Office
Kirjaudu sisään

Microsoft Office Visio 2007:n tietosuojatietojen liite

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Päivitetty lokakuussa 2006.

Tämä sivu on liite 2007 Microsoft Office systemin tietosuojatiedot. Jotta ymmärtäisit ja käyttötavat tiettyä Office-ohjelmaa tai palvelua, Lue sekä tietosuojatiedot 2007 Microsoft Office System ja lisäosa.

Microsoft Office Online -mallien käyttäminen

Aloittaminen-valintaikkunassa (valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse Aloittaminen) on mallipohjaisiin asiakirjoihin liittyvää ajantasaista opastusta, joka ladataan Microsoft Office Online -sivustosta. Aloittaminen-valintaikkunassa voit myös lähettää palveluja koskevaa palautetta ja antaa lataamillesi malleille numeroarvosanan.

Jos haluat ottaa käyttöön tai poistaa lataaminen Microsoft Office Online-sivustosta, katso ohjeiden, mallit ja muita online-sisällön ohjeikkunan.

Kun avaat mallin tai malliin pohjautuvan tiedoston, Microsoft Office Visio 2007 voi muodostaa yhteyden Microsoft Office Online -sivustoon ja lähettää avattavan mallin tunnuksen, käyttämäsi ohjelman ja version sekä tietokoneen perustiedot. Tämä määräytyy käyttäjän online-ohjeasetusten mukaan.

Mallin tunnusta käytetään Microsoft Office Online -sivustosta ladatun tai Microsoft Office Visio 2007 -asennukseen sisältyvän alkuperäisen mallin tunnistamiseen. Tunnus ei toimi Visio-piirustuksen yksilöllisenä tunnuksena. Kaikilla samaa mallia käyttävillä on sama mallin tunnus.

Aiheeseen liittyvien linkkien päivitykset

Office Visio 2007 -ohjelman Aloittaminen-valintaikkunassa (valitse Tiedosto-valikosta Uusi ja valitse sitten Aloittaminen) on linkkien luettelo. Valitsemalla Päivitä tämä sisältö automaattisesti Office Online -sivustosta voit määrittää, että linkit päivitetään säännöllisesti. Tällöin Office Visio 2007 muodostaa säännöllisesti yhteyden Microsoft Office Onlineen ja palauttaa päivitetyt linkit Office Visio 2007 -ohjelmaan.

Linkittäminen kuviin ja muihin asiakirjoihin

Jos luot linkin kiintolevyn tai palvelimen kuvaan, tiedostoon, tietolähteeseen tai kaavioon, kyseinen tiedostopolku tallennetaan Office Visio 2007 -kaavioon. Joissakin tilanteissa linkki voi sisältää käyttäjänimen ja tietoja verkon palvelimista. Jos kyseessä on datayhteys, voit halutessasi tallentaa käyttäjänimen ja salasanan datayhteyslinkkiin.

Tulostaminen

Kun tulostat ja tallennat Office Visio 2007 -piirustuksen, Office Visio 2007 tallentaa tulostimen polun samaan Visio-piirustukseen. Joissakin tilanteissa polku voi sisältää käyttäjänimen tai tietokoneen nimen.

Asiakirjatyötilasivustot

Office Visio 2007 -ohjelman avulla voit käyttää Microsoft Windows SharePoint Services -sivustossa olevaa asiakirjatyötilasivustoa. Asiakirjatyötilasivusto on jaettu tila, jossa voit helposti ja nopeasti käsitellä yhtä tai useaa Visio-kaaviota yhdessä ryhmän muiden jäsenten kanssa.

Kun käytät asiakirjatyötilasivustoa, Office Visio 2007 lataa sinua varten joitakin tietoja asiakirjatyötilasivustosta. Erittely Office Visio 2007 -ohjelman lataamista tiedoista:

 • Windows SharePoint Services -sivuston nimi

 • sivuston URL-osoite tai osoite

 • sivuston käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja käyttöoikeustasot

 • luettelo asiakirjoista, tehtävistä ja muista tiedoista, jotka ovat käytettävissä sivustossa.

Office Visio 2007 tallentaa myös käyttämiesi Windows SharePoint Services -sivustojen luettelon tietokoneeseen. Tiedot tallennetaan evästeinä. Tämän luettelon avulla voit nopeasti siirtyä aiemmin käyttämiisi sivustoihin. Microsoft ei käytä käyttämiesi sivustojen luetteloa, eikä luetteloa julkaista Internetissä, ellet halua määrittää luetteloa laajemmalti myös muiden käyttöön.

Oheistiedot ja viitteet

Office Visio 2007 mahdollistaa tiettyyn sanaan tai lauseeseen liittyvien tietojen pyytämisen eri sisällöntarjoajilta. Kun suoritat jonkin sanan tai lauseen hakupyynnön, Office Visio 2007 lähettää Internetin välityksellä pyytämäsi tekstin, käyttämäsi ohjelmistotuotteen tiedot, järjestelmäsi sijaintitiedot sekä käyttöoikeustiedot, jotka osoittavat, että sinulla on oikeus tarvittaessa ladata kolmannen osapuolen oheistietoja.

Office Visio 2007 lähettää nämä tiedot valitsemallesi kolmantena osapuolena toimivalle toimittajalle. Kolmantena osapuolena toimiva toimittaja palauttaa pyytämääsi sanaa tai lausetta koskevia tietoja.

Vastaanottamissasi tiedoissa voi olla linkki kolmannen osapuolen toimittajan sivustossa oleviin lisätietoihin. Jos napsautat linkkiä, toimittaja voi lisätä järjestelmääsi evästeen, jonka avulla se tunnistaa tulevat tapahtumat. Microsoft ei vastaa kolmannen osapuolen sivustojen tietosuojakäytännöistä. Microsoft ei vastaanota eikä tallenna näitä tietoja, ellei käytetty kyselypalvelu ole Microsoftin omistama.

Käännöspalvelu

Office Visio 2007 mahdollistaa Visio-tiedoston osan tai koko Visio-tiedoston kääntämisen kaksikielisen sanaston avulla tai konekäännöstä käyttämällä. Voit itse valita, kuinka Office Visio 2007 -tiedostoa käännetään. Voit valita tai kirjoittaa käännettäväksi tarkoitetun sanan tai määrittää koko Visio-tiedoston käännettäväksi.

Jos valitset käännettäväksi sanan tai lauseen, ohjelma etsii sanalle tai lauseelle vastineita kaksikielisestä sanastosta. Ohjelmistossa on valmiina joitakin kaksikielisiä sanastoja, ja muut sanastot ovat käytettävissä Microsoft Office Online -sivustossa.

Jos haluat kääntää koko asiakirjan, Visio-asiakirja lähetetään kolmannen osapuolen käännöspalveluun. Kun salaamattomia tietoja lähetetään Internetin välityksellä, tiedot voivat olla muiden tarkasteltavissa. Tämä koskee myös Internetin välityksellä lähetettäviä Visio-asiakirjoja.

Jos haluat käyttää Microsoft Office Online -sivustossa käytettävissä olevaa sanastoa tai kolmannen osapuolen käännöspalvelua, Office Visio 2007 lähettää Internetin välityksellä pyytämäsi tekstin, käyttämäsi ohjelmiston tyyppitiedot sekä järjestelmän alue- ja kielitiedot. Jos kyseessä on kolmannen osapuolen käännöspalvelu, Office Visio 2007 voi myös lähettää välimuistiin aiemmin tallennettuja käyttöoikeustietoja, jotka osoittavat, että olet rekisteröitynyt Web-sivuston käyttäjäksi.

Vastaanottamissasi tiedoissa voi olla linkki kolmannen osapuolen käännöspalvelun Web-sivustossa oleviin lisätietoihin. Jos napsautat linkkiä, tarjoaja voi lisätä järjestelmääsi evästeen tulevien tapahtumien tunnistamiseksi.

Windows SharePoint Services

Microsoft Windows SharePoint Services tarjoaa käyttöösi jaettuja Web-pohjaisia työtilasivustoja, joissa voit tehdä yhteistyötä muiden käyttäjien kanssa asiakirjojen parissa tai jakaa kokouksiin liittyviä tietoja ja asiakirjoja.

Kun käytät SharePoint-sivustoa Web-selaimen tai jonkin Office-ohjelman avulla ja sinulla on oikeus luoda sivustoon uusia alisivustoja, sivusto tallentaa tietokoneeseesi evästeen. Yhdessä evästeet muodostavat luettelon sivustoista, joihin sinulla on käyttöoikeudet. Useat Office-sovellukset käyttävät tätä luetteloa, jotta voit nopeasti siirtyä aiemmin käyttämiisi sivustoihin.

Microsoft ei käytä käyttämiesi sivustojen luetteloa, eikä luetteloa julkaista Internetissä, ellet halua määrittää luetteloa laajemmalti myös muiden käyttöön.

Voit tyhjentää luettelon tyhjentämällä välimuistin evästeistä Web-selaimella.

Kun luot uuden Web-sivuston tai luettelon Windows SharePoint Services -palvelussa tai lisäät tai kutsut käyttäjiä aiemmin luotuun Web-sivustoon tai luetteloon, sivusto tallentaa seuraavat tiedot kaikista henkilöistä, myös sinusta:

 • koko nimi

 • sähköpostiosoite

 • käyttäjän kirjautumisnimi (Microsoft Windows NT -kirjautuminen, esimerkiksi TOIMIALUE\käyttäjätunnus). 

Käyttäjätunnus lisätään jokaiseen osaan, jonka sinä tai joku muu sivuston käyttäjä lisää sivustoon tai jota sinä tai joku muu sivuston käyttäjä muokkaa sivustossa. Kuten kaikkea muutakin SharePoint-sivuston sisältöä käytettäessä, vain järjestelmänvalvojilla ja sivuston jäsenillä tulisi olla oikeus käyttää näitä tietoja.

Kaikissa SharePoint-sivuston osissa on kaksi kenttää, jotka ovat Tekijä ja Muokannut. Tekijä-kenttään täytetään osan alun perin luoneen henkilön käyttäjänimi ja osan luontipäivämäärä. Muokannut-kentässä näkyy Office Visio 2007 -kaaviota viimeksi muokanneen henkilön käyttäjänimi ja muokkauspäivämäärä.

SharePoint-sivustoja isännöivien palvelimien järjestelmänvalvojat voivat käyttää joitakin sivustojen tietoja. Tietojen perusteella luodaan sivuston käyttöanalyyseja ja pyritään parantamaan sivuston käytettävyyttä. Tiedot ovat vain palvelimen järjestelmänvalvojien käytettävissä. Tietoja ei jaeta Microsoftille, ellei Microsoft toimi SharePoint-sivuston isäntänä. Järjestelmänvalvojien käyttämiä tietoja ovat esimerkiksi sellaisten käyttäjien nimet, sähköpostiosoitteet ja käyttöoikeudet, jotka voivat käyttää sivustoa.

Kaikki käyttäjät, joilla on tietyn SharePoint-sivuston käyttöoikeudet, voivat etsiä ja tarkastella sivuston kaikkea sisältöä.

Valvonta

Windows SharePoint Services sisältää valvontatoimintoja, joiden avulla järjestelmänvalvoja voi valvoa luotettavasti sitä, kuinka käyttäjät käsittelevät tärkeää sisältöä.

Kun Windows SharePoint Services -järjestelmänvalvojat ottavat valvontatoiminnon käyttöön, palvelin tallentaa käyttäjän tekemät toimet automaattisesti SharePoint-sisältötietokantaan. Näitä toimia ovat esimerkiksi tietojen tarkasteleminen, muokkaaminen sekä kuittaaminen sisään ja ulos. Palvelin tallentaa jokaisen kirjatun toimen yhteyteen tiedoston tunnistetietoja, varsinaiset toimet sekä käyttäjän SharePoint-tunnuksen ja IP-osoitteen. Microsoftille ei lähetetä tietoja näiden tapahtumien yhteydessä.

Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä. Vain niiden SharePoint-sivustojen järjestelmänvalvojat voivat käyttää toimintoa, joihin sisältö on tallennettu.

Pikaviestit ja ilmoitukset

Office Visio 2007 -ohjelman ominaisuudet mahdollistavat pikaviestien lähettämisen itse ohjelmasta ja ilmoitusten vastaanottamisen. Ilmoitukset voivat koskea muiden käyttäjien verkkoyhteyden tilan muuttumista tai jaettuihin tiedostoihin tai työtiloihin tulleita muutoksia.

Koska Office Visio 2007 käyttää Microsoftin pikaviestiasiakasohjelmaa, käyttäjä voi tarkastella muiden käyttäjien verkkoyhteyden tilaa ja lähettää viestejä muille käyttäjille. Office Visio 2007 sisältää Web-ohjausobjektin, jonka ansiosta pikaviestit näkyvät tarvittaessa Web-sivulla. Tämän toiminnon ansiosta voit tehdä yhteistyötä muiden samoja asiakirjoja tai työtiloja käsittelevien käyttäjien kanssa suoraan Web-sivuilla.

Web-komentosarjat, jotka on kirjoitettu tämän Web-ohjausobjektin pohjalta, voivat siirtää tavoitettavuustietoja pikaviestiohjelmasta komentosarjaa isännöivään Web-palvelimeen. Oletusarvon mukaan nämä toiminnot ovat käytössä vain intranet-sivustoissa, luotetuissa sivustoissa sekä paikallisen tietokoneen sivustoissa.

Sekä Microsoft Windows SharePoint Services- että Microsoft Office SharePoint Server 2007 -sivut käyttävät tätä ohjausobjektia. Kumpikaan sivutyyppi ei välitä tavoitettavuustietoja takaisin Web-palvelimeen.

Kun käyt Microsoft Windows SharePoint Services -sivustossa tai Office SharePoint Server -sivustossa ja luot ilmoituksen, Office Visio 2007 lisää tietokoneeseesi evästeen, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • sivuston nimi

 • sivuston URL-osoite

 • ilmoituksen lähde, joka voi olla Windows SharePoint Services -sivusto tai SharePoint Server -sivusto

 • sivuston käyttämä ilmoituksen alkuperän osoittava URL-osoite.

Evästeen tietojen ansiosta käyttäjälle lähetetään sivustosta asianmukaisia ilmoituksia. Microsoft ei käytä tätä evästettä, ellei eväste ole peräisin Microsoft-palvelimesta. Tällöin yksinomaan Windows SharePoint Services- tai SharePoint Server -sivusto käyttää evästettä.

Tietoja sijainneista, joihin nimesi voidaan tallentaa

Joissakin tilanteissa Office Visio 2007 tallentaa nimesi parantaakseen joidenkin ominaisuuksien käytettävyyttä. Nimesi tallennetaan muun muassa seuraaviin sijainteihin:

 • Tekijä-kentät

 • Tekijän nimi -tiedosto-ominaisuus.

Voit poistaa nimesi näistä kentistä ja ominaisuuksista valitsemalla Tiedosto-valikosta Poista piilotiedot.

Muiden yritysten luomat Microsoft Office -ratkaisut voivat myös sisällyttää nimesi tai muita henkilötietoja tiedostoosi liittyviin mukautettuihin ominaisuuksiin.

Jos käytät Microsoft Office Web Controlia, Microsoft Office Excel Data Accessia, DataCalcia tai muuta toimintoa, joka voi muodostaa yhteyden suoraan toiseen tietolähteeseen, valtuutustietosi (käyttäjätunnus ja salasana) voidaan tallentaa asiakirjaan. Näiden valtuutustietojen muuttaminen tai poistaminen edellyttää, että yhteyden ominaisuuksia muutetaan oikealla tavalla.

Muut piilotetut tiedot ja metatiedot

Oletusarvon mukaan jokaisella tiedostolla, joka on tallennettuOffice Visio 2007 -ohjelmalla, on tietyt ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Tekijä

 • Vastuuhenkilö

 • Yritys

 • Viimeksi tallentanut

 • asiakirjan tarkastajien nimet.

Voit poistaa nimesi näistä kentistä valitsemalla Tiedosto -valikosta Poista piilotetut tiedot . Lisätietoja tämä ominaisuus on ohjeaiheessa piilotettujen tietojen ja henkilökohtaisten tietojen poistaminen Office-asiakirjoista.

Tiedostoon voidaan tallentaa myös muita ominaisuuksia sen mukaan, mitä toimintoja tai kolmansien osapuolten ratkaisuja käytetään. Jos asiakirja esimerkiksi kuuluu asiakirjan työkulkuun, tiedostoon tallennetaan myös muita työnkulkua seuraavia tiedosto-ominaisuuksia.

Nämä tiedot ovat kaikkien sellaisten käyttäjien käytettävissä, joilla on oikeudet käyttää tiedostoasi.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×