Microsoft Office InfoPath -ohjelman pikanäppäimet

Huomautus:  Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon .

Tässä ohjeaiheessa kuvataan pikanäppäimiä, joiden avulla voidaan suorittaa Microsoft Office InfoPath 2007 -sovelluksen yleisiä tehtäviä, kuten lomakkeiden suunnitteluun liittyviä tehtäviä. Pikanäppäinkuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

Sellaisten pikanäppäinten kuvauksissa, joissa painetaan yhtä aikaa vähintään kahta näppäintä, näppäimet erotetaan toisistaan plusmerkillä (+). Jos pikanäppäin edellyttää kahden näppäimen painamista peräkkäin, kuvauksessa näppäimet erotetaan toisistaan pilkulla (,).

Jos haluat tulostaa tämän ohjeen aiheen, valitse Näytä kaikki painamalla SARKAIN-näppäintä, paina ENTER ja paina sitten CTRL+P-näppäinyhdistelmää.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Lomakemallien suunnitteleminen

Ohjeiden saaminen

Ohjeikkunan

Valikot, työkalurivit ja tehtäväruudut

Valintaikkunoiden käyttäminen

Microsoft Officen perustoiminnot

Lomakemallien suunnitteleminen

Lomakemallien kehittäminen

Tehtävä

Pikanäppäin:

Aloittaa uuden lomakemallin suunnittelemisen.

CTRL+VAIHTO+D

Huomautus: Jos Aloittaminen-valintaikkuna on avoinna, paina SARKAIN-näppäintä, kunnes Lomakemallin suunnitteleminen on valittuna ja paina sitten ENTER.

Avaa Avaa suunnittelutilassa -valintaikkunan.

CTRL+O tai CTRL+F12

Näyttää Suunnittelutehtävät-tehtäväruudun.

ALT+S

Näyttää nykyisen lomakemallin esikatselun.

CTRL+VAIHTO+B

Etsii sanan tai sanat.

CTRL+F

Korvaa sanan tai sanat.

CTRL+H

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen.

CTRL+C

Liittää tekstin tai kohteen.

CTRL+V

Tulostaa nykyisen lomakemallin.

CTRL+P

Näyttää valitun ohjausobjektin ominaisuudet.

ALT+ENTER

Lisää ohjausobjektin.

ALT+I, C

Valitsee edellisen ohjausobjektin.

CTRL+< (pienempi kuin -merkki) tai VAIHTO+SARKAIN

Valitsee seuraavan ohjausobjektin.

CTRL+> (suurempi kuin -merkki) tai SARKAIN

Avaa Microsoft Script Editorin (MSE:n).

ALT+VAIHTO+F11

Avaa Microsoft Office Developer Center -Web-sivuston Web-selaimeen.

ALT+H, I

Lisää hyperlinkin.

CTRL+K

Valitsee kappaleen alkuun.

CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI

Valitsee kappaleen loppuun.

CTRL+VAIHTO+ALANUOLI

Valitsee tekstin, grafiikan tai kentän yhden rivin alaspäin tai ylöspäin.

VAIHTO+YLÄNUOLI tai VAIHTO+ALANUOLI

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO+ENTER

Lisää euromerkin.

CTRL+ALT+E

Tekstin muotoileminen

Tehtävä

Pikanäppäin:

Poistaa kaiken muotoilun.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Lihavoi valitun tekstin tai poistaa lihavoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+B

Kursivoi valitun tekstin tai poistaa kursivoinnin valitusta tekstistä.

CTRL+I

Alleviivaa valitun tekstin tai poistaa alleviivauksen valitusta tekstistä.

CTRL+U

Lisää yliviivauksen valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

ALT+VAIHTO+K

Lisää yläindeksin valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+VAIHTO+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää alaindeksin valittuun tekstiin tai poistaa sen siitä.

CTRL+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Lisää valittuun tekstiin Normaali-tyylin tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+N

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Otsikko 1 -tyylin valitussa tekstissä.

ALT+CTRL+1

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Otsikko 2 -tyylin valitussa tekstissä.

ALT+CTRL+2

Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Otsikko 3 -tyylin valitussa tekstissä.

ALT+CTRL+3

Lisää valittuun kappaleeseen luettelomerkeillä varustetun luettelon tai poistaa sen.

CTRL+VAIHTO+L

Sisentää kappaleen vasemmalta.

CTRL+M

Poistaa kappaleen vasemman sisennyksen.

CTRL+VAIHTO+M

Tasaa valitun kappaleen.

CTRL+J

Tasaa valitun kappaleen oikealle.

CTRL+R

Keskittää valitun kappaleen.

CTRL+E

Tasaa valitun kappaleen vasemmalle.

CTRL+L

Suurentaa valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PILKKU

Pienentää valitun tekstin fonttikokoa.

CTRL+VAIHTO+PISTE

Avaa Fontti-tehtäväruudun.

CTRL+D

Taulukoiden käsitteleminen

Tehtävä

Pikanäppäin:

Lisää toistuvan taulukon.

ALT+I, G

Muuttaa sarakkeen leveyttä reunasta vasemmalle niin, ettei muiden sarakkeiden leveys muutu.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja vedä sarakkeen reunaa.

Muuttaa reunan alapuolella tai yläpuolella olevan rivin korkeutta muuttamatta muiden rivien korkeutta.

Huomautus: Minimikoossa olevien rivien kohdalla tämä pikanäppäin muuttaa reunan yläpuolella olevan rivin korkeutta. Rivin minimikorkeus määräytyy useiden eri tekijöiden mukaan, mukaan lukien sen mukaan, sisältääkö rivi tekstiä tai ohjausobjekteja.

Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ alhaalla ja vedä rivin reunaa.

Muuttaa kaikkien valittujen rivien tai sarakkeiden leveyden tai korkeuden samaksi.

Pidä ALT-näppäintä alhaalla ja vedä rivin tai sarakkeen reunaa.

Siirtyy taulukon seuraavan tai edellisen solun välillä.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN
SARKAIN lisää taulukkoon uuden rivin, jos painat sitä osoittimen ollessa viimeisen rivin viimeisessä solussa.

Valitsee taulukon solun tai peruuttaa sen valinnan.

F2

Korjausten tekeminen ja muutosten tallentaminen

Tehtävä

Pikanäppäin:

Etsii seuraavan oikeinkirjoitus- tai kielioppivirheen.

Huomautus: Tarkista oikeinkirjoitus kirjoitettaessa -valintaruudun on oltava valittuna (paina ALT+T ja paina sitten O).

ALT+F7

Tallentaa tai julkaisee käsiteltävänä olevan lomakemallin.

Huomautus: Tämä pikanäppäin avaa valintaikkunan, jossa voit valita lomakemallin tallentamisen tai julkaisemisen. Jos et halua tuoda tätä valintaikkunaa näyttöön jatkossa, saat Tallenna nimellä -valintaikkunan näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää ALT+VAIHTO+F2.

ALT+VAIHTO+F2

Kumoaa edellisen toimen.

CTRL+Z

Tee viime toiminto uudelleen.

CTRL+Y

Tallentaa nykyisen lomakemallin.

VAIHTO+F12

Ennen tulostamista lomakemallin esikatseleminen

Tehtävä

Pikanäppäin:

Tuo Esikatselu-valintaikkunan näyttöön.

ALT+F, V

Siirtyy seuraavalle sivulle.

ALT+OIKEA NUOLI

Siirtyy edelliselle sivulle.

ALT+VASEN NUOLI

Lähentää lomakemallin näkymää.

ALT+YHTÄLÄISYYSMERKKI

Loitontaa lomakemallin näkymää niin, että lomakemalli näkyy pienempänä ja näkyvissä on enemmän sisältöä.

ALT+TAVUVIIVA

Sivun alkuun

Ohjeiden saaminen

Ohjeikkunan käyttäminen

Ohjeikkunan kautta pääsee käyttämään koko Microsoft Officen ohjeen sisältöä. Ohjeikkuna tuo näkyviin aiheet ja muun ohjeen sisällön.

Ohjeikkunassa

Tehtävä

Paina:

Avaa ohjeikkunan.

F1

Sulkee ohjeikkunan.

ALT+F4

Vaihtaa ohjeikkunan ja käynnissä olevan ohjelman välillä.

ALT+SARKAIN

Siirtyy takaisin InfoPath 2007:n Ohjeet -kotisivulle.

ALT+HOME

Valitsee seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun kohteen oletustoiminnon.

ENTER

Valitse Selaa ohjelman ohjetta -osassa seuraavan tai edellisen kohteen.

SARKAIN tai VAIHTO+SARKAIN

Selaa ohjelman ohjetta -osassa laajentaa tai kutistaa valitun kohteen.

ENTER

Valitsee seuraavan piilotekstin tai hyperlinkin tai ohjeaiheen alussa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen.

SARKAIN

Valitsee edellisen piilotekstin tai hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -painikkeen, piilotekstin tai hyperlinkin toiminnon.

ENTER

Siirtää edelliseen ohjeaiheeseen (Takaisin-painike).

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Siirtää seuraavaan ohjeaiheeseen (Seuraava-painike).

ALT+OIKEA NUOLI

Vierittää näyttöä jonkin verran ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

YLÄNUOLI, ALANUOLI

Vierittää näyttöä ylös- tai alaspäin ohjeaiheen näkymässä.

SIVU YLÖS, SIVU ALAS

Näyttää ohjeikkunan komentojen valikon. Tämä edellyttää, että ohjeikkuna on aktiivinen (paina F1).

VAIHTO+F10

Pysäyttää edellisen toiminnon (Pysäytä-painike).

ESC

Päivittää ikkunan (Päivitä-painike).

F5

Tulostaa nykyisen ohjeen aiheen.

Huomautus: Jos nykyinen ohjeaihe ei ole aktiivisessa ikkunassa, paina F6 ja paina sitten CTRL+P.

CTRL+P

Muuttaa yhteystilan.

F6, ALANUOLI

Kirjoittaa tekstiä Kirjoita etsittävät sanat -ruutuun.

F6, ALANUOLI (paina toistuvasti)

Vaihtaa ohjeikkunan alueiden, esimerkiksi työkalurivin, Kirjoita etsittävät sanat -ruudun ja Etsi-luettelon välillä.

F6

Valitsee sisällysluettelon puunäkymässä seuraavan tai edellisen kohteen.

YLÄNUOLI tai ALANUOLI

Laajentaa tai kutistaa sisällysluettelon puunäkymässä valitun kohteen.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI.

Valitsee seuraavan hyperlinkin tai ohjeen yläreunassa olevan Näytä kaikki- tai Piilota kaikki -komennon.

SARKAIN

Valitsee edellisen hyperlinkin.

VAIHTO+SARKAIN

Suorittaa valitun hyperlinkin, Näytä kaikki -linkin tai Piilota kaikki -linkin toiminnon.

ENTER

Tulostaa nykyisen ohjeen aiheen.

CTRL+P

Etsi kysymyksen kirjoittaminen

Ennen kuin hakukysymyksen voi kirjoittaa, Kirjoita kysymys -ruutu on valittava.

miten

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Paina SARKAIN-näppäintä toistuvasti, kunnes kohdistin on Kirjoita kysymys -ruudussa.

 3. Kirjoita kysymyksesi.

 • Lähetä Kirjoita kysymys -ruutuun kirjoitettu hakutermi painamalla ENTER-näppäintä.

Sivun alkuun

Valikkojen, työkalurivien ja tehtäväruutujen käyttäminen

Siirtyminen ja niiden käyttäminen valikosta ja tehtävärivien

Ennen kuin työkaluriviä voi siirtää tai sen kokoa muuttaa, työkalurivi on valittava.

miten

 1. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä.

 2. Valitse työkalurivi painamalla toistuvasti CTRL+SARKAIN-näppäinyhdistelmää.

 3. Tuo näyttöön Työkalurivin asetukset -valikko painamalla CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 4. Painamalla S tai M , valitse Siirrä tai koko -komento.

Tehtävä

Pikanäppäin:

Siirtää työkaluriviä.

CTRL+nuolinäppäimet

Irrottaa työkalurivin.

ALANUOLI (paina toistuvasti)

Kiinnittää työkalurivin pystysuunnassa näytön vasemmalle tai oikealle puolelle.

VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI (paina toistuvasti)

Valitsee valikkorivin tai sulkee avoimen valikon ja alivalikon samanaikaisesti.

ALT tai F10

Valitsee tehtäväruudun tai työkalurivin, kun valikkorivi on valittu F10- tai ALT-näppäimellä. Toistuvat painallukset siirtävät kohdistusta avoimien työkalurivien, valikkorivien ja tehtäväruutujen välillä.

CTRL+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Valitsee työkalurivin seuraavan painikkeen tai valikon, kun työkalurivi tai valikkorivi on valittuna.

SARKAIN tai OIKEA NUOLI

Valitsee työkalurivin edellisen painikkeen tai valikon, kun työkalurivi tai valikkorivi on valittuna.

VAIHTO+SARKAIN tai VASEN NUOLI

Avaa valittuna olevan valikon tai suorittaa valittuna olevan painikkeen tai komennon.

ENTER

Tuo näyttöön valitun kohteen pikavalikon.

VAIHTO+F10

Näyttää otsikkorivin pikavalikon.

ALT+VÄLILYÖNTI

Valitsee seuraavan komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna.

ALANUOLI

Valitsee edellisen komennon, kun valikko tai alivalikko on avoinna.

YLÄNUOLI

Valitsee vasemmalla puolella olevan valikon. Kun alivalikko on avoinna, siirtyy päävalikon ja alivalikon välillä.

VASEN NUOLI

Valitsee oikealla puolella olevan valikon. Kun alivalikko on avoinna, siirtyy päävalikon ja alivalikon välillä.

OIKEA NUOLI

Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen komennon.

HOME

Valitsee valikon tai alivalikon viimeisen komennon.

END

Sulkee avoimen valikon. Sulkee vain alivalikon, jos alivalikko on auki.

ESC

Avaa valittuna olevan valikon.

VAIHTO+ALANUOLI

Näyttää typistetyn valikon kaikki komennot.

CTRL+ALANUOLI

Siirtyy tehtäväruudusta aktiiviseen lomakemalliin ja päinvastoin.

F6

Valitsee tehtäväruudun seuraavan kohteen.

SARKAIN

Valitsee tehtäväruudun edellisen kohteen.

VAIHTO+SARKAIN

Huomautus: Voit valita minkä tahansa valikkorivin komennon näppäimistön avulla. Valitse valikkorivi painamalla ALT-näppäintä. Paina haluamasi komennon sisältävän valikkokohteen nimessä alleviivattuna näkyvää kirjainta.

Siirtyminen ja niiden tehtäväruutujen käyttäminen

Ennen kuin tehtäväruutua voi käsitellä, tehtäväruutu on avattava ja valittava.

miten

 1. Avaa tehtäväruutu painamalla CTRL+F1.

 2. Valitse valikkorivi painamalla F6.

 3. Tuo näyttöön tehtäväruudun vaihtoehtovalikko painamalla CTRL+VÄLILYÖNTI-näppäinyhdistelmää.

 4. Paina M tai S , valitse Siirrä tai koko -komento.

Tehtävä

Pikanäppäin:

Näyttää Suunnittelutehtävät-tehtäväruudun.

ALT+S

Siirtyy tehtäväruutuun toisesta ohjelmaikkunan ruudusta (myötäpäivään). Tämä saattaa edellyttää useita F6-näppäimen painalluksia.

Huomautus: Jos F6-näppäimen painelu ei tuo haluamaasi tehtäväruutua näkyviin, siirrä kohdistin valikkoriviin painamalla ALT ja siirry sitten tehtäväruutuun painamalla CTRL+SARKAIN.

F6

Siirtyy ohjelmaikkunan toisesta ruudusta tehtäväruutuun (vastapäivään).

VAIHTO+F6

Muuttaa tehtäväruudun kokoa (Koko-komennon valitsemisen jälkeen).

Nuolinäppäimet

Siirtää tehtäväruutua (Siirrä-komennon valitsemisen jälkeen).

Nuolinäppäimet

Avaa tehtäväruudun tai piilottaa nykyisen tehtäväruudun.

CTRL+F1

Siirtyy tehtäväruutuun aktiivisesta ohjelmaikkunasta. (Tämä saattaa edellyttää useita F6-näppäimen painalluksia.)

F6

Siirtää tehtäväruutuun, kun valikko tai työkalurivi on aktivoitu. F6-näppäintä on ehkä painettava useita kertoja.

CTRL+SARKAIN

Avaa tehtäväruudun asetusten valikon.

CTRL+VÄLILYÖNTI

Sulkee avoimen valikon tai siirtyy takaisin lomakemalliin.

ESC

Valitsee tehtäväruudun seuraavan vaihtoehdon, kun tehtäväruutu on aktiivinen.

SARKAIN

Valitsee tehtäväruudun edellisen vaihtoehdon, kun tehtäväruutu on aktiivinen.

VAIHTO+SARKAIN

Siirtyy ylöspäin vaihtoehdosta toiseen valitussa alivalikossa tai vaihtoehtojen välillä vaihtoehtoryhmässä.

YLÄNUOLI

Siirtyy alaspäin vaihtoehdosta toiseen valitussa alivalikossa tai vaihtoehtojen välillä vaihtoehtoryhmässä.

ALANUOLI

Avaa valittuna olevan valikon tai suorittaa valitun painikkeen toiminnon.

ENTER

Avaa pikavalikon lomakemallissa tai avaa valitun tehtäväruudun kohteen avattavan valikon.

VAIHTO+F10

Valitsee valikon tai alivalikon ensimmäisen komennon, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

HOME

Valitsee valikon tai alivalikon viimeisen komennon, kun valikko tai alivalikko on näkyvissä.

END

Siirtyy valitun tehtäväruutuluettelon alkuun.

CTRL+HOME

Siirtyy valitun tehtäväruutuluettelon loppuun.

CTRL+END

Sivun alkuun

Valintaikkunoiden käyttäminen

Käyttämisen ja valintaikkunoiden asetusten valitseminen

Tehtävä

Pikanäppäin:

Avaa Avaaminen suunnittelutilassa -valintaikkunan.

CTRL+O tai CTRL+F12

Siirtyy avoimesta valintaikkunasta takaisin lomakemalliin, jos valintaikkuna tukee tätä näppäinyhdistelmää.

ALT+F6

Siirtyy seuraavaan vaihtoehtoon.

SARKAIN

Siirtyy edelliseen vaihtoehtoon.

VAIHTO+SARKAIN

Vaihtaa seuraavaan välilehteen.

CTRL+SARKAIN

Vaihtaa edelliseen välilehteen.

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Vaihtaa seuraavaan luokkaan.

SARKAIN

Huomautus: Siirry luokan valitsemisen jälkeen haluamaasi luokan nimeen nuolinäppäimillä.

Vaihtaa edelliseen luokkaan.

VAIHTO+SARKAIN

Huomautus: Siirry luokan valitsemisen jälkeen haluamaasi luokan nimeen nuolinäppäimillä.

Siirtyy vaihtoehtojen luettelon tai ryhmän vaihtoehtojen välillä.

Nuolinäppäimet

Suorittaa valitulle painikkeelle määritetyn toiminnon tai valitsee valitun valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

VÄLILYÖNTI

Avaa luettelon, jos se on suljettuna, ja siirtyy tiettyyn luettelon vaihtoehtoon.

Avattavan luettelon vaihtoehdon ensimmäinen kirjain

Valitsee vaihtoehdon tai valitsee valintaruudun tai poistaa sen valinnan.

ALT+ vaihtoehdon alleviivattu kirjain

Avaa valitun avattavan luettelon.

ALANUOLI

Sulkee valittuna olevan avattavan luettelon tai peruuttaa komennon ja sulkee valintaikkunan.

ESC

Suorittaa valittuna olevan komennon.

ENTER

Siirtyy edelliseen kansioon.

ALT+1

Avaa valittua kansiota yhden tason ylempänä olevan kansion.

ALT+2

Poistaa valitun kansion tai tiedoston.

ALT+3

Luo uuden alikansion avoinna olevalle kansiolle.

ALT+4

Siirtyy Pikkukuvat-, Kuvakkeet ja tiedot-, Kuvakkeet-, Luettelo-, Tiedot-, Ominaisuudet- ja Esikatselu-näkymien välillä.

ALT+5

Tuo näyttöön valitun kansion tai tiedoston pikavalikon.

VAIHTO+F10

Avaa Kohde- tai Tallennussijainti-luettelon (nimeltään Osoiterivi Windows Vistassa).

F4

Päivittää kansio- ja tiedostoluettelon Avaa-, Avaa suunnittelutilassa- tai Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

F5

Muokkausruutujen valintaikkunoiden käyttäminen

Muokkausruutu on kenttä, johon voit kirjoittaa tai liittää tietoja, kuten käyttäjänimen tai kansion polun.

Toiminto:

Paina:

Siirtää syötteen alkuun.

HOME

Siirtää syötteen loppuun.

END

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Siirtyy yhden sanan vasemmalle.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen merkin tai peruuttaa sen valinnan.

VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee vasemmanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI

Valitsee oikeanpuoleisen sanan tai peruuttaa sen valinnan.

CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI

Valitsee lisäyskohdasta syötteen alkuun.

VAIHTO+HOME

Valitsee lisäyskohdasta syötteen loppuun.

VAIHTO+END

Sivun alkuun

Microsoft Office -perustoiminnot

Ikkunoiden näyttäminen ja käyttäminen

Toiminto:

Paina:

Siirtää seuraavaan ikkunaan.

ALT+SARKAIN

Siirtää edelliseen ikkunaan.

ALT+VAIHTO+SARKAIN

Sulkee aktiivisen ikkunan.

CTRL+W tai CTRL+F4

Palauttaa aktiivisen ikkunan koon sen pienentämisen tai suurentamisen jälkeen.

CTRL+F5

Vaihtaa seuraavaan ikkunaan useiden ikkunoiden ollessa avoinna.

CTRL+F6

Vaihtaa edelliseen ikkunaan useiden ikkunoiden ollessa avoinna.

CTRL+VAIHTO+F6

Kun asiakirjaikkunaa ei ole suurennettu, suorittaa Siirrä-komennon (ikkunan Ohjausobjekti-valikossa). Siirry ikkunaan nuolinäppäimillä ja paina ESC, kun olet valmis.

CTRL+F7

Kun asiakirjaikkunaa ei ole suurennettu, suorittaa Koko-komennon (ikkunan Ohjausobjekti-valikossa). Muuta ikkunan kokoa nuolinäppäimillä ja paina ESC, kun olet valmis.

CTRL+F8

Pienentää ikkunan kuvakkeeksi (toimii vain joissakin Microsoft Office -ohjelmissa).

CTRL+F9

Suurentaa valitun ikkunan tai palauttaa valitun ikkunan sen koon muuttamisen jälkeen.

CTRL+F10

Kopioi näytön kuvan leikepöydälle.

PRINT SCREEN

Kopioi valitun ikkunan kuvan leikepöydälle.

ALT+PRINT SCREEN

Tekstissä siirtyminen

Toiminto

Paina:

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

VASEN NUOLI

Siirtyy yhden merkin oikealle.

OIKEA NUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin ylöspäin.

YLÄNUOLI

Laajentaa valintaa yhden rivin alaspäin.

ALANUOLI

Siirtää sanan alkuun.

CTRL+VASEN NUOLI

Siirtää sanan loppuun.

CTRL+OIKEA NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

END

Siirtyy rivin alkuun.

HOME

Siirtää edelliseen kappaleeseen.

CTRL+YLÄNUOLI

Siirtää seuraavaan kappaleeseen.

CTRL+ALANUOLI

Sivun alkuun

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×