Microsoft Office for Mac 2011:n tietosuojatiedot

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Päivitetty viimeksi: syyskuu 2010.

Microsoft pyrkii kaikin tavoin suojaamaan yksityisyyttäsi ja toimittamaan suorituskykyisiä, tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä tuotteita, joita tarvitset käyttäessäsi tietokonetta. Näissä tietosuojatiedoissa on kuvattu erilaisia Microsoft Office for Mac 2011:n ("Office 2011:n") tietojen keruuseen ja käyttöön liittyviä käytäntöjä. Tietosuojatiedoissa keskitytään ominaisuuksiin, joissa tietojenvaihto tapahtuu Internet-yhteyden välityksellä. Tietosuojatiedot eivät koske Microsoftin muita sivustoja, tuotteita tai palveluita, joita on saatavilla Internetissä tai sen ulkopuolella.

Office 2011 on suunniteltu niin, että sen avulla voidaan nopeasti koota, näyttää ja jakaa tietoja muiden kanssa. Ellei näissä tietosuojatiedoissa toisin mainita, Office 2011:een tallennettuja käyttäjän henkilökohtaisia tietoja ei lähetetä Microsoftille. Muita Microsoftille lähetettäviä tietoja ei jaeta Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden ulkopuolelle ilman käyttäjän lupaa.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Microsoft ja sen tytäryhtiöt käyttävät sinulta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja voidakseen tarjota tarvitsemiasi ominaisuuksia ja palveluja tai suorittaa valtuuttamiasi pyyntöjä. Tietoja voidaan myös käyttää Microsoft-tuotteiden ja -palvelujen arviointiin ja parantamiseen. Microsoft voi myös käyttää tietoja palautetietojen pyytämiseen käyttämästäsi tuotteesta tai palvelusta, ohjelmistoa koskevien tärkeiden ilmoitusten toimittamiseen tai tietojen lähettämiseen tulevista tapahtumista tai tuotejulkistuksista.

Jotkin antamasi henkilökohtaiset tiedot saatetaan sisällyttää Office 2011 -tiedostoihin metatietoina. Office 2011 -ohjelmat käyttävät näitä metatietoja auttaessaan sinua käsittelemään tiedostoja yhteiskäyttötilanteissa muiden kanssa. Jos esimerkiksi luot linkin kuvaan, tiedostoon, tietolähteeseen, asiakirjaan tai muuhun kiintolevyn tai palvelimen kohteeseen, kohteen tiedostopolku tallennetaan asiakirjaan. Joissakin tilanteissa linkki voi sisältää käyttäjätunnuksen ja tietoja verkon palvelimista. Jos kyseessä on tietoyhteys, voit halutessasi tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan tietoyhteyslinkkiin. Kun otat XML-rakenteen käyttöön tiedostossa, luomasi XML-rakenteen tiedostopolku tallennetaan tiedostoon. Joissakin tapauksissa käyttäjänimesi saattaa sisältyä polkuun. Tiettyjä tietoja (kuten käyttäjänimesi) voidaan jakaa omassa verkossasi oleville käyttäjille ristiriitatilanteessa esimerkiksi silloin, kun olet lukinnut jaetun tiedoston käyttöösi muokkausta varten ja toinen käyttäjä yrittää avata saman tiedoston.

Kun poistat Office 2011:n asennuksen, joitakin ohjelman käyttöön liittyviä tietoja ei poisteta, koska ne voivat olla jonkin muun ohjelman käytössä. Esimerkiksi Office 2011:llä luotuja asiakirjoja ei poisteta tietokoneesta. Myös varmenteiden avainnippuihin sekä Office-käyttäjätietoihin tallennettu tieto säilyy tietokoneessasi myös sen jälkeen, kun olet poistanut Office 2011:n asennuksen.

Henkilökohtaisia tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille ilman lupaasi muutoin kuin näissä tiedoissa kuvatulla tavalla. Käytämme joskus muiden yhtiöiden palveluita rajoitetussa määrin esimerkiksi hankittujen tuotteiden tai muiden lähetysten pakkaamisessa, lähettämisessä ja kuljettamisessa, asiakkaiden tuotteita tai palveluita koskeviin kysymyksiin vastaamisessa, tapahtumailmoittautumisten käsittelemisessä tai palveluja koskevien tilastotietojen keräämisessä. Toimitamme näille yhtiöille vain sellaiset henkilökohtaiset tiedot, joita ne tarvitsevat palvelun toimittamiseen, eivätkä yhtiöt saa käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Microsoft voi käyttää ja/tai luovuttaa henkilökohtaisia tietoja, jos laki tätä edellyttää tai jos se vilpittömästi uskoo, että tietojen käyttäminen tai luovuttaminen (a) on lain asetusten tai Microsoftiin liittyvien oikeustoimikäytäntöjen mukaista, (b) suojelee ja puolustaa Microsoftin oikeuksia tai omaisuutta tai (c) tapahtuu Microsoftin työntekijöiden, Microsoft-tuotteiden tai -palvelujen käyttäjien tai muiden ihmisten henkilökohtaisen turvallisuuden suojaamiseksi tavanomaisesta poikkeavissa olosuhteissa.

Microsoftin keräämiä tai Microsoftille lähetettyjä tietoja voidaan tallentaa tai käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa on Microsoftin tai sen tytäryhtiöiden tai edustajien toimipiste. Käyttämällä tätä ohjelmaa hyväksyt tällaisen oman maan ulkopuolelle tapahtuvan tietojen siirtämisen. Microsoft noudattaa Yhdysvaltain kauppaministeriön määrittämää Safe Harbor Framework -ohjelmaa, joka koskee Euroopan unionista, Euroopan talousalueelta tai Sveitsistä peräisin olevien tietojen keräämistä, käyttämistä ja säilyttämistä.

Tietokonetta koskevien tietojen kerääminen ja käyttäminen

Kun käytät ohjelmiston Internet-toimintoja, tietokoneen perustiedot lähetetään käyttämiisi sivustoihin ja verkkopalveluihin. Microsoft käyttää tietokoneen perustietoja Internet-käyttöisten palvelujen tarjoamiseen, parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan sekä tehdäkseen tilastollisia analyyseja. Tietokoneen perustietoja ovat esimerkiksi IP-osoite, käyttöjärjestelmän versio, selaimen versio sekä alueelliset asetukset ja kieliasetukset. Joissakin tapauksissa tietokoneen perustiedot saattavat sisältää myös laitteistotunnuksen, joka ilmaisee laitteen valmistajan, nimen ja version. Jos jokin tietty ominaisuus tai palvelu lähettää tietoja Microsoftille, myös tietokoneen perustiedot lähetetään.

Jokaisen näissä tietosuojatiedoissa luetellun Office 2011 -ominaisuuden, ohjelmiston tai palvelun osalta kerrotaan, mitä lisätietoja kerätään ja miten niitä käytetään.

Tietoturva

Microsoft haluaa varmistaa tietojesi tietosuojan. Käytämme useita erilaisia suojaustekniikoita ja -menetelmiä, joilla pyritään estämään tietojen luvaton käyttö ja joutuminen asiattomien tahojen tietoon. Tallennamme esimerkiksi asiakkaiden antamat tiedot tietokonejärjestelmiin, joihin on annettu rajalliset käyttöoikeudet ja jotka sijaitsevat valvotuissa tiloissa.

Tietosuojatietojen muutokset

Päivitämme ajoittain näitä tietosuojatietoja asiakkailta saamamme palautteen sekä tuotteitamme ja palveluitamme koskevien muutosten perusteella. Tällöin myös tietosuojatietojen alussa oleva viimeisen päivityksen päivämäärä muuttuu. Jos näihin tietoihin tai käyttäjien henkilökohtaisten tietojen käyttötapoihin tehdään olennaisia muutoksia, Microsoft julkaisee ennen muutosten voimaantuloa asiasta ilmoituksen tai lähettää muutostiedot suoraan käyttäjille. Kehotamme asiakkaitamme tarkistamaan nämä tietosuojatiedot aika ajoin, jotta he tietäisivät, kuinka Microsoft suojaa heidän tietonsa.

Lisätietoja

Microsoft ottaa mielellään vastaan palautetta tietosuojatietoja. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojatiedoissa tai uskot, että Microsoft ei ole noudattanut, ota yhteyttä käyttämällä Microsoftin (WWW-lomakkeen) Ota yhteyttä: tietosuojaa koskeva palaute.

Voit myös lähettää postia seuraavaan osoitteeseen:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Löydät omassa maassasi tai alueellasi toimivan Microsoftin tytäryhtiön tiedot osoitteesta https://www.microsoft.com/worldwide/.

Lisäominaisuudet

Tämän asiakirjan loppuosassa käsitellään esimerkiksi seuraavien sovellusten lisäominaisuuksia:

 • Microsoft Excel for Mac 2011 ("Excel")

 • Microsoft Word for Mac 2011 ("Word")

 • Microsoft PowerPoint for Mac 2011 ("PowerPoint")

 • Microsoft Outlook for Mac 2011 ("Outlook")

Diaesityksen näyttäminen yleislähetyksenä

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi jakaa PowerPoint-esityksensä käyttäjille selaimella reaaliaikaisesti katseltavaksi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Kun näytät diaesityksen yleislähetyksenä, Microsoft PowerPoint for Mac 2011 lähettää valitsemaasi palvelimeen esityksen kopion sekä palvelinyhteyden muodostamisessa käyttämäsi tilin tiedot. PowerPoint 2011 ilmoittaa URL-osoitteen, jonka kautta muut käyttäjät voivat katsoa diaesityksen. Yleislähetys näyttää vain esitykseen kuuluvat diat, mutta kuka tahansa, jolla on käyttöoikeus URL-osoitteeseen, näkee halutessaan esityksen koko sisällön ja myös piilotetut diat. Kun näytät diaesityksen yleislähetyksenä, PowerPoint 2011 tallentaa käyttämäsi palvelimen ja sen tiedot, kuten nimen, URL-osoitteen tai muut osoitteet ja palvelimen kuvauksen. Näiden tietojen avulla voit käyttää samaa palvelinta helposti uudelleen.

Yhteismuokkaaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Yhteismuokkaamisen avulla useat käyttäjät voivat käsitellä samaa asiakirjaa samanaikaisesti.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Tämä ominaisuus kerää nimesi, salasanasi, sähköpostiosoitteesi ja tietokoneen nimen. Tiedot tallennetaan Officen tiedostovälimuistiin ja Mac OS -avainnippuun. Jotta henkilökohtaisten tietojen luvaton käyttö voidaan estää, sovellukseen tallennetut metatiedot salataan niin, että muut eivät voi niitä käyttää.

Tietojen käyttäminen:     Näitä tietoja käytetään tunnistamaan, mitä asiakirjan tai esityksen osia muut käyttäjät ovat parhaillaan muokkaamassa. PowerPointissa näiden tietojen perusteella tunnistetaan, mitä dioja parhaillaan muokataan, ja Wordissa, mitä kappaleita parhaillaan muokataan. Tieto välittyy yhteismuokkaukseen osallistuville henkilöille tilarivillä olevien läsnäolotietojen välityksellä, PowerPointin pikkukuvaruudun kautta ja Wordin osien lukituksen avulla. Jokainen käyttäjä on tietoinen kaikista samaa tiedostoa yhtä aikaa käsittelevistä henkilöistä sekä siitä, mitä tiedoston osaa, kappaletta tai diaa kukin käyttäjä parhaillaan muokkaa. Näin käyttäjät voivat paremmin kommunikoida keskenään, tehdä yhteistyötä ja välttää ristiriitatilanteita.

Valinta ja hallinta:     Yhteismuokkaamisen aikana kerätty tieto siirtyy vain Mac OS -avainnippuun, jos valitset Tallenna salasana Mac OS -avainnippuun -valintaruudun. Mac OS -avainnippuun tallennetut tunnistetietosi salataan. Odottavien latausten osalta tunnistetiedot salataan ja tallennetaan Officen tiedostovälimuistiin. Kun tiedostot on ladattu, tunnistetiedot tyhjennetään välimuistista.

Yhteismuokkaaminen on käytössä Microsoft SharePoint Server 2010:ssä ja Windows Live OneDrivessa. Yritykset voivat ottaa yhteismuokkaamisen käyttöön SharePoint-palvelimissaan tai poistaa sen käytöstä tai rajata pääsyä OneDriveen välityspalvelimien välityksellä.

Kommentit

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Tämän ominaisuuden avulla voit lisätä asiakirjaan kommentteja.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Jos kommentit tallennetaan tiedostoon, Excel, Word tai PowerPoint merkitsee oletusarvoisesti kunkin kommentin alkuun oman nimesi. Nämä tiedot ovat kaikkien sellaisten käyttäjien käytettävissä, joilla on tiedostosi käyttöoikeus.

Valinta ja hallinta:     Voit poistaa nimesi kommenteista Excelissä ja Wordissa seuraavasti:

 1. Valitse Word- tai Excel-valikossa Asetukset ja valitse sitten Suojaus.

 2. Valitse Tietosuoja-asetukset-kohdassa Poista tästä tiedostosta henkilökohtaiset tiedot tallennettaessa -valintaruutu.

 3. Tallenna asiakirja.

  Huomautus: Tämä asetus ei poista henkilökohtaisia tietoja jaetusta Excel-työkirjasta.

Jos haluat poistaa kommentit PowerPointissa, valitse Tarkista-välilehden Kommentit-kohdassa Poista ja valitse sitten Poista kommentti, Poista kaikki kommentit diasta tai Poista kaikki kommentit esityksestä. Tallenna esitys.

Tärkeitä tietoja:     Asiakirjoissa voi olla piilotettuja kommentteja. Ennen kuin jaat asiakirjan, poista kaikki näkyvät ja piilotetut kommentit, joita et halua jakaa. Joissakin tapauksissa muista ohjelmista peräisin olevat asiakirjat voivat sisältää kommentteja, jotka näkyvät vain kyseisissä ohjelmissa ja joita ei voi tuoda näkyviin tai poistaa Office 2011:ssä.

Käyttömukavuuden kehitysohjelma

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Käyttömukavuuden kehitysohjelma kerää perustietoja laitteistokokoonpanosta sekä siitä, kuinka käytät ohjelmistoja ja palveluja. Näitä tietoja käytetään käyttömieltymysten ja käyttötottumusten selvittämiseen. Käyttömukavuuden kehitysohjelma kerää lisäksi tiedot ilmenneiden ongelmien tyypistä ja määrästä, ohjelmistojen ja laitteistojen suorituskyvystä ja palvelujen nopeudesta. Kerätyissä tiedoissa ei ole nimeäsi, osoitettasi tai muita yhteystietojasi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Lisätietoja tiedot, joita on keräämistä, käsittelemistä tai lähettämistä kehittämisohjelman on artikkelissa Microsoftin käyttömukavuuden kehitysohjelman tietosuojatiedot.

Tietojen käyttäminen:     Microsoft käyttää näitä tietoja parantaakseen Microsoft-ohjelmistojen ja -palveluiden laatua, luotettavuutta ja suorituskykyä.

Valinta ja hallinta:     Käyttömukavuuden kehitysohjelma on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Asennuksen aikana sinulta kysytään, haluatko osallistua käyttömukavuuden kehitysohjelmaan. Voit tarkistaa käytössä olevan asetuksen tai muuttaa sitä valitsemalla Word-, Excel-, PowerPoint- tai Outlook-valikossa Asetukset ja valitsemalla sitten Palaute.

Digitaaliset varmenteet

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Office 2011 käyttää digitaalisia varmenteita. Näillä varmenteilla vahvistetaan sellaisten Internet-käyttäjien käyttäjätiedot, jotka lähettävät X.509-standardin mukaisesti salattua tietoa. Digitaalisia varmenteita voidaan käyttää myös sähköpostiviestien digitaalisessa allekirjoituksessa sähköpostin sisällön eheyttä ja alkuperää tarkistettaessa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Ohjelmisto noutaa varmenteet ja päivittää kumottujen varmenteiden luettelot Internetin kautta, kun Internet-yhteys on käytettävissä.

Valinta ja hallinta:     Voit halutessasi valita, ettet allekirjoita sähköposteja digitaalisesti digitaalisia varmenteita käyttäen. Joissakin tapauksissa voit valita, tarkistetaanko kumottujen varmenteiden luettelo manuaalisesti, ja määrittää, että näin ei tehdä. Voit myös järjestää ja hallita digitaalisia varmenteita käyttämällä Microsoftin avainnippuja sekä oletusavainnippua, jotka kuuluvat osana Mac-käyttöjärjestelmän avainnipputoimintoon.

Tiedoston ominaisuudet

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Kaikki Wordissa, PowerPointissa ja Excelissä tallennetut tiedostot voivat oletusarvoisesti sisältää tiedoston ominaisuustietoja, kuten tekijän, vastuuhenkilön, yrityksen tai viimeksi tiedostoa muokanneen henkilön nimen sekä tiedoston tarkistajien nimet. Metatiedot voidaan lisätä samalla, kun tiedosto tallennetaan SharePoint-tiedostokirjastoon.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Nämä tiedot ovat kaikkien sellaisten käyttäjien käytettävissä, joilla on tiedoston käyttöoikeus.

Tietojen käyttäminen:     Office 2011 -ohjelmat käyttävät näitä tietoja tiedosto-ominaisuuksien seurannassa sekä tiedostojen yhteiskäyttötilanteissa.

Valinta ja hallinta:     Voit poistaa nimesi useimmista ominaisuuksista manuaalisesti siirtymällä Tiedosto-valikkoon ja valitsemalla Ominaisuudet. Wordissa ja Excelissä voit poistaa nämä ominaisuudet myös seuraavasti:

 1. Valitse Word- tai Excel-valikossa Asetukset ja valitse sitten Suojaus.

 2. Valitse Tietosuoja-asetukset-kohdassa Poista tästä tiedostosta henkilökohtaiset tiedot tallennettaessa -valintaruutu.

 3. Tallenna asiakirja.

  Huomautus: Tämä asetus ei poista henkilökohtaisia tietoja jaetusta Excel-työkirjasta.

PowerPointissa voit poistaa tiedoston ominaisuudet seuraavasti:

 1. Valitse Tiedosto-valikosta Ominaisuudet ja valitse sitten Yhteenveto-välilehti.

 2. Tyhjennä kentät, joiden tietoja et halua jakaa.

 3. Tallenna asiakirja.

Voit poistaa nimesi PowerPoint-tiedostoista seuraavasti:

 1. Valitse PowerPoint-valikossa Asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset.

 2. Tyhjennä Käyttäjän tiedot -kohdan Nimi-kenttä.

 3. Tallenna asiakirja.

Excel-kaaviot

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Tämän ominaisuuden avulla voit luoda kaavioita Excel-työkirjojen tiedoista.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Kun luot kaavion Excelissä, voit suodattaa kaavioon valitsemasi tiedot siten, että vain osa tiedoista tulee näkyviin. Kaikki valitut tiedot kuitenkin tallennetaan kaavioon.

Valinta ja hallinta:     Jos haluat estää muita muuttamasta kaavion luonnissa käytettyjä tietoja, kopioi kaavio Microsoft-sovellukseen ja liitä se kuvana. Valitse esimerkiksi PowerPointin Muokkaa-valikossa Liitä määräten ja valitse sitten Sijoita muodossa: -kohdassa Kuva. Voit myös suojata tiedoston salasanalla ja siten estää muita muuttamasta kaavion luonnissa käytettäviä tietoja.

Tiedostomuodon tuki

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Office 2011 käyttää XML-pohjaisia tiedostomuotoja. XML-tiedostomuodot ovat laajennettavia, eli käyttäjät voivat määrittää tiedostoihin omia rakenteita ja tunnisteita. Myös muu kolmannen osapuolen ohjelmakoodi voi liittää näihin XML-tiedostomuotoihin metatietoja, joita ei voi tarkastella Office 2011 -sovelluksissa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Tiedostot voivat sisältää käyttäjän määrittämiä rakenteita ja tunnisteita tai muuta näkyvää tai piilotettua metatietoa, jota ei haluta jakaa.

Valinta ja hallinta:     Voit tarkistaa tekstinkatseluohjelmassa, onko XML-tiedostoon liitetty metatietoa.

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM)

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Sisältöoikeuksien hallintaa käytettäessä sisältöä voi salata oikeuksien hallintapalvelun palvelimen avulla. Toiminnon käyttäjällä on oltava oikeuksien hallintapalvelun palvelimen käyttöoikeudet, ja toiminto on käytettävissä vain volyymikäyttöoikeusversiossa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Sisältöoikeuksien hallinta salaa ja tallentaa seuraavat tiedot: verkkopalvelinten käyttäjänimi- ja salasanatiedot, sähköpostiosoitteet, kyseisiin sähköpostiosoitteisiin liittyvät käyttöoikeustiedot sekä tietokoneen tiedot (esimerkiksi kiintolevyn sarjanumerot).

Tietojen käyttäminen:     Salaamalla tietoa voit rajoittaa sisältöoikeuksien hallinnalla suojattavan sisällön käytettävyyttä.

Valinta ja hallinta:     Kun käyttäjä avaa suojatun tiedoston, näyttöön tulee ilmoitus, jossa kerrotaan, että käyttäjän on muodostettava yhteys oikeuksien hallintapalvelun palvelimeen tunnistetietojen tarkistusta varten. Valintaikkunassa on valinnainen valintaruutu, jonka valitsemalla käyttäjä voi määrittää, että hänen käyttäjänimensä ja salasanansa tallennetaan Mac OS -avainnippu -lisäohjelmaan. Käyttäjä voi poistaa tallennetut käyttäjätiedot Mac OS -avainnipusta. Oikeuksien hallintapalvelun palvelimen järjestelmänvalvoja voit poistaa käytöstä Office for Macin sisältöoikeuksien hallinnan asiakasohjelmien tuen.

Tärkeitä tietoja:     Kaikki henkilökohtaiset tiedot salataan ja tallennetaan Mac OS -avainnippuun, käyttöoikeuksiin tai sisältöoikeuksien hallinnalla suojattuun tiedostoon.

Microsoft AutoUpdate for Mac

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Microsoft AutoUpdate for Mac (AutoUpdate) kerää tietokoneeseesi asennettujen Microsoft-sovellusten perustietoja, jotta se voi tunnistaa saatavilla olevat päivitykset ja parantaa päivityspalvelua.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Lisätietoja kerätyistä tiedoista ja miten niitä käytetään on kohdassa Microsoft AutoUpdate for Mac-tietosuojatiedot.

Microsoftin virheiden raportointipalvelu

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Microsoftin virheraportointipalvelun avulla voit ilmoittaa Microsoftille Office 2011 -version käytön yhteydessä ilmenneistä ongelmista. Saat myös lisätietoja, joilla voit välttää ongelmatilanteita tai ratkaista niitä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:    Microsoftin virheraportointipalvelu kerää IP (Internet Protocol) -osoitteita. Niitä ei käytetä käyttäjien tunnistamiseen. Se ei tarkoituksellisesti kerää tietoja (esimerkiksi nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai tietokoneen nimeä), joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa tai joiden avulla sinuun voidaan ottaa yhteyttä. Tällaisia tietoja voidaan tallentaa muistiin tai avoimista tiedostoista kerättyihin tietoihin, mutta Microsoft ei käytä niitä tunnistamiseen tai yhteydenottoihin.

Vain harvoin kuten ongelmat, jotka ovat erityisen vaikeaa ratkaisemiseksi, Microsoft voi pyytää tiedot, mukaan lukien vähintään yksi tiedosto tietokoneesta. Nykyisen asiakirjasi voidaan sisällyttää. Lisätietoja kerätyistä tiedoista ja miten niitä käytetään on artikkelissa Microsoftin virheiden Raportointipalvelu tietosuojatiedot.

Tietojen käyttäminen:    Microsoft käyttää virhetietoja asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen sekä ohjelmistojen ja palvelujen parantamiseen.

Valinta ja hallinta:     Kun selaat ohjelmistosi ongelma ja virheraportin luodaan, Microsoftin Virheiden raportoiminen kysyy onko haluat lähettää Microsoftille. Kun Microsoft tarvitsee lisätietoja ongelman analysointia varten, voit pyydetään tarkistamaan tiedot ja valitse, haluatko lähettää sen tai ei. Jos valitset ei Virheraportit Microsoftille raportteja ei lähetetä. Saat lisätietoja Microsoftin Virheiden raportoiminen-työkalusta, mukaan lukien koko tietosuojalausunto Microsoftin virheiden Raportointipalvelu tietosuojatiedot .

Microsoft Document Connection for Mac

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Microsoft Document Connection for Macillä voit käyttää Microsoft Windows SharePoint Services- ja Windows Live OneDrive -sivustoissa olevia tiedostoja sekä suorittaa erilaisia toimintoja, kuten ladata tiedostoja käyttöösi, muokata tiedostoja tai ladata niitä kyseisiin sivustoihin. Voit lisätä SharePoint- ja Windows Live OneDrive -sivustoja sekä näissä sivustoissa olevia tiedostoja suosikkeihin. Kyseisiä sivustoja käyttäessäsi sinulta kysytään käyttäjätunnus ja salasana. Voit tallentaa nämä tiedot Mac OS -avainnippuun.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen     Jos tallennat käyttäjänimen ja salasanan omaan Mac OS -avainnippuusi, kyseiset tiedot tallentuvat tietokoneeseesi oletusarvoiseen Mac OS -avainnippuun salasanatietona, jonka nimi on sama kuin sivuston URL-osoite.

Tietojen käyttäminen:     Näitä tietoja käytetään vain niihin liittyvien SharePoint- tai Windows Live OneDrive -sivustojen käyttämiseen.

Valinta ja hallinta:     Kun käytät SharePoint- tai Windows Live OneDrive -sivustoa, voit valita, tallennetaanko käyttäjänimi ja salasana omaan Mac OS -avainnippuusi. Tietoja salasanatiedon poistamisesta oletusarvoisesta avainnipusta on Macin ohjeessa.

Microsoft Office for Macin latauskeskus

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Latauskeskuksessa näet niiden tiedostojen tilan, joita olet lataamassa verkkopalvelimeen. Voit tallentaa muutoksia ja jatkaa työntekoa, vaikka olet offline-tilassa tai et pysty muodostamaan yhteyttä verkkoon. Latauskeskuksen avulla voit seurata latausten edistymistä ja huomaat, jos jotkin tiedostot vaativat käyttäjän toimia.

Microsoft Office for Mac 2011 -ohjelman sovellukset (esimerkiksi Word, Excel ja PowerPoint) luovat automaattisesti paikallisen kopion etätiedostoista. Paikallisen version ansiosta käytettävissäsi on kopio tiedostosta aina, kun et ole online-tilassa, ja lisäksi se parantaa suorituskykyä online-tilassa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Tiedoston sisällön lisäksi Office 2011 voi tallentaa Officen tiedostovälimuistiin joitakin tietokoneen tiedostoihin liittyviä metatietoja, kuten nimiä, palvelimen kirjautumistunnuksia ja asiakirjaa kanssasi parhaillaan muokkaavien tai aiemmin muokanneiden henkilöiden sähköpostiosoitteita.

Tietojen käyttäminen:     Kun lataat tiedoston palvelimeen, se tallentuu ensin omaan tietokoneeseesi Officen tiedostovälimuistiin, joka on verkkopalvelimiin tallennettavien tiedostojen asiakaspuolen välimuisti. Tiedostot replikoituvat saumattomasti paikallisesta välimuistista ja latautuvat haluttuihin palvelimiin, minkä ansiosta tiedostot ovat nopeammin ja tehokkaammin käytettävissä.

Valinta ja hallinta:     Voit poistaa ladatut tiedostot Officen tiedostovälimuistista milloin vain.

 1. Valitse Mac OS X Finderissa /Ohjelmat/Microsoft Office 2011/Office/Microsoft-latauskeskus.

 2. Valitse Latauskeskus-valikossa Asetukset.

 3. Valitse Officen tiedostovälimuisti -kohdassa Poista tiedostot.

Tärkeitä tietoja:     Tiedostoja, jotka ovat odottamassa latautumista tai jotka sisältävät latausvirheitä, ei poisteta välimuistia tyhjennettäessä. Nämä tiedostot voi poistaa valitsemalla työkaluriviltä Hylkää.

Office-henkilöllisyys

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Asennuksen aikana ohjelma pyytää sinua antamaan joitakin henkilötietoja, kuten nimen, yrityksen, kotipuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Tiedot tallentuvat käyttämääsi laitteeseen, eikä niitä lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen:     Office 2011 -henkilöllisyys lisätään Outlookin osoitteistoon, ja niitä käytetään oletusarvoisesti esimerkiksi seuraavissa Office 2011 -tiedoston ominaisuustiedoissa: Tekijä ja Viimeksi tallentanut. Näitä tietoja käytetään myös tekemiesi muutosten ja kommenttien yksilöinnissä, kun käytät kommentteja tai muutosten jäljitystoimintoa Office 2011 -tiedostoissa.

Valinta ja hallinta:     Voit valita, mitä tietoja annat asennuksen yhteydessä, mutta antamasi nimen on oltava pituudeltaan vähintään kaksi merkkiä.

Tärkeitä tietoja:     Jos olet jo aiemmin asentanut Office 2011 -version, voit siirtää henkilöllisyytesi edellisestä versiosta ja kopioida ne uuteen Office 2011 -versioon. Siirretty henkilöllisyys on edelleen käytettävissä myös vanhassa Office 2011 -versiossa, ja eri versioiden henkilöllisyyksiä voi muokata itsenäisesti.

Outlookin automaattinen tilin määrittäminen

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Joidenkin sähköpostipalvelun tarjoajien palvelua käytettäessä Outlookissa voi määrittää postilaatikon lähettämään sähköpostit automaattisesti palvelimeen ja vastaanottamaan ne palvelimesta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Jos haluat määrittää Exchange-tilin automaattisesti, sinun on ilmoitettava sähköpostiosoitteesi Tilimääritysavustaja-valintaikkunassa. Ohjelma pyytää käyttäjänimeä ja salasanaa ja lähettää ne sitten palvelimeen Internetin välityksellä. Outlook yrittää ensin käyttää Exchange-tilin määrityksessä SSL-suojattua yhteyttä, mutta lähettää tiedot salaamattomina, jos sähköpostipalvelun tarjoaja ei tue SSL:n käyttöä. Jotkin sähköpostipalvelun tarjoajat eivät tue automaattista tilin määrittämistä, ja sinua pyydetään määrittämään sähköpostiasetukset manuaalisesti. Internet-palveluntarjoajien sähköpostitilit määritetään käyttämällä paikallista yhdistämismääritystiedostoa henkilökohtaisten tietojen sijaan.

Tietojen käyttäminen:     Lähetettyjä tietoja käytetään Exchange-sähköpostitilin määrittämiseen. Jos käytät kolmannen osapuolen sähköpostipalvelun tarjoajaa, Microsoft ei valvo tietojesi käyttöä kyseisen kolmannen osapuolen osalta.

Valinta ja hallinta:     Jotta voit käyttää Outlookia sähköpostin lähettämiseen ja vastaanottamiseen, sinun on määritettävä tili. Jollet halua käyttää automaattista tilin määrittämistä, voit määrittää sähköpostipalvelimen asetukset manuaalisesti poistamalla Tilit-valintaikkunan Määritä automaattisesti -valintaruudun valinnan.

Outlook-kirjaaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Lokiin kirjaaminen on diagnostiikkatyökalu, jota lähinnä tukitehtävissä toimivat ammattilaiset käyttävät Outlookin vianmäärityksessä. Kun ominaisuus on otettu käyttöön, Outlook-kirjaaminen luo datatiedoston ja tallentaa sen tekstimuotoon tietokoneen työpöydälle. Datatiedosto voidaan antaa tukitehtävissä toimivien ammattilaisten käyttöön ongelmien vianmääritystä ja ratkaisua varten.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Kun kirjaaminen on otettu käyttöön, Outlookin luomista lokitiedostoista löytyy tietoa, jota voidaan hyödyntää Outlookissa ilmenneiden ongelmatilanteiden vianmäärityksessä esimerkiksi

 • sähköpostiviestien, kalenterimerkintöjen, muistiinpanojen, tehtävien ja kokouspyyntöjen lähetykseen tai vastaanottamiseen liittyvien ongelmien kanssa

 • mahdollisesti tiedossa olevaa virheen tyyppiä tai vakavuusastetta määritettäessä.

Datatiedostot voivat sisältää tietoa, jonka perusteella sinut voi tunnistaa tai sinuun pystyy ottamaan yhteyttä. Tieto voi myös olla arkaluonteista tai luottamuksellista. Emme käytä näitä tietoja yhteydenottamisessa sinuun ilman lupaasi. Kun kirjaaminen on käytössä, datatiedostoon kerätään esimerkiksi kaikki tiedot, jotka Outlook synkronoi Exchange-palvelimen kanssa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimesi, IP-osoitteesi, lähettäjän ja vastaanottajan sähköpostiosoitteet sekä sähköpostiviestien, muistiinpanojen, tehtävien, kalenterin ja yhteystietojen sisältö. Microsoft ei käytä näitä tietoja yhteydenottamisessa sinuun ilman lupaasi.

Tietojen käyttäminen:     Datatiedostoon tallentuvat tiedot on tarkoitettu ohjelmistossa esiintyvien ongelmien selvittämiseen, ratkaisujen kehittämiseen sekä yleiseen kehitystyöhön, jonka avulla ohjelmistosta saadaan entistä parempi.

Valinta ja hallinta:    Outlook-kirjaaminen on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Ohjeet kirjaamisen käyttöönottoa varten ovat Outlookin ohjeessa. Voit tarkistaa datatiedostojen sisällön. Jos olet huolissasi siitä, että datatiedostot voivat sisältää arkaluonteisia tai luottamuksellisia tietoja, voit poistaa tietoja datatiedostosta, ennen kuin lähetät sen tukihenkilöstölle. Microsoft saa vain ne datatiedostot, jotka lähetät.

Outlook-haku

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Outlook-haun avulla voit tarvittaessa etsiä nopeasti tietoja postilaatikosta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Hakutoiminto käyttää oletusarvoisesti Mac-käyttöjärjestelmän Spotlight-tekniikkaa. Outlook luo välimuistin, joka sisältää osan Outlook-tiedoista, esimerkiksi sähköpostin, kansiot ja osoitteiston yhteystiedot. Spotlight indeksoi välimuistitiedoston hakuja varten.

Tietojen käyttäminen:     Outlook-haulla kerättyjen tietojen avulla pystyt löytämään tietoa nopeammin omasta postilaatikostasi.

Valinta ja hallinta:     Voit halutessasi määrittää, että Outlook-hakua ei käytetä. Jos et käytä Outlook-hakua, Spotlight ei indeksoi Outlook-tietojasi.

Tärkeitä tietoja:     Jos käytät Outlook-hakua ja myöhemmin poistat sähköpostin tai jonkin muun Outlookissa olevan tiedon, sama tieto poistetaan myöhemmin Spotlightin indeksitiedostosta. Poiston viive määräytyy Mac-käyttöjärjestelmän mukaan. Poistettu Outlook-tieto näkyy Outlook-haun tuloksissa, kunnes tieto poistuu Spotlightin indeksitiedostosta. Jos poistat Outlookin asennuksen tai Outlook-tietokannan, vastaavaa välimuistitiedostoa ei poisteta tietokoneesta.

Outlookin jakamisominaisuudet

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Outlook hoitaa omien tietojesi hallinnan ja tallentaa sähköpostit, tapahtuma- ja yhteystiedot, osoitteistomerkinnät, tehtävät, muistiinpanot ja projektit.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Outlookin tiedot tallennetaan oletusarvoisesti omaan tietokoneeseen ja määritetään vain käyttäjän omaan käyttöön. Voit kuitenkin halutessasi jakaa tiedot muiden käyttäjien kanssa jollakin seuraavista tavoista:

 • Voit lähettää sähköpostiviestin tai kokouspyynnön.

 • Voit lähettää yhteystiedon. Jos lähetät yhteystiedon toiselle käyttäjälle, kaikki kyseiseen yhteystietoon tallennetut tiedot tulevat vastaanottajan käyttöön.

 • Voit jakaa minkä tahansa Exchange-kansion (postin, tehtävien, muistiinpanojen, kalenterin tai yhteystietojen) sisältämät tiedot toisten henkilöiden kanssa.

 • Voit lähettää digitaalisesti allekirjoitetun salatun sähköpostiviestin. Jos allekirjoitat sähköpostiviestin digitaalisesti, digitaalinen allekirjoitus tallentuu viestin kanssa. Digitaalinen allekirjoitus sisältää digitaalisen varmenteen, joka voi puolestaan sisältää sähköpostiosoitteen. Jos käytät Microsoft Exchange Serveriä, voit julkaista myös kyseisen Exchange-palvelimen julkiset avaimet.

PowerPoint-media

Tietoja tästä ominaisuudesta:    PowerPoint 2011:ssä PowerPoint-tiedostoihin voi upottaa elokuvia ja ääntä.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Kaikki median metatiedoissa oleva henkilökohtainen tieto on PowerPoint-tiedostossa käytettävissä.

Valinta ja hallinta:     Voit upottamisen sijaan linkittää median. Voit myös avata alkuperäisen mediatiedoston ja poistaa sieltä kaikki henkilökohtaiset tiedot ennen tiedoston upottamista PowerPoint-tiedostoon.

Tuoteaktivointi

Tietoja tästä ominaisuudesta:    Aktivoinnilla voit auttaa vähentämään ohjelmistoväärennyksiä ja varmistamaan, että Microsoftin asiakkaat saavat odottamansa laatuisia ohjelmistoja. Aktivoinnilla tarkoitetaan sitä, että tietty tuoteavain liitetään siihen laitteistoon, johon ohjelmisto on asennettu. Office 2011 -tuotteen Microsoft-ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen ehdoissa on ilmoitettu, kuinka monta kertaa tuoteavainta voi käyttää aktivoinnissa. Kun tuoteavainta on käytetty ehdoissa mainitut kerrat samassa tietokoneessa tai eri tietokoneissa, kyseistä avainta ei voi enää käyttää aktivointiin muissa tietokoneissa. Aktivointi on pakollinen Office 2011:n kokeiluversiossa sekä Office 2011:n julkaisuversioissa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Office 2011:n kokeiluversion aktivoinnissa sinun on annettava sähköpostiosoite. Kun Office 2011:n kokeiluversion lisäaika umpeutuu, sinun on aktivoitava ohjelmisto, koska muuten et voi jatkaa sen käyttöä.

Office 2011:n aktivoinnin aikana tuoteavaimen tiedot lähetetään Microsoftille. Tuoteaktivoinnissa kerätään seuraavat tiedot: tuoteavain, laitteistotunnus sekä se, oletko siirtymässä tuotteen kokeiluversiosta julkaisuversioon.

Aktivoinnin yhteydessä Microsoftille lähetetään myös tietokoneen laitteistokokoonpanon perusteella luotu luku. Se ei sisällä mitään henkilökohtaisia tietoja tai tietoja ohjelmistosta. Sen perusteella ei voida määrittää tietokoneen merkkiä tai mallia eikä sen perusteella voida laskea ja määrittää mitään muita tietokoneesi tietoja. Tietokoneen perustietojen lisäksi kerätään myös joitain kieliasetusten tietoja.

Jos hankit Officen käyttöoikeuden tilaamalla tai ostamalla Officen Office.com-sivustosta, sinua pyydetään ensimmäisen aktivoinnin yhteydessä lähettämään tilaukseesi liittyvä käyttäjätunnus eli Microsoft-tilin käyttäjätunnus tai jokin muu käyttäjätunnus, jota käytät käyttäessäsi Microsoft Office 365:tä Internetin välityksellä. Tämän jälkeen Microsoft lähettää tuoteavaimen tietokoneeseesi Internetin kautta, jotta aktivointi voidaan suorittaa loppuun. Ensimmäisen aktivoinnin jälkeen Office lähettää automaattisesti aktivointitietosi Microsoftille tietyin väliajoin. Tällä tavoin varmistetaan, että sinulla on Officen käyttöoikeussopimuksen mukainen käyttöoikeus Office-ohjelmistoosi.

Office 2011 -ohjelmistosi voi havaita ja hyväksyä laitteen määritysten muutokset. Pienet päivitykset eivät vaadi uudelleenaktivointia. Jos poistat Office 2011:n asennuksen, sinun on ehkä aktivoitava tuote uudelleen. Jotkin tietokoneen osien tai ohjelmistojen muutokset saattavat vaatia ohjelmiston uudelleenaktivoinnin.

Jos olet aktivoimassa tuotetta siirtyessäsi kokeiluversiosta Office 2011:een, aktivoinnin yhteydessä tietokoneesta kerätään myös kokeiluversioon liittyviä tietoja.

Jos et voi suorittaa aktivointia, saatat saada viestin, jossa on linkki epäonnistuneesta aktiovoinnista lisätietoja sisältävään sivustoon. Jos siirryt tähän sivustoon, aktivoinnin epäonnistumisen tiedot saatetaan lähettää Microsoftille. Nämä tiedot saattavat sisältää aktivoinnin yhteydessä yleensä lähetettävät tiedot.

Jollet aktivoi käytössäsi olevaa Office 2011 -versiota tai aktivoi sitä uudelleen, et ehkä voi käyttää sitä. Kun käynnistät sovelluksen, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa sinua pyydetään aktivoimaan tuote.

Mitään aktivoinnin tai uudelleenaktivoinnin yhteydessä kerättyjä tietoja ei käytetä tunnistamiseesi. Tietyissä tapauksissa, kuten volyymikäyttöoikeusavaimella aktivoitaessa, mitään aktivointiin liittyviä tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Viitetyökalut

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Viitetyökalut mahdollistavat tiettyyn sanaan tai lauseeseen liittyvien tietojen pyytämisen eri sisältöpalveluista (myös kolmannelta osapuolelta).

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Kun pyydät tietoja sanasta tai lauseesta, viitetyökalut lähettävät pyyntösi sisältöpalveluun Internetin kautta. Palvelu palauttaa pyytämäsi sanan tai lauseen tiedot. Viitetyökalut sisältävät käännöstoiminnon. Jos päätät kääntää koko asiakirjan, asiakirjasi teksti lähetetään Microsoftin tai kolmannen osapuolen käännöspalveluun. Viitetyökalut lähettävät tiedot sekä käännettävät tekstit salaamattomina. Koska tietoja lähetetään Internetissä salaamattomassa muodossa, on mahdollista, että muut käyttäjät näkevät tiedoston.

Tietojen käyttäminen:     Sisältöpalvelu käyttää lähetettyä tietoa, jotta se voi palauttaa pyytämäsi tiedot. Microsoft ei valvo kolmannen osapuolen palvelujen tietosuojakäytäntöjä.

Valinta ja hallinta:     Viitetyökalut ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Jotta voit lähettää tietoa Internetin kautta, sinun on ensin otettava online-viitehaku käyttöön. Kun online-viitetyökalut on otettu käyttöön, voit poistaa online-käytön seuraavasti:

 1. Osoita Viitetyökalut-ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa Työkalut, Asetukset-painike -symbolia.

 2. Poista Työkalun asetukset -ikkunan Salli online-käyttö -valintaruudun valinta.

Tärkeitä tietoja:    Vastaanottamissasi tiedoissa on usein linkki kolmannen osapuolen palvelun sivustossa oleviin lisätietoihin. Jos napsautat linkkiä, palveluntarjoaja voi lisätä järjestelmääsi evästeen tulevien tapahtumien tunnistamiseksi. Microsoft ei vastaa kolmannen osapuolen sivustojen tietosuojakäytännöistä. Microsoft ei vastaanota eikä tallenna näitä tietoja, ellei käytetty kyselypalvelu ole Microsoftin omistama.

Muutosten jäljittäminen

Tietoja tästä ominaisuudesta:     Tämän ominaisuuden avulla useat käyttäjät voivat käsitellä samaa asiakirjaa yhteistyössä toistensa kanssa ja jäljittää toistensa muokkausmerkintöjä, koska kunkin muokkaajan muutokset näkyvät oman värisinä. Jäljitetyissä muutoksissa poistettaviksi merkittyjä kohtia ei poisteta lopullisesta asiakirjasta, ennen kuin poistot on hyväksytty.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen:     Kun muutosten jäljittämistoiminto on käytössä ja teet tiedostoon muutoksia Office 2011:ssä, käyttäjänimesi tallentuu tiedostoon tekemiisi muutoksiin liitettynä. Kaikki käyttäjät, joilla on tiedoston käyttöoikeus, voivat tarkastella näitä tietoja sekä alkuperäistä ja muokattua tekstiä.

Valinta ja hallinta:     Kun muutosmerkinnät on hyväksytty tai hylätty, nimesi poistetaan niiden yhteydestä. Voit poistaa muutosten yhteydessä näkyvät henkilökohtaiset tietosi Wordissa ja Excelissä myös seuraavasti:

 1. Valitse Word- tai Excel-valikossa Asetukset ja valitse sitten Suojaus.

 2. Valitse Tietosuoja-asetukset-kohdassa Poista tästä tiedostosta henkilökohtaiset tiedot tallennettaessa -valintaruutu.

 3. Tallenna asiakirja.

  Huomautus: Tämä asetus ei poista henkilökohtaisia tietoja jaetusta Excel-työkirjasta.

Tärkeitä tietoja:     Excelissä henkilökohtaisten tietojen poistaminen poistaa kuhunkin kommenttiin liittyvät muutosmerkinnät sekä nimitiedon. Kommentteja ei poisteta. Wordissa henkilökohtaisten tietojen poistaminen poistaa muutosmerkintöihin ja kommentteihin liittyvän nimitiedon. Muutosmerkintöjä ja kommentteja ei poisteta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×