Office
Kirjaudu sisään

Microsoft SQL Server -tietokantaan perustuvan lomakemallin suunnitteleminen

Tärkeää: Tämä on artikkeli on käännetty koneellisesti. Lue vastuuvapauslauseke. Tämän artikkelin englanninkielinen versio on täällä .

Voit suunnitella Microsoft SQL Server -tietokannan kanssa toimivan lomakemallin, jolla voit tehdä tietokyselyjä tai lähettää tietoja.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleiskatsaus

Yhteensopivuuden huomioon otettavia seikkoja

Ennen aloittamista

Lomakemallin suunnitteleminen

Lähetyksen asetusten määrittäminen

Yleiskatsaus

Lomakkeessa voi olla yksi ensisijainen tietoyhteys eli päätietoyhteys ja yksi tai useita toissijaisia tietoyhteyksiä. Lomakkeen käyttötarkoituksen mukaan tietoyhteys voi suorittaa tietokyselyjä tai lähettää tietoja ulkoiseen tietolähteeseen, kuten Microsoft SQL Server -tietokantaan tai verkkopalveluun.

Lomakemallin, joka perustuu tietokannan suunnitellessasi Microsoft Office InfoPath luo pää tietolähde ryhmiin, jotka sisältävät kyselykenttien rajoitukset ja tietokenttää ja kyselyn tietoyhteyden kuin lomakemallin tärkeimmät tietoyhteyden. Nämä kentät ja ryhmät vastaavat tapaa, jolla tiedot tallennetaan tietokannan taulukot. Kyselykentät sisältävät avulla käyttäjä voi rajoittaa kyselytulokset kyselykenttien tiedot vastaavat tietueet lisätyt tiedot. Kun lomakkeen lomake-mallin pohjalta käyttää tärkeimmät tietoyhteyden, InfoPath luo kyselyn käyttämällä kyselykenttien tietoja. InfoPath lähettää sitten kyselyn kyselyn tietoyhteyden kautta. Tietokanta palauttaa kyselyn tulokset takaisin lomakkeeseen kyselyn tietoyhteyden kautta. Kyselyn tulokset laitetaan tietokenttiin, joita voi muokata näihin kenttiin sidotut ohjausobjektit kautta.

Koska kyselyn tietorakenteen ja tietokenttien on vastattava tapaa, jolla tiedot on tallennettu tietokantaan, päätietolähteen näitä kenttiä tai ryhmiä ei voi muokata. Voit vain lisätä kenttiä tai ryhmiä päätietolähteen pääryhmään. Lisätietoja tietolähteistä on Katso myös -osan linkeissä.

Lomakkeen voi lähettää tietoja tietokannan lomakkeen tärkeimmät tietoyhteyden kautta, jos lomakemallin, joka perustuu lomakkeen ja tietokannan täytettävä seuraavat vaatimukset:

 • Lomakemalli ei ole selainyhteensopiva lomakemalli    InfoPath ei luo lähetystietoyhteyden tärkeimmät tietoyhteyden Jos suunnittelet selainyhteensopivan lomakemallin. Käyttäjät voivat lähettää tiedot-lomake, joka perustuu selainyhteensopivan lomakemallin, käytä verkkopalveluun, joka toimii tietokannan kanssa.

 • Kahden toisiinsa liittyvistä taulukoista, pää tietolähteen-vasemmalla puolella oleva taulukko sisältää perusavaimen    Vähintään yksi jokaisen kahdet taulukoiden yhteyksien on oltava perusavain vasemmalla puolella oleva taulukko.

 • Ei mitään tietokentät tärkeimmät tietolähteen lomakkeen säilön suuri binaarinen tietotyyppi    InfoPath poistaa käytöstä lähetystietoyhteyttä, jos kyselyssä on kenttiä, joihin voidaan tallentaa suuria binaaritietoja tyyppi, kuten kuvia, kuvat, OLE objekteja, liitetiedostojen, Office Access memo-tietotyyppi tai SQL-teksti-tietotyyppi.

Kun InfoPath ottaa käyttöön lähetystietoyhteyden, käyttäjät voivat lähettää päätietolähteen tietokenttien tietoja tietokantaan. Jos InfoPath ottaa käyttöön lähetystietoyhteyden, voit mukauttaa tähän lomakemalliin perustuvien lomakkeiden lähetysasetuksia.

Sivun alkuun

Yhteensopivuuteen liittyvät näkökohdat

Kun suunnittelet tietokantaan perustuvaa lomakemallia, voit vaihtoehtoisesti suunnitella selainyhteensopiva lomakemalli. Selainyhteensopivassa lomakemallissa InfoPath luo kyselyn tietoyhteyden, joka toimii päätietoyhteytenä. Selainyhteensopivia lomakemalleja ei voi kuitenkaan mukauttaa niin, että käyttäjät voivat lähettää tietoja tietokantaan. Jos siis suunnittelet SQL Server -tietokantaan perustuvaa lomakemallia ja haluat käyttäjien voivan lähettää lomaketietoja tietokantaan päätietoyhteyden kautta, et voi tehdä kyseisestä lomakemallista selainyhteensopivaa.

Sivun alkuun

Toimet ennen aloittamista

Jotta voit suunnitella SQL Server -tietokantaan perustuvan lomakemallin, tarvitset seuraavat tiedot tietokannanvalvojalta:

 • Sen palvelimen nimen, joka sisältää tietokannan, johon yhdistät lomakemallin.

 • Sen tietokannan nimen, jota käytät lomakemallin kanssa.

 • Tietokannan edellyttämän todennuksen. Tietokanta käyttää joko Microsoft Windows -todennusta tai SQL Server -todennusta sen määrittämisessä, kuinka käyttäjät voivat ottaa tietokannan käyttöön.

 • Sen taulukon nimen, joka sisältää lomakkeeseen lähetettävät tiedot tai joka vastaanottaa tietoja lomakkeesta. Tämä on ensisijainen taulukko. Jos aiot käyttää useita tietokannan taulukoita, tarvitset myös kyseisten taulukoiden (alitaulukoiden) nimet. Tarvitset myös niiden alitaulukoiden kenttien nimet, joilla on yhteys ensisijaisen taulukon kenttiin.

Sivun alkuun

Lomakemallin suunnitteleminen

Jos haluat suunnitella lomakemallin, jossa on kyselyn tietoyhteys, tee seuraavasti:

 1. Luo lomakemalli    Kun luot tietokantaan perustuvan lomakemallin, InfoPath luo lomakemallin ja tietokannan välille kyselyn tietoyhteyden, joka toimii päätietoyhteytenä. Tämä prosessi luo automaattisesti lomakemallin päätietolähteen.

 2. Lisää yhden tai usean ohjausobjektin, näyttää kyselytulokset    Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata tärkeimmät tietolähteen kenttiä avatessaan lomakkeen lisääminen lomakemalliin ja sidot ohjausobjektin tärkeimmät tietolähteen kenttään.

Vaihe 1: lomakemallin luominen

 1. Napsauta Tiedosto-valikosta Suunnittele lomakemalli.

 2. Valitse Lomakemallin suunnitteleminen -valintaikkunan Suunnittele uusi -kohdasta Lomakemalli.

 3. Valitse Perustuu seuraavaan -luettelosta Tietokanta.

 4. Jos suunnittelet selainyhteensopivaa lomakemallia, valitse Ota käyttöön vain selainyhteensopivat ominaisuudet -valintaruutu.

  Huomautus: Ohjattu tietoyhteyden muodostaminen ei ota käyttöön lähetystietoyhteyttä selainyhteensopivassa lomakemallissa. Jotta käyttäjät voivat lähettää selainyhteensopivaan lomakemalliin perustuvien lomakkeiden tietoja tietokantaan, lisää toissijainen tietoyhteys Web-palveluun, joka toimii tietokannan kanssa. Lisätietoja toissijaisista tietoyhteyksistä on Katso myös -osan linkeissä.

 5. Valitse OK.

 6. Valitse ohjatussa tietoyhteyden muodostamisessa Valitse tietokanta.

 7. Valitse Valitse tietolähde -valintaikkunasta Uusi lähde.

 8. Valitse Tietolähde, johon haluat muodostaa yhteyden -luettelosta Microsoft SQL Server ja valitse sitten Seuraava.

 9. Kirjoita Palvelimen nimi -ruutuun sen palvelimen nimi, jossa SQL Server -tietokanta on.

 10. Tee Kirjautumisvaltuudet-kohdassa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos tietokanta määrittää tietokannan käyttöoikeuden Microsoft Windows -verkossa käytettyjen valtuustietojen perusteella, valitse Käytä Windows-todennusta.

  • Jos tietokanta määrittää käyttöoikeuden tietokannanvalvojalta saadun tietyn käyttäjänimen ja salasanan perusteella, valitse Käytä seuraavaa käyttäjänimeä ja salasanaa ja kirjoita sitten käyttäjänimi ja salasana Käyttäjänimi- ja Salasana-ruutuihin.

 11. Valitse Seuraava.

 12. Napsauta Valitse tietokanta, joka sisältää haluamasi tiedot -luettelossa haluamasi tietokannan nimeä, valitse Yhdistä tiettyyn taulukkoon -valintaruutu, napsauta ensisijaisen taulukon nimeä ja valitse sitten Seuraava.

 13. Kirjoita ohjatun toiminnon seuraavalla sivulla Tiedoston nimi -ruutuun sen tiedoston nimi, joka tallentaa tietoyhteyden tiedot, ja tallenna sitten asetukset valitsemalla Valmis.

  Jos suunnittelet käyttäväsi muita taulukoita kyselyn tietoyhteydessä, voit lisätä ne ohjatun toiminnon tällä sivulla.

  Toimintaohjeet

  1. Valitse Lisää taulukko.

  2. Napsauta Taulukon tai kyselyn lisääminen -valintaikkunassa alitaulukon nimeä ja valitse sitten Seuraava. InfoPath yrittää määrittää suhteet vertaamalla kenttien nimiä kummassakin taulukossa. Jos et halua käyttää ehdotettua suhdetta, valitse suhde ja valitse sitten Poista suhde. Voit lisätä suhteen valitsemalla Lisää suhde. Napsauta Lisää suhde -valintaikkunassa kunkin suhteessa olevan kentän nimeä kyseisessä sarakkeessa ja valitse sitten OK.

  3. Valitse Valmis.

  4. Jos haluat lisätä muita alitaulukoita, toista nämä vaiheet.

 14. Valitse Seuraava.

 15. Kirjoita ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla tärkeimmät tietoyhteyden nimi. Tämä nimi näkyy tietolähdeTietolähde -tehtäväruudun luettelossa.

 16. Jos lomakemallin vastaa Yleistä -osan, tämän ohjatun toiminnon sivulla ilmaisee InfoPath käytössä lähetystietoyhteyden tärkeimmät tietoyhteyden. Lähetä tietoyhteyden nimen muuttaminen, kirjoita uusi nimi asianmukaiseen ruutuun. Jos haluat käyttäjien voivan lähettää kautta toiseen Lomaketietojen lähettäminen tietoyhteyttä, joka lisää lomakemalliin myöhemmin, valitse Ota käyttöön lähetys tässä yhteydessä -valintaruudun valinta.

  Huomautus: Jos lomakemallin vaatimuksia Yleistä -osan, InfoPath poistaa käytöstä lähetystietoyhteys ja Lähetä-yhteyden nimi -ruutuun ja Ota käyttöön lähetys tässä yhteydessä -valintaruudun valinta on käytössä. Jos InfoPath poistaa käytöstä lähetystietoyhteys, tärkein tietoyhteys lomakemallin on vain kyselyn tietoyhteyden.

Vaihe 2: Lisää yhden tai usean ohjausobjektin, näyttää kyselytulokset

 1. Jos Ohjausobjektit-tehtäväruutu ei ole näkyvissä, napsauta Lisää-valikosta Lisää ohjausobjekteja tai paina ALT+I, C -näppäinyhdistelmää.

 2. Vedä painikkeen ohjausobjekti lomakemalliin.

 3. Valitse Ohjausobjektin sidonta -valintaikkunassa ryhmä tai kenttä, johon haluat sitoa ohjausobjektin.

Sivun alkuun

Määritä lähetysasetukset

Jos lomakemalli ja taulukot, jotka olet valinnut ohjatun tietoyhteyden muodostamisesta Täytä Yleistä -osan, InfoPath määrittää lomakemallin lähettää sen tärkeimmät tietoyhteyden kautta. Jos haluat käyttää tätä lähettämään tietoyhteyden, InfoPath määrittää lomakemallin niin, että käyttäjät voivat lähettää lomaketietojen tietokantaan ja lisää Lähetä -painike vakiotyökalurivillä ja Tiedosto -valikosta Lähetä -komennon, kun käyttäjät täyttävät lomakkeen. InfoPath määrittää lomakemallin myös niin, että kun käyttäjät lähettävät lomakkeet, lomakkeen pysyy avoimena, ja näyttöön tulee sanoma käyttäjälle, joka ilmaisee, voiko lomakkeen lähettää onnistuneesti. Voit muuttaa tekstin Lähetä -painiketta ja toiminnan lomakkeen lähettämisen jälkeen.

 1. Valitse Työkalut-valikosta Lähetyksen asetukset.

  1. Voit muuttaa käyttäjän lomaketta täyttäessä Vakio-työkaluriville tulevan Lähetä-painikkeen sekä Tiedosto-valikkoon näkyviin tulevan Lähetä-komennon nimeä kirjoittamalla uuden nimen Lähetyksen asetukset -valintaikkunan Komennon nimi -ruutuun.

   Vihje: Jos haluat määrittää painikkeelle ja komennolle pikanäppäimen, kirjoita pikanäppäimenä käytettävän merkin eteen et-merkki (&). Jos esimerkiksi haluat määrittää Lähetä-painikkeen ja -komennon pikanäppäimeksi ALT+H, kirjoita Lä&hetä.

 2. Jos et halua, että käyttäjät voivat käyttää Lähetä-komentoa tai vakiotyökalurivinLähetä-painiketta täyttäessään lomakettasi, poista Näytä Lähetä-valikkokomento ja työkalurivin Lähetä-painike -valintaruudun valinta.

  1. Oletusarvon mukaan InfoPath jättää lomakeikkunan avoimeksi käyttäjän lähetettyä lomakkeen ja näyttää sanoman, joka ilmaisee, onnistuiko lomakkeen lähettäminen. Voit muuttaa tätä oletusarvon mukaista toimintaa valitsemalla Lisäasetukset ja toimimalla jollakin seuraavista tavoista:

   • Jos haluat, että täytetyn lomakkeen lähettämisen jälkeen lomake suljetaan tai luodaan uusi, tyhjä lomake, valitse haluamasi vaihtoehto Lähettämisen jälkeen -luettelosta.

   • Jos haluat luoda mukautetun sanoman, joka ilmoittaa lähetyksen onnistuneen tai epäonnistuneen, valitse Käytä mukautettuja sanomia -valintaruutu ja kirjoita haluamasi teksti Toiminnon onnistuessa- ja Toiminnon epäonnistuessa -ruutuihin.

    Vihje: Sisällytä Toiminnon epäonnistuessa -ruudun tekstiin ohje, mitä tehdä, jos lomakkeen lähettäminen ei onnistu. Voit esimerkiksi kehottaa käyttäjää tallentamaan lomakkeen ja ottamaan yhteyttä tukipalveluun.

   • Jos et halua, että näyttöön tulee sanoma sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt lomakkeen, poista Näytä onnistumis- ja epäonnistumissanomat -valintaruudun valinta.

Sivun alkuun

Huomautus: Konekäännöksestä ilmoittava vastuusvapauslauseke: Tämä artikkeli on käännetty tietokonejärjestelmällä, eikä kieliasiantuntija ole muokannut sitä. Microsoft tarjoaa nämä konekäännökset avuksi muille kuin englantia puhuville käyttäjille, jotta he saavat lisätietoja Microsoftin tuotteista, palveluista ja tekniikoista. Koska artikkeli on koneellisesti käännetty, se saattaa sisältää sanasto-, lauseoppi- ja kielioppivirheitä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×