Microsoft Office Wordin pikanäppäimet

Tässä aiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden mukaiset näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Office Word 2007 -ohjelman ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Voit tulostaa tämän aiheen painamalla SARKAINTA (Näytä kaikki), painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla CTRL+P.

Tämän artikkelin sisältö

Microsoft Office -perustoiminnot

Office Fluent -valintanauhan käyttäminen

Microsoft Office Wordin pikaopas

Toimintonäppäinten viitteet

Microsoft Office -perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon suurentamisen jälkeen.

ALT+F5

Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Siirtyy seuraavaan ikkunaan, kun avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirtyy edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Suurentaa tai palauttaa valitun ikkunan.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan Leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan Leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna, esimerkiksi Etsi ja korvaa, tukee tätä toimintoa.

ALT+F6

Siirtyy seuraavaan asetukseen tai asetusryhmään.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen asetukseen tai asetusryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtyy valintaikkunan edelliseen välilehteen. 

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy avoimen luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusryhmän asetuksesta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Valitsee vaihtoehdon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Valitsee avattavan luettelon vaihtoehdon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Sulkee valitun avattavan luettelon tai peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valitun komennon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto:

Paina:

Siirtyy tekstin alkuun.

HOME

Siirtyy tekstin loppuun.

END

Siirtyy seuraavaan merkkiin vasemmalla tai oikealla.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan sanaan vasemmalla.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtyy seuraavaan sanaan oikealla.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan merkin vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan merkin oikealta tai kumoaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee seuraavan sanan vasemmalta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee seuraavan sanan oikealta tai kumoaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee merkit kohdistimesta tekstin alkuun asti.

VAIHTO+HOME

Valitsee merkit kohdistimesta tekstin loppuun asti.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Näyttää Avaa-valintaikkunan.

CTRL+F12 tai CTRL+O

Näyttää Tallenna nimellä -valintaikkunan.

F12

Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Yksi taso ylöspäin -painike Painikkeen kuva: Avaa kansion, joka on yhden tason ylempänä kuin avoin kansio.

ALT+2

Poista -painike Painikkeen kuva: Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

DEL

Luo uusi kansio -painike Painikkeen kuva: Luo uuden kansion.

ALT+4

Näkymät -painike Painikkeen kuva: Siirtyy kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Näyttää valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy valintaikkunan vaihtoehtojen tai alueiden välillä.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+I

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Toimien kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto:

Paina:

Peruuttaa toimen.

ESC

Kumoaa toimen.

CTRL+Z

Toistaa toimen tai tekee toimen uudelleen.

CTRL+Y

Tehtäväruutujen ja valikoiminen käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtyy toisesta ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.)

F6

Siirtyy tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Valitsee seuraavan tai edellisen tehtäväruudun toiminnon, kun tehtäväruutu on aktiivisena.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näyttää tehtäväruudun valikon kaikki komennot.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valikoiman valitun kohteen avattavan valikon.

VAIHTO+F10

Valitsee valikoiman ensimmäisen tai viimeisen kohteen.

HOME tai END

Vierittää valittua valikoiman kohdeluetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse nuolinäppäimillä Sulje ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää toimintotunnisteen, Automaattisen korjauksen asetukset -painikkeen Painikkeen kuva tai Liittämisasetukset-painikkeen Painikkeen kuva valikon tai sanoman. Jos näkyvissä on useita toimintotunnisteita, siirtyy seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näyttää sen valikon tai sanoman.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee toimintotunnisteen valikon seuraavan kohteen.

ALANUOLI

Valitsee toimintotunnisteen valikon edellisen kohteen.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintotunnisteen valikon valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintotunnisteen valikon tai sanoman.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toimintotunnisteista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office Sounds.

 • Jos voit käyttää Internetiä, voit ladata Microsoft Office Soundsin Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti Microsoft Office Access 2007-, Microsoft Office Excel 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- tai Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa:

  1. Avaa Microsoft Office -painikkeen Office-painikkeen kuva alla oleva valikko painamalla ALT+F-näppäinyhdistelmää. Avaa sitten Ohjelman asetukset painamalla I-näppäintä.

  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Ohjelman käytön lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA.

  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaruutuun painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLILYÖNTIÄ.

  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus  Tämän valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Sivun alkuun

Office Fluent -valintanauhan käyttäminen

Komentojen käyttäminen yksinkertaisilla näppäinyhdistelmillä

Huomautus  Valintanauha on Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä -käyttöliittymän komponentti.

Pikanäppäinten avulla voit nopeasti käyttää komentoja riippumatta siitä, mitä olet ohjelmassa tekemässä. Office Word 2007 -ohjelman kaikkia toimintoja voidaan käyttää pikanäppäimillä. Useimmat komennot ovat vain 2–5 näppäimen painalluksen päässä. Kun haluat käyttää pikanäppäintä, tee seuraavat toimet:

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä

  Edellä oleva kuva on lainattu Microsoft Office Online -sivuston opetusosasta.

 2. Paina näppäinvihjeen osoittamaa kirjainta, kun haluat käyttää toimintoa.

 3. Painetun kirjaimen mukaan näyttöön voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat I-näppäintä, Lisää-välilehti ja sen ryhmien näppäinvihjeet tulevat näyttöön.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat haluamasi komennon tai ohjausobjektin kirjainta. Jossain tapauksissa on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus  Kun haluat peruuttaa toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Office Fluent -valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto:

Paina:

Valitsee valintanauhan aktiivisen välilehden ja aktivoi pikanäppäimet.

ALT tai F10. Voit siirtyä takaisin asiakirjaan ja peruuttaa pikanäppäimet painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.

Siirtyy valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Näyttää tai piilottaa valintanauhan.

CTRL+F1

Näyttää valitun komennon pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtää kohdistuksen niin, että ikkunan seuraavat alueet valitaan:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi

 • asiakirja.

F6

Siirtää kohdistuksen valintanauhan kuhunkin komentoon (eteen- tai taaksepäin).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valintanauhan valitun valikon tai valikoiman.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komennon tai ohjausobjektin, jotta voit muokata arvoa.

ENTER

Lopettaa valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaamisen ja siirtää kohdistuksen takaisin asiakirjaan.

ENTER

Avaa valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohjeen. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Sivun alkuun

Microsoft Office Wordin pikaopas

Microsoft Office Wordin yleisiä tehtäviä

Toiminto:

Paina:

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Alleviivaa tekstin.

CTRL+U

Pienentää fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+VAIHTO+<

Suurentaa fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+VAIHTO+<

Pienentää fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+[

Suurentaa fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+]

Poistaa kappale- tai merkkimuotoilun.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Kopioi valitun tekstin tai objektin.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai objektin.

CTRL+X

Liittää tekstin tai objektin.

CTRL+V

Liittää määräten.

CTRL+ALT+V

Liittää vain muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Kumoaa viimeisen toimen.

CTRL+Z

Tekee uudelleen viimeisen toimen.

CTRL+Y

Avaa Rakenne-valintaikkunan.

CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja Web-sivujen käsitteleminen

Asiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto:

Paina:

Luo nykyisen tai edellisen asiakirjan tyyppisen uuden asiakirjan.

CTRL+N

Avaa asiakirjan.

CTRL+O

Sulkee asiakirjan.

CTRL+W

Jakaa asiakirjaikkunan.

ALT+CTRL+S

Poistaa asiakirjaikkunan jakamisen.

ALT+VAIHTO+S

Tallentaa asiakirjan.

CTRL+S

Tekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto:

Paina:

Etsii tekstin, muotoilun tai erikoismerkin.

CTRL+F

Toistaa haun (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen).

ALT+CTRL+Y

Korvaa tekstin, muotoilun tai erikoismerkin.

CTRL+H

Siirtyy sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

CTRL+G

Siirtyy neljän viimeisimmän muokkauksen välillä.

ALT+CTRL+Z

Avaa selausvaihtoehtojen luettelon. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä.

ALT+CTRL+HOME

Siirtyy edelliseen muokkauskohtaan.

CTRL+PAGE UP

Siirtyy seuraavaan muokkauskohtaan.

CTRL+PAGE DOWN

Toiseen näkymään siirtyminen

Toiminto:

Paina:

Siirtyy tulostusasettelunäkymään.

ALT+CTRL+P

Siirtyy jäsennysnäkymään.

ALT+CTRL+O

Siirtyy luonnosnäkymään.

ALT+CTRL+N

Jäsennysnäkymä

Toiminto:

Paina:

Korottaa kappaleen.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laskee kappaleen.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laskee tekstin leipätekstiksi.

CTRL+VAIHTO+N

Siirtää valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirtää valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+PLUSMERKKI

Kutistaa otsikon alla olevan tekstin.

ALT+VAIHTO+MIINUSMERKKI

Laajentaa tai kutistaa koko tekstin tai kaikki otsikot.

ALT+VAIHTO+A

Piilottaa tai näyttää merkkimuotoilun.

Vinoviiva (/) numeronäppäimistössä

Näyttää leipätekstin ensimmäisen rivin tai koko tekstin.

ALT+VAIHTO+L

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyylissä 1.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin n asti.

ALT+VAIHTO+n

Lisää sarkainmerkin.

CTRL+SARKAIN

Asiakirjojen tallentaminen ja esikatseleminen

Toiminto:

Paina:

Tulostaa asiakirjan.

CTRL+P

Siirtyy tulostuksen esikatseluun tai lopettaa esikatselun.

ALT+CTRL+I

Siirtyy esikatselusivulla sivun ollessa lähennetty.

Nuolinäppäimet

Siirtyy yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirtyy ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+HOME

Siirtyy viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+END

Asiakirjojen tarkistaminen

Toiminto:

Paina:

Lisää kommentin.

ALT+CTRL+A

Ottaa muutosmerkinnät käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+E

Sulkee tarkistusruudun, jos se on avoinna.

ALT+VAIHTO+C

Koko näytön lukutila

Huomautus  Kaikki näytönlukijat eivät välttämättä ole yhteensopivia koko näytön lukutilan kanssa.

Toiminto:

Paina:

Siirtyy asiakirjan alkuun.

HOME

Siirtyy asiakirjan loppuun.

END

Siirtyy sivulle n.

n, ENTER

Poistuu lukuasettelunäkymästä.

ESC

Viitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto:

Paina:

Merkitsee sisällysluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+O

Merkitsee lähdeluettelokohteen.

ALT+VAIHTO+I

Merkitsee hakemistokohteen.

ALT+VAIHTO+X

Lisää alaviitteen.

ALT+CTRL+F

Lisää loppuviitteen.

ALT+CTRL+D

Web-sivujen käsitteleminen

Toiminto:

Paina:

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Siirtyy yhden sivun taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirtyy yhden sivun eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Päivittää näkymän.

F9

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen ja siirtäminen

Tekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto:

Paina:

Poistaa yhden merkin vasemmalta.

ASKELPALAUTIN

Poistaa yhden sanan vasemmalta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poistaa yhden merkin oikealta.

DEL

Poistaa yhden sanan oikealta.

CTRL+DEL

Leikkaa ja siirtää valitun tekstin Officen Leikepöydälle.

CTRL+X

Kumoaa viimeisen toimen.

CTRL+Z

Leikkaa ja liittää Piikkiin.

CTRL+F3

Tekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto:

Paina:

Avaa Officen Leikepöydän.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.

Kopioi valitun tekstin tai grafiikan Officen Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa valitun tekstin tai grafiikan Officen Leikepöydälle.

CTRL+X

Liittää Officen Leikepöydän viimeisimmän lisäyksen.

CTRL+V

Siirtää tekstin tai grafiikan kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kopioi tekstin tai grafiikan kerran.

VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kun teksti tai objekti on valittu, avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaruudun.

ALT+F3

Kun SmartArt-grafiikka tai muu rakenneosa on valittu, näyttää rakenneosan pikavalikon.

VAIHTO+F10

Leikkaa ja liittää Piikkiin.

CTRL+F3

Liittää Piikin sisällön.

CTRL+VAIHTO+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetyn ylä- tai alatunnisteen.

ALT+VAIHTO+R

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Paina:

Lisää kentän.

CTRL+F9

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää sivunvaihdon.

CTRL+ENTER

Lisää palstanvaihdon.

CTRL+VAIHTO+ENTER

Lisää pitkän ajatusviivan.

ALT+CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää ajatusviivan.

CTRL+MIINUSMERKKI

Lisää tavutusvihjeen.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan yhdysmerkin.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lisää sitovan välilyönnin.

CTRL+VAIHTO+VÄLINÄPPÄIN

Lisää tekijänoikeusmerkin.

ALT+CTRL+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin.

ALT+CTRL+R

Lisää tavaramerkin.

ALT+CTRL+T

Lisää kolme pistettä.

ALT+CTRL+PISTE

Lisää vasemman puolilainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikean puolilainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasemman lainausmerkin.

CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää oikean lainausmerkin.

CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää automaattisen tekstin.

ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Merkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto:

Paina:

Lisää määritetyn heksadesimaalisen Unicode-merkkikoodin Unicode-merkin. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin (Euron valuuttasymboli), kirjoita 20AC ja pidä sitten ALT-näppäintä alhaalla, kun painat X-näppäintä.

Merkkikoodi, ALT+X

Etsii valitun merkin Unicode-merkkikoodin.

ALT+X

Lisää määritetyn desimaalisen ANSI-merkkikoodin ANSI-merkin. Jos haluat lisätä esimerkiksi euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Valinnan laajentaminen

Toiminto:

Paina:

Ottaa laajennustilan käyttöön.

F8

Valitsee lähimmän merkin.

F8, ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienentää valintaa.

VAIHTO+F8

Poistaa laajennustilan käytöstä.

ESC

Laajentaa valintaa yhden merkin oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden merkin vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajentaa valintaa rivin loppuun.

VAIHTO+END

Laajentaa valintaa rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajentaa valintaa kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden näytön alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valintaa yhden näytön ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajentaa valintaa asiakirjan alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajentaa valintaa asiakirjan loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajentaa valintaa ikkunan loppuun.

ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN

Laajentaa valinnan koskemaan koko asiakirjaa.

CTRL+A

Valitsee pystysuuntaisen tekstialueen.

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Laajentaa valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet, lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto:

Paina:

Valitsee seuraavan solun sisällön.

SARKAIN

Valitsee edellisen solun sisällön.

VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa valinnan viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitsee sarakkeen.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.

Laajentaa valinnan (tai lohkon).

CTRL+VAIHTO+F8, käytä sitten nuolinäppäimiä ja lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Valitsee koko taulukon.

ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

Asiakirjassa siirtyminen

Siirry:

Paina:

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLI

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLI

Yksi sana vasemmalle

CTRL+VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

CTRL+OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

CTRL+YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO+SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Yksi rivi ylöspäin

YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALANUOLI

Rivin loppuun

END

Rivin alkuun

HOME

Ikkunan alkuun

ALT+CTRL+PAGE UP

Ikkunan loppuun

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

CTRL+PAGE DOWN

Edellisen sivun alkuun

CTRL+PAGE UP

Asiakirjan loppuun

CTRL+END

Asiakirjan alkuun

CTRL+HOME

Edelliseen muutokseen

VAIHTO+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

VAIHTO+F5

Taulukossa siirtyminen

Siirry:

Paina:

Rivin seuraavaan soluun

SARKAIN

Rivin edelliseen soluun

VAIHTO+SARKAIN

Rivin ensimmäiseen soluun

ALT+HOME

Rivin viimeiseen soluun

ALT+END

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

ALT+PAGE UP

Sarakkeen viimeiseen soluun

ALT+PAGE DOWN

Edelliselle riville

YLÄNUOLI

Seuraavalle riville

ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Paina:

Lisää uusia kappaleita soluun.

ENTER

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

CTRL+SARKAIN

Merkki- ja kappalemuotoilu

Muotoilun kopioiminen

Toiminto:

Paina:

Kopioi muotoilun tekstistä.

CTRL+VAIHTO+C

Käyttää kopioitua muotoilua tekstissä.

CTRL+VAIHTO+V

Fontin vaihtaminen tai koon muuttaminen

Huomautus  Seuraavat pikanäppäimet eivät ole käytettävissä koko näytön lukutilassa.

Toiminto:

Paina:

Avaa Fontti-valintaikkunan, jossa voi muuttaa fonttia.

CTRL+VAIHTO+F

Suurentaa fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Pienentää fonttikokoa.

CTRL+<

Suurentaa fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+]

Pienentää fonttikokoa yhden pisteen.

CTRL+[

Merkkimuotoilujen käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Avaa Fontti-valintaikkunan, jossa voi muuttaa merkkien muotoilua.

CTRL+D

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuttaa kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+A

Lihavoi tekstin.

CTRL+B

Alleviivaa tekstin.

CTRL+U

Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamista.

CTRL+VAIHTO+W

Kaksoisalleviivaa tekstin.

CTRL+VAIHTO+D

Käyttää piilotettua tekstin muotoilua.

CTRL+VAIHTO+H

Kursivoi tekstin.

CTRL+I

Muuttaa kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Lisää alaindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää yläindeksimuotoilun (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Poistaa manuaalisen merkkien muotoilun.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Muuttaa valitun alueen fontin Symbol-fontiksi.

CTRL+VAIHTO+Q

Tekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto:

Paina:

Näyttää tulostumattomat merkit.

CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi muotoilun.

CTRL+VAIHTO+C

Liittää muotoilun.

CTRL+VAIHTO+V

Rivinvälistyksen määrittäminen

Toiminto:

Paina:

Riviväli 1.

CTRL+1

Riviväli 2.

CTRL+2

Riviväli 1,5.

CTRL+5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävän rivivälin.

CTRL+0 (nolla)

Kappaleiden tasaus

Toiminto:

Paina:

Tasaa kappaleen keskelle tai vasempaan reunaan.

CTRL+E

Tasaa kappaleen molemmista reunoista tai vasempaan reunaan.

CTRL+J

Tasaa kappaleen oikeaan reunaan tai vasempaan reunaan.

CTRL+R

Tasaa kappaleen vasemmalle.

CTRL+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

CTRL+VAIHTO+M

Luo riippuvan sisennyksen.

CTRL+T

Pienentää riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poistaa kappaleen muotoilun.

CTRL+Q

Kappaletyylien käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruudun.

CTRL+VAIHTO+S

Avaa Tyylit-tehtäväruudun.

ALT+CTRL+VAIHTO+S

Aloittaa automaattisen muotoilun.

ALT+CTRL+K

Ottaa normaalityylin käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Ottaa otsikkotyylin 1 käyttöön.

ALT+1

Ottaa otsikkotyylin 2 käyttöön.

ALT+2

Ottaa otsikkotyylin 3 käyttöön.

ALT+3

Sulkee Tyylit-tehtäväruudun.

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutua ei ole valittu, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Sulje nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Objektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J, ja sitten J.

 2. Tee jompikumpi jäljempänä esitetyistä toimista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

Objektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse sitten objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10.

 3. Siirry Objektin nimi objekti -kohtaan painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

SmartArt-grafiikan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

Lisää WordArt-objekti

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Paina ensin SARKAINTA ja sitten ENTER-näppäintä.

Yhdistäminen ja kentät

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Huomautus  Seuraavia pikanäppäimiä voi käyttää vain Postitukset-välilehdessä.

Toiminto:

Paina:

Yhdistämisen esikatseleminen

ALT+VAIHTO+K

Asiakirjan yhdistäminen

ALT+VAIHTO+N

Yhdistetyn asiakirjan tulostaminen

ALT+VAIHTO+M

Yhdistetyn tietoasiakirjan muokkaaminen

ALT+VAIHTO+E

Yhdistämiskentän lisääminen

ALT+VAIHTO+F

Kenttien käsitteleminen

Toiminto:

Paina:

Lisää DATE-kentän.

ALT+VAIHTO+D

Lisää LISTNUM-kentän.

ALT+CTRL+L

Lisää PAGE-kentän.

ALT+VAIHTO+P

Lisää TIME-kentän.

ALT+VAIHTO+T

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Päivittää Microsoft Office Word -lähdetiedoston linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Päivittää valitut kentät.

F9

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Vaihtaa valitun kenttäkoodin ja sen tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

Käsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto:

Paina:

Siirtyy kielten tai näppäimistöasettelujen välillä.

Vasen ALT+VAIHTO

Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelon.

Painikkeen kuva+C

Ottaa käsin kirjoittamisen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Painikkeen kuva+H

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän japaninkielisen kirjoitustuen (IME) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

ALT+~

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän koreankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Oikea ALT

Ottaa 101-näppäimistöllä käytettävän kiinankielisen kirjoitustuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Vihjeitä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä siirtymiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.

 • Windows-näppäin (Painikkeen kuva) on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun

Toimintonäppäinten viitteet

Toimintonäppäimet

Toiminto:

Paina:

Avaa ohjeen tai siirtyy Microsoft Office Online -sivustoon.

F1

Siirtää tekstin tai grafiikan.

F2

Toistaa edellisen toiminnon.

F4

Valitsee Siirry-komennon (Aloitus-välilehti).

F5

Siirtyy seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitsee Oikeinkirjoitus-komennon (Tarkista-välilehti).

F7

Laajentaa valintaa.

F8

Päivittää valitut kentät.

F9

Näyttää näppäinvihjeet.

F10

Siirtyy seuraavaan kenttään.

F11

Valitsee Tallenna nimellä -komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

F12

VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Käynnistää kohdeohjeet tai näyttää muotoilun.

VAIHTO+F1

Kopioi tekstin.

VAIHTO+F2

Muuttaa kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Toistaa Etsi- tai Siirry-toiminnon.

VAIHTO+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

VAIHTO+F6

Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komennon.

VAIHTO+F7

Tiivistää valinnan.

VAIHTO+F8

Siirtyy kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Näyttää pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtyy edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Valitsee Tallenna-komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

VAIHTO+F12

CTRL+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Valitsee Esikatselu-komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

CTRL+F2

Leikkaa ja liittää Piikkiin.

CTRL+F3

Sulkee ikkunan.

CTRL+F4

Siirtyy seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Lisää tyhjän kentän.

CTRL+F9

Suurentaa asiakirjaikkunan.

CTRL+F10

Lukitsee kentän.

CTRL+F11

Valitsee Avaa-komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

CTRL+F12

CTRL+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Lisää Piikin sisällön

CTRL+VAIHTO+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä

CTRL+VAIHTO+F5

Siirtyy edelliseen ikkunaan

CTRL+VAIHTO+F6

Päivittää Office Word 2007 -lähdeasiakirjan linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Laajentaa valinnan tai lohkon.

CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä

Purkaa kentän linkin.

CTRL+VAIHTO+F9

Poistaa kentän lukituksen.

CTRL+VAIHTO+F11

Valitsee Tulosta-komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

CTRL+VAIHTO+F12

ALT+FUNKTIONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Siirtyy seuraavaan kenttään.

ALT+F1

Luo uuden Rakenneosa-kohteen.

ALT+F3

Sulkee Office Word 2007 -ohjelman.

ALT+F4

Palauttaa tiedostoikkunan koon.

ALT+F5

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna, esimerkiksi Etsi ja korvaa, tukee tätä toimintoa.

ALT+F6

Etsii seuraavan kirjoitus- tai kielioppivirheen.

ALT+F7

Suorittaa makron.

ALT+F8

Liikkuu kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Suurentaa ohjelman ikkunan.

ALT+F10

Näyttää Microsoft Visual Basic -koodin.

ALT+F11

ALT+VAIHTO+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Siirtyy edelliseen kenttään.

ALT+VAIHTO+F1

Valitsee Tallenna-komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

ALT+VAIHTO+F2

Näyttää Oheistiedot-tehtäväruudun.

ALT+VAIHTO+F7

Käyttää GOTOBUTTON-kenttää tai MACROBUTTON-kenttää kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Näyttää toimintotunnisteen valikon tai sanoman.

ALT+VAIHTO+F10

CTRL+ALT+TOIMINTONÄPPÄIN

Toiminto:

Paina:

Näyttää Microsoftin järjestelmätiedot.

CTRL+ALT+F1

Valitsee Avaa-komennon (Microsoft Office -painikeOffice-painikkeen kuva).

CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli