Microsoft Office Outlook 2007:n uudet ominaisuudet

Ilmoituspalkin kuva

Microsoft Office Outlook 2007 mahdollistaa kattavan ajan ja tietojen hallinnan. Uusien toimintojen kuten pikahaun ja Tehtävät-palkin avulla voit helposti järjestää ja etsiä tarvitsemiasi tietoja. Uudet kalenterin jakamismahdollisuudet, Microsoft Exchange Server 2007 -tekniikka ja parannettu Windows SharePoint Services 3.0 -tietojen käyttö mahdollistavat Office Outlook 2007 -ohjelmaan tallennettujen tietojen jakamisen turvallisesti työkavereille, ystäville ja perheelle riippumatta siitä, missä he ovat. Office Outlook 2007 helpottaa ajan priorisointia ja hallintaa, jotta voisit keskittyä tärkeimpiin asioihin. Tässä artikkelissa on uusia ja parannettuja toimintoja käsittelevä johdanto Office Outlook 2007 -ohjelmaan.

Tässä artikkelissa

Ajan ja tietojen hallinta

Yhteyden muodostaminen rajojen yli

Turvallisuuden ja hallittavuuden parantaminen

Ajan ja tietojen hallinta

Office Outlook 2007 -ohjelmassa on useita uusia ajan ja tietojen hallintaa helpottavia ominaisuuksia, kuten pikahaku ja kalenterin tehtävien yhdistäminen. Nämä toiminnot helpottavat tietojen etsimistä, hallintaa, priorisointia ja käyttöä, jos tietoa on paljon.

Tarvittavat tiedot löytää nopeasti

 • Pikahaku     Office Outlook 2007 -ohjelmassa on uusi, nopea tapa etsiä tietoja mistä tahansa kansiosta. Outlook käyttää nykyään samaa etsintätekniikkaa kuin Microsoft Windows, jotta tulokset saadaan nopeasti postilaatikon koosta riippumatta. Lisäksi ulkoasua on parannettu siten, että kukin yksittäinen hakutulos tulee näkyviin etsinnän aikana heti, kun se löytyy. Haku tapahtuu nykyään samassa paikassa riippumatta siitä, mistä Outlookin kohdasta olet sen käynnistänyt. Voit myös välittää hakukyselyn Windowsin hakutoimintoon, jolla voit etsiä tietoja koko tietokoneesta. Lisätietoja on kohdassa Viestin tai kohteen etsiminen pikahaun avulla.

 • Väriluokat     Uusien väriluokkien avulla voit merkitä kohteita nopeasti ja erottaa kohteet toisistaan, mikä helpottaa tietojen etsimistä. Saatat esimerkiksi haluta määrittää väriluokan kaikille tiettyyn projektiin liittyville kohteille. Voit käyttää samaa väriluokkaa sähköpostin, kalenterin ja tehtävien kohteissa, jolloin kaikki projektiin liittyvät kohteet löytää helposti. Kun tarvitset tietoa myöhemmin, voit etsiä ja lajitella tietoja väriluokkien perusteella, jolloin löydät haluamasi tiedot nopeasti. Lisätietoja on kohdassa Väriluokan määrittäminen sähköpostiviestille.

 • Väriluokkien siirtäminen     Väriluokat tallennetaan nykyään Windowsin rekisterin asemesta oletusdatatiedostoon. Jos käytät Microsoft Exchange -tiliä, määrittämäsi luokat ovat käytettävissä kaikissa tietokoneissa, joilla käytät tiliäsi.

 • Käyttöliittymä     Office Outlook 2007 -ohjelman käyttöliittymä on suunniteltu uudelleen, jotta sähköpostin kirjoittaminen, muotoileminen ja käyttäminen olisi helpompaa ja nopeampaa. Löydät kaikki Outlookin toiminnot helposti käsitellessäsi sähköpostiviestiä.

 • Liitteiden esikatselu     Uuden Liitteiden esikatselu -ominaisuuden avulla voit tarkastella liitteitä lukuruudussa yhdellä napsautuksella. Tämä säästää aikaa ja mahdollistaa liitteiden tarkastelun samassa yhteydessä sähköpostiviestin kanssa. Lisätietoja on kohdassa Viestien esikatselu.

 • Pienennetty siirtymisruutu     Siirtymisruudun voi nykyään pienentää pystysuoraksi painikepalkiksi, jotta muille näkymille, kuten suosikkikansioille, jää enemmän tilaa. Lisätietoja on kohdassa Siirtymisruudun pienentäminen tai laajentaminen.

 • Yomi-nimet     Office Outlook 2007 tukee japanilaisia Yomi-nimiä yhteystiedoissa.

 • Kalenterin viikkonäkymän muutos     Office Outlook 2007 -ohjelmassa on uudenlainen viikkonäkymä. Aiemmin viikkonäkymän päivät olivat kahdessa sarakkeessa, kuten päivyrissä. Uusi viikkonäkymä muistuttaa aiempien versioiden työviikkonäkymää.

 • Oletusarvon mukainen yksityiskohtien määrä     Kuukausinäkymän oletusarvon mukaista yksityiskohtien määrää on muutettu. Lisätietoja on kohdassa Kalenterin Viikko- ja Kuukausi-näkymien yksityiskohtaisuuden muuttaminen.

Päivittäisten asioiden asettaminen tärkeysjärjestykseen

 • Tehtävät-palkki     Uusi Tehtävät-palkki on yhteinen paikka tehtäville, seurattaviksi merkityille sähköpostiviesteille, tuleville tapaamisille ja kalenterin tiedoille. Siinä ovat myös Microsoft Office OneNote 2007 -muistiinpano-ohjelman, Microsoft Office Project 2007 -ohjelman ja Windows SharePoint Services 3.0 -Web-sivustojen tehtävät. Tehtävät-palkista näkee helposti päivän tärkeät tehtävät. Lisätietoja on kohdassa Tehtävien seuranta.

 • Viestin merkitseminen seurattavaksi     Merkintöjen tekeminen Outlookissa on entistä hyödyllisempää. Voit merkitä nopeasti kohteen seurattavaksi, jolloin voit seurata kohdetta Tehtävät-palkissa, Saapuneet-kansiossa ja jopa kalenterissa. Merkinnät ovat myös kätevä tapa asettaa muistutuksia itselleen tai muille. Lisätietoja on kohdassa Seurantaa edellyttävien sähköpostiviestien seuranta.

 • Tehtävien integrointi kalenteriin     Office Outlook 2007 -ohjelmassa tehtävät on integroitu kalenterin päivittäiseen tehtäväluetteloon, jotta ne ovat näkyvissä päivän tapaamisten ja kokousten alapuolella. Voit varata tehtävälle aikaa vetämällä tehtävän kalenteriin. Kun saat tehtävän valmiiksi, tehtävä jää näkyviin kalenteriin valmistumispäivän kohdalle, niin että suoritetusta tehtävästä jää merkintä. Suorittamatta jääneet tehtävät siirtyvät seuraavalle päivälle, kunnes merkitset ne valmiiksi. Lisätietoja on kohdassa Omien tehtävien tarkasteleminen.

 • Parannettu aikataulun tekeminen     Office Outlook 2007- ja Exchange 2007 -ohjelmien parannetut aikataulun tekemiseen liittyvät ominaisuudet nopeuttavat aikataulujen laatimista. Exchange 2007 tarkistaa osallistujien aikataulut ja suosittelee sopivinta kokouksen aikaa ja paikkaa.Office Outlook 2007 -ohjelman lukuisat parannukset tekevät kalenterin käytöstä miellyttävämpää Exchange 2003- tai Exchange 2007 -ohjelman käyttäjille. Kun kokouksen paikkaa tai esityslistaa muutetaan, osallistujat saavat päivitetyt tiedot eikä heidän tarvitse hyväksyä kokousta uudelleen. Lisäksi muutokset näkyvät kokouspäivityksessä korostettuna, jotta muuttuneet tiedot on helpompi huomata. Lisätietoja on kohdassa Kokouksen järjestäminen.

Sivun alkuun

Yhteyden muodostaminen rajojen yli

Office Outlook 2007 helpottaa yhteyden muodostamista muissa paikoissa tai laiteympäristöissä työskenteleviin ihmisiin useilla parannuksilla, joita ovat muun muassa kalenterien helpompi jakaminen, RSS (Really Simple Syndication) -tuki ja Windows SharePoint Services 3.0 -tietojen tuki. 

Olennaisten tietojen pitäminen lähettyvillä

Office Outlook 2007 pitää sinut ajan tasalla tuomalla päivittäin tarvittavat tiedot suoraan Saapuneet-kansioon.

 • Windows SharePoint Services 3.0 -luetteloiden liittäminen Outlookiin     Office Outlook 2007 -ohjelman avulla voit käyttää SharePoint-luetteloihin tallennettuja tietoja mistä ja milloin tahansa. Voit yhdistää kalenterit, asiakirjakirjastot, keskusteluryhmät, yhteystiedot ja tehtävät Office Outlook 2007 -ohjelmaan sekä esikatsella ja muokata niiden sisältöä ja hakea niistä tietoa. Kaikki tekemäsi muutokset päivitetään sekä palvelimessa että selaimessa näkyvään versioon. Office Outlook 2007 -ohjelman uudet toiminnot (kuten kalenterien peittotila, sähköiset käyntikortit ja Tehtävät-palkki) ovat käytettävissä myös käsiteltäessä SharePoint-sisältöä. Lisätietoja on kohdassa SharePoint-sivuston tiedostojen avaaminen, muokkaaminen ja päivittäminen.

 • RSS (Really Simple Syndication) -syötteet     RSS-syötteet ovat tapa, jolla sisällön julkaisijat voivat helposti levittää tietoa standardoidussa muodossa. Yleensä RSS-syötteissä on säännöllisesti päivitettävää sisältöä, kuten uutisotsikoita ja henkilökohtaisia verkkopäiväkirjoja eli blogeja. RSS-syötteen etu on siinä, että se yhdistää useat Web-lähteet yhteen paikkaan eikä sisällön julkaisijalle tarvitse antaa sähköpostiosoitetta sisällön saamiseksi. Enää ei tarvitse käydä useilla Web-sivustoilla lukemassa uusimpia tietoja itseään kiinnostavista aiheista. Lisätietoja on kohdassa Johdanto RSS-syötteisiin.

 • Automaattinen tilin asentaminen     Uusi automaattinen tilin asentamistoiminto tekee sähköpostitilien lisäämisestä Office Outlook 2007 -ohjelmaan helppoa. Riittää, kun kirjoitat Exchange Server-, POP3- tai IMAP-sähköpostitilin nimen ja salasanan. Office Outlook 2007 määrittää tilin asetukset puolestasi. Sinun ei tarvitse esimerkiksi muistaa palvelimen nimeä tai määrittää porttinumeroita. Jos käytät Exchange 2007 -tiliä, se pysyy ajan tasalla, koska siinä on dynaaminen yhteys Exchange-palvelimeen. Jos postilaatikkosi siirretään palvelimesta toiseen, Office Outlook 2007 havaitsee muutoksen automaattisesti eikä keskeytä työskentelyäsi. Lisätietoja on kohdassa Sähköpostitilin lisääminen tai poistaminen.

Tietojen jakaminen helposti kenelle ja mihin tahansa

 • Kalenterien tilannevedokset     Voit lähettää kalenterisi kenelle tahansa sähköpostiviestin mukana. Vastaanottaja voi avata kalenterin joko selaimessa tai Outlookissa. Lisätietoja on kohdassa Kalenterin tietojen jakaminen.

 • Internet-kalenterien tilaukset     Internet-kalenterit ovat kalentereita, jotka jaetaan Internetin kautta. Outlookilla tai jollakin muulla sovelluksella luodut Internet-kalenterit ladataan kalenterin julkaisupalvelusta tai kalenterien lähetykseen ja tilaukseen tarkoitetusta Web-sivustosta. Internet-kalenterin tilaus sisältää Outlookia varten tiedon siitä, mistä ja kuinka usein se pyytää päivityksiä. Lisätietoja on kohdassa Johdanto Internet-kalentereihin.

 • Päällekkäiset kalenterit     Tarkastelemalla kalentereita kerroksissa voit siirtää useita kalentereita päällekkäin ja etsiä helposti yhteistä vapaata aikaa omasta ja työtoverisi tai esimiehesi kalenterista. Lisätietoja on kohdassa Kalenterien näyttäminen vierekkäin tai päällekkäin.

 • Kalenterien julkaiseminen Microsoft Office Online -sivustossa     Voit jakaa kalenterisi kaikille tai määrittämillesi henkilöille julkaisemalla sen Internet-kalenterina Office Online -sivustossa. Lisätietoja on kohdassa Kalenterin jakaminen Office Online -sivustossa.

 • Sähköiset käyntikortit     Voit jakaa yhteystietojasi luomalla ja jakamalla mukautettuja sähköisiä käyntikortteja. Voit jakaa korttisi joko sähköpostiviestin liitteenä tai osana viestin allekirjoitusta. Sähköisten käyntikorttien avulla voit mukauttaa yhteystietojasi ja tehdä niistä persoonallisia lisäämällä niihin logoja ja valokuvia. Sähköisiä käyntikortteja voidaan lähettää helposti sähköpostiviestin mukana ja tallentaa Yhteystiedot-kansioon. Lisätietoja on kohdassa Sähköisten käyntikorttien luominen.

 • Tallentaminen PDF- tai XPS-tiedostomuodossa     Office Outlook 2007 tukee tiedoston vientiä seuraaviin muotoihin:

  • PDF (Portable Document Format)     PDF on sähköinen tiedostomuoto, jossa käytetään kiinteää asettelua ja joka säilyttää alkuperäisen asiakirjan muotoilun. PDF-tiedostomuodon avulla voidaan jakaa tiedostoja. PDF-tiedostomuotoa käyttämällä voit varmistaa, että kun tiedostoa tarkastellaan Internetissä tai kun se tulostetaan, alkuperäinen muotoilu säilyy eikä tiedoston tietoja voida helposti muuttaa. PDF-tiedostomuotoa kannattaa käyttää esimerkiksi silloin, kun asiakirjoja on tarkoitus jäljentää kaupallisen tulostuspalvelun avulla.

  • XPS (XML Paper Specification)     XPS on sähköinen tiedostomuoto, joka säilyttää asiakirjan muotoilun ja jonka avulla tiedostoja voidaan jakaa. XPS-tiedostomuotoa käyttämällä voit varmistaa, että kun tiedostoa tarkastellaan Internetissä tai kun se tulostetaan, alkuperäinen muotoilu säilyy eikä tiedoston tietoja voida helposti muuttaa.

   Huomautus  PDF- ja XPS-tiedostojen luonti on mahdollista vain, kun kohde on avattu Office Outlook 2007 -ohjelmassa. Tätä toimintoa ei ole Outlookin pääikkunan Tiedosto-valikossa.

   Voit tallentaa 2007 Microsoft Office System -ohjelmassa luodun PDF- tai XPS-tiedoston vasta, kun olet asentanut tarvittavan apuohjelman. Lisätietoja on kohdassa Muiden tiedostomuotojen, kuten PDF:n ja XPS:n, tuen ottaminen käyttöön.

   Lisätietoja on kohdassa Tallentaminen PDF- tai XPS-muodossa.

 • Microsoft Office InfoPath 2007 -ohjelman integrointi Outlookiin     Office Outlook 2007 -ohjelman integroiminen täysin Office InfoPath 2007 -ohjelman kanssa mahdollistaa InfoPath-muodon sisällyttämisen sähköpostiviestiin ja lähettämisen viestissä, jossa pyydetään täyttämään tarvittavat tiedot. Vastaanottajan ei tarvitse tehdä muuta kuin täyttää lomake ja lähettää se takaisin. Kun olet kerännyt vastaanottajien vastaukset, voit tuoda tiedot Microsoft Office Excel 2007 -ohjelmaan analysoitavaksi tai liittää lomakkeet yhdeksi päälomakkeeksi.

 • Ulkona-tilan hallinta     Aiemmin, kun käynnistit Outlookin ja Ulkona-tilan hallinta oli käytössä, näkyviin tuli asiasta ilmoittava valintaikkuna. Office Outlook 2007 -ohjelmassa tilarivillä on ilmoitus, kun Ulkona-tilan hallinnan automaattiset vastaukset ovat käytössä. Jos käytät Exchange 2007 -tiliä, voit nykyään ajastaa poissaoloajat etukäteen eikä sinun tarvitse pelätä, että unohdat ottaa Ulkona-tilan hallinnan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos käytät Exchange 2007 -sähköpostitiliä, voit lisäksi määrittää erilaisen viestin organisaatioon kuuluville ja organisaation ulkopuolisille vastaanottajille. Lisätietoja on kohdassa Automaattinen viesteihin vastaaminen poissaolon aikana.

 • Yhdistetty viestintä     Käyttäessäsi Exchange 2007 -ohjelmaa voit määrittää puhepostin ja faksit toimitettavaksi Office Outlook 2007 -ohjelman Saapuneet-kansioon.

 • Kansainvälistettyjen verkkotunnusten tuki     Office Outlook 2007 tukee nykyään kansainvälistettyjä verkkotunnuksia sähköpostiosoitteissa. Kansainvälistettyjen verkkotunnusten tuen avulla ihmiset voivat rekisteröidä verkkotunnukset omalla kielellään englannin asemesta ja käyttää niitä.

 • Parannettu tietojen tallentaminen välimuistiin     Office Outlook 2007 tukee nykyään jaettujen tietojen tallentamista välimuistiin eli paikallisen synkronoidun kopion tekemistä niistä. Jos esimerkiksi käytät toisen henkilön jaettuja kansioita, tiedoista tallennetaan kopio omaan tietokoneeseesi. Tämä parantaa suorituskykyä ja mahdollistaa jaettujen tietojen käyttämisen silloinkin, kun et ole muodostanut yhteyttä Exchange-palvelimeen.  

Sivun alkuun

Turvallisuuden ja hallittavuuden parantaminen

Office Outlook 2007 pyrkii suojaamaan henkilökohtaisia ja yrityksen tietoja monien tehokkaiden työkalujen avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi roskapostisuodatin, tietojen kalastelu -viestien tunnistamistoiminto ja uusi sähköpostikansioiden hallintatoiminto. Näiden ansiosta voit hallita paremmin, millaista tietoa vastaanotat, jolloin voit keskittyä rauhassa päivittäisiin tehtäviin.

Vastaanotettavien sähköpostiviestien hallitseminen tehokkaasti

 • Outlook-sähköpostin postimerkki     Outlook-sähköpostiviestin postimerkki on uusi, Microsoftin kehittämä tekniikka, joka auttaa pysäyttämään roskapostit. Tämä tekniikka pyytää lähettäjän tietokonetta suorittamaan laskutoimituksen tai muun vaativan tehtävän ja liittämään työn todisteeksi viestin laillisuudesta. Outlook-sähköpostin postimerkin luominen tekee roskapostituksen lähettämisen lukuisiin osoitteisiin hankalaksi ja hitaaksi mutta ei vaikuta asiallisten viestien lähettämiseen. Kun Office Outlook 2007 vastaanottaa postimerkin sisältävän viestin, järjestelmä voi helposti tarkistaa viestin kelvollisuuden. Jos postimerkki on kelvollinen, se todistaa, että lähettäjän tietokone on käyttänyt aikaa postimerkin luomiseen. Kelvollisen postimerkin sisältävät viestit toimitetaan Roskaposti-kansion asemesta Saapuneet-kansioon. Lisätietoja on kohdassa Kuinka Outlook-sähköpostin postimerkki auttaa vähentämään roskapostin määrää.

 • Roskapostisuodatin ja suojaaminen tietojen kalastelulta     Office Outlook 2007 -ohjelmassa on parannettu roskapostisuodatin, joka tunnistaa useampia epätoivottuja sähköpostiviestejä kuin aiemmat versiot. Ohjelmassa on myös uusi suojauskeino tietojen kalastelua (sellaisten väärennettyjen sähköpostiviestien lähettämistä, joissa yritetään huijata vastaanottaja antamaan henkilökohtaisia tietoja) vastaan. Office Outlook 2007 jäljittää epäilyttävät sähköpostiviestit ja suojelee käyttäjää automaattisesti poistamalla epäilyttävän viestin linkit käytöstä, kunnes käyttäjä hyväksyy viestin. Ohjelma varoittaa sähköpostiviesteistä, joissa on linkki mahdollisesti haitalliseen sivustoon. Lisätietoja on kohdassa Näin Outlook suojelee käyttäjää viruksilta, roskapostilta ja tietojen kalastelu -viesteiltä.

Henkilökohtaisten ja yrityksen tietojen säilyttäminen salassa

 • Hallitut sähköpostikansiot     Käytettäessä Exchange 2007 -ohjelmaa, yritykset voivat hallittujen sähköpostikansioiden avulla vahvistaa työntekijöiden sähköpostilaatikoiden säilytys- ja tallennuskäytäntöjä esimerkiksi määrittämällä muiden henkilöiden käyttöoikeuksia kyseisiin postilaatikoihin.

 • Sähköpostitietueiden tallennuspaikka     Voit tallentaa ja arkistoida sähköpostiviestejä Windows SharePoint Services 3.0 -asiakirjakirjastoon. Office Outlook 2007 mahdollistaa tällaisten tallennuskansioiden käytön sähköpostikansioiden kanssa aivan kuten muidenkin kansioiden käytön. Nämä kansiot voidaan kuitenkin määrittää muidenkin käyttöön, ja ne on optimoitu pitkäaikaista arkistointia ja yhteensopivuutta varten.

 • Sisältöoikeuksien hallinta (IRM, Information Rights Management)     Parannettu sisältöoikeuksien hallinta on käytäntötekniikka, jonka avulla Microsoft Office System suojaa asiakirjoja, laskentataulukoita, esityksiä ja sähköpostiviestejä luvattomalta käytöltä. Sisältöoikeuksien hallinnan avulla voit määrittää, kuka voi käyttää esimerkiksi asiakirjaa tai sähköpostiviestiä, ja voivatko käyttäjät muokata, kopioida, välittää tai tulostaa viestin sisältöä ja liitteitä. Lisätietoja on kohdassa Luottamuksellisten sähköpostiviestien tietojen suojaaminen.

 • Vapaat ja varatut ajat -tietojen hallinta     Kun käytät Exchange 2007 -tiliä, voit hallita henkilökohtaisten tietojesi käyttöä määrittämällä, kuka voi tarkastella tietoja vapaista ja varatuista ajoistasi.

 • Valvontakeskus     Valvontakeskus on paikka, jossa ovat 2007 Microsoft Office System -ohjelmien suojaus- ja yksityisyysasetukset. Officen aiemmissa versioissa käytetyt suojaustasot Erittäin suuri, Suuri, Normaali ja Matala on korvattu suoraviivaisemmalla suojausjärjestelmällä.

Tehdyn työn menettämisen estäminen

 • Officen diagnostiikka     Microsoft Office Diagnostiikka on sarja diagnostiikkatestejä, joiden avulla voit selvittää, miksi tietokone ei toimi oikein. Diagnostiikkatestit voivat selvittää jotkin ongelmat suoraan sekä antaa ohjeita muiden ongelmien ratkaisemista varten. Microsoft Office Diagnostiikka korvaa seuraavat Microsoft Office 2003 -ominaisuudet: Vikojen jäljittäminen ja korjaaminen sekä Microsoft Officen sovellusten palauttaminen.

  Lisätietoja on kohdassa Viallisten Office-ohjelmien diagnosointi ja korjaaminen Office Diagnostiikan avulla.

 • Ohjelmien palauttaminen     Office Outlook 2007 -ohjelman avulla voidaan entistä paremmin estää tehdyn työn menettäminen ohjelman sulkeutuessa epänormaalisti. Aina kun mahdollista Office Outlook 2007 yrittää palauttaa joitakin asioita ohjelman tilasta ohjelman käynnistyttyä uudelleen.

  Käsittelet esimerkiksi useita tiedostoja samalla kertaa. Jokainen tiedosto on avoinna eri ikkunassa ja jokaisessa ikkunassa on näkyvissä tietyt tiedot. Office Outlook 2007 -ohjelman toimintaan tulee häiriö. Kun käynnistät Office Outlook 2007 -ohjelman uudelleen, se avaa tiedostot ja palauttaa ikkunat siten kuin ne olivat ennen Office Outlook 2007 -ohjelman toimintahäiriötä.

  Lisätietoja on kohdassa Tietojen menettämisen välttäminen Office-ohjelman keskeytyessä tavallisesta poikkeavasti.

Oikean viestin lähettäminen

 • Tekstintarkistustyökalut     Seuraavassa on joitakin oikeinkirjoituksen tarkistuksen uusia ominaisuuksia:

  • 2007 Microsoft Office System -ohjelmien oikeinkirjoituksen tarkistaminen on entistä yhtenäisempi. Uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • 2007 Microsoft Office System -ohjelmien oikeinkirjoituksen tarkistustoimintoon sisältyy nykyranskan sanasto. Microsoft Office 2003:ssa tämä sanasto piti asentaa erillisenä apuohjelmana. Lisätietoja on kohdassa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistustoiminnon muuttaminen.

  • Aina kun kieltä käytetään ensimmäisen kerran, sitä varten luodaan pois jätettyjen sanojen sanasto automaattisesti. Pois jätettyjen sanojen sanaston ansiosta oikeinkirjoituksen tarkistus merkitsee sanat, joiden käyttöä haluat välttää. Pois jätettyjen sanojen sanaston avulla voit välttää alatyylisiä tai tekstin tyyliin sopimattomia sanoja. Lisätietoja on kohdassa Pois jätettyjen sanastot sanojen toivottavien kirjoitusasujen määrittämisessä.

  • Oikeinkirjoituksen tarkistusohjelma voi etsiä ja merkitä joitakin kontekstiin liittyviä kirjoitusvirheitä. Oletko koskaan kirjoittanut seuraavanlaista virhettä: I will see you their? Office Outlook 2007 -ohjelmassa voidaan nyt ottaa käyttöön Käytä kontekstin huomioivaa oikeinkirjoitusta -asetus, joka auttaa etsimään ja korjaamaan tällaisen virheen. Tämä asetus on käytettävissä tarkistettaessa englannin-, saksan- tai espanjankielisiä tiedostoja. Lisätietoja on kohdassa Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistuksen toimintatavan valitseminen.

Sivun alkuun

Käyttö: Outlook 2007Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Vaihda kieli