ohjelmiin.

Sivun alkuun

Valintanauhassa siirtyminen

Voit käyttää mitä tahansa komentoa muutaman näppäimen painalluksella

Pikanäppäimillä voit käyttää komentoja nopeasti riippumatta siitä, mitä ohjelman toimintoa olet käyttämässä. Voit käyttää pikanäppäimillä kaikkia Word 2013 -komentoja. Useimpien komentojen käyttö onnistuu 2–5 näppäinpainalluksella. Jos haluat käyttää pikanäppäintä, toimi seuraavasti:

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näkyvät niiden toimintojen yllä, jotka ovat käytettävissä valitussa näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N- kirjainta, näkyviin tulee Lisää sekä Lisää-ryhmien näppäinvihjeet.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes olet painanut sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus   Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office-valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto

Paina:

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet.

ALT tai F10. Voit palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäinten aktivoinnin painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.

Siirtyy valintanauhassa toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Laajentaa tai kutistaa valintanauhan.

CTRL+F1

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Valitsee seuraavat ikkunan alueet kohdistusta siirtämällä:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi

 • asiakirja

F6

Siirtää kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valintanauhan valitun valikon tai valikoiman.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komennon tai ohjausobjektin arvon muokkaamista varten.

ENTER

Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan.

ENTER

Tuo näyttöön valintanauhassa valitun komennon tai ohjausobjektin ohjeen. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Sivun alkuun

Pikaopas: Microsoft Word

Yleiset tehtävät: Microsoft Word

Toiminto

Paina:

Lisää sidotun välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää sidotun yhdysmerkin.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Alleviivaa tekstin.

CTRL+U

Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+VAIHTO+<

Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+[

Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+]

Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Kopioi valitun tekstin tai objektin.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai objektin.

CTRL+X

Liittää tekstin tai objektin.

CTRL+V

Liittää määräten.

CTRL+ALT+V

Liittää vain muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Tekee uudelleen viimeksi kumotun toiminnon.

CTRL+Y

Avaa Rakenne-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja verkkosivujen käsitteleminen

Asiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto

Paina:

Luo uusi tiedosto.

CTRL+N

Avaa asiakirjan.

CTRL+O

Sulkee asiakirjan.

CTRL+W

Jakaa asiakirjaikkunan.

ALT+CTRL+S

Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen.

ALT+VAIHTO+C tai ALT+CTRL+S

Tallentaa asiakirjan.

CTRL+S

Tekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto

Paina:

Avaa siirtymisruudun (asiakirjasta hakemista varten).

CTRL+F

Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen).

ALT+CTRL+Y

Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin.

CTRL+H

Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

CTRL+G

Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

ALT+CTRL+Z

Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä.

ALT+CTRL+HOME

Siirtyy edelliseen selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

CTRL+PAGE UP

Siirtyy seuraavaan selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

CTRL+PAGE DOWN

Toiseen näkymään siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy tulostusasettelunäkymään.

ALT+CTRL+P

Siirtyy Verkkoasettelu-näkymään.

Siirtyy jäsennysnäkymään.

ALT+CTRL+O

Siirtyy luonnosnäkymään.

ALT+CTRL+N

Jäsennysnäkymä

Toiminto

Paina:

Pienentää kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurentaa kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laskee tekstin leipätekstiksi.

CTRL+VAIHTO+N

Siirtää valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+PLUS

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+MIINUS

Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot.

ALT+VAIHTO+A

Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

ALT+VAIHTO+L

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyylissä 1.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin n asti.

ALT+VAIHTO+n

Lisää sarkainmerkin.

CTRL+SARKAIN

Asiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto

Paina:

Tulostaa asiakirjan.

CTRL+P

Siirtyy esikatseluun.

ALT+CTRL+I

Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennettynä.

Nuolinäppäimet

Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

CTRL+HOME

Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

CTRL+END

Asiakirjojen tarkistaminen

Toiminto

Paina:

Lisää kommentin.

ALT+CTRL+M

Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+E

Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna.

ALT+VAIHTO+C

Lukutila

Huomautus   Lukutila ei ehkä ole yhteensopiva kaikkien näytönlukuohjelmien kanssa.

Toiminto

Paina:

Siirtyy asiakirjan alkuun.

HOME

Siirtyy asiakirjan loppuun.

END

Siirtyy sivulle n.

n, ENTER

Lopettaa lukutilan.

ESC

Viitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto

Paina:

Merkitsee sisällysluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+O

Merkitsee lähdeluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+I

Merkitsee hakemistokohteen.

ALT+VAIHTO+X

Lisää alaviitteen.

ALT+CTRL+F

Lisää loppuviitteen.

ALT+CTRL+D

Verkkosivujen käsitteleminen

Toiminto

Paina:

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Siirtyy yhden sivun taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy yhden sivun eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Päivittää näkymän.

F9

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

Tekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto

Paina:

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL.

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen leikepöydälle.

CTRL+X

Kumoaa edellisen toiminnon.

CTRL+Z

Leikkaa ja liittää piikkiin.

CTRL+F3

Tekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto

Paina:

Avaa Officen leikepöydän.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.

Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Officen leikepöydän viimeisimmän lisäyksen tai liitetyn kohteen.

CTRL+V

Siirtää tekstin tai grafiikan kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kopioi tekstin tai grafiikan kerran.

VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun.

ALT+F3

Kun rakenneosa – esimerkiksi SmartArt-kuva  – on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon.

VAIHTO+F10

Leikkaa ja liittää piikkiin.

CTRL+F3

Liittää piikin sisällön.

CTRL+VAIHTO+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen.

ALT+VAIHTO+R

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Paina:

Lisää kentän

CTRL+F9

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää sivunvaihdon.

CTRL+ENTER

Lisää palstanvaihdon.

CTRL+VAIHTO+ENTER

Lisää pitkän ajatusviivan.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää ajatusviivan.

CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää tavutusvihjeen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää tekijänoikeusmerkin.

ALT+CTRL+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin.

ALT+CTRL+R

Lisää tavaramerkin.

ALT+CTRL+T

Lisää kolme pistettä.

ALT+CTRL+PISTE

Lisää vasemman puolilainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikean puolilainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasemman lainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää oikean lainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää automaattisen tekstin.

ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Merkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto

Paina:

Lisää määritettyä heksadesimaalista Unicode-merkkikoodia vastaavan Unicode-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin (Euron valuuttasymboli), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä.

Merkkikoodi, ALT+X

Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin.

ALT+X

Lisää määritettyä desimaalista ANSI-merkkikoodia vastaavan ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Paina:

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Valitsee lähimmän merkin.

F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Poistaa laajennustilan käytöstä.

ESC

Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa rivin loppuun.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajentaa valintaa ikkunan loppuun.

ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa.

CTRL+A

Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen.

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto

Paina:

Valitsee seuraavan solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen solun sisällön.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa valinnan viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.

Laajentaa valinnan (tai lohkon).

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Valitsee koko taulukon.

ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

Asiakirjassa siirtyminen

Siirry:

Paina:

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Yksi sana vasemmalle

CTRL+VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

CTRL+OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

CTRL+YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO+SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Ylöspäin yhden rivin verran

YLÄNUOLI

Alaspäin yhden rivin verran

ALANUOLI

Rivin loppuun

END

Rivin alkuun

HOME

Ikkunan alkuun

ALT+CTRL+PAGE UP

Ikkunan loppuun

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

CTRL+PAGE DOWN

Edellisen sivun alkuun

CTRL+PAGE UP

Asiakirjan loppuun

CTRL+END

Asiakirjan alkuun

CTRL+HOME

Edelliseen muutokseen

VAIHTO+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

VAIHTO+F5

Taulukossa siirtyminen

Siirry:

Paina:

Rivin seuraavaan soluun

SARKAIN

Rivin edelliseen soluun

VAIHTO+SARKAIN

Rivin ensimmäiseen soluun

ALT+HOME

Rivin viimeiseen soluun

ALT+END

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

ALT+PAGE UP

Sarakkeen viimeiseen soluun

ALT+PAGE DOWN

Edelliselle riville

YLÄNUOLI

Seuraavalle riville

ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Paina:

Lisää uusia kappaleita soluun.

ENTER

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

CTRL+SARKAIN

Korvaustilan käyttäminen

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla Insert-näppäintä:

 1. Avaa Wordin asetukset painamalla ALT+F, T.

 2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA.

 3. Siirry Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla -valintaruutuun painamalla ALT+O.

 4. Valitse valintaruutu painamalla VÄLILYÖNTIÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla Insert-näppäintä.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen

Kopioi muotoilun.

Toiminto

Paina:

Kopioi muotoilun tekstistä.

CTRL+VAIHTO+C

Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä.

CTRL+VAIHTO+V

Fontin tai sen koon muuttaminen

Huomautus   Seuraavia pikanäppäimiä ei voi käyttää lukutilassa.

Toiminto

Paina:

Avaa Fontti-valintaikkunan fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurentaa fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienentää fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+]

Pienentää fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+[

Merkkimuotojen käyttäminen

Toiminto

Paina:

Avaa Fontti-valintaikkunan merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+D

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+A

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta.

CTRL+VAIHTO+W

Kaksoisalleviivaa tekstin.

CTRL+VAIHTO+D

Ottaa käyttöön piilotetun tekstin.

CTRL+VAIHTO+H

Kursivoi.

CTRL+I

Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Ottaa käyttöön alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Ottaa käyttöön yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUS

Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi.

CTRL+VAIHTO+Q

Tekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto

Paina:

Näyttää tulostumattomat merkit.

CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi tekstin muotoilun.

CTRL+VAIHTO+C

Liittää tekstin muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Rivinvälistyksen määrittäminen

Toiminto

Paina:

Riviväli 1.

CTRL+1

Riviväli 2.

CTRL+2

Riviväli 1,5.

CTRL+5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin.

CTRL+0 (nolla)

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto

Paina:

Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan.

CTRL+J

Tasaa kappaleen oikeaan tai vasempaan reunaan.

CTRL+R

Tasaa kappaleen vasemmalle.

CTRL+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

CTRL+VAIHTO+M

Luo riippuvan sisennyksen.

CTRL+T

Pienentää riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poistaa kappaleen muotoilun.

CTRL+Q

Kappaletyylien käyttäminen

Toiminto

Paina:

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun.

CTRL+VAIHTO+S

Avaa Tyylit-tehtäväruudun.

ALT+CTRL+VAIHTO+S

Aloittaa automaattisen muotoilun.

ALT+CTRL+K

Ottaa normaalityylin käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Ottaa otsikkotyylin 1 käyttöön.

ALT+1

Ottaa otsikkotyylin 2 käyttöön.

ALT+2

Ottaa otsikkotyylin 3 käyttöön.

ALT+3

Tyylit-tehtäväruudun sulkeminen

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutua ei ole valittu, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Objektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

Objektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10.

 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Valitse WordArt-objekti painamalla ESC-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Huomautus   Näitä pikanäppäimiä voi käyttää, kun Postitukset on valittu.

Toiminto

Paina:

Yhdistämisen esikatseleminen

ALT+VAIHTO+K

Asiakirjan yhdistäminen

ALT+VAIHTO+N

Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen

ALT+VAIHTO+M

Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen

ALT+VAIHTO+E

Yhdistämiskentän lisääminen

ALT+VAIHTO+F

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Paina:

Lisää DATE-kentän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää LISTNUM-kentän.

ALT+CTRL+L

Lisää PAGE-kentän.

ALT+VAIHTO+P

Lisää TIME-kentän.

ALT+VAIHTO+T

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Päivittää Microsoft Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Päivittää valitut kentät.

F9

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

Käsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto

Paina:

Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä.

Vasen ALT+VAIHTO

Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon.

Button Image+C

Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Button Image+H

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

ALT+~

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Oikea ALT

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Vihjeitä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.

 • Windows-näppäin (Button Image) on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

Toimintonäppäimet

Toiminto

Paina:

Avaa ohje tai siirry sivustoon Office.com.

F1

Siirtää tekstin tai grafiikan.

F2

Toistaa edellisen toiminnon.

F4

Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti).

F5

Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti).

F7

Laajentaa valintaa.

F8

Päivittää valitut kentät.

F9

Näyttää näppäinvihjeet.

F10

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Valitsee Tallenna nimellä -komennon.

F12

VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto

Paina:

Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1

Kopioi tekstin.

VAIHTO+F2

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

VAIHTO+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

VAIHTO+F6

Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon.

VAIHTO+F7

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Valitsee Tallenna-komennon.

VAIHTO+F12

CTRL+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto

Paina:

Laajentaa tai kutistaa valintanauhan.

CTRL+F1

Valitsee Esikatselu-komennon.

CTRL+F2

Leikkaa ja liittää piikkiin.

CTRL+F3

Sulkee ikkunan.

CTRL+F4

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Suurentaa asiakirjaikkunan.

CTRL+F10

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Valitsee Avaa-komennon.

CTRL+F12

CTRL+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto

Paina:

Lisää piikin sisällön

CTRL+VAIHTO+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä

CTRL+VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ikkunaan

CTRL+VAIHTO+F6

Päivittää Word 2013-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Laajentaa valinnan tai lohkon.

CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Valitsee Tulosta-komennon.

CTRL+VAIHTO+F12

ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto

Paina:

Siirtyy seuraavaan kenttään.

ALT+F1

Luo uuden Rakenneosa-kohteen.

ALT+F3

Lopeta Word 2013.

ALT+F4

Palauttaa tiedostoikkunan koon.

ALT+F5

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää.

ALT+F6

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

ALT+F7

Suorittaa makron.

ALT+F8

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Näyttää Valinta ja näkyvyys -tehtäväruudun.

ALT+F10

Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin.

ALT+F11

ALT+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto

Paina:

Siirtyy edelliseen kenttään.

ALT+VAIHTO+F1

Valitsee Tallenna-komennon.

ALT+VAIHTO+F2

Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun.

ALT+VAIHTO+F7

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

ValitseeSisällysluettelo-painikkeen Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen.

ALT+VAIHTO+F12

CTRL+ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto

Paina:

Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot.

CTRL+ALT+F1

Valitsee Avaa-komennon.

CTRL+ALT+F2

Sivun alkuunSivun alkuun

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2013Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli