Microsoft Office Word 2007:n uudet ominaisuudet

Microsoft Office Word 2007:n uudet ominaisuudet

Microsoft Office Word 2007 auttaa käyttäjää laatimaan ammattimaisia asiakirjoja. Uusi Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä sisältää laajan työkaluvalikoiman, jota voi hyödyntää asiakirjojen luomisessa ja muotoilussa. Monipuolisten tarkistus-, kommentointi- ja vertailuominaisuuksien ansiosta käyttäjä voi kätevästi kerätä ja hallinnoida muilta saatua palautetta. Kehittyneellä tietojen integroinnilla varmistetaan, että asiakirjojen tieto pysyy yhdistettynä liiketoiminnan tärkeisiin tietolähteisiin.

Lataa ilmainen kokeiluversio -painike

Osta Office nyt

Sisältö

Ammattimaisten asiakirjojen luominen

Luottamuksellisten asiakirjojen jakaminen

Enemmän kuin pelkkä asiakirja

Tietojen palauttaminen tietokoneongelmien jälkeen

Ammattimaisten asiakirjojen luominen

Office Word 2007:n muokkaus- ja tarkistustyökaluilla voit luoda viimeisteltyjä asiakirjoja aiempaa helpommin.

Käytä aika kirjoittamiseen muotoilemisen asemesta

Uusi Officen sujuva käyttöliittymä sisältää valintanauhan, josta löydät kätevästi yleisimmät toiminnot ja komennot toimintokokonaisuuksiin ryhmiteltyinä.

Wordin Aloitus-välilehden kuva

1. Välilehdet ovat tehtäväkohtaisia.

2. Jokaisessa välilehdessä on ryhmiä eli kyseisen tehtävän "alitehtäviä".

3. Ryhmien komentopainikkeilla suoritetaan komentoja tai tuodaan näkyviin komentovalikkoja.

Uusi, työskentelyä tehostava Officen sujuva käyttöliittymä näyttää kulloinkin tarvittavat työkalut loogisesti ja selkeästi:

 • Säästät aikaa ja saat Wordin tehokkaista ominaisuuksista enemmän hyötyä käyttämällä esimerkiksi esimuotoiltuja tyylejä, taulukkomuotoiluja, luettelomuotoiluja ja kuvatehosteita valikoimista.

 • Sujuva käyttöliittymä varmistaa, ettei sinun tarvitse arvuutella, miltä valitsemasi muotoilu lopullisessa asiakirjassa näyttää. Voit esikatsella muotoiluvalikoiman eri vaihtoehtoja omassa asiakirjassasi ennen varsinaisen valinnan tekemistä.

Reaaliaikainen esikatselu Word-asiakirjassa

Esimuotoiltujen osien lisääminen muutamalla napsautuksella

Kansilehtivalikoima

Office Word 2007 sisältää rakenneosia, joiden avulla voit lisätä asiakirjoihin esimuotoiltua sisältöä.

 • Kun laadit asiakirjan käyttämällä tietyntyyppistä mallia, kuten raporttia, voit luoda asiakirjalle viimeistellyn ilmeen käyttämällä esimuotoiltuja kansilehtiä, lainauksia, ylätunnisteita ja alatunnisteita valikoimista.

 • Voi mukauttaa esimuotoiltua sisältöä tai luoda omia rakenneosia, jos organisaatiossa käytetään usein esimerkiksi tekijänoikeustekstin tai yhteystietojen kaltaista samana toistuvaa sisältöosaa. Voit sen jälkeen valita osat valikoimasta yhdellä painikkeen painalluksella.

Word 2007:n valikoimat

Graafisten tehosteiden käyttäminen sanoman välittämisessä

SmartArt-kuva, jossa on diateksti ja asetteluvalikoima

Uusilla kaaviotyökaluilla voit hyödyntää esimerkiksi kolmiulotteisia muotoja ja erilaisia tehosteita, kuten läpinäkyvyyttä ja varjoja.

SmartArt-grafiikan asetukset Word 2007:ssä

Asiakirjan ulkoasun muuttaminen nopeasti

Kun yritys päivittää ulkoista kuvaansa, voit ottaa muutokset heti käyttöön myös asiakirjoissa. Käyttämällä pikatyylejä ja asiakirjan teemoja voit muuttaa nopeasti tekstin, taulukoiden ja kuvien ulkoasun vastaamaan haluttua tyyliä tai väriasteikkoa koko asiakirjassa.

Kirjoitusvirheiden välttäminen

Kun kirjoitat asiakirjaa muiden nähtäville, haluat varmistaa, ettei se sisällä kirjoitusvirheitä. Oikeinkirjoituksen tarkistustoiminto sisältää nyt uusia tehokkaita ominaisuuksia:

 • Oikeinkirjoituksen tarkistus on nyt entistä yhtenäisempi 2007 Microsoft Office System -ohjelmien välillä. Uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • 2007 Microsoft Office Systemin oikeinkirjoituksen tarkistusohjelma sisältää nykyranskan sanaston. Microsoft Office 2003:ssa nykyranskan sanasto oli apuohjelma, joka oli asennettava erikseen. Lisätietoja on artikkelissa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistustoiminnan muuttaminen.

 • Kieltä varten luodaan automaattisesti poissulkeva sanasto, kun kieltä käytetään ensimmäisen kerran. Poissulkevien sanastojen avulla oikeinkirjoituksen tarkistus voi merkitä sanat, joiden käyttöä halutaan välttää. Tällaiset sanastot ovat käteviä, kun halutaan varmistaa, ettei tekstiin jää tyylillisestä linjauksesta poikkeavia sanoja. Lisätietoja on artikkelissa Pois jätettyjen sanaston käyttäminen toivottavien kirjoitusasujen määrittämisessä.

 • Oikeinkirjoituksen tarkistus voi löytää ja merkitä joitakin asiayhteyden huomioivia kirjoitusvirheitä. Oletko koskaan tehnyt seuraavanlaista virhettä englanninkielisessä tekstissä? I will see you their.Office Word 2007:ssä voit ottaa käyttöön Käytä asiayhteyden huomioivaa oikeinkirjoitusta -asetuksen, joka auttaa tällaisten virheiden löytämisessä ja korjaamisessa. Tämä asetus on käytettävissä tarkistettaessa englannin-, saksan- tai espanjankielisiä tekstejä. Lisätietoja on artikkelissa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen asetusten valitseminen.

 • Voit ottaa oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistustoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä yhdessä asiakirjassa tai kaikissa asiakirjoissa.

Sivun alkuun

Luottamuksellisten asiakirjojen jakaminen

Kun lähetät luonnoksen tai asiakirjan kollegoille palautteen antamista varten, Office Word 2007 auttaa keräämään ja hallinnoimaan tehokkaasti kollegojen merkintöjä ja kommentteja. Kun olet valmis julkaisemaan asiakirjan, Office Word 2007 auttaa tarkistamaan, ettei julkaistavassa asiakirjassa ole enää tarkistusmerkintöjä eikä kommentteja.

Asiakirjan kahden version nopea vertaileminen

Vertaile ja yhdistele asiakirjoja

Office Word 2007:ssä voit helposti etsiä asiakirjaan tehdyt muutokset. Kun vertailet ja yhdistät asiakirjoja, voit tutkia asiakirjan kumpaakin versiota. Kolmanteen asiakirjaversioon on merkitty selvästi kaikki poistetut, lisätyt ja siirretyt tekstit.

Piilotettujen metatietojen ja henkilökohtaisten tietojen etsiminen ja poistaminen

Ennen kuin jaat asiakirjan muiden käyttäjien kanssa, voit asiakirjan tarkistustoiminnolla tarkistaa, sisältääkö asiakirja piilotettuja metatietoja, henkilökohtaisia tietoja tai muuta piilotettua sisältöä. Asiakirjan tarkistustoiminnolla voidaan etsiä ja poistaa esimerkiksi kommentteja, versioita, muokkausmerkintöjä, käsikirjoitushuomautuksia, asiakirjaominaisuuksia, asiakirjojen hallintapalvelimen tietoja, piilotettua tekstiä, mukautettua XML-tietoja sekä ylä- ja alatunnisteiden tietoja. Asiakirjan tarkistustoiminnon avulla varmistat, että jaettavat asiakirjat eivät sisällä piilotettuja henkilökohtaisia tietoja tai piilotettua sisältöä, jota organisaatiosi ei halua jaettavaksi. Organisaatiot voivat itse määrittää, millaisia piilotettuja sisältölajeja asiakirjan tarkistustoiminto etsii.

Asiakirjan tarkastaminen Word-asiakirjassa

Digitaalisen allekirjoituksen tai allekirjoitusrivin lisääminen asiakirjoihin

Asiakirja, jonka allekirjoitusriveillä on allekirjoitus

Voit vakuuttaa toisen osapuolen asiakirjan aitoudesta, eheydestä ja alkuperästä lisäämällä siihen digitaalisen allekirjoituksen. Office Word 2007:ssä asiakirjaan voi lisätä näkymättömän digitaalisen allekirjoituksen tai Microsoft Office -allekirjoitusrivin, joka lisää näkyvän allekirjoituksen yhdessä digitaalisen allekirjoituksen kanssa.

Kun organisaatio käyttää Office-asiakirjoissa sähköisen allekirjoituksen visuaalista esitystä allekirjoitusrivien avulla, esimerkiksi organisaation sopimuksia ei välttämättä tarvitse käsitellä enää paperimuodossa. Sähköiset allekirjoitukset poikkeavat perinteisistä allekirjoituksista niin, että niihin tallennetaan tarkasti, mitä allekirjoitettiin, ja lisäksi ne voidaan jatkossa todentaa.

Word-asiakirjojen muuntaminen PDF- tai XPS-muotoon

Office Word 2007 tukee tiedostojen viemistä seuraaviin tiedostomuotoihin:

 • PDF (Portable Document Format)    PDF on kiinteää asettelua käyttävä sähköinen tiedostomuoto, joka säilyttää asiakirjan muotoilut ja tukee tiedostojen jakamista. Kun PDF-muotoinen tiedosto näytetään verkossa tai tulostetaan, sen muotoilut ovat täsmälleen tekijän tarkoittamassa muodossa eikä tietoja voi helposti muuttaa. PDF-muoto sopii hyvin myös asiakirjojen kaupallisen painamiseen.

 • XPS (XML Paper Specification, XML-paperimääritys)    XPS on sähköinen tiedostomuoto, joka säilyttää asiakirjan muotoilut ja tukee tiedostojen jakamista. Kun XPS-muotoinen tiedosto näytetään verkossa tai tulostetaan, sen muotoilut ovat täsmälleen tekijän tarkoittamassa muodossa eikä tietoja voi helposti muuttaa.

Lisätietoja on seuraavissa artikkeleissa:

Upotettuja makroja sisältävien asiakirjojen tunnistaminen

Office Word 2007:ssä on käytössä erityinen tiedostomuoto (.docm) makroja sisältäville asiakirjoille. Tiedostomuodon ansiosta käyttäjä tietää heti, voiko tiedosto sisältää upotettuja makroja.

Asiakirjan lopulliseen versioon tehtävien muutosten estäminen

Asiakirjaa voi muokata, kun Merkitse lopulliseksi -komento poistetaan käytöstä

Ennen kuin jaat asiakirjan lopullisen version muiden käyttäjien kanssa, voit Merkitse lopulliseksi -komennon avulla määrittää asiakirjan tilaksi vain luku -tilan. Näin asiakirjan muut käyttäjät tietävät, että kyseessä on asiakirjan lopullinen versio. Kun merkitset asiakirjan lopulliseksi, kirjoittaminen, muokkaustoiminnot ja oikeinkirjoituksen tarkistaminen poistetaan käytöstä eivätkä asiakirjaa tarkastelevat käyttäjät voi vahingossa muuttaa asiakirjaa. Merkitse lopulliseksi -toiminto ei kuitenkaan ole suojaustoiminto. Jos Merkitse lopulliseksi -toiminto poistetaan käytöstä, asiakirjaa voidaan jälleen muokata.

Sivun alkuun

Enemmän kuin pelkkä asiakirja

Nykypäivän maailmassa, jossa tietokoneet ja tiedostot on linkitetty toisiinsa, asiakirjat kannattaa tallentaa tiedostoihin, jotka ovat pienikokoisia, luotettavia ja eri käyttöympäristöjä tukevia. Tämän vuoksi 2007 Office -versiossa XML-tukea on kehitetty entistä pidemmälle. Uuden XML-pohjaisen tiedostomuodon ansiosta Office Word 2007 -tiedostot ovat entistä pienempiä ja luotettavampia, ja ne on integroitu tiiviisti tietojärjestelmiin ja ulkoisiin tietolähteisiin.

Tiedostojen koon pienentäminen ja entistä tehokkaampi korjaaminen

Uusi Wordin XML-tiedostomuoto on pakattu ja segmentoitu tiedostomuoto, joka pienentää merkittävästi tiedostokokoa ja auttaa korjaamaan vahingoittuneet tai vialliset tiedostot entistä helpommin.

Asiakirjojen yhdistäminen liiketoimintatietoihin

Yrityksessä luodaan asiakirjoja, joilla välitetään tärkeitä liiketoimintatietoja. Voit säästää aikaa ja vähentää virheitä automatisoimalla tiedonvälitysmenetelmät. Voit luoda dynaamisia ja älykkäitä asiakirjoja, jotka päivittyvät automaattisesti, kun käytät uusia asiakirjojen ohjausobjekteja ja tietojen sidontaa taustalla oleviin järjestelmiin.

Asiakirjan ominaisuuksien hallinta asiakirjan tietoruudussa

Asiakirjan tietoruudussa voit tarkastella ja muokata asiakirjan ominaisuuksia samalla, kun työstät Word-asiakirjaa. Asiakirjan tietoruutu näkyy Word-asiakirjan yläosassa, ja sitä käytetään sekä Microsoft Office -asiakirjojen vakio-ominaisuuksien sekä asiakirjojen hallintapalvelimeen tallennettujen asiakirjojen ominaisuuksien tarkastelemiseen ja muokkaamiseen. Jos muokkaat palvelimeen tallennetun asiakirjan ominaisuuksia asiakirjan tietoruudussa, päivitetyt ominaisuudet tallennetaan suoraan palvelimeen.

Käytössä saattaa olla esimerkiksi palvelin, joka seuraa asiakirjan tilaa. Asiakirjan viimeistelyn jälkeen voit avata asiakirjan tietoruudun ja muuttaa asiakirjan tilan luonnoksesta valmiiksi. Kun tallennat asiakirjan uudelleen palvelimeen, tilan muutos päivittyy palvelimessa.

Jos tallennat asiakirjamalleja Windows SharePoint Services 3.0 -palvelimessa olevaan kirjastoon, kirjastossa voi olla mukautettuja ominaisuuksia, joissa on malleja koskevaa tietoa. Organisaatiossa voi esimerkiksi olla käytäntö, jonka mukaan kirjaston asiakirjoihin on aina määritettävä Luokka-ominaisuus. Voit muokata tällaisia ominaisuuksia suoraan Wordissa käyttämällä asiakirjan tietoruutua.

Sivun alkuun

Tietojen palauttaminen tietokoneongelmien jälkeen

2007 Microsoft Office Systemin entistä paremmilla työkaluilla voit palauttaa työstämäsi tiedoston sisällön Office Word 2007:n käytössä ilmenneen teknisen ongelmatilanteen jälkeen.

Officen diagnostiikka

Microsoft Office Diagnostiikka on sarja diagnostiikkatestejä, joiden avulla voit selvittää, miksi tietokone ei toimi oikein. Diagnostiikkatestit voivat selvittää jotkin ongelmat suoraan sekä antaa ohjeita muiden ongelmien ratkaisemista varten. Microsoft Office Diagnostiikka korvaa seuraavat Microsoft Office 2003 -ominaisuudet: Vikojen jäljittäminen ja korjaaminen sekä Microsoft Officen sovellusten palauttaminen.

Lisätietoja on artikkelissa Viallisten Office-ohjelmien diagnosointi ja korjaaminen Office Diagnostiikan avulla.

Ohjelman palauttaminen

Office Word 2007:ssä voidaan entistä paremmin estää tehdyn työn menettäminen ohjelman sulkeutuessa epänormaalisti. Aina kun mahdollista, Word yrittää tietyiltä osin palauttaa ohjelman kaatumista edeltäneeseen tilaan ohjelman käynnistyttyä uudelleen.

Jos esimerkiksi työstät useita tiedostoja samanaikaisesti, kukin tiedosto avataan omassa ikkunassaan. Jos Word jumiutuu ja käynnistät Wordin uudelleen, tiedostot avataan ja ikkunat palautetaan siinä muodossa, jossa ne olivat, ennen kuin Word jumiutui.

Lisätietoja on artikkelissa Tietojen menettämisen välttäminen Office-ohjelman keskeytyessä tavallisesta poikkeavasti.

Lataa ilmainen kokeiluversio -painike

Osta Office nyt

Sivun alkuun

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Hienoa! Haluatko antaa muuta palautetta?

Miten voimme parantaa?

Kiitos palautteesta!

×