Microsoft Visio 2010:n pikanäppäimet

Pikanäppäinten kuvauksissa noudatetaan yhdysvaltalaista näppäimistöasettelua. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä ja lopuksi CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

Online-ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeiden aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Toiminto

Näppäin

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Siirtää ohjeikkunan ja aktiivisen ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Microsoft Visio 2010 -aloitusvalikkoon.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Ikkunan päivittäminen (Päivitä-painike)

F5

Siirtyy ohjeikkunan alueesta toiseen, esimerkiksi työkalurivistä osoiteriviin tai Haku-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai tiivistää puunäkymän sisällysluettelosta valitun kohdan.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

ALT+F4

Siirry ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun myötäpäivään. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valintanauha painamalla ALT-näppäintä.

F6

Suurenna valittu ikkuna.

CTRL+F10

Palauta Vision suurennettu ohjelmaikkuna normaaliin kokoon.

CTRL+F5

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Näytä pikavalikko ikkunoissa, joiden otsikkorivillä on kuvake (esimerkiksi muotoikkunassa).

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Avaa Sivu-valintaikkuna.

VAIHTO+F4

Avaa Järjestä sivut uudelleen -valintaikkuna.

CTRL+ALT+P

Siirry avoimesta piirustuksesta toiseen.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+F6

Siirry avointen piirustusikkunoiden välillä käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+F6

Siirry piirustuksen sivulta toiselle, avoimet merkintäkerrokset mukaan lukien.

CTRL+PAGE DOWN

Siirry piirustuksen sivulta toiselle käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+PAGE UP

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Toiminto

Näppäin

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirtää tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirtää tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

Huomautus: Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, aktivoi valintanauha painamalla ALT-näppäintä ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

F6

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitsee tehtäväruudun seuraavan tai edellisen vaihtoehdon.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitsee sen ensimmäisen tai viimeisen komennon.

HOME tai END

Irralliset tai kiinteät tehtäväruudut

 1. Valitse haluamasi tehtäväruutu painamalla F6-näppäintä toistuvasti.

 2. Avaa tehtäväruudun valikko painamalla ALT+VÄLILYÖNTI.

 3. Valitse Irrallinen ikkuna -komento painamalla ALANUOLTA ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavassa luettelossa olevan vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Muokkausruutujen käyttäminen valintaikkunoissa

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto

Näppäin

Siirtää merkinnän alkuun.

HOME

Siirtää merkinnän loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta merkinnän loppuun.

VAIHTO+END

Avaa ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

ENTER, VÄLINÄPPÄIN

Siirtää Tallenna nimellä -valintaikkunan Tallennusmuoto-luetteloa.

ALT+T

Siirtää Tiedostonimi-ruutuun.

ALT+N

Siirtää Avaa-valintaikkunan tiedostotyyppiluetteloon.

ALT+T

Avaa Avaa-valintaikkunassa valitun tiedoston.

ALT+O

Tallentaa Tallenna-valintaikkunan nykyisen tiedoston.

ALT+S

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Näyttää valitun kohteen, kuten hakemiston tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Teksti

Tekstin muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Siirry tekstirivin seuraavaan tai edelliseen merkkiin.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavalle tai edelliselle tekstiriville.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Siirry tekstirivin seuraavaan tai edelliseen sanaan.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN tai CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitse kaikki tekstialueen teksti.

CTRL+A

Valitse seuraava tai edellinen merkki.

VAIHTO+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai VAIHTO+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen sana.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen rivi.

VAIHTO+ALANUOLINÄPPÄIN tai VAIHTO+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen kappale.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Poista edellinen sana.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Korvaa valittu teksti kentän korkeudella. Jos tekstiä ei ole valittuna, korvaa valitun muodon kaikki teksti kentän korkeudella.

CTRL+VAIHTO+H

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa lihavoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+B

Ottaa kursivoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+I

Ottaa alleviivauksen ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+U

Ota kaksoisalleviivaus käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VAIHTO+D

Ota kaikki isoilla -muotoilu käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VAIHTO+A

Ota kapiteelit käyttöön tai poista ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+K

Ottaa alaindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+=

Ottaa yläindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+=

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstin tasaaminen

Toiminto

Näppäin

Tasaa teksti vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+L

Keskitä teksti vaakasuunnassa.

CTRL+VAIHTO+C

Tasaa teksti oikealle.

CTRL+VAIHTO+R

Tasaa tekstin molemmat reunat.

CTRL+VAIHTO+J

Tasaa teksti yläreunaan.

CTRL+VAIHTO+T

Keskitä teksti pystysuunnassa.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa teksti alareunaan.

CTRL+VAIHTO+V

Zoomaus ja siirtyminen

Valintanauhassa siirtyminen

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Visio 2010 -valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä.

 2. Paina kirjainta, joka näkyy näppäinvihjeenä haluamasi toiminnon yllä.

 3. Painamasi kirjainnäppäimen mukaan näyttöön saattaa tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat N-kirjainta, Näkymä-välilehti ja sen sisältämien ryhmien näppäinvihjeet tulevat näkyviin.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat sen komennon tai ohjausobjektin kirjainta, jota haluat käyttää. Joissakin tapauksissa ensin on painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat ALT+H, F, S, siirryt Fontti-ryhmän Koko-luetteloruutuun.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa valitsemasi toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Zoomaus

Toiminto

Näppäin

Lähennä.

ALT+F6

Loitonna.

ALT+VAIHTO+F6

Sovita ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+W

Siirtyminen koko näytön näkymässä

Seuraavilla pikanäppäimillä voit siirtyä Vision ja toisen ohjelman tai sivun välillä, kun olet koko ikkunan näytössä.

Toiminto

Näppäin

Siirry koko näytön näkymään.

F5

Poistu koko näytön näkymästä.

ESC

Avaa piirroksen seuraava sivu.

PAGE DOWN

Palaa piirroksen edelliseen sivuun.

PAGE UP

Verkkosivun piirustuksessa liikkuminen

Toiminto

Näppäin

Aktivoi vuorollaan vasemmanpuoleinen kehys, piirustus, muototietoja sisältävät muodot, hyperlinkit ja osoiterivi.

SARKAIN

Aktivoi korostetun muodon hyperlinkki tai korostettu piirustuksen hyperlinkki.

ENTER

Vision tehtävät

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Avaa valintanauhan Aloitus-välilehti.

ALT+H

Avaa Fontti-välilehden Teksti-valintaikkunassa.

F11

Avaa Kappale-välilehden Teksti-valintaikkunassa.

VAIHTO+F11

Avaa Välilehdet-välilehden Teksti-valintaikkunassa.

CTRL+F11

Avaa valitun muodon Täytä-valintaikkunan.

F3

Avaa Viiva-valintaikkunan.

VAIHTO+F3

Kohdista ja liimaa -ominaisuuksien käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Yleiset-välilehden Kohdista ja liimaa -valintaikkunassa.

ALT+F9

Valitsee Yleiset-välilehden Kohdista ja liimaa -valintaikkunassa Kohdista-valintaruudun tai poistaa sen valinnan; kohdistaa muodot valintaikkunan Kohdista-osassa valittuihin kohteisiin.

S

Valitsee Yleiset-välilehden Kohdista ja liimaa -valintaikkunassa Liimaa-valintaruudun tai poistaa sen valinnan; liimaa muodot valintaikkunan Liimaa-osassa valittuihin kohteisiin (Työkalut-valikko, Kohdista ja liimaa).

G

Muotojen ryhmittäminen, kiertäminen ja kääntäminen

Toiminto

Näppäin

Ryhmitä valitut muodot.

CTRL+G tai CTRL+VAIHTO+G

Poista valittujen muotojen ryhmittely.

CTRL+VAIHTO+U

Tuo valittu muoto eteen.

CTRL+VAIHTO+F

Vie valittu muoto taakse.

CTRL+VAIHTO+B

Kierrä valittua muotoa vasemmalle.

CTRL+L

Kierrä valittua muotoa oikealle.

CTRL+R

Käännä valittu muoto vaakasuunnassa.

CTRL+H

Käännä valittu muoto pystysuunnassa.

CTRL+J

Avaa valitun muodon Tasaa muodot -valintaikkuna.

F8

Piirustusikkunoiden näyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat allekkain.

VAIHTO+F7

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat vierekkäin.

CTRL+VAIHTO+F7

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat siten, että jokaisen ikkunan otsikkorivi on näkyvissä.

ALT+F7 tai CTRL+ALT+F7

Vision työkalurivit

Työkalujen valitseminen

Toiminto

Näppäin

Ottaa Muotoilusivellin-työkalun käyttöön tai pois käytöstä ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+P

Valitsee Osoitintyökalun ( Kohdistinpainike ).

CTRL+1

Valitsee Yhdistämistyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+3

Valitse yhteyspistetyökalu

CTRL+VAIHTO+1

Valitsee tekstityökalun ( Tekstityökalu-painike ).

CTRL+2

Valitsee tekstiruututyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+4

Piirtotyökalujen valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee Suorakulmiotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+8

Valitsee Ellipsityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+9

Valitsee Viivatyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+6

Valitsee Kaarityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+7

Valitsee Vapaapiirtotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+5

Valitsee Kynätyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+4

Kuvan rajaaminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee Rajaustyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+2

Vision muodot ja kaavaimet

Siirtyminen piirustussivun muotojen välillä

Toiminto

Näppäin

Siirry piirustussivun muodosta toiseen. Pisteviivoitettu suorakulmio osoittaa valitun muodon.

Huomautus: Et voi siirtyä muotoihin, jotka on suojattu valinnalta tai jotka ovat lukituissa kerroksissa.

SARKAIN

Siirry piirustussivun muodosta toiseen käänteisessä järjestyksessä.

VAIHTO+SARKAIN

Valitse aktiivinen muoto.

Huomautus: Voit valita useita muotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi muodon päälle SARKAIMELLA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan muodon päälle SARKAIMELLA. Kun korostussuorakulmio on haluamasi muodon päällä, lisää muoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi muodon osalta.

ENTER

Poista muodon valinta tai aktivointi.

ESC

Siirry valitun muodon tekstinmuokkaus- ja muodonvalintatilan välillä.

F2

Siirrä valittua muotoa vähittäin.

Nuolinäppäimet

Siirrä valittua muotoa yksi kuvapiste kerrallaan.

Huomautus: SCROLL LOCK ei saa olla käytössä.

VAIHTO+nuolinäppäimet

Kaavaimen perusmuotojen käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Siirry kaavaimen perusmallista toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirry kaavainrivin ensimmäiseen perusmuotoon.

ALOITUS

Siirry kaavainrivin viimeiseen perusmuotoon.

END

Siirry kaavainsarakkeen ensimmäiseen perusmuotoon.

PAGE UP

Siirry kaavainsarakkeen viimeiseen perusmuotoon.

PAGE DOWN

Kopioi valitut perusmuodot leikepöydälle.

CTRL+C

Liimaa leikepöydän sisältö uuteen kaavaimeen.

Huomautus: Uusi kaavain on ensin avattava muokattavaksi.

CTRL+V

Valitsee kaikki kaavaimen perusmuodot.

Huomautus: Voit valita useita perusmuotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Kun korostussuorakulmio on haluamasi perusmuodon päällä, lisää perusmuoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi perusmuodon osalta.

CTRL+A

Valitse aktiivinen perusmuoto tai peruuta sen valinta.

VAIHTO+ENTER

Peruuta kaavaimen perusmuotojen valinta.

ESC

Lisää valitut perusmuodot piirustukseen.

CTRL+ENTER

Kaavainten käsitteleminen muokkaustilassa

Toiminto

Näppäin

Poista valittu perusmuoto.

POISTA

Leikkaa valittu perusmuoto mukautetusta kaavaimesta ja aseta se leikepöydälle.

CTRL+X

Nimeä valittu perusmuoto uudelleen.

F2

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×