Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Microsoft Wordin pikanäppäimet Windowsissa

Tässä artikkelissa esitellään kaikki Wordin pikanäppäimet. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle.

Saat nämä pikanäppäimet Word-asiakirjamuodossa tästä linkistä: Wordin pikanäppäimet.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa tai vapauttaa yhtä aikaa, sisältävät plus-merkin (+). Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa järjestyksessä, sisältävät pilkun (,).

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa esitetään useimmin käytetyt pikanäppäimet Microsoft Wordissa.

Toiminto

Näppäin

Kerro, mitä haluat tehdä -ruutu

Alt+Q

Avaa

Ctrl+O

Tallenna

Ctrl+S

Sulje

Ctrl+W

Leikkaa

Ctrl+X

Kopioi

Ctrl+C

Liitä

Ctrl+V

Valitse kaikki

Ctrl+A

Lihavoi

Ctrl+B

Kursivoi

Ctrl+I

Alleviivaa

Ctrl+U

Pienennä fontin kokoa yhdellä pisteellä

Ctrl+[

Suurenna fontin kokoa yhdellä pisteellä

Ctrl+]

Keskitä teksti

Ctrl+E

Tasaa teksti vasemmalle

Ctrl+L

Tasaa teksti oikealle

Ctrl+R

Peruuta

Esc

Kumoa

Ctrl+Z

Tee uudelleen

Ctrl+Y

Zoomaa

Alt+W, Q, sitten sarkainnäppäimellä Zoomaus-valintaikkunassa haluamaasi arvoon.

Siirtyminen valintanauhassa näppäimistön avulla

Valintanauha on Wordin yläreunassa oleva nauha, joka on järjestetty välilehtien mukaan. Kussakin välilehdessä näytetään eri valintanauha. Valintanauhat muodostuvat ryhmistä, ja kukin ryhmä sisältää yhden tai useamman komennon. Wordin jokaiseen komentoon pääsee pikanäppäimellä.

Huomautus: Apuohjelmat tai muut ohjelmat voivat lisätä valintanauhaan uusia välilehtiä ja tarjota pikanäppäimet näihin välilehtiin.

Valintanauhan välilehtien välillä voi siirtyä kahdella eri tavalla:

 • Siirry valintanauhaan painamalla Alt ja siirry sitten välilehtien välillä käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolinäppäintä.

 • Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen käyttämällä jotakin pikanäppäintä.

Toiminto

Näppäin

Avaa Tiedosto-sivu, jos haluat käyttää Backstage-näkymää.

Alt+F

Avaa Rakenne-välilehti, jos haluat käyttää teemoja, värejä ja tehosteita, kuten sivun reunuksia.

Alt+G

Jos haluat käyttää yleisiä muotoilukomentoja, kappaletyylejä tai Etsi-työkalua, avaa Aloitus-välilehti.

Alt+H

Avaa Postitukset-välilehti, jos haluat hallita yhdistämistehtäviä tai käyttää kirjekuoria ja tarroja.

Alt+M

Avaa Lisää-välilehti, jos haluat lisätä taulukoita, kuvia ja muotoja, ylätunnisteita tai tekstiruutuja.

Alt+N

Avaa Asettelu-välilehti, jos haluat muuttaa sivun reunuksia, sivun suuntaa, sisennystä ja välejä.

Alt+P

Avaa valintanauhan Kerro-ruutu, jos haluat kirjoittaa ohjesisällön hakusanan.

Alt+Q ja kirjoita sitten hakusana

Avaa Tarkista-välilehti, jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tarkistuksen kielet tai jäljittää ja tarkastella asiakirjan muutoksia.

Alt+R

Avaa Viittaukset-välilehti, jos haluat lisätä sisällysluettelon, alaviitteitä tai lainaustaulukon.

Alt+S

Avaa Näkymä-välilehti, jos haluat valita asiakirjanäkymän tai -tilan, kuten lukutilan tai jäsennysnäkymän. Voit myös määrittää zoomauksen suurennuksen ja hallita useita asiakirjaikkunoita.

Alt+W

 • Siirry valintanauhan välilehtien luettelossa painamalla Alt; voit siirtyä suoraan välilehteen painamalla pikanäppäintä.

 • Siirry valintanauhaan painamalla alanuolinäppäintä. (JAWS viittaa tähän toimintoon siirtymisenä alempaan valintanauhaan.)

 • Siirry komennosta toiseen painamalla Sarkain tai Vaihto+Sarkain.

 • Siirry valittuna olevaan ryhmään painamalla alanuolinäppäintä.

 • Siirry valintanauhan ryhmästä toiseen painamalla Ctrl+Oikea nuoli tai Ctrl+Vasen nuoli.

 • Valintanauhan ohjausobjektit voi aktivoida eri tavoin ohjausobjektin tyypin mukaan:

  • Jos valittu komento on painike, voit aktivoida sen painamalla välilyöntiä tai Enter-näppäintä.

  • Jos valittu komento on jaettu painike (painike, joka avaa lisäasetusten valikon), voit aktivoida sen painamalla Alt+Alanuoli. Selaa vaihtoehtoja. Valitse nykyinen vaihtoehto painamalla välilyöntiä tai Enter-näppäintä.

  • Jos valittu komento on luettelo (kuten fonttiluettelo), voit avata luettelon painamalla alanuolinäppäintä. Siirry sitten kohteiden välillä käyttämällä ylä- tai alanuolinäppäintä.

  • Jos valittu komento on valikoima, voit valita komennon painamalla välilyöntiä tai Enter-näppäintä. Selaa sitten kohteiden välillä.

Vihje: Jos valikoimassa on vähintään kaksi kohderiviä, sarkain siirtyy alusta nykyisen rivin loppuun ja kun se saavuttaa rivin lopun, se siirtyy seuraavan rivin alkuun. Kun painat oikeaa nuolinäppäintä nykyisen rivin lopussa, sarkain siirtyy takaisin nykyisen rivin alkuun.

Valintanäppäinten käyttäminen:

 1. Paina Alt-näppäintä.

 2. Paina haluamasi valintanauhan komennon kohdalla neliön muotoisessa näppäinvihjeessä näkyvää kirjainta.

Painamasi kirjaimen mukaan näkyviin saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi painat Alt+F, Office Backstage avautuu tietosivulle, jossa on toinen joukko näppäinvihjeitä. Jos painat Alt-näppäintä uudelleen, näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

Seuraavassa taulukossa luetellaan joitakin tapoja siirtää näppäimistön kohdistusta käyttämällä vain näppäimistöä.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

Alt tai F10. Siirry toiseen välilehteen valintanäppäimillä tai nuolinäppäimillä.

Siirrä kohdistus valintanauhan komentoihin.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Siirrä kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Siirry valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Alanuoli, Ylänuoli, Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Laajenna tai kutista valintanauha.

Ctrl+F1

Näytä valitun kohteen pikavalikko.

Vaihto+F10

Siirrä kohdistus ikkunan toiseen ruutuun, kuten Muotoile kuvaa -ruutuun, Kielioppiruutuun tai Valintaruutuun.

F6

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

Välinäppäin tai Enter

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

Välinäppäin tai Enter

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin asiakirjaan.

Enter

Selaa kelluvia muotoja, esimerkiksi tekstikehyksiä tai kuvia.

Paina Ctrl+Alt+5 ja sitten toistuvasti sarkainnäppäintä.

Poistu irrallisten muotojen siirtymisvalikosta ja palaa normaaliin siirtymisnäkymään.

Esc

Microsoft Wordin pikanäppäimet

Asiakirjojen luominen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Luo uusi tiedosto.

Ctrl+N

Avaa asiakirja.

Ctrl+O

Sulje asiakirja.

Ctrl+W

Jaa asiakirjaikkuna.

Alt+Ctrl+S

Poista asiakirjaikkunan jakaminen.

Alt+Vaihto+C tai Alt+Ctrl+S

Tallenna asiakirja.

Ctrl+S

Toiminto

Näppäin

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Siirry sivu taaksepäin.

Alt+Vasen nuoli

Siirry sivu eteenpäin.

Alt+oikea nuoli

Päivitä.

F9

Toiminto

Näppäin

Tulosta asiakirja.

Ctrl+P

Siirry esikatseluun.

Alt+Ctrl+I

Siirry esikatselusivulla sivun ollessa lähennettynä.

Nuolinäppäimet

Siirry yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Page Up tai Page Down

Siirry ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Ctrl+Home

Siirry viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Ctrl+End

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentti (Muutos-tehtäväruudussa).

Alt+R, C

Ota muutosmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä.

Ctrl+Vaihto+E

Sulje tarkistusruutu, jos se on avoinna.

Alt+Vaihto+C

Valitse valintanauhan Tarkista-välilehti.

Alt+R ja Alanuoli, kun haluat siirtyä tämän välilehden komentoihin.

Valitse Kieliasun tarkistus.

Alt+R, S

Toiminto

Näppäin

Avaa hakuruutu Siirtyminen-tehtäväruudussa.

Ctrl+F

Korvaa tekstiä, muotoilua tai erityiskohteita.

Ctrl+H

Siirry sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

Ctrl+G

Siirry neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

Alt+Ctrl+Z

Siirry:

Näppäin

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

Vaihto+Sarkain

Yksi solu oikealle (taulukossa)

Sarkain

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Rivin loppuun

End

Rivin alkuun

Home

Ikkunan alkuun

Alt+Ctrl+Page Up

Ikkunan loppuun

Alt+Ctrl+Page Down

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

Page Up

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

Page Down

Seuraavan sivun alkuun

Ctrl+Page Down

Edellisen sivun alkuun

Ctrl+Page Up

Asiakirjan loppuun

Ctrl+End

Asiakirjan alkuun

Ctrl+Home

Edelliseen muutokseen

Vaihto+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

Vaihto+F5

Toiminto

Näppäin

Merkitse sisällysluettelokohde.

Alt+Shift+O

Merkitse lähdeluettelokohde.

Alt+Shift+I

Valitse lainauksen asetukset

Alt + Vaihto + F12, Välilyönti

Merkitse hakemistokohde.

Alt+Vaihto+X

Lisää alaviite.

Alt+Ctrl+F

Lisää loppuviite.

Alt+Ctrl+D

Siirry seuraavaan alaviitteeseen

Alt+Vaihto+>

Siirry edelliseen alaviitteeseen.

Alt+Vaihto+<

Avaa "Kerro mitä haluat tehdä" ja Älykäs Haku.

Alt+Q

Asiakirjojen käsitteleminen eri näkymissä

Word tarjoaa useita eri näkymiä asiakirjaan. Jokainen näkymä helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista. Esimerkiksi Lukutilan avulla voit tarkastella kahta asiakirjan sivua vierekkäin ja siirtyä seuraavalle sivulle nuolen avulla.

Toiminto

Näppäin

Siirry Lukutila-näkymään.

Alt+W, F

Siirry tulostusasettelunäkymään.

Alt+Ctrl+P

Siirry jäsennysnäkymään.

Alt+Ctrl+O

Siirry luonnosnäkymään.

Alt+Ctrl+N

Näitä pikanäppäimiä voi käyttää vain, jos tiedosto on jäsennysnäkymässä.

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Laske leipätekstiksi.

Ctrl+Vaihto+N

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

Alt+Vaihto+alanuoli

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Kutista otsikon alla oleva teksti.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Laajenna tai kutista koko teksti tai kaikki otsikot.

Alt+Vaihto+A

Piilota tai näytä merkkimuotoilu.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näytä tekstin ensimmäinen rivi tai koko teksti.

Alt+Vaihto+L

Näytä kaikki Otsikko 1 -tyylin otsikot.

Alt+Vaihto+1

Näytä kaikki otsikot Otsikko n -tyyliin asti.

Alt+Vaihto+n

Lisää sarkainmerkki.

Ctrl+Sarkain

Toiminto

Näppäin

Siirry asiakirjan alkuun.

Home

Siirry asiakirjan loppuun.

End

Siirtyy sivulle n.

n (n on sen sivun numero, jolle haluat siirtyä), Enter

Lopettaa lukutilan.

Esc

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

Valitse teksti pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Toiminto

Näppäin

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Valitse lähin merkki.

F8, ja sitten vasen nuoli tai oikea nuoli

Laajenna valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienennä valintaa.

Vaihto+F8

Poista laajennustila käytöstä.

Esc

Laajenna valintaa yksi merkki oikealle.

Vaihto+oikea nuoli

Laajenna valintaa yksi merkki vasemmalle.

Vaihto+vasen nuoli

Laajenna valintaa sanan loppuun.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Laajenna valintaa sanan alkuun.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Laajenna valintaa rivin loppuun.

Vaihto+End

Laajenna valintaa rivin alkuun.

Vaihto+Home

Laajenna valintaa yksi rivi alaspäin.

Vaihto+Alanuoli

Laajenna valintaa yksi rivi ylöspäin.

Vaihto+Ylänuoli

Laajenna valintaa kappaleen loppuun.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Laajenna valintaa kappaleen alkuun.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Laajenna valintaa yksi näyttö alaspäin.

Vaihto+Page Down

Laajenna valintaa yksi näyttö ylöspäin.

Vaihto+Page Up

Laajenna valintaa asiakirjan alkuun.

Ctrl+Vaihto+Home

Laajenna valintaa asiakirjan loppuun.

Ctrl+Vaihto+End

Laajenna valintaa ikkunan loppuun.

Alt+Ctrl+Vaihto+Page Down

Laajenna valintaa koskemaan koko asiakirjaa.

Ctrl+A

Valitse pystysuuntainen tekstialue.

Ctrl+Vaihto+F8, ja käytä sitten nuolinäppäimiä; peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Laajenna valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet; peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Del

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Del

Leikkaa ja siirrä valittu teksti Officen leikepöydälle.

Ctrl+X

Kumoa edellinen toiminto.

Ctrl+Z

Leikkaa ja liitä piikkiin. (Piikki on toiminto, jonka avulla voit kerätä eri tekstiryhmiä eri paikoista ja liittää ne toiseen paikkaan).

Ctrl+F3

Toiminto

Näppäin

Avaa Officen leikepöytä.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla Alt+H ja paina sitten F,O.

Kopioi valittu teksti tai grafiikka Officen leikepöydälle.

Ctrl+C

Leikkaa valittu teksti tai grafiikka Officen leikepöydälle.

Ctrl+X

Liitä Officen leikepöydän viimeisin lisäys tai liitetty kohde.

Ctrl+V

Siirrä teksti tai grafiikka kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina Enter-näppäintä)

Kopioi teksti tai grafiikka kerran.

Vaihto+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina Enter-näppäintä)

Avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaikkuna tekstin tai objektin ollessa valittuna.

Alt+F3

Näytä rakenneosan pikavalikko rakenneosan – esimerkiksi SmartArt-kuva  – ollessa valittuna.

Vaihto+F10

Leikkaa ja liitä piikkiin.

Ctrl+F3

Liitä piikin sisältö.

Ctrl+Vaihto+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetty ylä- tai alatunniste.

Alt+Vaihto+R

Taulukoiden muokkaaminen ja niissä siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Valitse seuraavan solun sisältö.

Sarkain

Valitse edellisen solun sisältö.

Vaihto+Sarkain

Laajenna valinta viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja.

Valitse sarake.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla Vaihto+Alt+Page Down.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla Vaihto+Alt+Page Up.

Koko taulukon valitseminen

Nuolinäppäinten avulla voit siirtyä rivin päähän joko rivin ensimmäiseen soluun (vasemmanpuoleisimpaan) tai viimeiseen soluun (oikeanpuoleisimpaan).

 • Rivin ensimmäisessä solussa voit valita rivin vasemmalta oikealle painamalla Vaihto+Alt+End.

 • Rivin viimeisessä solussa voit valita rivin oikealta vasemmalle painamalla Vaihto+Alt+Home.

Laajenna valinta (tai lohko).

Ctrl+Vaihto+F8, ja käytä sitten nuolinäppäimiä; peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Valitse kokonainen taulukko.

Alt+5 numeronäppäimistöltä (Num Lock -tilan on oltava poissa käytöstä)

Siirry:

Näppäin

Rivin seuraavaan soluun

Sarkain

Rivin edelliseen soluun

Vaihto+Sarkain

Rivin ensimmäiseen soluun

Alt+Home

Rivin viimeiseen soluun

Alt+End

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

Alt+Page Up

Sarakkeen viimeiseen soluun

Alt+Page Down

Edelliselle riville

Ylänuoli

Seuraavalle riville

Alanuoli

Yksi rivi ylöspäin

Alt+Vaihto+ylänuoli

Yksi rivi alaspäin

Alt+Vaihto+alanuoli

Toiminto:

Näppäin

Lisää uusia kappaleita soluun.

Enter

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

Ctrl+Sarkain

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

Ctrl+D

Muuta kirjainkokoa.

Vaihto+F3

Muuta kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

Ctrl+Vaihto+A

Lihavoi.

Ctrl+B

Alleviivaa.

Ctrl+U

Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta.

Ctrl+Vaihto+W

Kaksoisalleviivaa teksti.

Ctrl+Vaihto+D

Ota käyttöön piilotettu tekstin muotoilu.

Ctrl+Vaihto+H

Kursivoi.

Ctrl+I

Muuta kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

Ctrl+Vaihto+K

Ota käyttöön alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

Ctrl+yhtäläisyysmerkki

Ota käyttöön yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

Ctrl+Vaihto+plus

Poista manuaalinen merkkimuotoilu.

Ctrl+Välinäppäin

Muuta valitun alueen fontti Symbol-fontiksi.

Ctrl+Vaihto+Q

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkunan fontin vaihtamista varten.

Ctrl+Vaihto+F

Suurenna fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+>

Pienennä fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+<

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+]

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+[

Toiminto

Näppäin

Kopioi muotoilu tekstistä.

Ctrl+Vaihto+C

Käytä kopioitua muotoilua tekstissä.

Ctrl+Vaihto+V

Toiminto

Näppäin

Tasaa kappale keskelle tai vasemmalle.

Ctrl+E

Tasaa kappale molemmista reunoista tai vasemmalle.

Ctrl+J

Tasaa kappale oikealle tai vasemmalle.

Ctrl+R

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Sisennä kappale vasemmalta.

Ctrl+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

Ctrl+Vaihto+M

Luo riippuva sisennys.

Ctrl+T

Pienennä riippuva sisennys.

Ctrl+Vaihto+T

Poista kappaleen muotoilu.

Ctrl+Q

Toiminto

Näppäin

Näytä tulostumattomat merkit.

Ctrl+Shift+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Tarkista tekstin muotoilu.

Vaihto+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi muotoilu.

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu.

Ctrl+Vaihto+V

Toiminto

Näppäin

Riviväli 1.

Ctrl+1

Riviväli 2.

Ctrl+2

Riviväli 1,5.

Ctrl+5

Lisää tai poista kappaletta edeltävä riviväli.

Ctrl+0 (nolla)

Toiminto

Näppäin

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu.

Ctrl+Vaihto+S

Avaa Tyylit-tehtäväruutu.

Alt+Ctrl+Vaihto+S

Aloita automaattinen muotoilu.

Alt+Ctrl+K

Ota normaalityyli käyttöön.

Ctrl+Vaihto+N

Ota otsikko 1 -tyyli käyttöön.

Alt+Ctrl+1

Ota otsikko 2 -tyyli käyttöön.

Alt+Ctrl+2

Ota otsikko 3 -tyyli käyttöön.

Alt+Ctrl+3

Tyylit-tehtäväruudun sulkeminen

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutu ei ole valittuna, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina Ctrl+Välinäppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Toiminto:

Näppäin

Lisää kenttä.

Ctrl+F9

Lisää rivinvaihto.

Vaihto+Enter

Lisää sivunvaihto.

Ctrl+Enter

Lisää palstanvaihto.

Ctrl+Vaihto+Enter

Lisää pitkän ajatusviivan.

Alt+Ctrl+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Lisää ajatusviivan.

Ctrl+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Lisää tavutusvihjeen.

Ctrl+Yhdysmerkki

Lisää sitova yhdysmerkki.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Lisää sitova välilyönti.

Ctrl+Vaihto+Välinäppäin

Lisää tekijänoikeussymboli.

Alt+Ctrl+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin symboli.

Alt+Ctrl+R

Lisää tavaramerkin symboli.

Alt+Ctrl+T

Lisää kolme pistettä.

Alt+Ctrl+Piste

Lisää vasen puolilainausmerkki.

Ctrl+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikea puolilainausmerkki.

Ctrl+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasen lainausmerkki.

Ctrl+` (heittomerkki), Vaihto+` (heittomerkki)

Lisää oikea lainausmerkki.

Ctrl+' (heittomerkki), Vaihto+' (heittomerkki)

Lisää automaattinen teksti.

Enter (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Toiminto

Näppäin

Lisää määritettyä heksadesimaalista Unicode-merkkikoodia vastaava Unicode-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin ( Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten Alt-näppäintä alhaalla ja paina X-näppäintä.

Merkkikoodi, Alt+X

Etsi valitun merkin Unicode-merkkikoodi.

Alt+X

Lisää määritettyä desimaalista ANSI-merkkikoodia vastaava ANSI-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

Alt+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla Alt, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla alanuolta ja luo objekti painamalla Enter-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla Ctrl+Sarkain, paina sarkainta ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

 1. Osoittimen ollessa objektin vasemmalla puolella asiakirjassa, valitse objekti painamalla Vaihto+Oikea nuoli.

 2. Paina Vaihto+F10.

 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla sarkainta, paina Enter-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä uudelleen.

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla Alt, N ja sitten M.

 2. Valitse haluamasi grafiikka nuolinäppäimillä.

 3. Paina sarkainta ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla Alt, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Valitse WordArt-objekti painamalla Esc-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Esc-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

Huomautus: Paina Alt+M tai valitse Postitukset, jos haluat käyttää näitä pikanäppäimiä.

Toiminto

Näppäin

Esikatsele yhdistämistä.

Alt+Vaihto+K

Yhdistä asiakirja.

Alt+Vaihto+N

Tulosta yhdistetty asiakirja.

Alt+Vaihto+M

Muokkaa yhdistettyä tietoasiakirjaa.

Alt+Vaihto+E

Lisää yhdistämiskenttä.

Alt+Vaihto+F

Toiminto

Näppäin

Lisää DATE-kenttä.

Alt+Vaihto+D

Lisää LISTNUM-kenttä.

Alt+Ctrl+L

Lisää PAGE-kenttä.

Alt+Vaihto+P

Lisää TIME-kenttä.

Alt+Vaihto+T

Lisää tyhjä kenttä.

Ctrl+F9

Päivitä Microsoft Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

Ctrl+Vaihto+F7

Päivitä valitut kentät.

F9

Poista kentän linkitys.

Ctrl+Vaihto+F9

Vaihda valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

Vaihto+F9

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

Alt+F9

Suorita GOTOBUTTON tai MACROBUTTON kentän tulokset näyttävässä kentässä.

Alt+Vaihto+F9

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Siirry edelliseen kenttään.

Vaihto+F11

Lukitse kenttä.

Ctrl+F11

Poista kentän lukitus.

Ctrl+Vaihto+F11

Kielipalkki

Kaikissa asiakirjoissa on oletuskieli, joka on yleensä sama kuin tietokoneen käyttöjärjestelmän oletuskieli. Jos asiakirjassa on myös sanoja tai lauseita jollakin toisella kielellä, kannattaa määrittää kyseisten sanojen oikeinkirjoituksen tarkistuksen kieli. Näin voit tarkistaa kyseisten lauseiden oikeinkirjoituksen ja kieliopin ja käyttää niissä myös käyttöä helpottavia toimintoja, kuten näytönlukuohjelmia.

Toiminto

Näppäin

Avaa Määritä tekstintarkistuskieli -valintaikkuna.

Alt+R, U, L

Tarkista oikeinkirjoituksen tarkistuksen kieliluettelo.

Alanuoli

Määritä oletuskielet.

Alt+R, L

Toiminto

Näppäin

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä japaninkielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

Alt+~

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä koreankielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

Oikea Alt

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä kiinankielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

Ctrl+Välinäppäin

Toimintonäppäinten viitteet

Toiminto

Näppäin

Avaa ohje tai siirry sivustoon Office.com.

F1

Siirrä teksti tai grafiikka.

F2

Toista edellinen toiminto.

F4

Valitse Siirry-komento (Aloitus-välilehti).

F5

Siirry seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitse Oikeinkirjoitus-komento (Tarkista-välilehti).

F7

Laajenna valintaa.

F8

Päivitä valitut kentät.

F9

Näytä näppäinvihjeet.

F10

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Valitse Tallenna nimellä -komento.

F12

Toiminto

Näppäin

Käynnistä tilannekohtainen ohje tai näytä muotoilu.

Vaihto+F1

Kopioi teksti.

Vaihto+F2

Muuta kirjainkokoa.

Vaihto+F3

Toista Etsi- tai Siirry-toiminto.

Vaihto+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

Vaihto+F5

Siirry edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

Vaihto+F6

Valitse Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komento.

Vaihto+F7

Pienennä valintaa.

Vaihto+F8

Vaihda kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

Vaihto+F9

Näytä pikavalikko.

Vaihto+F10

Siirry edelliseen kenttään.

Vaihto+F11

Valitse Tallenna-komento.

Vaihto+F12

Toiminto

Näppäin

Laajenna tai kutista valintanauha.

Ctrl+F1

Valitse Esikatselu-komento.

Ctrl+F2

Leikkaa ja liitä piikkiin.

Ctrl+F3

Sulje ikkuna.

Ctrl+F4

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Ctrl+F6

Lisää tyhjä kenttä.

Ctrl+F9

Suurenna asiakirjaikkuna.

Ctrl+F10

Lukitse kenttä.

Ctrl+F11

Valitse Avaa-komento.

Ctrl+F12

Toiminto

Näppäin

Lisää piikin sisältö.

Ctrl+Vaihto+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä.

Ctrl+Vaihto+F5

Siirry edelliseen ikkunaan.

Ctrl+Vaihto+F6

Päivitä Word-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

Ctrl+Vaihto+F7

Laajenna valintaa tai lohkoa.

Ctrl+Vaihto+F8, ja paina sitten nuolinäppäintä

Poista kentän linkitys.

Ctrl+Vaihto+F9

Poista kentän lukitus.

Ctrl+Vaihto+F11

Valitse Tulosta-komento.

Ctrl+Vaihto+F12

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan kenttään.

Alt+F1

Luo uusi Rakenneosa-kohde.

Alt+F3

Lopeta Word.

Alt+F4

Palauta tiedostoikkunan koko.

Alt+F5

Siirry avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä.

Alt+F6

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

Alt+F7

Suorita makro.

Alt+F8

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

Alt+F9

Näytä Valinta-tehtäväruutu.

Alt+F10

Näytä Microsoft Visual Basic -koodi.

Alt+F11

Toiminto

Näppäin

Siirry edelliseen kenttään.

Alt+Vaihto+F1

Valitse Tallenna-komento.

Alt+Vaihto+F2

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

Alt+Vaihto+F9

Näytä käytettävissä olevan toiminnon valikko tai viesti.

Alt+Vaihto+F10

Valitse Sisällysluettelo-painike Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen.

Alt+Vaihto+F12

Toiminto

Näppäin

Näytä Microsoftin järjestelmätiedot.

Ctrl+Alt+F1

Valitse Avaa-komento.

Ctrl+Alt+F2

Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista tai luomista makroja tai automaatista tekstiä varten.

Jos käytössäsi on Microsoft Word Starter, huomaa, että kaikkia Wordin toimintoja ei tueta Word Starterissa. Lisätietoja Word Starterissa käytettävissä olevista ominaisuuksista on artikkelissa Word Starter -ominaisuuksien tuki.

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Word 2010 -ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, jossa on ensin painettava yhtä näppäintä ja välittömästi sen jälkeen toista näppäintä, painettavat näppäimet on erotettu pilkulla (,).

 • Voit laajentaa artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

 • Voit laajentaa artikkelista vain yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki valitaan, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tärkeää: Ennen kuin aloitat haun, paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 1. Paina Ctrl+F.

  Esiin tulee hakuruutu, ja voit aloittaa kirjoittamisen osoittimen kohdalta.

 2. Kirjoita hakuteksti ruutuun.

 3. Paina sitten ENTER-näppäintä.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla sitten Ctrl+P.

Microsoft Officen perustoiminnot

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Alt+Sarkain

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Alt+Vaihto+Sarkain

Sulkee aktiivisen ikkunan.

Ctrl+W tai Ctrl+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

Alt+F5

Siirtää ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtää jostakin ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

Vaihto+F6

Siirtyy seuraavaan ikkunaan, jos avoinna on useita ikkunoita.

Ctrl+F6

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

Ctrl+Vaihto+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

Ctrl+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

Print Screen

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Toiminto

Näppäin

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

Sarkain

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

Vaihto+Sarkain

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

Välilyöntinäppäin

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

Alt+vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Valitse avattavan luettelon vaihtoehto.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

Esc

Suorittaa valitun komennon.

Enter

Muokkausruutu on tyhjä ruutu, johon syöte kirjoitetaan tai liitetään. Syöte voi olla esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Näppäin

Siirtyy merkinnän alkuun.

Home

Siirtyy merkinnän loppuun.

End

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+Vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

Vaihto+vasen nuoli

Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan.

Vaihto+oikea nuoli

Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

Vaihto+Home

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

Vaihto+End

Toiminto

Näppäin

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

Ctrl+O tai Ctrl+F12

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Avaa valitun kansion tai tiedoston.

Enter

Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion.

ASKELPALAUTIN

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

DEL

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

Vaihto+F10

Siirtää seuraavaan asetukseen.

Sarkain

Siirtää edelliseen asetukseen.

Vaihto+Sarkain

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai Alt+I

Toiminto

Näppäin

Peruuttaa toimen.

Esc

Kumoaa toimen.

Ctrl+Z

Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen.

Ctrl+Y

Toiminto

Näppäin

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

F6

Kun valikko on aktiivinen, siirry tehtäväruutuun. (Sinun on ehkä painettava Ctrl+Sarkain useammin kuin kerran.)

Ctrl+Sarkain

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Näyttää kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

Ctrl+Välinäppäin

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

Välinäppäin tai Enter

Avaa valikoimasta valitun kohteen avattavan valikon.

Vaihto+F10

Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoimaluetteloa ylös- tai alaspäin.

Page Up tai Page Down

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina Ctrl+Välinäppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirrä tarvittaessa tehtäväruutua painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina Ctrl+Välinäppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

 4. Siirrä tehtäväruutua nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina Ctrl+Välinäppäin.

 3. Valitse nuolinäppäimillä Koko ja paina sitten Enter.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter.

Toiminto

Näppäin

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

Vaihto+F10

Näyttää käytettävissä olevan toiminnon valikon tai viestin tai automaattisen korjauksen asetusten painikkeen Painikkeen kuva tai Liitä-asetusten painikkeen Painikkeen kuva . Jos näkyvissä on useita toimintoja, siirtää seuraavaan toimintoon ja näyttää sen valikon tai viestin.

Alt+Vaihto+F10

Siirry käytettävissä olevien toimintojen valikon vaihtoehdosta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorita käytettävissä olevien toimintojen valikosta valitun kohteen toiminto.

Enter

Sulje käytettävissä olevien toimintojen valikko tai viesti.

Esc

Vinkkejä

 • Voit pyytää, että saatavilla olevasta toiminnosta ilmoitetaan äänimerkillä (ei käytettävissä Word Starterissa). Jotta kuulet äänimerkit, tietokoneessa on oltava äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office Sounds.

 • Jos sinulla on internet-yhteys, voit ladata Microsoft Officen Sounds -ohjelman osoitteesta Office.com. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti:

  1. Avaa Wordin asetukset -valintaikkuna painamalla ALT+F, T.

  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A ja siirry sitten Wordin käyttämisen lisäasetukset -ruutuun painamalla Sarkainta.

  3. Paina Alt+S-näppäinyhdistelmää kahdesti, jos haluat siirtyä Anna palautetta äänimerkin kanssa -valintaruutuun, joka on Yleiset-kohdassa, ja paina sitten Välinäppäintä.

  4. Paina Sarkainta toistuvasti, jotta voit valita OK, ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Huomautus: Kun valitset valintaruudun tai poistat sen valinnan, asetus vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Valintanauhassa siirtyminen

Pikanäppäimillä voit käyttää komentoja nopeasti riippumatta siitä, mitä ohjelman toimintoa olet käyttämässä. Voit käyttää pikanäppäimillä kaikkia Word 2010 -komentoja. Useimpien komentojen käyttö onnistuu 2–5 näppäinpainalluksella. Jos haluat käyttää pikanäppäintä, toimi seuraavasti:

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Toinen keino käyttää näppäimistöä Office-valintanauhan sisältävien ohjelmien käsittelemiseksi on siirtää kohdistusta välilehdillä ja komennoilla, kunnes löydät haluamasi ominaisuuden. Seuraavassa taulukossa luetellaan joitakin tapoja siirtää näppäimistön kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi pikanäppäimet.

ALT tai F10. Paina jompaakumpaa näppäintä uudelleen, jos haluat palata asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäimet.

Siirry toiseen valintanauhan välilehteen.

F10 Valitse aktiivinen välilehti ja sitten vasen nuoli tai oikea nuoli

Laajenna tai tiivistä valintanauhaa.

Ctrl+F1

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

Vaihto+F10

Valitsee seuraavat ikkunan alueet kohdistusta siirtämällä:

 • Valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi

 • asiakirja

F6

Siirrä kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Valintanauhan kohteissa siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Alanuoli, Ylänuoli, Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

Välinäppäin tai Enter

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

Välinäppäin tai Enter

Aktivoi komennon tai ohjausobjektin valintanauhassa arvon muokkaamiseksi.

Enter

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin asiakirjaan.

Enter

Voit saada ohjeita valitusta komennosta tai ohjausobjektista valintanauhassa. (Jos valittuun komentoon liittyvää ohjesisältöä ei ole, näytetään sen sijaan ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Microsoft Wordin pikaopas

Asiakirjojen ja verkkosivujen käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää sidotun välilyönnin.

Ctrl+Vaihto+Välinäppäin

Lisää sidotun yhdysmerkin.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Lihavoi tekstin.

Ctrl+B

Kursivoi tekstin.

Ctrl+I

Alleviivaa tekstin.

Ctrl+U

Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla.

Ctrl+Vaihto+<

Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla.

Ctrl+Vaihto+>

Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+[

Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+]

Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun.

Ctrl+Välinäppäin

Kopioi valitun tekstin tai objektin.

Ctrl+C

Leikkaa valitun tekstin tai objektin.

Ctrl+X

Liittää tekstin tai objektin.

Ctrl+V

Sijoittaa määräten.

Ctrl+Alt+V

Pelkän muotoilun liittäminen

Ctrl+Vaihto+V

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Avaa Rakenne-valintaikkunan.

Ctrl+Vaihto+G

Toiminto

Näppäin

Luo uusi tiedosto.

Ctrl+N

Avaa asiakirja.

Ctrl+O

Sulje asiakirja.

Ctrl+W

Jaa asiakirjaikkuna.

Alt+Ctrl+S

Poista asiakirjaikkunan jakaminen.

Alt+Vaihto+C tai Alt+Ctrl+S

Tallenna asiakirja.

Ctrl+S

Toiminto

Näppäin

Avaa siirtymisruudun (asiakirjasta hakemista varten).

Ctrl+F

Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen).

Alt+Ctrl+Y

Korvaa tekstiä, muotoilua tai erityiskohteita.

Ctrl+H

Siirry sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

Ctrl+G

Siirry neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

Alt+Ctrl+Z

Avaa selausasetusten luettelo. Valitse asetus nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter-näppäintä, jotta voit selata asiakirjaa käyttämällä valittua asetusta.

Alt+Ctrl+Home

Siirtyy edelliseen selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

Ctrl+Page Up

Siirtyy seuraavaan selattavaan objektiin (määritetty selausasetuksissa).

Ctrl+Page Down

Toiminto

Näppäin

Siirry tulostusasettelunäkymään.

Alt+Ctrl+P

Siirry jäsennysnäkymään.

Alt+Ctrl+O

Siirry luonnosnäkymään.

Alt+Ctrl+N

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Suurenna kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Laske leipätekstiksi.

Ctrl+Vaihto+N

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuoli

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

Alt+Vaihto+alanuoli

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

Alt+Vaihto+Plusmerkki

Kutista otsikon alla oleva teksti.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Laajenna tai kutista koko teksti tai kaikki otsikot.

Alt+Vaihto+A

Piilota tai näytä merkkimuotoilu.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

Alt+Vaihto+L

Näytä kaikki Otsikko 1 -tyylin otsikot.

Alt+Vaihto+1

Näytä kaikki otsikot Otsikko n -tyyliin asti.

Alt+Vaihto+n

Lisää sarkainmerkki.

Ctrl+Sarkain

Toiminto

Näppäin

Tulosta asiakirja.

Ctrl+P

Siirry esikatseluun.

Alt+Ctrl+I

Siirry esikatselusivulla sivun ollessa lähennettynä.

Nuolinäppäimet

Siirry yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Page Up tai Page Down

Siirry ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Ctrl+Home

Siirry viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

Ctrl+End

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentin.

Alt+Ctrl+M

Ota muutosmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä.

Ctrl+Vaihto+E

Sulje tarkistusruutu, jos se on avoinna.

Alt+Vaihto+C

Huomautus: Jotkin näytönlukuohjelmat eivät ehkä ole yhteensopivia koko näytön lukunäkymän kanssa.

Toiminto

Näppäin

Siirry asiakirjan alkuun.

Home

Siirry asiakirjan loppuun.

End

Siirtyy sivulle n.

n, Enter

Poistu asettelunäkymän lukemisesta.

Esc

Toiminto

Näppäin

Merkitse sisällysluettelokohde.

Alt+Shift+O

Merkitse lähdeluettelokohde.

Alt+Shift+I

Valitse lainauksen asetukset

Alt + Vaihto + F12, Välilyönti

Merkitse hakemistokohde.

Alt+Vaihto+X

Lisää alaviite.

Alt+Ctrl+F

Lisää loppuviite.

Alt+Ctrl+D

Toiminto

Näppäin

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Siirry sivu taaksepäin.

Alt+Vasen nuoli

Siirry sivu eteenpäin.

Alt+oikea nuoli

Päivitä.

F9

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

DELETE

Poistaa sanan oikealta.

Ctrl+DELETE

Leikkaa ja siirrä valittu teksti Officen leikepöydälle.

Ctrl+X

Kumoa edellinen toiminto.

Ctrl+Z

Leikkaa ja liitä piikkiin.

Ctrl+F3

Toiminto

Näppäin

Avaa Officen leikepöytä.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla Alt+H ja paina sitten F,O.

Kopioi valittu teksti tai grafiikka Officen leikepöydälle.

Ctrl+C

Leikkaa valittu teksti tai grafiikka Officen leikepöydälle.

Ctrl+X

Liitä Officen leikepöydän viimeisin lisäys tai liitetty kohde.

Ctrl+V

Siirrä teksti tai grafiikka kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina Enter-näppäintä)

Kopioi teksti tai grafiikka kerran.

Vaihto+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina Enter-näppäintä)

Avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaikkuna tekstin tai objektin ollessa valittuna.

Alt+F3

Näytä rakenneosan pikavalikko rakenneosan – esimerkiksi SmartArt-kuva  – ollessa valittuna.

Vaihto+F10

Leikkaa ja liitä piikkiin.

Ctrl+F3

Liitä piikin sisältö.

Ctrl+Vaihto+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetty ylä- tai alatunniste.

Alt+Vaihto+R

Toiminto:

Näppäin

Lisää kenttä.

Ctrl+F9

Lisää rivinvaihto.

Vaihto+Enter

Lisää sivunvaihto.

Ctrl+Enter

Lisää palstanvaihto.

Ctrl+Vaihto+Enter

Lisää pitkän ajatusviivan.

Alt+Ctrl+Miinusmerkki

Lisää ajatusviivan.

Ctrl+Miinusmerkki

Lisää tavutusvihjeen.

Ctrl+Yhdysmerkki

Lisää sitova yhdysmerkki.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki

Lisää sitova välilyönti.

Ctrl+Vaihto+Välinäppäin

Lisää tekijänoikeussymboli.

Alt+Ctrl+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin symboli.

Alt+Ctrl+R

Lisää tavaramerkin symboli.

Alt+Ctrl+T

Lisää kolme pistettä.

Alt+Ctrl+Piste

Lisää vasen puolilainausmerkki.

Ctrl+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikea puolilainausmerkki.

Ctrl+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasen lainausmerkki.

Ctrl+` (heittomerkki), Vaihto+` (heittomerkki)

Lisää oikea lainausmerkki.

Ctrl+' (heittomerkki), Vaihto+' (heittomerkki)

Lisää automaattinen teksti.

Enter (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Toiminto

Näppäin

Lisää määritettyä heksadesimaalista Unicode-merkkikoodia vastaava Unicode-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin ( Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten Alt-näppäintä alhaalla ja paina X-näppäintä.

Merkkikoodi, Alt+X

Etsi valitun merkin Unicode-merkkikoodi.

Alt+X

Lisää määritettyä desimaalista ANSI-merkkikoodia vastaava ANSI-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä Alt-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

Alt+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Valitse teksti pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Toiminto

Näppäin

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Valitse lähin merkki.

F8, ja sitten vasen nuoli tai oikea nuoli

Laajenna valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienennä valintaa.

Vaihto+F8

Poista laajennustila käytöstä.

Esc

Laajenna valintaa yksi merkki oikealle.

Vaihto+oikea nuoli

Laajenna valintaa yksi merkki vasemmalle.

Vaihto+vasen nuoli

Laajenna valintaa sanan loppuun.

Ctrl+Vaihto+Oikea nuoli

Laajenna valintaa sanan alkuun.

Ctrl+Vaihto+Vasen nuoli

Laajenna valintaa rivin loppuun.

Vaihto+End

Laajenna valintaa rivin alkuun.

Vaihto+Home

Laajenna valintaa yksi rivi alaspäin.

Vaihto+Alanuoli

Laajenna valintaa yksi rivi ylöspäin.

Vaihto+Ylänuoli

Laajenna valintaa kappaleen loppuun.

Ctrl+Vaihto+Alanuoli

Laajenna valintaa kappaleen alkuun.

Ctrl+Vaihto+Ylänuoli

Laajenna valintaa yksi näyttö alaspäin.

Vaihto+Page Down

Laajenna valintaa yksi näyttö ylöspäin.

Vaihto+Page Up

Laajenna valintaa asiakirjan alkuun.

Ctrl+Vaihto+Home

Laajenna valintaa asiakirjan loppuun.

Ctrl+Vaihto+End

Laajenna valintaa ikkunan loppuun.

Alt+Ctrl+Vaihto+Page Down

Laajenna valintaa koskemaan koko asiakirjaa.

Ctrl+A

Valitse pystysuuntainen tekstialue.

Ctrl+Vaihto+F8, ja käytä sitten nuolinäppäimiä; peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Laajenna valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet; peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Toiminto

Näppäin

Valitse seuraavan solun sisältö.

Sarkain

Valitse edellisen solun sisältö.

Vaihto+Sarkain

Laajenna valinta viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja.

Valitse sarake.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla Vaihto+Alt+Page Down.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla Vaihto+Alt+Page Up.

Laajenna valinta (tai lohko).

Ctrl+Vaihto+F8, ja käytä sitten nuolinäppäimiä; peruuta valintatila painamalla Esc-näppäintä

Valitse kokonainen taulukko.

Alt+5 numeronäppäimistöltä (Num Lock -tilan on oltava poissa käytöstä)

Siirry:

Näppäin

Yksi merkki vasemmalle

Vasen nuoli

Yksi merkki oikealle

Oikea nuoli

Yksi sana vasemmalle

Ctrl+vasen nuoli

Yksi sana oikealle

Ctrl+oikea nuoli

Yksi kappale ylöspäin

Ctrl+Ylänuoli

Yksi kappale alaspäin

Ctrl+Alanuoli

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

Vaihto+Sarkain

Yksi solu oikealle (taulukossa)

Sarkain

Ylöspäin yhden rivin verran

Ylänuoli

Alaspäin yhden rivin verran

Alanuoli

Rivin loppuun

End

Rivin alkuun

Home

Ikkunan alkuun

Alt+Ctrl+Page Up

Ikkunan loppuun

Alt+Ctrl+Page Down

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

Page Up

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

Page Down

Seuraavan sivun alkuun

Ctrl+Page Down

Edellisen sivun alkuun

Ctrl+Page Up

Asiakirjan loppuun

Ctrl+End

Asiakirjan alkuun

Ctrl+Home

Edelliseen muutokseen

Vaihto+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

Vaihto+F5

Siirry:

Näppäin

Rivin seuraavaan soluun

Sarkain

Rivin edelliseen soluun

Vaihto+Sarkain

Rivin ensimmäiseen soluun

Alt+Home

Rivin viimeiseen soluun

Alt+End

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

Alt+Page Up

Sarakkeen viimeiseen soluun

Alt+Page Down

Edelliselle riville

Ylänuoli

Seuraavalle riville

Alanuoli

Yksi rivi ylöspäin

Alt+Vaihto+ylänuoli

Yksi rivi alaspäin

Alt+Vaihto+alanuoli

Toiminto:

Näppäin

Lisää uusia kappaleita soluun.

Enter

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

Ctrl+Sarkain

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla Insert-näppäintä:

 1. Avaa Wordin asetukset -valintaikkuna painamalla ALT+F, T.

 2. Valitse LISÄASETUKSET painamalla A ja paina sitten Sarkainta.

 3. Paina Alt+O, jotta voit siirtyä Insert-näppäimen käyttäminen korvaustilan valvomiseen -valintaruutuun.

 4. Valitse valintaruutu painamalla välinäppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla Insert-näppäintä.

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Kopioi muotoilu tekstistä.

Ctrl+Vaihto+C

Käytä kopioitua muotoilua tekstissä.

Ctrl+Vaihto+V

Huomautus: Seuraavat pikanäppäimet eivät toimi koko näytön lukutilassa.

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkunan fontin vaihtamista varten.

Ctrl+Vaihto+F

Suurenna fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+>

Pienennä fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+<

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+]

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+[

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

Ctrl+D

Muuta kirjainkokoa.

Vaihto+F3

Muuta kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

Ctrl+Vaihto+A

Lihavoi.

Ctrl+B

Alleviivaa.

Ctrl+U

Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta.

Ctrl+Vaihto+W

Kaksoisalleviivaa teksti.

Ctrl+Vaihto+D

Ota käyttöön piilotettu tekstin muotoilu.

Ctrl+Vaihto+H

Kursivoi.

Ctrl+I

Muuta kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

Ctrl+Vaihto+K

Ota käyttöön alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

Ctrl+yhtäläisyysmerkki

Ota käyttöön yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

Ctrl+Vaihto+Plus-merkki

Poista manuaalinen merkkimuotoilu.

Ctrl+Välinäppäin

Muuta valitun alueen fontti Symbol-fontiksi.

Ctrl+Vaihto+Q

Toiminto

Näppäin

Näytä tulostumattomat merkit.

Ctrl+Shift+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Tarkista tekstin muotoilu.

Vaihto+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi muotoilu.

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu.

Ctrl+Vaihto+V

Toiminto

Näppäin

Riviväli 1.

Ctrl+1

Riviväli 2.

Ctrl+2

Riviväli 1,5.

Ctrl+5

Lisää tai poista kappaletta edeltävä riviväli.

Ctrl+0 (nolla)

Toiminto

Näppäin

Tasaa kappale keskelle tai vasemmalle.

Ctrl+E

Tasaa kappale molemmista reunoista tai vasemmalle.

Ctrl+J

Tasaa kappale oikealle tai vasemmalle.

Ctrl+R

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Sisennä kappale vasemmalta.

Ctrl+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

Ctrl+Vaihto+M

Luo riippuva sisennys.

Ctrl+T

Pienennä riippuva sisennys.

Ctrl+Vaihto+T

Poista kappaleen muotoilu.

Ctrl+Q

Toiminto

Näppäin

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu.

Ctrl+Vaihto+S

Avaa Tyylit-tehtäväruutu.

Alt+Ctrl+Vaihto+S

Aloita automaattinen muotoilu.

Alt+Ctrl+K

Ota normaalityyli käyttöön.

Ctrl+Vaihto+N

Ota otsikko 1 -tyyli käyttöön.

Alt+Ctrl+1

Ota otsikko 2 -tyyli käyttöön.

Alt+Ctrl+2

Ota otsikko 3 -tyyli käyttöön.

Alt+Ctrl+3

Tyylit-tehtäväruudun sulkeminen

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutu ei ole valittuna, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina Ctrl+Välinäppäin.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina Enter.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla Alt, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla alanuolta ja luo objekti painamalla Enter-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla Ctrl+Sarkain, paina sarkainta ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

 1. Osoittimen ollessa objektin vasemmalla puolella asiakirjassa, valitse objekti painamalla Vaihto+Oikea nuoli.

 2. Paina Vaihto+F10.

 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla sarkainta, paina Enter-näppäintä ja paina sitten Enter-näppäintä uudelleen.

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla Alt, N ja sitten M.

 2. Valitse haluamasi grafiikka nuolinäppäimillä.

 3. Paina sarkainta ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla Alt, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Valitse WordArt-objekti painamalla Esc-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla Esc-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

Huomautus: Näitä pikanäppäimiä voi käyttää, kun Postitukset-välilehti on valittu.

Toiminto

Näppäin

Esikatsele yhdistämistä.

Alt+Vaihto+K

Yhdistä asiakirja.

Alt+Vaihto+N

Tulosta yhdistetty asiakirja.

Alt+Vaihto+M

Muokkaa yhdistettyä tietoasiakirjaa.

Alt+Vaihto+E

Lisää yhdistämiskenttä.

Alt+Vaihto+F

Toiminto

Näppäin

Lisää DATE-kenttä.

Alt+Vaihto+D

Lisää LISTNUM-kenttä.

Alt+Ctrl+L

Lisää PAGE-kenttä.

Alt+Vaihto+P

Lisää TIME-kenttä.

Alt+Vaihto+T

Lisää tyhjä kenttä.

Ctrl+F9

Päivitä Microsoft Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

Ctrl+Shift+F7

Päivitä valitut kentät.

F9

Poista kentän linkitys.

Ctrl+Vaihto+F9

Vaihda valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

Vaihto+F9

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

Alt+F9

Suorita GOTOBUTTON tai MACROBUTTON kentän tulokset näyttävässä kentässä.

Alt+Vaihto+F9

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Siirry edelliseen kenttään.

Vaihto+F11

Lukitse kenttä.

Ctrl+F11

Poista kentän lukitus.

Ctrl+Vaihto+F11

Kielipalkki

Toiminto

Näppäin

Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä.

Vasen Alt+Vaihto

Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon.

Painikkeen kuva + C

Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Painikkeen kuva +H

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä japaninkielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

Alt+~

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Oikea Alt

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Ctrl+Välinäppäin

Vinkkejä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.

 • Windows-logo-näppäin Painikkeen kuva löytyy useimpien näppäimistöjen näppäinten alariviltä.

Toimintonäppäinten viitteet

Toiminto

Näppäin

Avaa ohje tai siirry Microsoft Office.com -sivustoon.

F1

Siirrä teksti tai grafiikka.

F2

Toista edellinen toiminto.

F4

Valitse Siirry-komento (Aloitus-välilehti).

F5

Siirry seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitse Oikeinkirjoitus-komento (Tarkista-välilehti).

F7

Laajenna valintaa.

F8

Päivitä valitut kentät.

F9

Näytä näppäinvihjeet.

F10

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Valitse Tallenna nimellä -komento.

F12

Toiminto

Näppäin

Käynnistä tilannekohtainen ohje tai näytä muotoilu.

Vaihto+F1

Kopioi teksti.

Vaihto+F2

Muuta kirjainkokoa.

Vaihto+F3

Toista Etsi- tai Siirry-toiminto.

Vaihto+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

Vaihto+F5

Siirry edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

Vaihto+F6

Valitse Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komento.

Vaihto+F7

Pienennä valintaa.

Vaihto+F8

Vaihda kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

Vaihto+F9

Näytä pikavalikko.

Vaihto+F10

Siirry edelliseen kenttään.

Vaihto+F11

Valitse Tallenna-komento.

Vaihto+F12

Toiminto

Näppäin

Laajenna tai tiivistä valintanauhaa.

Ctrl+F1

Valitse Esikatselu-komento.

Ctrl+F2

Leikkaa ja liitä piikkiin.

Ctrl+F3

Sulje ikkuna.

Ctrl+F4

Siirry seuraavaan ikkunaan.

Ctrl+F6

Lisää tyhjä kenttä.

Ctrl+F9

Suurenna asiakirjaikkuna.

Ctrl+F10

Lukitse kenttä.

Ctrl+F11

Valitse Avaa-komento.

Ctrl+F12

Toiminto

Näppäin

Lisää piikin sisältö.

Ctrl+Vaihto+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä.

Ctrl+Vaihto+F5

Siirry edelliseen ikkunaan.

Ctrl+Vaihto+F6

Päivitä Word 2010-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

Ctrl+Shift+F7

Laajenna valintaa tai lohkoa.

Ctrl+Vaihto+F8, ja paina sitten nuolinäppäintä

Poista kentän linkitys.

Ctrl+Vaihto+F9

Poista kentän lukitus.

Ctrl+Vaihto+F11

Valitse Tulosta-komento.

Ctrl+Shift+F12

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan kenttään.

Alt+F1

Luo uusi Rakenneosa-kohde.

Alt+F3

Poistu Word 2010:sta.

Alt+F4

Palauta tiedostoikkunan koko.

Alt+F5

Siirry avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä.

Alt+F6

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

Alt+F7

Suorita makro.

Alt+F8

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

Alt+F9

Näyttää Valinta ja näkyvyys -tehtäväruudun.

Alt+F10

Näytä Microsoft Visual Basic -koodi.

Alt+F11

Toiminto

Näppäin

Siirry edelliseen kenttään.

Alt+Vaihto+F1

Valitse Tallenna-komento.

Alt+Vaihto+F2

Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun.

Alt+Vaihto+F7

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

Alt+Vaihto+F9

Näytä käytettävissä olevan toiminnon valikko tai viesti.

Alt+Vaihto+F10

Valitse Sisällysluettelo-painike Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen.

Alt+Vaihto+F12

Toiminto

Näppäin

Näytä Microsoftin järjestelmätiedot.

Ctrl+Alt+F1

Valitse Avaa-komento.

Ctrl+Alt+F2

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Wordissa siirtyminen helppokäyttötoimintojen avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×