Microsoft Word 2016 for Windowsin pikanäppäimet

Tässä artikkelissa on mainittu kaikki Microsoft Word 2016:n pikanäppäimet. Tässä artikkelissa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden asettelujen näppäimet eivät välttämättä vastaa täysin yhdysvaltalaista näppäimistöä.

Huomautus: Jos pikanäppäin edellyttää vähintään kahta näppäintä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Tämän artikkelin sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Siirtyminen valintanauhassa vain näppäimistön avulla

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Microsoft Wordin pikanäppäimet

Funktionäppäinten viitteet

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa esitetään useimmin käytetyt pikanäppäimet Microsoft Wordissa.

Toiminto

Näppäin

Kerro, mitä haluat tehdä -ruutu

ALT+Q

Avaa

CTRL+O

Tallenna

CTRL+S

Sulje

CTRL+W

Leikkaa

CTRL+X

Kopioi

CTRL+C

Liitä/sijoita

CTRL+V

Valitse kaikki

CTRL+A

Lihavoi

CTRL+B

Kursivoi

CTRL+I

Alleviivaa

CTRL+U

Pienennä fontin kokoa yhdellä pisteellä

Ctrl+Alt+Vaihto+8

Suurenna fontin kokoa yhdellä pisteellä

Ctrl+Alt+Vaihto+9

Keskitä teksti

CTRL+E

Tasaa teksti vasemmalle

CTRL+L

Tasaa teksti oikealle

CTRL+R

Peruuta

Esc

Kumoa

CTRL+Z

Tee uudelleen

CTRL+Y

Zoomaa

ALT+W, Q, sitten sarkainnäppäimellä Zoomaus-valintaikkunassa haluamaasi arvoon.

Siirtyminen valintanauhassa vain näppäimistön avulla

Valintanauha on Wordin yläreunassa oleva nauha, joka on järjestetty välilehtien mukaan. Kussakin välilehdessä näytetään eri valintanauha. Valintanauhat muodostuvat ryhmistä, ja kukin ryhmä sisältää yhden tai useamman komennon. Wordin jokaiseen komentoon pääsee pikanäppäimellä.

Huomautus: Apuohjelmat tai muut ohjelmat voivat lisätä valintanauhaan uusia välilehtiä ja tarjota pikanäppäimet näihin välilehtiin.

Välilehtiin voi siirtyä kahdella tavalla valintanauhassa:

 • Siirry valintanauhaan painamalla Alt ja siirry sitten välilehtien välillä käyttämällä oikeaa ja vasenta nuolinäppäintä.

 • Voit siirtyä suoraan valintanauhan tiettyyn välilehteen käyttämällä jotakin pikanäppäintä

Toiminto

Näppäin

Avaa Tiedosto-sivu, jos haluat käyttää Backstage-näkymää.

ALT+F

Avaa Rakenne-välilehti, jos haluat käyttää teemoja, värejä ja tehosteita, kuten sivun reunuksia.

ALT+G

Avaa Aloitus-välilehti, jos haluat käyttää yleisiä muotoilukomentoja, kappaletyylejä tai Etsi-työkalua.

ALT+H

Avaa Postitukset-välilehti, jos haluat hallita yhdistämistehtäviä tai käyttää kirjekuoria ja tarroja.

ALT+M

Avaa Lisää-välilehti, jos haluat lisätä taulukoita, kuvia ja muotoja, ylätunnisteita tai tekstiruutuja.

ALT+N

Avaa Asettelu-välilehti, jos haluat muuttaa sivun reunuksia, sivun suuntaa, sisennystä ja välejä.

ALT+P

Avaa valintanauhan Kerro-ruutu, jos haluat kirjoittaa ohjesisällön hakusanan.

ALT+Q ja kirjoita sitten hakusana

Avaa Tarkista-välilehti, jos haluat tarkistaa oikeinkirjoituksen tarkistuksen kielet tai jäljittää ja tarkastella asiakirjan muutoksia.

ALT+R

Avaa Viittaukset-välilehti, jos haluat lisätä sisällysluettelon, alaviitteitä tai lainaustaulukon.

ALT+S

Avaa Näkymä-välilehti, jos haluat valita asiakirjanäkymän tai -tilan, kuten lukutilan tai jäsennysnäkymän. Voit myös määrittää zoomauksen suurennuksen ja hallita useita asiakirjaikkunoita.

ALT+W

Komentojen käyttäminen valintanauhassa näppäimistön avulla

 • Siirry valintanauhan välilehtien luettelossa painamalla Alt; voit siirtyä suoraan välilehteen painamalla pikanäppäintä.

 • Siirry valintanauhaan painamalla alanuolinäppäintä. (JAWS viittaa tähän toimintoon siirtymisenä alempaan valintanauhaan.)

 • Siirry komennosta toiseen painamalla Sarkain tai Vaihto+Sarkain.

 • Siirry valittuna olevaan ryhmään painamalla alanuolinäppäintä.

 • Siirry valintanauhan ryhmästä toiseen painamalla Ctrl+Oikea nuoli tai Ctrl+Vasen nuoli.

 • Valintanauhan ohjausobjektit on aktivoitu eri tavoin ohjausobjektin tyypin mukaan:

  • Jos valittu komento on painike, voit aktivoida sen painamalla VÄLILYÖNTIÄ tai ENTER-näppäintä.

  • Jos valittu komento on jaettu painike (painike, joka avaa lisäasetusten valikon), voit aktivoida sen painamalla Alt+Alanuoli. Selaa vaihtoehtoja. Valitse nykyinen vaihtoehto painamalla VÄLILYÖNTI- tai ENTER-näppäintä.

  • Jos valittu komento on luettelo (kuten fonttiluettelo), voit avata luettelon painamalla alanuolinäppäintä. Siirry sitten kohteiden välillä käyttämällä ylä- tai alanuolinäppäimiä.

  • Jos valittu komento on valikoima, voit valita komennon painamalla VÄLILYÖNTI- tai ENTER-näppäintä. Selaa sitten kohteiden välillä.

Vihje: Jos valikoimassa on vähintään kaksi kohderiviä, sarkain siirtyy alusta nykyisen rivin loppuun ja kun se saavuttaa rivin lopun, se siirtyy seuraavan rivin alkuun. Kun painat oikeaa nuolinäppäintä nykyisen rivin lopussa, sarkain siirtyy takaisin nykyisin rivin alkuun.

Käytä valintanäppäimiä, kun näet näppäinvihjeet

Valintanäppäinten käyttäminen:

 1. Paina ALT-näppäintä.

 2. Paina haluamasi valintanauhan komennon kohdalla neliön muotoisessa näppäinvihjeessä näkyvää kirjainta.

Painamasi kirjaimen mukaan näkyviin saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi painat ALT+F, Office Backstage avautuu tietosivulle, jossa on toinen valikoima näppäinvihjeitä. Jos painat ALT-näppäintä uudelleen, tällä sivulla siirtymisen näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen näppäimistön avulla ilman hiirtä

Seuraavassa taulukossa luetellaan joitakin tapoja siirtää näppäimistön kohdistusta käyttämällä vain näppäimistöä.

Toiminto

Näppäin

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

ALT tai F10. Siirry toiseen välilehteen valintanäppäimillä tai nuolinäppäimillä.

Siirrä kohdistus valintanauhan komentoihin.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirrä kohdistusta eteen- tai taaksepäin kuhunkin valintanauhan komentoon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirry valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

Alanuoli, Ylänuoli, Vasen nuoli tai Oikea nuoli

Laajenna tai kutista valintanauha.

CTRL+F1

Näytä valitun kohteen pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistus ikkunan toiseen ruutuun, kuten Muotoile kuvaa -ruutuun, Kielioppiruutuun tai Valintaruutuun.

F6

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin asiakirjaan.

ENTER

Microsoft Wordin pikanäppäimet

Asiakirjojen luominen ja muokkaaminen

Asiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto

Näppäin

Luo uusi tiedosto.

CTRL+N

Avaa asiakirja.

CTRL+O

Sulje asiakirja.

CTRL+W

Jaa asiakirjaikkuna.

ALT+CTRL+S

Poista asiakirjaikkunan jakaminen.

ALT+VAIHTO+C tai ALT+CTRL+S

Tallenna asiakirja.

CTRL+S

Verkkosisällön käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää hyperlinkki.

CTRL+K

Siirry sivu taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirry sivu eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Päivitä.

F9

Asiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto

Näppäin

Tulosta asiakirja.

CTRL+P

Siirry esikatseluun.

ALT+CTRL+I

Siirry esikatselusivulla sivun ollessa lähennettynä.

Nuolinäppäimet

Siirry yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirry ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

CTRL+HOME

Siirry viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettuna.

CTRL+END

Asiakirjan oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja muutosten tarkasteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää kommentti (Muutos-tehtäväruudussa).

ALT+R, C

Ota muutosmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+E

Sulje tarkistusruutu, jos se on avoinna.

ALT+VAIHTO+C

Valitse valintanauhan Tarkista-välilehti.

ALT+R ja ALANUOLI, kun haluat siirtyä tämän välilehden komentoihin.

Valitse Kieliasun tarkistus.

ALT+R, S

Asiakirjan tiettyjen kohteiden etsiminen tai korvaaminen tai niihin siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Avaa hakuruutu Siirtyminen-tehtäväruudussa.

CTRL+F

Korvaa tekstiä, muotoilua tai erityiskohteita.

CTRL+H

Siirry sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

CTRL+G

Siirry neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

ALT+CTRL+Z

Siirtyminen asiakirjassa näppäimistön avulla

Siirry:

Näppäin

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLINÄPPÄIN

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Yksi sana vasemmalle

CTRL+VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

CTRL+OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

CTRL+YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO+SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Ylöspäin yhden rivin verran

YLÄNUOLI

Alaspäin yhden rivin verran

ALANUOLI

Rivin loppuun

END

Rivin alkuun

HOME

Ikkunan alkuun

ALT+CTRL+PAGE UP

Ikkunan loppuun

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

CTRL+PAGE DOWN

Edellisen sivun alkuun

CTRL+PAGE UP

Asiakirjan loppuun

CTRL+END

Asiakirjan alkuun

CTRL+HOME

Edelliseen muutokseen

VAIHTO+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

VAIHTO+F5

Sisällysluettelon, alaviitteiden ja lainausten lisääminen tai merkitseminen

Toiminto

Näppäin

Merkitse sisällysluettelokohde.

ALT+VAIHTO+O

Merkitse lähdeluettelokohde.

ALT+VAIHTO+I

Merkitse hakemistokohde.

ALT+VAIHTO+X

Lisää alaviite.

ALT+CTRL+F

Lisää loppuviite.

ALT+CTRL+D

Siirry seuraavaan alaviitteeseen (Word 2016:ssa).

ALT+VAIHTO+|

Siirry edelliseen alaviitteeseen (Word 2016:ssa).

ALT+VAIHTO+<

Avaa "Kerro mitä haluat tehdä" ja älykäs haku (Word 2016:ssa).

ALT+Q

Asiakirjojen käsitteleminen eri näkymissä

Word tarjoaa useita eri näkymiä asiakirjaan. Jokainen näkymä helpottaa tiettyjen tehtävien suorittamista. Esimerkiksi Lukutilan avulla voit esittää kaksi asiakirjan sivua vierekkäin ja siirtyä seuraavalle sivulle nuolen avulla.

Siirry asiakirjan toiseen näkymään

Toiminto

Näppäin

Siirry Lukutila-näkymään.

ALT+W, F

Siirry tulostusasettelunäkymään.

ALT+CTRL+P

Siirry jäsennysnäkymään.

ALT+CTRL+O

Siirry luonnosnäkymään.

ALT+CTRL+N

Otsikoiden käsitteleminen Jäsennysnäkymässä

Näitä pikanäppäimiä voi käyttää vain, jos tiedosto on jäsennysnäkymässä.

Toiminto

Näppäin

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laske leipätekstiksi.

CTRL+VAIHTO+N

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+PLUS

Kutista otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+MIINUS

Laajenna tai kutista koko teksti tai kaikki otsikot.

ALT+VAIHTO+A

Piilota tai näytä merkkimuotoilu.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näytä tekstin ensimmäinen rivi tai koko teksti.

ALT+VAIHTO+L

Näytä kaikki Otsikko 1 -tyylin otsikot.

ALT+VAIHTO+1

Näytä kaikki otsikot Otsikko n -tyyliin asti.

ALT+VAIHTO+n

Lisää sarkainmerkki.

CTRL+SARKAIN

Siirtyminen Lukutila-näkymässä

Toiminto

Näppäin

Siirry asiakirjan alkuun.

HOME

Siirry asiakirjan loppuun.

END

Siirtyy sivulle n.

n (n on sen sinun numero, jolle haluat siirtyä), ENTER

Lopettaa lukutilan.

ESC

Tekstin ja grafiikan muotoileminen ja siirtäminen

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Näppäin

Ota laajennustila käyttöön.

F8

Valitse lähin merkki.

F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajenna valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienennä valintaa.

VAIHTO+F8

Poista laajennustila käytöstä.

ESC

Laajenna valintaa yksi merkki oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajenna valintaa yksi merkki vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajenna valintaa sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajenna valintaa sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajenna valintaa rivin loppuun.

VAIHTO+END

Laajenna valintaa rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Laajenna valintaa yksi rivi alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa yksi rivi ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajenna valintaa kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajenna valintaa yksi näyttö alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajenna valintaa yksi näyttö ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajenna valintaa asiakirjan alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajenna valintaa asiakirjan loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajenna valintaa ikkunan loppuun.

ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN

Laajenna valintaa koskemaan koko asiakirjaa.

CTRL+A

Valitse pystysuuntainen tekstialue.

CTRL+VAIHTO+F8, ja käytä sitten nuolinäppäimiä; peruuta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Laajenna valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet; peruuta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Tekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto

Näppäin

Poista yksi merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista yksi sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista yksi merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DELETE

Poista yksi sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DELETE

Leikkaa ja siirrä valittu teksti Officen leikepöydälle.

CTRL+X

Kumoa edellinen toiminto.

CTRL+Z

Leikkaa ja liitä piikkiin. (Piikki on toiminto, jonka avulla voit kerätä eri tekstiryhmiä eri paikoista ja liittää ne toiseen paikkaan).

CTRL+F3

Tekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Officen leikepöytä.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H ja paina sitten F,O.

Kopioi valittu teksti tai grafiikka Officen leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa valittu teksti tai grafiikka Officen leikepöydälle.

CTRL+X

Liitä Officen leikepöydän viimeisin lisäys tai liitetty kohde.

CTRL+V

Siirrä teksti tai grafiikka kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kopioi teksti tai grafiikka kerran.

VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaikkuna tekstin tai objektin ollessa valittuna.

ALT+F3

Näytä rakenneosan pikavalikko rakenneosan – esimerkiksi SmartArt-kuva  – ollessa valittuna.

VAIHTO+F10

Leikkaa ja liitä piikkiin.

CTRL+F3

Liitä piikin sisältö.

CTRL+VAIHTO+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetty ylä- tai alatunniste.

ALT+VAIHTO+R

Taulukoiden muokkaaminen ja niissä siirtyminen

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto

Näppäin

Valitse seuraavan solun sisältö.

SARKAIN

Valitse edellisen solun sisältö.

VAIHTO+SARKAIN

Laajenna valinta viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitse sarake.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP.

Koko taulukon valitseminen

Nuolinäppäinten avulla voit siirtyä rivin päähän joko rivin ensimmäiseen soluun (vasemmanpuoleisimpaan) tai viimeiseen soluun (oikeanpuoleisimpaan).

 • Rivin ensimmäisessä solussa voit valita rivin vasemmalta oikealle painamalla VAIHTO+ALT+END.

 • Rivin viimeisessä solussa voit valita rivin oikealta vasemmalle painamalla VAIHTO+ALT+HOME.

Laajenna valinta (tai lohko).

CTRL+VAIHTO+F8, ja käytä sitten nuolinäppäimiä; peruuta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Valitse kokonainen taulukko.

ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

Taulukossa siirtyminen

Siirry:

Näppäin

Rivin seuraavaan soluun

SARKAIN

Rivin edelliseen soluun

VAIHTO+SARKAIN

Rivin ensimmäiseen soluun

ALT+HOME

Rivin viimeiseen soluun

ALT+END

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

ALT+PAGE UP

Sarakkeen viimeiseen soluun

ALT+PAGE DOWN

Edelliselle riville

YLÄNUOLI

Seuraavalle riville

ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Näppäin

Lisää uusia kappaleita soluun.

ENTER

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

CTRL+SARKAIN

Merkkien ja kappaleiden muotoileminen

Merkkien muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+D

Muuta kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuta kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+A

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Alleviivaa sanat välejä alleviivaamatta.

CTRL+VAIHTO+W

Kaksoisalleviivaa teksti.

CTRL+VAIHTO+D

Ota käyttöön piilotettu tekstin muotoilu.

CTRL+VAIHTO+H

Kursivoi.

CTRL+I

Muuta kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Ota käyttöön alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Ota käyttöön yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUS

Poista manuaalinen merkkimuotoilu.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Muuta valitun alueen fontti Symbol-fontiksi.

CTRL+VAIHTO+Q

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin vaihtamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+Alt+Vaihto+9

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

Ctrl+Alt+Vaihto+8

Muotoilun kopioiminen

Toiminto

Näppäin

Kopioi muotoilu tekstistä.

CTRL+VAIHTO+C

Käytä kopioitua muotoilua tekstissä.

CTRL+VAIHTO+V

Kappaleen tasauksen muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Tasaa kappale keskelle tai vasemmalle.

CTRL+E

Tasaa kappale molemmista reunoista tai vasemmalle.

CTRL+J

Tasaa kappale oikealle tai vasemmalle.

CTRL+R

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Sisennä kappale vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

CTRL+VAIHTO+M

Luo riippuva sisennys.

CTRL+T

Pienennä riippuva sisennys.

CTRL+VAIHTO+T

Poista kappaleen muotoilu.

CTRL+Q

Tekstimuotojen kopioiminen ja tarkistaminen

Toiminto

Näppäin

Näytä tulostumattomat merkit.

CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Tarkista tekstin muotoilu.

VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Rivivälin määrittäminen

Toiminto

Näppäin

Riviväli 1.

CTRL+1

Riviväli 2.

CTRL+2

Riviväli 1,5.

CTRL+5

Lisää tai poista kappaletta edeltävä riviväli.

CTRL+0 (nolla)

Tyylien käyttäminen kappaleissa

Toiminto

Näppäin

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu.

CTRL+VAIHTO+S

Avaa Tyylit-tehtäväruutu.

ALT+CTRL+VAIHTO+S

Aloita automaattinen muotoilu.

ALT+CTRL+K

Ota normaalityyli käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Ota otsikko 1 -tyyli käyttöön.

ALT+CTRL+1

Ota otsikko 2 -tyyli käyttöön.

ALT+CTRL+2

Ota otsikko 3 -tyyli käyttöön.

ALT+CTRL+3

Tyylit-tehtäväruudun sulkeminen

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutu ei ole valittuna, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER.

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Näppäin

Lisää kenttä.

CTRL+F9

Lisää rivinvaihto.

VAIHTO+ENTER

Lisää sivunvaihto.

CTRL+ENTER

Lisää palstanvaihto.

CTRL+VAIHTO+ENTER

Lisää pitkän ajatusviivan.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistössä)

Lisää ajatusviivan.

Ctrl+MIINUSMERKKI (numeronäppäimistössä)

Lisää tavutusvihjeen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitova yhdysmerkki.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lisää sitova välilyönti.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää tekijänoikeussymboli.

ALT+CTRL+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin symboli.

ALT+CTRL+R

Lisää tavaramerkin symboli.

ALT+CTRL+T

Lisää kolme pistettä.

ALT+CTRL+PISTE

Lisää vasen puolilainausmerkki.

CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikea puolilainausmerkki.

CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasen lainausmerkki.

CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää oikea lainausmerkki.

CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää automaattinen teksti.

ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Merkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto

Näppäin

Lisää määritettyä heksadesimaalista Unicode-merkkikoodia vastaava Unicode-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin ( Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla ja paina X-näppäintä.

Merkkikoodi, ALT+X

Etsi valitun merkin Unicode-merkkikoodi.

ALT+X

Lisää määritettyä desimaalista ANSI-merkkikoodia vastaava ANSI-merkki. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Objektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN, paina SARKAINTA ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

Objektin muokkaaminen

 1. Osoittimen ollessa objektin vasemmalla puolella asiakirjassa, valitse objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI.

 2. Paina VAIHTO+F10.

 3. Siirry Objektin nimi -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse haluamasi grafiikka nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Valitse WordArt-objekti painamalla ESC-näppäintä ja siirrä objektia nuolinäppäimillä.

 5. Palaa asiakirjaan painamalla ESC-näppäintä uudelleen.

Yhdistäminen ja kentät

Huomautus: Paina ALT+M tai valitse Postitukset, jos haluat käyttää näitä pikanäppäimiä.

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Toiminto

Näppäin

Esikatsele yhdistämistä.

ALT+VAIHTO+K

Yhdistä asiakirja.

ALT+VAIHTO+N

Tulosta yhdistetty asiakirja.

ALT+VAIHTO+M

Muokkaa yhdistettyä tietoasiakirjaa.

ALT+VAIHTO+E

Lisää yhdistämiskenttä.

ALT+VAIHTO+F

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Lisää DATE-kenttä.

ALT+VAIHTO+D

Lisää LISTNUM-kenttä.

ALT+CTRL+L

Lisää PAGE-kenttä.

ALT+VAIHTO+P

Lisää TIME-kenttä.

ALT+VAIHTO+T

Lisää tyhjä kenttä.

CTRL+F9

Päivitä Microsoft Word -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Päivitä valitut kentät.

F9

Poista kentän linkitys.

CTRL+VAIHTO+F9

Vaihda valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Suorita GOTOBUTTON tai MACROBUTTON kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Siirry edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Lukitse kenttä.

CTRL+F11

Poista kentän lukitus.

CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

Tekstintarkistuskielen määrittäminen

Kaikissa asiakirjoissa on oletuskieli, joka on yleensä sama kuin tietokoneen käyttöjärjestelmän oletuskieli. Jos asiakirjassa on myös sanoja tai lauseita jollakin toisella kielellä, kannattaa määrittää kyseisten sanojen oikeinkirjoituksen tarkistuksen kieli. Näin voit tarkistaa kyseisten lauseiden oikeinkirjoituksen ja kieliopin ja käyttää niissä myös käyttöä helpottavia toimintoja, kuten näytönlukuohjelmia.

Toiminto

Näppäin

Avaa Määritä tekstintarkistuskieli -valintaikkuna.

ALT+R, U, L

Tarkista oikeinkirjoituksen tarkistuksen kieliluettelo.

ALANUOLI

Määritä oletuskielet.

ALT+R, L

Itä-Aasian kielten kirjoitustuen (IME) ottaminen käyttöön

Toiminto

Näppäin

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä japaninkielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

ALT+~

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä koreankielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

Oikea ALT

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä kiinankielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Funktionäppäinten viitteet

Funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Avaa ohje tai siirry sivustoon Office.com.

F1

Siirrä teksti tai grafiikka.

F2

Toista edellinen toiminto.

F4

Valitse Siirry-komento (Aloitus-välilehti).

F5

Siirry seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitse Oikeinkirjoitus-komento (Tarkista-välilehti).

F7

Laajenna valintaa.

F8

Päivitä valitut kentät.

F9

Näytä näppäinvihjeet.

F10

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Valitse Tallenna nimellä -komento.

F12

VAIHTO+funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Käynnistä tilannekohtainen ohje tai näytä muotoilu.

VAIHTO+F1

Kopioi teksti.

VAIHTO+F2

Muuta kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Toista Etsi- tai Siirry-toiminto.

VAIHTO+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

VAIHTO+F5

Siirry edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

VAIHTO+F6

Valitse Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komento.

VAIHTO+F7

Pienennä valintaa.

VAIHTO+F8

Vaihda kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Valitse Tallenna-komento.

VAIHTO+F12

CTRL+funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Laajenna tai kutista valintanauha.

CTRL+F1

Valitse Esikatselu-komento.

CTRL+F2

Leikkaa ja liitä piikkiin.

CTRL+F3

Sulje ikkuna.

CTRL+F4

Siirry seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Lisää tyhjä kenttä.

CTRL+F9

Suurenna asiakirjaikkuna.

CTRL+F10

Lukitse kenttä.

CTRL+F11

Valitse Avaa-komento.

CTRL+F12

CTRL+VAIHTO+funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Lisää piikin sisältö.

CTRL+VAIHTO+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä.

CTRL+VAIHTO+F5

Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Päivitä Word-lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Laajenna valintaa tai lohkoa.

CTRL+VAIHTO+F8, ja paina sitten nuolinäppäintä

Poista kentän linkitys.

CTRL+VAIHTO+F9

Poista kentän lukitus.

CTRL+VAIHTO+F11

Valitse Tulosta-komento.

CTRL+VAIHTO+F12

ALT+funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan kenttään.

ALT+F1

Luo uusi Rakenneosa-kohde.

ALT+F3

Lopeta Word.

ALT+F4

Palauta tiedostoikkunan koko.

ALT+F5

Siirry avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna tukee tätä.

ALT+F6

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

ALT+F7

Suorita makro.

ALT+F8

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Näytä Valinta-tehtäväruutu.

ALT+F10

Näytä Microsoft Visual Basic -koodi.

ALT+F11

ALT+VAIHTO+funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Siirry edelliseen kenttään.

ALT+VAIHTO+F1

Valitse Tallenna-komento.

ALT+VAIHTO+F2

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Näytä käytettävissä olevan toiminnon valikko tai viesti.

ALT+VAIHTO+F10

Valitse Sisällysluettelo-painike Sisällysluettelo-säilössä, kun säilö on aktiivinen.

ALT+VAIHTO+F12

CTRL+ALT+funktionäppäimet

Toiminto

Näppäin

Näytä Microsoftin järjestelmätiedot.

CTRL+ALT+F1

Valitse Avaa-komento.

CTRL+ALT+F2

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×