Merkinnän lisääminen blogiin

Blogi tarkoittaa WWW-sivustoa, jonka avulla organisaatio voi jakaa ideoita ja tietoja nopeasti. Blogeissa on merkintöjä, jotka on päivätty ja määritetty näkymään käänteisessä aikajärjestyksessä. Kun lisäät blogiin merkintöjä, muut voivat kommentoida niitä ja lisätä niihin aiheeseen liittyvien sivustojen, valokuvien ja muiden blogien linkkejä.

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet

Yleistä

Merkinnän lisääminen blogiin selaimella

Merkinnän lisääminen blogiin sähköpostitse

Muita tapoja kirjoittaa blogiin

Blogimerkintöjen kommenttien seuraaminen

Kommenttien tilaaminen RSS-syötteinä

Kommenteista ilmoittavan ilmoituksen määrittäminen

Yleistä

Blogimerkinnät tai blogikirjoitukset, joiksi niitä myös kutsutaan, ovat keskeinen osa blogia. Blogimerkinnät muistuttavat usein päivyrimerkintöjä, ja niissä on tietoja, ajatuksia ja mielipiteitä. Merkinnät näkyvät aikajärjestyksessä siten, että uusin merkintä näkyy ylimpänä.

Voit luoda merkinnän SharePoint-blogiin WWW-selaimella, jos sinulla on Viestit-luettelon Osallistuja-käyttöoikeus. Sisällön luominen, kuvien lisääminen, muotoilujen käyttäminen ja hyperlinkkien lisääminen onnistuu ilman muita työkaluja ja ohjelmia. Blogimerkintöjen kommentoiminen edellyttää, että sinulla on Kommentit-luettelon Osallistuja-käyttöoikeus. Joissakin tapauksissa kommentit on hyväksyttävä, ennen kuin ne tulevat näkyviin sivustoon.

Huomautus: Jos selain ei tue ActiveX-komponentti, muotoilutyökalurivi ei välttämättä ole käytettävissä. Voit kuitenkin muotoilla blogimerkintöjesi tekstejä tavallisia HTML-tunnisteita käyttäen. Katso myös -ruudussa on linkkejä erikoistekstikenttien tekstin muotoilemista käsitteleviin ohjeisiin.

Blogiin voi lisätä sisältöä myös seuraavasti:

 • Blogimerkinnän voi luoda ja lähettää sähköpostitse. Merkinnän lähettäminen sähköpostitse edellyttää, että blogi on määritetty vastaanottamaan sisältöä sähköpostitse.

 • Blogimerkinnän voi luoda blogien luomiseen ja julkaisemiseen tarkoitetulla työkalulla, joka on SharePoint Foundation -yhteensopiva.

Oletusarvon mukaan blogit on määritetty siten, että julkaistaviksi tarkoitetut merkinnät täytyy ensin hyväksyä. Tästä voi olla hyötyä, jos usea henkilö julkaisee sisältöä tai jos kirjoitus voi sisältää luottamuksellisia tietoja. Oletusarvon mukaan henkilöt, joilla on luetteloiden hallintaoikeudet, voivat hyväksyä blogimerkintöjä. Näitä asetuksia voi kuitenkin muuttaa. Katso myös -osassa on linkkejä sisällön hyväksymistä käsitteleviin ohjeisiin.

Sivun alkuun

Merkinnän lisääminen blogiin selaimella

Kun luot blogimerkinnän, voit tallentaa sen luonnoksena tai julkaista sen heti. Jos sinulla on vaaditut käyttöoikeudet, voit tallentaa merkinnän luonnoksena esimerkiksi, jos haluat muokata sitä tai käydä sen läpi ennen julkaisemista.

 1. Valitse blogin aloitussivulla Blogityökalut ja valitse Luo kirjoitus.

 2. Kirjoita kirjoituksen otsikko Otsikko-kohtaan. Otsikko näkyy kotisivulla blogimerkinnän yläosassa sekä Viestit-luettelossa.

 3. Kirjoita tai lisää blogimerkinnän sisältö Teksti-kohtaan. Valintanauhan avulla voit muotoilla tekstiä tai lisätä kuvia, hyperlinkkejä tai taulukoita.

 4. Valitse Luokka-luettelosta haluamasi luokka tai luokat ja valitse Lisää. Voit poistaa luokan valitsemalla luokan valittujen luokkien joukosta ja valitsemalla Poista.

 5. Varmista Julkaistu-kohdassa, että blogimerkinnän julkaisun päivämäärä ja kellonaika ovat oikein. Julkaisupäivämäärä määrittää merkinnän sijoittumisen aloitussivulle, koska merkinnät näkyvät sivulla käänteisessä aikajärjestyksessä. Kun luot blogimerkinnän ensimmäisen kerran, nykyinen päivämäärä on näkyvissä. Jos julkaiset luonnoksen, joka on luotu useita päiviä aikaisemmin, voit tarvittaessa muuttaa tämän kentän arvon merkinnän todellisen päivämäärän mukaiseksi. Jos julkaiset useita päiviä sitten luodun luonnoksen, voit muokata tätä kenttää, jotta siinä näkyy oikea julkaisupäivämäärä.

  Vihje: Voit halutessasi lisätä myös tulevan päivämäärän, jos merkinnän on tarkoitus näkyä blogissa ylimpänä kyseiseen päivämäärään saakka. Tällä tavalla voit esimerkiksi muistuttaa lukijoita tietystä tapahtumasta tai kampanjasta.

 6. Tee jompikumpi seuraavista toimista:

  • Tallenna blogimerkintä valitsemalla Tallenna luonnoksena ja tee se loppuun myöhemmin. Valitse tämä vaihtoehto myös, kun haluat tallentaa merkinnän luonnoksena hyväksymistä varten.

  • Julkaise blogimerkintä heti valitsemalla Julkaise.

   Huomautukset: 

   • Jos sinulla ei ole hyväksyntäoikeuksia, Julkaise-painike ei ole käytettävissä.

   • Jos Viesti-luettelo on määritetty siten, että hyväksyntää ei edellytetä, Tallenna luonnoksena -painike ei ole näkyvissä eikä merkintää voi tallentaa luonnoksena. Kun valitset Julkaise, merkintä siirretään suoraan blogiin.

Sivun alkuun

Merkinnän lisääminen blogiin sähköpostitse

Jos blogi on määritetty vastaanottamaan merkintöjä sähköpostitse, voit luoda merkinnän lähettämällä sen sähköpostiviestissä, joka on osoitettu blogin Viesti-luetteloon. Kun viesti lähetetään, se luo blogimerkinnän Viesti-luetteloon.

Kun haluat lähettää merkintöjä blogiin sähköpostiohjelmalla, selvitä ensin blogin Viesti-luettelon osoite. Viesti-luettelon sähköpostiosoite voi olla esimerkiksi sähköpostiohjelman osoitteistossa. Tällöin voit lisätä osoitteen sähköpostiohjelmasi omiin yhteystietoihin, josta osoite löytyy helposti myös vastaisuudessa. Viesti-luettelon osoite voi näkyä myös luettelon kuvauksessa.

Jos Viesti-luettelon osoitetta ei löydy, kysy järjestelmänvalvojalta tai sivuston omistajalta, onko luettelo määritetty vastaanottamaan blogimerkintöjä sähköpostitse. Jos on, pyydä Viesti-luettelon sähköpostiosoite.

 1. Avaa uusi sähköpostiviesti sähköpostiohjelmassa ja kirjoita sähköpostin viestiksi teksti, jonka haluat lähettää blogiin.

 2. Lisää blogin Viesti-luettelon osoite Vastaanottaja- tai Kopio-ruutuun.

 3. Lähetä sähköpostiviesti. Useimmissa sähköpostiohjelmissa viesti lähetetään valitsemalla Lähetä.

Vihje: Jos Viesti-luettelo on määritetty vastaanottamaan liitteitä, voit sisällyttää blogimerkintään liitteen. Liitä haluamasi tiedosto sähköpostiviestiin.

Sivun alkuun

Muita tapoja kirjoittaa blogiin

Blogin omien työkalujen lisäksi voit käyttää SharePoint Foundation -yhteensopivia blogimerkintöjen julkaisuohjelmia. Esimerkiksi Microsoft Word 2010 -sovelluksessa on blogimalli, jonka avulla voit luoda ja julkaista blogeja SharePoint-sivustoon tai muihin WWW-sijainteihin.

Kun olet valmis luomaan uuden blogimerkinnän, käynnistä yhteensopiva blogiohjelma omasta blogistasi ja julkaise merkintä blogiohjelmalla. Kun ensimmäisen kerran käynnistät blogiohjelman, ohjelma voi pyytää määrittämään blogin URL-osoitteen tai muita blogimerkintöjen asetuksia. Lisätietoja on blogiohjelman ohjeessa.

 1. Valitse blogin aloitussivulla Blogityökalut ja valitse Käynnistä blogiohjelma blogiin kirjoittamista varten.

 2. Luo ja julkaise blogimerkintöjä noudattamalla blogiohjelman ohjeita.

  Huomautus: Blogit tukevat myös tavanomaisia blogien kirjoittamiseen tarkoitettuja ohjelmointiliittymiä. Lisätietoja on MSDN-sivuston SharePoint Developer Centerissä.

Sivun alkuun

Blogimerkintöjen kommenttien seuraaminen

Blogimerkintöjesi lukijat voivat helposti lisätä kommentteja merkintöihisi. Kommentti voi olla kysymys, lisätietopyyntö, lisätietoja sisältävä kommentti tai linkki toisessa sivustossa sijaitseviin lisätietoihin tai vaikkapa vain erinomaista kirjoitustasi koskeva kohteliaisuus. Voit seurata blogisi kommentteja käyttämällä RSS (Really Simple Syndication) -syötteitä tai ilmoituksia.

Huomautus:  Seuraavat toimet edellyttävät Kommentit-luettelon muokkausoikeuksia. Nämä toimet määrittävät, että kaikkien blogimerkintöjesi kaikkia kommenteja seurataan. Jos suoritat nämä toimet ja blogiin kirjoittaa usea henkilö, saat tiedon kaikkien blogikirjoittajien merkintöihin tulleista kommenteista, et vain omien merkintöjesi kommenteista.

Kommenttien tilaaminen RSS-syötteinä

Ennen kuin voit vastaanottaa RSS-syötteitä, palvelimen järjestelmänvalvojan on otettava RSS-syötteet käyttöön keskitetyssä hallinnassa ja sivuston järjestelmänvalvojan on sallittava RSS-syötteiden käyttö sivustossa Sivuston asetukset -sivulla. Lisätietoja RSS-syötteiden ottamisesta käyttöön on tämän artikkelin Katso myös -osassa.

 1. Valitse blogin aloitussivulla Blogityökalut ja siirry Kommentit-luetteloon valitsemalla Hallitse kommentteja.

  Huomautus:  Jos et näe Blogityökalut-ryhmää, sinulla ei ole oikeutta muokata Kommentit-luetteloa.

 2. Valitse Kommentit-luettelossa valintanauhan Luettelo-välilehti.

  Vihje: Jos voit tilata näkymän WWW-selaimessa, työkalurivin RSS-painike tulee käyttöön tässä vaiheessa. Jos näin tapahtuu, voit ehkä tilata luettelon tai kirjaston suoraan napsauttamalla painiketta. Jos tämä ominaisuus ei ole käytössä selaimessa, noudata näiden toimien viimeisiä vaiheita.

 3. Valitse Jaa ja seuraa -ryhmästä RSS-syöte. Syöte tulee näkyviin selainikkunaan.

 4. Noudata näkyvissä olevan sivun syötteen tilausta koskevia ohjeita. Valitse esimerkiksi Tilaa tämä syöte.

 5. Noudata RSS-katseluohjelman, selaimen tai sähköpostiohjelman lisäohjeita.

Sivun alkuun

Kommenteista ilmoittavan ilmoituksen määrittäminen

Voit määrittää ilmoituksia erityyppisille muutoksille aina yksittäisestä muutoksesta muutoksiin, jotka tehdään luomiisi tiedostoihin. Voit myös määrittää ilmoitusten toimitusmenetelmän sen mukaan, haluatko saada ilmoitukset sähköpostiohjelmasi Saapuneet-kansioon vai tekstiviesteinä matkapuhelimeesi.

Ennen kuin voit saada ilmoituksia sähköpostiviesteinä, palvelimen järjestelmänvalvojan on määritettävä lähtevä sähköposti keskitetyssä hallinnassa. Vastaavasti ennen kuin voit saada ilmoituksia tekstiviesteinä, palvelimen järjestelmänvalvojan on otettava tekstiviestipalvelujen asetukset käyttöön keskitetyssä hallinnassa. Lisätietoja lähtevän sähköpostin ja tekstiviestipalvelun asetusten määrittämisestä on tämän artikkelin Katso myös -osassa.

 1. Valitse blogin aloitussivulla Blogityökalut ja siirry Kommentit-luetteloon valitsemalla Hallitse kommentteja.

  Huomautus:  Jos et näe Blogityökalut-ryhmää, sinulla ei ole oikeutta muokata Kommentit-luetteloa.

 2. Valitse Kommentit-luettelossa valintanauhan Luettelo-välilehti.

 3. Valitse Jaa ja seuraa -ryhmästä Ilmoita ja valitse sitten Määritä ilmoitus tähän kirjastoon.

 4. Muuta Ilmoituksen otsikko -ruudussa näkyvä otsikko sellaiseksi, jonka tunnistat myöhemmin helposti. Kirjoita esimerkiksi "Blogin kommentit". Otsikko näkyy ilmoitussähköpostiviestin aiherivillä, ja otsikkoa käytetään myös ilmoitusten hallintaan.

 5. Valitse Toimitustavat-kohdasta menetelmä, jolla ilmoitukset toimitetaan.

  Huomautus:  Jos Tekstiviesti-asetukset näkyvät himmeinä, sivustossa ei ehkä ole tallennettuna matkapuhelimesi numeroa. Voit tallentaa matkapuhelinnumeron napsauttamalla sivun yläosassa näkyvää nimeäsi ja valitsemalla Omat asetukset. Valitse sitten Käyttäjätiedot-sivulla Muokkaa kohdetta. Jos olet tallentanut matkapuhelimesi numeron, mutta asetukset näkyvät silti himmeinä, sivustoa varten ei ehkä ole määritetty lähtevän sähköpostin asetuksia tai tekstiviesti-ilmoitusten asetuksia. Ota yhteyttä palvelimen järjestelmänvalvojaan.

 6. Jos Muuta tyyppi -osa on käytettävissä, valitse muutostyypit, joista haluat saada ilmoituksen. Voit saada ilmoituksen kaikista muutoksista tai vain kohteiden poistamisesta.

 7. Määritä Suodatin-osassa, haluatko ilmoituksen kaikista muutoksista tai vain tietyistä muutoksista, kuten muutoksista, jotka tehdään sinun äskettäin luomaasi tai muuttamaasi kohteeseen.

 8. Valitse Ilmoitusten lähetysaika -osassa, miten usein (esimerkiksi heti, kerran päivässä tai kerran viikossa) ja minä päivinä tai mihin kellonaikaan haluat saada ilmoituksia.

  Huomautus:  Tekstiviesti-ilmoituksia määritettäessä Lähetä heti on ainoa vaihtoehto.

 9. Valitse OK.

Sivun alkuun

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×