Microsoft Office Wordin pikanäppäimet

Tässä aiheessa mainitut pikanäppäimet viittaavat yhdysvaltalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasetteluiden mukaiset näppäimet eivät ehkä vastaa tämän näppäimistöasettelun näppäimiä.

Huomautus: Tässä artikkelissa ei käsitellä pikanäppäinten mukauttamista eikä makrojen ja automaattisen tekstin pikanäppäinten luomista. Lisätietoja on Katso myös -kohdan linkeissä.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Microsoft Office -perustoiminnot

Officen sujuvan valintanauhan käyttäminen

Microsoft Office Wordin pikaopas

Toimintonäppäinten viitteet

Pikanäppäinten etsiminen ja käyttäminen

Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää vähintään kahden näppäimen samanaikaista painamista, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+) Microsoft Office Word 2007:n ohjeessa. Jos pikanäppäin on näppäinyhdistelmä, joka edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, painettavat näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Osien laajentaminen näppäimistön avulla

 • Voit laajentaa artikkelin kaikki osat painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kaikki osat painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

 • Voit laajentaa artikkelin yhden osan painamalla SARKAINTA, kunnes kyseisen osan otsikko ja plusmerkki on valittuna, ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Voit kutistaa kyseisen osan painamalla ENTER-näppäintä uudelleen.

Tietojen haku tästä artikkelista

Tärkeää: Ennen haun aloittamista paina SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 1. Paina CTRL+F.

  Esiin tulee hakuruutu, ja voit aloittaa kirjoittamisen osoittimen kohdalta.

 2. Kirjoita haettava teksti ruutuun.

 3. Paina ENTER-näppäintä.

Tämän artikkelin tulostaminen

Voit tulostaa tämän artikkelin painamalla SARKAINTA, kunnes Näytä kaikki on valittuna, painamalla ENTER-näppäintä ja painamalla CTRL+P.

Sivun alkuun

Microsoft Office -perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirry seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirry edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulje aktiivinen ikkuna.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauta aktiivisen ikkunan koko suurentamisen jälkeen.

ALT+F5

Siirry ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (myötäpäivään). F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

F6

Siirry ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Siirry seuraavaan ikkunaan, kun avoinna on useita ikkunoita.

CTRL+F6

Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Suurenna tai palauta valittu ikkuna.

CTRL+F10

Kopioi kuva näytöstä Leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi kuva valitusta ikkunasta Leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirry avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna, esimerkiksi Etsi ja korvaa, tukee tätä toimintoa.

ALT+F6

Siirry seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirry edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirry valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirry valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirry avoimen luettelon vaihtoehdosta toiseen tai asetusryhmän asetuksesta toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorita valitun painikkeen toiminto tai valitse valintaikkuna tai poista sen valinta.

VÄLILYÖNTI

Valitse vaihtoehto tai valitse valintaikkuna tai poista sen valinta.

ALT+vaihtoehdon nimen alleviivattu kirjain

Avaa valittu avattava luettelo.

ALT+ALANUOLI

Valitse avattavan luettelon vaihtoehto.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Sulje valittu avattava luettelo tai peruuta komento ja sulje valintaikkuna.

ESC

Suorita valittu komento.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Toiminto

Paina

Siirry merkinnän alkuun.

HOME

Siirry merkinnän loppuun.

END

Siirry yksi merkki vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirry yksi sana vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirry yksi sana oikealle.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitse seuraava merkki vasemmalta tai kumoa sen valinta.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse seuraava merkki oikealta tai kumoa sen valinta.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse seuraava sana vasemmalta tai kumoa sen valinta.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitse seuraava sana oikealta tai kumoa sen valinta.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitse merkit lisäyskohdasta merkinnän alkuun asti.

VAIHTO+HOME

Valitse merkit lisäyskohdasta merkinnän loppuun asti.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto

Paina

Näytä Avaa-valintaikkuna.

CTRL+F12 tai CTRL+O

Näytä Tallenna nimellä -valintaikkuna.

F12

Siirry edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Avaa yläkansio Painikkeen kuva -painike: Avaa nykyistä kansiota yhtä tasoa ylempänä oleva kansio.

ALT+2

Poista Painikkeen kuva -painike: Poista valittu kansio tai tiedosto.

DEL

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uusi kansio.

ALT+4

Näkymät -painike Painikkeen kuva : Siirry kansionäkymästä toiseen.

ALT+5

Näytä valitun kohteen, kuten kansion tai tiedoston, pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry valintaikkunan vaihtoehtojen tai alueiden välillä.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelo.

F4 tai ALT+I

Päivitä tiedostoluettelo.

F5

Toimintojen kumoaminen ja tekeminen uudelleen

Toiminto

Paina

Peruuta toiminto.

ESC

Kumoa toiminto.

CTRL+Z

Toista toiminto tai tee se uudelleen.

­­CTRL+Y

Tehtäväruutujen ja valikoimien käyttäminen

Toiminto

Paina

Siirry toisesta ohjelmaikkunan ruudusta tehtäväruutuun. (F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.)

F6

Siirry tehtäväruutuun, kun valikko on aktiivinen. (CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää on ehkä painettava useita kertoja.)

CTRL+SARKAIN

Valitse seuraava tai edellinen vaihtoehto, kun tehtäväruutu on aktiivinen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näytä tehtäväruudun valikon kaikki komennot.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valikoiman valitun kohteen avattava valikko.

VAIHTO+F10

Valitse valikoiman ensimmäinen tai viimeinen kohde.

HOME tai END

Vieritä valitun valikoiman luetteloa ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Tehtäväruudun sulkeminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse nuolinäppäimillä Sulje ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun siirtäminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Siirrä nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Siirrä tehtäväruutu nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Tehtäväruudun koon muuttaminen

 1. Siirry tarvittaessa tehtäväruutuun painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse Koko nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

 4. Muuta tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Toiminto

Paina

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikko.

VAIHTO+F10

Näytä toimintotunnisteen, Automaattisen korjauksen asetukset -painikkeen Painikkeen kuva tai Liittämisasetukset-painikkeen Painikkeen kuva valikko tai viesti. Jos näkyvissä on useita toimintotunnisteita: siirry seuraavaan toimintotunnisteeseen ja näytä sen valikko tai viesti.

ALT+VAIHTO+F10

Valitse toimintotunnisteen valikon seuraava kohde.

ALANUOLINÄPPÄIN

Valitse toimintotunnisteen valikon edellinen kohde.

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Suorita toimintotunnisteen valikon valitun kohteen toiminto.

ENTER

Sulje toimintotunnisteen valikko tai viesti.

ESC

Vihjeitä

 • Voit määrittää asetukset niin, että toimintotunnisteista ilmoitetaan äänimerkillä. Voit ottaa äänimerkit käyttöön, jos tietokoneessa on äänikortti. Lisäksi tietokoneeseen tulee asentaa Microsoft Office -äänet.

 • Voit ladata Microsoft Office -äänet Microsoft Office Online -sivustosta. Kun olet asentanut äänitiedostot, toimi seuraavasti Microsoft Office Access 2007-, Microsoft Office Excel 2007-, Microsoft Office PowerPoint 2007- tai Microsoft Office Word 2007 -ohjelmassa:

  1. Avaa Microsoft Office -painikkeen Office-painikkeen kuva alla oleva valikko painamalla ALT+F-näppäinyhdistelmää. Avaa sitten Ohjelman asetukset painamalla I-näppäintä.

  2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja siirry Ohjelman käytön lisäasetukset -kohtaan painamalla SARKAINTA.

  3. Siirry Yleiset-kohdan Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä -valintaikkunaan painamalla ALT+S-näppäinyhdistelmää kahdesti. Paina sitten VÄLILYÖNTIÄ.

  4. Valitse OK painamalla SARKAINTA toistuvasti ja paina sitten ENTER-näppäintä.

   Huomautus: Tämän valintaruudun valitseminen tai sen valinnan poistaminen vaikuttaa kaikkiin ääntä tukeviin Office-ohjelmiin.

Sivun alkuun

Officen sujuvan valintanauhan käyttäminen

Komentojen käyttäminen yksinkertaisilla näppäinyhdistelmillä

Huomautus: Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuvaa käyttöliittymää.

Valintanäppäinten avulla voit nopeasti käyttää komentoja riippumatta siitä, mitä olet ohjelmassa tekemässä. Office Word 2007:n kaikkia toimintoja voidaan käyttää valintanäppäimillä. Useimmat komennot ovat vain 2–5 näppäimen painalluksen päässä. Kun haluat käyttää valintanäppäintä, tee seuraavat toimet:

 1. Paina ALT-näppäintä.

  Näppäinvihjeet näyttävät, mitkä toiminnot ovat käytettävissä nykyisessä näkymässä.

  Valintanauha, jossa näppäinvihjeet ovat näkyvissä

  Yllä oleva kuva on lainattu Microsoft Office -koulutuksesta.

 2. Paina haluamasi toiminnon näppäinvihjeen osoittamaa kirjainta.

 3. Painetun kirjaimen mukaan näyttöön voi tulla lisää näppäinvihjeitä. Jos esimerkiksi Aloitus-välilehti on aktiivinen ja painat I-näppäintä, Lisää-välilehti ja sen ryhmien näppäinvihjeet tulevat näyttöön.

 4. Jatka kirjainten painamista, kunnes painat haluamasi komennon tai ohjausobjektin kirjainta. Jossain tapauksissa on ensin painettava komennon sisältävän ryhmän kirjainta.

  Huomautus: Jos haluat peruuttaa toiminnon ja piilottaa näppäinvihjeet, paina ALT-näppäintä uudelleen.

Näppäimistön kohdistuksen muuttaminen ilman hiirtä

Voit käyttää Officen sujuvan valintanauhan sisältäviä ohjelmia näppäimistön avulla myös siirtämällä kohdistusta välilehdissä ja komennoissa, kunnes löydät haluamasi toiminnon. Seuraava taulukko sisältää joitakin tapoja siirtää kohdistusta käyttämättä hiirtä.

Toiminto

Paina

Valitse valintanauhan aktiivinen välilehti ja aktivoi valintanäppäimet.

ALT tai F10. Voit siirtyä takaisin asiakirjaan ja peruuttaa valintanäppäimet painamalla jompaakumpaa näppäintä uudelleen.

Siirry valintanauhan toiseen välilehteen.

Valitse aktiivinen välilehti F10-näppäimellä ja paina sitten VASENTA NUOLTA tai OIKEAA NUOLTA.

Näytä tai piilota valintanauha.

CTRL+F1

Näytä valitun komennon pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirrä kohdistusta niin, että ikkunan seuraavat alueet valitaan:

 • valintanauhan aktiivinen välilehti

 • avoimet tehtäväruudut

 • ikkunan alaosassa oleva tilarivi

 • asiakirja.

F6

Siirrä kohdistusta valintanauhan kuhunkin komentoon (eteen- tai taaksepäin).

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Siirry valintanauhan kohteissa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

ALANUOLI, YLÄNUOLI, VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Aktivoi valintanauhan valittu komento tai ohjausobjekti.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Avaa valintanauhan valittu valikko tai valikoima.

VÄLINÄPPÄIN tai ENTER

Aktivoi valintanauhan komento tai ohjausobjekti arvon muokkausta varten.

ENTER

Lopeta valintanauhan ohjausobjektin arvon muokkaaminen ja siirrä kohdistus takaisin asiakirjaan.

ENTER

Avaa valintanauhan valitun komennon tai ohjausobjektin ohje. (Jos valittuun komentoon ei liity ohjeaihetta, näyttöön tulee ohjelman yleinen ohjeaihe.)

F1

Sivun alkuun

Microsoft Office Wordin pikaopas

Microsoft Office Wordin yleisiä tehtäviä

Toiminto

Paina

Lisää sitova välilyönti.

CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Lisää sitova yhdysmerkki.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lihavoi.

CTRL+B

Kursivoi.

CTRL+I

Alleviivaa.

CTRL+U

Pienennä fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+<

Suurenna fontin kokoa yhdellä arvolla.

CTRL+>

Pienennä fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+ALT+VAIHTO+8

Suurenna fontin kokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+ALT+VAIHTO+9

Poista kappaleen muotoilu tai merkkimuotoilu.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Kopioi valittu teksti tai objekti.

CTRL+C

Leikkaa valittu teksti tai objekti.

CTRL+X

Liitä teksti tai objekti.

CTRL+V

Liitä määräten.

CTRL+ALT+V

Liitä vain muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Kumoa viimeisin toiminto.

CTRL+Z

Tee viimeisin toiminto uudelleen.

­­CTRL+Y

Avaa Sanamäärä-valintaikkuna.

CTRL+VAIHTO+G

Asiakirjojen ja Web-sivujen käsitteleminen

Asiakirjojen luominen, tarkasteleminen ja tallentaminen

Toiminto

Paina

Luo nykyisen tai edellisen asiakirjan tyyppinen uusi asiakirja.

CTRL+N

Avaa asiakirja.

CTRL+O

Sulje asiakirja.

­­CTRL+W

Jaa asiakirjaikkuna.

ALT+CTRL+S

Poista asiakirjaikkunan jakaminen.

ALT+VAIHTO+C

Tallenna asiakirja.

CTRL+S

Tekstin etsiminen, korvaaminen ja selaaminen

Toiminto

Paina

Etsi teksti, muotoilu tai erikoismerkki.

CTRL+F

Toista etsiminen (Etsi ja korvaa -ikkunan sulkemisen jälkeen).

ALT+CTRL+Y

Korvaa teksti, muotoilu tai erikoismerkki.

CTRL+H

Siirry sivulle, kirjanmerkkiin, alaviitteeseen, taulukkoon, kommenttiin, grafiikkaan tai muuhun kohteeseen.

CTRL+G

Vaihda neljän viimeisimmän muokkauskohdan välillä.

ALT+CTRL+Z

Avaa luettelo selausvaihtoehdoista. Valitse vaihtoehto nuolinäppäimillä ja selaa asiakirjaa valitun vaihtoehdon mukaisesti painamalla ENTER-näppäintä.

ALT+CTRL+HOME

Siirry edelliseen muokkauskohtaan.

CTRL+PAGE UP

Siirry seuraavaan muokkauskohtaan.

CTRL+PAGE DOWN

Toiseen näkymään siirtyminen

Toiminto

Paina

Siirry tulostusasettelunäkymään.

ALT+CTRL+P

Siirry jäsennysnäkymään.

ALT+CTRL+O

Siirry luonnosnäkymään.

ALT+CTRL+N

Jäsennysnäkymä

Toiminto

Paina

Pienennä kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+VASEN NUOLI

Suurenna kappaleen sisennystä.

ALT+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Pienennä leipätekstiksi.

CTRL+VAIHTO+N

Siirrä valitut kappaleet ylöspäin.

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Siirrä valitut kappaleet alaspäin.

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+PLUSMERKKI

Kutista otsikon alla oleva teksti.

ALT+VAIHTO+MIINUSMERKKI

Laajenna tai kutista koko teksti tai kaikki otsikot.

ALT+VAIHTO+A

Piilota tai näytä merkkimuotoilu.

Vinoviivanäppäin (/) numeronäppäimistössä

Näytä leipätekstin ensimmäinen rivi tai koko leipäteksti.

ALT+VAIHTO+L

Näytä kaikki Otsikko 1 -tyylin otsikot.

ALT+VAIHTO+1

Näyttää kaikki otsikot otsikkotyyliin n asti.

ALT+VAIHTO+n

Lisää sarkainmerkki.

CTRL+SARKAIN

Asiakirjojen tulostaminen ja esikatseleminen

Toiminto

Paina

Tulosta asiakirja.

CTRL+P

Siirry tulostuksen esikatseluun tai lopeta esikatselu.

ALT+CTRL+I

Siirry esikatselusivulla sivun ollessa lähennetty.

Nuolinäppäimet

Siirry yhden sivun verran esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Siirry ensimmäiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+HOME

Siirry viimeiselle sivulle esikatselussa sivun ollessa loitonnettu.

CTRL+END

Asiakirjojen tarkistaminen

Toiminto

Paina

Lisää kommentti.

ALT+CTRL+A

Ota muutosmerkinnät käyttöön tai poista ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+E

Sulje tarkistusruutu, jos se on avoinna.

ALT+VAIHTO+C

Koko näytön lukutila

Huomautus: Kaikki näytönlukijat eivät välttämättä ole yhteensopivia koko näytön lukutilan kanssa.

Toiminto

Paina

Siirry asiakirjan alkuun.

HOME

Siirry asiakirjan loppuun.

END

Siirry sivulle n.

n, ENTER

Poistu lukuasettelunäkymästä.

ESC

Viitteet, alaviitteet ja loppuviitteet

Toiminto

Paina

Merkitse sisällysluettelokohde.

ALT+VAIHTO+O

Merkitse lähdeluettelokohde.

ALT+VAIHTO+I

Merkitse hakemistokohde.

ALT+VAIHTO+X

Lisää alaviite.

ALT+CTRL+F

Lisää loppuviite.

ALT+CTRL+D

Verkkosivujen käsitteleminen

Toiminto

Paina

Lisää hyperlinkki.

­­CTRL+K

Siirry sivu taaksepäin.

ALT+VASEN NUOLI

Siirry sivu eteenpäin.

ALT+OIKEA NUOLI

Päivitä näkymä.

F9

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen ja siirtäminen

Tekstin ja grafiikan poistaminen

Toiminto

Paina

Poista merkki kohdistimen vasemmalta puolelta.

ASKELPALAUTIN

Poista sana kohdistimen vasemmalta puolelta.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Poista merkki kohdistimen oikealta puolelta.

DEL

Poista sana kohdistimen oikealta puolelta.

CTRL+DEL

Leikkaa valittu teksti Officen Leikepöydälle.

CTRL+X

Kumoa viimeisin toiminto.

CTRL+Z

Leikkaa Piikkiin.

CTRL+F3

Tekstin ja grafiikan kopioiminen ja siirtäminen

Toiminto

Paina

Avaa Officen Leikepöytä.

Siirry Aloitus-välilehteen painamalla ALT+H-näppäinyhdistelmää ja paina sitten F,O.

Kopioi valittu teksti tai grafiikka Officen Leikepöydälle.

CTRL+C

Leikkaa valittu teksti tai grafiikka Officen Leikepöydälle.

CTRL+X

Liitä Officen Leikepöydän viimeisin lisäys.

CTRL+V

Siirrä teksti tai grafiikka kerran.

F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Kopioi teksti tai grafiikka kerran.

VAIHTO+F2 (siirrä sitten osoitinta ja paina ENTER-näppäintä)

Teksti tai objekti valittuna: avaa Uuden rakenneosan luominen -valintaikkuna.

ALT+F3

Rakenneosa – esimerkiksi SmartArt-kuva – valittuna: näytä rakenneosan pikavalikko.

VAIHTO+F10

Leikkaa Piikkiin.

CTRL+F3

Liitä Piikin sisältö.

CTRL+VAIHTO+F3

Kopioi asiakirjan edellisessä osassa käytetty ylä- tai alatunniste.

ALT+VAIHTO+R

Erikoismerkkien lisääminen

Toiminto:

Paina

Lisää kenttä.

CTRL+F9

Lisää rivinvaihto.

VAIHTO+ENTER

Lisää sivunvaihto.

CTRL+ENTER

Lisää palstanvaihto.

CTRL+VAIHTO+ENTER

Lisää pitkä ajatusviiva.

ALT+CTRL+MIINUSNÄPPÄIN

Lisää ajatusviiva.

CTRL+MIINUSNÄPPÄIN

Lisää tavutusvihje.

CTRL+YHDYSMERKKI

Lisää sitova yhdysmerkki.

CTRL+VAIHTO+YHDYSMERKKI

Lisää sitova välilyönti.

CTRL+VAIHTO+VÄLILYÖNTI

Lisää tekijänoikeussymboli.

ALT+CTRL+C

Lisää rekisteröidyn tavaramerkin symboli.

ALT+CTRL+R

Lisää tavaramerkkisymboli.

ALT+CTRL+T

Lisää kolme pistettä.

ALT+CTRL+PISTE

Lisää vasen puolilainausmerkki.

CTRL+` (heittomerkki), ` (heittomerkki)

Lisää oikea puolilainausmerkki.

CTRL+' (heittomerkki), ' (heittomerkki)

Lisää vasen lainausmerkki.

CTRL+` (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää oikea lainausmerkki.

CTRL+' (heittomerkki), VAIHTO+' (heittomerkki)

Lisää automaattinen teksti.

ENTER (kun olet ensin kirjoittanut muutaman ensimmäisen merkin automaattisen tekstin nimestä ja kohdeohje on tullut näkyviin)

Merkkien lisääminen merkkikoodeja käyttämällä

Toiminto

Paina

Lisää määritetty heksadesimaalisen Unicode-merkkikoodin Unicode-merkki. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin ( Euron valuuttasymboli ), kirjoita 20AC ja paina sitten ALT- ja X-näppäintä yhdessä.

Merkkikoodi, ALT+X

Etsi valitun merkin Unicode-merkkikoodi.

ALT+X

Lisää määritetty desimaalisen ANSI-merkkikoodin ANSI-merkki. Jos haluat esimerkiksi lisätä euron symbolin, pidä ALT-näppäintä alhaalla ja kirjoita sitten numeronäppäimistöllä luku 0128.

ALT+merkkikoodi (numeronäppäimistössä)

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Valitse teksti pitämällä VAIHTO-näppäintä alhaalla ja siirtämällä osoitinta nuolinäppäimillä.

Valinnan laajentaminen

Toiminto

Paina

Ota laajennustila käyttöön.

F8

Valitse lähin merkki.

F8 ja sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Laajenna valintaa.

F8 (valitse sana painamalla kerran, valitse lause painamalla kaksi kertaa ja niin edelleen)

Pienennä valintaa.

VAIHTO+F8

Poista laajennustila käytöstä.

ESC

Laajenna valintaa yksi merkki oikealle.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajenna valintaa yksi merkki vasemmalle.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajenna valintaa sanan loppuun.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Laajenna valintaa sanan alkuun.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Laajenna valintaa rivin loppuun.

VAIHTO+END

Laajenna valintaa rivin alkuun.

VAIHTO+HOME

Laajenna valintaa yksi rivi alaspäin.

VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa yksi rivi ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajenna valintaa kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Laajenna valintaa kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Laajenna valintaa yksi näyttö alaspäin.

VAIHTO+PAGE DOWN

Laajenna valintaa yksi näyttö ylöspäin.

VAIHTO+PAGE UP

Laajenna valintaa asiakirjan alkuun.

CTRL+VAIHTO+HOME

Laajenna valintaa asiakirjan loppuun.

CTRL+VAIHTO+END

Laajenna valintaa ikkunan loppuun.

ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN

Laajenna valinta koskemaan koko asiakirjaa.

CTRL+A

Valitse pystysuuntainen tekstialue.

CTRL+VAIHTO+F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä; lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Laajenna valintaa asiakirjan määrättyyn sijaintiin.

F8+nuolinäppäimet; lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Tekstin ja grafiikan valitseminen taulukossa

Toiminto

Paina

Valitse seuraavan solun sisältö.

SARKAIN

Valitse edellisen solun sisältö.

VAIHTO+SARKAIN

Laajenna valintaa viereisiin soluihin.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja paina nuolinäppäintä useita kertoja

Valitse sarake.

Siirry nuolinäppäimillä sarakkeen ylimmäiseen tai alimmaiseen soluun ja tee sitten jokin seuraavista:

 • Valitse sarake ylhäältä alas painamalla VAIHTO+ALT+PAGE DOWN -näppäinyhdistelmää.

 • Valitse sarake alhaalta ylös painamalla VAIHTO+ALT+PAGE UP -näppäinyhdistelmää.

Laajenna valintaa (tai aluetta).

CTRL+VAIHTO+F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä; lopeta valintatila painamalla ESC-näppäintä

Valitse koko taulukko.

ALT+5 numeronäppäimistöltä (NUM LOCK -tilan on oltava poissa käytöstä)

Asiakirjassa siirtyminen

Siirry:

Paina

Yksi merkki vasemmalle

VASEN NUOLI

Yksi merkki oikealle

OIKEA NUOLI

Yksi sana vasemmalle

CTRL+VASEN NUOLI

Yksi sana oikealle

CTRL+OIKEA NUOLI

Yksi kappale ylöspäin

CTRL+YLÄNUOLI

Yksi kappale alaspäin

CTRL+ALANUOLI

Yksi solu vasemmalle (taulukossa)

VAIHTO+SARKAIN

Yksi solu oikealle (taulukossa)

SARKAIN

Yksi rivi ylöspäin

YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALANUOLI

Rivin loppuun

END

Rivin alkuun

HOME

Ikkunan alkuun

ALT+CTRL+PAGE UP

Ikkunan loppuun

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Yksi näyttö ylöspäin (vierittäminen)

PAGE UP

Yksi näyttö alaspäin (vierittäminen)

PAGE DOWN

Seuraavan sivun alkuun

CTRL+PAGE DOWN

Edellisen sivun alkuun

CTRL+PAGE UP

Asiakirjan loppuun

CTRL+END

Asiakirjan alkuun

CTRL+HOME

Edelliseen muutokseen

VAIHTO+F5

Asiakirjan avaamisen jälkeen kohtaan, jota käsiteltiin edellisen sulkemisen aikana

VAIHTO+F5

Taulukossa siirtyminen

Siirry:

Paina

Rivin seuraavaan soluun

SARKAIN

Rivin edelliseen soluun

VAIHTO+SARKAIN

Rivin ensimmäiseen soluun

ALT+HOME

Rivin viimeiseen soluun

ALT+END

Sarakkeen ensimmäiseen soluun

ALT+PAGE UP

Sarakkeen viimeiseen soluun

ALT+PAGE DOWN

Edelliselle riville

YLÄNUOLI

Seuraavalle riville

ALANUOLI

Yksi rivi ylöspäin

ALT+VAIHTO+YLÄNUOLI

Yksi rivi alaspäin

ALT+VAIHTO+ALANUOLI

Kappaleiden ja sarkainmerkkien lisääminen taulukkoon

Toiminto:

Paina

Lisää uusia kappaleita soluun.

ENTER

Lisää sarkainmerkkejä soluun.

CTRL+SARKAIN

Korvaustilan käyttäminen

Voit muuttaa korvausasetuksia niin, että voit siirtyä korvaustilaan painamalla Insert-näppäintä:

 1. Avaa Microsoft Office -painikkeen Office-painikkeen kuva alla oleva valikko painamalla ALT+F-näppäinyhdistelmää. Avaa sitten Wordin asetukset painamalla I-näppäintä.

 2. Valitse Lisäasetukset painamalla A-näppäintä ja paina sitten SARKAINTA.

 3. Siirry Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla -valintaikkunaan painamalla ALT+O.

 4. Valitse valintaikkuna painamalla VÄLILYÖNTIÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Siirry korvaustilaan ja poistu korvaustilasta painamalla INSERT-näppäintä.

Merkki- ja kappalemuotoilu

Muotoilun kopioiminen

Toiminto

Paina

Kopioi muotoilu tekstistä.

CTRL+VAIHTO+C

Käytä kopioitua muotoilua tekstissä.

CTRL+VAIHTO+V

Fontin vaihtaminen tai koon muuttaminen

Huomautus: Seuraavat pikanäppäimet eivät ole käytettävissä koko näytön lukutilassa.

Toiminto

Paina

Avaa Fontti-valintaikkuna fontin muuttamista varten.

CTRL+VAIHTO+F

Suurenna fonttikokoa.

CTRL+>

Pienennä fonttikokoa.

CTRL+<

Suurenna fonttikokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+ALT+VAIHTO+9

Pienennä fonttikokoa yhdellä pisteellä.

CTRL+ALT+VAIHTO+8

Merkkimuotoilujen käyttäminen

Toiminto

Paina

Avaa Fontti-valintaikkuna merkkien muotoilun muuttamista varten.

CTRL+D

Muuta kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Muuta kaikki kirjaimet isoiksi kirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+A

Lihavoi.

CTRL+B

Alleviivaa.

CTRL+U

Alleviivaa sanat ilman välien alleviivaamista.

CTRL+VAIHTO+W

Kaksoisalleviivaa.

CTRL+VAIHTO+D

Käytä piilotettua tekstin muotoilua.

CTRL+VAIHTO+H

Kursivoi.

CTRL+I

Muuta kaikki kirjaimet kapiteelikirjaimiksi.

CTRL+VAIHTO+K

Lisää alaindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+ YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää yläindeksimuotoilu (automaattinen välistys).

CTRL+VAIHTO+PLUSMERKKI

Poistaa manuaalinen merkkimuotoilu.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Muuta valitun alueen fontti Symbol-fontiksi.

CTRL+VAIHTO+Q

Tekstimuotoilujen näyttäminen ja kopioiminen

Toiminto

Paina

Näytä tulostumattomat merkit.

CTRL+VAIHTO+* (numeronäppäimistön asteriski ei toimi)

Näytä tekstin muotoilu.

VAIHTO+F1 (valitse sitten teksti, jonka muotoilua haluat tarkastella)

Kopioi muotoilu.

CTRL+VAIHTO+C

Liitä muotoilu.

CTRL+VAIHTO+V

Rivivälin määrittäminen

Toiminto

Paina

Riviväli 1.

CTRL+1

Riviväli 2.

CTRL+2

Riviväli 1,5.

­­CTRL+5

Lisää tai poistaa kappaletta edeltävä riviväli.

CTRL+0 (nolla)

Kappaleiden tasaaminen

Toiminto

Paina

Tasaa kappale keskelle tai vasemmalle.

CTRL+E

Tasaa kappale molemmista reunoista tai vasemmalle.

CTRL+J

Tasaa kappale oikealle tai vasemmalle.

CTRL+R

Tasaa kappale vasemmalle.

CTRL+L

Sisennä kappale vasemmalta.

CTRL+M

Poista kappaleen sisennys vasemmalta.

CTRL+VAIHTO+M

Luo riippuva sisennys.

CTRL+T

Pienennä riippuvaa sisennystä.

CTRL+VAIHTO+T

Poista kappaleen muotoilu.

CTRL+Q

Kappaletyylien käyttäminen

Toiminto

Paina

Avaa Käytä tyylejä -tehtäväruutu.

CTRL+VAIHTO+S

Avaa Tyylit-tehtäväruutu.

ALT+CTRL+VAIHTO+S

Aloita Automaattinen muotoilu.

ALT+CTRL+K

Ota Normaali tyyli käyttöön.

CTRL+VAIHTO+N

Ota Otsikko 1 -tyyli käyttöön.

ALT+CTRL+1

Ota Otsikko 2 -tyyli käyttöön.

ALT+CTRL+2

Ota Otsikko 3 -tyyli käyttöön.

ALT+CTRL+3

Sulje Tyylit-tehtäväruutu.

 1. Jos Tyylit-tehtäväruutu ei ole valittuna, valitse se painamalla F6-näppäintä.

 2. Paina CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 3. Valitse nuolinäppäimillä Sulje ja paina ENTER-näppäintä.

Objektien lisääminen ja muokkaaminen

Objektin lisääminen

 1. Avaa Objekti-valintaikkuna painamalla ALT, N, J ja sitten J.

 2. Tee jokin seuraavista.

  • Valitse objektilaji painamalla ALANUOLTA ja luo objekti painamalla ENTER-näppäintä.

  • Siirry Luo tiedostosta -välilehteen painamalla CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää ja kirjoita sitten tiedostoon lisättävän objektin nimi tai etsi se selaamalla.

Objektin muokkaaminen

 1. Aseta osoitin objektin vasemmalle puolelle asiakirjassa ja valitse sitten objekti painamalla VAIHTO+OIKEA NUOLI -näppäinyhdistelmää.

 2. Paina VAIHTO+F10.

 3. Siirry kohtaan Objektin nimi objekti painamalla SARKAINTA, paina ENTER-näppäintä ja paina sitten ENTER-näppäintä uudelleen.

SmartArt-grafiikan lisääminen

 1. Valitse SmartArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten M.

 2. Valitse grafiikkalaji nuolinäppäimillä.

 3. Paina SARKAINTA ja valitse lisättävä grafiikka nuolinäppäimillä.

 4. Paina ENTER-näppäintä.

WordArt-objektin lisääminen

 1. Valitse WordArt painamalla ja vapauttamalla ALT, N ja sitten W.

 2. Valitse haluamasi WordArt-tyyli nuolinäppäimillä ja paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kirjoita haluamasi teksti.

 4. Paina ensin SARKAINTA ja sitten ENTER-näppäintä.

Yhdistäminen ja kentät

Yhdistämistoiminnon suorittaminen

Huomautus: Seuraavia pikanäppäimiä voi käyttää vain Postitukset-välilehdessä.

Toiminto

Paina

Esikatsele yhdistämistä.

ALT+VAIHTO+K

Yhdistä asiakirja.

ALT+VAIHTO+N

Tulosta yhdistetty asiakirja.

ALT+VAIHTO+M

Muokkaa yhdistettyä tietoasiakirjaa

ALT+VAIHTO+E

Lisää yhdistämiskenttä.

ALT+VAIHTO+F

Kenttien käsitteleminen

Toiminto

Paina

Lisää DATE-kenttä.

ALT+VAIHTO+D

Lisää LISTNUM-kenttä.

ALT+CTRL+L

Lisää PAGE-kenttä.

ALT+VAIHTO+P

Lisää TIME-kenttä.

ALT+VAIHTO+T

Lisää tyhjä kenttä.

CTRL+F9

Päivitä Microsoft Office Word -lähdetiedoston linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Päivitä valitut kentät.

F9

Pura kentän linkitys.

CTRL+VAIHTO+F9

Vaihda valitun kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Käytä GOTOBUTTON- tai MACROBUTTON-toimintoa kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Siirry edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Lukitse kenttä.

CTRL+F11

Poista kentän lukitus.

CTRL+VAIHTO+F11

Kielipalkki

Käsinkirjoitetun tekstin tunnistus

Toiminto

Paina

Vaihda kielten tai näppäimistöasettelujen välillä.

ALT+VAIHTO

Näyttää korjausvaihtoehtojen luettelo.

Painikkeen kuva +C

Ota käsinkirjoitus käyttöön tai poista se käytöstä.

Painikkeen kuva +H

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä japaninkielinen kirjoitustuki (IME) käyttöön tai poista se käytöstä.

ALT+~

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä koreankielinen kirjoitustuki käyttöön tai poista se käytöstä.

Oikea ALT

Ota 101-näppäimistöllä käytettävä kiinankielinen kirjoitustuki käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Vihjeitä

 • Voit määrittää kielten ja näppäimistöasetteluiden välillä vaihtamiseen käytettävän näppäinyhdistelmän Näppäinten lisäasetukset -valintaikkunassa. Avaa Näppäinten lisäasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Kieli-palkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Asetukset. Valitse Ominaisuudet-kohdassa Näppäinasetukset.

 • Windows-näppäin Painikkeen kuva on useimmissa näppäimistöissä näppäimistön alarivissä.

Sivun alkuun

Funktionäppäinten viitteet

Funktionäppäimet

Toiminto

Paina

Avaa ohje tai siirry Microsoft Office Online -sivustoon.

F1

Siirrä teksti tai grafiikka.

F2

Toista viimeisin toiminto.

F4

Valitse Siirry-komento (Aloitus-välilehti).

F5

Siirry seuraavaan ruutuun tai kehykseen.

F6

Valitse Oikeinkirjoitus-komento (Tarkista-välilehti).

F7

Laajenna valintaa.

F8

Päivitä valitut kentät.

F9

Näytä näppäinvihjeet.

F10

Siirry seuraavaan kenttään.

F11

Valitse Tallenna nimellä -komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

F12

VAIHTO+funktionäppäin

Toiminto

Paina

Käynnistä tilannekohtainen ohje tai näytä muotoilu.

VAIHTO+F1

Kopioi teksti.

VAIHTO+F2

Muuta kirjainkokoa.

VAIHTO+F3

Toista Etsi- tai Siirry-toiminto.

VAIHTO+F4

Palaa viimeiseen muutokseen.

VAIHTO+F5

Siirry edelliseen ruutuun tai kehykseen (F6-näppäimen painamisen jälkeen).

VAIHTO+F6

Valitsee Tarkista-välilehden Tarkistustyökalut-ryhmän Synonyymisanasto-komento.

VAIHTO+F7

Tiivistä valinta.

VAIHTO+F8

Vaihda kenttäkoodin ja kentän tuloksen välillä.

VAIHTO+F9

Näytä pikavalikko.

VAIHTO+F10

Siirry edelliseen kenttään.

VAIHTO+F11

Valitse Tallenna-komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

VAIHTO+F12

CTRL+funktionäppäin

Toiminto

Paina

Valitse Esikatselu-komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

CTRL+F2

Leikkaa Piikkiin.

CTRL+F3

Sulje ikkuna.

CTRL+F4

Siirry seuraavaan ikkunaan.

CTRL+F6

Lisää tyhjä kenttä.

CTRL+F9

Suurenna asiakirjaikkuna.

CTRL+F10

Lukitse kenttä.

CTRL+F11

Valitse Avaa-komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

CTRL+F12

CTRL+VAIHTO+funktionäppäin

Toiminto

Paina

Lisää Piikin sisältö.

CTRL+VAIHTO+F3

Muokkaa kirjanmerkkiä.

CTRL+VAIHTO+F5

Siirry edelliseen ikkunaan.

CTRL+VAIHTO+F6

Päivitä Office Word 2007 -lähdeasiakirjassa olevat linkitetyt tiedot.

CTRL+VAIHTO+F7

Laajenna valinta tai lohko.

CTRL+VAIHTO+F8 ja paina sitten nuolinäppäintä

Pura kentän linkitys.

CTRL+VAIHTO+F9

Poista kentän lukitus.

CTRL+VAIHTO+F11

Valitse Tulosta-komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+F12

ALT+funktionäppäin

Toiminto

Paina

Siirry seuraavaan kenttään.

ALT+F1

Luo uusi Rakenneosa-kohde.

ALT+F3

Sulje Office Word 2007.

ALT+F4

Palauta ohjelman ikkunan koko.

ALT+F5

Siirry avoimesta valintaikkunasta takaisin asiakirjaan, jos valintaikkuna, esimerkiksi Etsi ja korvaa, tukee tätä toimintoa.

ALT+F6

Etsi seuraava kirjoitus- tai kielioppivirhe.

ALT+F7

Suorita makro.

ALT+F8

Vaihda kaikkien kenttäkoodien ja kenttien tulosten välillä.

ALT+F9

Suurenna ohjelman ikkuna.

ALT+F10

Näytä Microsoft Visual Basic -koodi.

ALT+F11

ALT+VAIHTO+funktionäppäin

Toiminto

Paina

Siirry edelliseen kenttään.

ALT+VAIHTO+F1

Valitse Tallenna-komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

ALT+VAIHTO+F2

Näytä Oheistiedot-tehtäväruutu.

ALT+VAIHTO+F7

Käytä GOTOBUTTON- tai MACROBUTTON-toimintoa kentän tulokset näyttävässä kentässä.

ALT+VAIHTO+F9

Näytä toimintotunnisteen valikko tai viesti.

ALT+VAIHTO+F10

CTRL+ALT+funktionäppäin

Toiminto

Paina

Näytä Microsoftin järjestelmätiedot.

CTRL+ALT+F1

Valitse Avaa-komento (Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ).

CTRL+ALT+F2

Sivun alkuun

Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi tästä artikkelista, pyydä apua OmniTech-tukiedustajalta. Uudet käyttäjät voivat saada 15 minuuttia ilmaista tukea. Tarjous on voimassa rajoitetun ajan.

Jaa Facebook Facebook Twitter Twitter Sähköposti Sähköposti

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×