Manuaalisten sivunvaihtojen luominen laskentataulukossa

Sivunvaihdot ovat erottimia, jotka jakavat laskentataulukko erillisiksi sivuiksi tulostamista varten. Microsoft Excel lisää automaattiset sivunvaihdot paperin koon, reunusasetusten, skaalausasetusten ja käyttäjän asettamien manuaalisten sivunvaihtojen perusteella. Voit tulostaa täsmälleen haluamasi määrän sivuja muuttamalla laskentataulukon sivunvaihtoja ennen sen tulostamista.

Vihjeitä   Vaikka sivunvaihtoja voidaankin käsitellä normaalinäkymässä, kannattaa käyttää Sivunvaihtojen esikatselu -näkymää, kun haluat tarkistaa, miten sivun suunnan ja muotoilun muutokset ja muut tekemäsi muutokset vaikuttavat automaattisiin sivunvaihtoihin. Näet esimerkiksi, kuinka rivin korkeuden ja sarakkeen leveyden muutokset vaikuttavat automaattisiin sivunvaihtoihin.

Jos haluat korvata Excelin lisäämät automaattiset sivunvaihdot, voit lisätä omia manuaalisia sivunvaihtoja sekä siirtää ja poistaa niitä. Voit myös poistaa nopeasti kaikki manuaalisesti lisätyt sivunvaihdot. Sivunvaihtojen käsittelemisen jälkeen voit palata normaalinäkymään.

Sisältö

Sivunvaihdon lisääminen

Sivunvaihdon siirtäminen

Manuaalisen sivunvaihdon poistaminen

Kaikkien manuaalisten sivunvaihtojen poistaminen

Normaaliin näkymään palaaminen

Sivunvaihtojen näyttäminen ja piilottaminen normaalinäkymässä

Lisätietoja sivunvaihdoista

Sivunvaihtojen lisääminen

 1. Valitse muokattava laskentataulukko.

 2. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Vihje   Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon kuva -painiketta.

  Huomautus   Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat lisätä vaakasuoran sivunvaihdon, valitse rivi, jonka alapuolelle haluat lisätä sivunvaihdon.

  • Jos haluat lisätä pystysuoran sivunvaihdon, valitse sarake, jonka oikealle puolelle haluat lisätä sivunvaihdon.

 4. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Vaihdot.

  Valitse Sivun asettelu -välilehdestä Vaihdot

 5. Valitse Lisää sivunvaihto.

Vihje   Voit myös napsauttaa hiiren kakkospainikkeella riviä tai saraketta, jonka alle tai oikealle puolelle haluat lisätä sivunvaihdon, ja valita sitten Lisää sivunvaihto.

Huomautus   Jos lisäämäsi manuaaliset sivunvaihdot eivät vaikuta laskentataulukkoon, Sovita-skaalausasetus on ehkä valittu Sivun asetukset -valintaikkunan Sivu-välilehdessä (Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmä, valintaikkunan avain Painikkeen kuva). Voit käyttää manuaalisia sivunvaihtoja, kun vaihdat skaalausasetukseksi Suurenna tai pienennä.

Sivun alkuun

Sivunvaihtojen siirtäminen

  Jos haluat ottaa käyttöön sivunvaihtojen vetämisen toiseen laskentataulukon sijaintiin, varmista, että vedä ja pudota -toiminto on otettu käyttöön. Jollei sitä ole otettu käyttöön, sivunvaihtojen siirtäminen ei välttämättä onnistu.

Tarkista, että Vedä ja pudota -ominaisuus on käytössä.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset-luokan Muokkausasetukset-kohdasta Ota täyttökahva ja solujen vetäminen ja pudottaminen käyttöön -valintaruutu ja valitse OK.

 4. Valitse muokattava laskentataulukko.

 1. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Vihje   Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon kuva -painiketta.

  Huomautus   Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 2. Siirrä sivunvaihtoa vetämällä sivunvaihdon uuteen kohtaan.

  Huomautus   Automaattisen sivunvaihdon siirtäminen muuttaa sen manuaaliseksi sivunvaihdoksi.

Sivun alkuun

Manuaalisen sivunvaihdon poistaminen

Huomautus   Excelin automaattisesti lisäämiä sivunvaihtoja ei voi poistaa. Manuaalisten rivinvaihtojen lisääminen, sivun suunnan muuttaminen ja sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden muuttaminen voivat vaikuttaa automaattisiin sivunvaihtoihin.

Manuaalisen sivunvaihdon poistaminen:

 1. Valitse muokattava laskentataulukko.

 2. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Vihje   Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon kuva -painiketta.

  Huomautus   Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa pystysuoran sivunvaihdon, valitse poistettavan sivunvaihdon oikealla puolella oleva sarake.

  • Jos haluat poistaa vaakasuoran sivunvaihdon, valitse poistettavan sivunvaihdon alla oleva rivi.

   Huomautus   Automaattista sivunvaihtoa ei voi poistaa.

 4. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Vaihdot.

  Valitse Sivun asettelu -välilehdestä Vaihdot

 5. Valitse Poista sivunvaihto.

Vihje   Voit poistaa sivunvaihdon myös vetämällä sen sivunvaihdon esikatselualueen ulkopuolelle (vasemmalle tai oikealle pystysuuntaisten sivunvaihtojen osalta ja ylös- tai alaspäin vaakasuuntaisten sivunvaihtojen osalta). Jos sivunvaihtoja ei voi vetää, varmista, että vedä ja pudota -toiminto on otettu käyttöön. Lisätietoa on ohjeartikkelissa Sivunvaihdon siirtäminen.

Sivun alkuun

Kaikkien manuaalisten sivunvaihtojen poistaminen

Huomautus   Kaikki manuaaliset sivunvaihdot poistetaan, jolloin laskentataulukossa näkyy vain automaattiset sivunvaihdot.

 1. Valitse muokattava laskentataulukko.

 2. Valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivunvaihtojen esikatselu.

  Valitse Näytä-välilehden Sivunvaihtojen esikatselu

  Vihje   Voit myös napsauttaa tilarivin Sivunvaihtojen esikatselu Sivunvaihdon kuva -painiketta.

  Huomautus   Jos näyttöön tulee Tervetuloa sivunvaihtojen esikatseluun -valintaikkuna, valitse OK. Jos et halua, että tämä valintaikkuna tulee näyttöön aina sivunvaihtojen esikatseluun siirryttäessä, valitse Älä näytä tätä valintaikkunaa enää -valintaruutu, ennen kuin valitset OK.

 3. Valitse Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmästä Vaihdot.

  Valitse Sivun asettelu -välilehdestä Vaihdot

 4. Valitse Palauta kaikki sivunvaihdot.

Vihje   Voit myös napsauttaa mitä tahansa laskentataulukon solua hiiren kakkospainikkeella ja valita Palauta kaikki sivunvaihdot -vaihtoehdon.

Sivun alkuun

Normaaliin näkymään palaaminen

Kun olet valmis, voit valita normaalinäkymän valitsemalla Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmässä Normaali.

Vihje   Voit myös napsauttaa tilarivin Normaali Painikkeen kuva-painiketta.

Huomautus   Kun olet käsitellyt sivunvaihtoja Sivunvaihtojen esikatselu -näkymässä, sivunvaihdot saattavat yhä näkyä normaalinäkymässä, koska sivunvaihdot on otettu automaattisesti käyttöön. Lisätietoa niiden poistamisesta käytöstä on seuraavassa osiossa Sivunvaihtojen näyttäminen ja piilottaminen normaalinäkymässä.

Sivun alkuun

Sivunvaihtojen näyttäminen ja piilottaminen normaalinäkymässä

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Ota normaalinäkymän sivunvaihdot käyttöön tai poista ne käytöstä valitsemalla Lisäasetukset-luokan Tämän laskentataulukon näyttöasetukset -kohdan Näytä sivunvaihdot -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Sivun alkuun

Lisätietoja sivunvaihdoista

Paras tapa tarkastella kaikkia työkirjan sivunvaihtoja on Sivunvaihtojen esikatselu -näkymä. Sivunvaihtojen esikatselu -näkymä näyttää erilaiset sivunvaihdot erilaisella muotoilulla.

 • Katkoviivat   : katkoviiva osoittaa automaattisen rivinvaihdon.

  Sivunvaihtojen esikatselu- näkymä, jossa on laskentataulukon automaattisia sivunvaihtoja

 • Yhtenäiset viivat   : yhtenäinen viiva osoittaa manuaalisen rivinvaihdon.

  Sivunvaihtojen esikatselu- näkymä, jossa on laskentataulukon manuaalisia sivunvaihtoja

Sivunvaihdot eivät oletusarvoisesti näy normaalinäkymässä. Jos haluat katsella normaalinäkymän sivunvaihtoja, voit näyttää ne tässä näkymässä.

Voit lisätä, poistaa ja palauttaa sivunvaihtoja normaalinäkymän Vaihdot-komennolla (Sivun asettelu -välilehden Sivun asetukset -ryhmä). Sivunvaihtoja ei voi vetää toiseen paikkaan normaalinäkymässä.

Sivun alkuun

Käyttö:Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kyllä Ei

Miten voimme parantaa?

255 merkkiä jäljellä

Yksityisyytesi suojaamiseksi älä sisällytä palautteeseen yhteystietoja. Arvioi tietosuojakäytäntö.

Kiitos palautteesta!

Tukiresurssit

Vaihda kieli