Office
Kirjaudu sisään

Microsoft Office Vision pikanäppäimet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä ohjeaiheessa kuvatut pikanäppäimet viittaavat amerikkalaiseen näppäimistöön. Muiden näppäimistöjen pikanäppäimet eivät ehkä vastaa amerikkalaisen näppäimistön pikanäppäimiä.

Voit tulostaa tämän ohjeaiheen valitsemalla Näytä kaikki painamalla SARKAINTA, painamalla ENTER ja painamalla sitten CTRL+P.

Käytönaikainen ohje

Ohjeikkunan pikanäppäimet

Ohjeikkunan kautta voit käyttää koko Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna sisältää ohjeaiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkuna

Tehtävä

Paina:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja käynnissä olevan ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin Ohjelman Aloitukseen.

ALT+HOME

Valitsee ohjeikkunan seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee ohjeikkunan edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohdan toiminnon.

ENTER

Valitsee Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Laajentaa tai kutistaa Ohjeikkunan Selaa [ohjelman nimi] ohjetta -osassa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Vieritä ohjeaihetta enemmän ylös- tai alaspäin.

PAGE UP tai PAGE DOWN

Sen muuttaminen, näkyykö ohjeikkuna yhdistettynä (vierekkäin) aktiiviseen ohjelmaan tai erillään (ei vierekkäin) aktiivisesta ohjelmasta

ALT+U

Näyttää ohjeikkunan komentovalikon. Edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivisena (napsauta ohjeikkunassa).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Siirry ohjeikkunan alueelta toiselle, esimerkiksi työkalurivin Kirjoita etsittävät sanat -ruudusta Etsi-luetteloon.

F6

Valitsee puunäkymän sisällysluettelosta seuraavan tai edellisen kohdan.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajenna tai kutista sisällysluettelon puunäkymästä seuraava tai edellinen kohta.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Microsoft Officen perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta (myötäpäivään). Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.

Jos F6-näppäimen painaminen ei tuo näkyviin haluamaasi tehtäväruutua, yritä siirtää ALT-näppäintä painamalla kohdistus valikkoriville ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Kun asiakirjaikkunaa ei ole suurennettu, suorita (ikkunan Ohjaus-valikon) Koko-komento. Muuta ikkunan kokoa nuolinäppäimillä. Kun olet valmis, paina ESC-näppäintä.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurenna valittu ikkuna.

CTRL+F10

Palauta Vision suurennettu ohjelmaikkuna normaaliin kokoon.

CTRL+F5

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Näytä pikavalikko ikkunoissa, joiden otsikkorivillä on kuvake (esimerkiksi muotoikkunassa).

ALT+VÄLILYÖNTI

Avaa Järjestä sivut uudelleen -valintaikkuna.

CTRL+ALT+P

Siirry avoimesta piirustuksesta toiseen.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+F6

Siirry avointen piirustusikkunoiden välillä käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+F6

Siirry piirustuksen sivulta toiselle, avoimet merkintäkerrokset mukaan lukien.

CTRL+PAGE DOWN tai CTRL+ALT+SARKAIN

Siirry piirustuksen sivulta toiselle käänteisessä järjestyksessä.

CTRL+PAGE UP tai CTRL+ALT+VAIHTO+SARKAIN

Siirry tehtäväruutuun, kun valikko tai työkalurivi on valittuna. (Sinun on ehkä painettava CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää useasti.)

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Fontin tai sen koon muuttaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstissä tai solussa siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtää rivin loppuun.

END

Siirtää rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Siirry tekstiruudun loppuun.

CTRL+END

Siirry tekstiruudun alkuun.

CTRL+HOME

Siirtää Microsoft Office PowerPointissa seuraavan otsikon tai leipätekstin paikkamerkkiin. Jos se on dian viimeinen paikkamerkki, tämä lisää uuden dian, jolla on alkuperäisen dian asettelu.

CTRL+ENTER

Toistaa viimeisen Etsintä-toiminnon.

VAIHTO+F4

Tehtäväruutujen käyttäminen

Toiminto

Paina:

Siirry tehtäväruutuun ohjelmaikkunan toisesta ruudusta. (Sinun on ehkä painettava F6-näppäintä useasti.)

Jos et saa haluamaasi tehtäväruutua näkyviin painamalla F6-näppäintä, siirrä korostus valikkoriville painamalla ALT-näppäintä ja siirry tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtää tehtäväruutuun, kun valikko tai työkalurivi on aktivoitu. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

CTRL+SARKAIN

Kun tehtäväruutu on valittuna, valitse tehtäväruudun seuraava tai edellinen vaihtoehto.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Näytä kaikki komennot tehtäväruudun valikossa.

CTRL+ALANUOLI

Siirry valitun alivalikon vaihtoehdosta toiseen. Siirry valintaikkunan vaihtoehtoryhmän eri vaihtoehdosta toiseen.

ALANUOLI tai YLÄNUOLI

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen toiminto.

VÄLILYÖNTI tai ENTER

Avaa pikavalikko tai avaa valikoimasta valittuun kohteeseen liittyvä valikko.

VAIHTO+F10

Kun valikko tai alivalikko on näytössä, valitse sen ensimmäinen tai viimeinen komento.

HOME tai END

Toimintotunnisteiden käyttäminen

Tehtävä

Paina:

Tuo näyttöön toimintotunnisteen valikon tai viestin. Jos toimintotunnisteita on enemmän kuin yksi, vaihtaa seuraavaan toimintotunnisteeseen ja tuo näyttöön sen valikon tai viestin.

ALT+VAIHTO+F10

Valitsee toimintotunnisteen valikon seuraavan kohteen.

ALANUOLI

Valitsee toimintotunnisteen valikon edellisen kohteen.

YLÄNUOLI

Suorittaa toimintotunnisteen valikon valitun kohteen toiminnon.

ENTER

Sulkee toimintotunnisteen valikon tai sanoman.

ESC

Muuttaa työkalurivien, valikoiden ja tehtäväruutujen kokoa ja siirtää niitä

 1. Aktivoi valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Valitse haluamasi työkalurivi tai tehtäväruutu painamalla CTRL+SARKAIN useita kertoja.

 3. Tee jokin seuraavista:

  Työkalurivin koon muuttaminen

  1. Voit tuoda Työkalurivin asetukset -valikon näyttöön painamalla CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Koko-komento ja paina ENTER.

  3. Muunna työkalurivin kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa yksi kuvapiste kerrallaan painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ nuolinäppäin.

  Työkalurivin siirtäminen

  1. Voit tuoda Työkalurivin asetukset -valikon näyttöön painamalla CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Siirrä-komento ja paina ENTER.

  3. Muunna työkalurivin sijaintia nuolinäppäimillä. Voit siirtää työkaluriviä yksi kuvapiste kerrallaan painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+nuolinäppäin. Poista työkalurivin kiinnitys painamalla ALANUOLTA toistuvasti. Voit kiinnittää työkalurivin vasempaan tai oikeaan reunaan painamalla VASENTA NUOLINÄPPÄINTÄ tai OIKEAA NUOLINÄPPÄINTÄ, kun työkalurivi on laidassa.

  Tehtäväruudun koon muuttaminen

  1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Koko-komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Muunna tehtäväruudun kokoa nuolinäppäimillä. Voit muuttaa kokoa yksi kuvapiste kerrallaan painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+ nuolinäppäin.

  Tehtäväruudun siirtäminen

  1. Tuo lisäkomentojen valikko näyttöön painamalla tehtäväruudussa näppäinyhdistelmää CTRL+VÄLINÄPPÄIN.

  2. Valitse Siirrä-komento painamalla ALANUOLINÄPPÄINTÄ ja paina sitten ENTER-näppäintä.

  3. Muunna tehtäväruudun sijaintia nuolinäppäimillä. Voit siirtää tehtäväruutua yksi kuvapiste kerrallaan painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+nuolinäppäin.

 4. Kun lopetat liikuttamisen tai koon muuttamisen, paina ESC-näppäintä.

Valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

SARKAIN

Siirtää edelliseen vaihtoehtoon tai vaihtoehtoryhmään.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Siirtää valintaikkunan edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Siirtävät avoimessa avattavassa luettelossa vaihtoehdosta toiseen tai vaihtoehtoryhmästä toiseen.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitun näppäimen toiminnon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLINÄPPÄIN

Avaa luettelon, jos se on suljettu, ja siirtyy luettelon kyseiseen vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai lisää valintaruutuun valintamerkin tai poistaa sen.

ALT ja vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALT+ALANUOLI

Sulkee valitun avattavan luettelon, peruuttaa komennon tai sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valintaikkunan oletuspainikkeen toiminnon.

ENTER

Valintaikkunoiden muokkausruutujen käyttäminen

Muokkausruutu on tyhjä alue, johon voidaan kirjoittaa tai liittää tekstiä, esimerkiksi käyttäjänimi tai kansion polku.

Tehtävä

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtää yhden merkin vasemmalle tai oikealle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Avaa- ja Tallenna nimellä -valintaikkunoiden käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtyy edelliseen kansioon. Painikkeen kuva

ALT+1

Avaa yläkansio Painikkeen kuva -painike: Avaa nykyistä kansiota yhtä tasoa ylempänä oleva kansio.

ALT+2

Poista Painikkeen kuva -painike: Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uusi kansio Painikkeen kuva -painike: Luo uuden kansion.

ALT+4

Näkymät Painikkeen kuva -painike: Vaihda käytettävissä olevien kansionäkymien välillä.

ALT+5

Työkalut-painike: Avaa Työkalut-valikko.

ALT+L

Tuo näyttöön valitun kohteen, esimerkiksi kansion tai tiedoston, pikavalikon.

VAIHTO+F10

Siirtää valintaikkunan vaihtoehdosta tai alueesta toiseen.

SARKAIN

Avaa Kohde-luettelon.

F4 tai ALT+K

Päivittää tiedostoluettelon.

F5

Teksti

Tekstin muokkaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry tekstirivin seuraavaan tai edelliseen merkkiin.

OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavalle tai edelliselle tekstiriville.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirry tekstirivin seuraavaan tai edelliseen sanaan.

CTRL+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN tai CTRL+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitse kaikki tekstialueen teksti.

CTRL+A

Valitse seuraava tai edellinen merkki.

VAIHTO+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai VAIHTO+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen sana.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen rivi.

VAIHTO+ALANUOLINÄPPÄIN tai VAIHTO+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen kappale.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLINÄPPÄIN tai CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLINÄPPÄIN

Poista edellinen sana.

CTRL+ASKELPALAUTIN

Korvaa valittu teksti kentän korkeudella. Jos tekstiä ei ole valittuna, korvaa valitun muodon kaikki teksti kentän korkeudella.

CTRL+VAIHTO+H

Korvaa valittu teksti kentän leveydellä. Jos tekstiä ei ole valittuna, korvaa valitun muodon kaikki teksti kentän leveydellä.

CTRL+VAIHTO+W

Tekstin muotoileminen

Tehtävä:

Paina:

Ottaa lihavoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+B

Ottaa kursivoinnin ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+I

Ottaa alleviivauksen ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+U

Ota kaksoisalleviivaus käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VAIHTO+D

Ota kaikki isoilla -muotoilu käyttöön tai poista se käytöstä.

CTRL+VAIHTO+A

Ota kapiteelit käyttöön tai poista ne käytöstä.

CTRL+VAIHTO+K

Ottaa alaindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+=

Ottaa yläindeksimuotoilun ( Painikkeen kuva ) käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

CTRL+VAIHTO+=

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+>

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+<

Tekstin tasaaminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Tasaa teksti vasemmalle.

CTRL+VAIHTO+L

Keskitä teksti vaakasuunnassa.

CTRL+VAIHTO+C

Tasaa teksti oikealle.

CTRL+VAIHTO+R

Tasaa tekstin molemmat reunat.

CTRL+VAIHTO+J

Tasaa teksti yläreunaan.

CTRL+VAIHTO+T

Keskitä teksti pystysuunnassa.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa teksti alareunaan.

CTRL+VAIHTO+V

Zoomaus ja siirtyminen

Siirtyminen valikoissa ja työkaluriveillä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Valitse valikkorivi tai sulje avoinna oleva valikko ja alivalikko yhtaikaa.

F10 tai ALT

Tuo valitun kohteen pikavalikko näkyviin.

Sovelluksen ( painikkeen kuva )

Valitse edellinen tai seuraava painike tai valikko, kun työkalurivi tai valikkorivi on valittuna.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Valitse tehtäväruutu tai työkalurivi sen jälkeen, kun olet valinnut valikkorivin painamalla F10 tai ALT. Näppäinten toistuva painaminen siirtää valinnan avointen työkalurivien, valikkorivien ja tehtäväruudun välillä.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Avaa valittu valikko tai suorita valitun painikkeen tai komennon toiminto.

ENTER

Tuo otsikkopalkin pikavalikko näkyviin.

ALT+VÄLINÄPPÄIN

Valitse seuraava tai edellinen komento, kun valikko tai alivalikko on avoinna.

ALANUOLINÄPPÄIN tai YLÄNUOLINÄPPÄIN

Kun työkalurivi tai valikkorivi on valittuna, valitse edellinen tai seuraava painike tai valikko. Kun alivalikko on avoinna, siirry päävalikosta alivalikkoon tai päinvastoin.

VASEN NUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Valitse valikon tai alivalikon ensimmäinen tai viimeinen komento tai työkalurivin ensimmäinen tai viimeinen painike.

HOME tai END

Sulje avoin valikko. Kun alivalikko on auki, sulje vain alivalikko.

ESC

Avaa valittu valikko.

ALANUOLINÄPPÄIN

Tuo näyttöön kaikki komennot, kun pienennetty valikko on avoinna.

Voit valita kaikki valikkorivin valikkokomennot näppäimistöllä. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä. Paina sen kirjaimen näppäintä, joka on alleviivattu haluamasi valikon nimessä. Kun valikko aukeaa, paina haluamasi komennon nimestä alleviivatun kirjaimen näppäintä.

CTRL+ALANUOLINÄPPÄIN

Tuo näkyviin kaikki tehtäväruudun valikon komennot.

CTRL+VÄLINÄPPÄIN

Zoomaus

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Lähennä.

ALT+F6

Loitonna.

ALT+VAIHTO+F6

Siirtyminen koko näytön näkymässä

Seuraavilla pikanäppäimillä voit siirtyä Vision ja toisen ohjelman tai sivun välillä, kun olet koko ikkunan näytössä.

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Avaa seuraava sivu.

Huomautus: Älä käytä numeronäppäimistön PgDn-näppäintä.

PAGE DOWN tai ALANUOLINÄPPÄIN tai OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Avaa edellinen sivu.

Huomautus: Älä käytä numeronäppäimistön PgUp-näppäintä.

PAGE UP tai YLÄNUOLINÄPPÄIN tai VASEN NUOLINÄPPÄIN

Verkkosivun piirustuksessa liikkuminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirrä korostusta vasemmanpuoleisen kehyksen, piirustuksen, muototietoja sisältävien muotojen, hyperlinkkien ja osoiterivin välillä.

SARKAIN

Aktivoi korostetun muodon hyperlinkki tai korostettu piirustuksen hyperlinkki.

ENTER

Vision valikot

Muotoile -valikko

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Avaa Teksti-valintaikkunan Fontti-välilehti (Muotoile-valikko, Teksti).

F11

Avaa Teksti-valintaikkunan Kappale-välilehti (Muotoile-valikko, Teksti).

VAIHTO+F11

Avaa Teksti-valintaikkunan Sarkaimet-välilehti (Muotoile-valikko, Teksti).

CTRL+F11

Avaa valitun muodon Täyttö-valintaikkuna (Muotoile-valikko, Täyttö).

F3

Avaa Viiva-valintaikkuna (Muotoile-valikko, Viiva).

VAIHTO+F3

Työkalut -valikko

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Avaa Kohdista ja liimaa -valintaikkunan Yleiset-välilehti (Työkalut-valikko, Kohdista ja liimaa).

ALT+F9

Valitse Kohdista ja liimaa -valintaikkunan Yleiset-välilehden Kohdista-valintaruutu tai poista sen valinta. Kohdistaa muodot niihin kohteisiin, jotka on valittu valintaikkunan Kohdista-osassa (Työkalut-valikko, Kohdista ja liimaa).

VAIHTO+F9

Valitse Kohdista ja liimaa -valintaikkunan Yleiset-välilehden Liimaa-valintaruutu tai poista sen valinta. Liimaa muodot niihin kohteisiin, jotka on valittu valintaikkunan Liimaa-osassa (Työkalut-valikko, Kohdista ja liimaa).

F9

Muoto -valikko

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Ryhmitä valitut muodot (Muoto-valikko, Ryhmittely-alivalikko, Ryhmä).

CTRL+G tai CTRL+VAIHTO+G

Poista valittujen muotojen ryhmittely (Muoto-valikko, Ryhmittely-alivalikko, Pura ryhmittely).

CTRL+VAIHTO+U

Tuo valittu muoto eteen (Muoto-valikko, Järjestys-alivalikko, Tuo eteen).

CTRL+VAIHTO+F

Vie valittu muoto taakse (Muoto-valikko, Järjestys-alivalikko, Vie taakse).

CTRL+VAIHTO+B

Kierrä valittua muotoa vasemmalle (Muoto-valikko, Kierrä tai käännä -alivalikko, Kierrä vasemmalle).

CTRL+L

Kierrä valittua muotoa oikealle (Muoto-valikko, Kierrä tai käännä -alivalikko, Kierrä oikealle).

CTRL+R

Käännä valittu muoto vaakasuunnassa (Muoto-valikko, Kierrä tai käännä -alivalikko, Käännä vaakasuunnassa).

CTRL+H

Käännä valittu muoto pystysuunnassa (Muoto-valikko, Kierrä tai käännä -alivalikko, Käännä pystysuunnassa).

CTRL+J

Avaa valitun muodon Tasaa muodot -valintaikkuna (Muoto-valikko, Tasaa muodot).

F8

Ikkuna -valikossa

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat allekkain (Ikkuna-valikko, Vierekkäin).

VAIHTO+F7

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat vierekkäin.

CTRL+VAIHTO+F7

Näytä avoinna olevat piirustusikkunat siten, että jokaisen ikkunan otsikkorivi on näkyvissä (Ikkuna-valikko, Limittäin).

ALT+F7 tai CTRL+ALT+F7

Vision työkalurivit

Vakiotyökalurivi

Tehtävä

Paina:

Ottaa Muotoilusivellin-työkalun käyttöön tai pois käytöstä ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+P

Valitsee Osoitintyökalun ( Kohdistinpainike ).

CTRL+1

Valitse Yhdistintyökalu ( Painikkeen kuva ).

CTRL+3

Valitse Yhteyspistetyökalu ( Yhteyspisteen kuva – sininen X ).

CTRL+VAIHTO+1

Valitse tekstityökalu ( Tekstityökalu-painike ).

CTRL+2

Valitse tekstin tekstilohkotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+4

Valitse leimaustyökalu ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+3

Piirtotyökalurivi

Tehtävä

Paina:

Valitsee Suorakulmiotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+8

Valitsee Ellipsityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+9

Valitsee Viivatyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+6

Valitsee Kaarityökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+7

Valitsee Vapaapiirtotyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+5

Valitsee Kynätyökalun ( Painikkeen kuva ).

CTRL+4

Kuva -työkalurivi

Tehtävä

Paina:

Valitse rajaustyökalu ( Painikkeen kuva ).

CTRL+VAIHTO+2

Vision muodot ja kaavaimet

Siirtyminen piirustussivun muotojen välillä

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry piirustussivun muodosta toiseen. Pisteviivoitettu suorakulmio osoittaa valitun muodon.

Huomautus: Et voi siirtyä muotoihin, jotka on suojattu valinnalta tai jotka ovat lukituissa kerroksissa.

SARKAIN

Siirry piirustussivun muodosta toiseen käänteisessä järjestyksessä.

VAIHTO+SARKAIN

Valitse korostettu muoto.

Voit valita useita muotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi muodon päälle SARKAIMELLA ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan muodon päälle SARKAIMELLA. Kun korostussuorakulmio on haluamasi muodon päällä, lisää muoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi muodon osalta.

ENTER

Poista muodon valinta tai korostus.

ESC

Siirry valitun muodon tekstinmuokkaus- ja muodonvalintatilan välillä.

F2

Siirrä valittua muotoa vähittäin.

Nuolinäppäimet

Siirrä valittua muotoa yksi kuvapiste kerrallaan.

Huomautus: SCROLL LOCK ei saa olla käytössä.

VAIHTO+nuolinäppäimet

Siirry näkyvästä toimintotunnisteesta toiseen.

ALT+VAIHTO+F10

Kaavaimen perusmuotojen käyttäminen

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Siirry kaavaimen perusmallista toiseen.

Nuolinäppäimet

Siirry kaavainrivin ensimmäiseen perusmuotoon.

HOME

Siirry kaavainrivin viimeiseen perusmuotoon.

END

Siirry kaavainsarakkeen ensimmäiseen perusmuotoon.

PAGE UP

Siirry kaavainsarakkeen viimeiseen perusmuotoon.

PAGE DOWN

Kopioi valitut perusmuodot Leikepöydälle.

CTRL+C

Liimaa Leikepöydän sisältö mukautettuun kaavaimeen.

Huomautus: Mukautettu kaavain on ensin avattava muokattavaksi.

CTRL+V

Valitse kaikki kaavaimen perusmuodot.

Voit valita useita perusmuotoja siirtämällä korostuksen ensimmäisen haluamasi perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna samalla, kun siirrät korostuksen seuraavan perusmuodon päälle nuolinäppäimillä. Kun korostussuorakulmio on haluamasi perusmuodon päällä, lisää perusmuoto valintaan painamalla ENTER-näppäintä. Toista tämä jokaisen haluamasi perusmuodon osalta.

CTRL+A

Valitse korostettu perusmuoto tai peruuta sen valinta.

VAIHTO+ENTER

Peruuta kaavaimen perusmuotojen valinta.

ESC

Lisää valitut perusmuodot piirustukseen.

Automaattisesti ja perusmuodon yhdistäminen piirustuksen aiemmin luotua muotoa, valitse haluamasi uusi muoto edellyttää yhteyttä piirustuksen muodon. Valitse Vakio -työkalupalkissa Yhdistämistyökalulla- Painikkeen kuva ja valitse kaavaimen perusmuoto ja painamalla CTRL + ENTER.

CTRL+ENTER

Kaavainten käsitteleminen muokkaustilassa

Tehtävä

Näppäinyhdistelmä

Poista valittu perusmuoto.

DEL

Leikkaa valittu perusmuoto mukautetusta kaavaimesta ja aseta se Leikepöydälle.

CTRL+X

Nimeä valittu perusmuoto uudelleen.

F2

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×