Microsoft Outlook 2010 -ohjelman pikanäppäimet

Tämä aihe ei ehkä kokonaisuudessaan koske joitakin kieliä.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla ohjeen yläreunasta SARKAINTA painamalla Näytä kaikki, painamalla ENTER-näppäintä ja sitten CTRL+P.

Huomautus: Outlookissa ei voi muuttaa tai mukauttaa pikanäppäimiä. Joitakin vaihtoehtoisia asetuksia on tässä TechCenter-artikkelissa.

Yleiset toiminnot

Perussiirtymistoiminnot

Tehtävä:

Paina

Siirtyy sähköpostiin.

CTRL+1

Siirtyy kalenteriin.

CTRL+2

Siirtyy yhteystietoihin.

CTRL+3

Siirtyy tehtäviin.

CTRL+4

Siirtyy muistilappuihin.

CTRL+5

Siirtyy siirtymisruudun kansioluetteloon.

CTRL+6

Siirtyy pikavalintoihin.

CTRL+7

Siirtyy seuraavaan viestiin (viestin ollessa avoinna).

CTRL+PISTE

Siirtyy edelliseen viestiin (viestin ollessa avoinna).

CTRL+PILKKU

Siirtyy siirtymisruudun, Outlookin pääikkunan, lukuruudun ja Tehtävät-palkin välillä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy Outlook-ikkunan, siirtymisruudun pienempien ruutujen, lukuruudun ja Tehtävät-palkin osien välillä.

SARKAIN

Siirtyy Outlook-ikkunan, siirtymisruudun pienempien ruutujen, lukuruudun ja Tehtävät-palkin osien välillä ja näyttää valintanäppäimet valintanauhassa.

F6

Siirtyy viestin otsikkorivien välillä siirtymisruudussa tai avoimessa viestissä.

CTRL+SARKAIN

Siirtyvät eri suuntiin selausruudussa.

Nuolinäppäimet

Siirtyy toiseen kansioon.

CTRL+Y

Siirtyy Etsi-ruutuun

F3 tai CTRL+E

Siirtyy lukuruudussa edelliseen viestiin.

ALT+YLÄNUOLI tai CTRL+PILKKU tai ALT+PAGE UP.

Siirtyy lukuruudussa sivun alaspäin tekstissä.

VÄLINÄPPÄIN

Siirtyy lukuruudussa sivun ylöspäin tekstissä.

VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Kutistaa tai laajentaa ryhmän sähköpostiviestiluettelossa.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy takaisin edelliseen näkymään Outlookin pääikkunassa.

ALT+B tai ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy eteenpäin seuraavaan näkymään Outlookin pääikkunassa.

ALT+OIKEA NUOLI

Valitsee tietopalkin ja näyttää komentojen valikon, jos se on käytettävissä.

CTRL+VAIHTO+W

Haku

Tehtävä:

Paina

Etsii viestin tai muun kohteen.

CTRL+E

Tyhjentää etsinnän tulokset.

ESC

Laajentaa etsinnän sisältämään Kaikki sähköpostiviestit, Kaikki kalenterimerkinnät tai Kaikki yhteystiedot sen mukaan, missä näkymässä olet.

CTRL+ALT+A

Siirtyy erikoishakuun.

CTRL+VAIHTO+F

Luo hakukansion.

CTRL+VAIHTO+P

Etsi tekstiä avoimesta kohteesta.

F4

Etsii ja korvaa tekstiä, symboleja tai muotoilukomentoja. Toimii lukuruudussa avoimessa kohteessa.

CTRL+H

Laajentaa etsinnän koskemaan nykyisen kansion kohteita.

CTRL+ALT+K

Laajentaa etsinnän koskemaan alikansioita.

CTRL+ALT+Z

Merkinnät

Tehtävä:

Paina

Avaa merkintöjen Merkitse seurattavaksi -valintaikkunan merkinnän määrittämistä varten.

CTRL+VAIHTO+G

Väriluokat

Tehtävä:

Paina

Poistaa valitun luokan Väriluokat-valintaikkunan luettelosta.

ALT+D

Kohteen tai tiedoston luominen

Tehtävä:

Paina

Luo tapaamisen.

CTRL+VAIHTO+A

Luo yhteystiedon.

CTRL+VAIHTO+C

Luo yhteystietoryhmän.

CTRL+VAIHTO+L

Luo faksin.

CTRL+VAIHTO+X

Luo kansion.

CTRL+VAIHTO+E

Luo päivyrimerkinnän.

CTRL+VAIHTO+J

Luo kokouspyynnön.

CTRL+VAIHTO+Q

Luo viestin.

CTRL+VAIHTO+M

Luo muistilapun.

CTRL+VAIHTO+N

Luo uusi Microsoft Office -tiedosto.

CTRL+VAIHTO+H

Postittaa tähän kansioon.

CTRL+VAIHTO+S

Postittaa vastauksen tähän kansioon.

CTRL+T

Luo hakukansion.

CTRL+VAIHTO+P

Luo tehtävän.

CTRL+VAIHTO+K

Luo tehtäväpyynnön.

CTRL+VAIHTO+U

Kaikkien kohteiden toiminnot

Tehtävä:

Paina

Tallentaa (lukuun ottamatta tehtäväluetteloa).

CTRL+S tai VAIHTO+F12

Tallentaa ja sulkee (lukuun ottamatta Sähköposti-moduulia).

ALT+S

Tallentaa nimellä (vain Sähköposti-moduulissa).

F12

Kumoaa.

CTRL+Z tai ALT+ASKELPALAUTIN

Poistaa kohteen.

CTRL+D

Tulostaa.

CTRL+P

Kopioi kohteen.

CTRL+VAIHTO+Y

Siirtää kohteen.

CTRL+VAIHTO+V

Tarkistaa nimet.

CTRL+K

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Merkitsee seuraamista varten.

CTRL+VAIHTO+G

Välittää eteenpäin.

CTRL+F

Lähettää, postittaa tai kutsuu kaikki.

ALT+S

Ottaa käyttöön kentän muokkauksen (lukuun ottamatta Sähköposti-moduulia ja kuvakenäkymää).

F2

Tasaa tekstin vasemmalle.

CTRL+L

Keskittää tekstin.

CTRL+E

Tasaa tekstin oikealle.

CTRL+R

Sähköposti

Tehtävä:

Paina

Siirtyy Saapuneet-kansioon.

CTRL+VAIHTO+I

Siirtyy Lähtevät-kansioon.

CTRL+VAIHTO+O

Valitsee tilin, jota käyttäen viesti lähetetään.

CTRL+SARKAIN (kun kohdistin Vastaanottaja-rivillä) ja sitten SARKAIMELLA Tilit-painikkeeseen

Tarkistaa nimet.

CTRL+K

Lähettää.

ALT+S

Vastaa viestiin.

CTRL+R

Vastaa viestin lähettäjälle ja kaikille vastaanottajille.

CTRL+VAIHTO+R

Vastaa ja sisällyttää kokouspyynnön.

CTRL+ALT+R

Välittää viestin eteenpäin.

CTRL+F

Merkitsee viestin muuksi kuin roskapostiksi.

CTRL+ALT+R

Näyttää estetyn ulkoisen sisällön (viestissä).

CTRL+VAIHTO+I

Postittaa kansioon.

CTRL+ VAIHTO+S

Käyttää Normaali-tyyliä.

CTRL+VAIHTO+N

Tarkistaa uudet viestit.

CTRL+M tai F9

Siirtyy edelliseen viestiin.

YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavaan viestiin.

ALANUOLI

Luo viestin (Sähköposti-moduulissa).

CTRL+N

Luo viestin (mistä tahansa Outlook-näkymästä).

CTRL+VAIHTO+M

Avaa saapuneen viestin.

CTRL+O

Poistaa ja ohittaa keskustelun.

CTRL+DELETE

Avaa osoitteiston.

CTRL+VAIHTO+B

Lisää avaamattomaan viestiin viestilipun.

INS

Näyttää Merkitse seuraamista varten -valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+G

Merkitsee luetuksi.

CTRL+Q

Merkitsee lukemattomaksi.

CTRL+U

Avaa sähköpostivihjeen valitussa viestissä.

CTRL+VAIHTO+W

Etsii tai korvaa.

F4

Etsii seuraavan.

VAIHTO+F4

Lähettää.

CTRL+ENTER

Tulostaa.

CTRL+P

Välittää eteenpäin.

CTRL+F

Välittää eteenpäin liitteenä.

CTRL+ALT+F

Näyttää valitun kohteen ominaisuudet.

ALT+ENTER

Luo multimediaviestin.

CTRL+VAIHTO+U

Luo tekstiviestin.

CTRL+VAIHTO+T

Merkitsee ladattavaksi.

CTRL+ALT+M

Poistaa merkinnän ladattavaksi merkityltä.

CTRL+ALT+U

Näyttää lähettämisen ja vastaanottamisen etenemisen.

CTRL+B (kun Lähetä tai vastaanota on käynnissä)

Kalenteri

Tehtävä:

Paina

Luo uuden tapaamisen (Kalenteri-moduulissa).

CTRL+N

Luo uuden tapaamisen (missä tahansa Outlook-näkymässä).

CTRL+VAIHTO+A

Luo kokouspyynnön.

CTRL+VAIHTO+Q

Välittää tapaamisen tai kokouksen eteenpäin.

CTRL+F

Vastaa kokouspyyntöön viestillä.

CTRL+R

Vastaa kaikille vastattaessa kokouspyyntöön viestillä.

CTRL+VAIHTO+R

Näyttää kymmenen päivää kalenterissa.

ALT+0

Näyttää yhden päivän kalenterissa.

ALT+1

Näyttää kaksi päivää kalenterissa.

ALT+2

Näyttää kolme päivää kalenterissa.

ALT+3

Näyttää neljä päivää kalenterissa.

ALT+4

Näyttää viisi päivää kalenterissa.

ALT+5

Näyttää kuusi päivää kalenterissa.

ALT+6

Näyttää seitsemän päivää kalenterissa.

ALT+7

Näyttää kahdeksan päivää kalenterissa.

ALT+8

Näyttää yhdeksän päivää kalenterissa.

ALT+9

Siirtyy päivämäärään.

CTRL+G

Siirtyy kuukausinäkymään.

ALT+= tai CTRL+ALT+4

Siirtyy seuraavaan päivään.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan viikkoon.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan kuukauteen.

ALT+PAGE DOWN

Siirtyy edelliseen päivään.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy edelliseen viikkoon.

ALT+YLÄNUOLI

Siirtyy edelliseen kuukauteen.

ALT+PAGE UP

Siirtyy viikon alkuun.

ALT+HOME

Siirtyy viikon loppuun.

ALT+END

Siirtyy koko viikko -näkymään.

ALT+MIINUSMERKKI tai CTRL+ALT+3

Siirtyy työviikkonäkymään.

CTRL+ALT+2

Siirtyy edelliseen tapaamiseen.

CTRL+PILKKU tai CTRL+VAIHTO+PILKKU

Siirtyy seuraavaan tapaamiseen.

CTRL+PISTE tai CTRL+VAIHTO+PISTE

Määrittää avoimen tapaamisen tai kokouksen toistuvaksi.

CTRL+G

Katso myös kohdat Näkymät, Kalenterin päivä-/viikko-/kuukausinäkymä ja Päiväyskaavio.

Yhteystiedot

Tehtävä:

Paina

Soittaa uuden puhelun.

CTRL+VAIHTO+D

Etsii yhteystiedon tai muun kohteen (Etsi-toiminto).

F3 tai CTRL+E

Syöttää nimen Etsi osoitteistoista -ruutuun.

F11

Siirry yhteystietojen Kortti- tai Käyntikortti-näkymässä ensimmäisen yhteystietoon, joka alkaa tietyllä kirjaimella.

VAIHTO+kirjain

Valitsee kaikki yhteystiedot.

CTRL+A

Luo viesti, jonka aiheena on valittu yhteystieto.

CTRL+F

Luo valitulle yhteystiedolle päivyrimerkinnän.

CTRL+J

Luo yhteystiedon (Yhteystiedot-moduulissa).

CTRL+N

Luo yhteystiedon (missä tahansa Outlook-näkymässä).

CTRL+VAIHTO+C

Avaa valittua yhteystietoa käyttävän yhteystietolomakkeen.

CTRL+O

Luo yhteystietoryhmän.

CTRL+VAIHTO+L

Tulostaa.

CTRL+P

Päivitä yhteystietoluettelo jäsenten luettelo.

F5

Siirtyy toiseen kansioon.

CTRL+Y

Avaa osoitteiston.

CTRL+VAIHTO+B

Siirtyy erikoishakuun.

CTRL+VAIHTO+F

Avaa avoimessa yhteystiedossa seuraavan luettelossa olevan yhteystiedon.

CTRL+VAIHTO+PISTE

Etsii yhteystiedon.

F11

Sulkee yhteystiedon.

ESC

Lähettää faksin valitulle yhteystiedolle.

CTRL+VAIHTO+X

Avaa Osoitteen tarkistus -valintaikkunan.

ALT+D

Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 1 -tiedot.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 2 -tiedot.

ALT+VAIHTO+2

Näyttää yhteystietolomakkeen Internet-kohdassa Sähköposti 3 -tiedot.

ALT+VAIHTO+3

Sähköiset käyntikortit -valintaikkunassa

Tehtävä:

Paina

Avaa Lisää-luettelon.

ALT+A

Valitsee Otsikko-ruudussa olevan tekstin, kun valittuna on kenttä, jolle on määritetty otsikko.

ALT+B

Avaa Käyntikorttikuvan lisääminen -valintaikkunan.

ALT+C

Siirtää kohdistimen Muokkaa-ruudun alkuun.

ALT+E

Valitsee Kentät-ruudun.

ALT+F

Valitsee avattavan Kuvan kohdistus -luettelon.

ALT+G

Valitsee taustan värivalikoiman.

ALT+K, sen jälkeen ENTER

Valitsee avattavan Asettelu-luettelon.

ALT+L

Poistaa valitun kentän Kentät-ruudusta.

ALT+R

Tehtävät

Tehtävä:

Paina

Näyttää tai piilottaa Tehtävät-palkin.

ALT+F2

Hyväksyy tehtäväpyynnön.

ALT+C

Hylkää tehtäväpyynnön.

ALT+D

Etsii tehtävän tai muun kohteen.

CTRL+E

Avaa Siirry kansioon -valintaikkunan.

CTRL+Y

Luo tehtävän (Tehtävät-moduulissa).

CTRL+N

Luo tehtävän (mistä tahansa Outlook-näkymästä).

CTRL+VAIHTO+K

Avaa valitun kohteen.

CTRL+O

Tulostaa valitun kohteen.

CTRL+P

Valitsee kaikki kohteet.

CTRL+A

Poistaa valitun kohteen.

CTRL+D

Välittää tehtävän eteenpäin liitteenä.

CTRL+F

Luo tehtäväpyynnön.

CTRL+VAIHTO+ALT+U

Siirtyy siirtymisruudun, tehtäväluettelon ja Tehtävät-palkin välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Avaa valitun kohteen päivyrimerkintänä.

CTRL+J

Kumoaa viimeisimmän toiminnon.

CTRL+Z

Merkitsee kohteen tai merkitsee valmiiksi.

INS

Tekstin muotoileminen

Tehtävä:

Paina

Näyttää Muotoile-valikon.

ALT+O

Tuo näyttöön Fontti-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+P

Vaihtaa (valitun tekstin) kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Lisää luettelomerkit.

CTRL+VAIHTO+L

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Suurentaa sisennystä.

CTRL+T

Pienentää sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Tasaa vasemmalle.

CTRL+L

Keskittää.

CTRL+E

Alleviivaa.

CTRL+U

Suurentaa fonttikokoa.

CTRL+] tai CTRL+VAIHTO+>

Pienentää fonttikokoa.

CTRL+[ tai CTRL+VAIHTO+<

Leikkaa.

CTRL+X tai VAIHTO+DEL

Kopioi.

CTRL+C tai CTRL+INS

Huomautus: CTRL+INS ei ole käytettävissä lukuruudussa.

Liittää.

CTRL+V tai VAIHTO+INS

Poistaa muotoilut.

CTRL+VAIHTO+Z tai CTRL+VÄLILYÖNTI

Poistaa seuraavan sanan.

CTRL+VAIHTO+H

Sovittaa kappaleen reunusten väliin.

CTRL+VAIHTO+J

Käyttää tyylejä.

CTRL+VAIHTO+S

Luo riippuvan sisennyksen.

CTRL+T

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Tasaa kappaleen vasemmalle.

CTRL+L

Tasaa kappale oikealle.

CTRL+R

Pienentää riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poistaa kappaleen muotoilun.

CTRL+Q

Web-tietojen lisääminen kohteisiin

Tehtävä:

Paina

Muokkaa kohteen sisältämää URL-osoitetta.

Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta.

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Tulostaminen

Tehtävä:

Paina

Avaa Tulosta-välilehden Backstage-näkymässä.

Paina ALT+F ja sitten P

Tulostaa kohteen avoimesta ikkunasta.

ALT+F, paina P, paina sitten F ja paina 1

Avaa Sivun asetukset -valintaikkunan esikatselusta.

ALT+S tai ALT+V

Valitsee tulostimen esikatselunäkymässä.

ALT+F, paina P ja paina sitten I

Avaa Määritä tulostustyylit.

ALT+F, paina P ja paina sitten L

Avaa Tulostusasetukset.

ALT+F, paina P ja paina sitten R

Lähetys ja vastaanotto

Tehtävä:

Paina

Käynnistää kaikkien niiden lähetys- ja vastaanottoryhmien lähetyksen tai vastaanoton, joiden Sisällytä tämä ryhmä lähetykseen ja vastaanottoon (F9) -valintaruutu on valittu. Lähetykseen tai vastaanottoon voidaan sisällyttää aiheet, koko kohteet, tietyt kansiot, tiettyä kokoa pienemmät kohteet tai mikä tahansa muu määritetty yhdistelmä.

F9

Käynnistää nykyisen kansion kohteiden (koko kohteet eli otsikko, sisältö ja liitteet) lähetyksen tai vastaanoton.

VAIHTO+F9

Käynnistää lähetyksen tai vastaanoton.

CTRL+M

Määrittää lähetys- ja vastaanottoryhmät.

CTRL+ALT+S

Visual Basic -editori

Tehtävä:

Paina

Avaa Visual Basic -editorin.

ALT+F11

Makrot

Tehtävä:

Paina

Toistaa makron.

ALT+F8

Lomakkeet

Tehtävä:

Paina

Luo Microsoft Office InfoPath -lomakkeen.

Napsauta InfoPath-kansiota ja paina sitten CTRL+N.

Valitsee Microsoft InfoPath -lomakkeen.

CTRL+VAIHTO+ALT+T

Sivun alkuun

Näkymät

Taulukkonäkymä

Yleistä

Tehtävä:

Paina

Avaa kohteen.

ENTER

Valitsee kaikki kohteet.

CTRL+A

Siirtyy näytössä alimmaisena olevaan kohteeseen.

PAGE DOWN

Siirtyy näytössä ylimmäisenä olevaan kohteeseen.

PAGE UP

Kasvattaa tai vähentää valittuja kohteita yhden kohteen verran.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kohteeseen valittua aluetta laajentamatta.

CTRL+YLÄNUOLI tai CTRL+ALANUOLI

Valitsee aktiivisen kohteen tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Ryhmä valittuna

Tehtävä:

Paina

Laajentaa valitun yhden ryhmän.

OIKEA NUOLI

Kutistaa valitun yhden ryhmän.

VASEN NUOLI

Valitsee edellisen ryhmän.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan ryhmän.

ALANUOLI

Valitsee ensimmäisen ryhmän.

HOME

Valitsee viimeisen ryhmän.

END

Valitsee laajennetun ryhmän ensimmäisen näkyvän kohteen tai ensimmäisen kohteen näytön ulkopuolella oikealla.

OIKEA NUOLI

Kalenterin päivä-/viikko-/kuukausinäkymä

Kaikki kolme

Tehtävä:

Paina

Näyttää 1–9 päivää.

ALT+päivien määrää vastaava numeronäppäin

Näyttää 10 päivää.

ALT+0 (NOLLA)

Siirtyy viikkoihin.

ALT+MIINUSMERKKI

Siirtyy kuukausiin.

ALT+=

Siirtyy kalenterin, tehtäväluettelon ja kansioluettelon välillä.

CTRL+SARKAIN tai F6

Valitsee edellisen tapaamisen.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy edelliseen päivään.

VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan päivään.

OIKEA NUOLI

Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla viikolla.

ALT+ALANUOLI

Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä viikolla.

ALT+YLÄNUOLI

Päivänäkymä

Tehtävä:

Paina

Valitsee kellonajan, jolloin työpäivä alkaa.

HOME

Valitsee kellonajan, jolloin työpäivä päättyy.

END

Valitsee edellisen aikalohkon.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan aikalohkon.

ALANUOLI

Valitsee aikalohkon näytön yläreunasta.

PAGE UP

Valitse aikalohkon näytön alareunasta.

PAGE DOWN

Laajentaa tai supistaa valittua aikaa.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää tapaamista ylös- tai alaspäin.

Kun kohdistin tapaamisessa, ALT+YLÄNUOLI tai ALT+ALANUOLI

Muuttaa tapaamisen alkamis- tai päättymisaikaa.

Kun kohdistin tapaamisessa, ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI tai ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Siirtää valitun kohteen samalle viikonpäivälle seuraavalla viikolla.

ALT+ALANUOLI

Siirtää valitun kohteen samalle viikonpäivälle edellisellä viikolla.

ALT+YLÄNUOLI

Viikkonäkymä

Tehtävä:

Paina

Siirtyy valitun päivän työntuntien alkuun.

HOME

Siirtyy valitun päivän työntuntien loppuun.

END

Siirtyy ylöspäin yhden sivunäkymän valitussa päivässä.

PAGE UP

Siirtyy alaspäin yhden sivunäkymän valitussa päivässä.

PAGE DOWN

Muuttaa valitun aikalohkon pituutta.

VAIHTO+VASEN NUOLI, VAIHTO+OIKEA NUOLI, VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI tai VAIHTO+HOME tai VAIHTO+END

Kuukausinäkymä

Tehtävä:

Paina

Siirtyy viikon ensimmäiseen päivään.

HOME

Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä sivulla.

PAGE UP

Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla sivulla.

PAGE DOWN

Päiväyskaavio

Tehtävä:

Paina

Siirtyy nykyisen viikon ensimmäiseen päivään.

ALT+HOME

Siirtyy nykyisen viikon viimeiseen päivään.

ALT+END

Siirtyy samaan viikonpäivään edellisellä viikolla.

ALT+YLÄNUOLI

Siirtyy samaan viikonpäivään seuraavalla viikolla.

ALT+ALANUOLI

Käyntikortit- tai Osoitekortit-näkymä

Yleistä

Tehtävä:

Paina

Valitsee kyseisen kortin luettelosta.

Yksi tai useita kirjaimia nimestä, jonka mukaan kortti on tallennettu, tai lajittelujärjestyksen määräävän kentän nimestä.

Valitsee edellisen kortin.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan kortin.

ALANUOLI

Valitsee luettelon ensimmäisen kortin.

HOME

Valitsee luettelon viimeisen kortin.

END

Valitsee nykyisen sivun ensimmäisen kortin.

PAGE UP

Valitsee seuraavan sivun ensimmäisen kortin.

PAGE DOWN

Valitsee lähimmän kortin seuraavasta sarakkeesta.

OIKEA NUOLI

Valitsee lähimmän kortin edellisestä sarakkeesta.

VASEN NUOLI

Valitsee aktiivisen kortin tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Laajentaa valintaa edelliseen korttiin ja peruuttaa aloituskohdan jälkeisten korttien valinnan.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa seuraavaan korttiin ja peruuttaa aloituskohtaa edeltävien korttien valinnan.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa edelliseen korttiin aloituskohdasta välittämättä.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa seuraavaan korttiin aloituskohdasta välittämättä.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa luettelon ensimmäiseen korttiin.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa luettelon viimeiseen korttiin.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa edellisen sivun ensimmäiseen korttiin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa viimeisen sivun viimeiseen korttiin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Siirtyminen avoinna olevan kortin kenttien välillä

Varmista, että kortista on valittu kenttä, ennen kuin käytät seuraavia pikanäppäimiä. Kenttä valitaan sitä napsauttamalla kortin ollessa valittuna.

Toiminto:

Paina

Siirtyy seuraavaan kenttään ja ohjausobjektiin.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen kenttään ja ohjausobjektiin.

VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen kortin.

ENTER

Siirtyminen kentän sisällä

Varmista, että kortista on valittu kenttä, ennen kuin käytät seuraavia pikanäppäimiä. Kenttä valitaan sitä napsauttamalla kortin ollessa valittuna.

Toiminto:

Paina

Lisää rivin moniriviseen kenttään.

ENTER

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtyy monirivisen kentän alkuun.

PAGE UP

Siirtyy monirivisen kentän loppuun.

PAGE DOWN

Siirtyy edelliselle riville monirivisessä kentässä.

YLÄNUOLI

Siirtyy seuraavalle riville monirivisessä kentässä.

ALANUOLI

Siirtyy edelliseen merkkiin kentässä.

VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan merkkiin kentässä.

OIKEA NUOLI

Aikajananäkymä (Tehtävät- tai Päivyri-moduuli)

Kohde valittuna

Tehtävä:

Paina

Valitsee edellisen kohteen.

VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan kohteen.

OIKEA NUOLI

Valitsee useita vierekkäisiä kohteita.

VAIHTO+VASEN NUOLI tai VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee useita erillään olevia kohteita.

CTRL+VASEN NUOLI+VÄLILYÖNTI tai CTRL+OIKEA NUOLI+VÄLILYÖNTI

Avaa valitut kohteet.

ENTER

Valitsee aikajanan ensimmäisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän ensimmäisen kohteen.

HOME

Valitsee aikajanan viimeisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän viimeisen kohteen.

END

Näyttää (valitsematta) aikajanan ensimmäisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän ensimmäisen kohteen.

CTRL+HOME

Näyttää (valitsematta) aikajanan viimeisen kohteen (jos kohteita ei ole ryhmitelty) tai ryhmän viimeisen kohteen.

CTRL+END

Ryhmä valittuna

Tehtävä:

Paina

Laajentaa ryhmän.

ENTER tai OIKEA NUOLI

Tiivistää ryhmän.

ENTER tai VASEN NUOLI

Valitsee edellisen ryhmän.

YLÄNUOLI

Valitsee seuraavan ryhmän.

ALANUOLI

Valitsee aikajanan ensimmäisen ryhmän.

HOME

Valitsee aikajanan viimeisen ryhmän.

END

Valitsee laajennetun ryhmän ensimmäisen näkyvän kohteen tai ensimmäisen kohteen näytön ulkopuolella oikealla.

OIKEA NUOLI

Aikayksikkö valittuna päivien aika-asteikolta

Tehtävä:

Paina

Siirtyy taaksepäin aikajanalla näkyvien jaksojen kokoisissa aikajaksoissa.

VASEN NUOLI

Siirtyy eteenpäin aikajanalla näkyvien jaksojen kokoisissa aikajaksoissa.

OIKEA NUOLI

Siirtyy aktiivisen näkymän, Tehtävät-palkin, etsinnän ja Päivyri-kansioiden välillä.

SARKAIN ja VAIHTO+SARKAIN

Sivun alkuun

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×