Microsoft Office Word 2007:n uudet ominaisuudet

Microsoft Office Word 2007:n uudet ominaisuudet

Microsoft Office Word 2007 auttaa käyttäjää laatimaan ammattimaisia asiakirjoja uuden Microsoft Officen sujuva käyttöliittymän laajan luomis- ja muotoilutyökaluvalikoiman avulla. Runsaat tarkistus-, kommentointi- ja vertailuominaisuudet auttavat käyttäjää nopeasti keräämään ja hallitsemaan työtovereilta saatavaa palautetta. Edistyksellinen tietojen integrointi varmistaa, että asiakirjat ovat jatkuvasti yhteydessä liiketoiminnan tärkeisiin tietolähteisiin.

Valitse kohta, josta haluat lisätietoja

Ammattimaisten asiakirjojen luominen

Luottamuksellisten asiakirjojen jakaminen

Enemmän kuin asiakirja

Tietokoneongelmien ratkaiseminen

Ammattimaisten asiakirjojen luominen

Office Word 2007 -ohjelman muokkaus- ja tarkistustyökaluja käyttämällä voit luoda viimeisteltyjä asiakirjoja aiempaa helpommin.

Käytä aika kirjoittamiseen muotoilemisen asemesta

Valintanauha, joka on osa Officen sujuva käyttöliittymää, ryhmittelee työkalut tehtävien mukaan, jolloin eniten tarvitsemasi komennot ovat aina helposti käytettävissäsi.

Wordin Aloitus-välilehden kuva

1. Välilehdet on suunniteltu tehtäväkohtaisesti.

2. Välilehdet sisältävät ryhmiä, jotka jakavat tehtävän alitehtäviin.

3. Kunkin ryhmän komentopainikkeet toteuttavat komennon tai tuovat näyttöön komentovalikon.

Uusi, tuloksiin keskittyvä Officen sujuva käyttöliittymä näyttää kulloinkin tarvittavat työkalut selvästi ja hyvässä järjestyksessä:

 • Säästät aikaa ja saat Wordin tehokkaista ominaisuuksista enemmän hyötyä käyttämällä esimerkiksi esimuotoiltuja tyylejä, taulukkomuotoiluja, luettelomuotoiluja ja kuvatehosteita valikoimista.

 • Kun käytät Sujuva käyttöliittymää, sinun ei tarvitse arvuutella muotoilujen ulkoasua asiakirjassa. Muotoiluvalikoimat sisältävät asiakirjassa käytettävän muotoilun esikatselumahdollisuuden ennen muutoksen tekemistä.

Esimuotoiltujen osien lisääminen muutamalla painalluksella

Kansilehtivalikoima

Office Word 2007 sisältää rakenneosia, joita käyttämällä voit lisätä asiakirjoihin esimuotoiltua sisältöä.

 • Kun laadit asiakirjan käyttämällä tietyntyyppistä mallia, kuten raporttia, voit luoda asiakirjalle viimeistellyn ilmeen käyttämällä esimuotoiltuja kansilehtiä, lainauksia, ylätunnisteita ja alatunnisteita valikoimista.

 • Voi mukauttaa esimuotoiltua sisältöä tai luoda omia rakenneosia, jos organisaatiossa käytetään usein esimerkiksi tekijänoikeustekstin tai yhteystietojen kaltaista samana toistuvaa sisältöosaa. Voit sen jälkeen valita osat valikoimasta yhdellä painikkeen painalluksella.

Vuorovaikutuksen tehostaminen vaikuttavien kuvien avulla

SmartArt-kuva, jossa on diateksti ja asetteluvalikoima

Uudet kaaviotyökalut sisältävät kolmiulotteisia muotoja, läpinäkyviä muotoja, varjoja ja muita tehosteita.

Uuden ulkoasun ja ilmeen ottaminen nopeasti käyttöön asiakirjoissa

Kun yritys päivittää ulkoista kuvaansa, voit ottaa muutokset heti käyttöön myös asiakirjoissa. Käyttämällä pikatyylejä ja asiakirjan teemoja voit muuttaa nopeasti tekstin, taulukoiden ja kuvien ulkoasun vastaamaan haluttua tyyliä tai väriasteikkoa koko asiakirjassa.

Kirjoitusvirheiden välttäminen

Kun kirjoitat asiakirjaa muiden nähtäville, haluat varmistaa, ettei se sisällä kirjoitusvirheitä. Oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto sisältää nyt uusia tehokkaita ominaisuuksia:

 • 2007 Microsoft Office System -ohjelmien oikeinkirjoituksen tarkistustoimintoja on yhtenäistetty. Seuraavassa on esimerkkejä muutoksista:

 • 2007 Microsoft Office System -ohjelmien oikeinkirjoituksen tarkistustoimintoon sisältyy nykyranskan sanasto. Microsoft Office 2003:ssa tämä sanasto piti asentaa erillisenä apuohjelmana. Lisätietoja on kohdassa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistustoiminnon muuttaminen.

 • Pois jätettyjen sanasto luodaan automaattisesti, kun sanaston kieltä käytetään ensimmäistä kertaa. Pois jätettyjen sanaston avulla oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto voi merkitä sanat, joita et halua käyttää. Näin voidaan helposti välttää epäsopivat tai tyyliin sopimattomat sanat. Lisätietoja on kohdassa Pois jätettyjen sanastot sanojen toivottavien kirjoitusasujen määrittämisessä.

 • Oikeinkirjoituksen tarkistustoiminnolla voidaan etsiä ja merkitä tilannekohtaisia kirjoitusvirheitä. Oletko koskaan kirjoittanut seuraavanlaista virhettä? I will see you hear. Kun otat Office Word 2007 -ohjelman Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -asetuksen käyttöön, voit löytää ja korjata tällaiset kirjoitusvirheet. Tämä asetus on käytettävissä, kun tarkistetaan englannin-, saksan- tai espanjankielisen asiakirjan oikeinkirjoitusta. Lisätietoja on kohdassa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen toimintatavan valitseminen.

 • Voit ottaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdessä asiakirjassa tai kaikissa asiakirjoissa.

Sivun alkuun

Luottamuksellisten asiakirjojen jakaminen

Kun lähetät luonnoksen tai asiakirjan kollegoille palautteen antamista varten, Office Word 2007 auttaa sinua tehokkaasti keräämään ja hallitsemaan kollegojen merkinnät ja kommentit. Kun olet valmis julkaisemaan asiakirjan, Office Word 2007 auttaa tarkistamaan, ettei julkaistavassa asiakirjassa ole enää tarkistusmerkintöjä eikä kommentteja.

Asiakirjan kahden version nopea vertaileminen

Vertaile ja yhdistele asiakirjoja

Office Word 2007 -ohjelmassa voit helposti etsiä asiakirjaan tehdyt muutokset. Kun vertailet ja yhdistät asiakirjoja, voit tutkia asiakirjan kumpaakin versiota – poistetut, lisätyt ja siirretyt tekstit on merkitty selvästi kolmanteen asiakirjaan.

Piilotettujen metatietojen ja henkilökohtaisten tietojen etsiminen ja poistaminen

Ennen kuin jaat asiakirjan muiden käyttäjien kanssa, voit asiakirjan tarkistustoiminnolla tarkistaa, sisältääkö asiakirja piilotettuja metatietoja, henkilökohtaisia tietoja tai muuta piilotettua sisältöä. Asiakirjan tarkistustoiminnolla voidaan etsiä ja poistaa esimerkiksi kommentteja, versioita, muokkausmerkintöjä, käsikirjoitushuomautuksia, asiakirjaominaisuuksia, asiakirjojen hallintapalvelimen tietoja, piilotettua tekstiä, mukautettua XML-tietoja sekä ylä- ja alatunnisteiden tietoja. Asiakirjan tarkistustoiminnon avulla varmistat, että jaettavat asiakirjat eivät sisällä piilotettuja henkilökohtaisia tietoja tai piilotettua sisältöä, jota organisaatiosi ei halua jaettavaksi. Organisaatiot voivat itse määrittää, millaisia piilotettuja sisältölajeja asiakirjan tarkistustoiminto etsii.

Sähköisen allekirjoituksen tai allekirjoitusrivien lisääminen asiakirjoihin

Asiakirja, jonka allekirjoitusriveillä on allekirjoitus

Kun lisäät asiakirjaan sähköisen allekirjoituksen, asiakirjan aitous, koskemattomuus ja alkuperä saavat uutta painoarvoa. Office Word 2007 -ohjelmassa voit lisätä asiakirjaan näkymättömän sähköisen allekirjoituksen. Lisäksi voit lisätä Microsoft Officen allekirjoitusrivin, johon tallennetaan sähköisen allekirjoituksen lisäksi myös allekirjoituksen visuaalinen esitys.

Kun organisaatio käyttää Office-asiakirjoissa sähköisen allekirjoituksen visuaalista esitystä allekirjoitusrivien avulla, esimerkiksi organisaation sopimuksia ei välttämättä tarvitse käsitellä enää paperimuodossa. Sähköiset allekirjoitukset poikkeavat perinteisistä allekirjoituksista niin, että niihin tallennetaan tarkasti, mitä allekirjoitettiin, ja lisäksi ne voidaan jatkossa todentaa.

Word-asiakirjojen muuntaminen PDF- tai XPS-asiakirjoiksi

Office Word 2007 tukee tiedostojen viemistä seuraaviin tiedostomuotoihin:

 • PDF (Portable Document Format)    PDF on sähköinen tiedostomuoto, jossa käytetään kiinteää asettelua ja joka säilyttää alkuperäisen asiakirjan muotoilun. PDF-tiedostomuodon avulla voidaan jakaa tiedostoja. PDF-tiedostomuotoa käyttämällä voit varmistaa, että kun tiedostoa tarkastellaan Internetissä tai kun se tulostetaan, alkuperäinen muotoilu säilyy eikä tiedoston tietoja voida helposti muuttaa. PDF-tiedostomuotoa kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun asiakirjoja on tarkoitus jäljentää kaupallisen tulostuspalvelun avulla.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS on sähköinen tiedostomuoto, joka säilyttää asiakirjan muotoilun ja jonka avulla tiedostoja voidaan jakaa. XPS-tiedostomuotoa käyttämällä voit varmistaa, että kun tiedostoa tarkastellaan Internetissä tai kun se tulostetaan, alkuperäinen muotoilu säilyy eikä tiedoston tietoja voida helposti muuttaa.

Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Upotettuja makroja sisältävien asiakirjojen tunnistaminen

Office Word 2007 -ohjelmassa on käytössä erityinen tiedostomuoto (.docm) makroja sisältäville asiakirjoille. Tiedostomuodon ansiosta käyttäjä tietää heti, voiko tiedosto sisältää upotettuja makroja.

Muutosten tekemisen estäminen asiakirjan lopullisessa versiossa

Asiakirjaa voi muokata, kun Merkitse lopulliseksi -komento poistetaan käytöstä

Ennen kuin jaat asiakirjan lopullisen version muiden käyttäjien kanssa, voit Merkitse lopulliseksi -komennon avulla määrittää asiakirjan tilaksi vain luku -tilan. Näin asiakirjan muut käyttäjät tietävät, että kyseessä on asiakirjan lopullinen versio. Kun merkitset asiakirjan lopulliseksi, kirjoittaminen, muokkaustoiminnot ja oikeinkirjoituksen tarkistaminen poistetaan käytöstä eivätkä asiakirjaa tarkastelevat käyttäjät voi vahingossa muuttaa asiakirjaa. Merkitse lopulliseksi -toiminto ei kuitenkaan ole suojaustoiminto. Jos Merkitse lopulliseksi -toiminto poistetaan käytöstä, asiakirjaa voidaan jälleen muokata.

Sivun alkuun

Enemmän kuin asiakirja

Tietokoneet ja tiedostot ovat nykyään tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Asiakirjat kannattaa tallentaa tiedostoihin, jotka ovat nopeita käsitellä ja lujarakenteisia sekä tukevat laajasti eri ympäristöjä. 2007 Office -versio pyrkii täyttämään nämä vaatimukset uudella XML-tuella. Uuden XML-pohjaisen tiedostomuodon ansiosta Office Word 2007 -tiedostot ovat entistä pienempiä, entistä lujarakenteisempia ja pitkälle integroituja tietojärjestelmien ja ulkoisten tietolähteiden kanssa.

Tiedostojen koon pienentäminen ja entistä tehokkaampi korjaaminen

Uusi Wordin XML-tiedostomuoto on pakattu ja segmentoitu tiedostomuoto, joka pienentää merkittävästi tiedostokokoa ja auttaa korjaamaan vahingoittuneet tai vialliset tiedostot entistä helpommin.

Asiakirjojen yhdistäminen liiketoimintatietoihin

Yrityksessä luodaan asiakirjoja, joilla välitetään tärkeitä liiketoimintatietoja. Voit säästää aikaa ja vähentää virheitä automatisoimalla tiedonvälitysmenetelmät. Voit luoda dynaamisia ja älykkäitä asiakirjoja, jotka päivittyvät automaattisesti, kun käytät uusia asiakirjojen ohjausobjekteja ja tietojen sidontaa taustalla oleviin järjestelmiin.

Asiakirjan ominaisuuksien hallinta asiakirjan tietoruudussa

Asiakirjan tietoruudussa voit tarkastella ja muokata asiakirjan ominaisuuksia samalla, kun työstät Word-asiakirjaa. Asiakirjan tietoruutu näkyy Word-asiakirjan yläosassa, ja sitä käytetään sekä Microsoft Office -asiakirjojen vakio-ominaisuuksien sekä asiakirjojen hallintapalvelimeen tallennettujen asiakirjojen ominaisuuksien tarkastelemiseen ja muokkaamiseen. Jos muokkaat palvelimeen tallennetun asiakirjan ominaisuuksia asiakirjan tietoruudussa, päivitetyt ominaisuudet tallennetaan suoraan palvelimeen.

Käytössä saattaa olla esimerkiksi palvelin, joka seuraa asiakirjan tilaa. Asiakirjan viimeistelyn jälkeen voit avata asiakirjan tietoruudun ja muuttaa asiakirjan tilan luonnoksesta valmiiksi. Kun tallennat asiakirjan uudelleen palvelimeen, tilan muutos päivittyy palvelimessa.

Jos tallennat asiakirjamallit Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimessa olevaan kirjastoon, kirjastossa saattaa olla mallien tietoja sisältäviä mukautettuja ominaisuuksia. Organisaatiossa saatetaan esimerkiksi edellyttää asiakirjojen luokittelemista kirjastossa määrittämällä asiakirjan luokitus-ominaisuus. Asiakirjan tietoruudun avulla voit muokata näitä ominaisuuksia suoraan Word-ympäristössä.

Sivun alkuun

Tietokoneongelmien ratkaiseminen

2007 Microsoft Office System -ohjelmien työkalujen avulla voit palauttaa työsi, jos kohtaat ongelmia Office Word 2007 -ohjelmassa.

Officen diagnostiikka

Microsoft Officen diagnostiikka sisältää useita diagnostiikkatestejä, joilla voit selvittää, miksi tietokone jumiutuu. Osa ongelmista voidaan ratkaista suoraan diagnostiikkatestien avulla. Testit voivat myös tarjota ratkaisuja muihin ongelmiin. Microsoft Officen diagnostiikka korvaa seuraavat Microsoft Office 2003:n toiminnot: Vikojen jäljittäminen ja korjaaminen sekä Microsoft Officen sovellusten palauttaminen.

Lisätietoja on kohdassa Viallisten Office-ohjelmien diagnosointi ja korjaaminen Office Diagnostiikan avulla.

Ohjelman palauttaminen

Office Word 2007 -ohjelman kehitetyt ominaisuudet estävät entistä tehokkaammin tietojen menettämisen, kun ohjelma sulkeutuu poikkeuksellisesti. Word pyrkii palauttamaan ohjelman tilan osittain, kun Word käynnistetään uudelleen.

Jos esimerkiksi työstät useita tiedostoja samanaikaisesti, kukin tiedosto avataan omassa ikkunassaan. Jos Word jumiutuu ja käynnistät Wordin uudelleen, tiedostot avataan ja ikkunat palautetaan siinä muodossa, jossa ne olivat, ennen kuin Word jumiutui.

Lisätietoja on kohdassa Tietojen menettämisen välttäminen Office-ohjelman keskeytyessä tavallisesta poikkeavasti.

Sivun alkuun

Käyttö: Word 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli