Markkinointi- ja tuotevaatimusmenettelyn edistäminen

Kirjoittaja: Mike Gospe

Tuotekehitysryhmän dynaaminen hallinta on vaativa tehtävä    etenkin laadittaessa markkinavaatimusmäärittelyn ja tuotevaatimusmäärittelyn asiakirjoja. Hillary Clinton voisi ilmaista asian niin, että tarvitaan koko kylä markkina- ja tuotevaatimusten keräämiseen, kokoamiseen ja priorisoimiseen. Tuotekehitysryhmän johtaja (esimerkiksi tuotepäällikkö), joka yrittää selvitä asiasta yksin, on tuomittu epäonnistumaan.

Miten tuotepäällikkö voi rakentaa toimivan tiimin ja ohjata päätöksentekoa kohti onnistumista? Tässä artikkelissa esitellään viisi tehokasta tapaa varmistaa huippuluokan markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn kehitys ja hyväksyntä.

Tuotepäällikön rooli

Jos markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn luontia verrattaisiin talon rakentamiseen, tuotepäällikkö olisi arkkitehti tai pääurakoitsija. Ryhmän jäsenet olisivat aliurakoitsijoita, joilla on oma strateginen ja taktinen osaaminen, kuten sähköasentajilla, putkimiehillä ja kirvesmiehillä.

Tuotepäällikkö valvoo ja ohjaa strategiaa, budjettia ja taktista aikataulua, jotta markkina- ja tuotevaatimusten määrittelyprosessit etenevät ajallaan. Strategisen näkemyksen, taktisen ohjauksen ja ryhmän johtamisen lisäksi tuotepäällikön tehtäviä ovat myös seuraavat:

  • Tavoitteiden, strategioiden ja aikataulujen määrittäminen markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn luonnille.

  • Monesta organisaatiosta koostuvan ryhmän prioriteettien ja tehtävien synkronointi ja johtaminen.

  • Ongelmakohtien tunnistaminen.

  • Ongelmien ratkaisemiseen tarvittavien toimien määrääminen.

  • Projektin tilan viestiminen tuotteen valmistelukomitealle.

Sivun alkuun

Viisi parasta käytäntöä

Vaikka tuotekehitysprosessit vaihtelevat aloittain, jokainen menestyvä tuotepäällikkö noudattaa tiettyjä yleisiä parhaita käytäntöjä. Niiden toteuttaminen päivittäisessä työssä auttaa ryhmän johtamisessa, vähentää riskejä ja parantaa markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn hyväksymismahdollisuuksia ja viemistä seuraavalle tasolle.

1. Rakenna tiimi huippuyksilöistä

Markkina- ja tuotevaatimusmäärittely on mittava hanke, johon tarvitaan yrityksen eri osastojen taitoja ja tietämystä. Onnistuakseen tuotepäällikön on valittava työryhmään oikeat tekijät ja saatava heidät työskentelemään yhdessä.

Ryhmän jäsenten valintaan vaikuttaa se, millaisia tietoja markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn luonnissa tarvitaan. Kokenut tuotepäällikkö tietää, että pieni ja taitava ydinryhmä on tehokkaampi kuin suuri ryhmä, jonka taidot ovat rajalliset.

Yrityksen koon tai tuotteen monimutkaisuuden mukaan tuotekehitysryhmässä voi olla 2–50 jäsentä. Tavallisesti ydinryhmä sisältää tuotemarkkinoinnin, tuotehallinnan, tuen, taloushallinnon ja myynnin ammattilaisia. Muita osallistujia voi ottaa mukaan tarpeen vaatiessa. Ryhmän johtaja voi esimerkiksi pyytää mukaan tuotekouluttajan keskustelemaan myyntikumppanien organisaatioiden koulutuksesta.

Tuotepäällikön kannattaa varata aikaa keskusteluihin ryhmän jäsenten kanssa, kerätä palautetta ja näkökulmia sekä tunnustaa yksilön tai ryhmän panos. Nämä helpot mutta usein unohtuvat toimet auttavat pitämään ryhmän keskittyneenä ja motivoituneena työhönsä.

Sivun alkuun

2. Tunnista sidosryhmät

Organisaation käytäntöjen hallinta on yhtä tärkeää kuin markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn luonnin valvonta. Varmista, että tunnistat eri toimintojen tärkeimmät sidosryhmät ja pidät niihin yhteyttä koko prosessin aikana. Nämä päättäjät voivat olla myös valmistelukomitean jäseniä tai muita johtotason henkiöitä, joiden mielipiteellä on merkitystä markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn arvioinnissa ja hyväksymisessä.

Kun olet tekemisissä sidosryhmien kanssa, älä oleta, että he tuntisivat tuotteen yhtä hyvin kuin sinä. Osa tuotepäälliköistä tekee virheen olettaessaan, että heidän tietämyksensä olisi yrityksen yleisessä tiedossa.

Tehokkaimmat tuotepäälliköt tapaavat yksittäisiä sidosryhmiä säännöllisesti palautteen ja kannatuksen saamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos sidosryhmissä vastustetaan markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyssä ehdotettua suuntaa. Tuotepäälliköt voivat minimoida epäonnistumisen mahdollisuuden pyrkimällä selvittämään mahdolliset ongelmat avoimesti mutta yksityisesti ennen suositustensa esittämistä virallisessa valmistelukomitean kokouksessa.

Sivun alkuun

3. Seuraa etenemistä ja hallitse yksityiskohtia

Vanhan sanonnan mukaan piru asuu yksityiskohdissa. Parhaat tuotepäälliköt pitävät huolen yksityiskohdista, määrittävät ja seuraavat välitavoitteita, kehittävät ja jakavat hyödyllisiä kokousmuistiinpanoja ja viestivät usein työryhmän jäsenten kanssa.

Tämä ei tarkoita mikrohallinnointia. Päin vastoin. On erittäin tärkeää osata delegoida tehtäviä oikealla hetkellä ja oikeille henkilöille. Määritä omistajat tietyille markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyn osille sen mukaan, millaista tietoa tarvitaan. Tuotepäällikkö voi esimerkiksi pyytää talouspäällikköä laatimaan kustannus-hyötyanalyysin tai hintamatriisin markkinavaatimusmäärittelyä varten.

Sivun alkuun

4. Vie esitys valmistelukomiteaan

Päätöksen hankkiminen valmistelukomitealta on tärkeä, vaikka päätöksessä pyydettäisiin lisää tietoja. Valitettavasti liian monet valmistelukomiteaesitykset ovat jäsentämättömiä kokoelmia löyhästi toisiinsa liitettyjä faktoja, kertomuksia ja suosituksia, jotka eivät edistä hankkeen onnistumista.

Onnistuminen edellyttää suositusten ja tilan esittämistä valmistelukomitealle selkeässä ja jäsennetyssä muodossa. Tiivis ja tehokas esitys sisältää seuraavat asiat:

  • Yksi, selkeä tavoite valmistelukomitean kokoukselle.

  • Suosituksia kommentoineiden tai tukeneiden valmistelukomitean jäsenten maininta ennen suositusten esittelemistä.

  • Kokouksen jäsennetty esityslista.

  • Tekniset tiedot esitettynä loogisessa ja helposti seurattavassa muodossa käyttäen mahdollisimman vähän dioja.

  • Viimeinen dia, joka tiivistää yhteen toimet tai päätökset, joita projektin jatkaminen edellyttää valmistelukomitealta.

Sivun alkuun

5. Tuo ryhmän työ päätökseen

Kun markkina- tai tuotevaatimusmäärittely on hyväksytty, tuotekehitysryhmä voidaan lakkauttaa. Jos tuotepäällikkö jatkaa ryhmän toimintaa turhaan tai jakaa ryhmän jäsenille toiminnallisia tehtäviä tai vastuita, seurauksena voi olla hiljainen kapina. Työryhmän jäsenet saattavat vastustaa ylimääräisiä kokouspyyntöjä, jättää toimintakohteita tekemättä tai valittaa tuotepäällikön toiminnasta tai prosessista julkisesti tai yksityisesti.

Opi purkamaan ryhmä viimeisen tavoitteen saavuttamisen jälkeen. Ylistä ryhmän saavutuksia julkisesti johtoryhmälle ja anna tunnustusta tärkeimmistä panoksista. Tämän jälkeen voit lakkauttaa ryhmän. Tällä tavalla ryhmä on valmis ja halukas antamaan parhaansa, kun seuraavan kerran tarvitset heidän panostaan.

Sivun alkuun

Yhteenveto

Markkina- ja tuotevaatimusmäärittelyjen kehitystyössä tuotepäällikön on osattava hallita monesta eri osaamisalasta koostuvaa ryhmää ja organisaation päätöksentekoa. Tässä artikkelissa kuvatut viisi käytäntöä voivat parantaa valmistelu- ja hyväksymisprosessin onnistumismahdollisuuksia ja auttavat kehittämään johtajuustaitoja.

Sivun alkuun

Tietoja kirjoittajasta     Mike Gospe on on KickStart Alliancen pääosakas. Markkinoinnin ja myynnin ammattilaisista koostuva konsulttiyritys auttaa kaiken kokoisia yrityksiä asemoinnissa, viestinnässä, kysynnän luonnissa, myyntistrategian luonnissa ja toteuttamisessa.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×